Ga naar inhoud
 • 0

Aftrek werkruimte eenmans webdesign bedrijf?

Ik heb een eenmanszaak in webdesign, werk vanuit thuis, werk ongeveer 40 a 50 uur per week, heb geen aparte ingang in mijn woning voor klanten en zou graag willen weten wat ik zou kunnen aftrekken / opgeven aan de belasting

 

( voorbeeld: huur woning / internet )

 

Zijn er nog meer dingen waar ik rekening mee dien te houden?

 

[titel verduidelijkt - mod]

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0

Een quote van de BD:zakelijk website:

 

Werkruimte thuis: alleen aftrek in bijzondere gevallen

Als uw woning niet tot het ondernemingsvermogen behoort, zijn de kosten van werkruimte thuis niet aftrekbaar. Er geldt echter een uitzondering als de werkruimte aan de volgende voorwaarden voldoet:

 

De werkruimte is een zelfstandig gedeelte van de woning. Dit moet duidelijk zichtbaar zijn, bijvoorbeeld aan een eigen opgang of ingang. Ook de voorzieningen in de werkruimte kunnen van belang zijn, bijvoorbeeld eigen sanitair.

Een substantieel deel van het inkomen moet in de zelfstandige ruimte worden verdiend. Als u een werkruimte elders heeft, moet ten minste 70% van het inkomen in de ruimte thuis worden verdiend. Als u geen werkruimte elders heeft, moet ten minste 30% van het inkomen in de ruimte thuis worden verdiend.

Maximaal aftrekbaar is: 4% van de waarde van de werkruimte plus een evenredig deel van de kosten die in ‘normale’ huurverhoudingen door een huurder zouden worden betaald. Als de woning uw eigendom is, is de waarde van de werkruimte gelijk aan de waarde in box 3. Bij een huurwoning gaat het om een evenredig deel van de huur.

 

Een onzelfstandige werkruimte (bijvoorbeeld een slaapkamer of zolderkamer) en een zelfstandige werkruimte waarin onvoldoende wordt gewerkt, blijven onderdeel van de eigen woning en vallen onder de regeling van het eigenwoningforfait.

 

Beantwoord dit je vraag ? :)

Volg @yannick_veys op Twitter. Ik tweet over online marketing, conversie optimalisatie, persuasive design en leuke artikelen. Ben je actief op Twitter en wil je meer volgers krijgen en minder tijd bezig zijn met het maken van tweets? Kijk dan eens op https://hypefury.com

Link naar reactie
 • 0

De kosten van de werkruimte thuis .... blijft een interessant onderwerp voor de kleine, statende ondernemer.

 

De strekking van de regels is zo'n beetje wel duidelijk: als het niet duidelijk een aparte ruimte is met voorzieningen als een eigen ingang dan zijn de kosten niet aftrekbaar ....

 

Echter een onderwerp wat weinig besproken wordt in dit kader zijn de BTW op kosten die je maakt en de mogelijkheid om investeringsaftrek te krijgen. De volgende (kromme) situatie onstaat dan:

 

je begint je bedrijf op een slaapkamer van je eigen woning, je koopt voor 5000 euro excl.btw inrichting etc. De afschrijvingskosten zijn niet aftrekbaar. Maar omdat je de spullen zakelijk gebruikt kun je wel de BTW terugvorderen, en on top of it, je kunt 25% van 5000 is toch 1250 investeringsaftrek opvoeren.

 

Op een uitgave van 5950 inclusief BTW haal je zo toch ongeveer 1400 terug van de belasting (950 BTW en 450 IB).

 

Het te hard roepen en denken: "dat is toch niet aftrekbaar" kost dus al snel veel geld. Dit is eigenlijk weer een voorbeeld voor het gegeven dat uitgaven aan een goede administrateur-belastingadviseur zichzelf eigenlijk altijd terugverdienen.

