• 0

overige aandeelhouders benoemen zichzelf allen tot directeur

Allen,

 

Ik heb ca 1.5 jaar geleden een BV gestart met 4 andere aandeelhouders. Daarbij heb ik de eerste 6mnd software geschreven die conform mondelinge afspraak met terugwerkende kracht zou worden betaald. Na ca 6mnd hebben de overige aandeelhhouders ,na oplevering van de software, meegedeeld dat ik verder geen inspanning meer hoefde te leveren in de bv. De betaling is nooit gekomen. Daar heb in het afgelopen jaar wel verzoening meegekregen. Ik ben van mening dat dergelijke knappe koppen het bedrijf toch wel meer waard laten worden en daarbij in de toekomst wel weer verder zie hoe te handelen.

 

De bv bestaat dus uit 1 directeur, en 4 aandeelhouders (incl mij 7% aandeelhouder). Echter is mij afgelopen week meegedeeld dat 3 andere aandeelhouders ook directeur moeten worden. Er is mij alvast medegedeeld dat mijn inbreng niet op prijs wordt gesteld etc.

 

Nu is mijn vraag, wat zou de achterliggende reden kunnen zijn? (Vreemd genoeg wordt er niet meer gesproken over de 5de aandeelhouder, ik kan me niet voorstellen dat deze van het toneel is verdwenen.) De AVA is bijna een jaar geleden, maar daar kan ik met deze voorliggende beslissing niet op wachten....

 

hieronder even kort de mailwisseling ingaande bovenstaande. daaronder mijn reply hun antwoord...

 

Hierbij vraag ik je aandacht voor het volgende.

> De overige aandeelhouders hebben de wens om tevens xxxxxxx en mijzelf

> (via onze management bv's) ook directeur te maken binnen

> xxxxxxxxxx BV We kunnen dit buiten een AVA besluiten mits alle

> aandeelhouders zich schriftelijk of langs elektronische weg voor het voorstel hebben verklaard.

> Derhalve het formele verzoek middels accorderende elektronische reply

> hiermee akkoord te gaan.

>

> Mocht je dit niet doen dan roep ik je bij deze al vast namens de

> overige aandeelhouders en directeur op voor een AVA te houden op

> dinsdag 19 juni aanstaande om 10.00U xxxxxxxxxxxx te Rotterdam.

> Onderwerp van de vergadering is: Benoeming directeuren

>

> Ik meld je daarbij dat je dan alleen mij zal aantreffen met volmachten

> om vervolgens met meerderheid van stemmen voor dit voorstel te

> stemmen. Ik vermoed dat de vergadering ongeveer 1 minuut zal duren.

>

> Afijn, ik hoop dat je langs elektronische weg even je akkoord kan

> geven en anders misschien tot 19 juni.

> Heb je vragen, dan hoor ik dit natuurlijk graag van je.

 

 

 

> Bedankt voor de mededeling en de uitleg mbt de wijze van besluitvorming.

> Graag zou ik de redenen incl. argumentatie ontvangen mbt de voorgelgde

> bestuurswijziging. Met vriendelijke groet,

 

 

 

>Wij realiseerde ons dat bij afwezigheid door ziekte of vakantie we geen

>bestuur hebben. Tenzij we samen met zijn drieën op vakantie gaan :-) hebben

>we op deze wijze wel altijd een bestuur.

 

 

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 1

Ik heb natuurlijk geen glazen bol, maar het klinkt niet bijzonder vriendelijk, eerder alsof ze eigenlijk gewoon gratis van je af willen. Een makkelijke manier om zo'n kleine aandeelhouder buiten spel te zetten is om, als de rest tevens bestuurder is, alle winst af te romen via managementvergoedingen. Dan blijft er niets over voor de aandeelhouders. En daar kun je met 7% vrij weinig tegen doen, behalve als je het ook kunt bewijzen. Dan kun je namelijk bij de ondernemingskamer terecht.

Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link naar reactie
 • 0

Dat is natuurlijk mijn angst.. zou het conform het Nederlands recht mbt BV's dit echt zo eenvoudig zijn? En waar zou de 5de aandeelhouder zijn? Hij wordt ook niet meer genoemd op de website.. zou hij met zij Erasmus universitaire opleiding Rechten mbt tot deze gang van zaken zijn opgestapt? Als hij zijn aandelen zou aanbieden, zou ik daar niet van op de hoogte moeten zijn gesteld?

Link naar reactie
 • 0

Dat is natuurlijk mijn angst.. zou het conform het Nederlands recht mbt BV's dit echt zo eenvoudig zijn? En waar zou de 5de aandeelhouder zijn? Hij wordt ook niet meer genoemd op de website.. zou hij met zij Erasmus universitaire opleiding Rechten mbt tot deze gang van zaken zijn opgestapt? Als hij zijn aandelen zou aanbieden, zou ik daar niet van op de hoogte moeten zijn gesteld?

 

Ik denk dat je beter aan die meneer die je gemaild heeft over de directiebenoeming vragen waar die 5e aandeelhouder is als aan ons..

 

Verder zou ik mij niet laten chanteren door de teksten als ik kom met volmachten en de vergadering zal ongeveer 1 minuut duren. Zeggen dat je een andere structuur wil omdat er anders bij vakantie geen bestuurder is echt een kul argument.

 

Bot gezegd je word op zijn minst niet serieus genomen. Ik zou niet electronisch akkoord gaan hen hem van harte uitnodigen voor 19 juni. Vervolgens heb je nog bijna 2 weken om je goed voor te bereiden op het gesprek en je gesprekspartner eens flink het vuur aan de schenen te leggen om hem toch te dwingen meer achtergrond informatie te geven en ook eisen dat als iedereen directeur word dat er dan ook managementovereenkomsten komen met rolverdelingen.

 

Daarnaast zou ik alle aandeelhouders een mail sturen met de mededeling dat je je geschoffeerd voelt door de gang van zaken, dat er kennelijk overleg word gehouden buiten jou om en ook besluiten worden genomen waarna jij voor voldongen feiten word geplaatst en dit nog eens dubbel dik onderstreept word door het taalgebruik in de mail dat je nu maar gewoon braaf moet doen wat we vragen. Dat is geen basis voor samenwerking, je hebt al 1x geslikt met een vergoeding,

het word tijd om vlees of vis te kiezen, ofwel gaan jullie gezamelijk door en word jij betrokken bij besluitvorming (ook al blijft je invloed erop natuurlijk gering) en word er gelijkwaardig met je omgegaan. Ofwel hebben zij geen vertrouwen in jou inbreng en gaan jullie uit elkaar en ga je afrekenen voor de geleverde inspanning en het verkopen van jou aandelen.

 

Ik zou me niet langer als 5e wiel laten behandelen, tijd om je tanden te laten zien en je plek opeisen, verdiep je in hoe je in de bijzondere ava zoveel mogelijk invloed kunt behouden en overweeg om je eigen bestuurdersfunctie neer te leggen zodat je als normale werknemer (met aandelen) verder gaat omdat je toch al zo behandeld word en dus ook niet meer de risico's op bestuurdersaansprakelijkheid wilt lopen nu er opeens 4 directeuren zijn terwijl niet duidelijk is wat de rolverdeling word.

 

Je kunt van ver zien aankomen dat dit allerlei wrijving gaat opleveren. Dus liever nu knopen doorhakken als nog een 1,5 jaar bidden, hopen en doormodderen zodat het misschien beter word..

 

 

Link naar reactie
 • 0

Dat klinkt inderdaad alsof ze je buitenboord proberen te zetten en voor weinig de BV met je software proberen over te nemen.

 

Allereerst moet je proberen wat leverage te krijgen. b.v. door de door jou ontwikkelde software bij een derde partij (b.v. notaris) te stallen totdat de afgesproken vergoeding betaald is en de overige afspraken (b.v. jouw rol als directeur + bijbehorende vergoeding) nagekomen zijn.

vriendelijke groet,

 

Jean

 

Importeur van Adler en Pasian pelletkachels en Ariterm pellet-CV.

www.ecogeneration.nl · www.pasian.nl · www.adlerpellet.nl · www.ariterm.be

Link naar reactie
 • 0

Dat klinkt inderdaad alsof ze je buitenboord proberen te zetten en voor weinig de BV met je software proberen over te nemen.

 

Allereerst moet je proberen wat leverage te krijgen. b.v. door de door jou ontwikkelde software bij een derde partij (b.v. notaris) te stallen totdat de afgesproken vergoeding betaald is en de overige afspraken (b.v. jouw rol als directeur + bijbehorende vergoeding) nagekomen zijn.

 

 

Dit is een slimme strategie. Ook in mijn ogen kan de software inderdaad de leverage zijn die je nodig hebt.

 

[*]Jij hebt de software geschreven en het is dus jouw intellectuele eigendom;

[*]De BV kan deze software in licentie gebruiken;

[*]Gezien het feit dat de BV zich niet aan haar betalingsverplichting heeft gehouden is er geen basis waarom deze licentie gecontinueerd zou moeten worden door jou.

 

Afhankelijk van hoe hard ze jouw product nodig hebben kan dit heel wat gewicht in de strijd gooien. Hier wordt een vuil spel gespeeld, het is bijna onvermijdelijk om zelf ook vieze handen te krijgen.

 

Succes!

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0

Allemaal heel erg bedankt. Volgens mij is mijn email niet zichtbaar daarnaast van mijn eigen bedrijf. Ik heb de Akte van oprichting er nogmaals op nageslagen, zover ik het begrijp, moeten aandelen aan alle aandeelhouders worden aangeboden. Dus we gaan er vooralsnog vanuit dat deze man nog aandeelhouder is. Ik zal eea wel navragen.

 

Ik sluit mij ook helemaal aan bij de opmerking mbt vakantie etc.. dat is idd een kul redenering. Maar kan iemand aangeven waarom dit nu concreet een kul reden is. Mijn broer gaf aan dat ministers etc. met reces gaan ipv vakantie. Dwz dat zij altijd oproepbaar zijn. Geldt dat niet ook voor de directie van een BV? Zijn er nog andere steekhoudende argumenten te verwoorden?

Link naar reactie
 • 0

Zover ik weet is een programmeur ALTIJD eigenaar van alle intellectuele rechten/eigendomsrechten/auteursrechten.

Dus heel simpel: als ze jouw buitenboord zetten, besluit jij gewoon dat zij geen rechten meer hebben tot het gebruik van jouw software!

 

Dan is er ook geen bedrijf meer.

Link naar reactie
 • 0

Allemaal heel erg bedankt. Volgens mij is mijn email niet zichtbaar daarnaast van mijn eigen bedrijf.

 

Ik sluit mij ook helemaal aan bij de opmerking mbt vakantie etc.. dat is idd een kul redenering. Maar kan iemand aangeven waarom dit nu concreet een kul reden is. Mijn broer gaf aan dat ministers etc. met reces gaan ipv vakantie. Dwz dat zij altijd oproepbaar zijn. Geldt dat niet ook voor de directie van een BV? Zijn er nog andere steekhoudende argumenten te verwoorden?

 

 

Natuurlijk is het een kul redenering. Sterker nog, een bestuurder hoeft niet eens in loondienst te zijn om een lichaam te kunnen besturen. Benoeming tot de directie is dus absoluut niet noodzakelijk. Probleem is alleen dat als de AVA besluit om deze mensen tot de directie te benoemen er weinig is dat een minderheidsaandeelhouder kan doen om dit tegen te houden. Het lijkt mij niet doenbaar om dit besluit door middel van argumentatie te ontkrachten, tenzij de statuten hier houvast bieden. Daar heeft Marco ook al naar verwezen, kun je ons daar wat meer over vertellen?

 

Je kunt in de AVA inbrengen dat jij eist dat deze benoeming niet leidt tot een verwatering van het dividend. Als shareholder, en dat zijn de andere aandeelhouders ook, is dat natuurlijk een logisch uitgangspunt. In principe zitten ze op een soort dubbele stoel, als directeur hebben ze een ander belang te behartigen dan als aandeelhouder. Maar aandeelhoudersbelang is zwaarwegend.

Als dit uitgangspunt in de notulen is opgenomen heb je een stok om mee te slaan (is de vergoeding voor de directie dusdanig dat er een redelijk dividend uitgekeerd kan worden? Zo nee: ondernemingskamer). Wordt het voorstel niet aangenomen in de AVA? Wederom een argument voor de ondernemingskamer. En je weet meteen waar je met hun aan toe bent, Hoer dan ook, het wordt vastgelegd in de notulen (en misschien nog even aangeven dat je smartphone de vergadering ook opneemt...).

 

Wat vind je zelf van het software-argument dat Jean heeft opgeworpen?

 

Succes!

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0

Zover ik weet is een programmeur ALTIJD eigenaar van alle intellectuele rechten/eigendomsrechten/auteursrechten.

 

 

Dat ligt in NL iets genuanceerder, maar volgens mij is dat in deze casus zeker het geval.

 

 

Dus heel simpel: als ze jouw buitenboord zetten, besluit jij gewoon dat zij geen rechten meer hebben tot het gebruik van jouw software!

 

 

Ook dat ligt wat genuanceerder. In principe is de software van TS, maar vermoedelijk heeft de BV een gebruiksrecht (licentie). Die licentie is natuurlijk niet zomaar in te trekken. Maar als er daadwerkelijk niet betaald is voor de software zie ik geen reden waarom die licentie gecontinueerd zou moeten worden. Hier liggen misschien mogelijkheden.

 

 

Dan is er ook geen bedrijf meer.

 

 

Daarom ligt het ook genuanceerder ::)

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0

De software heeft volgens de overige aandeelhouders een beveiligingsissue waarbij mij nooit is aangegeven wat... Ook niet na herhaaldelijk vragen. Ik heb toegezegd bereid te zijn dit op te lossen maar moeten ze wel aangeven waar het issue zit.

 

Zij hebben gedreigd de hele software opnieuw te moeten laten schrijven en is mij zelfs gezegd dat er hier mogelijk een schadeclaim uit zou komen... Echt te gek voor woorden. Het zal mij niet verbazen als de software opnieuw is geschreven iig zullen ze dat beweren. De software draait op een secured website waarvan de url mij niet bekend is.. dus dit kan ik niet nagaan. Het staat hun wel vrij om de software niet te gebruiken. Alhoewel de software een dusdanig onderdeel uit maak van de bedrijfsvoering, zonder software geen bedrijf. Ik heb gewerkt aan de User Interface en de andere man aan de berekeningen erachter. Er is zelfs een Geheimhoudingsverklaring etc.. ze kunnen met deze kennis iig niet een ander bedrijf beginnen of ergens anders iets dergelijks gaan doen. maw de tool kan dus niet worden verkocht / uitgekocht.

 

Als de tool nog zou bestaan in deze vorm is het denk ik een bedrijfseigendom en niet eigendom van mij.

Link naar reactie
 • 0

Als de tool nog zou bestaan in deze vorm is het denk ik een bedrijfseigendom en niet eigendom van mij.

 

 

Waarom denk je dat? Je hebt de tool niet in loondienst geschreven, hooguit in opdracht. Dat betekent dat het auteursrecht en dus het intellectuele eigendom (deels) bij jou ligt. Ik vraag mij trouwens af in hoeverre berekeningen kunnen behoren tot intellectueel eigendom - het kan dus zijn dat het auteursrecht van deze tool dus geheel bij jou rust.

 

Heb jij deze rechten overgedragen? En staat dat zwart op wit?

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0

Maar interesant lijkt mij.. Ik heb expliciet gevraagd voor alle redenen om de directie wijziging te beargumenteren. De enige reden is vakantie regeling.... Indien er nog andere zijn is mij klaarblijkelijk informatie achtergehouden wat aanwijsbaar zou vallen onder slechte bedrijfsvoering.

 

Dus mijn inziens als aangetoond wordt dat vakantie geen rechtmatige reden is dan is dit mijn inziens wel een sterk punt. We hebben toch ook geen drie Beatrix'en? of 3 Obama's? Hoeveel bedrijven hebben er nu 3 directeuren KPN?? Philips??

 

Er is ook een keer melding gemaakt van de overige functies binnen een bedrijf.. Als iedreen directeur is welke functies zouden er eerst moeten worden ingevuld alvorens over te gaan tot het aanstellen van een een dergelijk topzware directie?

 

 

Link naar reactie
 • 0

Sorry dat ik het misschien bot zeg, maar als de meerderheid van stemmen ja zegt dan kun je wel vragen stellen of de reden plausibel is maar je kan het niet tegen gaan.

 

Met 7% kun je volgens mij heel weinig beginnen, dus ik zal mijn aandacht ergens anders op richten. En dan met name op het incasseren van tegoeden ed of eventueel je aandelen te koop aanbieden.

Met vriendelijke groet,

Hermes Ratgers

Link naar reactie
 • 0

Ik zie het momenteel niet haalbaar aan te kunnen tonen dat zij "onderdelen" van mijn software gebruiken. De software is een jaar geleden in het geheel achtergelaten op de back-up server.

 

Het probleem is dat indien je geen inzage krijgt in de materie geen inzicht hebt hoe eea verloopt. Een eerste angst van mij was dat betalingen op een ander bedrijf zouden worden gefactureerd waardoor de BV mogelijk inkomsten mis zou lopen.. nu lijkt het er op dat ze de winst willen afromen.. maar dit zijn natuurlijk allemaal aannames. Geen harde bewijzen. Ik zie ook geen mogelijkheid eea aantoonbaar te kunnen maken. Dus resterend blijft de vreemde gang van zaken mbt directie aanstelling. Maar ik ben bang dat ook een juridische uitspraak zal zijn dat dit idd ongebruikelijk is maar niet verboden hoogstens ongepast maar niet strafbaar... En je bent voor een dergelijke uitspraak veel geld kwijt. Ik was van mening dat ik er al genoeg in gestopt had gezien het half jaar programeren ca 12 uur per dag 7 dagen in de week en de inleg van een paar 1000,- euro's.

Link naar reactie
 • 0

Maar interesant lijkt mij.. Ik heb expliciet gevraagd voor alle redenen om de directie wijziging te beargumenteren. De enige reden is vakantie regeling.... Indien er nog andere zijn is mij klaarblijkelijk informatie achtergehouden wat aanwijsbaar zou vallen onder slechte bedrijfsvoering.

 

Dus mijn inziens als aangetoond wordt dat vakantie geen rechtmatige reden is dan is dit mijn inziens wel een sterk punt. We hebben toch ook geen drie Beatrix'en? of 3 Obama's? Hoeveel bedrijven hebben er nu 3 directeuren KPN?? Philips??

 

Er is ook een keer melding gemaakt van de overige functies binnen een bedrijf.. Als iedreen directeur is welke functies zouden er eerst moeten worden ingevuld alvorens over te gaan tot het aanstellen van een een dergelijk topzware directie?

 

 

Ik denk echt dat je op het verkeerde paard wedt...

 

Meerdere directeuren is niet vreemd, zolang ze maar geen overlappende taken hebben. Als de AVA een rechtsgeldig besluit tot benoeming heeft genomen heb je gewoon pech. Tenzij je kunt bewijzen dat jij als aandeelhouder benadeeld wordt. Tja, dat wordt dus heel lastig, een directeur heeft nu eenmaal ook recht op zijn salaris...

De onzin-argumentatie over de vakantieregeling doet niet ter zake. Het besluit schaadt de continuïteit van de onderneming niet en mag dan ook genomen worden. Je energie op dit punt richten is volgens mij zinloos, en dat weten je mede-aandeelhouders ook.

 

Ik denk echt dat de enige mogelijkheid die je hebt om dit tegen te gaan is het vergaren van leverage op vlakken waar je wel invloed en macht hebt.

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0

Ik was van mening dat ik er al genoeg in gestopt had gezien het half jaar programeren ca 12 uur per dag 7 dagen in de week en de inleg van een paar 1000,- euro's.

 

 

Heb je die programmeurswerkzaamheden ooit gefactureerd? Anders zou ik daar eens mee beginnen.

Andere vraag: overwogen om de aandelen te verkopen?

 

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0

Zij ontkennen dat de werkzaamheden zijn uitgevoerd op een achteraf betaling. Ik heb dit ook al eens laten bespreken door (mijn) Advocaat met de aandeelhouders. (staat decandent... hahaha, Iig een advocaat waar ik veel vertrouwen in heb).

 

Ik ben van mening dat een start-up compagnie met allemaal universitair geschoolde ervaren mensen een keer geld gaat maken. Ik was van plan mijn aandelen te houden tot het bedrijf begint te floreren. Dit is ook in alle opzichten waarschijnlijk, sterker... lijkt dit momenteel ook te gebeuren, maar nu hebben ze een methode waardoor ze iig de "normale" aandeelhouders kunnen benadelen. Uitgaande dat ik de enige ben, vandaar denk ik dat het tijd is om eens te vragen naar de 5de aandeelhouder die niet wordt voorgedragen als directeur.

Link naar reactie
 • 0

Ik zie het momenteel niet haalbaar aan te kunnen tonen dat zij "onderdelen" van mijn software gebruiken. De software is een jaar geleden in het geheel achtergelaten op de back-up server.

 

Het probleem is dat indien je geen inzage krijgt in de materie geen inzicht hebt hoe eea verloopt. Een eerste angst van mij was dat betalingen op een ander bedrijf zouden worden gefactureerd waardoor de BV mogelijk inkomsten mis zou lopen.. nu lijkt het er op dat ze de winst willen afromen.. maar dit zijn natuurlijk allemaal aannames. Geen harde bewijzen. Ik zie ook geen mogelijkheid eea aantoonbaar te kunnen maken. Dus resterend blijft de vreemde gang van zaken mbt directie aanstelling. Maar ik ben bang dat ook een juridische uitspraak zal zijn dat dit idd ongebruikelijk is maar niet verboden hoogstens ongepast maar niet strafbaar... En je bent voor een dergelijke uitspraak veel geld kwijt. Ik was van mening dat ik er al genoeg in gestopt had gezien het half jaar programeren ca 12 uur per dag 7 dagen in de week en de inleg van een paar 1000,- euro's.

 

Aannames?

Je bent (ten dele) eigenaar van het bedrijf. Het gaat over door jou geschreven software. Tijd om de lijdzaamheid even van je af te gooien.

Voordat de AVA plaatsvind zou ik (op schrift) een verslag eisen van het gebruik van de specifieke software. Waar wordt die gebruikt. Op welke domeinnamen aangeboden. Hoeveel klanten zijn ervoor. Wat is de omzet die ermee gemaakt wordt. etc. etc.

Bespreking van die cijfers en antwoorden wordt door jou toegevoegd als agendapunt aan de AVA

In ieder geval duurt die dan langer dan 1 minuut.

 

Dennis en anderen geven het al duidelijk aan: Zorg dat je antwoorden krijgt, kennis vergaat en wisselgeld krijgt.

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  5 leden, 286 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.