• 0

Discussie tijd! Je bent als ZZP-er geen ondernemer!

ZZP-er of freelancer met weinig opdrachtgevers als ondernemer. Oh ja? Discussieer mee!

 

Ik richt me nu specifiek op de ZZP-ers die langdurige opdrachten aangaan bij een of twee opdrachtgevers en dit bestempelen als onderneming. Waarom denken jullie ondernemer te zijn? Voor deze discussie speel ik de rol van de fiscus. Let’s rock!

 

Laten we eens duidelijkheid geven aan de begrippen ZZP en freelancer. Het zegt niets anders dan dat je zonder personeel beperkt durende opdrachten aanneemt voor eigen rekening en risico. Of je dat via een eigen BV doet of als eenmanszaak is niet relevant voor de centrale vraag van deze column: drijf ik nu een onderneming, ben ik resultaatgenieter of ben ik in loondienst? Helaas is dit in de fiscale wetgeving en rechtspraak nog steeds een grijs gebied. Eens zien of we er al discussiërend richting aan kunnen geven. Ik stel me hierbij op als fictief inspecteur der rijksbelastingen. Eens zien welke argumenten jullie hebben, die ik kan weerleggen.

 

Ik, (fictief) inspecteur der rijksbelastingen zeg het volgende:

 

Laten we wel wezen. Als je ergens 1 tot 1,5 jaar op een opdracht zit, dan zou je formeel ook een dienstverband aan moeten gaan voor die tijd. Er is dan een wezenlijk verschil met de ondernemer die risico's loopt als er geen klanten komen en de omzet uitblijft. De aard van jouw opdracht brengt met zich mee dat je geen ondernemersrisico loopt. Jouw uren worden toch wel betaald. Gaat de opdrachtgever failliet, dan is dat niet anders dan een werkgever die failliet gaat.

 

Het risico dat je na deze opdracht geen nieuwe opdracht krijgt, is niet anders dan het risico dat je loopt als je een tijdelijk dienstverband aangaat, dat niet verlengd wordt. Het gebrek aan WW is een privé kwestie en zelfs verzekerbaar.

 

Wat dat betreft heeft ZZP-en echt een vlucht genomen en zie je steeds meer dat verkapte dienstverbanden uitgevoerd worden onder het mom van zelfstandig ondernemerschap. In mijn beleving is er wel een grens waar ondernemerschap eindigt en loondienst begint. Die lijn is breed en grijs, maar er zijn grenzen.

 

Het enkele feit dat je graag lange (zeg 1 jaar +) opdrachten wilt uitvoeren en daarna wilt wisselen van opdrachtgever (echt des ZZP-er) maakt nog geen onderneming. Freelancer en dus resultaat uit overige werkzaamheden 'at best'. Let wel: ervan uitgaande dat je niet in gezagsverhouding staat tot de opdrachtgever anders is het gewoon loondienst.

 

Zo: Joost de fictieve inspecteur heeft gesproken. Kom maar op met jullie argumenten!

 

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 2

Aan Belastinginspectie te Apeldoorn

Tav: Prof. Mr. Dr. J. Rietveld, Directeur-Generaal

 

Betreft: uw standpunt inzake ZZP en dienstverbanden

 

 

Zeer geachte heer Rietveld,

 

 

Met grote belangstelling heb ik uw standpunt inzake het 'al dan niet ondernemer zijn' van ZZPers gelezen. Hulde, dat de belastingdienst zo'n helder standpunt inneemt!

 

U zult begrijpen dat ik als fervent ZZPer enige moeite heb met uw standpunt. Laten we eens kijken of we het niet eens kunnen worden?

 

Als ik uw standpunt goed begrijp, bent u van mening dat de crux de lengte van de opdracht is. Als een opdracht een jaar of langer duurt, zo stelt u, dan moet zo'n ZZPer maar in tijdelijke loondienst gaan. Risico is er toch weinig.

 

Met uw standpunt gaat u voorbij een aantal essentiele elementen:

- Een ZZPer wil helemaal geen loondienst. De fiscus (en de Nederlandse politiek) onderschat dat veel mensen juist graag veel afwisseling hebben, en niet in het plaatje van vaste dienstverbanden willen passen. Vrijheid, met verschillende opdrachtgevers samenwerken, dat is wat een ZZPer zoekt!

- Een opdrachtgever zit vaak ook niet te wachten op al dan niet tijdelijke dienstverbanden. Soms uit de aard van het werk: veel opdrachten zijn projectmatig van aard, en het is niet zinvol voor een opdrachtgever mensen daarvoor in dienst te nemen. Een ZZPer is daarvoor te duur: tegen het uurtarief, plus nog de sociale lasten, wordt een ZZPer onbetaalbaar.

- Verder loopt een ZZPer ook bij langdurige opdrachten wel degelijk risico! Er is geen garantie op een volgende opdracht. Hij moet zijn eigen acquisitie doen, dan wel bijv een bureau of tussenpersoon daarvoor betalen. Dat risico neemt een ZZPer willens en wetens.

- Zowel opdrachtgevers als ZZPers in een loondienstkeurslijf dwingen heeft negatieve effecten op de Nederlandse economie. Onze economie is gebaat bij flexibiliteit. Een ZZPer vervult die behoefte. Als een bedrijf toe is aan vaste medewerkers, komen die er echt wel.

- Verkapte dienstverbanden zijn inderdaad uit den boze. Dat vinden vele ZZPers ook. Controle daarop is dan ook zeer gewenst. Een eenvoudige maatregel zou kunnen zijn dat een ZZPer meer betaald moet krijgen (ex BTW) dan een werknemer in vaste dienst (inclusief alles secundaire voorwaarden, sociale lasten). Is dat niet zo, dan is er sprake van een verkapt dienstverband. De fiscus kan dat eenvoudig controleren, en gepaste maatregelen nemen. Dat maakt het onaantrekkelijk zo'n verkapt dienstverband aan te gaan.

 

Over dat laatste punt heb ik nog wel enkele ideeen. U kunt mij inhuren tegen een aantrekkelijk tarief om voor eens an altijd die verkapte dienstverbanden op te lossen. Is dat niet wat we allemaal willen?

 

Met vriendelijk groet,

Fred Wiersma

r.i.p. Fred Wiersma | IN MEMORIAM

Link naar reactie
 • 0

In reklamespotjes haalt de belastingdienst onderwerpen over ondernemerschap aan, die enkel en alleen met ZZPers te maken hebben. Dat is het eerste dat ik opmerkelijk vind. In mijn optiek vertolken ZZPers een pseudo-ondernemrschap, omdat ze alleen zichzelf als produkt verhuren. Het ZZP-gebied is ook ontstaan omdat enkele slimme ondernemers hun risoko's en personele nadelen wilden overhevelen naar argeloze werknemers. Het schokkende is dat ook instanties in de zorg e.d. er de hun voordelen in hebben gezien, zodat het een breed fenomeen is geworden. De echte ondernemer haalde zijn kosten toch wel terug bij de klanten en ik vermoed dat dit nu ook in de zorg gebeurt. En bovendien heeft hij nu veel minder risiko's en heeft veel minder personele verplichtingen. Deze situatie had dus eigenlijk nooit mogen ontstaan. De ZZPer heeft zich met kortopend gewin, de rechten van zijn werknemerschap laten ontnemen en de echte ondernemer lacht in z'n vuistje en zadelt de maatschappij met hogere kosten op.

 

Link naar reactie
 • 0

@Fred: Geweldige reactie, moest wel even lachen :)

 

Over het algemeen ben ik het met Fred eens. Een ZZPer is wel degelijk ondernemer. Niet allemaal natuurlijk maar de meeste proberen toch echt om hun bedrijf wel op termijn uit te breiden. Of dat lukt is een ander verhaal.

 

Volgens mij is het meetpunt de vraag waarom iemand als zzper aan de slag gaat. Is de motivatie dat het de makkelijkste manier is om een bedrijf op te starten tegen (meestal) geringe kosten dan is er niets mis mee. Werk je aan uitbreiding van je bedrijf dan ben je wel degelijk ondernemer.

 

Als het echter inderdaad een verkapt dienstverband is dan ben ook ik van mening dat je niet over ondernemerschap kan praten.

WX Automatisering :: Betaalbare ICT en Internetdiensten voor startende ondernemers, kleine zelfstandigen en het MKB. http://www.wxa.nl

 

Gratis ICT Quick-Scan: http://www.wxa.nl/quick-scan.phtml

Link naar reactie
 • 0

Niet allemaal natuurlijk maar de meeste proberen toch echt om hun bedrijf wel op termijn uit te breiden.

 

Is dat zo? Ik heb juist het idee dat 90% van de ZZP'ers echt niet uit wil breiden.

 

Ik denk dat iedereen hier andere ervaringen mee heeft. Mijn persoonlijke ervaring is dat de meeste zzpers die bij ons aankloppen toch wel een idee hebben van "ik begin klein en dan ...".

 

WX Automatisering :: Betaalbare ICT en Internetdiensten voor startende ondernemers, kleine zelfstandigen en het MKB. http://www.wxa.nl

 

Gratis ICT Quick-Scan: http://www.wxa.nl/quick-scan.phtml

Link naar reactie
 • 0

Over dat laatste punt heb ik nog wel enkele ideeen. U kunt mij inhuren tegen een aantrekkelijk tarief om voor eens an altijd die verkapte dienstverbanden op te lossen. Is dat niet wat we allemaal willen?

 

;D Voordat je die ideeen erdoor hebt in de ambtenarij, ben je wel een poosje verder. Zullen we maar meteen een vaste aanstelling doen? ;)

Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link naar reactie
 • 0

Dat geloof ik zonder meer. Maar ik denk ook dat juist die paar die wel doorzetten een goede kans maken om met een onderneming te slagen. Maar goed, misschien iemand zzper blijven door de aard van je werkzaamheden of om welke reden dan ook.

 

Ik stelde eigenlijk meer dat iemand die uit loondienst stapt en vervolgens voor de zelfde baas als zzper gaat werken geen ondernemer is. Je onderneemt tenslotte niets ...

 

 

WX Automatisering :: Betaalbare ICT en Internetdiensten voor startende ondernemers, kleine zelfstandigen en het MKB. http://www.wxa.nl

 

Gratis ICT Quick-Scan: http://www.wxa.nl/quick-scan.phtml

Link naar reactie
 • 0

Als een ZZPer dezelfde werkzaamheden doet als hij voorheen als werknemer deed, of had kunnen doen, dan kun je niet over ondernemerschap praten. Ik zie deze ontwikkeling op gelijk niveau als het massale gebruik van lease-auto's. De kosten worden toch wel weggeschreven en de leasemaatschappijen vullen hun zakken. Een welvaartsziekte dus, waar we op vele fronten aan lijden. Onderdeel van financiele verwording, net als de opbouw van onze energieprijzen. Van een paar cent als kostprijs, groeit onze te betalen gasprijs via allerlei opcenten en belastingen naar een belachelijk bedrag. En dan vraagt men zich nog af waar een crisis vandaan is gekomen......

Link naar reactie
 • 0

...

;D Voordat je die ideeen erdoor hebt in de ambtenarij, ben je wel een poosje verder. Zullen we maar meteen een vaste aanstelling doen? ;)

 

Als je me een heel goed salaris biedt, zeg niveau JPB, ga ik er over nadenken ;D Dan doe ik dat 1-2 jaar, daarna is het probleemwel opgelost.

 

Toch is het vooral de politiek en de ambtenaren die niets begrijpen van wat ZZPers drijft. Vrijheid!!! Geen zeurcollega's! Geen lastige bazen die je met k**klusjes opzadelen of beroerde managers zijn. Je eigen prioriteiten stellen. Direct zichtbare beloning door je eigen inspanning!

 

Uiteraard moeten misstanden, zoals Odems bijv schetst, bestreden worden. De grap is dat dat best makkelijk kan, het is meer een kwestie van politieke wil.

 

Affijn, ze weten me wel te vinden nu. ;)

r.i.p. Fred Wiersma | IN MEMORIAM

Link naar reactie
 • 0

Nu denk ik dat het gros van de ZZP-ers in bijvoorbeeld de bouw en ICT vooral het hogere tarief zien wat ze krijgen en dus puur gebruik maken van het tekort aan vaklieden. Dus ipv verhuurd worden in loondienst verhuren zij zichzelf voor hetzelfde tarief maar dan in eigen hand. Vrijheid, geen collega's geen bazen etc zijn waarschijnlijk minder genoemde motieven. Het gaat vooral om Geld!.

 

Wil je afwisselend werken kan je ook in dienst treden van een detacheerder.

Link naar reactie
 • 0

Inderdaad, maar dan is de norm om min 2-3 verschillende opdrachtgevers per jaar te hebben wel een goede voorwaarden om als ondernemer aangemerkt te worden.

 

En dan gaat het niet zozeer of je ondernemer bent maar of het voor ondernemingen niet te gemakkelijk wordt om mensen alleen projectmatig te contacteren. Je zal zeker een bepaalde groep mensen in bescherming moeten nemen tegen zichzelf. Die groep mensen die dan gedwongen worden om ZZP-er te worden om juist fexibeler met personeel om te gaan en dus zonder financiele vangent thuis komen te zitten. Een soepeler ontslagrecht is dan een alternatief.

 

Stel de eis van meerdere opdrachtgevers komt te vervallen, wat zullen dan de ondernemingen met personeel gaan doen?

Ik denk iedereen ontslaan en als ZZP-er aannemen. Vanuit de ondernemer gezien prachtig. Vanuit de ZZP-er in veel gevallen in onze samenleving ongewenst.

Link naar reactie
 • 0

Inderdaad, maar dan is de norm om min 2-3 verschillende opdrachtgevers per jaar te hebben wel een goede voorwaarden om als ondernemer aangemerkt te worden.

...

 

Nee, dat is het niet. Tegenvoorbeelden: langlopende IT projecten; interim management om er maar een paar te noemen. Dat zijn vaak voltijdsklussen die makkelijk langer dan een half jaar lopen. Niet als verkapt dienstverband, maar uit de aard van het werk.

 

Voor kortdurende klussen prima, zoals webdesign.

 

Lees nog eens de laatste alinea van mijn 1e reactie. Zoiets werkt veel beter denk ik.

r.i.p. Fred Wiersma | IN MEMORIAM

Link naar reactie
 • 2

Als interimmer voel ik mij verplicht om ook een mening te geven op deze column (overigens goed discussieonderwerp, Joost!).

 

Om terug te komen op de column, een paar reacties:

 

Laten we wel wezen. Als je ergens 1 tot 1,5 jaar op een opdracht zit, dan zou je formeel ook een dienstverband aan moeten gaan voor die tijd. Er is dan een wezenlijk verschil met de ondernemer die risico's loopt als er geen klanten komen en de omzet uitblijft. De aard van jouw opdracht brengt met zich mee dat je geen ondernemersrisico loopt. Jouw uren worden toch wel betaald. Gaat de opdrachtgever failliet, dan is dat niet anders dan een werkgever die failliet gaat.

 

Een ZZP'er of freelancer loopt wel degelijk risico, ook bij opdrachten van 1 tot 1,5 jaar. Waarom? Omdat ZZP'ers veelal zijn gebonden aan afspraken met bemiddelingsbureaus (preferred suppliers). In de regel heeft de opdrachtgever het recht om een opdracht met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voortijdig op te zeggen, of het projectcontract nu 3 maanden of een jaar loopt. Een werknemer loopt dit risico niet bij een contract voor bepaalde tijd. Verder bouwt een werknemer gedurende zijn/haar dienstverband een recht op compensatie voor gederfde inkomsten (ontslagvergoeding) op bij vroegtijdige beeindiging van het dienstverband, een ZZP'er niet. De ZZP'er loopt hier een hoger (ondernemers) risico.

 

Het risico dat je na deze opdracht geen nieuwe opdracht krijgt, is niet anders dan het risico dat je loopt als je een tijdelijk dienstverband aangaat, dat niet verlengd wordt. Het gebrek aan WW is een privé kwestie en zelfs verzekerbaar.

 

De markt voor (interim)opdrachten is vele malen kleiner dan de markt voor vaste dienstverbanden. De ZZP'ers moeten daardoor uit een veel kleinere vijver vissen om een vervangende opdracht te vinden. Hiernaast wordt de ZZP'er is zijn bewegingsvrijheid beperkt door concurrentiebedingen van bemiddelingsbureaus. Het risico is daarom wel anders.

 

Het enkele feit dat je graag lange (zeg 1 jaar +) opdrachten wilt uitvoeren en daarna wilt wisselen van opdrachtgever (echt des ZZP-er) maakt nog geen onderneming. Freelancer en dus resultaat uit overige werkzaamheden 'at best'. Let wel: ervan uitgaande dat je niet in gezagsverhouding staat tot de opdrachtgever anders is het gewoon loondienst.

 

De duur van een opdracht hangt niet af van de voorkeur van de ZZP'er maar van de behoefte die van een opdrachtgever uitgaat. Veelal worden ZZP'ers ingezet voor eenmalige projecten met een duidelijke start- en einddatum. Het hangt dus geheel van de aard van het project af hoe lang de interimopdracht zal duren. De interimopdracht is daardoor beter te vergelijken met een bouwproject van (bijv) een aannemer. Deze lopen veelal ook voor langere tijd (> 9 mnd ) maar zijn wel degelijk als ondernemersactiviteit te bestempelen.

Link naar reactie
 • 0

Stel de eis van meerdere opdrachtgevers komt te vervallen, wat zullen dan de ondernemingen met personeel gaan doen?

Ik denk iedereen ontslaan en als ZZP-er aannemen. Vanuit de ondernemer gezien prachtig. Vanuit de ZZP-er in veel gevallen in onze samenleving ongewenst.

 

Iedereen ontslaan is sowieso geen optie aangezien bestaand personeel gewoon hun arbeidscontracten heeft en de volle bescherming daartegen blijft genieten.

 

Wat zou kunnen is dat men een voorkeur krijgt voor zzp'ers en er derhalve meer aanneemt als nieuwe werkkracht gewenst is... maar zelfs zonder een eis aan het aantal opdrachtgevers blijft er de kwestie van 'geen gezagsrelatie', en is het merendeel van personeel daardoor niet 1:1 vervangbaar.

 

Maar afgezien van dat alles: waarom is het eigenlijk onwenselijk?

Als mensen er voor kiezen om in een andere relatie werkzaam te zijn voor een bedrijf, waarbij ze wellicht iets meer verdienen, en recht op ww, ontslagbescherming en dergelijke daarvoor opgeven, is daar dan iets verkeerds aan?

Link naar reactie
 • 0

Maar afgezien van dat alles: waarom is het eigenlijk onwenselijk?

Als mensen er voor kiezen om in een andere relatie werkzaam te zijn voor een bedrijf, waarbij ze wellicht iets meer verdienen, en recht op ww, ontslagbescherming en dergelijke daarvoor opgeven, is daar dan iets verkeerds aan?

Omdat het de kosten opdrijft, die uiteindelijk door gewone mensen moeten worden opgebracht! Het komt voort uit de gedachte dat alles kan en mag en daar moeten we heel snel vanaf!

Link naar reactie
 • 0

Ik sluit me geheel aan bij de visie van Alex, vooral bij de laatste zin:

 

De duur van een opdracht hangt niet af van de voorkeur van de ZZP'er maar van de behoefte die van een opdrachtgever uitgaat. Veelal worden ZZP'ers ingezet voor eenmalige projecten met een duidelijke start- en einddatum. Het hangt dus geheel van de aard van het project af hoe lang de interimopdracht zal duren. De interimopdracht is daardoor beter te vergelijken met een bouwproject van (bijv) een aannemer. Deze lopen veelal ook voor langere tijd (> 9 mnd ) maar zijn wel degelijk als ondernemersactiviteit te bestempelen.

Link naar reactie
 • 0

Er wordt hier echt een grote principiéle denkfout gemaakt. Een ondernemer is konstant en dagelijks bezig met zijn markt en zijn produkten. Een ZZPer is dagelijks bezig met werkzaamheden te verichten voor een opdrachtgever. Die werkzaamheden hebben niks met ondernemen van doen.

Link naar reactie
 • 0

@Odems, een ZZPer doet dat net zo. Zo niiet, dan loopt hij vroeg of laat met de neus tegen de muur. In het kader van 'employability' denk ik dat de meeste ZZPers stukken gezonder bezig zijn dan de meeste werknemers.

 

Het ondernemen van een ZZPer zit in het risico dat hij neemt dat er een tijdje geen opdrachten zijn. Net als een ondernemer het risico loopt dat hij zijn producten niet meer verkoopt.

r.i.p. Fred Wiersma | IN MEMORIAM

Link naar reactie
 • 0

@Odems, een ZZPer doet dat net zo. Zo niiet, dan loopt hij vroeg of laat met de neus tegen de muur. In het kader van 'employability' denk ik dat de meeste ZZPers stukken gezonder bezig zijn dan de meeste werknemers.

 

Het ondernemen van een ZZPer zit in het risico dat hij neemt dat er een tijdje geen opdrachten zijn. Net als een ondernemer het risico loopt dat hij zijn producten niet meer verkoop.

 

Er zit nog een groot verschil.

Op het moment dat een ondernemer zijn "produkt" succesvol verkoopt, is hij alweer aan de slag om zijn volgende produkt(en) op de markt te brengen.

De ZZPer kan alleen zichzelf op de markt brengen......

Link naar reactie
 • 0

Grappig om te zien dat het ogenschijnlijk helder begrip "ondernemer" zo breed geïnterpreteerd kan worden.

 

Van Dale zegt: "iemand die een bedrijf voor eigen rekening uitoefent". In dat optiek ben ik er nog niet uit. Ik ben zelf mijn bedrijf. Inkoop, verkoop, administratie, uitvoerende en manager/directeur. Alleen als ik het algemene gevoel hier proef, is een ondernemer: "iemand die een bedrijf voor eigen rekening ten aller tijde laat groeien". En ben ik dus geen ondernemer?

 

Want als ondernemer wil je bv: personeel hebben (en meer nodig willen hebben), meerdere bv's hebben en daar mee goochelen (bv met een vof en dat weer in een maatschap etc.). Altijd plannen hebben om meer markt te verkrijgen of andere markten te willen aanboren. Kortom constante groei.

 

Nu heb ik er geen moeite mee om mezelf geen ondernemer te noemen. Ik vind mijzelf namelijk meer iemand die in loondienst van zichzelf is. Ik proef alleen een beetje een attitude (mijn persoonlijke interpretatie) dat ik daarom minderwaardig zou zijn als de grote jongens welke zich volgens de eerdere criteria wel ondernemer mogen noemen.

 

Want ik vind eigenlijk wel dat ik voor mijzelf een paar dingen ondernomen hebt en dat ik bezig ben om op mijn eigen manier zeker te groeien:

Zekerheid van een vaste baan opgezegd en bewezen dat ik het zelf ook prima kan

Doelstellingen qua werkwijze, kwaliteit, groei en communicatie gesteld, gehaald en welke per jaar weer worden bijgesteld

Voorzien in de blijkbare behoefde van mijn groeiende klantenbestand

Een constante persoonlijke en zakelijke groei

Ontdekken van andere disciplines en afstoten van disciplines welke niet interessant zijn

Verschillende soorten orders variërend van kortstondig tot langdurig

 

En volgens mij als je niks onderneemt zou dit voor mij nooit gebeurt zijn. Alleen volgens de norm zoals ik hem lees stelt dit niks voor omdat ik niet de behoefte heb aan:

Een bv (tenzij dit fiscaal noodzakelijk is)

Personeel (alsjeblieft niet)

Meerdere bedrijven (ik heb het al druk zat in mijn eentje)

Miljoenen omzet (ik reken graag met hetgeen wat ik daadwerkelijk verdien)

Interessant gebral op borrels over cijfers, wie ik er nou weer uitgedonderd heb, lexus waarnaar ik aan het kijken ben of welke super interessante partij ik voor een pisprijs in container uit china laat komen (deze was even voor de lol ;D)

 

Voor de rest een hele leuke discussie en mocht het zo zijn dat ik fiscaal en/of anders geen ondernemer ben. Ook prima, want ik ben blij met mijzelf en de uitdagingen die er liggen. En al die moeilijke dingen die snap ik toch niet of heb ik geen zin in ;D

 

Met vriendelijke groet,

 

Micha

 

ps aan odems

Quote "De ZZPer kan alleen zichzelf op de markt brengen...... ".

 

Hier ben ik het niet helemaal mee eens. Een zzp'er die is zijn eentje en biedt zijn kennis en/of diensten aan. Maar kan op aanvraag natuurlijk wel faciliteren onder zijn eigen naam door gebruik te maken van zijn netwerk en daarmee zijn portfolio uitbreiden. Dus alleen sta je nooit, tenzij je als zzp'er perse alleen jezelf wil verkopen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.studio-immo.nl: Identiteit, Marketing en Media Ontwerp

www.greenscreenspecialist.nl Greenscreen video en fotografie oplossingen voor op locatie of in onze eigen video studio

Volg Studio Immo persoonlijk via twitter: www.twitter.com/studioimmo of op facebook: www.facebook.com/studioimmoreclame

Link naar reactie
 • 0

Laat ik duidelijk stellen dat mensen ook mensen zijn en dat er geen sprake is van meer of minder. Iedereen gelijk, maar er wordt hier enkel over het verschil tussen ondernemen en ZZPen gediscuseert. In mijn overtuiging twee geheel verschillende disciplines, die ook geheel verschillende problemen en werkwijzen met zich meebrengen.

En ik moet erbij aantekenen dat ik veel ZZPers als slachtoffers van recente maatschappelijke ontwikkelingen beschouw.

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  5 leden, 229 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.