 

Aangezien ik geen fiscalist ben zou ik graag de mening van de experts hierover horen. (met het BTW verhaal liep ik al langer rond, de investeringsaftrek kwam mij recent onder ogen via een commerciele nieuwsbrief)

 

Succes met uw aangiftes!!! Ard

Link naar reactie
 • 0

De inrichtingskosten voor de werkruimte zijn wel volledige zakelijke kosten en zaken als gas/water/licht en telefoonaansluiting kunnen naar evenredigheid worden berekend inclusief de BTW.

Zakelijke investeringen met betrekking tot de zakelijke ruimte in huis ( zoals meubels enz.) worden volledig op de zaak geboekt omdat dit puur zakelijk is aangeschaft en dus ook totaal voor investeringsaftrek in aanmerking komen ( wat over het algemeen 25% van de investering is of het moet echt een hele hoge investering zijn geweest).

 

Groeten,

 

Patricia Visser

 

Link naar reactie
 • 0

De inrichtingskosten voor de werkruimte zijn wel volledige zakelijke kosten en zaken als gas/water/licht en telefoonaansluiting kunnen naar evenredigheid worden berekend inclusief de BTW.

 

Hola, volgens mij niet. Nexx geeft duidelijk aan geen eigen ingang te hebben voor de kantoorruimte, en in dat geval is het geen zelfstandige ruimte, en zijn die kosten dus volgens de nieuwe wetgeving van 2005 niet aftrekbaar!

 

Wat mij echter verbaast is dat als je op deze pagina klikt op " administratief worden verdeeld", je de volgende tekst krijgt:

 

Een pand dat u niet bouwkundig kunt splitsen, maar dat u wel ‘gesplitst’ gebruikt (namelijk deels privé en deels voor uw onderneming), mag u in uw administratie verdelen in een privégedeelte en een ondernemingsgedeelte. De verhouding tussen de grootte van de 2 gedeelten stelt u vast aan de hand van het gebruik dat u van het pand maakt. Vervolgens rekent u het privégedeelte toe aan uw privévermogen en het ondernemingsgedeelte aan het vermogen van uw onderneming.

Link...

 

OK, ik ben bij deze officieel in de war - wie biedt uitkomst?

Link naar reactie
 • 0

Volgens de belastingdienst mag je wanneer je pand geen eigen ingang heeft het niet als zakelijke ruimte beschouwen en dus niet de eventuele huur/hypotheek hierop verdelen in prive en zakelijke. Dit komt volledig op het prive vermogen.

De inrichtingskosten zoals verf/behang/meubels etc. voor een zakelijk gebruikte ruimte zijn wel zakelijke kosten. Deze kosten zijn immers gemaakt om in die ruimte zakelijk te kunnen werken en hebben niets met prive te maken.

 

Misschien dat het zo duidelijke is.

Link naar reactie
 • 0

Volgens de belastingdienst mag je wanneer je pand geen eigen ingang heeft het niet als zakelijke ruimte beschouwen en dus niet de eventuele huur/hypotheek hierop verdelen in prive en zakelijke. Dit komt volledig op het prive vermogen.

 

Maar even verderop diezelfde pagina staat:

Het ondernemingsgedeelte wordt volledig als bedrijfspand gezien. Dat betekent dat op dit gedeelte de regels van toepassing zijn die ook gelden voor een pand dat u uitsluitend voor uw onderneming gebruikt.
Link naar reactie
 • 0

Ik heb het stuk door gelezen. Zeer verwarrend zo! Ik weet niet beter of de eigen woning zonder zelfstandige ingang nag niet tot zakelijk vermogen berekend mag worden. ik ga hier eens navraag over doen. Zodra ik wat weet horen jullie het!

 

Patricia Visser

Link naar reactie
 • 0

De kosten van de werkruimte thuis .... blijft een interessant onderwerp voor de kleine, statende ondernemer.

 

De strekking van de regels is zo'n beetje wel duidelijk: als het niet duidelijk een aparte ruimte is met voorzieningen als een eigen ingang dan zijn de kosten niet aftrekbaar ....

