• 0

Aansprakelijkheid en gevolgschade

Wij, als fabrikant hebben halffabricaten ingekocht en verwerkt in een grotere samenstelling. Echter blijkt dat het halffabricaat niet de juiste specificaties heeft waardoor het uit de samenstelling kan vallen. Dit is in een vroeg stadium gecommuniceerd naar onze leverancier toe en deze heeft geen actie ondernomen.

 

Wij hebben dus onze voorraden (volledige samenstelling) moeten controleren en moeten vaststellen dat de volledige voorraad besmet was en het halffabricaat uit de samenstelling gehaald moest worden. De volledige voorraad met samenstellingen moest uiteraard opnieuw gefabriceerd worden met de daarbij behorende kosten.

 

Vraag 1: In hoeverre is de leverancier aansprakelijk voor de geleverde goederen met onjuiste kwaliteitsspecificaties?

Vraag 2: In hoeverre reikt gevolgschade in deze casus? De 100% voorraad controle, na-bewerken, en het opnieuw produceren.

 

Alvast bedankt

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

13 antwoorden op deze vraag

 • 0

Wij, als fabrikant hebben halffabricaten ingekocht en verwerkt in een grotere samenstelling. Echter blijkt dat het halffabricaat niet de juiste specificaties heeft waardoor het uit de samenstelling kan vallen. Dit is in een vroeg stadium gecommuniceerd naar onze leverancier toe en deze heeft geen actie ondernomen.

 

Bij wie ligt de fout van de onjuiste specificaties en wat versta je onder "in een vroeg stadium"?

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
 • 0

@ tonino, Onder welke voorwaarden heb je het ingekocht?

 

Onder de inkoopvoorwaarden van de metaalunie en gerichte voorwaarden verbonden aan het ingekochte artikel.

 

@ Joost Rietveld, Bij wie ligt de fout van de onjuiste specificaties en wat versta je onder "in een vroeg stadium"?

 

Producten voldoen niet volgens de opgegeven specs (maatafwijking) en is hierdoor een fout van de leverancier. Ik bedoel met “in een vroeg stadium” dat we de leverancier op de hoogte hebben gesteld nadat we de eerste klachten hebben geconstateerd. Helaas zat het product al in de samenstelling en was er ook al een voorraad geproduceerd.

 

@Norbert Bakkeren, in aanvulling daarop: welke afspraken zijn er gemaakt over eventuele controle van de halffabrikaten bij levering?

 

Er wordt vermeld dat wij geen ingangskeuring hanteren op het gebied van kwaliteitszaken. Maar dat gevolgschade veroorzaakt door de geleverde producten worden verrekend.

 

Link naar reactie
 • 0

Dat kan nog wel eens een lastige worden. Ik zie verder niet terug om wat voor producten het gaat, en dat is denk ik wel relevant voor het beantwoorden van de kwestie.

 

Je spreekt over een maatafwijking, maar hoe groot is die? Is dat iets dat je redelijkerwijs zou moeten zijn opgevallen (zeg maar 10x groter dan de geeiste toleranties), of is het maar net buiten je specificaties en had je alles 1 voor 1 moeten doormeten om het te kunnen constateren?

Link naar reactie
 • 0

@Benm. Je spreekt over een maatafwijking, maar hoe groot is die? Is dat iets dat je redelijkerwijs zou moeten zijn opgevallen (zeg maar 10x groter dan de geeiste toleranties), of is het maar net buiten je specificaties en had je alles 1 voor 1 moeten doormeten om het te kunnen constateren?

 

Het is een busvormig product welke relatief klein is (26.50mm). De afwijking is dan ook maar enkele tienden (mm). Het lastige van het controleren is dat de vorm niet symmetrisch is en de afwijking dus niet eenvoudig geconstateerd had kunnen worden.

 

Achteraf toen we wisten waar de afwijking zat konden we naar 5x beproeven vaststellen dat een bus foutief was. We verwerken ongeveer 8.000 bussen per week.

Link naar reactie
 • 0

@Benm. Je spreekt over een maatafwijking, maar hoe groot is die? Is dat iets dat je redelijkerwijs zou moeten zijn opgevallen (zeg maar 10x groter dan de geeiste toleranties), of is het maar net buiten je specificaties en had je alles 1 voor 1 moeten doormeten om het te kunnen constateren?

