Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
iii

Verkoop bij dreigend faillissement

Recommended Posts

Aankomende week moet een ondernemer bij de rechtbank verschijnen ivm een faillissement.

De ondernemer heeft onlangs de enige bezitting van de onderneming verkocht aan een schuldenaar.

Dit betrof een product wat voor de betreffende schuldenaar van waarde was, maar wat voor derden een waardeloos product is. De schuldenaar heeft het product overgenomen voor het saldo van de openstaande schulden. Volgens de boekwaarde is dit een realistisch bedrag.

De onderneming bezit nu dus niets meer.

 

Mijn vraag is nu:

Kan deze actie uitgelegd worden als bevoordeling van de betreffende schuldenaar?

De schuldenaar heeft nu het betreffende product 'gekregen', de andere schuldenaren hebben nu niets.

Aan de andere kant, bij verkoop aan derden, had het product niet eens 10% van dit bedrag opgeleverd. De totale schuld is nu natuurlijk lager.

 

Met andere woorden:

Mag je in de eindfase voor een faillissement iets verkopen aan een schuldenaar, wat verrekend wordt met diens schuld?

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beste iii, welkom op HL! Waarom zou een ondernemer zonder faillissement uitspraak niet zijn best mogen doen om het totaal aan openstaande schulden te verlagen?


Succes & Groet, Hans van den Bergh, Horeca- & Recreatie-ondernemer 'VOF De Witte Boerderij'

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hans: misschien omdat een van de schuldenaren nu iets over houdt aan het faillissement (het product) en de rest niet. En dat je daardoor de schuldenaar bevoorrecht hebt?

 

Ik weet het niet, hoe hier tegenaan gekeken wordt?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hans: misschien omdat een van de schuldenaren nu iets over houdt aan het faillissement (het product) en de rest niet. En dat je daardoor de schuldenaar bevoorrecht hebt? Ik weet het niet, hoe hier tegenaan gekeken wordt?
Peter vroeg jou ook nog iets...?

Succes & Groet, Hans van den Bergh, Horeca- & Recreatie-ondernemer 'VOF De Witte Boerderij'

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik ben degene die het product gekocht heeft.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Een curator kan transacties die in aanloop naar het faillissement zijn gedaan beoordelen en laten vernietigen.

 

een globale beschrijving van hoe en wanneer dat gebeurd vind je hier.

http://smartadvocaten.nl/nl/faillissementsrecht/mogelijkheden-faillissementscrediteur/terugdraaien-van-trucs

 

of een transactie wordt teruggedraaid hangt dus sterk af van de exacte omstandigheden.

 

Zoals Hans ook aangeeft een schuldenaar mag proberen zijn schulden op te lossen. maar er gelden wel een paar spelregels om bevoordeling te voorkomen.

hoe dat in jou geval zit is lastig in te schatten..

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

De verkoop zou een goede deal geweest zijn, als de koper niet ook schuldenaar zou zijn.

Doordat de koper schuldenaar is, is er niets betaald, maar verrekend met de schuld.

 

Zou dit gezien kunnen worden als benadelen van de schuldeisers?

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hoe zit het dan als ik gewacht had met het product kopen, totdat de curator het gaat verkopen?

Dan was ik alsnog de kopende partij geworden.

Had ik het bedrag dan moeten betalen, waarna het geld verdeeld werd over alle schuldeisers?

Of had ik het bedrag dan ook af kunnen trekken van de schuld die de ondernemer bij mij had?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Dan was ik alsnog de kopende partij geworden.
Want?

 

Had ik het bedrag dan moeten betalen, waarna het geld verdeeld werd over alle schuldeisers?

 

Daar zit inderdaad precies het probleem. >;(

 

Groet,

 

Highio

 


"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Share this post


Link to post
Share on other sites

Omdat het product voor anderen niet interessant is.

 

Ja, IS het zo dat daar het probleem zit? Dat is mijn vraag.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Blijkbaar is de schuld aan jou vereffend met het product. Nu is het wachten op de faillissementsuitspraak en de bevindingen van de curator. Hier erover doorvragen is vragen om speculatie, daar schiet jij niets mee op.


Succes & Groet, Hans van den Bergh, Horeca- & Recreatie-ondernemer 'VOF De Witte Boerderij'

Share this post


Link to post
Share on other sites

Er is benadeling, dus er moet gekeken worden naar de voorwaarden uit Fw 42 en verder. Je geeft hier te weinig concrete informatie, maar het feit dat er een betaling plaatsvindt op een ander wijze dan overeengekomen maakt dat de wetenschap van het dreigende faillissement bij aanwezig vermoed zal worden en dan treft de vernietiging door de curator doel.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Alle betalingen anders dan in geld zijn nietig tijdens de verdachte periode.


Ik ben niet betaald om de dingen juist te schrijven ,maar wel om de juiste dingen te schrijven.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hallo,

 

Op deze site bestaat een misverstand over de Actio Pauliana in zijn algemeen heid en tijdens of beter voor een faillissement.

 

Citaat;

 

Volgens de tekst van art. 43 lid 1, aanhef en onder sub 2 Faillissementswet wordt wetenschap van benadeling vermoed aan beide zijden te bestaan indien de rechtshandeling waardoor de schuldeisers zijn benadeeld, is verricht binnen een jaar voor de faillietverklaring, de schuldenaar zich niet reeds voor de aanvang van die termijn daartoe had verplicht en het een rechtshandeling betreft ter voldoening van of zekerheidstelling voor een niet opeisbare schuld. Zo op het eerste oog zou de curator dan ook een beroep toekomen op de wettelijke vermoedens van artikel 43 Faillissementswet.

bron http://www.ebh-elshof.nl/blogs/de-wettelijke-vermoedens-bij-paulianeus-handelen-nader-bezien/

 

Daarnaast is boekwaarde geen enkele indicatie van een reële waarde of marktwaarde.

Mijn auto kan voor € 1 op de balans staan maar dat zegt niets over wat hij waard is.

 

 

 


Geef om mensen en gebruik dingen.

Andersom werkt niet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Schulden en Vorderingen salderen tijdens faillissement mag niet zonder meer;

 

 

citaat;Iemand die geld tegoed heeft van een bedrijf dat later failliet gaat, maar ook een schuld heeft aan die failliet mag dit verrekenen, als de vordering en de schuld maar beiden van voor datum faillissement dateren en ook zonder faillissement mochten worden verrekend. Met andere woorden: de vorderingen kunnen dan tegen elkaar worden weggestreept.

Een belangrijke uitzondering is, dat vorderingen op failliet die na dat faillissement ontstaan wel kunnen worden verrekend met schulden aan dezelfde failliet van voor datum faillissement. Zo kan een verhuurder een terug te betalen borgsom verrekenen met de huursom waarop hij aanspraak heeft over de opzegtermijn die de curator na faillissement heeft moeten hanteren op grond van art. 39 Faillissementswet. Dat maakt uit, omdat de curator die schuld weliswaar met voorrang moet betalen (we noemen dit een boedelschuld), maar dat alleen doet als er genoeg geld in de boedel is om de huursom over die opzegtermijn daadwerkelijk te betalen. Dat is lang niet altijd het geval en dan is het voor de verhuurder zeer gunstig dat hij mag verrekenen met de borgsom.

bron http://smartadvocaten.nl/nl/faillissementsrecht/mogelijkheden-faillissementscrediteur/verrekening-na-faillissement


Geef om mensen en gebruik dingen.

Andersom werkt niet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 17 leden online en 411 gasten

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept