• 0

van eenmanszaak naar vof, vereffeningsconflict na uittreding uit de vof

Beste forumleden,

 

Mijn compagnon voerde eerst een eenmanszaak en vroeg mij toen om samen met haar door te gaan als vof. Nu we het financieel niet redden en schuld hebben opgebouwd, stap ik uit de vof en moet er afgerekend worden om balans en W&V rekening op te kunnen maken.

 

Eenmanszaak en vof handelden onder dezelfde naam en hadden ongeveer dezelfde activiteiten.

 

We hebben in het begin geen afspraken gemaakt over overname van schulden, vorderingen, en voorraden uit de eenmanszaak.

Natuurlijk wilde ik geen schulden overnemen of bedorven voorraden (mijn compagnon betwist dat ze bedorven waren). Later bleken die er wel te zijn.

Mijn compagnon heeft mij in de 2,5 jaar tijd van de vof nooit gevraagd om iets te verrekenen, ik haar ook niet. Nu we moeten afrekenen komt ze met een rij van kosten die ze op mij wil verhalen om haar aandeel in de schuld te kunnen drukken.

 

Het eerste jaar heb ik gewerkt zonder een aandeel in de winst om haar te compenseren voor de basis die ze al had gelegd voor de vof en van waaruit we door konden werken.

 

De jaarrekening van het eerste half jaar samen is wel opgemaakt maar die van 2011 en 2012 nog niet.

 

We willen nu afrekenen met elkaar zodat de jaarrekeningen opgemaakt kan worden, maar we worden het niet eens.

 

1.   Hoe moeten we nu afrekenen met elkaar?

2.   Ben ik verplicht om de voorraad tegen de balanswaarde ten tijde van de start van de vof over te nemen?

3.   Ben ik verplicht schulden en vorderingen en vaste activa over te nemen?

4.   Is er wetgeving waarop we kunnen terugvallen als we er samen niet uitkomen?

 

Bij voorbaat dank voor de te nemen moeite!

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

12 antwoorden op deze vraag

 • 0

Beste Constance,

Mijn compagnon voerde eerst een eenmanszaak en vroeg mij toen om samen met haar door te gaan als vof. Nu we het financieel niet redden en schuld hebben opgebouwd, stap ik uit de vof en moet er afgerekend worden om balans en W&V rekening op te kunnen maken.

Eenmanszaak en vof handelden onder dezelfde naam en hadden ongeveer dezelfde activiteiten.

We hebben in het begin geen afspraken gemaakt over overname van schulden, vorderingen, en voorraden uit de eenmanszaak.

Natuurlijk wilde ik geen schulden overnemen of bedorven voorraden (mijn compagnon betwist dat ze bedorven waren). Later bleken die er wel te zijn.

Uit jouw vraag blijkt niet precies wat er aan de hand is. Er zijn twee mogelijkheden:

1. De eenmanszaak is voortgezet als vennootschap onder firma, dat wil zeggen dat de onderneming van je compagnon integraal (inclusief schulden, vorderingen, voorraden etc.) in de vennootschap onder firma is ingebracht.

2. Er zijn alleen bepaalde activa van de eenmanszaak in de vennootschap onder firma ingebracht (handelsnaam, goodwill, voorraden, klantenbestand), waarmee jullie een nieuwe onderneming hebben opgezet.

Het lijkt er op dat het in jouw visie om de tweede situatie gaat. Als dat zo is, is de vraag of je dat ook kan bewijzen. Wat staat er in de vennootschapsakte? Is er correspondentie over het opzetten van de v.o.f.? Is de jaarrekening over het eerste half jaar op dit punt duidelijk?

Een van de gevolgen van het aangaan van een v.o.f. is overigens dat iedere vennoot hoofdelijk aansprakelijk wordt voor de schulden van de v.o.f. Dat betekent dat een schuldeiser van de v.o.f. zijn vordering geheel op iedere vennoot kan verhalen. Na betaling door een vennoot verkrijgt deze een vordering (regresrecht) op diens mede-vennoten: de betalende vennoot kan iedere vennoot aanspreken voor diens aandeel in de schuld (dus bij twee vennoten die voor 50% deelnemen kan de betalende vennoot de helft van het betaalde terugvorderen van de andere vennoot).

In situatie 2 geldt dus dat er ten aanzien van schulden goed moet worden gekeken of deze voor of na de datum van de start van de vennootschap onder firma zijn aangegaan.

Mijn compagnon heeft mij in de 2,5 jaar tijd van de vof nooit gevraagd om iets te verrekenen, ik haar ook niet. Nu we moeten afrekenen komt ze met een rij van kosten die ze op mij wil verhalen om haar aandeel in de schuld te kunnen drukken.

Het eerste jaar heb ik gewerkt zonder een aandeel in de winst om haar te compenseren voor de basis die ze al had gelegd voor de vof en van waaruit we door konden werken.

Betreft het kosten ter zake van verplichtingen die jouw compagnon namens de vennootschap onder firma is aangegaan? En is zij die verplichtingen bevoegdelijk aangegaan? Wat zegt de vennootschapsakte? Is er bijvoorbeeld een limiet waarboven de andere vennoot mee moet tekenen? Is de beperking van de bevoegdheid ingeschreven in het handelsregister? Kortom er is meer informatie nodig om de vraag te beantwoorden of jouw compagnon bepaalde kosten ten laste van de v.o.f. mag brengen. En omgekeerd zijn er wellicht ook door jou ten behoeve van de vennootschap onder firma kosten gemaakt.

2. Ben ik verplicht om de voorraad tegen de balanswaarde ten tijde van de start van de vof over te nemen?

In het kader van de liquidatie en vereffening van de v.o.f. zullen jullie de voorraden in principe moeten verkopen (of als het allemaal niets meer waard is: moeten vernietigen). Voorraden kunnen worden verkocht aan derden of aan de vennoten: normaal gesproken verkoop je aan degene die er het meeste voor biedt.

1. Hoe moeten we nu afrekenen met elkaar?

3. Ben ik verplicht schulden en vorderingen en vaste activa over te nemen?

Bij een liquidatie worden de vorderingen geïnd en de activa verkocht, zodat met de opbrengst en de aanwezige liquiditeiten (banksaldi) de schulden van de v.o.f. kunnen worden voldaan. Is er te weinig om alle schulden te betalen, dan zijn jullie hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort (zie boven). Is er geld over, dan kunnen jullie dat verdelen overeenkomstig de afspraken in de vennootschapsakte.

NB: als er genoeg geld is om alle schulden te voldoen, kunnen de vennoten ook activa (zoals voorraden) verdelen zonder deze te verkopen.

Succes met de vereffening.

Caroline Malmberg

 

Caroline Malmberg

email: caroline.malmberg@malmbergwaling.nl

GSM: +31 (0)61 30 945 64

http://malmbergwaling.nl

Link naar reactie
 • 0

Allereerst excuses voor het omhoog brengen van dit topic.

Ik heb lopen zoeken op het forum en mijn situatie kwam aardig dicht bij deze in de buurt, vandaar!

 

Echter zit het bij mij als volgt;

Mijn compagnon is begonnen als eenmanszaak, dit liep aanvankelijk goed maar na enige tijd ging er het een en ander mis waardoor deze met een behoorlijke schuld zat opgescheept. Na enig overleg is er besloten door te gaan als vof, waarbij ik een geldbedrag heb ingebracht en er een banklening is aangegaan. Echter is het mij allemaal iets te mooi voorgeschoteld en hadden wij na een jaar slechts een geringe omzet. Hierop heb ik, onder wat ruzie, de vof snel ontbonden.

Op dat moment stond de andere vennoot met een behoorlijke schuld in de balans waarbij ik juist een bijna even groot bedrag in de plus vermeld stond.

 

Achteraf stom want bij een faillissement zal er weinig overblijven net als bij de verdeling van de goederengemeenschap.

 

Is er een manier om mijn inbreng in de vof direct te verhalen op mijn vennoot, aangezien deze de oorzaak is voor vrijwel de gehele schuld? Of hoe kan ik ervoor zorgen dat de schuld voornamelijk aan zijn zijde komt te liggen, nu hij hiervoor verantwoordelijk is en destijds een positiever beeld heeft geschetst dan achteraf bleek.

 

Bij voorbaat dank voor enig advies!

Link naar reactie
 • 0

Risico is groot dat de schuldeisers bij beide vennoten gaan verhalen. Jullie zijn immers beiden hoofdelijk aansprakelijk (zakelijk en privé) voor de totale schuld van de VOF.

 

Succes & Groet, 

Hans (J.H.) van den Bergh, MSc BEc

HL-Deelnemer en -Moderator I Social Designer I Consultant Communicatie -, Innovatie - en Marketing-Strategie I Design Thinker Gediplomeerd Specialist Arbeidsrecht  Bedrijfsidee? Toets het gratis: HIERMEE!

Link naar reactie
 • 0

Dank voor jullie reacties. Dat juridisch gedoe is inderdaad waar ik op doel, wellicht dat daar iets bepaald is.

Ik heb vroeger wel eens wat juridisch uitzoek werk gedaan, vandaar dat ik in de avonduren al wat aan het zoeken ben gegaan, helaas zonder succes. Vandaar de vraag hier.

 

Wel had ik een stuk gevonden waar stond:

 

De aansprakelijkheid van een vennoot jegens de overige vennoten zal onder huidig en toekomstig recht ten einde komen door zijn uittreding, nadat een afrekening heeft plaatsgevonden conform het bepaalde in de vennootschapsovereenkomst. Onder het nieuwe recht is dit expliciet bepaald in artikel 821 lid 3 Wetsvoorstel. De vennoten en de uittredende vennoot kunnen echter afspreken dat bepaalde schulden voor rekening van de uittredende vennoot blijven, bijvoorbeeld schulden die een direct verband houden met zijn (foutief) handelen.

 

Ik zag echter dat dit wetsvoorstel niet ingevoerd is en dus niet van toepassing.

Is er zoiets dergelijks geregeld in het huidige recht? En zou dat wellicht een oplossing zijn?

Link naar reactie
 • 0

Natuurlijk kunnen jullie onderling allerlei afspraken maken (alleen in je 'uppie' gaat dat dan weer niet).

Door het vastleggen/goedkeuren van de slotbalans gebeurt dat dan eigenlijk al, althans zoals jij de situatie schetst.

 

Maar derden hoeven ze daar verder (neem ik aan) weinig van aantrekken.

 

 

 

"What, me worry?"

Link naar reactie
 • 0

Het wetsvoorstel en het bijbehorende wetsartikel waar je waarschijnlijk op doelt had betrekking tot het instellen van een openbare vennootschap ter vervangen van de vennootschap onder firma en de maatschap.

 

Artikel 821 zou dan als volgt worden gewijzigd:

3. De overblijvende vennoten zijn, voor zover niet anders wordt overeengekomen,

gehouden de schulden van de vennootschap voor hun rekening te nemen.

 

Helaas is het wetsvoorstel is op 15 december 2011 ingetrokken.

 

Tot op heden is de situatie zo dat de persoonlijke aansprakelijkheid van een vennoot jegens de wederpartij blijft bestaan als hij/zij uittreedt, maar dat de uitgetreden vennoot niet aansprakelijk is voor nieuwe schulden die ontstaan zijn na de uittreding.

 

Zorg er dus voor dat de oude schulden worden betaald voordat je uit de VOF stapt.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

 

Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie
 • 0

Hartelijk dank voor uw informatieve bijdrage. Ik had helaas ook zoiets vernomen, bij het zoeken in de literatuur doken echter vaak bepalingen uit dit wetsvoorstel op.

 

Het was wellicht niet slim inderdaad zo snel tot ontbinding over te gaan..

vandaar dat ik hoopte wellicht de gemeenschap te ontwijken door bij hem persoonlijk te gaan verhalen.

Link naar reactie
 • 0

Beste jdelaa,

 

Er is al genoemd dat vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn: dat betekent dat de schuldeisers van de VOF zich op jullie beiden voor alle schulden van de VOF kunnen verhalen.

 

Wat de hoofdelijke aansprakelijkheid betreft zijn er (in hoofdlijnen) drie soorten schulden:

1. bestaande schulden uit overeenkomsten die zijn afgewikkeld (bijv. een koopovereenkomst)

2. bestaande schulden uit lopende duurovereenkomsten (bijv. een huurovereenkomst)

3. toekomstige schulden uit lopende duurovereenkomsten.

 

1./2.:

Om de gevolgen van de hoofdelijke aansprakelijkheid te beperken is het inderdaad verstandig deze schulden zo veel mogelijk te voldoen, bij voorkeur voor de uittreding/ontbinding van de VOF, en/of er voor te zorgen dat er voldoende geld is dat deze schulden kunnen worden voldaan. In dit verband is het belangrijk dat je compagnon een eventuele schuld aan de VOF voldoet (zie hieronder).

 

3.:

De hoofdelijke aansprakelijkheid blijft bestaan ook al gaat het om toekomstige verplichtingen (lees bijvoorbeeld deze uitspraak). Die aansprakelijkheid kan worden beëindigd door de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden of een nieuwe afspraak te maken met de desbetreffende contractspartijen (men kan bijv. een verhuurder vragen ermee in te stemmen dat een vennoot na uittreden niet meer of slechts beperkt aansprakelijk is voor de huurpenningen).

 

Dan is er de vereffening van de VOF en de afwikkeling tussen de vennoten onderling. Je schrijft:

Op dat moment stond de andere vennoot met een behoorlijke schuld in de balans waarbij ik juist een bijna even groot bedrag in de plus vermeld stond.

Als dat nog steeds zo is, geldt dat je compagnon in het kader van de vereffening die schuld aan de VOF moet voldoen.

 

Succes met de vereffening.

Caroline Malmberg

 

Caroline Malmberg

email: caroline.malmberg@malmbergwaling.nl

GSM: +31 (0)61 30 945 64

http://malmbergwaling.nl

Link naar reactie
 • 0

Bedankt voor deze heldere uitleg, het wordt mij in ieder geval een stuk duidelijker.

 

Het schetst in ieder geval hoop dat u stelt dat mijn compagnon tijdens deze fase, de vereffening, het bedrag hoort te voldoen.

 

Ter illustratie zal ik de balans versimpeld weergeven:

aan de linkerzijde debiteuren met +5.000

aan de rechterzijde Vennoot A (mijn compagnon) met -20.000

vennoot B (ik) met +15.000

en een banklening van +10.000

 

 

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  5 leden, 193 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.