 

Het is een busvormig product welke relatief klein is (26.50mm). De afwijking is dan ook maar enkele tienden (mm). Het lastige van het controleren is dat de vorm niet symmetrisch is en de afwijking dus niet eenvoudig geconstateerd had kunnen worden.

 

Achteraf toen we wisten waar de afwijking zat konden we naar 5x beproeven vaststellen dat een bus foutief was. We verwerken ongeveer 8.000 bussen per week.

 

Wat een aantallen, 8.000 per week.

Was dit de eerste keer dat het halfproduct door deze leverancier gemaakt werd.

Hoe is er gecontroleerd of dit product wel zo nauwkeurig kon worden gemaakt door de leverancier.

 

Hoe is de maatvoering en maximale tolerantie hiervan contractueel opgesteld.

 

En wat ik niet begrijp, als de maatvoering zo belangrijk is, waarom doen jullie dan zelf geen ingangskeuring.

 

Link naar reactie
 • 0

@RIVE, Wat een aantallen, 8.000 per week.

Was dit de eerste keer dat het halfproduct door deze leverancier gemaakt werd.

Hoe is er gecontroleerd of dit product wel zo nauwkeurig kon worden gemaakt door de leverancier.

 

Hoe is de maatvoering en maximale tolerantie hiervan contractueel opgesteld.

 

En wat ik niet begrijp, als de maatvoering zo belangrijk is, waarom doen jullie dan zelf geen ingangskeuring.

 

De leverancier levert dit product al meerdere jaren aan ons en heeft ons nu al ongeveer 750.000 halffabricaten geleverd.

 

De leverancier heeft zich geconformeerd aan de inkoopvoorwaarden van ons bedrijf, akkoord gegaan met de specificaties van de te leveren product en nu blijkt het dat ze niet meer kunnen voldoen aan deze gemaakte afspraken. Is het niet zo dat, de leverancier in gebreke is geweest en mede daardoor aansprakelijk kan worden gesteld voor de geleden schade?

 

Voor mij als bedrijfskundige is een juridische kwestie als deze een ingewikkelde zaak.. dus zou ik graag op het juiste spoor worden gezet

 

Link naar reactie
 • 0
De leverancier heeft zich geconformeerd aan de inkoopvoorwaarden van ons bedrijf, akkoord gegaan met de specificaties van de te leveren product en nu blijkt het dat ze niet meer kunnen voldoen aan deze gemaakte afspraken. Is het niet zo dat, de leverancier in gebreke is geweest en mede daardoor aansprakelijk kan worden gesteld voor de geleden schade?

Als niet alleen de productspecificaties maar ook de bedrijfskritische tolerantiewaarden daarvan duidelijk vooraf overeengekomen zijn, lijkt het - op basis van louter de in dit board beschikbaar gestelde informatie - een redelijk duidelijke zaak: de leverancier is aansprakelijk voor alle directe schade en alle gevolgschade met een direct oorzakelijk verband, waaronder de kosten van vernietiging ongeschikt gereed product, kosten inname/recal, onderzoekskosten, eventuele meerkosten opnieuw uitleveren, en gederfde winst.

 

Het enige dat ik niet helemaal kan plaatsen is de zinssnede "Dit is in een vroeg stadium gecommuniceerd naar onze leverancier toe en deze heeft geen actie ondernomen". Zodra de afwijking bij jullie bekend was, is - neem ik aan - door jullie direct passende actie ondernomen, zoals een uitvoerige ingangscontrole. Kosten van inname/recall/vernietiging van producten die daarna nog geproduceerd zijn kunnen en zullen in de schadeclaim ter discussie worden gesteld. Kosten van productiestilstand/derving zijn alleen te claimen voor zover ze betrekking hebben op de periode dat je redelijkerwijs geen gebruik had kunnen maken van alternatieven, zoals andere leveranciers.

Voor mij als bedrijfskundige is een juridische kwestie als deze een ingewikkelde zaak
Het is wat mij betreft ook tijd om een deskundige jurist - of beter nog - advocaat in te schakelen om de verdere juridische stappen te begeleiden.

Ik adviseer over en bemiddel in verzekeringen voor ondernemers en bedrijven.

Vragen of offertes?  Contact

 

Link naar reactie
 • 1
Als niet alleen de productspecificaties maar ook de bedrijfskritische tolerantiewaarden daarvan duidelijk vooraf overeengekomen zijn, lijkt het - op basis van louter de in dit board beschikbaar gestelde informatie - een redelijk duidelijke zaak: de leverancier is aansprakelijk voor alle directe schade en alle gevolgschade met een direct oorzakelijk verband, waaronder de kosten van vernietiging ongeschikt gereed product, kosten inname/recal, onderzoekskosten, eventuele meerkosten opnieuw uitleveren, en gederfde winst.

Of dit een redelijk duidelijk zaak is valt mijn inziens nog te bezien Norbert. In de Metaalunievoorwaarden is namelijk in artikel 13 een exoneratiebeding opgenomen, welke behoorlijk wat schade uitsluit. Onder andere wordt de gederfde winst uitgesloten.

 

In een geval zoals is voorgelegd door TS is een aanzienlijke hoeveelheid meer informatie vereist.

 

Niet alleen moet worden voldaan aan de vereisten van wanprestatie. Maar ook moet worden bezien of het exoneratiebeding deel uitmaakt van de overeenkomst of eventueel buiten werking gesteld kan worden.

www.ferraridiscounter.nl

Link naar reactie
 • 0

@Of dit een redelijk duidelijk zaak is valt mijn inziens nog te bezien Norbert. In de Metaalunievoorwaarden is namelijk in artikel 13 een exoneratiebeding opgenomen, welke behoorlijk wat schade uitsluit. Onder andere wordt de gederfde winst uitgesloten.

 

In een geval zoals is voorgelegd door TS is een aanzienlijke hoeveelheid meer informatie vereist.

 

Niet alleen moet worden voldaan aan de vereisten van wanprestatie. Maar ook moet worden bezien of het exoneratiebeding deel uitmaakt van de overeenkomst of eventueel buiten werking gesteld kan worden

 

Als ik het goed begrijp, het exoneratiebeding welke vanaf de leverancier komt (leverings- en betalingsvoorwaarden) zijn rechtsgeldig? Wij hanteren toch onze inkoopvoorwaarden waar ze tegen mogen leveren?

 

Het exoneratie beding, lijkt mij een grijs gebied.

 

Link naar reactie
 • 0
Of dit een redelijk duidelijk zaak is valt mijn inziens nog te bezien Norbert. In de Metaalunievoorwaarden is namelijk in artikel 13 een exoneratiebeding opgenomen, welke behoorlijk wat schade uitsluit. Onder andere wordt de gederfde winst uitgesloten.

@Maso: sterk punt! Bevestigt mijn initiële advies richting topicstarter om een deskundige jurist of advocaat in te schakelen.

 

Als ik het goed begrijp, het exoneratiebeding welke vanaf de leverancier komt (leverings- en betalingsvoorwaarden) zijn rechtsgeldig? Wij hanteren toch onze inkoopvoorwaarden waar ze tegen mogen leveren?

Het exoneratie beding, lijkt mij een grijs gebied.

Hier ga je zelf niet uitkomen, en via dit forum ook niet. Dit is echt werk voor een juridisch specialist: alleen die kan beoordelen welke voorwaarden in dit geval van toepassing zijn en of en hoeverre de aansprakelijkheidsbeperkende bepalingen van leverancier überhaupt van toepassing zijn of te matigen zijn in een procedure. Kortom: nogmaals het advies: schakel een bedrijfsjurist of advocaat in!

 

Ik adviseer over en bemiddel in verzekeringen voor ondernemers en bedrijven.

Vragen of offertes?  Contact

 

Link naar reactie
 • 0
Als ik het goed begrijp, het exoneratiebeding welke vanaf de leverancier komt (leverings- en betalingsvoorwaarden) zijn rechtsgeldig? Wij hanteren toch onze inkoopvoorwaarden waar ze tegen mogen leveren?

Het exoneratie beding, lijkt mij een grijs gebied.

 

Dat klopt, dit noemt men een zogenaamde "battle of forms". Het Burgerlijk Wetboek geeft hier uitsluitsel over in artikel 6:225 BW. Daarbij prevaleren de algemene voorwaarden waarnaar het aanbod verwijst, tenzij bij de aanvaarding de toepasselijkheid van die voorwaarden uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen.

 

Wederom is het dus weer afhankelijk van feiten en omstandigheden waar "wij" geen zicht op hebben.

 

Mijn advies is het advies van Norbert en schakel deskundige hulp in.

 

www.ferraridiscounter.nl

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  2 leden, 151 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.