loading
Ga naar inhoud
Konrad
Verberg

IB: gefactureerd in 2015, betaald in 2016, hoe aangeven?

vraag

Hallo iedereen,

 

Ik ben nu bezig met IB 2015 en is niet alles duidelijk voor mij, daarom heb ik paar vragen.

Ik heb paar facturen die in 2016 betaald zijn en paar die nog niet betaald zijn. Alle deze facturen zijn voor werkzaamheiden die ik in 2015 heb uitgevoerd en van deze facturen heb ik natuurlijk al BTW betaald.

Mijn vraag is waar moet ik deze facturen boeken bij IB?

Moeten ze in "Opbrengsten" zijn?

En verder ook in "ondernemingsvermogen" toevoegen?

Of moet ik ze in andere plek aantonen?

 

En het voordeel die ik wegens KOR heb ontvangen, (ook in 2016) waar moet ik het aangeven?

 

Alvast bedankt,

MVG,

Konrad

 

(Edit: titel verduidelijkt)

Link naar bericht
Delen op andere sites

Aanbevolen berichten

 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Voor opbrengsten van werkzaamheden die je in 2015 hebt verricht neem je op de balans een vordering op. Die vorderingen:

- neem je inclusief BTW op en noem je debiteuren als je de facturen al in 2015 hebt verstuurd, en

- neem je exclusief BTW op en noem je overige vorderingen/overlopende activa als je de facturen pas in 2016 hebt verstuurd.

De betreffende opbrengsten neem je mee in het resultaat 2015 en zodoende komen ze ook in het vermogen. *

 

Voor de KOR neem je een bate op in 2015 (diverse opbrengsten). Die bate komt (uiteraard) in het resultaat en daardoor het vermogen. De per balansdatum te ontvangen (of te betalen) BTW (die niet gelijk hoeft te zijn aan de KOR-bate) neem je op de balans per 31 december 2015 op.

 

(* N.b. Als sprake zou zijn van debiteuren dan komt het BTW-deel in principe niet bij het vermogen. Bij jou echter mogelijk weer wel, maar dat komt dan door de KOR-bate.)

 

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Dankuwel Erik,

 

Helaas voor mij nog niet alles duidelijk is.

 

Veel van deze termen zijn voor mij niet zo helder als voor jullie.

 

Alle mijn vragen betreffen Inkomstenbelasting 2015. Ik doe inkomstenbelasting 2015 via belasting pagina en alle termen komen daarvan.

 

Ik heb een paar facturen van 2015 voor werkzaamheden die ik in 2015 heb verricht met datum van 2015 en daarom is btw al betaald.

 

Mijn eerste vraag is: Moet ik deze facturen (netto-omzet) gewoon net als alle andere facturen in "Opbrengsten -> Opbrengsten uit leveringen en diensten" opnemen?

 

Tweede vraag is: Moet ik hetzelfde facturen (ook netto-omzet) bij " activa -> Liquide middelen" opnemen? En ook bij "passiva -> Ondernemingsvermogen -> Eigen vermogen"?

 

Derde vraag is? Bedrag die ik heb ontvangen wegens KOR. Moet ik bij "Opbrengsten -> Overige opbrengsten" opnemen? of bij "Buitengewone baten en lasten -> Overige buitengewone baten" opnemen?

 

Vierde vraag is: Rente die ik heb ontvangen van mij spaarrekening ,die met mij zakelijke rekening verbonden is, moet ik bij "Opbrengsten -> overige opbrengsten" opnemen? of bij "Financiële baten en lasten -> Opbrengsten banktegoeden" opnemen?

 

Mijn excuses maar ik ben geen boekhouder en ik wil geen fouten maken.

 

Alvast bedankt,

Konrad

 

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Dag Konrad

 

Mijn eerste vraag is: Moet ik deze facturen (netto-omzet) gewoon net als alle andere facturen in "Opbrengsten -> Opbrengsten uit leveringen en diensten" opnemen?

Ja

 

Tweede vraag is: Moet ik hetzelfde facturen (ook netto-omzet) bij " activa -> Liquide middelen" opnemen? En ook bij "passiva -> Ondernemingsvermogen -> Eigen vermogen"?

