Ga naar inhoud

TER INFO: HigherLevel leden worden gebeld door zgn. samenwerkingspartner

Aanbevolen berichten

Retired Mod     8,5k 777

Diverse leden van higherlevel zijn benaderd door een bedrijf dat zich Q5, Cube5 of iets in die geest noemt met het verzoek vragen te mogen stellen over een nieuw te vormen internetcommunity voor ondernemers.

 

Dit naar aanleiding van de aanwezigheid van deze leden op HL

 

Ook ik ben gebeld (ze hadden even niet door dat ik moderator was, helaas) en heb ze doorverwezen naar Mikky om daarmee te praten en wellicht samen te werken.

 

Helaas is dat niet gebeurd en presenteren ze zich nu bij andere HL-ers als mogelijke samenwerkingspartner van HL om waarschijnlijk op die manier meer vertrouwen te wekken.

 

LET WEL: Dat mensen je bellen kan altijd gebeuren en daar kun je het beste zelf op reageren maar op dit moment is er geen enkele intentie vanuit HL om met deze partij samen te werken en is er geen contact geweest.

 

Verder zijn ze vergeten het bel-me-niet register te raadplegen ;)

 

Tot zover dit informatiebulletin :)

 

Frans

Link naar reactie
Legend     2,8k 127

Houd dit verband met de indruk die bij mij is ontstaan dat er een plotselinge zorg is over de toekomst van Higherlevel?

 

Ik zie namelijk ineens allerlei vragen voorbij komen die qua onderwerp een paar jaar geleden nog absoluut onbespreekbaar waren en nu blijkbaar ineens binnen de skope van Higherlevel vallen?

Komt dit vanuit de hogere lagen van EZ of is er een andere reden waarom deze vragen nu ineens gesteld worden ?

Link naar reactie
Legend     22,5k 1386

 

Ze bestaan al een tijdje. Eind november werd de website aangekondigd als 'binnenkort online'...

 

Op zich is het prima als er een nieuw initiatief bijkomt, ook al heeft cold calling niet zo'n beste reputatie. Dat kan creatiever! Wie wil vermenigvuldigen, moet ook durven delen.

cube-5.jpg.0eeb7b74807cdea010776d8c475606ae.jpg


Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
Retired Mod     8,5k 777

Nee, is er geen enkel verband tussen die 2

 

De vragen die mikky stelt zijn onderdeel van een onderzoek dat door een externe partij wordt uitgevoerd naar (de impact van) HL in zijn volle breedte.

De vragen die je op regelmatige basis tegenkomt zijn onderdeel van dat onderzoek, net zoals (telefonische) interviews met betrokkenen in de vorm van diverse leden, mod's , e.d. alsook met andere (ondernemers)fora.

 

De rondbellende persoon is iemand die daar geen onderdeel van uitmaakt

 

Frans

 

 

Link naar reactie
Moderator+     11,2k 478

Ik sluit mij aan bij Frans zijn melding dat dit niets te maken heeft met de vragen die nu door mij in HL.nl gesteld worden.

De vragen die gesteld worden over HL.nl hebben m.n. betrekking op de positionering van dit forum en het nut dat de deelnemers bij dit forum hebben. Aansluitend vragen over wensen die de deelnemers met dit forum hebben om zodoende ook in de toekomst in de ondernemersbehoefte te blijven voorzien met een on-line middel.

 

Het is dus puur toeval dat dit nu samenloopt.

 

Ik persoonlijk vind dat jammer, want ik ben groot voorstander van één centrale plek waar ondernemers elkaar adviseren, motiveren en ondersteunen bij hun ondernemersvragen i.p.v. dat diverse ingangen daarvoor gecreëerd worden. Om die reden wordt Higherlevel.nl aan relevante samenwerkingspartners gratis aangeboden. Daarnaast staat het elke partner vrij om het een eigen naam te geven. Dit omdat ik van mening ben dat de afzender niet belangrijk is, maar de ondernemer!


Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Link naar reactie
Newbee     2 3

Geachte leden,

 

Mijn naam is Daniel Hekman, directeur-eigenaar van Cube5 Group B.V.

 

Graag wil ik hierbij duidelijk maken dat Cube5 op geen enkele wijze een relatie heeft of in contact is geweest met Sprout. Cube5 gaat binnenkort een nieuw platform lanceren voor jonge ondernemers tot 30 jaar. Dit doen wij volledig zelfstandig. Om de lanceringsstrategie verdere invulling te geven doen wij een zelfstandig onderzoek onder een aantal, ‘ad random’ geselecteerde jonge ondernemers naar hun wensen en eisen aan een commercieel platform zoals Cube5 dat beoogd. Het is dus toeval dat een aantal daarvan lid zijn van Higherlevel.

 

Mochten jullie verder nog vragen en/of opmerkingen hebben dan verneem ik dat graag. Ik wil jullie vriendelijk verzoeken niet zonder toestemming inbreuk te maken op het gebruikersrecht van het logo van Cube5 wat ligt bij Cube5 Group B.V.

 

Met vriendelijke groet,

 

Daniel Hekman

Cube5 Group B.V.

+31 (0)6 226 566 14

Link naar reactie
Retired Mod     8,5k 777

Beste Daniel

 

Het is niet ad-random en zeker geen toeval dat ik lid ben van HigherLevel

 

In het telefoongesprek dat heeft plaatsgevonden werd door de persoon aan de andere kant van de lijn duidelijk aangegeven dat ik lid was van higherlevel.

 

Als jullie dat weten dan is er van 'ad random' geen enkele sprake

 

Op mijn vraag of er ook gezien is dat er 'administrator' onder mijn naam staat en ik dus een van de mod's was bleef het enige tijd stil, waarna er werd aangegeven dat jullie dat over het hoofd gezien hebben. Daarmee wederom aangevende dat er van ad-random geen sprake is.

 

Tweede punt is dat ik heb aangegeven contact op te nemen met Mikky Vrolijk omdat we vaker met samenwerkingspartners werken. Dat je dan in een volgend gesprek met een ander meldt dat je samenwerking met HL overweegt terwijl er nog helemaal géén contact is geweest, vind ik persoonlijk een verwerpelijke manier om vertrouwen van degene die je belt te winnen.

 

Maar goed, da's mijn persoonlijk mening

 

Dat je onderzoek doet is goed, maar wees dan open in je aanpak, en al helemaal in je post hier op HL

 

Frans

Link naar reactie
Legend     2,8k 258

Cube5 gaat binnenkort een nieuw platform lanceren voor jonge ondernemers tot 30 jaar. Dit doen wij volledig zelfstandig. Om de lanceringsstrategie verdere invulling te geven doen wij een zelfstandig onderzoek onder een aantal, ‘ad random’ geselecteerde jonge ondernemers naar hun wensen en eisen aan een commercieel platform zoals Cube5 dat beoogd.

Zeg nou eens eerlijk, wekt mijn foto op HL de indruk dat ik nog tot de groep van "onder de 30" behoor? 8)

Link naar reactie
Retired Mod     9,9k 461

Ook ik ben gebeld (tweemaal zelfs, was een foutje dat ik tweemaal op de lijst stond). En ook daarbij werd vrijwel meteen ingehaakt op mijn lidmaatschap op Higherlevel.nl (ook niet wetende dat ik admin was), dat was zeker de aanleiding om mij te bellen. Degene met wie ik gesproken heb heette (fonetisch) iets in de trant van Ronald Meegers.

 

Overigens werd in mijn gesprek de nadruk gelegd op Sprout, waardoor ik sterk de indruk kreeg dat het vanuit Sprout was opgestart. Ik weet niet volledig zeker of die indruk door mijzelf ontstaan is of dat er wat in die richting werd gezegd, maar het kwam voor alsof het vanuit Sprout een onderzoek was.

 

Hoe dan ook, dat er bewust mensen gebeld worden die op HL lid zijn lijkt me nu wel duidelijk. Of anders is HL véél groter dan i dacht, als zóveel mensen uit jullie random steekproef HL-lid blijken te zijn ;D

Link naar reactie
Newbee     2 3

Geachte leden,

 

Naar aanleiding van mijn reactie op deze discussie hebben er meerdere personen een reactie gegeven die ik graag samenvat in een. Cube5 heeft naar een ieder waarmee gesproken is of die benaderd is zeer duidelijk aangegeven wat het doel is en wie of wat Cube5 is.

 

Algemeen:

Cube5 heeft van te voren via open bronnen een aantal ondernemers geselecteerd aan wie vragen gesteld gaan worden. Hier is een onderscheid gemaakt in ondernemers die lid zijn van een platform en die niet lid zijn en/of waarvan het onduidelijk is. Hierin is leeftijd niet meegenomen. In het belscript is ook gevraagd en/of aangegeven dat volgens onze informatie de ondernemer lid is van ‘X’ platform. Logischerwijs, gezien de bekendheid van Higherlevel zijn er in onze lijst ook ondernemers die daar lid van zijn. Wij hebben onze vraagstelling gebaseerd op een behoefteanalyse bij de potentiële doelgroep van Cube5, met als doel deze informatie te gaan gebruiken ter versterking van de functionaliteit van het platform. Een ieder die gebeld is of gebeld gaat worden is gevraagd of diegene instemt met het beantwoorden van een aantal vragen en het beoogde doel daarvan.

 

Hedenmiddag heeft Cube5 contact gehad met mevr. Vrolijk om de diversen misverstanden toe te lichten en aan te geven waar naar onze mening deze mogelijk zijn ontstaan. Mevr. Vrolijk heeft aangegeven dat het voor haar helder is wat onze intenties en werkwijze omtrent dit onderzoek zijn en dat zij een rectificatie zal plaatsen vandaag.

 

Frans Sijtsma:

Cube5 wist tot aan het samenstellen van de lijst niet wie u bent. Tot op heden weten wij niks meer dan dat u lid bent van HigherLevel. U heeft aangegeven dat het voor u geen zin heeft om de vragen te beantwoorden gezien uw rol als moderator en vervolgens heeft u ons doorverwezen naar mevr. Vrolijk. Pas na het telefonisch contact met mijn collega is het voor ons bekend dat u tevens moderator bent.

Wij hebben op geen enkel moment met een ondernemer binnen of buiten HigherLevel gesproken over een mogelijke samenwerking. Wij respecteren zeer zeker uw persoonlijke mening. Wij voelen ons desalniettemin genoodzaakt te reageren wanneer, naar onze mening een verkeerde perceptie ontstaat.

 

John Bouwmans:

Zoals u kunt lezen onder het kopje ‘algemeen’ is uw leeftijd geen reden geweest om niet aan u de vragen te stellen. Uw naam kwam in onze lijst voor als platform-gebruiker, niks minder en niks meer dan dat.

 

Jeroen Bakker:

Uw rol als admin is niet de aanleiding geweest om u te bellen. Wij hebben in het gesprek geen enkele nadruk gelegd op Sprout. De enige mogelijke link zou kunnen zijn dat wij op uw vraag ‘waar heeft u mijn gegevens vandaan?’ dat wij reageerden; via de site van Sprout.

 

Joost Rietveld:

Ook uw rol als admin is niet de aanleiding geweest om u te bellen. Zoals u kunt lezen onder het kopje ‘algemeen’ is uw leeftijd geen reden geweest om niet aan u de vragen te stellen. Uw naam kwam in onze lijst voor als platform-gebruiker, niks minder en niks meer dan dat.

 

Cube5 wil op geen enkele manier de verkeerde perceptie wekken en HigherLevel en haar leden in diskrediet brengen. Wij zijn van mening dat er op basis van verschillende factoren een aantal misverstanden zijn ontstaan waar niemand iets te verwijten valt en/of iemand schuldig aan is.

 

Daniel Hekman

Initiator Cube5

Link naar reactie
Retired Mod     8,5k 777

Graag wil ik hierbij duidelijk maken dat Cube5 op geen enkele wijze een relatie heeft of in contact is geweest met Sprout.

 

Ter Info

 

Eerder(e) bericht(en) in dit topic maakten melding van een connectie tussen Sprout en Cube5. Die indruk is om diverse redenen ontstaan echter, zoals door Daniel al aangegeven, is er geen enkele relatie tussen beide partijen.

 

Om die reden is het deel waar die suggestie wordt gewekt verwijderd uit de oospronkelijke berichten.

 

Topic is weer open voor hen die nog wensen te reageren

Link naar reactie
Super Senior     125 2

Ik neem gaarne advies van ervaren ondernemers van dit forum. Met ervaren bedoel ik dan 10+ in de business. Ik zie geen enkel toegevoegde waarde van een forum waarin "jeugdige BNN'rs" je proberen wijs te maken. Dit soort initiatieven hebben dan ook geen levensvatbaarheid.

Link naar reactie
Legend     22,5k 1386

 

Wat een commotie. Iemand neemt het initiatief tot een nieuwe online community voor jonge/creatieve ondernemers. Prima toch. De initiatiefnemer laat onderzoek doen onder deelnemers aan bestaande communities van ondernemers. Goeie zaak. Alleen wordt dat onderzoek een tikkeltje onhandig uitgevoerd, want de onderzoekende stageairs bellen ook een aantal actieve bezoekers en zelfs mods van een reeds bestaand forum en suggereren bewust of onbewust dat er een samenwerking bestaat met Sprout en in de toekomst wellicht ook HL.

 

Nogal wiedes dat dat vragen oproept.

 

En dan zie je ineens dat zoiets in het internettijdperk meteen als een boemerang terugkomt. Want natuurlijk lekt het uit en ontstaat er discussie (met beeldcitaat). Aan te raden is dan gewoon nuchter te reageren. Elk initiatief is welkom, of je nou wil samenwerken of concurreren - maakt niet uit. Competitie is gezond. Maar als het de bedoeling is te gaan concurreren, moet je natuurlijk geen mods gaan bellen. Zelfs niet als die ad-random geselecteerd zijn - hoe groot moet een steekproef zijn om toevallig een stuk of zes mods te bellen? En als het plan is om samen te werken, is overleg vooraf verstandiger.

 

Dus als Cube5 ooit van de grond komt en een community voor ondernemers wil zijn, dan is enige verdieping in groepsdynamiek wel slim. Want de reactie van deelnemers en betrokkenen is nooit strak te sturen.

 

Verder alle sterkte gewenst. ;)


Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
Legend     1,7k 82

Wat zijn we weer allemaal lief tov zo'n club.

 

Diverse HL-leden geven aan dat ze zich (enigszins) misleid voelen door de ongevraagde telefoontjes van een vage club die zweept met bekende namen en niet eens het fatsoen heeft op zich aan de wet te houden door het "bel me niet" register te raadplegen. Als dank voor het ongevraagd opnemen van de telefoon, het vage verhaaltje aan te horen, geven van informatie en het checken hier online wat er van klopt, krijg je als reactie, in plaats van excuses, een paar arrogante posts inc dreigementen. Iedereen weet nu inmiddels wel dat dit clubje niets met HL te maken heeft, het probleem is dat die suggestie wel werd gewekt! Niet zomaar door iemand, maar door verschillende mensen die al jaren actief zijn op dit forum. Maar, nee, dat zou dit clubje nooit doen, deze gewaardeerde HL'ers zijn allemaal leugenaars.

 

Dikke fail. Kan me nauwelijks voorstellen dat men met het huidige team en attitude een forum zou kunnen opzetten dat verder komt als de eerste 5 eigen posts. Maar goed, tijd zal het leren?

 

 

 

 

 

Link naar reactie
Legend     322 23

Jeroen Bakker:

Uw rol als admin is niet de aanleiding geweest om u te bellen. Wij hebben in het gesprek geen enkele nadruk gelegd op Sprout. De enige mogelijke link zou kunnen zijn dat wij op uw vraag ‘waar heeft u mijn gegevens vandaan?’ dat wij reageerden; via de site van Sprout.

 

Opvallend dat dit gesprek zo woordelijk terug te herleiden is ;D

Is het opgenomen ofzo ? 8)

 

Dat u weet wat wel en niet gezegd is, bedoel ik.

Meestal kan ik mij na een gesprek niet zo goed herinneren wat er precies gezegd is en van waaruit het gesprek in

die richting is gestuurd. Wellicht is dat een manco van mij. Of u heeft zelf het gesprek gevoerd, wat ook kan natuurlijk.

 

Post aangevuld ......

 

Ohja, Daniel,

 

Kun je ook aangeven wat het nut is van een nieuw platform voor ondernemers tot 30 jaar ?

Wat is de meerwaarde ? Is het voor commerciele doeleinden ?

 

Persoonlijk zou ik niet snel aanmelden bij een nieuw platform.

De hoeveelheid (gratis) informatie die hier door de afgelopen jaren te vinden is en zeer kundige mensen, die (gratis) met

raad (forum) en daad (agenda/events) de andere HL-leden te woord staan, en veel tijd in het forum stoppen, heb ik veel

respect voor. Bovendien is dit een non-commercieel forum, waar strikt op gelet word, en respectabele partners heeft.

 

Graag zie ik wat meer informatie van je hier, wat er nou daadwerkelijk achter je initiatief zit.


IT specialist || LinkedIn: http://linkedin.pieterreitsma.com

Link naar reactie

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuw account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen
Verberg sidebar
 • Wie is er online?
  1 lid, 122 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.