Jump to content
someDataGuy
Verberg

ZZP contract stopzetten

Beste allemaal,

 

Sinds augustus 2019 werk ik als ZZP'er bij bedrijf X, waar manager Jan* mijn contactpersoon is. Toen de corona-crisis begon heeft Jan mijn contract een soort van stopgezet (in zijn woorden: hij heeft mijn contract naar een 0-uren contract omgezet), en ik vroeg mij af of dat zomaar kon. Mijn contract loopt van 1 januari 2020 t/m 31 juli 2020 (zie onderaan, artikel 3.1) en er is een opzegtermijn van 1 maand (zie bijlage, sectie 5.1). De details zijn als volgt:

 

- In augustus 2019 ben ik begonnen bij bedrijf X, en ik had een contract t/m eind februari in 2020.
- Begin 2020 heb ik echter een nieuw contract gekregen, en er zijn twee verschillen met het oude contract: de periode werd 1 januari 2020 t/m 31 juli 2020, en het uurtarief ging omhoog.
- Vanaf het begin (augustus 2019) hebben Jan en ik afgesproken dat ik 'standaard' 96 uur per maand werk en ook zoveel uur per maand mag factureren. Dat deze afspraak is gemaakt kan op 2 manier worden bewezen: (1) van september 2019 t/m februari 2020 heb ik elke maand rond de 96 uur gefactureerd (behalve februari 2020, toen was het 120 uur) en (2) in verschillende mails (die uiterlijk in februari 2020 gestuurd zijn) met Jan noem ik de 96 uur wel eens, en er is nooit ook maar iets negatiefs gezegd over de 96 uur; zo heb ik bijvoorbeeld in december gezegd dat ik over die maand een 'standaard' factuur zou sturen, en toen kreeg ik een mail terug met 'akkoord'. 
- Op 17 maart heb ik telefonisch contact gehad met Jan. Toen vertelde hij mij dat ik de huidige maand maart nog mocht afmaken (concreet hield dit in dat ik naast de uren die ik t/m 17 maart al had gewerkt nog 25 uur mocht maken), maar dat het daarna zou stoppen. Het is niet zo dat het werk 'op' is. Er is nog voldoende werk, maar Jan vertelde dat ik niet meer *mocht* werken.
- Ik ben nu van mening dat, aangezien er een opzegtermijn van 30 dagen is, ik nog 'recht' heb op 71 uur werken. 1 maand = 96 uur, maar er gaat nog 25 uur vanaf, gezien het feit dat ik na 17 maart (de dag waarop Jan mij gebeld heeft) nog 25 uur heb gewerkt.

 

Mijn vraag is nu: Is deze redenering correct? Heb ik inderdaad nog 'recht' op 71 uur? Als ik het voor het zeggen zou hebben zou ik ook daadwerkelijk nog 71 uur willen werken - het is niet zo dat ik nu direct eis dat ik 71 * €26 = €1846 op mijn rekening krijg. Er is ook nog gewoon werk wat ik kan uitvoeren, maar Jan *wil* niet dat ik nog uren ga maken. Volgens Jan is het coronavirus een gegronde reden om mij deze 71 uur niet meer uit te laten voeren. Ze hebben iemand vanwege corona moeten ontslaan, en nu is Jan van mening dat zij mij nu automatisch geen 71 uur meer hoeven te 'geven'. Bedrijf X is ook niet failliet: door Corona gaat het financieel gezien gewoon iets minder goed met bedrijf X en moeten ze 'op de centen letten', maar ze zijn niet failliet. 

 

Op de website van advocatenkantoor Stibbe vond ik echter het volgende:

 

"De COVID-19 pandemie en de daarmee verband houdende overheidsmaatregelen kunnen echter overmacht in de zin van artikel 6:75 BW opleveren. De wettelijke drempel ligt echter hoog. Uitgangspunt is dat slechts sprake is van overmacht indien nakoming (praktisch) onmogelijk is; wanneer nakoming slechts lastiger of bezwaarlijker is, is hiervan in beginsel geen sprake. Waarschijnlijk zal de uitbraak van het coronavirus dus alleen een overmachtssituatie met zich brengen indien overheidsmaatregelen of ziekte (tijdige) nakoming verhinderen en er geen alternatieve oplossing voorhanden is."

 

"Wij durven met enige zekerheid te zeggen dat de huidige corona-situatie in de meeste opdrachtovereenkomsten niet zal zijn verdisconteerd en dat de omstandigheid waarbij een opdrachtgever of zzp’er als gevolg van het virus in grote financiële en/of bedrijfseconomische problemen komt, niet onder het normale ondernemersrisico valt. De coronacrisis dient onzes inziens dan ook als onvoorziene omstandigheid te worden beschouwd."

 

Het lijkt er dus op dat bedrijf X niet zomaar het coronavirus kan gebruiken om onder de 71 uur uit te komen, maar misschien kunnen ze dat wel op een andere manier.

 

Alvast bedankt!

 

 

 

 


Artikel 3.1: De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd, te weten voor een periode van 7 maanden en vangt
aan op 1 januari 2020 en eindigt van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist, op 31 juli 2020

 

Artikel 5.1: Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst schriftelijk tussentijds op te zeggen met
inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Tussen partijen vindt alsdan overleg plaats over de
lopende zaken en overdracht. Voorts blijven de bepalingen uit deze overeenkomst, voor zover dat uit
de strekking van de bepaling voortvloeit, ook na het einde van deze overeenkomst onverkort van
toepassing. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen.