Als de facturen nog niet zijn betaald per 31 december 2015, dan zitten ze niet in je liquide middelen. Wel zitten de facturen dan in je debiteuren. Aan de creditzijde van de balans zit normaliter alleen het opbrengstendeel (exclusief BTW) van de facturen in je eigen vermogen. Vanwege de KOR zou je kunnen stellen dat bij jou de volledige facturen (inclusief BTW) in het eigen vermogen zitten, maar eigenlijk is dat wat kort-door-de-bocht. Maar als je de balans opmaakt zonder gebruik te maken van een onderliggende boekhouding dan komt het er wel ongeveer op neer.

 

Houd je overigens een boekhouding bij? Want dan komt het er ''vanzelf'' uitrollen en dat kan erg nuttig zijn om fouten te voorkomen.

 

Derde vraag is? Bedrag die ik heb ontvangen wegens KOR. Moet ik bij "Opbrengsten -> Overige opbrengsten" opnemen? of bij "Buitengewone baten en lasten -> Overige buitengewone baten" opnemen?

Ik zou zelf voor overige opbrengsten kiezen, maar wellicht is dat een kwestie van smaak.

 

Vierde vraag is: Rente die ik heb ontvangen van mij spaarrekening ,die met mij zakelijke rekening verbonden is, moet ik bij "Opbrengsten -> overige opbrengsten" opnemen? of bij "Financiële baten en lasten -> Opbrengsten banktegoeden" opnemen?

Opbrengsten banktegoeden

 

(Mocht je overigens veel geld op je spaarrekening hebben ten opzichte van wat je nodig hebt voor je ondernemingsactiviteiten, dan kan het antwoord heel anders worden.)

 

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Nog een keer dankuwel Erik,

 

Ja, ik houd boekhouding bij (nog niet helemaal ideaal maar dat ga ik nog verbeteren).

 

Wat betreft BTW. Door hele jaar heb ik BTW betaald en met vierde kwartaal wegens KOR aangepast.

Totaal heb ik 1470€ betaald en dan 480€ terug gekregen.

 

Dus ik denk dat ik deze facturen (netto-omzet) in "passiva -> Ondernemingsvermogen -> Eigen vermogen" moet opnemen?

 

Moet ik ze nog ergens anders opnemen?

Omdat in dit geval activa en passiva niet gelijk zullen worden.

 

Wat betreft vierde vraag. Wat bedoelt je met "Mocht je overigens veel geld op je spaarrekening hebben ten opzichte van wat je nodig hebt voor je"? ondernemingsactiviteiten

 

Geld dat ik daar heb komt van mijn opbrengsten van ondernemingsactiviteiten (ook een deel van vorige twee jaren).

 

Ik heb nog een vraag. Moet ik ergens opnemen betaalde BTW? (deze 1470€)

 

Groetjes,

Konrad

 

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Dag Konrad

 

 

Dus ik denk dat ik deze facturen (netto-omzet) in "passiva -> Ondernemingsvermogen -> Eigen vermogen" moet opnemen?

 

Moet ik ze nog ergens anders opnemen?

Omdat in dit geval activa en passiva niet gelijk zullen worden.

 

 

Je neemt de facturen aan de activazijde op onder de vorderingen op handelsdebiteuren.

 

 

Wat betreft vierde vraag. Wat bedoelt je met "Mocht je overigens veel geld op je spaarrekening hebben ten opzichte van wat je nodig hebt voor je"? ondernemingsactiviteiten

 

Geld dat ik daar heb komt van mijn opbrengsten van ondernemingsactiviteiten (ook een deel van vorige twee jaren).

 

 

Als je dit geld op je zakelijke spaarrekening hebt staan om het voor zakelijke doeleinden te gebruiken dan is er niets aan de hand. Maar als je meer geld op de zakelijke spaarrekening hebt staan dan nodig is voor je onderneming dan moet je het overschot als box 3 vermogen zien. De rente daarover hoef je dan overigens niet in je onderneming aan te geven.

 

 

Ik heb nog een vraag. Moet ik ergens opnemen betaalde BTW? (deze 1470€)

 

 

Als het allemaal al betaald is in 2015, dan hoe je het niet meer op de balans op te nemen.

 

Tot slot, in de aangifte inkomstenbelasting wordt de winst op twee manieren berekend: enerzijds via de winst- en verliesrekening, anderzijds door vergelijking van begin- en eindvermogen, rekening houdend met de privé-opnamen en stortingen. Dat is een controlemiddel. Omdat je toch wel wat twijfels hebt over je balansposten wil ik je aanraden goed op te letten waar je de bedragen voor je opnamen en stortingen op baseert, zodat je die controle ook echt toepast.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Ok, nu is deze aangifte wat duidelijker.

Ik heb facteuren die bataald waren in januari 2016 en die die nog niet betaald zijn, brutto bij

Vorderingen op handelsdebiteuren opgenomen.

Bij Vorderingen op handelsdebiteuren zijn twee termen "Nominale waarde" en "Boekwaarde einde boekjaar" ik heb bij beide hetzelfde bedrag opgenomen.

 

Voor pasiva heb ik bedrag van "Totaal activa" genomen.

 

Terugbetaling wegens KOR die ik ook in 2016 heb gekregen, heb ik bij

Vordering omzetbelasting opgenomen.

 

Ik denk dat dat zo moet zijn.

 

Ik heb nog vraag over kosten die ik van mijn prive geld betaalde.

Ik denk dat ik deze kosten bij privestortingen (met btw) moet opnemen.

 

En betaalde Zvw voor 2014 moet ik als priveonttrekkingen behandelen?

 

Mvg

Konrad

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Tot slot, in de aangifte inkomstenbelasting wordt de winst op twee manieren berekend: enerzijds via de winst- en verliesrekening, anderzijds door vergelijking van begin- en eindvermogen, rekening houdend met de privé-opnamen en stortingen. Dat is een controlemiddel. Omdat je toch wel wat twijfels hebt over je balansposten wil ik je aanraden goed op te letten waar je de bedragen voor je opnamen en stortingen op baseert, zodat je die controle ook echt toepast.

 

Ik wil nog een extra controleregel noemen die ik nog niet eerder ben tegengekomen:

 

Saldo_eind = Saldo_begin + Winst - PriveOnttrekkingen + PriveStortingen - LopendeBetalingen_nieuw + LopendeBetalingen_begin

 

Met lopende betalingen bedoel ik dan het verschil tussen debiteuren (wat je nog moet krijgen) en crediteuren (wat je nog moet betalen).

 

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Leuk gevonden. Maar waar hebben we het over? Saldo? Ondernemersvermogen? Volgens mij ziet de fiscus daar iets anders onder, wat ze in de aangifte willen zien.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Als je gewoon het saldo eigen vermogen bedoelt dan mogen die lopende betalingen uit je berekening hoor.

Of heb je het over saldo liquide middelen? Dan missen er nog heel veel correcties.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Bij Vorderingen op handelsdebiteuren zijn twee termen "Nominale waarde" en "Boekwaarde einde boekjaar" ik heb bij beide hetzelfde bedrag opgenomen.

Dat is correct als je er van uit gaat dat de debiteuren zullen betalen.

 

Ik heb nog vraag over kosten die ik van mijn prive geld betaalde.

Ik denk dat ik deze kosten bij privestortingen (met btw) moet opnemen.

Dat kan alleen als de factuur duidelijk aan de onderneming gericht is. Enige uitzondering zijn tankbonnen.

 

En betaalde Zvw voor 2014 moet ik als priveonttrekkingen behandelen?

Ja. Advies voor de volgende keer is IB en ZVW via je prive rekening te betalen. Deze betalingen zijn namelijk puur een prive aangelegenheid.

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Ik kan die redenatie niet volgen. Kun je een voorbeeld geven met cijfers?

 

 

 

Ik wilde het even simpel houden voor TS door alleen debiteuren en crediteuren te noemen onder lopende betalingen.

 

Mijn definitie van lopende betalingen: Alle betalingen die van invloed zijn op je (bank)saldo maar nog niet definitief zijn.

Voorbeelden zijn bijvoorbeeld een nog niet betaalde factuur, of nog te factureren omzet aan het einde van het jaar ed.

 

Met (bank)saldi bedoel ik uiteraard je de liquide middelen.

 

 

Daarnaast hanteer ik nog een andere controle regel:

 

EV = Saldi + LopendeBetalingen + Bedrijfsmiddelen

 

 

Met de reguliere bekende EV controle heb je met deze 2 extra controles prima hulpmiddelen om een simpele boekhouding bij een EMZ te controleren. Uiteraard zullen ze bij wat complexere boekhouding wat fijntuning nodig hebben.

 

 

Ik zelf hanteer deze 3 regels al een tijdje.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

TS: Topic Starter (ben jij)

EV: Eigen Vermogen valt onder Ondernemingsvermogen

EMZ: Eenmanszaak

 

@Alexander Perdon:

Tja, je kunt uit een vergelijking van n getallen altijd 2n-1 andere controles maken. :

A+B=C+D geeft 7 (2*4-1) andere controles. Bijvoorbeeld C=A+B-D

 

Overigens de controle in de aangifte over de winst vergelijking is ook al redundant. Een goede boekhouding (dubbel invoeren) heeft al een controlerende werking.

 

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Ik heb nog een kleine vraag. Voor zekerheid.

 

Daar is een vraag:

Hadden u en (Mevrouw Jansen) onroerende zaken, zoals een eigen woning, een vakantiewoning, een verhuurd pand of een terrein?

 

Mijn vrouw heeft wel een huis waar we wonen, maar huis staat allen op haar naam en ze is enige eigenaar. Maar wij zij fiscale partners want we hebben samenwonen contract.

 

Ik denk dat ik daar "Nee" moet afvinken.

Denk ik goed?

Groetjes,

Konrad

 

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Ik wilde het even simpel houden voor TS door alleen debiteuren en crediteuren te noemen onder lopende betalingen.

 

Mijn definitie van lopende betalingen: Alle betalingen die van invloed zijn op je (bank)saldo maar nog niet definitief zijn.

Voorbeelden zijn bijvoorbeeld een nog niet betaalde factuur, of nog te factureren omzet aan het einde van het jaar ed.

 

Met (bank)saldi bedoel ik uiteraard je de liquide middelen.

 

 

Daarnaast hanteer ik nog een andere controle regel:

 

EV = Saldi + LopendeBetalingen + Bedrijfsmiddelen

 

 

Met de reguliere bekende EV controle heb je met deze 2 extra controles prima hulpmiddelen om een simpele boekhouding bij een EMZ te controleren. Uiteraard zullen ze bij wat complexere boekhouding wat fijntuning nodig hebben.

 

 

Ik zelf hanteer deze 3 regels al een tijdje.

 

Okay dat gaat misschien op voor jouw onderneming, maar als er langlopende schulden zijn, inventaris, voorraden, etc etc dan blijf je de formule gewoon aanpassen?

 

In essentie komt het erop neer dat je stelt dat het EV gelijk is aan bezit (alle activa) min schulden (passiva zonder het EV). Dat lijkt me nogal logisch.

 

Waar het in die formules aan ontbreekt is de berekening van het EV via de privéopnames en stortingen.

 

groet

Joost

 

 

 


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Ik wilde het even simpel houden voor TS door alleen debiteuren en crediteuren te noemen onder lopende betalingen.

 

Mijn definitie van lopende betalingen: Alle betalingen die van invloed zijn op je (bank)saldo maar nog niet definitief zijn.

Voorbeelden zijn bijvoorbeeld een nog niet betaalde factuur, of nog te factureren omzet aan het einde van het jaar ed.

 

Met (bank)saldi bedoel ik uiteraard je de liquide middelen.

 

 

Daarnaast hanteer ik nog een andere controle regel:

 

EV = Saldi + LopendeBetalingen + Bedrijfsmiddelen

 

 

Met de reguliere bekende EV controle heb je met deze 2 extra controles prima hulpmiddelen om een simpele boekhouding bij een EMZ te controleren. Uiteraard zullen ze bij wat complexere boekhouding wat fijntuning nodig hebben.

 

 

Ik zelf hanteer deze 3 regels al een tijdje.

 

Okay dat gaat misschien op voor jouw onderneming, maar als er langlopende schulden zijn, inventaris, voorraden, etc etc dan blijf je de formule gewoon aanpassen?

 

In essentie komt het erop neer dat je stelt dat het EV gelijk is aan bezit (alle activa) min schulden (passiva zonder het EV). Dat lijkt me nogal logisch.

 

Waar het in die formules aan ontbreekt is de berekening van het EV via de privéopnames en stortingen.

 

groet

Joost

 

 

 

 

Klopt, ik heb al beaamt dat de controle regel die jij al stelde voor controle op EV een prima middel is.

 

Ofwel EV_nieuw = EV_begin + Winst + PriveStortingen - PriveOntrekkingen

 

Voor controle Saldi heb je dan:

 

Saldo_eind = Saldo_begin + Winst - PriveOnttrekkingen + PriveStortingen - LopendeBetalingen_nieuw + LopendeBetalingen_begin

 

Voor combinatie van beide:

 

EV = Saldi + LopendeBetalingen + Bedrijfsmiddelen (+ Inventaris + Voorraden)

 

 

Lang lopende schulden zitten uiteraard in de lopende betalingen, die moeten namelijk nog een keer afbetaald worden.

 

 

En ja dit gaat op voor een simpele boekhouding zoals ik al stelde, maar dat gaat op voor de meeste EMZ. Ik durft best te stellen dat voor een ruime meerderheid van de EMZ deze 2 extra controle regels zonder aanpassing geldig zijn.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Ik denk dat ik daar "Nee" moet afvinken.

Denk ik goed?

Ik denk dat je geen "nee" kunt aanvinken. De vraagstelling heeft een en/of in zich. Fiscale partners hebben bij samenwoning ook fiscaal het gemeenschappelijk gebruik.

 

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Daarom ik denk ,nee, want daar is geen "of". En bij haar privé aangifte was ook constructie van de zin anders. Zoiets als "had u en/of uw partner"

En hier is hadden u en uw partner.

Dus daarom ben ik een beetje onzeker. ???

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

TS: Topic Starter (ben jij)

EV: Eigen Vermogen valt onder Ondernemingsvermogen

EMZ: Eenmanszaak

 

@Alexander Perdon:

Tja, je kunt uit een vergelijking van n getallen altijd 2n-1 andere controles maken. :

A+B=C+D geeft 7 (2*4-1) andere controles. Bijvoorbeeld C=A+B-D

 

Overigens de controle in de aangifte over de winst vergelijking is ook al redundant. Een goede boekhouding (dubbel invoeren) heeft al een controlerende werking.

 

 

 

Dat is alleen overbodig als je ervan uitgaat dat iedereen een nette, dubbele boekhouding hanteert. De belastingdienst gaat er zeer terecht van uit dat dit een wat te rooskleurige assumptie is.

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 0
 • Waardeer dit antwoord

Ik heb nog vraag over kosten die ik van mijn prive geld betaalde.

Ik denk dat ik deze kosten bij privestortingen (met btw) moet opnemen.

Dat kan alleen als de factuur duidelijk aan de onderneming gericht is. Enige uitzondering zijn tankbonnen.
Alle facturen op naam van de onderneming kun je in de boekhouding opnemen ongeacht hoe deze worden betaald ... contant, via de zakelijke rekening, via de privé-rekening, door een achterneef in Wanneperveen.

 

Wat betreft die tankbonnen. Het is acceptabel als er tenminste één zakelijke link aanwezig is. Tankbonnen niet op naam van de onderneming of niet gerelateerd met het kenteken van de auto van de onderneming kunnen alleen in de boekhouding worden opgenomen als deze via de zakelijke rekening zijn betaald ... mits de zaak over een auto beschikt natuurlijk. De benzine betalen voor de auto van de hoogst aantrekkelijke buurvrouw is geen zakelijke transactie.


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar bericht
Delen op andere sites
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Wie is er online?

  Er zijn 2 leden online en 82 gasten

  Bekijk volledige lijst    
 • Ook interessant:

 • OndernemerspleinNL

×

Cookies op HigherLevel.nl

Cookies zijn nodig om Higherlevel.nl goed te laten functioneren. Door het gebruik van HigherLevel.nl verklaar je onze voorwaarden te hebben gelezen en te accepteren.

 Meer informatie   Oké