Jump to content
digin
Verberg

Terugvorderen geld uit online portemonnee

Mijn bedrijf heeft diverse domeinnamen in beheer bij Versio. Zij beheren domeinnamen en websites. Om niet elke keer transactiekosten te hoeven betalen heb ik geld gestort op een online portemonnee van Versio.

Nu wil ik deze online portemonnee geheel opheffen of een deel daarvan, maar Versio wil het geld wat daarop staat niet terugstorten. Zij beroepen zich op Artikel 3:5 Wet op het financieel toezicht. Versio schrijft daar zelf het volgende over:  het artikel van hen

Als ik artikel 3.5 lees, dan heeft dit wel raakvlakken maar overtuigd ben ik niet. Weet iemand of dit artikel van toepassing is hierop?

Link to post
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0

Ik denk dat het klopt wat ze zeggen over die online portomonee als het gaat om het (actief) storten en opnemen. Daarmee krijgt het inderdaad het kenmerk van een bankrekening en dat is een dienst voorbehouden aan banken en andere instellingen met een vergunning.

 

Maar ik denk dat het onzin is/ niet klopt dat zij het bij opheffen niet zouden kunnen terugstorten, feitelijk is die "account met saldo" niks meer dan een vooruitbetaling en als jij een leverancier vooruitbetaald en daarna een deel van de dienst(en) niet afneemt krijg je normaal ook het teveel betaalde terug.

Ik ken de totale voorwaarden van Versio niet. Maar ik denk dat je het teveel betaalde (restsaldo op de account) kan terugvorderen op grond van onverschuldigde betaling

http://www.wetrecht.nl/onverschuldigde-betaling/

 

 

Link to post
Share on other sites
 • 0

Nou, het lijkt me sterk dat er sprake is van een onverschuldigde betaling.

 

Quote

Wanneer is vastgesteld dat een goed, dienst of geldsom is betaald zonder rechtsgrond en er dus sprake is van onverschuldigde betaling, ontstaat er een verbintenis tot terugbetaling.

 


Zucht...

Link to post
Share on other sites
 • 0

De aanvankelijke overeenkomst is de rechtsgrond voor de oorspronkelijke betaling. In jouw verwijzing naar het artikel over de onverschuldigde betaling worden drie voorbeelden genoemd. Deze case voldoet daar niet aan.

 

Quote
 • Het overmaken van geld naar het verkeerde bankrekeningnummer (hoewel met de invoering van IBAN een controlegetal in de rekeningnummers zit en fouten daardoor aanzienlijk minder zullen voorkomen);
 • Een factuur wordt per ongeluk twee keer betaald aan de schuldeiser. De tweede keer is er geen rechtsgrond voor de betaling en op grond daarvan kan deze dus worden teruggeëist.
 • Het sluiten van een rechtsgeldige overeenkomst, die achteraf (om welke reden dan ook) vernietigd wordt. De rechtsgrond voor de betaling valt dan weg, waardoor ook onverschuldigde betaling mogelijk is.

 

Maar misschien is het te vergelijken met ongebruikte postzegels van Sandd. :smiling-face-with-sunglasses:

Edited by TwaBla

Zucht...

Link to post
Share on other sites
 • 0

Maar de opsomming in dat artikel is niet limitatief, ofwel kan ook in andere gevallen toegepast worden.

Ik ken ook (game)hosting platforms waar inderdaad uitdrukkelijk staat dat je een pakket voor 10 of 20 uur minecraft-gamehosting koopt en dat je na aanschaf zelf bepaald wanneer de server online staat.. Dan gaat de vergelijking met de overgebleven postzegels op.

 

Als jij echter meerdere domeinen laat hosten die elk een eigen overeenkomst hebben wanneer en hoeveel er betaald moet worden en daarnaast is er een account met saldo of online portomonee zoals digin het noemt die versio gebruikt om facturen of termijnen van de hosting mee te verrekenen. Dan staat het storten op die portomonee los van de overeenkomsten. Het is slechts een faciliteit versio bied om sneller en goedkoper te betalen omdat versio dan meteen facturen kan innen van die online account.

 

Maar zoals ik zei in mijn eerste reactie, ik heb de totale voorwaarden van Versio niet bekeken, maar ik denk dat de feitelijke situatie dichter bij de laatste situatie ligt dan bij mijn eerste voorbeeld.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Versio geeft aan dat het hen verboden is om geld terug te betalen.  Zij verschuilen zich achter de wet op het financieel toezicht.

Vimexx, een andere domeinnaam beheerder/leverancier, heeft wel een formulier op hun website staan waarmee de online portemonnee  terug gestort kan worden. Zij zouden dus volgens Versio in strijd met de wet op het financieel toezicht handelen.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Je kan het ook zo lezen, dat ze zulke gelden niet eens mogen aantrekken...

 

Quote

Artikel 3:5

1.

Het is een ieder verboden in Nederland in de uitoefening van een bedrijf van het publiek opvorderbare gelden aan te trekken, ter beschikking te verkrijgen of ter beschikking te hebben.

 


Zucht...

Link to post
Share on other sites
 • 0

 

Kijk naar de uitleg bij Memorie van Toelichting bij DnB.

 

Quote

Definitie van 'opvorderbare gelden'

<>

Voor de vaststelling of er sprake is van opvorderbare gelden moet ook gekeken worden naar de Memorie van Toelichting bij artikel 3:5 van de Wft. Hierin wordt een aantal categorieën namelijk niet als opvorderbare gelden aangemerkt. Het gaat daarbij onder andere om:

 

 • papieren waardebonnen en casinofiches
 • een vooruitbetaling voor een concrete kooptransactie
 • een gegeven uitstel van betaling voor een concrete verkooptransactie
 • gelden die zijn gegeven in het kader van een concrete opdracht tot 'doorbetaling' aan een derde

 

Indien bij doorbetaling de periode tussen het geven van de opdracht tot doorbetaling en de ontvangst door de derde meer dan vijf kalenderdagen in beslag neemt, is wel sprake van opvorderbaar geld. Voor de volledige opsomming en omschrijving van de categorieën die niet als opvorderbare gelden worden aangemerkt, verwijzen wij u naar de eerdergenoemde Memorie van Toelichting.

 

Edited by TwaBla

Zucht...

Link to post
Share on other sites
 • 0

Het lijkt mij idd te gaan om een

Quote

een vooruitbetaling voor een concrete kooptransactie

 

je hebt dat geld niet overgemaakt voor iets anders dan om bij hun iets te kopen.

 

Dus mi lijkt die wet niet van toepassing.

Om hoeveel geld gaat? Bij een paar tientjes zou ik er niet al te veel moeite in steken, maar goede reclame voor versio.nl is dit natuurlijk niet.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Ergens zouden ze natuurlijk een punt kunnen hebben. De wet op het financieel toezicht kan redelijk streng zijn. En met het kunnen opnemen creëer je eigenlijk een soort bank (wat niet is toegestaan zonder vergunning). Afwijken van die regels zou ze dus in de problemen kunnen brengen.

 

Je zou deze portemonnee dus eigenlijk ook kunnen vergelijken met een tegoedbon. Of waardebon. Ook die valt niet om te wisselen voor geld. Ook als je besluit niet meer bij het bedrijf te kopen.

 

Overigens had een bedrijf als versio natuurlijk best vrijstelling kunnen krijgen op deze regel (wat ook beschreven wordt in punt 3 en 4 van die wet).

Link to post
Share on other sites
 • 0
43 minuten geleden, Rik · zei:

Overigens had een bedrijf als versio natuurlijk best vrijstelling kunnen krijgen op deze regel (wat ook beschreven wordt in punt 3 en 4 van die wet).

 

Versio hoeft geen vrijstelling te krijgen, want zoals DNB uitlegt is de wet niet van toepassing op dit soort vooruitbetalingen. Versio heeft destijds wellicht stelling ingenomen omdat er rond de nieuwe wet wat ophef onder juristen was die alle soorten vooruitbetalingen en tegoeden onder de wet geschaard hebben, terwijl die wet erop gericht was bankfinanciering tot banken en toegelaten instellingen te beperken.

 

Ik zou ze een brief sturen dat ze één nette kans krijgen om het resterend tegoed terug te betalen, waarna deze vordering uit handen wordt gegeven - met een verwijzing naar het schrijven van DNB.


Zucht...

Link to post
Share on other sites
 • 0

Tsja... het is maar de vraag wat je (of de DNB) onder "concrete kooptransactie" verstaat.

 

Versio stelt zelf:

Quote

 

Wat is de online portemonnee?

Bij Versio hebben wij een online portemonnee systeem waar klanten gebruik van kunnen maken. De online portemonnee is werkelijk een online portemonnee. Klanten waarderen hun online portemonnee saldo op, om vervolgens dit saldo uit te kunnen geven bij Versio aan verschillende producten en diensten. Het voordeel hiervan is dat eventuele transactiekosten éénmalig worden betaald, enkel bij het opwaarderen van uw saldo en niet bij iedere bestelling. Ook is een groot voordeel dat uw bestelling bij betaling via online portemonnee altijd direct en real-time verwerkt wordt.

 

 

Ze hebben het zelf dus over een portemonnee waarmee verschillende producten en diensten gekocht kunnen worden. Of je dan nog over "concrete kooptransactie" kan praten...? Maar ik ben geen jurist.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0

Maan ze gewoon om het bedrag terug te storten. In het regulier taalgebruik is een portemonnee natuurlijk iets waar je geld in kunt doen, geld uit kunt halen en dingen mee kan betalen. Dat ze zelf een andere definitie hanteren is zwaar misleidend.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Ik heb zelf ook een portemonnee bij versio, maar ik heb er nooit meer dan 20€ op staan. Ik weet niet hoeveel jij erop hebt staan.

 

Maar feitelijk is het geen geld meer, je kunt het vergelijken met een cadeaubon. Dat is officieel ook geen geld meer.  Maar een 'waardebon' waar een waarde aan wordt gezet.

 

In hoeverre het hier zin heeft om stappen te ondernemen, of aan te manen heeft natuurlijk te maken met hoeveel geld je erop hebt staan.....


Producten en webwinkels denio

 

Ook simpele draadloze oordopjes 

Link to post
Share on other sites
 • 0

Versio Support publiceert zelf de work-around op crediteringen die wel uitbetaalbaar zijn. Ben benieuwd wat ze zeggen als je de prepaid wallet per ongeluk met een factor 10 teveel opgewaardeerd hebt.

 

Tegenargument voor (tegen) terugbetaling van Versio kan zijn dat ze dat opnieuw transactiekosten kost.

 

Groet,

 

Highio


"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link to post
Share on other sites
 • 0

 

8 uur geleden, Rik · zei:

Ze hebben het zelf dus over een portemonnee waarmee verschillende producten en diensten gekocht kunnen worden. Of je dan nog over "concrete kooptransactie" kan praten...? Maar ik ben geen jurist.

 

Het is concreet en het is een kooptransactie.  :thinking-face:


Zucht...

Link to post
Share on other sites
 • 1
1 minuut geleden, TwaBla zei:

Het is concreet en het is een kooptransactie.

Ok, dus TS het al een ordernummer voor deze koopactie?

 

(Volgens mij was het voor toekomstige aankopen van diensten of goederen. Lijkt mij niets concreets aan.)

 

Link to post
Share on other sites
 • 1
Quote

3. Depots ter waarborging van enige huidige of toekomstige verplichting jegens een schuldeiser respectievelijk als onderpand voor bruikleen of huur van goederen, tenzij het depot in geen redelijke verhouding staat tot de reëel mogelijke verplichtingen;

https://www.toezicht.dnb.nl/2/50-202240.jsp

 

Inhoud van portemonnee was (enkel) voor toekomstige verplichtingen en daardoor niet een opvorderbaar geld in de zin van Artikel 3:5, eerste lid WFT. 

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
3 uur geleden, Tonino zei:

https://www.toezicht.dnb.nl/2/50-202240.jsp

 

Inhoud van portemonnee was (enkel) voor toekomstige verplichtingen en daardoor niet een opvorderbaar geld in de zin van Artikel 3:5, eerste lid WFT. 

 

👍 Dat lijkt me inderdaad het juiste punt. Met een verwijzing naar de wet en deze definitie bij punt 3 zou het toch moeten lukken.

Link to post
Share on other sites
 • 0

Wat een doolhof. We kunnen makkelijker vinden wat het niet is. :smiling-face-with-sunglasses:

 

Het is namelijk elektronisch geld, maar omdat dit tegoed besteed wordt bij de ontvangende partij is het voor de Wft geen elektronisch geld dat toezicht vergt. Het is een tegoed, maar als het geen opvorderbaar tegoed is in de zin van de Wft mag het dus wel terug gevorderd worden.

 

Het doel van Art 3.5 is om te voorkomen dat partijen zonder toezicht bankdiensten gaan leveren, vandaar ook dat er een uitzondering wordt gemaakt voor tal van specifieke toepassingen zoals waardebonnen en wallets.


Zucht...

Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Answer this question...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er is 1 lid online en 149 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept