Ga naar inhoud
 • 0

Uitzetting langlopende lening op balans ZZP'er mogelijk naar Privé schuld Box 3

Na flink zoekwerk, kom ik helaas nog niet uit het volgende probleem. Ik heb een eenmanszaak. Volgens het handboek ondernemen en bij navraag via de belastingtelefoon mag een ZZP'er geen overtollige liquide middelen aanhouden. Nu ben ik een behoedzaam ondernemer en spaar ik liquide middelen om over twee jaar mijn auto in de zaak met eigen middelen te vervangen. Volgens de medewerker van de belastingtelefoon moet ik mijn liquide middelen uitbetalen aan privé, waardoor een negatief algemene reserve zou ontstaan. Dit doordat ik al gereserveerd heb voor de oude dag (FOR). Nu wil ik mijn werkkapitaal liever ook niet aanhouden in mijn onderneming, omdat het de komende twee jaar dan 'stil' zou staan. Daarom wil ik mijn (op dit moment) overtollige liquide middelen uitlenen aan mij privé. Dat voorkomt dat ik nu veel fiscale winst heb en over twee jaar geen en privé geld moet stoppen in mijn bedrijf om de auto te kunnen vervangen.

Mag ik een lening aan privé doen en deze op de balans onder de financiële vaste activa plaatsen? Over twee jaar los ik die dan privé af, waarmee ik de auto in de zaak kan financieren met eigen geld uit de onderneming. Volgens de medewerker van de belastingtelefoon mag ik namelijk wel investeren. Mijn inziens dan toch ook in een langlopende lening?

Hartelijk dank!

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0

Bij een eenmanszaak kun je niet aan jezelf lenen en evenmin van jezelf lenen om de eenvoudige reden de jij zelf jezelf bent. Je kunt geen schuld aan jezelf hebben en je kunt omgekeerd geen vordering op jezelf hebben. Je kunt daarnaast jezelf geen rente in rekening brengen en omgekeerd de aan jezelf in rekening gebrachte rente niet als kosten aftrekken.

 

Wel vermoed ik (maar dat weten de fiscalisten op HL véél beter), dat het concept "overtollig" als in "overtollige liquide middelen" rekbaar is. Als je namelijk een soort vervangingsreserve aanlegt voor de aanschaf van een machine die je voor je onderneming nodig hebt, dan is dat conform het voorzichtigheidsbeginsel en goed koopmansgebruik: je weet dat je het ding over een jaar of twee nodig hebt en je legt daarvoor voorzichtigheidshalve alvast een potje aan.

 

Link naar reactie
 • 0

Volgens de medewerker van de belastingtelefoon moet ik mijn liquide middelen uitbetalen aan privé (...)

 

Ik hoop werkelijk dat zij dit niet zo gezegd hebben. Dan zou het toch werkelijk een dramatisch slechte bron van informatie zijn, want het gaat hen werkelijk geen donder aan wat jij met je geld verder doet.

 

Inderdaad worden overtollige liquiditeiten in principe (inderdaad arbitrair/grijs) belast in box 3 (niet als een balanspost in box 1 dus), maar als het geld de bestemming heeft om voor een investering gebruikt te worden - zoals hier kennelijk - dan is het helemaal niet overtollig.

 

Gewoon op de zakelijke rekening laten staan dus. En later t.z.t. gebruiken voor de investering.

 

(p.s. En ook je profielfoto 90 graden draaien, want anders krijgen sommige HL lezers pijn in hun nek...)

 

Link naar reactie
 • 0

IK zie dat je een paar jaar geleden al eens de vraag gesteld hebt of je vanuit privé geld kan lenen aan de onderneming. Toen is uitgelegd dat jij de onderneming bent en dat dus niet kan. Andersom is dat dus uiteraard ook het geval.

 

Je geeft nu ook aan dat het een hoge fiscale winst zou voorkomen. Die gedachten begrijp ik niet helemaal. Het heeft namelijk geen invloed op de winst.

Link naar reactie
 • 0

Volgens de medewerker van de belastingtelefoon moet ik mijn liquide middelen uitbetalen aan privé (...)

 

Ik hoop werkelijk dat zij dit niet zo gezegd hebben. Dan zou het toch werkelijk een dramatisch slechte bron van informatie zijn, want het gaat hen werkelijk geen donder aan wat jij met je geld verder doet.

 

Inderdaad worden overtollige liquiditeiten in principe (inderdaad arbitrair/grijs) belast in box 3 (niet als een balanspost in box 1 dus), maar als het geld de bestemming heeft om voor een investering gebruikt te worden - zoals hier kennelijk - dan is het helemaal niet overtollig.

 

Gewoon op de zakelijke rekening laten staan dus. En later t.z.t. gebruiken voor de investering.

 

(p.s. En ook je profielfoto 90 graden draaien, want anders krijgen sommige HL lezers pijn in hun nek...)

 

 

Dank voor je bericht.

 

De medewerker van de belastingtelefoon heeft letterlijk gezegd, dat ik geen overtollige liquide middelen mag aanhouden en dat deze opgevoerd zullen moeten worden privé in box 3 en in mindering gebracht kunnen worden op de algemene reserve. Deze mag volgens haar negatief zijn. Ik begrijp dit standpunt, want dit lever de fiscus extra inkomsten op. Immers 1,2% vermogensbelasting. Dit is voor mij privé daarmee uiteraard minder interessant.

 

Nu is het zo dat ik in mijn administratie 'stuur' op kasstromen en daardoor geen zakelijke rekening nodig heb. De liquide middelen 'leen' ik als het ware uit aan mij privé. Deze zet ik uit, waarmee ik wat rendement heb op deze middelen. Ik deel daarmee de mening van de belastingdienst dat ik geen overtollige middelen in mijn bedrijf wens te houden. Echter in de toekomst zal ik de middelen die ik nu privé heb uitstaan moeten aanwenden om de vervangingsinvestering te kunnen doen vanuit de vervangingsreserve (en voor de oude dag (FOR) vanuit de fiscale winst). Kennelijk moet ik volgens de belastingdienst tegen die tijd de negatieve algemene reserve aanvullen, waarmee ik aan de activazijde liquide middelen heb voor de herinvestering?

 

Profielfoto heb ik veranderd. In de forumsoftware is geen mogelijkheid aanwezig om een foto te draaien.

 

Link naar reactie
 • 0

IK zie dat je een paar jaar geleden al eens de vraag gesteld hebt of je vanuit privé geld kan lenen aan de onderneming. Toen is uitgelegd dat jij de onderneming bent en dat dus niet kan. Andersom is dat dus uiteraard ook het geval.

 

Je geeft nu ook aan dat het een hoge fiscale winst zou voorkomen. Die gedachten begrijp ik niet helemaal. Het heeft namelijk geen invloed op de winst.

 

Dank voor je reactie Anouk. Het voorkomen van een hoge fiscale winst melde ik, omdat ik bij het volledig uitbetalen van de liquide middelen (activa) aan privé ook mijn FOR (passiva) zou moeten verlagen. Daardoor heb ik fiscaal winst en zal ik belasting moeten betalen. De medewerker van de belastingtelefoon heeft echter aangegeven dat ik wel een negatieve algemene reserve mag hebben. Dat is kennelijk volgens de fiscus 'de oplossing'?

Link naar reactie
 • 0

Je kunt een positieve oudedagsreserve hebben en een negatief ''gewoon'' kapitaal. Je kunt dan niet meer aan de oudedagsreserve toevoegen, maar de oudedagsreserve hoeft nog niet vrij te vallen, ondanks het negatieve gewone kapitaal. Dat hoeft pas op een leeftijd die jij gezien je profielfoto nog lang niet bereikt hebt, zie: ''Het bedrag van de oudedagsreserve is hoger dan het ondernemingsvermogen, terwijl zich daarbij 1 van de volgende situaties voordoet...''

 

Link naar reactie
 • 0

Je kunt een positieve oudedagsreserve hebben en een negatief ''gewoon'' kapitaal. Je kunt dan niet meer aan de oudedagsreserve toevoegen, maar de oudedagsreserve hoeft nog niet vrij te vallen, ondanks het negatieve gewone kapitaal. Dat hoeft pas op een leeftijd die jij gezien je profielfoto nog lang niet bereikt hebt, zie: ''Het bedrag van de oudedagsreserve is hoger dan het ondernemingsvermogen, terwijl zich daarbij 1 van de volgende situaties voordoet...''

 

Dank voor je reactie. Ik heb begrepen dat je mag toevoegen aan de oudedagsreserve als je winst hebt uit ondernemen (grondslag FOR). Begrijp ik je nu goed dat ik niet meer mag toevoegen aan de FOR als ik de liquide middelen uit mijn onderneming haal en mijn kapitaal (algemene reserve) negatief wordt? Dat is dan een reden om het kapitaal niet negatief te maken, wat de medewerker van de belastingtelefoon wel adviseerde.

 

En het persoonlijke: Leeftijd alleen is niet bepalend of de FOR kan vrijvallen ;). 'Rentenieren' kan ook op 'jongere' leeftijd.

Link naar reactie
 • 0

Als je overige kapitaal * negatief wordt mag je inderdaad niet meer toevoegen aan de Oudedagsreserve. Ofwel: als je Oudedagsreserve hoger is dan je totale eigen vermogen (inclusief Oudedagsreserve) mag je niet meer toevoegen aan de Oudedagsreserve. Elders op dit forum wordt aangegeven dat het om die reden aanhouden van extra liquide middelen om het kapitaal op te krikken niet de bedoeling is.

 

* De term algemene reserve is meer iets voor rechtspersonen.

 

Link naar reactie
 • 0
De medewerker van de belastingtelefoon heeft letterlijk gezegd, dat ik geen overtollige liquide middelen mag aanhouden en dat deze opgevoerd zullen moeten worden privé in box 3 en in mindering gebracht kunnen worden op de algemene reserve. Deze mag volgens haar negatief zijn. Ik begrijp dit standpunt, want dit lever de fiscus extra inkomsten op. Immers 1,2% vermogensbelasting. Dit is voor mij privé daarmee uiteraard minder interessant.

 

Je doet hier sarcastisch over de Belastingdienst terwijl je volgens mij zelf een fout maakt in hoe je naar de situatie kijkt.

Je hebt een eenmanszaak en die heeft volgens jou aardig wat geld op de bankrekening. Vanwege je eenmanszaak ben nog steeds een natuurlijk persoon en wat jouw eenmanszaak heeft heb jij juridisch ook (jij bent dat) en daarom zou het vermogen (in box 3) moeten zijn en zegt de belastingdienst dit dus terecht tegen jou.

 

De FOR geeft fiscaal voordeel en dat gebruik je nu wellicht onterecht omdat je vermogend 'genoeg' bent.

 

Zou je een BV hebben dan klopt je verhaal beter dan is het geld van de BV en niet van jouw en kan de BV geld aan je lenen daarom is een BV ook een rechtspersoon.

 

Link naar reactie
 • 0

Als je overige kapitaal * negatief wordt mag je inderdaad niet meer toevoegen aan de Oudedagsreserve. Ofwel: als je Oudedagsreserve hoger is dan je totale eigen vermogen (inclusief Oudedagsreserve) mag je niet meer toevoegen aan de Oudedagsreserve. Elders op dit forum wordt aangegeven dat het om die reden aanhouden van extra liquide middelen om het kapitaal op te krikken niet de bedoeling is.

 

* De term algemene reserve is meer iets voor rechtspersonen.

 

Dank voor je reactie Erik.

Het aangifte programma spreekt om precies te zijn over het 'eigen vermogen', wat jij overige kapitaal noemt. Naast dit 'eigen vermogen' zijn er toelaatbare 'fiscale' reserves (FOR, egalisatiereserve en herinvesteringsreserve). Op dit moment bestaat mijn ondernemingsvermogen alleen uit de fiscale reserves. Als ik mijn liquide middelen verminder ten gunste van mijn privévermogen in BOX 3, dan moet ik dat dus volgens de medewerker belastingtelefoon doen ten laste van het 'eigen vermogen', die daarmee negatief wordt. Immers dan is mijn balans weer in evenwicht. (Ik noemde het 'eigen vermogen' mijn 'algemene reserve' in mijn ondernemersvermogen, wat inderdaad normaal is bij een rechtspersoon.)

Volgens mij kom ik 'klem' bij het opvolgen van de regel van de medewerker van de belastingtelefoon. Op dit moment is mijn ondernemingsvermogen nagenoeg gelijk aan mijn toelaatbare fiscale reserves en mag ik dus bij winst toevoegen aan de FOR. Echter als ik mijn liquide middelen moet opnemen en, zoals aangegeven, mijn 'eigen vermogen' negatief moet worden, dan wordt inderdaad de FOR hoger dan mijn totale ondernemingsvermogen. En dan mag ik niet meer toevoegen aan mijn FOR? Omdat ik zogezegd geen liquide middelen of een FVA mag aanhouden? Dat kan toch niet de bedoeling zijn van de wetgever? Ik wil pensioen blijven opbouwen en daarmee blijven toevoegen aan de FOR. Ik kan daarom de regel niet opvolgen om mijn activazijde te verminderen ten laste van het 'eigen vermogen'. Dat kan toch niet bedoeld worden met 'overtollige middelen'

Dank ook voor de link met informatie elders in het forum. Ik begrijp dat ik pensioen het beste kan opbouwen door lijfrentes privé te kopen. Echter terug naar mijn oorspronkelijke vraag: de liquide middelen wil ik over twee jaar inzetten om een nieuwe auto te kopen. Als ik die nu inzet voor lijfrentes, dan kan dat niet meer. En geld lenen over twee jaar, daar ben ik als behoedzaam ondernemer, geen voorstander van.

Link naar reactie
 • 0

De medewerker van de belastingtelefoon heeft letterlijk gezegd, dat ik geen overtollige liquide middelen mag aanhouden en dat deze opgevoerd zullen moeten worden privé in box 3 en in mindering gebracht kunnen worden op de algemene reserve. Deze mag volgens haar negatief zijn. Ik begrijp dit standpunt, want dit lever de fiscus extra inkomsten op. Immers 1,2% vermogensbelasting. Dit is voor mij privé daarmee uiteraard minder interessant.

 

Je doet hier sarcastisch over de Belastingdienst terwijl je volgens mij zelf een fout maakt in hoe je naar de situatie kijkt.

Je hebt een eenmanszaak en die heeft volgens jou aardig wat geld op de bankrekening. Vanwege je eenmanszaak ben nog steeds een natuurlijk persoon en wat jouw eenmanszaak heeft heb jij juridisch ook (jij bent dat) en daarom zou het vermogen (in box 3) moeten zijn en zegt de belastingdienst dit dus terecht tegen jou.

 

De FOR geeft fiscaal voordeel en dat gebruik je nu wellicht onterecht omdat je vermogend 'genoeg' bent.

 

Zou je een BV hebben dan klopt je verhaal beter dan is het geld van de BV en niet van jouw en kan de BV geld aan je lenen daarom is een BV ook een rechtspersoon.

 

 

Beste MrHTTP,

Het is allerminst mijn bedoeling geweest sarcastisch te zijn naar de Belastingdienst. Ik probeer ze echter te begrijpen en binnen de gestelde kaders te blijven 'wandelen en handelen'. Energie in dergelijke zaken stop ik liever vooraf in een juiste administratieve organisatie dan achteraf bij mogelijke geschillen met de Belastingdienst. Ook wil ik niet treden in 'goed' of 'fout'. Het duiden van zijns-oordelen is gelet op de inhoud van de discussies in dit forum al een kunst op zich.

Ik zie niet in dat ik de FOR onterecht gebruik. Ook ik wil vermogen opzij zetten om later niet (alleen) afhankelijk te zijn van de AOW. Kenmerkend voor het opbouwen van pensioen is, dat je IB uitstelt. Zolang de IB tarieven voor AOW'ers lager blijven, blijft het interessant om van dit uitstel gebruik te blijven maken. Dat dit in 'eigen beheer' steeds 'moeilijker' wordt gemaakt, is een duidelijke trend. Ik geloof echter dat ik zelf prima in staat ben om mijn pensioen op te bouwen.

Terug naar de vraagstelling. De huidige liquide middelen in mijn onderneming wil ik in de nabije toekomst voor mijn onderneming inzetten. Het doorzetten van deze liquide middelen naar privé ten laste van het eigen vermogen is m.i. onwenselijk, omdat ik kennelijk dan geen FOR meer mag opbouwen. Ook is de kans aanwezig dat ik dan over twee jaar geld van privé naar mijn onderneming moet verplaatsen om een investering te kunnen doen, terwijl deze liquide middelen nu aanwezig zijn. Ten slotte is mijn ZZP'er-zijn een te kleine onderneming om daar een BV van te maken. Ook al zie ik daar wel de voordelen (en dus nadelen) van in.

 

Link naar reactie
 • 0

Terug naar de vraagstelling.

Ja, laten we dat even doen. En laten we ook vooral niet zo moeilijk doen. In jouw geval mag je het geld gewoon in de zaak (en dus buiten box3) houden. Pas als je het geld te lang ongebruikt en/of zonder doel in de zaak laat staan, dán komt het verplicht verplaatsen naar box 3 pas in beeld.

 

Ik denk dat je de waarde van Peter's antwoord hebt onderschat. Als het echt zo is dat de zaak volgend jaar of dat jaar erna een zakelijke investering moet gaan doen (en dat moet je uiteraard bij een eventuele controle wel aannemelijk kunnen maken), dan zijn de zakelijke liquide middelen dus niet 'overtollig' en hoeven ze (nu) dus ook niet naar box 3. Relax.

The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Link naar reactie
 • 0

Terug naar de vraagstelling.

Ja, laten we dat even doen. En laten we ook vooral niet zo moeilijk doen. In jouw geval mag je het geld gewoon in de zaak (en dus buiten box3) houden. Pas als je het geld te lang ongebruikt en/of zonder doel in de zaak laat staan, dán komt het verplicht verplaatsen naar box 3 pas in beeld.

 

Ik denk dat je de waarde van Peter's antwoord hebt onderschat. Als het echt zo is dat de zaak volgend jaar of dat jaar erna een zakelijke investering moet gaan doen (en dat moet je uiteraard bij een eventuele controle wel aannemelijk kunnen maken), dan zijn de zakelijke liquide middelen dus niet 'overtollig' en hoeven ze (nu) dus ook niet naar box 3. Relax.

 

Dank Prinsrachid. Ik hecht veel waarde aan het antwoord van Peter en zie in dat ik de liquide middelen in mijn bedrijf kan houden. Daarom mijn uitgesproken dank. Verontschuldig mij dat ik doorvraag. Ik leer ook graag op dit forum.

M.i. moet ik nu mijn voorlopige aangifte IB2015 daarop wel wijzigen, omdat ik nu per 31-12-2015 op de balans een vlottend actief heb staan. Die verplaats ik weer naar liquide middelen. Met dank aan dit forum.

En omdat de ondernemings liquide middelen privé (en zakelijk) niet in die mate op de betreffende rekening courant staan (ik heb ze financieel uitgezet), zal ik deze ondernemers liquide middelen per 1-1-2016 als een negatieve 'privérekening' moeten opvoeren in BOX 3 bij de aangifte IB2016. Daarmee is mijn 'probleem'opgelost. Zonder tegenbericht nogmaals allen dank.

Link naar reactie
 • 0

@angenent

 

Terug naar de vraagstelling. De huidige liquide middelen in mijn onderneming wil ik in de nabije toekomst voor mijn onderneming inzetten. Het doorzetten van deze liquide middelen naar privé ten laste van het eigen vermogen is m.i. onwenselijk, omdat ik kennelijk dan geen FOR meer mag opbouwen. Ook is de kans aanwezig dat ik dan over twee jaar geld van privé naar mijn onderneming moet verplaatsen om een investering te kunnen doen, terwijl deze liquide middelen nu aanwezig zijn. Ten slotte is mijn ZZP'er-zijn een te kleine onderneming om daar een BV van te maken. Ook al zie ik daar wel de voordelen (en dus nadelen) van in.

 

Ik snap wat je wil, maar ik snap de Belastingdienst ook. In principe als je te goeder trouw bent is er niets aan de hand alleen kan het wel tot een hevige discussie komen met de Belastingdienst. Ik heb de oplossing niet voor je en wellicht is een consult bij een belastingadviseur/accountant handig voor jou om te weten hoeveel speelruimte je precies hebt. Als jij zegt twee jaar een aanzienlijk bedrag te wilt aanhouden aan liquide middelen voor een eventuele investering dan klinkt dat wel als vermogen wat jij bewust niet als vermogen wil zien vanwege de fiscale gevolgen.

Link naar reactie
 • 0

@angenent

 

Terug naar de vraagstelling. De huidige liquide middelen in mijn onderneming wil ik in de nabije toekomst voor mijn onderneming inzetten. Het doorzetten van deze liquide middelen naar privé ten laste van het eigen vermogen is m.i. onwenselijk, omdat ik kennelijk dan geen FOR meer mag opbouwen. Ook is de kans aanwezig dat ik dan over twee jaar geld van privé naar mijn onderneming moet verplaatsen om een investering te kunnen doen, terwijl deze liquide middelen nu aanwezig zijn. Ten slotte is mijn ZZP'er-zijn een te kleine onderneming om daar een BV van te maken. Ook al zie ik daar wel de voordelen (en dus nadelen) van in.

 

Ik snap wat je wil, maar ik snap de Belastingdienst ook. In principe als je te goeder trouw bent is er niets aan de hand alleen kan het wel tot een hevige discussie komen met de Belastingdienst. Ik heb de oplossing niet voor je en wellicht is een consult bij een belastingadviseur/accountant handig voor jou om te weten hoeveel speelruimte je precies hebt. Als jij zegt twee jaar een aanzienlijk bedrag te wilt aanhouden aan liquide middelen voor een eventuele investering dan klinkt dat wel als vermogen wat jij bewust niet als vermogen wil zien vanwege de fiscale gevolgen.

 

Een gesprek met de belastingdienst ga ik indien gewenst aan. Ik kan hem/haar recht in de ogen aankijken. Het betreffende bedrag is echter, gelet op genoemde bedragen in een andere forumdiscussie, niet noemenswaardig. Mijn bedrijf bestaat pas vijf jaar en winsten heb ik die jaren nagenoeg volledig uitgekeerd middels privé-onttrekkingen. Dus vraag mij af of het ervan komt. Speelruimte zijn de fiscale reserves. De opgebouwde liquide middelen in mijn onderneming zal ik echter eerst inzetten voor een herinvestering. Daarna zal ik aan de activazijde moeten 'sparen' om de FOR uit te kunnen betalen aan privé. Immers, voor aankoop lijfrentes of banksparen privé zal ik t.z.t. een extra privé-onttrekking moeten doen.

Link naar reactie
 • 0

 

Nu is het zo dat ik in mijn administratie 'stuur' op kasstromen en daardoor geen zakelijke rekening nodig heb. De liquide middelen 'leen' ik als het ware uit aan mij privé.

 

Hallo,

 

Een lening aan jezelf is niet mogelijk. De wet kent geen broekzak vestzak leningen aan jezelf.

Volgens mij staat het geld dus gewoon op een privé rekening. [zie quote]

Je hebt het hierdoor zelf in box 3 geplaatst.

Om langer geld met een zakelijke bestemming in de onderneming te houden heb je een zakelijke rekening nodig.

Verder betwijfel ik dat je alle zakelijke kosten "contant" betaald maar dat is verder niet zo belangrijk.

 

Groetjes,

 

 

Geef om mensen en gebruik dingen.

Andersom werkt niet.

Link naar reactie
 • 0

 

Nu is het zo dat ik in mijn administratie 'stuur' op kasstromen en daardoor geen zakelijke rekening nodig heb. De liquide middelen 'leen' ik als het ware uit aan mij privé.

 

Hallo,

 

Een lening aan jezelf is niet mogelijk. De wet kent geen broekzak vestzak leningen aan jezelf.

Volgens mij staat het geld dus gewoon op een privé rekening. [zie quote]

Je hebt het hierdoor zelf in box 3 geplaatst.

Om langer geld met een zakelijke bestemming in de onderneming te houden heb je een zakelijke rekening nodig.

Verder betwijfel ik dat je alle zakelijke kosten "contant" betaald maar dat is verder niet zo belangrijk.

 

Groetjes,

 

 

 

Het is mij inderdaad inmiddels duidelijk dat lenen aan mij zelf niet kan. Ik heb een 'hybride' rekening die ik privé en zakelijk gebruik. De kasstromen in het bankboek heb ik scherp. Evenals die in mijn kasboek en de memorialen (niet-kasstromen). Ik neem aan dat je met 'niet "contant" betaald' doelt op het laatste en het feit dat ik een bankboek heb.

Zo nodig kan ik vanavond een spaarrekening openen waarop ik het saldo van de liquide middelen uit mijn onderneming plaats. Per kwartaal, of zoveel meer als nodig, kan ik die rekening bijhouden. Dat is een kleine moeite.

Link naar reactie
 • 0

Het is mij inderdaad inmiddels duidelijk dat lenen aan mij zelf niet kan. Ik heb een 'hybride' rekening die ik privé en zakelijk gebruik.

 

Voor de precisie: Heb je een privé bankrekening, op naam van jou persoonlijk, die je zakelijk gebruikt?

 

 

Ik heb nooit een zakelijke rekening geopend. De zakelijke betalingen die ik met een factuur kan onderbouwen, filter ik uit de bankmutaties. Als ik geen (zakelijke) facturen heb, beschouw ik de betaling als zijnde privé. De van origine privérekening is een EO rekening van mij en mijn 'wederhelft'. Die rekening ben ik ook gaan gebruiken voor mijn zakelijke bancaire 'kasstromen'.

Link naar reactie
 • 0
Een gesprek met de belastingdienst ga ik indien gewenst aan.

 

Ik heb niet gezegd dat je naar de BD moet gaan maar naar een belastingadviseur of accountant om je situatie uit te leggen en te vragen welk pad je het beste kunt belopen en dat bedoelde ik met erachter komen hoeveel speelruimte je hebt. Speelruimte in de zin van wat jij wil en wat in de praktijk mogelijk is. Kost je eenmalig geld maar dan heb je als ondernemer tenminste zekerheid. Daar wil ik het graag bij laten voordat ik teveel in herhaling ga vallen :P

Anders is het Ondernemersklankbord misschien iets voor jou?

 

Ik heb nooit een zakelijke rekening geopend.

 

Hoewel het niet verplicht is en het wat kosten bespaard vind ik het een heel slecht idee aangezien je bij een controle of bij het inschakelen van een externe partij je complete prive leven gaat delen. Ook op je facturen staat dus je prive bankrekening onder jouw eigen naam. Dat is gewoon allemaal niet zo slim...

 

Link naar reactie
 • 0

Ik heb nooit een zakelijke rekening geopend.

Daar je geen bankboek hebt dat synchroon loopt met een bedrijfseigen bankrekening (naam eenmanszaak) is er geen confirmerende ondersteuning om überhaupt liquide in te vullen.

 

De IB aangifte vraagt tevens expliciet om een betreffende banksaldo als zakelijk of als prive op te geven.

Indien de liquide niet overeenkomt met een zakelijk saldo, kunnen daaruit ook nog eens alarmbelletjes in de controle gaan rinkelen.

 

Daarna zal ik aan de activazijde moeten 'sparen' om de FOR (OR) uit te kunnen betalen aan privé. Immers, voor aankoop lijfrentes of banksparen privé zal ik t.z.t. een extra privé-onttrekking moeten doen.

Op deze manier werk dat echt niet, en zeker niet in jouw geval zonder liquide. De OR zul je volledig via de prive(rekening) moeten afwikkelen. Met alleen een opgaaf in de IB aangifte van een OR Afname en een verschuiving van het OR deel in het Ondernemingsvermogen.

 

Link naar reactie
 • 0

Ik heb nooit een zakelijke rekening geopend.

 

Ik kan me voorstellen dat je de extra kosten van een zakelijke bankrekening wilt uitsparen, maar je kunt dan beter een tweede privérekening openen en die voor je onderneming gebruiken. Formeel vinden banken dat eigenlijk niet goed, maar daar wordt zelden tegen opgetreden.

 

Als je een gecombineerde privé/zakelijke bankrekening (mutaties en saldo) in je administratie wilt opnemen, moet je ook alle privémutaties verwerken. Als boekhouder wordt ik daar niet blij van: het is extra werk en ik hoef het ook allemaal niet weten.

 

Lexicom Administratie & Belastingen - Haarlem - www.lexicom-administratie.nl

Link naar reactie
 • 0
[reus] en [kneus] « Antwoord #21 Gepost op: 15 augustus 2016, 23:14 »

Hoewel het niet verplicht is en het wat kosten bespaard vind ik het een heel slecht idee aangezien je bij een controle of bij het inschakelen van een externe partij je complete prive leven gaat delen. Ook op je facturen staat dus je prive bankrekening onder jouw eigen naam. Dat is gewoon allemaal niet zo slim...

Of iets een slecht idee is of niet slim, zegt iets over de beleving van hij/zij die dat uit. Ik respecteer daarmee jouw keuze zowel een privérekening als een zakelijke rekening aan te houden. Mijn keuze voor één rekening is een bewuste keuze geweest. Iedere keuze in het leven kent voordelen en nadelen die je weegt voordat je tot een besluit komt. Ik kies tot nu toe niet voor het heen en weer boeken van 'kasstromen' van privé naar zakelijk en andersom, maar filter het zakelijke element uit mijn rekening. Tegenover de belastingdienst heb ik daarin niets te verbergen. Andere 'externe partijen' gaan mijn boekingen zowel privé als zakelijk inderdaad niets aan.

 

Link naar reactie
 • 0

Daar je geen bankboek hebt dat synchroon loopt met een bedrijfseigen bankrekening (naam eenmanszaak) is er geen confirmerende ondersteuning om überhaupt liquide in te vullen.

 

Ik stuur zoals eerder gezegd op 'kasstromen'. Daardoor heb ik per 'stroom' inzichtelijk wat zakelijk is en wat privé, daaruit vloeit op twee centen achter de komma een saldo liquide middelen uit, zowel zakelijk als privé.

 

De IB aangifte vraagt tevens expliciet om een betreffende banksaldo als zakelijk of als prive op te geven.

 

Indien de liquide niet overeenkomt met een zakelijk saldo, kunnen daaruit ook nog eens alarmbelletjes in de controle gaan rinkelen.

 

Daarvan ben ik mij bewust. De IB aangifte geeft de mogelijkheid een negatief bedrag privé aan te geven, zijnde mijn zakelijke liquide middelen.

 

Op deze manier werk dat echt niet, en zeker niet in jouw geval zonder liquide. De OR zul je volledig via de prive(rekening) moeten afwikkelen. Met alleen een opgaaf in de IB aangifte van een OR Afname en een verschuiving van het OR deel in het Ondernemingsvermogen.

 

En als ik terug ga naar mijn oorspronkelijke vraag. De liquide middelen voortvloeiend uit mijn bedrijfsvoering, wens ik in te zetten voor een herinvestering in de nabije toekomst. Ik begrijp (nog)niet dat ik de liquide middelen, aanwezig doordat ik deze niet privé onttrek als gevolg van de toevoeging aan de FOR, moet doorzetten naar privé. Die middelen wil ik juist inzetten voor mijn bedrijfsvoering. Daar is toch niets mis mee, begrijp uit voorgaande in deze 'forum vraag/antwoord queue'?

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  10 leden, 150 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...