 

Echter een onderwerp wat weinig besproken wordt in dit kader zijn de BTW op kosten die je maakt en de mogelijkheid om investeringsaftrek te krijgen. De volgende (kromme) situatie onstaat dan:

 

je begint je bedrijf op een slaapkamer van je eigen woning, je koopt voor 5000 euro excl.btw inrichting etc. De afschrijvingskosten zijn niet aftrekbaar. Maar omdat je de spullen zakelijk gebruikt kun je wel de BTW terugvorderen, en op top of it, je kunt 25% van 5000 is toch 1250 investeringsaftrek opvoeren.

 

Op een uitgave van 5950 inclusief BTW haal je zo toch ongeveer 1400 terug van de belasting (950 BTW en 450 IB).

 

Het te hard roepen en denken: "dat is toch niet aftrekbaar" kost dus al snel veel geld. Dit is eigenlijk weer een voorbeeld voor het gegeven dat uitgaven aan een goede administrateur-belastingadviseur zichzelf eigenlijk altijd terugverdienen.

 

Aangezien ik geen fiscalist ben zou ik graag de mening van de experts hierover horen. (met het BTW verhaal liep ik al langer rond, de investeringsaftrek kwam mij recent onder ogen via een commerciele nieuwsbrief)

 

Succes met uw aangiftes!!! Ard

 

Als OB-ondernemer kun je het gedeelte van de eigen woning dat zakelijk wordt gebruikt tot het ondernemingsvermogen rekenen. Let wel, ondernemingsvermogen voor de omzetbelasting, niet de inkomstenbelasting. Alle omzetbelasting die drukt op de kosten die samenhangen met dat zakelijke gedeelte kan worden teruggevorderd. Dus bijvoorbeeld bij verbouwingen of aanbouw van een bedrijfsruimte aan/in huis.

 

Ook leuk:

Op grond van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie was/is het voor een ondernemer mogelijk om een pand dat gemengd wordt gebruikt (zakelijk en prive) in zijn geheel tot het ondernemingsvermogen te rekenen (voor de omzetbelasting). Lidstaten mogen wel een correctie voor privegebruik toepassen indien dat in de wet is opgenomen. Bijzonder lucratief voor ondernemers met nieuwbouwplannen of verbouwingsplannen was dat deze correctiemogelijkheid er voor Nederland nog niet was (dan wel niet juist opgenomen in de wet). De ondernemers mochten dus alle BTW over de bouwtermijnen (bij nieuwbouw) of verbouwingskosten direct in aftrek brengen ondanks dat maar een gedeelte van het pand zakelijk werd gebruikt. De Nederlandse omzetbelastingwetgeving is inmiddels aangepast en voorziet in een correctie gedurende 10 jaar voor privegebruik. Deze correctie is opgenomen in de wet per 2007. De verhouding zakelijk/prive zal in overleg met de belastingdienst moeten worden vastgesteld. Recht op aftrek van BTW op het zakelijke gedeelte blijft dus gewoon.

 

Zelf heb ik hier ook gebruik van gemaakt. In 2005 heb ik een nieuwbouwwoning aangeschaft waarop zo'n 50.000 euro aan BTW drukte. Voor 2005 heb ik een suppletie ingediend om die 50.000 alsnog terug te vorderen met het ingenomen standpunt dat mijn gehele woning als zakelijk diende te worden aangemerkt voor de BTW. Op grond van het arrest was de belastingdienst verplicht om de gehele woning als zakelijk aan te merken en mij die 50.000 te retourneren. Na erg veel touwtrekken hebben zij dit ook gedaan. Onderhandelingen met de belastingdienst hebben opgeleverd dat uiteindelijk 20% van de eigen woning voor zakelijke doeleinden werd aangemerkt. Per saldo is dus er dus 10.000 euro aan BTW terecht in aftrek gebracht. 40.000 moet worden terugbetaald in een tijdsbestek van 10 jaren gerekend vanaf het moment dat de onterechte aftrek heeft plaatsgevonden (4.000 per jaar). Gezien het feit dat de correctiemogelijkheid voor privegebruik pas in 2007 is ingevoerd, is er geen mogelijkheid om 2005 en 2006 te corrigeren. 2 x 4.000 extra in de pocket om te beginnen. Daarnaast is er sprake van een rentevoordeeltje op de BTW die ik de komende jaren nog niet hoeft terug te betalen.

 

Link naar reactie
 • 0

@ Jimson: mooie case .. 18000 netto .... er zijn genoeg ondernemers in nederland die daar een jaar voor moeten buffelen ....

 

Er wordt altijd veel aandacht besteed aan IB en de mogelijke overstap richting een BV ... maar simpel op te halen BTW voordeel krijgt toch beduidend minder aandacht.

 

Liggen toch nog mooie kansen voor de boekhouders/fiscalisten onder ons.

 

Ard

Link naar reactie
 • 0

@ Jimson: mooie case .. 18000 netto .... er zijn genoeg ondernemers in nederland die daar een jaar voor moeten buffelen ....

 

Er wordt altijd veel aandacht besteed aan IB en de mogelijke overstap richting een BV ... maar simpel op te halen BTW voordeel krijgt toch beduidend minder aandacht.

 

Liggen toch nog mooie kansen voor de boekhouders/fiscalisten onder ons.

 

Ard

 

Dat moge duidelijk zijn. De casus is toepasbaar voor de ondernemers voor de omzetbelasting dus ook voor DGA's die als zodanig zijn aangemerkt.

Link naar reactie
 • 0

Alle omzetbelasting die drukt op de kosten die samenhangen met dat zakelijke gedeelte kan worden teruggevorderd.

 

Hmm...dus zolang ik niet aan het verbouwen sla kan alleen maar ik een percentage van de BTW over mijn energierekening en dergelijke in mindering brengen. Dat tikt niet echt hard aan... :(

 

Daar heb je gelijk in, maar denk ook aan de BTW op bijvoorbeeld onderhoudskosten die betrekking hebben op het zakelijke gedeelte (schilderwerk, vervanging van kapotte verlichting, etc). Alle beetjes helpen... Wees creatief ;)

Link naar reactie
 • 0
Daar heb je gelijk in, maar denk ook aan de BTW op bijvoorbeeld onderhoudskosten die betrekking hebben op het zakelijke gedeelte (schilderwerk, vervanging van kapotte verlichting, etc). Alle beetjes helpen... Wees creatief ;)

 

Oh, creatief kan ik wel zijn, maar ik heb gewoon niet van toepassing zijnde kosten. Natuurlijk helpen alle kleine beetjes, maar het zou mij nog geen 200 euro per jaar schelen...

Link naar reactie
 • 0

Het blijft verwarrend, ik reken en bel me suf. Dit jaar bouwen wij aan onze eigen woning een kantoorruimte. Deze krijgt een eigen ingang, sanitair e.d. en is dus aan te merken als zelfstandige werkruimte.

 

Volgens mij is het fiscaal het voordeligst om dit gedeelte niet in de onderneming (eenmanszaak) in te brengen (waarde van de aanbouw en de hypotheekschuld komt dan prive in box 3 terecht, saldo 0). Wel mag ik dan 4% van de waarde jaarlijks aftrekken + "wat in de normale verhoudingen als huurder betaald zou worden"). Vierkante meterprijs voor zelfstandige kantoorruimte in deze omgeving is ongeveer 125 euro per jaar. Ruimte van 24 m2 levert dus een extra jaarlijkse aftrekpost op van EUR 3.000. Heb ik dit correct berekend/geintepreteerd? Als het ondernemingsvermogen wordt kan ik er alleen maar op afschrijven (+ de hypotheekrente aftrekken) en dat zet niet echt veel zoden aan de dijk + ik zit t.z.t. bij verkoop met een belaste meerwaarde.

 

BTW voor het zakelijk deel is ook aftrekbaar evenals inrichtingskosten e.d. omdat het een zelfstandige werkruimte betreft.

 

Vraag is alleen (keuzevermogen), is het verstandig dit eerst met de belastingdienst af te stemmen om te voorkomen dat in later jaren alsnog beslist wordt dat het bedrijfsgedeelte naar het ondernemingsvermogen had gemoeten? Wie helpt?

maak eens een buiteling:

www.saltoadvies.nl

Link naar reactie
 • 0

Alle omzetbelasting die drukt op de kosten die samenhangen met dat zakelijke gedeelte kan worden teruggevorderd.

 

Hmm...dus zolang ik niet aan het verbouwen sla kan alleen maar ik een percentage van de BTW over mijn energierekening en dergelijke in mindering brengen. Dat tikt niet echt hard aan... :(

 

Zo, dit onderwerp is alweer even een hele tijd geleden. Maar de vraag die ik heb is nog steeds uiterst actueel.

Wat Jimson hierboven stelt, het in mindering brengen van BTW over energierekening e.d., klopt dat?

 

Ik werk vanuit huis, een kantoor ingericht zonder eigen ingang en sanitair. Zodoende ga ik er vanuit dat mijn werkruimte niet als zakelijk te markeren is. Daarentegen brandt de kachel toch wel heel wat meer sinds ik thuis werk, mijn lieve Mac lust ook wel wat stroom en dan over de liters water die ik drink nog maar te zwijgen.

 

 

In het kader van "alle beetjes helpen" wil ik de voordelen toch zo goed mogelijk benutten, maar echt veel duidelijkheid kan ik er niet over vinden. Tot een half uur geleden was ik in de veronderstelling dat Jimson gelijk had, maar net lees ik weer iets over gewijzigde wetgeving wat mij toch weer aan 't twijfelen brengt.

 

Wie kan het vertellen?

 

gr.Tom

 

Link naar reactie
 • 0
Ik werk vanuit huis, een kantoor ingericht zonder eigen ingang en sanitair. Zodoende ga ik er vanuit dat mijn werkruimte niet als zakelijk te markeren is. Daarentegen brandt de kachel toch wel heel wat meer sinds ik thuis werk, mijn lieve Mac lust ook wel wat stroom en dan over de liters water die ik drink nog maar te zwijgen.
Ik zit met exact dezelfde vraag vanuit exact gelijke situatie, waarop ik de afgelopen uren geen antwoord bij elkaar heb kunnen speuren.

 

Met wat creatief denkwerk, kom ik uit op 'privestortingen' in 'Box1: winst uit onderneming'.

Energie is een goed, welke dus vanuit het privevermogen in een onderneming 'gestort' kan worden.

Met wat reëel rekenwerk achterhaal je de gemaakte kosten en je voegt deze berekening als onderbouwing bij de te archiveren belastingbescheiden.

 

Ik heb veel moeite met te geloven dat een zzp'er die vanuit een onzelfstandige ruimte in een koophuis werkt, de gemaakte kosten voor energie niet kan opvoeren als zakelijke kosten. Zonder deze kosten is het drijven van de onderneming -in vrijwel alle gevallen- feitelijk onmogelijk. De discussie of het een zakelijke kostenpost is zou volgens mij niet eens kunnen bestaan.

 

Is er een fiscalist die hier helderheid in wil en kan brengen?

Link naar reactie
 • 0

@TomMarissen en Jazzpr,

 

De kosten van energie in de niet zelfstandige werkruimte zelf zijn beslist in redelijkheid aftrekbaar. Ik zal het zo snel niet vinden, maar daar is zelfs jurisprudentie over. Neem een evenredig deel van de totale nota. Te denken valt aan vloeroppervlak werkruimte / vloeroppervlak woning x aantal gewerkte dagen / 365.

 

Groet

Joost

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0

Inmiddels heb ik het opgevoerd voor in ieder geval de BTW-aftrek.

Een evenredig deel, welke ik uitgebreid heb onderbouwd en opgeslagen als een apart document, mocht de belastingdienst naar vragen.

(ik ben nu een beetje druk, maar als ik tijd heb zal ik proberen mijn bron te vermelden. Heb dat zo 123 niet bij de hand)

 

Voor de aftrek inkomstenbelasting heb ik nog steeds geen eenduidig antwoord (met bron gevonden)

 

 

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

  Button 1
 • Wie is er online?
  9 leden, 202 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.