Jump to content

shoptillyoudrop

Legend
 • Content Count

  656
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

Everything posted by shoptillyoudrop

 1. Oh gut, ik wist niet dat ik "moeilijk deed" eerlijk gezegd. Mea Culpa! Ik vind het gewoon een ongelukkige, omslachtige keuze die hoogst waarschijnlijk helemaal niets oplevert ook. Behalve een hoop extra werk om uit te leggen waarom je allerlei verschillende cijfers voor verschillende situaties gebruik dan. Het is mijns inziens beter om niet de moeilijkste constructie te zoeken alleen maar om dat het (misschien!) kan. Succes allemaal en vooral Tinus!
 2. Oei... Dus naast je fiscale en je commerciële balans heb je dan ook nog de "BTW balans"... Nogmaals: ik vind het allemaal best, maar ik vraag mij werkelijk af wat je gaat zeggen als je een groot bedrag aan voorbelasting hebt verrekend (voor de aanschaf van een "privéauto"!) en vervolgens vragen krijgt van de BD. "Dan leg je dus uit dat het een aanschaf als ondernemer was. Waarbij de BD vraagt: "Maar hoe is dat dan verantwoord? Ik zie dat niet terug in de jaarstukken". En dan zeg jij dus: "Maar wel op mijn BTW balans hoor". Tja, misschien werkt het wel. Ik zou toch aanraden om minder verwarring te scheppen (want het is al verwarrend genoeg met de verschillende regels omtrent IB en BTW en privégebruik...) en de 'balansen' gelijk te houden ten aanzien van de verschillende soorten belastingen. Maar dat ben ik. Ieder zijn eigen keuze natuurlijk.
 3. Je hebt dus een verzamelinkomen van € 11.361,- (dat staat er). Dat resulteert in dat je € 0,- aan belasting moet betalen. Maar: je hebt kennelijk ook een voorlopige teruggaaf gehad van € 3.300,- (dat staat er) en dat was dan onterecht. Nu dus terugbetalen aan de staat.
 4. Ik vind het prima natuurlijk, hoewel recht op aftrek van voorbelasting eigenlijk alleen is voor een ondernemer die inkopen doet in zijn hoedanigheid als ondernemer. Hij kan geen BTW op inkopen die hij als privépersoon doet aftrekken. En hierbij moet gelet worden op alle omstandigheden van het specifieke geval (volgens rechtspraak). Het lijkt mij vrij ver gezocht om als privépersoon een auto te kopen en vervolgens beweren dat je dat als ondernemer doet. Want als je dat als ondernemer gedaan had, dan kwam de auto op de balans. Maar ja, ik heb dit nooit hoeven uitvechten met de belastingdienst. Gelukkig. Misschien kan je dit wel "recht lullen" hoewel het best krom klinkt, wie weet Hoe dan ook: als het zou kunnen dan is bij verkoop/inruil van de auto weer natuurlijk BTW verschuldigd. Maar vandaar natuurlijk ook de verschillende visies op deze kwestie, zoals Tinus al had geconstateerd.
 5. Nee, dat kan dan niet. Wel op het zakelijke gedeelte van "gebruik" (dus brandstof en onderhoud), maar dan moet je toch ook een soort km-administratie hebben. Om de split te kunnen maken tussen privé en zakelijk. En dat wil je dus niet. Dan kan je kiezen voor de forfaitaire regeling: Eerst alle BTW op het gebruik terugvragen en eens in het jaar (laatste tijdvak) een correctie voor het privégebruik maken van 1,5% van de (oorspronkelijke) cataloguswaarde. Jullie kunnen allebei zakelijke km's x 19 cent als bedrijfskosten meenemen lijkt mij (maar ook dan moet je dit toch ook een beetje bijhouden!).
 6. Nee, zo simpel is het nou ook weer niet (volgens mij - maar ik ben niet echt in deze reling gedoken want ik ken niemand die er gebruik van maakt op dit moment...): Dat is alleen voor de inkomstenbelasting. Voor de omzetbelasting geldt bij mijn weten nog steeds dat max. €130 als voorbelasting afgetrokken kan worden (bij aanschaf). (maar misschien heb ik iets gemist, dat is niet ondenkbaar)
 7. Dan hoort het dus in het 1e kwartaal thuis. Maximale termijn...? Dat bestaat niet. Tenminste niet voor de omzetbelasting. Maar misschien wel voor iets anders, bijvoorbeeld als je er niet mee eens bent dat de leverancier na het eerste jaar ineens 10 jaar vooruitbetaling eist zonder dat je daar mee eens bent of dergelijke. Ik weet niet waar je precies op doelt hier.
 8. Hetzelfde geldt ook overigens voor andere dienstverrichters aan afnemers met een BTW vrijstelling. Dus niet alleen voor 'holdings' die managementdiensten verrichten: Ik ben bedrijfseconoom. Mijn diensten zijn belast met 21% BTW. Als ik een klant heb in de medische wereld (vrijgesteld van BTW) dan zou die kunnen vinden dat mijn diensten te kostbaar worden omdat ik BTW moet berekenen. Dan kan ik natuurlijk mijn factuur gaan splitsen in twee gedeeltes: - 100 euro plus BTW voor advies - 4900 euro voor medische handelingen Totaal dus 5000 plus 21 euro aan BTW... Beter dan 5000 plus 1050 aan BTW dus! Een stuk goedkoper. Maar dat kan ik natuurlijk helemaal niet doen! Want dat kan ik erg moeilijk hardmaken. En zo zit het ook met een eigenaar/holding die management-fee gaat berekenen aan een werkmaatschappij. Voor een arts met allerlei BV's ligt dat natuurlijk dan weer anders: daar heb je meer mogelijkheden om te schuiven met activiteiten.
 9. Ja, maar dat is dan inderdaad "de stelling van accountancy van morgen".... Nu is het niet zo. Dan moet toch eerst de wet gewijzigd worden (maar wie weet wat "morgen" brengt...!).
 10. Nou ben ik natuurlijk Joost niet, maar toch een antwoord: Zoals allebei door jou aangehaalde links stellen: Een vrijstelling (qua BTW dan) is niet van toepassing op een managementvergoeding vanuit een aparte/overkoepelende bestuurs-BV. Want het 'managen' van iets vanuit een holding-BV is niet hetzelfde als medische diensten verrichten in een werk-BV. Uiteraard zou ik bijna zeggen...
 11. Jakkes...! Te veel nieuws gevolgd de laatste tijd misschien? (ja, je kan er moeilijk omheen dat wel)
 12. Jazeker (uiteraard, want het betreft de restwaarde).
 13. Misschien klinkt dit onaardig, maar het lijkt alsof je adviseur weinig kennis heeft van de omzetbelastingwet. Je bent namelijk wél BTW verschuldigd op het moment dat je een voorschot krijgt (art. 13,2 W.). Dus je hebt het helemaal goed aangegeven! Ik zou mij eerlijk gezegd achter mij oor krabben in jouw situatie (t.a.v. de adviseur bedoel ik). EDIT, want dit zie ik nu pas: Eigenlijk had je een "echte" factuur toen moeten maken. De afnemer had namelijk ook recht op aftrek van voorbelasting toen. Dus helemaal perfect heb je het ook weer niet gedaan... Maar een stuk beter dan wanneer je het eerst aan je adviseur gevraagd had!
 14. En in dit geval ook een hoop meer dingen, als ik het goed lees: Wanneer hij (de "ondernemer") mag factureren, Hoeveel hij ( de "ondernemer") mag factureren, enz, enz. Ik ben helemaal met Jan(tax) eens: riekt naar loondienst (wel verkapt, dat wel..).
 15. Het lijkt mij erg aan de prijs... Ik zou denken factor 3-6 maar uiteraard afhankelijk van wat je precies "brengt". Mail anders maar, zou ik zeggen (als je wil dan...). Of er in berusten, dat kan natuurlijk ook.
 16. Hier geloof ik bijna niet in...! Leg eens uit: Dus je hebt een bedrijf met 2 man personeel en daar betaal je € 11.000 per jaar voor om de administratie op orde te brengen? Wat is dat voor bedrijf... (Meen je dit nou serieus? Heb je het uitbesteed aan KPMG of soortgelijken? Zit daar een meerwaarde?)
 17. Voor de derde (en van mijn kant: ook laatste keer...): Er is geen 'voorziening' in de eenmanszaak voor dit (of je administratie klopt niet, wat zo te horen best zou kunnen overigens). En het heeft verder ook geen 'impact' op het eigen vermogen, want het is een privékwestie. Als je dit tot uitdrukking wil laten komen, dan moeten jullie dit verwerken in de slotbalans: daaruit zal dan blijken hoe de "werkelijke" winstverdeling/kapitaalaandelen waren bij het einde van de VOF en hoe je dan verder kan als eenmanszaak. Kleine toevoeging (op de late avond): Stel nou dat je bij het starten van je eenmanszaak inderdaad een zakelijke vordering (die kennelijk erg incourant was!) had ingebracht met bijbehorende reserve (want het was tenslotte een incourante vordering!) - net zoals je in jouw voorbeeld van je opening balans hebt staan. En vervolgens wil je dan kennelijk deze met 20% verlagen: dan wordt de vordering dus 80% van wat die was en de reserve ook. Dus "nul" effect op resultaat/vermogen van de eenmanszaak. (maar nogmaals: er zal geen zakelijke vordering zijn op ex-vennoten uit een VOF bij het starten van een eenmanszaak - althans zou ik niet weten hoe)
