Ga naar inhoud
 • 0

Nieuwe wet VAR werkt goed?

 • Translate to English
Legend     990 176

Hierbij ter info een persbericht van het Ministerie van Sociale Zaken dat zojuist mijn burelen bereikte.

 

*****

 

Nieuwe wet verklaring arbeidsrelatie zorgt voor meer rechtszekerheid

 

 

De wettelijke regeling die duidelijkheid moet scheppen over de arbeidsrelatie tussen zelfstandigen en hun opdrachtgevers, werkt. De Wet uitbreiding rechtsgevolgen VAR (verklaring arbeidsrelatie) zorgt voor meer rechtszekerheid. Opdrachtgevers hechten veel belang aan een VAR omdat die zekerheid biedt over de inhouding en afdracht van loonbelasting en premies. Dit blijkt uit een evaluatie van de nieuwe VAR die in 2005 is ingegaan. Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de evaluatie naar het parlement gestuurd.

 

Zelfstandigen en andere opdrachtnemers kunnen bij de Belastingdienst een VAR aanvragen. De VAR is bedoeld om duidelijkheid te geven over de vraag of de opdrachtgever premies en belasting moet afdragen en of de opdrachtnemer verzekerd is voor de werknemersverzekeringen (ziektewet, werkloosheidswet en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). In 2003 bleek dat de VAR in de praktijk onvoldoende zekerheid bood. Opdrachtgevers liepen het risico dat zij achteraf – ondanks het gebruik van een VAR - toch premies en belasting moeten betalen omdat de arbeidsrelatie als dienstbetrekking werd aangemerkt. Daarom zijn de rechtsgevolgen van de VAR in 2005 aanzienlijk uitgebreid als de Belastingdienst de aanvrager als zelfstandig ondernemer of als directeur-grootaandeelhouder beschouwt. Het gebruik van een VAR met uitgebreide rechtsgevolgen levert vanaf 2005 een volledige vrijwaring van loonbelasting en premies voor de werknemersverzekeringen op.

 

Uit de evaluatie blijkt dat het belang van de VAR fors is toegenomen. Het overgrote deel van de opdrachtgevers eist van hun opdrachtnemers dat zij beschikken over een VAR met uitgebreide rechtsgevolgen. Volgens de bij het onderzoek betrokken organisaties voor zelfstandigen zijn de problemen die in 2003 aanleiding waren voor de wetswijziging vanaf 2005 opgelost. Er worden steeds meer aanvragen voor een VAR ingediend, voor het jaar 2007 betrof dit ongeveer 275.000 aanvragen. Driekwart van de verstrekte verklaringen betreft een VAR met uitgebreide rechtsgevolgen. De VAR geldt maximaal één jaar.

 

Uit de evaluatie blijkt verder dat er sinds 2005 steeds meer zelfstandigen werken. Een deel van deze toename wordt toegeschreven aan de rechtszekerheid die de nieuwe VAR biedt.

 

*****

 

PS 1: Ik vraag me af of de laatste zin uit het onderzoek blijkt of dat bij het ministerie de wens de vader van de gedachte is.

 

PS2: Mijn eigen ervaring is anders dan hierboven staat. Sinds de invoering van de VAR heeft in totaal 1 opdrachtgever mij per brief gevraagd naar een VAR en bij de brief zat een standaardformulier dat ik kon invullen als ik er geen had. ::)

Ondernemer achter dé lesmethode ondernemerschap voor het MBO www.isondernemenietsvoorjou.nl

Daarnaast die van www.calimeromarketing.nl en www.ondernemersfacts.nl

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

24 antwoorden op deze vraag

 • 0
Moderator     20,4k 37 1727

Wellicht dat er nu een lijn is tussen fiscus en UWV, maar een VAR biedt nog steeds geen zekerheid.

 

Je kunt invullen wat je wilt op de aanvraag en zo de VAR die je wilt 'sturen'. Als die aanvraag dan niet getoetst wordt naar de werkelijkheid is een VAR dus waardeloos.

 

Derhalve (LET OP): vraag alleen een VAR aan als jouw opdrachtgever dat verlangt!! De wet verplicht je niet om het ding te hebben!

 

Groet

Joost

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     8,7k 582

Aangezien ik nog ook nooit door iemand naar een VAR gevraagd ben denk ik dat puntje 1 inderdaad met 'Ja' beantwoord moet worden.

 

Je kunt invullen wat je wilt op de aanvraag en zo de VAR die je wilt 'sturen'.

 

Precies. Het is niet meer dan een intentieverklaring die door de belastingdienst ongezien het stempel "Akkoord" krijgt, en naderhand volledig herzien kan worden.

Link naar reactie
 • 0

Op die manier ken ik er nog wel een paar.

 

De feiten op een rijtje:

 

- Ieder formulier moet je altijd naar waarheid invullen

- Indien obv de gegevens een VAR WUO / DGA wordt afgegeven dan is die geldig

- Je opdrachtgever mag op deze VAR vertrouwen mits de werkzaamheden worden uitgevoerd zoals op de VAR staan omschreven

 

Maar:

- Indien je "zomaar wat invult" om de "gewenste VAR" te krijgen dan heeft de freelancer bij controle een probleem

- De opdrachtgever heeft een probleem indien deze redelijkerwijs had kunnen weten dat de VAR op onjuiste gronden was verkregen

Kees de Kruiff

In Memoriam

Link naar reactie
 • 0
Legend     2,4k 117

Je kunt invullen wat je wilt op de aanvraag en zo de VAR die je wilt 'sturen'. Als die aanvraag dan niet getoetst wordt naar de werkelijkheid is een VAR dus waardeloos.

 

Onzin. Als een freelancer het ding onjuist invult, dan heeft de freelancer bij controle een probleem. De waarde van de VAR is de zekerheid die de opdrachtgever ondertussen had dat hij geen heffingen hoefde in te houden.

Link naar reactie
 • 0
Newbee     3 0

Vraagje in het algemeen over VAR?

 

Ik zit in de zakelijke dienstverlenging.

De werkzaamheden op de VAR dien je zo nauwkeurig mogelijk in te vullen.

Nu is het zo dat voor de ene opdrachtgever ik nét wat andere werkzaamheden doe als voor de andere.

 

Kan / of moet je meerdere VAR's aanvragen voor deze verschillende opdrachten?

 

 

Link naar reactie
 • 0

Voor verschillende werkzaamheden moet je verschillende VAR's aanvragen. Een timmerman kan op die VAR geen werkzaamheden als loodgieter uitvoeren.

 

In de zakelijke dienstverlening is het vaak raadzaam een omschrijving te hanteren die niet te nauw is.

 

Bijvoorbeeld:

NIET: Het uitvoeren van werkzaamheden als controller

WEL: Het uitvoeren en beoordelen van financiele en administratieve handelingen

Kees de Kruiff

In Memoriam

Link naar reactie
 • 0
Legend     5,5k 322

 

In de zakelijke dienstverlening is het vaak raadzaam een omschrijving te hanteren die niet te nauw is.

 

Dat is niet handig. Als je heel veel verschillende dingen doet dan moet je dus veel VARs aanvragen, of invullen dat je "iets" doet? Ik heb een VAR aangevraagd voor "adviesdiensten" maar voor een programmeerklus moet ik dus een nieuwe aanvragen en voor schrijfwerk weer een nieuwe?

 

 

Link naar reactie
 • 0
Moderator     20,4k 37 1727

 

In de zakelijke dienstverlening is het vaak raadzaam een omschrijving te hanteren die niet te nauw is.

 

Dat is niet handig. Als je heel veel verschillende dingen doet dan moet je dus veel VARs aanvragen, of invullen dat je "iets" doet? Ik heb een VAR aangevraagd voor "adviesdiensten" maar voor een programmeerklus moet ik dus een nieuwe aanvragen en voor schrijfwerk weer een nieuwe?

 

 

 

Dag Christine

 

Formeel dien je voor elke afzonderlijke werkzaamheid een VAR aan te vragen. Nu zijn er beslist werkzaamheden die te koppelen zijn. Van belang is hoeveel opdrachtgevers van die combinatie van diensten gebruik maakt.

 

Groet

Joost

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Legend     990 176

Als je heel veel verschillende dingen doet dan moet je dus veel VARs aanvragen, of invullen dat je "iets" doet? Ik heb een VAR aangevraagd voor "adviesdiensten" maar voor een programmeerklus moet ik dus een nieuwe aanvragen en voor schrijfwerk weer een nieuwe?

 

 

Hallo Christine,

 

Heb je ook een bedrijf ingeschreven bij de Kvk van waaruit je jezelf verhuurt? Als de Kvk-mensen hun werk goed hebben gedaan, hebben ze je bij die inschrijving geadviseerd de activiteiten van dat bedrijf ruim te omschrijven. Bij het aanvragen van de VAR gebruiken de meeste mensen dezelfde omschrijving.

 

Begrijp ik het goed dat jij jezelf de komende tijd per uur/dag gaat verhuren. Dekt de volgende omschrijving dan de lading van alles wat er mogelijk op je pad komt?

"Het geven van adviezen en uitvoeren van werkzaamheden binnen en gerelateerd aan de ICT-sector"

 

Bij een dergelijke omschrijving heb jij waarschijnlijk het gevoel dat dat veel te ruim is. Als je kijkt vanuit het perspectief van een belastinginspecteur die in zijn 'klantenbestand' ook glazenwassers, dansleraressen en boekhouders heeft, is dit echter een duidelijke omschrijving van de markt waarin je werkt.

 

Rest me je veel goedbetalende en nietzeurende klanten toe te wensen.

Karen

 

Ondernemer achter dé lesmethode ondernemerschap voor het MBO www.isondernemenietsvoorjou.nl

Daarnaast die van www.calimeromarketing.nl en www.ondernemersfacts.nl

Link naar reactie
 • 0
Legend     447 16

Ik heb regelmatig met de VAR aanvragen van klanten te maken, maar adviseer ik mijn klanten als zij een ZZP-er inhuren te zorgen dat er voor aanvang van der werkzaamheden een geldige VAR-verklaring is voor de werkzaamheden die uitgevoerd owrden, daarnaast altijd geldig ID-bewijs, recnete kopie KvK, schrfitelijke opdracht en kopie aansprakelijkheidsverzekering.

 

Als dit allemaal goed aansluit is de VAR-WUO (VAR-Dga) wel degelijk belangrijk en beperkt de aansprakelijkheid voor de inlener. Het is momenteel zeker niet zo dat de belasrtingdienst de VAR zomaar van een stempel voorziet en goedkeurd. Er wordt hoe langer hoe vaker "uitgebreid" naar gekeken, vooral bij de pas startende ondernemer.

 

Mij advies is altijd, zorg dat je als ZZP-er het aanvraag formulier goed (laat) invullen, de VAR bij ontvangst goed (laat) controleert (controleren) en geef deze af als er om gevraagd wordt.

 

 

Administratiekantoor Frelo

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     2,4k 192

Hoewel gevraagd wordt de werkzaamheden zo specifiek mogelijk te omschrijven kom je in de regel best weg met een meer algemene duiding. Waar ik in vorige jaren specifiek branche en aard van de werkzaamheden benoemde heb ik op mijn laatste aanvraag ingevuld "advisering in en ondersteuning van bedrijfsprocessen". Deze is zonder problemen afgegeven door de BD hoewel onder bedrijfsprocessen zo ongeveer alles kan vallen wat in een bedrijf gebeurt.

maak eens een buiteling:

www.saltoadvies.nl

Link naar reactie
 • 0
Legend     447 16

Beste Stien,

 

Ik ben het zeker met je eens dat je bij de aanvraag van de werkzaamheden deze niet te beperkt moet houden, maar een te ruime interpretatie bij de aanvraag, kan later aanleiding tot discussies zijn, waarbij de fiscus zal stellen dat op grond van de gefacuteeerde omzet de werkzaamheden niet onder VAR vielen en uiteraard de ondernemer zal stellen dat dit juist wel het geval was. Het feit dat de belastingdienst de VAR voor de omschreven werkzaamheden afgeeft zegt nog niets over hun interpretatie van de feiten achteraf.

 

Uiteindelijk gaat het erom of dat de VAR je als (inlenende) ondernemer zoveel mogelijk zekerheid geeft. Mij advies blijft om de werkzaamheden zo duidelijk mogelijk, juist om discussies en beroepsprocedures te voorkomen.

 

Zit je aan de inlevende kant, wees kritisch in de beoordeling van de VAR welke je ontvangt en de werkzaamheden die je laat uitvoeren.

 

Fred Londema

 

Administratiekantoor Frelo

Link naar reactie
 • 0
Legend     2,4k 117
"advisering in en ondersteuning van bedrijfsprocessen". Deze is zonder problemen afgegeven door de BD hoewel onder bedrijfsprocessen zo ongeveer alles kan vallen wat in een bedrijf gebeurt.

 

Dat is inderdaad bijna zo breed als "dingen doen" :)

 

De OP moet er wel rekening mee houden dat opdrachtgevers kritisch kunnen kijken naar de omschrijving en de VAR misschien alleen accepteren als de betreffende klus er duidelijk onder valt. Dat is immers een van de voorwaarden voor de werkingskracht van de VAR-winst ("de werkzaamheden moeten overeenkomen met de omschrijving van de werkzaamheden op de VAR").

 

Nu kun je wel denken "hoe breder, hoe beter", maar dan kun je aanlopen tegen opdrachtgevers die het risico van een te brede/vage omschrijving niet willen nemen.

Link naar reactie
 • 0
Junior     14 0

Het zal ongetwijfeld zo zijn dat voor de opdrachtgevers de VAR goed werkt. Maar voor mij als consultant/programma manager met BV (DGA) is het een uiterst onzekere regeling. Als ik het goed doe bij opdrachtgevers en ik heb geluk dat projecten niet gekilled worden dan kan een programma 2 jaar duren. Daar zitten twee ongemakkelijk zaken aan: het is niet van tevoren te voorspellen en als ik in de situatie terechtkom wat moet ik dan doen? Ik kan moeilijk zeggen tegen de opdrachtgever ik houd er mee op, want mijn ondernemersstatus komt in gevaar. Daarnaast wil de opdrachtgever (los van dat ik het niet wil) ook niet iemand in dienst als hij niet weet hoe lang het project zal duren.

 

Kortom: Wat moet iemand doen in een dergelijk situatie. Heeft iemand een idee?

Alvast hartelijk dank voor de suggesties.

 

Vr.gr., Guido

 

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     2,4k 192

 

Dat is inderdaad bijna zo breed als "dingen doen" :)

 

De OP moet er wel rekening mee houden dat opdrachtgevers kritisch kunnen kijken naar de omschrijving en de VAR misschien alleen accepteren als de betreffende klus er duidelijk onder valt. Dat is immers een van de voorwaarden voor de werkingskracht van de VAR-winst ("de werkzaamheden moeten overeenkomen met de omschrijving van de werkzaamheden op de VAR").

 

Nu kun je wel denken "hoe breder, hoe beter", maar dan kun je aanlopen tegen opdrachtgevers die het risico van een te brede/vage omschrijving niet willen nemen.

 

Op zich heb je helemaal gelijk. Echter uit ervaring weet ik inmiddels dat in de branche waar ik mijn diensten aanbied de VAR een nog vrijwel onbekend fenomeen is. M.a.w. er is tot nu toe slechts 1 opdrachtgever geweest die mij bij een intakegesprek gevraagd heeft om een VAR. Feitelijk heb ik dat ding dus niet echt nodig maar het staat zo slordig, als er een keer om gevraagd wordt, deze alsnog met spoed te moeten aanvragen.

BTW het enige wat ik uit de omschrijving heb weggelaten is het benoemen van de branche. Aangezien door de BD al een keer een beoordeling o.g.v. de feiten heeft plaatsgevonden durfde ik dit wel aan en het geeft mij in ieder geval de ruimte, als dit zich voordoet, ook iets buiten mijn huidige branche te kunnen doen.

 

maak eens een buiteling:

www.saltoadvies.nl

Link naar reactie
 • 0
Senior     59 2

De VAR blijft een wazig verhaal naar mijn idee. Een aantal vragen worden gesteld als "verwacht u". Bv werken via detachering of bemiddeling, of de vraag over het aantal opdrachtgevers.

 

Als ik een VAR-WUO wil, dan verwacht ik uiteraard dat het voor mij zo positief mogelijk uitpakt. Maar ondernemen brengt risico's met zich mee. Pas aan het eind van het jaar weet ik hoe het uitgepakt heeft En dan kan het resultaat wel eens zijn 1 opdrachtgever die een detacheringsbureau is, en een tiental offertes wat niet is geworden.

Link naar reactie
 • 1
Legend     447 16

Superkees,

 

Zeker als je de VAR voor de eerste keer aanvraagd is er veel onzerheid, je spreekt dan niet meer dan een toekomst verwachting uit.

Maar als je achteraf kan aantonen, b.v. door adverteren, de investeringen, de offertes etc. dat die verwachtingen juist waren, zal een afgegeven VAR niet worden herzien. Als bij controle blijkt dat er maar "wat is ingevuld" dan kan er alsnog een naheffing volgen en wel bij bij de ZZP-er en niet bij de opdrachtgever, tenzij die had kunnen weten dat de uitgevoerde werkzaamheden niet overeen kwamen met de afgeven VAR..

Het blijft dus zaak om zoveel mogelijk de juiste gegevens in te vullen.

 

Tegenwoordig is de VAR slechts 1 jaar geldig, dus na een aantal jaren worden de gegevens die je inguld ook nauwkeuriger.

 

Tenslotte, in sommige branches wordt de VAR nauwelijks gebruikt, maar in andere sectoren juist heel veel.

Het blijft een kwestie van afwegen of je een VAR afgeeft en als opdrachtgever of je een VAR verklaring van de zelfstanig ondernemer wil hebben. Kwestie van afwegen van de voor- en nadelen.

 

Fred Londema

Administratiekantoor Frelo

Link naar reactie
 • 0

 

Tegenwoordig is de VAR slechts 1 jaar geldig, dus na een aantal jaren worden de gegevens die je inguld ook nauwkeuriger.

 

 

Meer dan uitstekend commentaar waar veel bezoekers mee uit de voeten kunnen. Toch heb ik een kleine kanttekening.

 

Een VAR is in principe inderdaad voor één jaar geldig, tenzij de opdracht begint voor 1 november en doorloopt in het volgende jaar. Dan geldt de VAR ook voor het daarop volgende jaar voor die specifieke opdracht.

 

Dankzij het Platform Zelfstandig Ondernemers (PZO) is deze regel eind 2004 aan het wetsvoorstel toegevoegd. Achterliggende gedachte is helder:

Het kan niet zo zijn dat een opdracht halverwege moet worden afgebroken omdat de VAR van karakter verandert. De datum 1 november is ingegeven door het feit dat de Belastingdienst binnen 8 weken een VAR moet afgeven en dat deze ieder jaar op 1 september voor het daarop volgende jaar kan worden aangevraagd.

Kees de Kruiff

In Memoriam

Link naar reactie
 • 0
Legend     990 176

"Het geven van adviezen en uitvoeren van werkzaamheden binnen en gerelateerd aan de ICT-sector"

 

en telecom en nog een andere ongerelateerde branche....

 

 

Ha Christine,

 

Ik dacht altijd dat de C in ICT voor communicatie stond. Lijkt mij dat telecom daar ook bijhoort.

 

Maar goed, als jij zorgt voor meerdere opdrachtgevers en voldoende omzet om jouw schoorsteen en die van de fiscus mee te laten roken, is de kans dat klein dat de Belastingdienst moeilijk doet. ;D

 

Succes ermee. Karen

 

Ondernemer achter dé lesmethode ondernemerschap voor het MBO www.isondernemenietsvoorjou.nl

Daarnaast die van www.calimeromarketing.nl en www.ondernemersfacts.nl

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  13 leden, 297 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.