 

Artikel 5.2: Partijen zijn bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder nadere
ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst of tot enige schadeloosstelling te
zijn gehouden, indien:
a. één van de Partijen in staat van faillissement is verklaard of waarbij aan één van Partijen
surseance van betaling is verleend dan wel doordat ten aanzien van één van de Partijen
faillissement of surseance wordt aangevraagd;
b. één van de Partijen tekort schiet in de nakoming van enige verplichting voortvloeiende
uit de overeenkomst en dit tekortschieten niet binnen 1 maand na schriftelijke
kennisgeving hiervan aan de betreffende Partij ismedegedeeld.


 

Edited by someDataGuy
Link to post
Share on other sites

7 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
25 minuten geleden, someDataGuy zei:

Het lijkt er dus op dat bedrijf X niet zomaar het coronavirus kan gebruiken om onder de 71 uur uit te komen, maar misschien kunnen ze dat wel op een andere manier.

Artikel 3.1

Artikel 5.1

Artikel 5.2

Lijkt mij duidelijk ... er is geen andere manier ... in ieder geval niet met de eenzijdige omzetting naar een 0-uren contract.

 

Wat voor de opdrachtgever ontbreekt in het verhaal is "Artikel 5.3" ... ontbinding bij gebrek aan werk.

 

Afhankelijk van de branche waarin je werkzaam bent ... Tegenwoordig wordt COVID-19 wel erg vaak  als oorzaak omarmd voor werkvermindering/inkomstenderving/contractverbreking.

In welke branche bent u werkzaam ?


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0
On 30/06/2020 at 13:51, Cosara said:

Artikel 3.1

Artikel 5.1

Artikel 5.2

Lijkt mij duidelijk ... er is geen andere manier ... in ieder geval niet met de eenzijdige omzetting naar een 0-uren contract.

 

Wat voor de opdrachtgever ontbreekt in het verhaal is "Artikel 5.3" ... ontbinding bij gebrek aan werk.

 

Afhankelijk van de branche waarin je werkzaam bent ... Tegenwoordig wordt COVID-19 wel erg vaak  als oorzaak omarmd voor werkvermindering/inkomstenderving/contractverbreking.

In welke branche bent u werkzaam ?

Ik werk als data scientist/analist. Het bedrijf heeft flink wat minder omzet/opdrachten, maar een deel van het werk waar ik t/m eind maart mee bezig was is nog steeds niet af. Ze willen gewoon geen geld uitgeven, wat ik heel goed snap, en ze gebruiken nu het feit dat ze door Corona iemands contract niet konden verlengen als excuus voor het feit dat ze mij de 71 uur niet hoeven te geven. Leuk en aardig, maar er is volgens mij een verschil tussen 'we hebben nu niet de ruimte om deze investering te doen' en 'we zijn letterlijk niet in staat om deze investering te doen'.

 

On 30/06/2020 at 14:36, Rik · said:

Hoe is dit topic anders dan je andere topic (waar je het overigens over een opzegtermijn van 60 dagen had)?

 

https://www.higherlevel.nl/forums/topic/65277-tijdelijk-stilleggen-zzp-contract

Dit topic had ik aangemaakt toen mijn contract tijdelijk stil was gelegd, en toen wilde ik niet dat het mogelijk was voor de manager om dit topic naar mij als persoon te leiden (stel de manager komt het topic ineens tegen). Echter loopt mijn contract nu echt definitief af. De situatie is nu dus ietsje anders, én ik kan nu alles veel uitgebreider omschrijven, waaronder dus delen uit mijn contract opschrijven.

 

Ik wilde het eerste topic overigens verwijderen, maar ik wist niet of dat mogelijk was en hoe dat eventueel zou moeten.

Link to post
Share on other sites
 • 0
31 minuten geleden, someDataGuy zei:

Ze willen gewoon geen geld uitgeven, wat ik heel goed snap, en ze gebruiken nu het feit dat ze door Corona iemands contract niet konden verlengen als excuus voor het feit dat ze mij de 71 uur niet hoeven te geven.

Hmm, dat lijkt een beetje op ... mijn opdrachtnemer betaald mij niet, dus ik betaal jou als onderaannemer ook niet. Een nieuw soort verleggingsregeling ... mijn probleem is jouw probleem.

 

Je hebt een overeenkomst van opdracht waarin geen ontsnappingsclausule voor werkbeperking of omzetderving is opgenomen ... Gebrek aan werk (of geld) lijkt mij dan ook niet jouw probleem.


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0

- Je bent geen werknemer en bent dus niet beschermd tegen "ontslag".

- De geciteerde artikelen uit het contract geven aan tot wanneer het contract loopt en geven je geen recht op een aantal uren.

- Contractueel is niets afgesproken over een vast aantal te factureren uren *ongeacht* of dat deze uren al dan niet gewerkt worden. Dat er "standaard" 96 uren gewerkt en gefactureerd mogen worden geeft je nergens recht op. Iedere afwijking hierop is simpelweg niet standaard.

 

Dus je hebt nergens recht op.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Is dit niet een beetje heel erg een mosterd na de maaltijd-verhaal?

 

Is het uurtarief als zelfstandig data scientist fictief?

 

Groet,

 

Highio

Edited by Highio

"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link to post
Share on other sites
 • 0

is alles het waard om nu over de laatste maand ophef te gaan maken met op je strepen staan?

of is't in de langere termijn visie beter een goed gesprek met een bak koffie te doen om de deur op langere termijn open te houden?


WWW.vloerengilde.nl

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 3 leden online en 147 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept