• 0

verkoop ingekochte producten op mijn website

Ik koop kleine partijtjes schoonheidsproducten in die ik inkoop bij collega schoonheidsspecialisten die bijv. met een bepaald merk stoppen of met hun bedrijf stoppen. Deze producten verkoop ik met korting op mijn website. Nu krijg ik een dreigende mail van 1 van deze merken dat ik hiermee direct moet stoppen omdat het zou gaan om schending van het merkrecht. Ik moet alle producten en de naam verwijderen van mijn website.

 

Ik voel hier niet veel voor. Ik heb toch geen contract met dit merk. Ik koop gewoon in en verkoop weer.

 

Wie heeft een advies voor mij?

 

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0

Wat geven ze precies aan in de mail? Waarom zou je hun merkenrecht schenden?

 

Als je de producten gekocht hebt van iemand die ze met toestemming van de merkhouder ingekocht heeft is er sprake van uitputting. Maar er is ook een uitzondering (onder 2)

 

Artikel 15

1. Een merk verleent de houder niet het recht het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met diens toestemming in de Unie in de handel zijn gebracht.

 

2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.

 

Ben dus benieuwd naar de motivatie van de claim. Hebben ze ook gevraagd waar je hebt ingekocht?

 

Link naar reactie
 • 0

Bedankt voor uw reactie. Ik heb de producten gekocht van een schoonheidsspecialiste, die met het merk is gestopt en deze producten over had. Dit doe ik met meerdere merken, nooit problemen mee gehad. het is dus eigenlijk een outlet webshop net als met kleding veel gedaan wordt.

 

Dit is de mail:

Geachte heer/ mevrouw,

 

Namens ......, distributeur van o.a. ......., schrijf ik u met betrekking tot het volgende.

 

Wij hebben op dinsdag 3 april jl. geconstateerd dat u producten van ...... aanbiedt op de website ........

Voor dit merk hebben wij als ....... het merkrecht. Door .....producten zonder toestemming online te verkopen maakt u inbreuk op dit merkrecht.

 

Ten aanzien van de onrechtmatige verkoop tot op heden zijn wij bereid juridische actie jegens u achterwege te laten, indien;

1. u met onmiddellijke ingang de verkoop van het ....... producten op Beauty4Less staakt; en

2. u per direct de producten, prijzen en informatie plus merknaam verwijdert van de website; en

3. u zich per direct onthoudt, en in de toekomst zult blijven onthouden, van elke inbreuk op de merkrechten met betrekking tot alle producten van ......

 

Bij het niet opvolgen van één van bovengenoemde verzoeken zien wij ons genoodzaakt alsnog juridische stappen te ondernemen.

Ervan uitgaande u zo voldoende te hebben geïnformeerd, zien wij graag uw bevestiging per omgaande tegemoet.

 

[verandering: i.v.m. goede vindbaarheid van ons forum, is bedrijf en productnaam verwijderd]

 

Link naar reactie
 • 0

We weten niet waar de verkoper haar producten vandaan heeft (ik zou dat wel even vragen voor de zekerheid) maar ik ga ervan uit dat die met toestemming van de merkhouder in de EER heeft ingekocht. Daarmee zijn de merkenrechten uitgeput tenzij (zie boven) de merkhouder gegronde reden heeft zich te verzetten tegen verdere verhandeling.

Dat lijkt me op grond van de betreffende mail niet aan de orde. Maar je zou er wel om kunnen vragen natuurlijk?

 

Stuur dus een korte mail waarin je stelt van mening te zijn dat de merkenrechten uitgeput zijn en dat je jezelf daarom afvraagt waarom de merkhouder toestemming voor verkoop zou moeten geven. Je webshop ziet er prima uit dus ik zie ook geen reden waarom je het imago oid van het merk zou kunnen schaden.

 

Link naar reactie
 • 0

bedankt weer voor de reactie.

Ik heb mail gestuurd, vooralsnog geen reactie ontvangen.

Wel een aangetekende brief van een advocaat van een ander merk.

Ik moet verkoop op mijn website onmiddellijk stoppen. Het schaadt het merk, reputatie en distributienetwerk van dit merk wordt er gesteld.

Door de online verkoop van via distributeurs verkregen goederen ben ik medeplichtig aan andermans contractbreuk...???

Tevens mag ik niks te koop aan bieden via facebook of reageren op schoonheidsspecialistes die van dit merk producten aanbieden...

 

 

Link naar reactie
 • 0
Door de online verkoop van via distributeurs verkregen goederen ben ik medeplichtig aan andermans contractbreuk...???

 

Bij mijn weten (ik ben geen advocaat) is medeplichtigheid een term uit het strafrecht, contractbreuk (in het Nederlands: wanprestatie) is een term uit het civiel recht.

 

Nu je al twee blafbrieven van twee verschillende merken hebt ontvangen, zou ik me als ik jou was als de wiedeweerga eens gaan verdiepen in hoe dit zit en niet alleen op fora zitten wachten tot je vragen worden beantwoord.

 

Begin eens met de zoekfunctie van deze site, je bent niet de eerste die ooit door een merkhouder is aangeschreven.

Branko Collin, front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.

Link naar reactie
 • 0

Goed om een jurist in te schakelen. Zeker omdat naast uitputting / merkenrecht ook medeplichtigheid als derde aan een mogelijke contractbreuk aan de orde lijkt te zijn. Het is duidelijk dat men alles in het werk stelt om de markt die een selectieve distributie heeft waarbij hoge eisen worden gesteld aan verkopers en hoge prijzen gelden kost wat kost wil beschermen. Daarmee staan ze echter nog lang niet in hun recht.

 

Om nog even terug te komen op de uitzondering bij uitputting gaat het in de jurisprudentie die ik heb kunnen vinden over producten waar de omverpakking (doos) ontbreekt waardoor er minder informatieoverdracht kan plaatsvinden. De reputatieschade waar men het over heeft kan dus voor TS alleen grond vinden in de door TS aangeboden lagere prijs. Dat lijkt me volstrekt onvoldoende, zeker omdat het niet om afbraakprijzen gaat maar om "normale" ook bij merkcosmetica geziene beperkte kortingen. Ik zou, nogmaals, om motivatie vragen waarom men denkt dat er geen sprake is van uitputting.

 

Heel interessant (ook voor mij als niet jurist) is de vraag of je als derde medeplichtig kan zijn aan de contractbreuk van iemand anders. Dat blijkt in de Nederlandse wet niet heel duidelijk te zijn geregeld.

 

de meeste Westerse rechtsstelsels erkennen dat een derde partij die wel bij de contractbreuk betrokken is geweest, onder omstandigheden aansprakelijk kan worden gesteld voor de geleden schade. Denk hierbij aan gevallen waarin die partij de contractbreuk heeft uitgelokt of gefaciliteerd, of ervan heeft geprofiteerd. ........ Een belangrijke conclusie van het promotieonderzoek is dat het Nederlandse recht op dit moment te vaag is over de voorwaarden voor aansprakelijkheid.

bron

 

Beide zaken, de uitputting en de medeplichtigheid, zijn volgens mij ver gezocht maar bieden blijkbaar voldoende houvast voor de zogenaamde blafbrief. Vreemd, nog steeds, dat men niet achter je bronnen probeert te komen.

 

Hopelijk hou je ons op de hoogte van het vervolg. Wat ook nog belangrijk is om te weten dat men bij procederen (bij IE zaken) ook de kosten van de (dure) advocaat op jou kan verhalen. Als je verliest, andersom geldt dat uiteraard ook. Neem dat mee in de besprekingen met je jurist.

 

Link naar reactie
 • 0

Het is inderdaad reuze interessant, zo'n "real-life case".

 

Maar ik vraag mij toch wel een beetje af of het wel handig is allemaal:

Karin heeft blijkbaar een handeltje bedacht en nu blijkt dat grote partijen advocaten/juristen of haar afsturen omdat zij - misschien terecht, misschien onterecht (wie zal het zeggen? het woord is aan de rechter...) - menen dat zij hierdoor schade lijden.

 

Lijkt mij enorm inspannend, kostbaar ook, en met een zeer ongewisse uitkomst.

 

Als ik (mijn persoonlijke mening, Karin! Laat je vooral niet door mij ontmoedigen!) zonder gehinderd te zijn door veel kennis over de markt iets bedacht had en tot de conclusie kwam dat ik 'aangevallen' zou worden door advocaten, dan zou ik mij toch achter mijn oren krabben eerlijk gezegd.

 

Dan moet het wel een enorm lucratief idee zijn, als je dit er allemaal voor over hebt. Zou ik dan vinden tenminste. Denk ik.

 

Succes gewenst natuurlijk!

 

"What, me worry?"

Link naar reactie
 • 0

Ik maak me niet zo snel druk. Blaffende honden bijten niet zeggen ze. Dus voorlopig doe ik helemaal niks behalve verder advies inwinnen. En waar gaat dit over.....pak 'm beet 200 producten verdeeld over 7 merken.. Ik heb wat onderzoek gedaan en volgens mij heb ik het recht aan mijn kant.

Niemand kan mij toch verbieden in te kopen van bij een schoonheidsspecialiste die gestopt is het merk en haar producten graag kwijt wil? De leverancier neemt ze iig niet terug.

Maar goed ik wacht het advies af van de jurist misschien zit ik er wel helmaal naast.

Ik laat de uitkomst weten!

Groetjes, karin

 

Link naar reactie
 • 0
Door DermaQuest producten zonder toestemming online te verkopen maakt u inbreuk op dit merkrecht.

Kan het zijn dat dit middelen voor professionele behandelingen zijn? Of is er een selectief offline verkoopnetwerk? Op jouw site zie ik sterk oplopende kortingen en zeer beknopte productinformatie.

 

Je gaat nu in ieder geval niet in op hun eisen (verzoeken). Je zou natuurlijk ook een tijdelijke aanpassing kunnen maken en advies inwinnen. Nu vaar je toch op ramkoers. Bedenk je het risico van juridische kosten die eisers maken die jouw kant op kunnen vallen. Dat kan hard oplopen, zeker als die merken elkaar inseinen.

 

Groet,

 

Highio

 

"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link naar reactie
 • 0

En waar gaat dit over.....pak 'm beet 200 producten verdeeld over 7 merken..

 

Dat was eigenlijk ook een beetje mijn boodschap... :'(

 

Hoeveel verdien je daar dan aan? Een tientje per ding? Twee tientjes?

(mijn vrouw koopt ook spul bij de schoonheidsspecialiste en het is zeker niet goedkoop, maar zó enorm duur nou ook weer niet)

 

Om een advocaat je casus te laten behandelen kost volgens mij meer.

 

Maar goed: Nogmaals succes!

"What, me worry?"

Link naar reactie
 • 0

Dat is absoluut waar!

 

Ik hoop dan ook dat de jurist die Karin ingeschakeld heeft een goede advocaat is (dat neem ik ook aan natuurlijk) die de zaak goed kan inschatten.

Persoonlijk vind ik wel dat de insteek "blaffende honden bijten niet, zegt men" niet heel handig is als je met cosmetische(industrie) partijen te maken hebt die reputatieschade via advocaten bestrijden.

 

(maar ook dat is gewoon mijn persoonlijke mening, want ik heb daar gelukkig geen ervaring mee)

"What, me worry?"

Link naar reactie
 • 1

Het wordt nu vooral een discussie over de vraag of je jezelf onder druk van zogenaamde blaffers uit de markt moet laten drukken of als je in je recht staat gewoon moet doorgaan. Eens dat je bij twijfel de keuze eenvoudig is, namelijk stoppen. Maar waarom zou je als je niets fout doet?

 

Naast advies van een jurist of advocaat, en dat heb ik al meerdere keren geopperd, zou ik in gesprek gaan met de merkhouders om te achterhalen wat het werkelijke probleem is.

Zou inderdaad ook goed nagaan of de gebruikte plaatjes geen probleem kunnen geven en deze bij twijfel vervangen. Zou ook duidelijk maken op de website dat je geen relatie hebt met de merkhouders. Nergens twijfel over laten bestaan.

 

Als het gaat om intimidatie om de markt af te schermen, en daar ziet het vooralsnog voor mij sterk naar uit, dan zou ik samen met de jurist advies inwinnen bij de ACM. Ook omdat de merken elkaar mogelijk hebben ingeseind nu er in korte tijd een tweede aan de bel trekt.

 

Link naar reactie
 • 0

Het wordt nu vooral een discussie over de vraag of je jezelf onder druk van zogenaamde blaffers uit de markt moet laten drukken of als je in je recht staat gewoon moet doorgaan. Eens dat je bij twijfel de keuze eenvoudig is, namelijk stoppen. Maar waarom zou je als je niets fout doet?

Het lijkt me vooral een zakelijke afweging. Het maakt nogal uit of je inkoop van restpartijen bestaat uit 200 stuks her en der bijeen gesprokkeld of 500 dozen × 100 stuks. Afgaande op de webshop (en daar weet ik gelukkig wel wat van) is het eerste waarschijnlijker. Daarop werd hier eerder niet onterecht gezinspeeld: als je er hooguit een paar honderd euro netto mee bijverdient, moet je misschien maar niet duizenden euro's aan juridische bijstand verspijkeren.

Link naar reactie
 • 0

Als het gaat om intimidatie om de markt af te schermen, en daar ziet het vooralsnog voor mij sterk naar uit, dan zou ik samen met de jurist advies inwinnen bij de ACM. Ook omdat de merken elkaar mogelijk hebben ingeseind nu er in korte tijd een tweede aan de bel trekt.

in mijn (natuurcosmetica) en deze aanverwante branche is dit tegenwoordig een hot item aangezien de verkooppunten heel hard aan de bel trekken bij de leveranciers!

het bestaansrecht van een stenen winkel bestaat naast het advies en kennis van de mensen die erin werken ook uit exclusiviteit van aangeboden producten, en de ondernemers verwachten bescherming van de merkhouder.

"zoek het maar uit"

Link naar reactie
 • 0

En wat als eisers nu wel aanschrijven op basis van een wettelijk (merk)recht en inbreuk door topic starter?

 

De situatie met omstandigheden is hier m.i. wat anders dan supermarkt- of drogistshampoo doorverkopen op de weekmarkt.

 

Groet,

 

Highio

 

"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link naar reactie
 • 0

En wat als eisers nu wel aanschrijven op basis van een wettelijk (merk)recht en inbreuk door topic starter?

 

Groet,

 

Highio

 

 

Als... Dat is de reden dat TS juridisch advies moest inwinnen en dat ook heeft gedaan. Kennelijk heeft dat niet tot de conclusie geleid dat ze moest stoppen.

 

Zelfs als er wel een juridische grond zou zijn voor de blafbrieven dan is volgens mij het risico beperk tot de geleden schade door de merkhouder. Die eventuele schade moet bovendien toe te rekenen zijn aan TS. Wat zou dan die schade kunnen zijn?

 

Wel eens dat het advies dat je op een forum krijgt anders gewogen moet worden dan het advies van een (gespecialiseerde) jurist. Je kop in het zand steken en hopen dat het overwaait is nooit goed, maar daar is geen sprake van. Integendeel.

 

Link naar reactie
 • 0

Houding of actie van topic starter en sommige adviezen in reacties vind ik eenvoudigweg risicovol.

 

Een brief van een advocaat namens merkhouder wordt blafbrief en er wordt een soort van David Goliath stelling ingenomen. Ik zou me liever willen baseren op feiten en wetten.

 

Groet,

 

Highio

 

"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link naar reactie
 • 0

Uiteraard begint het met het vaststellen van de rechtspositie. Zie daarvoor mijn eerste post over uitputting en de diverse keren dat ik heb aangemoedigd om een wettelijke onderbouwing van de claims te vragen en een jurist te raadplegen.

 

Dan komt er al heel snel een onderstroom op gang waarbij de marge die beperkt is wordt afgezet tegen de mogelijke juridische kosten.

 

Is het niet heel gemakkelijk om hier twijfel te zaaien met de mening dat je het risicovol vindt en je jezelf zou willen baseren op feiten en wetten zonder daarbij enig feit en/of wet te noemen? En waarom zou er geen sprake zijn van een blafbrief?

 

Link naar reactie
 • 0

Ik wil geen twijfel zaaien, ik zou als ondenemer alleen wel verkoop direct (voorlopig) staken en mijn positie nagaan. Dat is met een paar klikken gebeurd en weer te herstellen en neemt alle risico weg. Ik ben geen merkjurist of advocaat. ;)

 

Groet,

 

Highio

 

"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wie is er online?
  6 leden, 167 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.