Jump to content
Teun4
Verberg

Bankprobleem credit saldo

vraag

Hoi,

 

Ik zit bij een bank. In het eerste jaar van mijn onderneming mocht ik 1000 in credit staan nadat ik mijn bedrijfsrekening opende. In een kort gesprek met de bank nu bijna 3 jaar geleden was dit zo geregeld. Na een jaar was mijn omzet groter en mocht ik het dubbele bedrag in credit staan. De voorwaarde is wel dat de rekening elke 3 maanden een debet saldo moet hebben.

 

Dit ging altijd goed tot enkele weken geleden. Na 3 maanden van investeren in voorraad wat een creditsaldo veroorzaakte verkeek ik mij op de kortere maand februari en stond ik 1 dag te lang in het credit saldo. Na een kort telefoontje bij desbetreffende bank kon de medewerker mij verzekeren dat dit zeer waarschijnlijk wel goed zou gaan,het rolde wel door het systeem. En mocht het fout gaan (verlies van credit vermogen als gevolg) dan was dit zo weer geregeld.

 

Nu ging het niet goed, en stond ik enkele dagen terug opeens met een 0,00 credit saldo. Opnieuw bellen met de bank dan maar, aangezien dit zo weer geregeld was maakte ik mij geen zorgen.

 

Maar opeens krijg ik een andere medewerker aan de lijn. De situatie is lastig meneer, ik zoek het na en ik bel u terug. Na het terugbellen kreeg ik het advies om bij credits.nl een lening te nemen in plaats van het rood staan bij de rabobank. Nu zijn de totale kosten van 2000 euro lenen ongeveer 450 euro bij credits (startbedrag + rente) . Absoluut niet rendabel en ook een belachelijk advies van betreffende bankmedewerker aldus credits.nl. Ik gaf daarom ook aan gewoon weer terug naar af te willen. In mijn achterhoofd denk ik nog, wat maakt in vredesnaam toch die ene dag te laat uit.

 

Maar dit was lastig, opnieuw moest ik teruggebeld worden. De volgende dag bleek dat ze me niet meer konden helpen.

 

Zo, wat? Hoe bedoeld u?

 

Nee meneer, wij hebben besloten u geen credit meer te geven en kunnen u verder niet helpen. Sorry,tot ziens en succes ermee.

 

Ik wil nog steeds graag terug naar mijn vorige situatie. Heb ik nog bepaalde rechten hierin of kan de bank zich hier inderdaad zo makkelijk mee afdoen? 'we willen je niet meer, de groeten meneer' :'(

 

Bedankt voor de moeite,

 

Teun

Link to post
Share on other sites

16 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

Volgens mij mag een bank tegenwoordig niet zomaar je krediet faciliteiten intrekken. Ze mogen je een nieuwe wel weigeren.

 

Maar dat kan iemand anders dan ik vast veel beter uitleggen.

 

Als ik jou dan zo hoor staan ze in hun recht, gezien ik de regeling geschonden heb..

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Kijk de algemene voorwaarden er maar eens op na!

 

Het gaat hier om een "rekening courant krediet" tot wederopzegging, m.a.w. deze constructie is dagelijks opzegbaar. (voor zowel bank als klant). Zolang je aan de voorwaarden voldoet,- in jouw geval periodiek een creditsaldo op de rekening-, is er meestal weinig aan de hand.

Probleem wat hier ook kan spelen, is dat er door de bank geld op toegelegd wordt en men geen verdere mogelijkheden ziet om er een enigszins rendabele klant aan over te houden. Een of twee keer niet aan de verstrekkingsvoorwaarden voldoen betekent dan direct exit.

 

 

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Als je hun voorwaarden hebt geaccepteerd en jij heb ze geschonden, dan staan ze volgens mij in hun recht.

 

Een andere vraag. Waarom wil je als ondernemer bijna permanent rood staan bij de bank? Dat lijkt mij ook niet de voordeligste manier, gelet op de rentepercentages die zij daarvoor rekenen.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Bedankt voor de reacties. Ik was er al bang voor, ik sta alleen flink te kijken van het gegeven dat een dergelijk klein bedrag (relatief gezien voor de bank) en 24 uur te laat jegens de regeling alles op zijn kop zet.Verder heb ik altijd netjes betaald en ben correct met de bank omgegaan. Daarnaast besta ik al bijna 3 jaar. Dit zijn echter zaken die de bank schijnbaar totaal niet interesseren. Erg onpersoonlijk naar mijn gevoel, en dat voor een bank die in alle reclames over 'steun aan jonge ondernemers geven' roept. Dat is het idee..

 

Wilco, natuurlijk is dat niet voordelig maar soms kan ik niet anders door enkele investeringen en dat zijn juist de momenten dat ik even dankbaar gebruik maak van de credit regeling.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik snap het. Maar ja, ergens is er natuurlijk een grens. Misschien zou iemand kunnen kenschetsen of dat een gevolg is van de crisis.

Is er niet iemand in je omgeving die je zou kunnen lenen? Durfkapitaal heet dat toch? Is fiscaal aantrekkelijk voor die ander en jij betaalt een redelijk percentage.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Als je hun voorwaarden hebt geaccepteerd en jij heb ze geschonden, dan staan ze volgens mij in hun recht.

Zo zwart-wit is het niet.

In Hof Arnhem 18/2/2003 is het Hof van mening dat een kredietovereenkomst tussen een bank en haar cliënt niet zonder meer opzegbaar is.

 

Ik citeer:

 

Ook indien uit de aard van de specifieke overeenkomst zou volgen dat zij in beginsel zonder meer opzegbaar is, kunnen de eisen van redelijkheid en billijkheid in verband met de concrete omstandigheden van het geval meebrengen dat opzegging slechts tot een rechtsgeldige beëindiging leidt indien een voldoende zwaarwegende grond voor opzegging bestaat. (...)

 

Voor een bank geldt dat zij uit hoofde van de maatschappelijke functie van banken een bijzondere zorgplicht heeft, zowel jegens haar cliënten uit hoofde van de met hen bestaande contractuele verhouding, als ten opzichte van derden met wier belangen zij rekening behoort te houden op grond van hetgeen volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. De reikwijdte van die zorgplicht hangt af van de omstandigheden van het geval.

 

Het Hof noemt de volgende factoren die van belang zijn:

-duur, exclusiviteit, ingewikkeldheid, verloop kredietrelatie

- verandering kredietwaardigheid/kredietrisico

- gedrag en betrouwbaarheid kredietnemer (informatie)

- mate van toerekenbare tekortkoming

- kans op overleving/reorganisatie

- termijn voor zoeken nieuwe kredietgever en problemen indien daaraan niet wordt voldaan

- wijze van besluitvorming bank, waarschuwing

- rol eigen gedragingen bank (verwachtingen)

- andere maatschappelijke belangen

 

 

 

 

 

 

 


]

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Zo zwart-wit is het niet.

 

Kennelijk dus niet. Maar of het hier om dezelfde belangen gaat is niet helemaal duidelijk.

 

Wat zou TS in dit geval met deze uitspraak in de hand kunnen doen?

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

TS kan hier weinig mee, omdat zijn belang (ongeacht of hij gelijk heeft of niet) te klein is om een (dure) rechtszaak te beginnen. Gelijk hebben is nog niet gelijk krijgen.......

 

Genoemde uitspraak biedt natuurlijk wel houvast voor gevallen waarin het gaat om grotere kredietovereenkomsten. Het is een typische uitspraak om in je achterhoofd te onthouden.

 

Uiteraard speelt ook het karakter van een rc-kreditovereenovereenkomst mee (zoals genoteerd door Marco van den Maagdenberg). Ik kan me voorstellen dat je dan als cliënt al zwakker staat.

 

Wat verder bijzonder is aan de uitspraak is dat banken ook een zorgplicht hebben ten opzichte van derden. Deze uitspraak gaat dus behoorlijk ver.


]

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik begrijp eerlijk gezegd niet zo goed waarom de bank meteen aangeeft niet te willen financieren. Ik zou gewoon je cijfers toesturen met het verzoek alsnog een kredietfaciliteit toe te kennen. Wellicht een permanente faciliteit, dan heb je problemen die je nu hebt ook niet weer.

 

Maar nogmaals: weet je wat de achtergrond is van het feit dat men überhaupt niet in gesprek wil of cijfers wil ontvangen?

Link to post
Share on other sites
 • 1
 • Rate this answer

Ik begrijp eerlijk gezegd niet zo goed waarom de bank meteen aangeeft niet te willen financieren. Ik zou gewoon je cijfers toesturen met het verzoek alsnog een kredietfaciliteit toe te kennen. Wellicht een permanente faciliteit, dan heb je problemen die je nu hebt ook niet weer.

 

Maar nogmaals: weet je wat de achtergrond is van het feit dat men überhaupt niet in gesprek wil of cijfers wil ontvangen?

 

Als reden werd opgegeven 'We doen dit soort kredieten niet meer'. Kortom, ze zitten er niet op te wachten. Aangezien ik die dag helemaal flauw werd van het vage bellen met de bedrijvenspecialist die mij een lening wilde aansmeren die bijna 25% aan kosten gaf heb ik de auto gepakt en ben ik erheen gereden. Er zat een jonge kerel achter de balie, ik leg mijn verhaal uit en meneer vraagt op het eind. Ja, wat wilt u nou dan?

 

Ongelofelijk. In mijn gesprek met hem meerdere malen aangegeven terug naar de vorige situatie te willen. Aangezien ik deze medewerker vervolgens niet bepaald geschikt achtte om iets voor elkaar te krijgen maar gevraagd om zijn meerdere. Deze was uiteraard in vergadering.

 

Vervolgens heb ik een blanco map uit mijn werktas gehaald,op de balie gelegd en gemeld dat ik het hele verhaal op papier heb gezet, de telefoongesprekken waren opgenomen (standaard procedure in mijn bedrijf meneer) en ik per direct mijn rekeningen wilde opzeggen. Aangezien er die volgende dag en avond een KVK bijeenkomst was in het gebouw tegenover de bank meteen maar even bij vermeld dat de collega ondernemers en KVK medewerkers dit tot in detail te horen zouden krijgen. Gezien deze bank zich veel met de KVK bezig houd kwam er eindelijk enkele graden bolling in de tenen. Als boter bij de vis gemeld het verhaal bij de krant neer te leggen, deze smullen van dergelijke verhalen meneer.

 

Vrij vlot daarna bleek er inderdaad geen vergadering te zijn,en kon ik in gesprek. Met de excuses voor het misverstand.

 

Groet,

Teun

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Vrij vlot daarna bleek er inderdaad geen vergadering te zijn,en kon ik in gesprek. Met de excuses voor het misverstand.

 

en aan het einde van het gesprek ging jij zonder krediet naar huis maar wel met het "tevreden gevoel" dat je serieus was genomen omdat je ze toch hebt gedwongen ? of is het toch nog gelukt een krediet te krijgen.?

 

Het is in jou geval simpel met de huidige regels van Basel 2 en Basel 3 die eraan komen kan een bank simpelweg nauwelijks meer verdienen aan kredieten van een paar duizend euro. Een ding is wel duidelijk de communicatie van banken over waarom een krediet niet meer kan worden gehandhaafd een stuk beter. In dit geval was de bank dus gewoon op zoek naar een reden om het krediet op te zeggen en een overtreding van de voorwaarden is een goede aanleiding.

 

Al voor de crisis waren strenge regels voor het meten van kredietrisico's van kracht zo moet de bank van elke kredietvrager een uitgebreidde risico analyse maken. Aangezien dat vaak duur is voor kleinere kredieten word iedereen standaard in de hoogste risico categorie ingeschaald en voor dat type kredieten moet de bank een hoge eigen vermogen / krediet risicodekking aanhouden.

 

De banken zitten wat dat betreft in een lastig parket. aan de ene kant willen/eisen consumenten/bedrijven soepele voorwaarden en coulance. aan de andere kant staat er een regelgeving met streng toezicht die bepaald dat als een kredietnemer een paar termijnen te laat betaald het risicoprofiel omhoog moet en de bank direct een hogere dekkingsbijdrage moet aanhouden.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Vrij vlot daarna bleek er inderdaad geen vergadering te zijn,en kon ik in gesprek. Met de excuses voor het misverstand.

 

en aan het einde van het gesprek ging jij zonder krediet naar huis maar wel met het "tevreden gevoel" dat je serieus was genomen omdat je ze toch hebt gedwongen ? of is het toch nog gelukt een krediet te krijgen.?

 

Het is in jou geval simpel met de huidige regels van Basel 2 en Basel 3 die eraan komen kan een bank simpelweg nauwelijks meer verdienen aan kredieten van een paar duizend euro. Een ding is wel duidelijk de communicatie van banken over waarom een krediet niet meer kan worden gehandhaafd een stuk beter. In dit geval was de bank dus gewoon op zoek naar een reden om het krediet op te zeggen en een overtreding van de voorwaarden is een goede aanleiding.

 

Al voor de crisis waren strenge regels voor het meten van kredietrisico's van kracht zo moet de bank van elke kredietvrager een uitgebreidde risico analyse maken. Aangezien dat vaak duur is voor kleinere kredieten word iedereen standaard in de hoogste risico categorie ingeschaald en voor dat type kredieten moet de bank een hoge eigen vermogen / krediet risicodekking aanhouden.

 

De banken zitten wat dat betreft in een lastig parket. aan de ene kant willen/eisen consumenten/bedrijven soepele voorwaarden en coulance. aan de andere kant staat er een regelgeving met streng toezicht die bepaald dat als een kredietnemer een paar termijnen te laat betaald het risicoprofiel omhoog moet en de bank direct een hogere dekkingsbijdrage moet aanhouden.

 

Ik ben meteen bij de bank weggegaan Roel. In dit geval ging het mij eigenlijk helemaal niet meer om het krediet. Het ging mij omwille van het principe dat je onpersoonlijk en warrig heen en weer wordt gestuurd om vervolgens met veel gepraat nergens te komen. Als de bank vanaf dag 1 duidelijk was geweest had ik het vervelend gevonden, maar het zij zo. Echter,er werd me eerst gemeld dat het geen probleem was. Daar houd ik dan ook rekening mee. Twee weken later (ik moest zelf weer contact opnemen) wordt me gemeld dat het lastig was, en 1 a 2 dagen daarna is het opeens helemaal niets meer mogelijk. Reden? We doen het niet meer. Ondanks dat twee weken daarvoor een medewerker mij ervan verzekerderde dat het allemaal geen enkel probleem zou geven.

 

Ik moest de informatie die ik wilde hebben bijna uit de bankmedewerker trekken. Ondertussen krijg je een voorstel om een microkrediet te nemen die bijna 25% van het leenbedrag kost, en vergeten ze je terug te bellen. In de tussentijd wel nieuwsbrieven sturen waarin staat dat de bank jonge ondernemers steunt, persoonlijke gesprekken altijd mogelijk zijn,grote posters aan de muren hoe goed ze hierin wel niet zijn, enzovoorts.

 

Dit geheel schoot mij uiteindelijk in het verkeerde keelgat,vandaar mijn kordate handelen met het mes op tafel. Ik begrijp ook wel dat wat ik eis enigszins een droomwereld is, maar toch..

 

En nu ontving ik gisteren nog een geautomatiseerde brief met wat informatie en een soort uitnodiging voor een gesprek om de bestedingsruimte te vergroten. Veroorzaakte toch wel een cynische glimlach, en met die glimlach sluit ik dit verhaal dan ook.

 

Teun

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

heel herkenbaar.

 

het liefst zou ik geen bank willen alleen maar een betaalsysteem. maar dat is niet mogelijk.

Ik vraag bij mijn bank nooit wat en doe al heeeeeel erg lang alles met eigen middelen.

Nu kunnen ze niet meer aan mij verdienen maar komen altijd wel met verzoeken van: wil je een lening ofzo iets van gelijke strekking. Dan komt zo een bank pief bij mij aan de zaak op bezoek en kijkt ze ogen uit, (vaak wel aardige gasten en vaak ook auto gek) Later komen ze dan terug met de opmerking dat ze mijn zaak niet kunnen plaatsten en dat ze geen zaken willen doen met een auto bedrijf. Rare wereld !

 

 

 


Sometimes your the windshield and sometimes your the bug.

You need to get on the side of the windshield

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ken jij dan wel een bank met fatsoensnormen? Graag meteen de naam, dan stap ik vandaag nog over. Ik heb niet met de juiste mensen gepraat gezien ik mijn doel niet bereikt heb. ;)

 

Teun

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 9 leden online en 201 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept