Jump to content
Guest Columnbot

Huisbezoek bij ziekmelding personeel?

Recommended Posts

Guest Columnbot

Eerder heb ik geschreven over het nut van een verzuimprotocol. In dat protocol staan heldere en duidelijke afspraken over de rechten en plichten van een werknemer bij ziekte. Een onderdeel van dit verzuimprotocol zou moeten zijn dat een bezoek van de arbodienstverlener tot de mogelijkheden behoort en dat de werknemer dientengevolge thuis zal moeten blijven om het bezoek mogelijk te maken.

 

Toch wordt het bijna niet meer gedaan; een "ouderwets” huisbezoek. Terwijl het in veel gevallen nuttige informatie op kan leveren voor de werkgever. Zeker als er twijfels zijn over de echtheid van de ziekmelding. De controleur kan vaststellen of de zieke werknemer daadwerkelijk thuis aanwezig is. Is hij thuis? Dan wordt besproken wat er aan de hand is, welke acties de werknemer heeft ondernomen voor zijn herstel en wanneer werkhervatting te verwachten is.

 

Is dat niet het geval? Dan is de werknemer in overtreding van het verzuimprotocol en kan de werkgever niet beoordelen of hij het loon door zal moeten betalen. Logischerwijs zal de werkgever overgaan tot het opschorten van het loon. Door middel van een aangetekende brief kan de werkgever laten weten dat het loon is opgeschort omdat niet beoordeeld kon worden of de werknemer recht heeft op doorbetaling van het loon. In dezelfde brief wordt de werknemer verzocht contact op te nemen.

 

De werkgever kan dan rustig afwachten tot de werknemer contact opneemt zonder dat het hem extra kosten brengt. Blijkt dat er een aantoonbaar legitieme reden is voor de afwezigheid, dan kan de sanctie worden teruggedraaid. Tegelijk kunnen meteen werkhervattingsafspraken worden gemaakt. Kan de werkgever de afwezigheid niet verklaren, dan kan ook worden afgesproken een vakantiedag in te leveren.

 

Helaas zijn veel werkgevers huiverig voor een dergelijke maatregel en laten dubieuze ziekmeldingen vaak op zijn beloop. Dat is jammer, want hiermee zijn ze een dief van hun eigen portemonnee. Onderneem dus direct actie bij een twijfelachtige ziekmelding.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kán de deur niet opendoen of wíl de deur niet opendoen? Daar zit mijns inziens een groot verschil in. Mijn ervaring is: hoe ziek iemand ook is, er is altijd een mogelijkheid om huisbezoek mogelijk te maken. De controleur beschikt over het telefoonnummer zodat hij altijd contact op kan nemen om te vragen of de zieke naar de deur wil komen.

Het gaat hier ook niet om mensen die incidenteel ziek zijn, het zijn doorgaans de notoire verzuimers die aanleiding geven voor een huisbezoek.


LeanZ ondersteunt bij arbeidsconflicten & verzuim.

http://www.leanz.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik heb begrepen dat een (spoed)bezoek door de werkgever aangevraagd moet worden. Door verdenking is dat vorig jaar door mij gedaan. Werknemer deed niet open. Zijn latere melding was dat hij te ziek was en op bed lag. De bezoek instantie komt dan ook nog met een factuur. Kan dit niet beter allemaal door de verzekering gedekt en geregeld worden?

Share this post


Link to post
Share on other sites

De controleur beschikt over het telefoonnummer zodat hij altijd contact op kan nemen om te vragen of de zieke naar de deur wil komen.

 

Maar de zieke slaapt diep en hoort de telefoon niet, en zijn mobiel is natuurlijk uitgeschakeld om niet gestoord te worden. En dan heb ik het nog niet eens over slaappillen.

 

Ik heb in de tijd dat ik in loondienst was, heb ik nog nooit een controlebezoek gehad. Voor zover ik weet dan, want voor dat ik thuisbleef was het dan ook wel zo erg dat een controleur echt wel voor een dichte deur was blijven staan.

 

Kán de deur niet opendoen of wíl de deur niet opendoen?

 

Dat is een discussie met een medewerker die je volgens mij nooit zult winnen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

... het zijn doorgaans de notoire verzuimers die aanleiding geven voor een huisbezoek.

 

Een "derde" op controle-bezoek sturen geeft mij altijd het gevoel dat er in de relatie werkgever-werknemer een behoorlijke dosis wantrouwen is geslopen. Daarnaast ontstaan die "twijfels over de echtheid" ook niet zelden door onwetendheid. En dan is de kans groot dat er willekeur ontstaat wie je wel of niet laat controleren, met alle gevolgen c.q. escalaties van dien. Heeft er al eens een gesprek hierover plaatsgevonden met de medewerker, of laat de werkgever de confrontatie liever aan anderen over?

 

In deze en je vorige column meen ik een heleboel wantrouwen richting werknemer te proeven en ik vraag me af of dat terecht is. Zijn hier cijfers van bekend, bijvoorbeeld het percentage (on)terechte ziekmeldingen wat bij een controle naar voren kwam?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik heb begrepen dat een (spoed)bezoek door de werkgever aangevraagd moet worden. Door verdenking is dat vorig jaar door mij gedaan. Werknemer deed niet open. Zijn latere melding was dat hij te ziek was en op bed lag. De bezoek instantie komt dan ook nog met een factuur. Kan dit niet beter allemaal door de verzekering gedekt en geregeld worden?

 

Is er ook gebeld? Dat kan in ieder geval een hoop twijfel wegnemen.

 

Ik heb in de tijd dat ik in loondienst was, heb ik nog nooit een controlebezoek gehad. Voor zover ik weet dan, want voor dat ik thuisbleef was het dan ook wel zo erg dat een controleur echt wel voor een dichte deur was blijven staan.

 

Het gaat ook om mensen waarbij de werkgever twijfels heeft. Als er geen enkele twijfel is over de ziekmelding, zijn zulke acties ook totaal overbodig en ook, zoals gezegd, wantrouwend naar het personeel toe.

 

In deze en je vorige column meen ik een heleboel wantrouwen richting werknemer te proeven en ik vraag me af of dat terecht is. Zijn hier cijfers van bekend, bijvoorbeeld het percentage (on)terechte ziekmeldingen wat bij een controle naar voren kwam?

Ik kan me voorstellen dat het wantrouwend over kan komen. Er zijn, voor zover ik weet, geen cijfers van. Die zullen er, verwacht ik, ook niet snel komen omdat vrijwel alle ziekmeldingen gehonoreerd worden zonder er kritisch naar te kijken. Wat wel bekend is, is dat het grijze verzuim (ziekmeldingen waarvan de legitimiteit twijfelachtig is) zo rond de 70% ligt.

 

Een huisbezoek moet door de werkgever worden aangevraagd. Ik vraag dan ook altijd om een duidelijke reden voor het bezoek. Lijkt het op volkomen willekeur, dan zal ik andere controle mogelijkheden


LeanZ ondersteunt bij arbeidsconflicten & verzuim.

http://www.leanz.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites

Er zijn, voor zover ik weet, geen cijfers van. Die zullen er, verwacht ik, ook niet snel komen omdat vrijwel alle ziekmeldingen gehonoreerd worden zonder er kritisch naar te kijken.

 

Het ging mij juist om cijfers van ziekmeldingen waar wél kritisch naar gekeken is. Wordt er bijvoorbeeld nergens bijgehouden hoeveel (spoed)bezoeken er worden gedaan en in hoeveel procent daarvan uiteindelijk werd geconcludeerd dat er sprake was van een onterechte ziekmelding?

Share this post


Link to post
Share on other sites

De bezoek instantie komt dan ook nog met een factuur. Kan dit niet beter allemaal door de verzekering gedekt en geregeld worden?

 

Zou kunnen, maar het lijkt mij persoonlijk vrij nutteloos om je tegen dit soort voorvallen en relatief lage kosten ook nog eens te verzekeren of een veel duurder all in abonnement bij de Arbodienst te nemen. Betaal je die kosten uiteindelijk ook zelf, meestal zelfs meer...

Spoedcontrole thuis kost bij de meeste Arbodiensten 70 tot 100 euro op verrichtingenbasis. Bovendien houdt je - door het niet in je arbocontract op te nemen, ook nog de vrijheid om de controle door een andere bedrijfsarts / arboarts uit te laten voeren.


B2Bsure, vooruithelpers in risicomanagement en verzekeren 

 

Column: de MKB Verzuim-ontzorgverzekering, een grote stap vooruit

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het ging mij juist om cijfers van ziekmeldingen waar wél kritisch naar gekeken is. Wordt er bijvoorbeeld nergens bijgehouden hoeveel (spoed)bezoeken er worden gedaan en in hoeveel procent daarvan uiteindelijk werd geconcludeerd dat er sprake was van een onterechte ziekmelding?

 

Mij niet bekend, helaas. Wordt niet geregistreerd door CBS ( alleen oorzaken van langdurige ziektes die bij het UWV gemeld zijn)

Zou een leuke vraag zijn aan een grote Arbodienst


B2Bsure, vooruithelpers in risicomanagement en verzekeren 

 

Column: de MKB Verzuim-ontzorgverzekering, een grote stap vooruit

Share this post


Link to post
Share on other sites

Als je dubieuze ziekmeldingen krijgt en huisbezoek nodig vindt, heb je dan wel een goede relatie met je personeel? Als mensen het fijn vinden om bij je te werken dan melden ze zich niet dubieus ziek en als ze het niet fijn vinden om bij je te werken, dan kun je ze beter maar laten gaan.

 

Ik heb als ondernemer meer ervaring met dubieuze betermeldingen dan met dubieuze ziekmeldingen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Het ging mij juist om cijfers van ziekmeldingen waar wél kritisch naar gekeken is. Wordt er bijvoorbeeld nergens bijgehouden hoeveel (spoed)bezoeken er worden gedaan en in hoeveel procent daarvan uiteindelijk werd geconcludeerd dat er sprake was van een onterechte ziekmelding?

 

Het zou kunnen dat dat bij wordt gehouden door controlerende instanties, het is mij niet bekend. Het is ook niet per definitie zo dat altijd een huisbezoek wordt afgelegd bij twijfel. Er zijn voldoende werkgevers bij wie het niet eens aan de orde is, gelukkig maar.

 

Als je dubieuze ziekmeldingen krijgt en huisbezoek nodig vindt, heb je dan wel een goede relatie met je personeel? Als mensen het fijn vinden om bij je te werken dan melden ze zich niet dubieus ziek en als ze het niet fijn vinden om bij je te werken, dan kun je ze beter maar laten gaan.

 

Helemaal mee eens; het is goed om je dat te beseffen.

 

Ik heb als ondernemer meer ervaring met dubieuze betermeldingen dan met dubieuze ziekmeldingen.

 

:) Vertel eens? Gaat dat omherstelmeldingen die ik de "wonderbaarlijke genezingen" noem?


LeanZ ondersteunt bij arbeidsconflicten & verzuim.

http://www.leanz.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites

Had ooit een zieke medewerker.

Kan gebeuren.

Volgens ons protocol ging ik hem eind 2e ziekte dag bellen om te informeren. Geen gehoor.

3e dag bellen... geen gehoor.

4e dag, even langs rijden... er werd niet open gedaan, er leek niemand thuis.

5e dag, bellen gaf weer geen gehoor, weer langs gegaan...weer niemand thuis.

Dus sta je dan op het punt om dan maar de Arbo-controleur een controle-bezoek te laten verrichten.

6e dag: hij stond 's ochtend weer op z'n werk. Mijnheer was beter.

Nav mijn vraag hoe eea nou zat,

vertelde hij dat zijn relatie enkele maanden geleden was uitgegaan zodat hij daar nu alleen woonde

en toen hij vorige week ziek werd, was hij maar naar z'n moeder teruggegaan want dat was gemakkelijker...kon die voor hem koken en wassen....

Hij had er niet bij stel gestaan om zijn ziekte-adres door te geven... daar stond z'n hoofd niet naar

en toen was alles dus ineens weer logisch en kon ik de controle afbellen.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Even los van alle morele issues die hierboven terecht worden aangehaald. Waar het natuurlijk om gaat is de eerste alinea van de column van Nicoline. En dan meer specifiek deze zin:

 

Een onderdeel van dit verzuimprotocol zou moeten zijn dat een bezoek van de arbodienstverlener tot de mogelijkheden behoort en dat de werknemer dientengevolge thuis zal moeten blijven om het bezoek mogelijk te maken.

 

In een verzuimprotocol, waarin vastgelegd staat hoe werkgever en werknemer zich tot elkaar verhouden in geval van arbeidsongeschiktheid, staat meestal aangegeven dat de werknemer in een bepaald tijdslot op een doorgegeven adres bereikbaar moet zijn. Bij een adreswijziging (bijvoorbeeld verpleegd worden bij de ouders) dient dit doorgegeven te worden.

Als de werknemer dus handelt conform het verzuimprotocol is er dus niets aan de hand en kan controle gewoon plaats vinden. Als de werknemer afwijkt van dit protocol creëert deze dus de basis voor mogelijke misverstanden zoals Nicoline schetst. Ik zeg niet dat daarmee alle voorkomende situaties afgedekt zijn, maar een heel groot deel van de misverstanden zou dan niet meer voorkomen.

 

Let wel, een arbeidsovereenkomst geeft rechten en plichten. Een van de rechten is dat het loon doorbetaald wordt bij ziekte. Een van de plichten is dat de werknemer, binnen het redelijke en billijke, zich houdt aan het verzuimprotocol. Lijkt mij toch een kleine tegenprestatie van de werknemer om zich dan aan dit protocol te houden.

Probleem is natuurlijk, en dat heeft Nicoline al eerder aangegeven, dat veel werkgevers geen verzuimprotocol hebben opgesteld. Het wordt dan wel heel lastig om werknemers aan dergelijke voorschriften te houden. Dus lees vooral ook de eerder column van Nicoline over dit onderwerp.


Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Share this post


Link to post
Share on other sites

Is het uberhaupt redelijk om te verwachten dat een zieke werknemer 100% van de tijd thuis blijft? Iemand kan best te ziek zijn om naar behoren een werkdag te kunnen volbrengen, maar nog best in staat om even boodschappen te gaan doen, of bijvoorbeeld zijn huisarts of een ziekenhuis te bezoeken.

 

De laatste twee zijn gemakkelijk achteraf te bewijzen, maar hoe bewijs je dat iemand wel of niet even naar de buurtsuper is gestrompeld om levensmiddelen in te slaan? Als je een tijdstip voor een bezoek afspreekt valt daar natuurlijk mee te werken, maar als je op een willekeurig uur langs gaat dan krijg je dergelijke situaties.

 

Onterecht verzuim is uiteraard een serieus probleem, maar verzuim kan oorzaken hebben die er niet direct voor zorgen dat iemand niet even boodschappen kan gaan doen of iets dergelijks. En je wilt dat denk ik ook niet als criterium stellen: dat iemand op eigen kracht even op pad kan wil niet zeggen dat iemand ook geschikt is om 9 uur achter elkaar pakweg een bus te besturen... mocht dat wel zo zijn dan stap ik nooit meer in een bus.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Is het uberhaupt redelijk om te verwachten dat een zieke werknemer 100% van de tijd thuis blijft?

 

Nee, dat is niet redelijk. Daarom is er in een verzuimprotocol een tijdsslot aangegeven waarbinnen de verzuimende werknemer aanwezig moet zijn op het verpleegadres, bijvoorbeeld van 10u tot 12u en/of van 14u tot 16u. Dat is de tegenprestatie die geleverd moet worden voor het recht op loondoorbetaling bij ziekte en dat lijkt mij niet meer dan redelijk.


Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Share this post


Link to post
Share on other sites

@ Dennis;mooier had ik het niet kunnen omschrijven.

 

Onterecht verzuim is uiteraard een serieus probleem, maar verzuim kan oorzaken hebben die er niet direct voor zorgen dat iemand niet even boodschappen kan gaan doen of iets dergelijks

 

Het verschil zit 'm ook in het woordje onterecht

 


LeanZ ondersteunt bij arbeidsconflicten & verzuim.

http://www.leanz.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites

Op het moment dat je dergelijke afspraken gaat maken met de werknemer is de gezagsverhouding aanstonds beschadigd. Een werknemer verricht arbeid tegen betaling en doet dat - hopelijk - met plezier. Als werkgever bied men hoofdzakelijk een leuke werkomgeving aan. Zodra de werknemer het gevoel heeft dat hij deel uitmaakt van het totaalplaatje van de onderneming, en tevens werk in een prettige werkomgeving, dan komt hij altijd met plezier naar het werk. Op het moment dat je dit soort arbo-afspraken gaat maken dan is de relatie al niet meer te redden. De werknemer heeft immers zicht op de gemaakte afspraken en vindt gemakkelijk een manier om de regels te ontwijken. Steek de tijd en energie liever in het verbeteren van de sfeer op de werkvloer. Dit is geen verwijt, enkel een observatie.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  On this forum all subjects are discussed related to entrepreneurship.

  Growing together with other entrepreneurs

  ✓     Ask your entrepreneur questions

  ✓     Share your answers

  ✓     Low profile

  ✓     Transparant

  ✓     At your convenience

  ✓     Always based on relevance, substance and expertise

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept