• 0

inrichting tuin met arbeid en materialen op balans of niet

Mijn vrouw heeft een bedrijfje in de zorg aan huis. Ik doe haar boekhouding. Omdat de zaken goed gaan investeren we steeds meer. Zo wordt de voortuin opnieuw aangelegd en ingericht voor puur bedrijfsmatig gebruik. Het is me echter niet duidelijk welk deel van de daarmee samenhangende kosten op de balans terecht moet komen. De totale investering is ongeveer 15.000. Grofweg betreft dat 3000 arbeid, 7000 materialen en 5000 ontwikkelingsmateriaal voor haar cliënten. Dat laatste bedrag komt zonder problemen op de balans maar hoe zit het nou met de rest. Op zich hoort bestrating en dergelijke bij het geheel maar komt dan het totale bedrag op de balans of is een deel kosten? En hoe zit het met de afschrijvingstermijn? Sommige onderdelen gaan vijf jaar mee maar andere misschien wel 10, moet ik dat uitsplitsen? Ik probeer de boekhouding helemaal zelf te doen en tot nu toe lukt dat aardig, maar dit stukje kan ik niets over vinden.

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

22 antwoorden op deze vraag

 • 0

De totale investering is ongeveer 15.000. Grofweg betreft dat 3000 arbeid, 7000 materialen en 5000 ontwikkelingsmateriaal voor haar cliënten. Dat laatste bedrag komt zonder problemen op de balans maar hoe zit het nou met de rest. Op zich hoort bestrating en dergelijke bij het geheel maar komt dan het totale bedrag op de balans of is een deel kosten?

- Arbeid direct ten laste van de winst.

- De bestrating op de balans omdat dat een duurzame investering is waarvan de stenen op termijn ook weer verkocht kunnen worden. Voor bestrating zou ik een afschrijving van 10 of 15 jaar hanteren, zonder restwaarde.

- Het ontwikkelingsmateriaal op de balans als dat voor meerdere jaren gebruikt gaat worden. Afschrijving in minimaal 5 jaar.

 

Voor de goede orde:

 

Alle kosten die u maakt voor de zakelijke belangen van uw onderneming, zijn aftrekbaar. Zakelijke kosten zijn dus de kosten die binnen redelijke grenzen nodig zijn voor de uitoefening van uw onderneming.

 

Bij de beoordeling van de vraag of kosten aftrekbaar zijn, let de Belastingdienst op het motief waarmee u kosten hebt gemaakt. Als duidelijk is dat u de kosten volledig hebt gemaakt voor de zakelijke belangen van uw onderneming, accepteert de Belastingdienst de kosten als aftrekpost.

 

U bent als ondernemer vrij om te bepalen welke kosten u voor de onderneming maakt en hoeveel. De Belastingdienst bemoeit zich daar niet mee. Alleen als uw kosten vergeleken met de zakelijke belangen erg hoog zijn, kan de Belastingdienst ingrijpen. Er mag dan worden getoetst of er tussen die twee nog wel een redelijke verhouding is.

 

Over de verdeling van kosten tussen zakelijk en privé ... zou u de kosten ook hebben gemaakt voor zuiver privé-gebruik? In dit geval is er sprake van herinrichting van de voortuin - als entree van de onderneming - en niet van de achtertuin die naar ik aanneem uitsluitend privé wordt gebruikt.

 

aldus vrij vertaald naar: Zakelijke kosten en Zakelijk of privé?

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link naar reactie
 • 0

Hallo,

 

Dit is een probleem omtrent vermogensetikettering.

Wat is zakelijk en wat is privé?

Ik neem aan dat er een werk- of praktijkruimte in de woning is?

Is deze al op de balans gezet?

Zo ja tegen welke waarde en wanneer?

Is de woning een pand enz. in eigendom of een huurwoning?

Zijn beide echtgenoten eigenaar van het pand?

Is het zakelijk gebruik meer dan 10% van de woning? (Keuzevermogen)

Is het zakelijk gebruik meer dan 90% van de woning? (Verplicht ondernemingsvermogen)

Is het pand splitsbaar?

Voldoet de werk- of praktijkruimte aan het zelfstandigheids- en inkomenscriterium?

Is de voortuin gewijzigd in een parkeerplaats voor de werk- of praktijkruimte of is het een oefen- en speelplaats?

Is dit gebied gescheiden van de "privé" tuin?

Wordt er rekening gehouden met de waarde in het economisch verkeer van de ondergrond op het moment van "bestemmingswijziging"?

 

zie ook deze topic;

Topic deel eigen woning zakelijk gebruiken

 

In principe vind afschrijving altijd plaats naar rato economische levensduur

tenzij de wet (IB/Vpb) een langere termijn voorschrijft (minstens 5 jaar voor bedrijfsmiddelen).

Voor onroerend goed is afschrijving beperkt tot bodemwaarde (50% WOZ).

Citaat memorie van toelichting

"Voor de afschrijving op een gebouw worden de samenstellende onderdelen ervan de opstal, de

daarbij behorende ondergrond en aanhorigheden (bijvoorbeeld een parkeerterrein), als één geheel

beschouwd."

Voor werkkamers in eigen privé woning gelden weer bijzondere regels.

Ik begrijp niet goed wat met ontwikkelingsmateriaal wordt bedoelt in het kader van aanpassen voortuin?

Aangezien er gesproken wordt over zorg neem ik aan dat er geen sprake is van BTW belaste prestaties?

 

 

Vraag is wat op de langere termijn voordeliger is mits men de keuze heeft voor zakelijk of privé.

Ik zou de materie door een belastingadviseur laten bekijken dit is idioot complex geworden en je moet vrij veel persoonlijke gegevens verzamelen.

 

P.S.

Het maakt niet uit of een component uit arbeid of materiaal bestaat indien men een investeert in een bedrijfsmiddel.

Het is één investering.

 

Vriendelijke groet,

 

Geef om mensen en gebruik dingen.

Andersom werkt niet.

Link naar reactie
 • 0

Bedankt voor jullie antwoorden, ik leer echt ontzettend veel bij. Het lastige is wel dat je je antwoorden nogal veel uit elkaar lopen. Ik ben zelf ook van mening dat het allemaal wel los zal lopen aangezien de voortuin echt puur zakelijk gebruikt wordt en de rest van het huis privé (voor zover zakelijk gebruikt passen we geen aftrek toe). De term ontwikkelingsmateriaal betreft spullen waarmee de kinderen die zij helpt zich kunnen ontwikkelen. Als ik de uitleg van Cosara volg, moet ik dan straks de factuur opsplitsen in dingen die op de balans komen en directe kosten? Ik ben niet zo bang voor de belastingdienst want wat we doen is prima te verantwoorden, of ben ik nou te naïef?

Link naar reactie
 • 0

..... of ben ik nou te naïef?

 

Hallo,

 

Kort gezegd (IMO) ja.

 

Het hebben van een werk- of praktijkruimte bij of in de eigen privé woning is een hot item het afgelopen jaar en de regelgeving is heel specifiek en complex.

Het is tegenstrijdig dat je de werkruimte "binnen" niet als "zakelijk" aanmerkt en "buiten" wel.

Nogmaals  

"Voor de afschrijving op een gebouw worden de samenstellende onderdelen ervan de opstal, de

    daarbij  behorende ondergrond en aanhorigheden (bijvoorbeeld een parkeerterrein), als één geheel

    beschouwd."

Dat het netjes geboekt is, goed te volgen en ogenschijnlijk logisch in elkaar zit is geen waarborg dat het fiscaal juist is of dat de Belastingdienst er bij een toekomstig boekenonderzoek niet op terug kan komen.

Vraag anders bij de aangifte 2017 om een specifieke standpuntbepaling van de Belastingdienst over deze investering.

 

Vriendelijke groet,

 

Geef om mensen en gebruik dingen.

Andersom werkt niet.

Link naar reactie
 • 0

Correctie privégebruik zou in beoordeling aanzienlijk kunnen zijn. Voortuin van een woning, wat is daar zakelijk aan? Bestrating voortuin naar voordeur lijkt mij zonder onderneming ook van primair belang.

 

Wordt het ontwikkelingsmateriaal ook privé gebruikt? En is dit bij verhuizing mee te nemen?

 

Waarom zouden jullie het geheel bij voorbaat niet voorleggen aan de Belastingdienst?

 

Groet,

 

Highio

 

"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link naar reactie
 • 1

Uitgaande van een eenmanszaak en een woning in eigendom, is dit nog niet zo simpel als door sommigen aangegeven is.

 

Je kunt fiscaal niet zondermeer de tuin bestempelen als geheel zakelijk en de kosten en investeringen ook zo behandelen.

 

Wat dat betreft ben ik het eens met Easy en Highio.

 

Je kunt niet stellen dat in het huis geen fiscale werkruimte is en dat de tuin zelf wel volledig zakelijk is.

Als de tuin geheel zakelijk zou zijn, hoe kom je dan bij je voordeur van je privé aangemerkte woning?

 

En waarom is de tuin enkel geschikt voor zakelijk gebruik?

 

Vooralsnog zie ik het zakelijke er vanuit de fiscale mogelijkheden niet in.

 

Groet

Joost

 

 

 

 

 

 

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
 • 0

Introductie maakt me nieuwsgierig naar overige investeringen voor 'een bedrijfje in de zorg aan huis' en fiscaliteit... Groet, Highio

"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link naar reactie
 • 0

Je kunt niet stellen dat in het huis geen fiscale werkruimte is en dat de tuin zelf wel volledig zakelijk is.

Als de tuin geheel zakelijk zou zijn, hoe kom je dan bij je voordeur van je privé aangemerkte woning?

Tenzij het twee aparte kadastrale objecten zijn waarbij het ene kadastrale object op naam van de persoon staat en het andere kadastrale object op naam van het bedrijf. In dat geval heb je te maken met recht van overpad.

Link naar reactie
 • 0

Dat schrijft ts niet in het openingsbericht.

Wat niet is kan nog komen. Wellicht is het aantrekkelijk om het kadastrale object te laten splitsen en het deel van de tuin op naam van het bedrijf te zetten.

 

Het is wel bijzonder creatief..dat geef ik meteen toe...en het is maar de vraag of de BD dit accepteert.

Link naar reactie
 • 0

Tenzij het twee aparte kadastrale objecten zijn waarbij het ene kadastrale object op naam van de persoon staat en het andere kadastrale object op naam van het bedrijf. In dat geval heb je te maken met recht van overpad.

 

TS geeft geen enkele indicatie dat er twee kadastraal te splitsen objecten zijn! Een voortuin kadastraal splitsen van de woning kan doorgaans niet.

 

En dan nog, de onderneming is een eenmanszaak. Alsdan kun je niet eens een pand of stuk grond op naam van het 'bedrijf' zetten bij het kadaster. Eenmanszaak en ondernemer privé zijn juridisch dezelfde partij. TS heeft kennelijk al genoeg vraagtekens, maak het dan niet erger met suggesties die niet mogelijk en/of van niet toepassing zijn...

 

 

 

Groet

Joost

 

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
 • 0

Tenzij het twee aparte kadastrale objecten zijn waarbij het ene kadastrale object op naam van de persoon staat en het andere kadastrale object op naam van het bedrijf. In dat geval heb je te maken met recht van overpad.

 

TS geeft geen enkele indicatie dat er twee kadastraal te splitsen objecten zijn! Een voortuin kadastraal splitsen van de woning kan doorgaans niet.

 

En dan nog, de onderneming is een eenmanszaak. Alsdan kun je niet eens een pand of stuk grond op naam van het 'bedrijf' zetten bij het kadaster. Eenmanszaak en ondernemer privé zijn juridisch dezelfde partij. TS heeft kennelijk al genoeg vraagtekens, maak het dan niet erger met suggesties die niet mogelijk en/of van niet toepassing zijn...

 

 

 

Groet

Joost

 

Hoewel het redelijk aannemelijk is dat het om een EZ gaat heeft TS dat nooit genoemd.

 

Daarnaast moet je onderscheid maken wat juridisch mogelijk is en wat praktisch is en wat zowel de BD als de hypotheekverstrekker accepteren. Maar daar weet een notaris weer alles over. Het is allemaal niet zo zwart-wit zoals jij stelt.

 

Ik heb zelf bij het kadaster gewerkt en splitsingen van kadastrale objecten en overzetten van zakelijke rechten VE komen regelmatig voor. Voor jou ter info, ik heb hier redelijk wat materie kennis over hoe het eea geregistreerd staat bij het kadaster. En ik heb voldoende gevallen gezien waarbij een partner meer en/of andere zakelijke rechten bezit dan de andere partner. (in dit geval bv: vrouw verkoopt haar 1/2 VE aan haar man en huurt gebruik vanuit het bedrijf, maar fiscaal is het dan meen ik van belang of er sprake is van huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen).

 

Daarnaast houd ik niet zo van "Dat is niet mogelijk"-antwoorden. Mijn advies aan TS om eens langs bij een notaris te gaan om te vragen wat de mogelijkheden zijn voor splitsing en omzetten van eigendomsrechten. Nee heb je, ja kun je krijgen. En als het in dit geval niet kan of niet praktisch is dan is dit een afgesloten route.

 

Ik wil als mede ondernemer een andere ondernemer helpen met het meedenken in oplossingen en niet meteen van alles maar uitsluiten zonder een expert geraadpleegd te hebben. Het gaat om best wel veel geld, maar wellicht niet voldoende om zo'n heel circus aan te gaan. Verschil juridisch vs praktisch. Maar die beslissing neem ik niet en laat ik aan TS over. Ik vind het een taak van een mede ondernemer om een andere ondernemer te attenderen op een alternatieve mogelijkheid.

 

ps. zakelijke rechten in kadaster termen betekenen wat anders dan zakelijke rechten in een onderneming.

 

Link naar reactie
 • 0

Mss niet zo zwart wit, maar wel praktisch. Als je met alternatieven komt, moet het wel zinvol zijn. Dat iets kan, maakt het niet per se een te overwegen oplossing. Nog los van de vraag of het fiscaal wel zinvol is.

 

Daarin verschuilen wij duidelijk van mening ;D

Nee hoor, wat dat betreft hebben we de dezelfde mening. Ik weet ook niet of het fiscaal gezien verschil maakt en persoonlijk zou ik voor dit bedrag dit circus niet aan gaan. Maar dat laat ik aan TS over.

Ik reageerde eigenlijk voornamelijk op de stelling dat het juridisch niet zou kunnen.

 

Het beste gegeven advies tot nu toe is denk ik van Easy does it om de situatie voor te leggen aan de BD. Daarnaast zou het best wel eens kunnen zijn dat je langs de gemeente moet voor een vergunning.

Link naar reactie
 • 0

Beste hiephoi01,

 

Welkom op Higherlevel.

 

Zo wordt de voortuin opnieuw aangelegd en ingericht voor puur bedrijfsmatig gebruik. Het is me echter niet duidelijk welk deel van de daarmee samenhangende kosten op de balans terecht moet komen. De totale investering is ongeveer 15.000. Grofweg betreft dat 3000 arbeid, 7000 materialen en 5000 ontwikkelingsmateriaal voor haar cliënten. Dat laatste bedrag komt zonder problemen op de balans maar hoe zit het nou met de rest.

Ik ben geen fiscalist, maar mag ik mijn boerenverstand er even op loslaten? De woning is privé bezit; stel nu dat je volgend jaar je huis verkoopt.

 

Alles dat achterblijft (aanleg, planten, stenen) kun je stellen als waardevermeerderend op de woning en privé opbrengst; de kosten daarvoor zijn dan nu ook niet zakelijk aftrekbaar of te activeren.

 

Alles dat je meeneemt (aan zakelijk meubilair) kun je nu zien als zakelijk en als kosten aftrekken of activeren.

 

Met vriendelijke groet, Ron van der Kolk MSc MBA

 

Ik werk via Inflection als interimmanager voor de publieke sector aan betere

dienstverlening, bedrijfsvoering & informatievoorziening door de overheid. 

Link naar reactie
 • 0

Hallo,

 

Fijn dat zo velen participeren in de Topic!

Blijkt ook hoe moeilijk deze materie is en hoe groot het interesse.

Ik zal proberen het samen te vatten.

 

Hoe nu aan te pakken?

In mijn visie is de eigen woning met aanhorigheden ondeelbaar.

Het gedeelte zakelijk gebruikt is dat ook.

Het gedeelte zakelijk gebruikt moet dan worden gewaardeerd tegen de waarde economisch verkeer op het moment van bestemmingswijziging(en).

Je kan de eigen woning en de aanhorigheden en ondergrond niet willekeurig opdelen omdat er een nota binnenkomt.

Daarna dient te worden bepaald of de woning als privé vermogen of als ondernemingsvermogen kan worden geëtiketteerd.

Bij een woning onder het privé vermogen kan nog worden gekeken of het zakelijk deel wel of niet een "gekwalificeerde" werkruimte is.

Verder moet nog gekeken worden of de TBS regeling van toepassing is omdat een gedeelte van de woning van de fiscale partner is.

Tenslotte voor BTW plichtige ondernemers kan dan nog eens de situatie ontstaan dat voorbelasting wel aftrekbaar is terwijl het voor de inkomstenbelasting geen aftrekbare bedragen zijn. (Zie de link in voorgaand antwoord).

Lees het stappenplan in onderstaande link nog eens door.

Zakelijk gebruik gedeelte eigen woning

voor de inkomenscriteria zie;

Inkomenscriteria

 

Wat kunnen de gevolgen zijn?

Correctie van (afschrijvings)kosten, verlies van hypotheekrente aftrek (box 3), belasten van waardestijgingen bij verkoop woning of staken onderneming.

Ondergrond is daarbij een bijzonder post omdat er niet op wordt afgeschreven maar er wel vrijwel zeker waardestijging zal plaatsvinden.

Daarnaast invorderingsrente en boete op de gecorrigeerde inkomstenbelasting.

Ook heeft de Belastingdienst de nijging om plussen in het inkomen te corrigeren maar dan niet te kijken wat eventueel uit de correctie voortvloeiende minposten qua inkomen waren geweest en bij boete en rente geen rekening te houden met eventuele middelingsmogelijkheden.

 

Daarnaast is nog steeds niet duidelijk te vinden wat nu voor 2017 geldt.

Ik zie tegenstrijdige en vreemde interpretaties op wetsvoorstellen.

Dat vpb en inkomstenbelasting afwijken van de BTW wetgeving op een principieel punt als wel of niet zakelijk of behorend tot het ondernemingsvermogen is in mijn ogen een onmogelijkheid.

Het zou Nederland sieren de nationale belastingwetgeving integraal conform EU richtlijnen aan te passen.

Ik zie met interesse een besluit tegemoet waarin de staatssecretaris voor deze post de hele nieuwe regelgeving met uitgebreide rekenvoorbeelden volledig uitlegt (liefst ook voor wat de BTW betreft.).

Gezien de onzekerheid momenteel lijkt me dat nogal Wiebes.

 

Was ik voorheen voorstander om een pand als ondernemingsvermogen te bestempelen omdat de onderneming dan body krijgt en men in het bedrijfspand "spaart" vind ik nu als men dat doet men wel duidelijk ieder jaar een berekening moet maken van de latente belasting.

De belasting over de waardestijging van het onroerend goed plus over de opgebouwde oudedagsreserve. Samen kan dit een aanzienlijke post zijn die het spaarpotje nagenoeg geheel teniet doet. Theoretisch kan de boekwaarde 50% zijn en geheel in de fiscale oudedagsreserve "pot" zitten.

 

Vriendelijke groet,

Geef om mensen en gebruik dingen.

Andersom werkt niet.

Link naar reactie
 • 0

Ik vraag me af of de term "voortuin" in dit draadje niet tot verwarring leidt.

 

Als ik het goed begrijp gaat het TS om een gedeelte van de grond, behorende bij een woning, waar speeltoestellen (o.i.d.) op geplaatst worden voor het verlenen van zorg aan kinderen. Ik stel me dan voor dat het om begeleiding gaat m.b.t. mobiliteit, angst, zelfvertrouwen enz.

 

De zorg wordt buiten verleend, dus die kinderen komen niet binnen in de woning. De woning zelf wordt dan dus niet zakelijk gebruikt.

 

Het gaat er in mijn optiek dus niet om - vanuit de vraagstelling van TS - om de "tuin" als zakelijk te kunnen bestempelen, maar om de fiscale verantwoording van de arbeid en materialen die gebruikt worden bij de inrichting van de "werkruimte buiten".

 

De toestellen zelf zijn geen punt. Kun je voor de arbeids- en materiaalkosten voor de inrichting dan niet een verdeelsleutel gebruiken op basis van de vierkante meters van het deel van de grond dat privé gebruikt blijft worden (zoals de toegang tot de voordeur) en het deel dat puur voor de zorg gebruikt wordt? Of - als de materialen voor het ene deel onevenredig duur zijn - de materiaalkosten (en misschien ook wel de arbeidskosten) gesplitst laten offreren?

Link naar reactie
 • 0

Vraagsteller, hoe groot is dat bedrijfje nu eigenlijk en wat is de rechtsvorm? Een beetje meer context is welkom. Ik heb een simplistische suggestie gedaan en je kunt het vast veel bonter maken (tot blijkbaar zelfs kadastrale afsplitsing van de voortuin en die onderbrengen in een mogelijk nog op te richten bv), maar het is natuurlijk de vraag of de het sop de kool waard is. Zulke constructies kosten namelijk ook geld, nu en later.

 

In het algemeen is het mogelijk wel de moeite waard om eens een fiscalist inzicht te geven in de onderneming en omliggende privésituatie. Mogelijk is die bredere context aanleiding tot een andere aanpak dan vermoed kan worden op basis van deze specifieke vraag.

Met vriendelijke groet, Ron van der Kolk MSc MBA

 

Ik werk via Inflection als interimmanager voor de publieke sector aan betere

dienstverlening, bedrijfsvoering & informatievoorziening door de overheid. 

Link naar reactie
 • 0

Bedankt voor alle reacties. Hierbij wat meer context: het is een eenmanszaak die klein zal blijven. Het is een vrijstaand huis en de voortuin maakt geen deel uit van de toegang tot het huis. De inrichting is volledig gericht op de ontwikkeling van kinderen met een beperking in vele vormen die begeleid worden door mijn vrouw. Zoals ik al eerder heb gezegd maak ik me geen zorgen om de reactie van de belastingdienst, ik ga er zelfs vanuit dat wij totaal oninteressant zijn. Onze kosten zijn niet heel hoog en volledig verklaarbaar. Het risico dat de belastingdienst dat ooit anders gaat zien durf ik wel te nemen. Mijn vraag was er ook meer boekhoudkundig van aard, dit gaat imho meer over de fiscale kant. Ik waardeer het zeer dat er zo wordt meegedacht en dat iedereen daar tijd in steekt maar nogmaals, daar maak ik me niet zoveel zorgen om. Gezien de grootte van het bedrijf denk ik inderdaad dat het sop de kool niet waard is. Vooralsnog ga ik er voor om het hele project te activeren en af te schrijven in 10 jaar en de ontwikkelingsmaterialen in 5 jaar. Ik denk dat ik daarmee een hele veilige keuze maak, maar mocht dat anders blijken te zijn dan ben ik in ieder geval goed gewaarschuwd. ;)

Link naar reactie
 • 0

Het risico dat de belastingdienst dat ooit anders gaat zien durf ik wel te nemen.

 

Ja, ligt eraan hoe je detectie en controle risico inschat.

Indien niet geconstateerd maakt goed of fout niet veel uit. :)

10 jaar is wel een aardig lange termijn.

 

Anderzijds kan het ook zijn dat je aftrekmogelijkheden laat liggen.

 

Ik zelf slaap liever lekker dan dat ik me over dit soort posten zorgen zou moeten maken! :)

 

Mijn vraag was er ook meer boekhoudkundig van aard, dit gaat imho meer over de fiscale kant.

 

Dit vind ik wel grappig aangezien ik ervan uitga dat de boekhouding louter voor fiscale doeleinden wordt gebruikt. Hoe wil je dan de juiste journaalposten maken als je niet weet of het wel of niet aftrekbaar is?

 

Mocht er toch een discussie over bestaan dan haal ik een fiscale exoot voor je van stal.

De werktuigenvrijstelling.

Ik kan me voorstellen dat er voor het productie proces, de zorg, bijzondere eisen en materialen van toepassing zijn voor de "ontwikkelingsruimte in de open lucht". (Beetje nav John B's opmerking.).

 

Werktuigenvrijstelling Afchrijvingsbeperking og

 

Het is maar een tip voor het geval dat.

(Zo iets als een "last line of defense".)

 

Vriendelijke groet,

Geef om mensen en gebruik dingen.

Andersom werkt niet.

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  6 leden, 194 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.