 18. Dan hebben alle vennoten toch de fiscale gegevens van de VOF al...? Dát is datgene in de aangiften moet komen. (En daarnaast heb je dus kennelijk ook het feit dat iemand iets niet wil betalen aan iemand anders - jij noemt het "incourant" - maar dat is niet iets voor en IB aangifte op deze wijze. Altahans als jullie dat niet in de winstverdeling meegenomen hebben, maar dat is kennelijk niet zo.)
 19. Zo werkt het toch niet helemaal... Als een vennoot uitstapt is het "afgelopen en uit" met de VOF. Dan moet er een slotbalans gemaakt worden met daarin (uiteraard!) ieders winstaandeel (volgens afgesproken winstverdeling), opnamen en stortingen verwerkt. Daaruit blijkt dus hoe groot ieders kapitaalaandeel is. En: wie is wat verschuldigd en aan wie... Meestal/vaak weigert dan natuurlijk iemand om aan zijn verplichtingen te voldoen. "Oninbaar" kan je dat misschien dan noemen... Maar dat is dan weer een privékwestie eigenlijk. Daar kan je in de VOF (want die bestaat niet meer!) geen 'voorziening' voor treffen. Wat misschien wel zou kunnen is dat de vennoten samen een andere winstverdeling overeenkomen (dan oorspronkelijk bedacht dus) om er voor te zorgen dat alles "eerlijk" afgewikkeld wordt en dat iedereen daarna even goede vrienden zijn.
 20. "Voer voor juristen" noemt men dit soort dingen volgens mij... Een daarvan heeft haar standpunt al gegeven ('huurder heeft gelijk, contract ontbonden'). Ik ben er van overtuigd dat anderen daar precies andersom over zullen denken, wanneer de huurder een van hen inschakelt. Ben benieuwd hoe dit "in het echie" af gaat lopen.
 21. Ik ben geen jurist, maar het lijkt mij dat dit moeilijker ligt wanneer er een getekend contract is. Als je een beetje een losse afspraak had (wat hier dus niet het geval is) dan kan ik mij best voorstellen dat een mailtje met "laat maar zitten" voldoende kan zijn om aan te nemen dat de afspraak niet meer geldt. Maar wanneer je keihard een contract getekend hebt... Ik zou denken dat je een duidelijke en schriftelijke opzegging dan nodig hebt om aan te kunnen nemen dat het contract ontbonden is. Althans: ik persoonlijk zou niet aannemen dat ik van het contract af was door zo'n mailwisseling. Maar dat ben ik.
 22. Men verwacht een specificatie van het bedrag van de voorbelasting (het bedrag dat je teruggevraagd hebt op de BTW aangifte dus). Waarschijnlijk heb je die niet, dus moet je die nog maken en opsturen (althans als je geld terug wil zien!). Zoiets als: Naam leverancier Datum Bedrag excl. BTW Bedrag BTW Omschrijving (wat j gekocht hebt dus) En dan moet uiteraard alle BTW bedragen bij elkaar (optellen dus!) uitkomen op het bedrag van de voorbelasting.
 23. Maar dat is ook gewoon zo volgens de wet. En formeel ben je dus op dat moment BTW verschuldigd, m.a.w.: Je bent BTW over je prestaties verschuldigd op het moment dat je deze in rekening brengt bij de afnemer of wanneer je dat had moeten doen. Dus: of je wel of niet een factuur hebt uitgereikt is niet van belang eigenlijk. Maar nogmaals: hoe je daar mee in de praktijk omgaat is natuurlijk vers twee.
 24. Ik geloof dat ik dingen anders lees dan velen/sommigen... Ik vond persoonlijk juist de voorbeelden van kip/koe en Calimero die gemaakt zijn heel amusant en creatief (zoals zo vaak door deze "posters"!). Maar dat ben/was ik. Zo zie je maar hoe anders je dingen kan opvatten/lezen!
 25. Formeel ben je de BTW over je prestaties van de maand februari verschuldigd in maart. Dus zou je dit moeten aangeven op je aangifte over het 1e kwartaal. Formeel gesproken dan. Hoe je daar nou in de praktijk mee om moet gaan in jouw situatie heb ik verder geen mening over. Ik vind het ook wel apart klinken dat je eerst een "factuurvoorstel voor gewerkte uren" moet ontvangen, vóór dat je als ondernemer je diensten in rekening kan brengen - maar dat terzijde.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept