Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 12/03/19 in all areas

  1. 2 points
  2. 2 points
    Bestanden die je per ongeluk verwijderd, worden dus ook verwijderd van de backup? Of heb je meerdere versies? Tip: via KPN Voor 6 euro per maand 1 x daags online met gecrypte opslag in 2 beveiligde datacentra
  3. 2 points
    Voor de vennootschapsbelasting geldt overigens hetzelfde als voor de inkomstenbelasting. Alle btw die je niet terug kan vragen worden automatisch kosten voor de vennootschapsbelasting. Verder is het zo dat je btw-correctie niet hoger mag zijn dan de btw die je daadwerkelijk hebt verrekend. Je bepaalt dit over een periode van 5 volle kalenderjaren (het jaar van aanschaf en nog vier jaar erna). Stel je koopt een auto 12.100 euro. Je vraagt hiervan maar 420 euro terug (20% van 2.100 euro). De overige 11.680 euro wordt geactiveerd op de balans. Stel dat je ook nog 1.210 euro onderhoud hebt en 2.420 euro brandstof en verzekeringen. Hier vraag je 90 euro van terug (20% van 210 en 240 euro) via de omzetbelasting. Voor de vennootschapsbelasting gaat het ook iets anders. Ondernemers die alle btw kunnen verrekenen hebben namelijk 10.000 aanschafkosten en 1000 plus 2000 euro onderhouds- en brandstofkosten. Maar omdat jij niet alle btw terug mag vragen heb je een hogere aftrek van kosten in de vennootschapsbelasting. Namelijk 11.680 euro aanschaf en 1.168 euro plus 2.336 euro (namelijk het bedrag exclusief btw plus 80% van de niet verrekenbare btw). Verder is het zoals gezegd zo dat je btw-correctie van 2,7% beperkt wordt door de daadwerkelijk teruggevraagd btw. En dat is in dit geval is dat niet zoveel. Je gaat hierbij uit van één vijfde van de aanschaf btw plus de btw op je gebruik en onderhoud. Normaal zou je eigenlijk een btw-correctie van 326,70 euro moeten toepassen (2,7% van de cataloguswaarde - 12.100 euro), maar in dit voorbeeld is de daadwerkelijk teruggevraagde btw slechts 174 euro. Bij het verkopen moet je inderdaad gewoon 21% hanteren. Maar dat is voor jou geen kost. Als ondernemer ben je alleen maar doorgeefluik. De klant betaalt die btw. Maar het is wel iets oninteressanter om de auto door te verkopen aan een particulier bijvoorbeeld. Je zou dit deel kunnen vermijden door een marge-auto te kopen of een auto van een particulier. Dan heb je namelijk niet met aanschaf-btw te maken (die dan nihil). Verder is dan je btw-correctie slechts 1,5% van de cataloguswaarde, waarbij de daadwerkelijk betaalde btw waarschijnlijk zelfs nog lager is, omdat je geen 1/5e van de aanschaf-btw hoeft mee te nemen in je berekening.
  4. 1 point
    Zolang je er dan maar voor zorgt dat die data niet ook in de VS wordt opgeslagen (Data regions instelling), want anders voldoe je formeel niet aan de AVG
This leaderboard is set to Amsterdam/GMT+02:00

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept