Henk de Greef

Legend
 • Aantal berichten

  516
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

Alles dat geplaatst werd door Henk de Greef

 1. Helemaal stil van! Ik heb het even terug gezocht en ons laatste contact was in 2012. We hebben er toen gelukkig nog een lunch aan gewaagd in Scheveningen. Het forum had ik al geruime tijd verlaten omdat andere zaken nu eenmaal harder aan mij trokken. Maar ik herinner mij vooral de momenten waarop wij samen sparden over het wel en wee van het forum. Wij koesterden al snel na de eerste kennismaking bij NeBiB een diep respect voor elkaar. Dat hebben we gelukkig zo gehouden. Dat respect ging overigens niet zozeer over de zakelijke dingen maar meer de persoonlijke. Een uitspraak die ik me van jou herinner is "life is a struggle with a smile" . Jouw struggle is nu voorbij, maar de smile die blijft. Geweldige sterke veerkrachtige Mikster, rust nu zacht, je hebt het meer dan verdiend.
 2. Dank voor je bijdrage Veeveevee, Ik denk ook dat je terecht opmerkt dat wij geen psychiaters of psychologen zijn. Er zal er heus een enkele tussen zitten bij de 50.000 leden, maar in de regel zijn we ondernemers. Daarom moeten we ons ook niet specifiek richten op zelfdoding, maar op "heftige shit", die kan bijdargen aan het probleem. En dat in een eerder stadium inderdaad. In een ander draadje op dit forum Laat het niet voor niets geweeest zijn heb ik een voorstel gedaan om een functie in het forum in te bouwen, die het mogeleijk eerder signaleert, zodat we inderdaad met ondernemersvaardigheden nog iets kunnen doen. Het is zaols ik daar ook al gezegd heb uiteraard geen garantie voor succes, maar wel een poging. Bovendien is het gemakkelijk voor mij om iets dergelijks te roepen, want de admins van het forum krijgen het op hun bordje om er iets mee te doen. Ik ben wat dat aangaat ook al een zeldzame bezoeker op het forum, die vanwege dit voorval zich weer even meldt.....
 3. In al die gevallen waarin je 30 seconden de tijd krijgt om de aandacht te wekken. Eigenlijk bij iedere kennismaking, of het nu in de lift, restaurant. toilet of een vergadering is, maakt niet uit. Binnen 30 seconden vertellen wie je bent, wat je doet en waarom die ander zonder jou(w produkt) niet verder kan....
 4. Je kan dan in ieder geval voor jezelf bedenken dat je je best hebt gedaan om erger te voorkomen. Dat is iets wat ik nu voor mijzelf mis. Als het niet lukt is dat nog heftiger dichtbij dan op afstand, maar in dit specifieke geval heb ik de mogelijkheid om te kiezen niet gehad. En dat vind ik jammer, ook al was de teleurstelling hoogstwaarschijnlijk nog groter geweest bij hetzelfde resultaat. Respect voor de personen die hem in de laatste weken, dagen en uren hebben bijgestaan.
 5. Over de partners hadden we het nog niet eens gehad, maar da's natuurlijk ook een aandachtspunt. Hoewel ik denk dat er bij de ondernemer zelf meer winst te boeken valt, zou je ook aan de partners tips en trics mee kunnen geven in de trant van "hoe om te gaan met". Ik schrijf ook in mijn andere posts en in de column dat er onderwater veel gebeurt, waar anderen geen weet van hebben. En dat hoeft ook niet. Anonimiteit heeft hier wel degelijk een functie, want ook schaamte speelt een grote rol. Het voorstel dat ik hier doe, is praktisch te implementeren (het betreft enkel een aanpassing van de website) en heeft tot doel om eerder de signalen op te vangen. Het geeft wel extra admin werk, dat geef ik direct toe. Het probleem dat ik er mee zou willen oplossen is om in een eerder stadium te kunnen steunen, zodat het niet 10 over 12, maar "slechts" 5 over 12 is. De kans van slagen is dan groter. De keuze om al of niet actie te ondernemen, blijft aan de mensen die dat zouden willen doen. De anonimiteit werkt twee kanten op. De melder weet niet bij wie het bericht terecht komt en de ontvanger weet niet van wie het bericht afkomstig is (dat zou dus zelfs de ondernemer zelf kunnen zijn). Zo wordt de privacy gewaarborgd. Wat ermee wordt gedaan weet ook niemand, want er kan niet heen en weer worden gereageerd. Het is enkel een melding. Maar nogmaals, het is een schot voor de boeg. Denk er rustig over na.
 6. En daar zit volgens mij ook de crux Christine. In de andere draad, onder de column, zijn we ook al zover dat het niet meer communiceren, cq de afwezigheid een duidelijk signaal is van heftige shit Reacties op column. Dit blijkt ook uit het topic over het Het grote taboe Er zijn voorstellen gedaan in de zin van: Een gesloten board, waar heftige schit kan worden besproken Een vertrouwenscommissie Bied geen geld maar echte hulp Een luisterend oor bieden Daarbij kunnen we gerust stellen dat er in onderhavige gevallen geen geld meer is, waardoor de inzet van collega's vrijwillig zou moeten zijn. Of dat er een fonds zou moeten komen waaruit deze inzet betaald kan worden. Enkel denk ik dat het zeer lastig zal worden om dat fonds te voeden. Als we nu het gebrek aan communicatie cq de afwezigheid als signaalfunctie definiëren en daar een oplossing voor zoeken, denk ik dat er in de meeste gevallen wel iemand is, die dat merkt. Iemand die net iets dichterbij staat, of ook via andere kanalen contact heeft met de bewuste ondernemer heeft dat nu eenmaal sneller door. Om er dan voor te zorgen dat we het niet geheel afhankelijk maken van de ondernemer die zelf om hulp vraagt, we weten immers dat dit zelden gebeurt, kunnen we een nieuwe functie maken in het forum. Dit betekent wel extra werk voor de admins, die moeten er dus maar eens goed over nadenken. Een button "Meld faillissement anoniem". Bij het aancklicken van die button kan je anoniem de naam opgeven van iemand waarvan je denkt dat die in heftige shit terecht is gekomen. Daarbij moeten natuurlijk wel de signalen worden vermeld, waardoor je tot die conclusie bent gekomen. Het is ook niet de bedoeling om op deze wijze je eigen onbetaalde faktuur te melden, want we heten geen Graydon, maar dat kan wel één van de signalen zijn. De admins, kunnen dan onderzoeken, met behulp van de eigen informatie en extra mogelijkheden die ze hebben in het forum of hier een kern van waarheid in zou zitten. Indien dat het geval is zouden ze op dat moment, per individueel geval, de gepaste actie kunnen bepalen. Hiermee kunnen we nog steeds niets voorkomen, maar zijn er in ieder geval een paar mensen op de hoogte en kan er eventuele actie op worden gezet. Er is ook geen enkele garantie dat het werkt, maar slechts een vermoeden. Het is maar een schot voor de boeg, maar ik ben wel benieuwd hoe de anderen hierover denken.
 7. Hans slaat de spijker op de kop. Ik heb het forum erop nagezocht en ook de andere sociale media kanalen. Afwezigheid is wel een duidelijk signaal dat er iets grondig mis is. Moeten we dan bij iedereen die even niets post ons zorgen maken? Nee, enkel als we weten dat de basis niet volledig stabiel of reeds problematisch is. Hoe kan je dat dan inschatten? Vrijwel niet, tenzij je de ondernemer in kwestie beter kent en door de buitenkant heen kan kijken. Het is nooit één probleem, maar altijd een combinatie van. Mijn huisarts wist me te vertellen dat mensen (afhankelijk van de stressgevoeligheid) plusminus 5 problemen tegelijk kunnen handelen (bankrekening leeg, auto stuk, computer overleden, schaamte bij het thuisfront, ziekte van je moeder en faillissement van je laatste stevige klant). Als dan het 6e probleem zich aandient, stort het kaartenhuis in. De andere 5 problemen kunnen dan ook niet meer worden geadresseerd, waardoor totale leegheid ontstaat. Er komt letterlijk niets meer uit je handen. Dat is ook de oorzaak van de afwezigheid. (de voorbeelden zijn fictief en hebben niets te maken met de werkelijkheid) Ik denk enkel dat die afwezigheid niet betekent dat de mensen geen behoefte hebben aan aandacht, hoewel je dat wel gemakkelijk zou kunnen aannemen. Ze kunnen het gewoonweg niet opbrengen om de tijd te investeren om nog aandacht te geven aan het forum of andere mensen cq kanalen, omdat ze verkeren in de hierboven genoemde "leegheid", maar zouden er enorm bij gebaat zijn als de aandacht van de andere kant wel komt. Een telefoontje, mailtje, bezoekje.. noem het maar. Je hoeft daarvoor geen specialist of expert te zijn, enkel een vriend. Op het moment dat specialistische kennis noodzakelijk blijkt, haal je die weer uit je netwerk of uit het netwerk van de ondernemer. Ligt hier dan een specifieke taak voor HL?? Ik denk het niet, want HL is slechts een platform waar mensen samenkomen en ervaringen delen, elkaar helpen, connecties maken en eventueel zaken doen. HL is het clubhuis, maar het zijn de deelnemers, mensen die het doen. Kan je HL daarvoor gebruiken?? Dat denk ik wel. Zeker als je al wat connecties hebt gelegd en een beetje hebt geïnvesteerd in de andere leden van het clubhuis. Je zal er versteld van staan hoeveel energie er vrijkomt als er echt de nood aan de man/vrouw is. Daar probeer ik dan ook de nadruk op te leggen. De sociale relatie is de bron om uit te putten als alle andere middelen opgedroogd zijn. Het gaat om de mensen die iets voor je over hebben als het er echt toe doet. Ze zijn er ook, zoals in het geval van Ruben is gebleken, maar dat is nog steeds geen garantie op een goede afloop, zoals we nu helaas ook hebben kunnen constateren. Gaat het dan helemaal fout? Welnee, maar het kan helemaal geen kwaad om een doelgroep, die blijkbaar een hoger risicoprofiel draagt bekend te maken met de risico's en de mogelijkheden. Uit onderzoeken is gebleken dat de meeste zelfdoding voorkomt onder mannen tussen de 35 en 45 jaar. Dat sluit aardig aan bij onze statistieken. Tel daarbij op dat een ondernemer nu eenmaal iets meer risico neemt dan de gemiddelde werknemer en de som is compleet. Mijn oproep gaat niet over een geformaliseerd systeem dat deze verschijnselen kan voorkomen, integendeel. Het gaat mij erom om aan alle ondernemers de boodschap te geven dat als de wereld er voor jou echt hopeloos uitziet, er heus nog wel ergens iemand verscholen is die je wil helpen. Het lijkt er misschien niet op, maar hij of zij is er wel. Je zal enkel met de billen bloot moeten en helder maken wat er echt aan de hand is, voordat een ander de zaak op zijn merites kan inschatten en in actie komt. Ik was de eerste om te bedenken dat er mogelijk hier een schone taak voor HL zou liggen. Waarom?? Puur omdat ik het niet kon verkroppen dat een icoon van HL, en niet de eerste, op deze manier afscheid nam. Hoe langer ik erover nadenk, des te meer ik tot de conclusie kom dat we het niet of nauwelijks kunnen voorkomen. Hoe rot ik dat ook vind. Maar ik doe de oproep wel opnieuw; Durf te vragen alstublieft en weet wat je vraagt, omdat de mogelijkheid bestaat dat je het krijgt.
 8. Mooie reacties allemaal, Dat kan ook bijna niet anders met een onderwerp als dit. Als we het over HL hebben, in combinatie met aanwezige disciplines (Hans) en een vertrouwenscommissie (P.J), dan denk ik dat er al heel veel gebeurt, wat op de voorgrond niet eens zichtbaar is. Ook in onderhavig geval waren meerdere mensen reeds behulpzaam, dus daar heeft het niet aan gelegen. We kunnen echter enkel proberen te voorkomen, maar geen garanties bieden. Nu is dat iets wat een ondernemer wel kent, dus dat mag niet een heel groot probleem zijn. De column was echt een mijmering van mij. Even de gedachten ordenen en proberen de zin ervan te begrijpen. Het zegt dan ook meer over mij dan over de personen en of het forum dat erin wordt genoemd. En ja, het is een hartekreet. Ik vind het persoonlijk vreselijk als deze zaken zich voordoen. Vooral als het te maken heeft met ondernemen en ondernemers, die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor anderen. Ik vraag me dan af wat er mis ging. Laat het vooral niet voor niets geweest zijn. Toch onderschrijf ik graag de reactie van Hans : "Bied geen geld maar echte hulp". Het aanbod moet wel op de vraag worden afgestemd om te kunnen passen, dus volledig mee eens. Dit zou enkel kunnen betekenen dat dit aanbod er nog niet is, maar dat onderschrijf ik niet helemaal. Hans zegt dat ook, met de zin "community van formaat, die het verschil kan maken" en dat denk ik ook. Het is enkel niet georganiseerd cq geformaliseerd. Ik weet van een paar mensen op het forum dat ze dat ook zeker doen (en ik weet lang niet alles). Sommigen hebben zelfs extra opleiding gevolgd om succesvol in dergelijke situaties te kunnen handelen. En anderen bieden hun (anders betaalde) diensten om niet aan, bij een collega in nood. Enkel lof voor deze leden. Je moet ze enkel wel weten te vinden, want er wordt niet mee geadverteerd. Alle drie de genoemde personen waren inderdaad goed ingeburgerd op het forum en hadden net zo goed als ik kunnnen weten aan welke bellen te trekken. Ze deden het echter niet, of onvoldoende. Dat intrigeert mij enorm. Wat is er dan zo belangrijk om juist niet bij het belangrijkste en laatste besluit een ander te betrekken? Ik weet ook geen oplossing. Ik constateer enkel dat een paar mensen, van wie ik het niet had verwacht, deze keuze maakten. En ja, dat voelt als onmacht (Paul). Onmacht om te voorkomen dat er dingen gebeuren die ik vooral persoonlijk zeer triest vindt. Ik kan dat ook niet veranderen, want het gebeurt nu eenmaal en zoals gezegd in de column, op het moment dat je er weet van krijgt is het een voldongen feit.. Wat ik wel kan doen, is een gedachte geven, die misschien aan ondernemers die nu of in de toekomst soortgelijke problemen ervaren, het vertrouwen geeft om bij een ander te rade te gaan. Ik geloof namelijk echt nog wel in het goede van de mens, hoewel er voldoende aanleidingen zijn om eraan te twijfelen. Wij zijn geen mierenkolonie, die leden van de club offeren om als kolonie te blijven bestaan. Er is een reserve, die aangesproken kan worden, op het moment dat het er echt toe doet. Je moet alleen wel kunnen inschatten wanneer het moment dat het er echt toe doet, daar is. Vandaar dat ik ook kom met de vraag om volledige openheid van zaken, want enkel dan kan je als collega, vriend of kennis de ernst van de zaak inschatten en bijspringen met de hulp die op dat moment echt noodzakelijk is. Het is wat mij betreft helemaal niet de bedoeling om nu een fonds of een commissie te starten voor ondernemers in nood. Dat zou waanzinnig veel ballotage opleveren over de vraag of iets werkelijk noodzakelijk is. Nee, ik doel enkel op het sociale netwerk, waar vanuit de relatie de bereidheid ontstaat om een stap meer te doen dan gebruikelijk. Het is ook geen oproep aan ondernemers om nu mijn adres te gaan spammen met naderende faillissementsvragen, want dat is het laatste waar ik op zit te wachten. Bovendien ben ik als adviseur een echte "pain in the ass", dus weet waar je aan begint. Vaker hebben we het gehad op het forum over de "Halers" en "Brengers", mensen die hulp vragen en mensen die hulp geven, Misschien heeft de laatste categorie de hulp wel het hardste nodig, maar durft er eenvoudigweg niet om te vragen, omdat ze nu eenmaal een "Brenger" zijn........
 9. Afgelopen zondag bereikte mij het trieste bericht van het overlijden van een nog veel te jonge ondernemer. Hij heeft de keuze gemaakt om zelf het tijdstip van overlijden te bepalen. Dit was voor mij niet de eerste collega die ik op deze manier uit het leven zie stappen. Het ondernemersleven kent vele ups en downs, waarvan de laatste klaarblijkelijk in voorkomende gevallen zo heftig worden dat de beste keuze definitief afscheid nemen wordt. Afgelopen donderdag heb ik hem mogen uitzwaaien bij zijn laatste reis. Het was een mooie maar treurige dienst, met vele verslagen mensen, die het voornamelijk niet konden begrijpen maar gelukkig wel respecteerden. Al sinds 2004 ben ik actief op Higherlevel.nl. Het forum heeft de insteek om ondernemers te verenigen, zodanig dat kennis wordt uitgewisseld en er onderlinge connecties cq netwerken ontstaan. Higherlevel.nl is erg succesvol en kent nu meer dan 50.000 gebruikers. Er ontstaan netwerken, relaties en zelfs vriendschappen. Sommige ondernemers zijn zo actief, dat ze vele anderen met raad en daad terzijde staan. Allemaal vrijwillig natuurlijk. Deze ondernemer was geruime tijd heel erg actief op het forum en heeft daarmee vele anderen een goede dienst bewezen. Een enkeling heeft hij zelfs helemaal uit de problemen weten te helpen door tomeloze inzet, waarvoor wij enorm veel respect hebben. Het bijzondere in dit verhaal is natuurlijk dat iemand met zo veel kracht, inspiratie en goede ideeën, uiteindelijk voor zichzelf de oplossing niet ziet. Er zijn natuurlijk in zijn omgeving wel mensen geweest die hem hielpen en nu nog steeds voor de nabestaanden opkomen, maar die ook geen weet hadden van zijn laatste besluit. Dat is een zaak die mij enorm bezig heeft gehouden de laatste paar dagen. De vraag hoe het zo kan zijn dat juist de mensen die zo veel voor anderen betekenen niet de keuze maken om zichzelf bloot te geven aan anderen, op het moment dat het er echt toe doet. Er waren zo vreselijk veel mensen bij het afscheid, waarvan mijn inschatting is dat ze allen bereid waren geweest om te steunen, maar slechts een enkeling wist iets meer dan wat er aan de oppervlakte zichtbaar was. Zelfs die kennis was niet of nauwelijks toereikend om de inschatting te kunnen maken dat deze keuze voorlag. We zijn natuurlijk allemaal druk, en soms zelfs zo druk dat je maar nauwelijks de eigen sores kunt bolwerken. Dat is het lot van een ondernemer, je wil wat en daar moet je wat voor doen. Vaak is datgene wat je wilt niet helemaal in overeenstemming met wat de omgeving zou willen, dus ontstaan er op verschillende fronten kleine en grotere conflicten. Soms verlies je de strijd, en moet je het verlies accepteren. Als je echter op meerdere fronten tegelijk verliest, kan het verlies zo groot zijn dat je onderneming failliet gaat. Dat verlies treft jezelf, maar ook je dierbaren, zoals vrouw en kinderen. Onze wet is erop gericht om de ontstane schulden te vereffenen, no matter what, schuld is schuld. We hebben de Wet Schuldsanering, waarvan de betreffende ondernemer niet geheel toevallig zijn ervaringen daarmee op verschillende plaatsen heeft nagelaten. De verhalen zijn pakkend, bijna onmenselijk en soms zelfs ronduit lachwekkend. Hij was geen voorstander van die regeling, maar het is het enige wat nog rest als je niets meer hebt dan schuld. Ik wil in geen geval een verwijt maken met betrekking tot de keuze van deze ondernemer. Dat is gebeurd en onomkeerbaar en verdient enkel rouw en respect. Enkel denk ik dat er voor andere ondernemers die helemaal onderuit gaan nog wel een keuze is om het sociale netwerk dat je hebt, te betrekken bij je keuze. Er zit naar mijn inschatting echt nog wel ergens een reserve voor wat betreft mensen voor je kunnen en willen doen, maar laat ze alstublieft weten wat er echt aan de hand is, want enkel dan kan een ander je helpen. Na afloop van de rouwdienst hebben we met een paar mensen nog even nagepraat. Er ontstonden ideeën om een vangnet te bedenken, waarmee we konden bijspringen als het echt noodzakelijk is. Dat is echter heel lastig, want wanneer is het echt noodzakelijk? is de vraag die opkomt. Juist daarom denk ik dat de oplossing moet voortkomen uit de sociale banden die je al hebt. Voor die mensen bestaat er een relatie, die ergens nog wel een reserve heeft die aangesproken kan worden. Die reserve moet enkel wel echt worden aangesproken door middel van totale openheid. Laat dit een oproep zijn aan alle ondernemers die het niet meer zien zitten om zo snel mogelijk hun dierbaren, vrienden, kennissen en collega’s erbij te betrekken. De een zal meer bereid zijn dan de ander, enkel als je het niet doorhebt, kan je ook niets doen dan toekijken bij een voldongen feit. Mijn absolute advies daarbij is; vraag niet om geld, maar vraag om echte hulp.
 10. I second that! En ik heb al van meerdere HL leden vernomen dat zij zich daar - net als ik - voor willen inspannen. Ik stel voor dat we daar zeer binnenkort eens verder van gedachten over wisselen, off line of on line in een al dan niet besloten board. Ik meld me aan als vrijwilliger. Ook voor het andere idee dat daar aan tafel werd besproken.. Dus houd me maar op de hoogte, liefst via mail, want zoals u weet ben ik niet meer dagelijks op HL.
 11. Beste Ruben, Ik kende je al langer, heb veel meegekregen van je eigen perikelen, maar ook de laatste jaren geen contact meer met je gehad. Het leek er toch echt op dat je de weg had gevonden en over de dieptepunten heen was. Hoe de schijn kan bedriegen... Ook ik hoop dat je de rust kan vinden die je verdient. Ik wens het gezin dat je achterlaat en andere nabestaanden heel veel sterkte met dit grote verlies. Natuurlijk ook aan alle vrienden van HL sterkte gewenst. Henk de Greef
 12. Sancho Panza 's profiel is ontstaan naar aanleiding van een van de vroegere moderatoren, die het nog wel eens met de overheid aan de stok had. (de oude rotten weten wie dat was, maar we noemen geen namen). Het profiel van Panza sloot daar perfect op aan, want hij kon vanuit de anonimiteit en de mythische waarde van het verhaal van Cerventes over de dolende ridder die de windmolens van La Mancha te lijf ging, bepaalde discussies een andere wending geven. Vanuit de rol van de nederige schildknaap was het mogelijk om de reuzen als windmolens te benoemen en zo de drift om de strijd te winnen een beetje te temperen. Daarna is Panza een eigen leven gaan leiden. Zijn Don Quichot is reeds lang vertrokken en zo zocht en vond Panza andere dolende ridders om af en toe met zijn boeren verstand een verhaaltje te vertellen vanuit de positie van de nederige schildknaap. Soms was dat heel grappig en andere keren helemaal niet grappig. Ik herinner me discussies van Panza die hoog konden oplopen en andere waarin Panza niet werd begrepen of genegeerd. Ook herinner ik me draadjes waarin Panza ineens het hele verhaal omgooide met één simpele opmerking. Het voordeel was echter dat Panza niet mijn eigen persoontje was en ik me dus nooit persoonlijk geraakt heb gevoeld door aantijgingen aan het adres van Panza. In sommige gevallen was het acteren van Panza ook heel succesvol en in andere weer niet. Wel weet ik dat de gebruikers van dit forum, op een enkeling na, de aanwezigheid van Panza hebben kunnen waarderen. De moderatoren van het forum waren op de hoogte en enkele prominente veelposters heb ik zelf op de hoogte gebracht. Panza heeft zelfs op enig moment de status van "expert member" verkregen. Niet dat daarover vergaderd is, maar nadat ik de mods op deze wijziging heb gewezen bleef de status gewoon bestaan. Voor mij ook een teken dat Panza gewaardeerd werd. Ondertussen had ik zelf goed contact met verschillende moderatoren, ook achter de schermen en privé, waarin Panza werd besproken. In voorkomende gevallen werd er zelfs om een reactie van Panza gevraagd. Een zekere heer Peter Bonjermoor, heeft het in het verleden flink met Panza aan de stok gehad. Dat is ook de reden waarom hij nu zo fanatiek op de twee profielen zit. Hij beweerd oneigenlijk gebruik van twee profielen enkel en alleen om de eigen mening kracht bij te zetten. Dit bestrijd ik ten zeerste. Panza is geheel ten dienste van het forum en haar gebruikers actief geweest. Panza zal het niet altijd met de individuele mods eens geweest zijn, maar heeft wel getracht de discussie zo veel mogelijk zuiver te houden. Indien het te spannend werd, verdween Panza en kwam ik zelf op het toneel. Dat is waarvan Peter vind dat het niet mag, waarvan ik juist denk dat het juist is om jezelf bekend te maken. Welnu Peter, ik geef me helemaal gewonnen hoor! Panza is ontmaskerd en gaat er in volle galop vandoor op zijn ezel. Hij leeft waarschijnlijk nog lang en gelukkig op de prachtige velden van La Mancha. Rest me nog te melden dat Don Quichot ook mijn profiel is..... Of ik het erg vind? Nee, ik ben heel trots op Sancho, maar nu is hij klaar. Voor mijzelf zie ik helaas ook geen toegevoegde waarde meer in HL. Ik ben de afgelopen jaren bijna niet meer actief geweest hier en als ik dan twee posts plaats, ontstaat er gelijk herrie in de tent. Ik geloof wel dat de ondernemer in het bewuste draadje waar deze ellende is ontstaan ermee geholpen is geweest en daar was het me om te doen. Maar het is me de inspanning, met name het aanhoudende gevecht tegen een paar individuele personen, niet meer waard. (ik had me niet gerealiseerd dat twabla tegenwoordig ook anoniem is en verontschuldig mij oprecht voor het noemen van zijn voornaam.) Dames en heren, Het gaat u goed. Henk de Greef alias Sancho Panza / Don Quichot
 13. Twabla Het zou inderdaad aardiger zijn voor de site, de gebruikers en de columnschrijvers, als de columns eerst op inhoud worden getoetst. Dat kan natuurlijk weer flink wat discussie opleveren (kwestie van scherpe criteria opstellen), maar het beschermt de kwaliteit van de site en het blazoen van de columnschrijvers. Want we draaien er beslist geen doekjes om hier als we het ergens niet mee eens zijn, toch? Henk
 14. Thijs, Je ontkomt er niet aan op dit forum dat er ook gekeken wordt naar wie je bent en wat je doet, naast datgene wat je schrijft en of zegt. Dit forum gaat over ondernemerschap en daar valt heel veel over te zeggen. Vooral mensen die vinden dat ze er iets vanaf weten (en een concept verkopen) zullen dus onderwerp zjn van de discussie goed of niet goed ondernemen. Het is een logisch gevolg van. Je gaat immers niet iets kopen bij iemand waarvan je niet zeker weet dat hij het goed maakt of doet. Ik denk overigens wel dat de exercitie vruchtbaar is geweest, want je neemt het allemaal goed op en er zal zeker iets van blijven hangen. Wellicht kan je er nog je voordeel mee doen. Wat mij opvalt is het grote verschil tussen het taalgebruik op de website en jouw posts hier. Dat komt waarschijnlijk voort uit het gegeven dat iemand anders die website voor je heeft gemaakt. Presentatie is alles, dat gaf ik in de vorige post ook al aan. Als je echt te goeder trouw dit concept succesvol wilt verkopen moet je dus kijken naar de presentatie. Alleen al de titel van de column werpt het vermoeden op dat het gaat om verdiensnelveelgeldzonderietstehoevendoen.nl en dan doel ik op de toevoeging "(of wel)". Soms kan je beter iets weglaten. In mijn optiek bestaat er niet zoiets als een (online) geldmachine (tenzij je jezelf in de malafide praktijken wilt storten). Ook voor jouw concepten zal gewoon iemand zijn stinkende best moeten doen om het van de grond te krijgen. Dat geeft niks, want dat heet ondernemen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid altijd dat het niet slaagt om wat voor reden dan ook, succes is geen garantie. Ook dat hoort bij ondernemen. Met die twee veranderingen heb je denk ik veel eerder een geloofwaardige presentatie dan nu. Nogmaals, complimenten voor de wijze waarop je onze (soms harde) kritiek oppakt, ik hoop echt dat je er je voordeel mee doet. Henk de Greef
 15. Thijs, Mensen die iets langer ondernemen en of iets langer deelnemen aan een forum over ondernemen, kijken doorgaans uit zichzelf al iets verder dan de neus lang is. Ze onderzoeken wie je bent en wat je doet, kijken naar je website(s) en of er nog meer over je te vinden is. Dat is ook verstandig, want we hebben al veel mensen en ideeën en plannen voorbij zien komen. De ervaring leert ons dat slechts enkele van die plannnen overeind blijven en dat maar een hele enkeling echt succesvol wordt. Het is helaas de bittere werkelijkheid waarin we leven. Daarom spreekt het me aan dat je (onwetende) mensen waarschuwt voor het "verdienveelengemakkelijkgeld.nl" verhaal. Hier gaat in 99999 van de 100000 gevallen een concept achter schuil, waar de bedenker van het concept zijn zak vult met de beetjes fee die hij van de instappers ontvangt. bv'tje erboven, na een jaartje laten klappen en klaar is kees. Op naar de volgende scam. Ik zeg dan altijd'"als het te mooi klinkt om waar te zijn, zal het vast niet waar zijn". De tegenstrijdigheid zit hem erin dat je met vrijwel hetzelfde idee, enkel nu met behulp van dropshipping, toch probeert hetzelfde te doen. Natuurlijk zeg je zelf dat het niet zo is en dat jouw concepten bewezen succesvol zijn, want als je er zelf niet meer in gelooft wordt het immers nooit wat, maar het lijkt wel zo. De website (dropshipping.nl) ziet er gelikt uit. Hier is veel aandacht besteed aan vormgeving en gebruikersgemak. Daar zit echt een goede websitebouwer achter. Dat brengt mij ook gelijk bij het volgende lastige punt met de virtuele wereld, want je kan op een website van alles beweren en laten lijken, zonder dat het werkelijk zo hoeft te zijn. Ik heb voorbeelden gezien van knaapjes van 16 die beweerden een grote onderneming te drijven en het leek waarachtig heel erg betrouwbaar. Inhoudelijk is je aanbod erg eenvoudig. Vul het formulier in, stort 40 euri in de maand (en bouw een webshop voor 200 euri), en wordt succesvol. Er worden geen eisen gesteld aan je vakbekwaamheid, kredietwaardigheid of antecedenten, nee, gewoon beginnen. Over de expolitatie (omzet, kosten (wel een beetje) en winst) wordt (nog) niet gesproken, waar dit eigenlijk het belangrijste verhaal is. En nog belangrijker succesverzekerd! (maar door wie?) Let wel, ik ben ervan overtuigd dat er een categorie ondernemers is die erg gebaat is bij een franchise concept. Je koopt dan de nodige expertise en produkten bij de franchisegever en kan je zelf maximaal op de verkoop richten. Dit zal echter niet op internet gaan werken, omdat je geen grenzen hebt. Iedere webshop is een directe concurrent van zijn/haar collega en/of de franchisegever. Op internet wordt ook veel gewerkt met portals, die je allemaal naar één content-provider brengen. Dat werkt met name in de sex branche, omdat die zo groot is en een beetje met vakanties/vliegreizen. Maar voor "normale" produkten vraag ik me heel sterk af of daar wel voldoende ruimte voor is. Kortom, de insteek om klanten te werven op HL, was wellicht niet de beste. Je kan en mag hier van alles beweren, enkel worden de beweringen getoetst door een veelvoud aan gebruikers, die al of niet iets ervaring hebben. Ze komen dan met kritische noten, die je tot op een zekere hoogte kunt ontkennen, maar niet naast je neerleggen. Uiteindelijk blijft er van het verhaal weinig tot niets over en zal er geen HL'er met je in zee gaan. Dat is de zuiverende werking van een forum, jammer maar helaas. Een column is daar ook niet voor bedoeld, maar zou eigenlijk een meerwaarde moeten brengen voor de gebruikers van het forum, een misstand aan de orde stellen, of gewoon grappig zijn. Maar zeker niet leiden naar één beste methode, die toevallig ook door jou wordt aangeboden. Dat zet je in de verdachte hoek. Het was wel weer een aardig draadje, waardoor we allemaal weer even hebben kunnen nadenken over het ei van columbus. Ik hoop dat je er zelf ook iets aan hebt gehad. Henk de Greef
 16. Ik heb in mijn tijd bij een bemiddelaar voor startkapitaal vele plannen voorbij zien komen. De bijbehorende aankomend ondernemers waren veelal teleurgesteld als ik hun 30 (soms veel meer) pagina's proza niet wilde lezen. Ik had genoeg aan de inleiding, waar in zou moeten staan wat de beste man of vrouw nu eigenlijk wilde gaan doen en waarom dat zo interessant (voor mij) is. Bij een goed verhaal (aan de telefoon) planden we altijd een afspraak om de ondernemer te horen. Aan de andere kant zijn de standaard vragenlijsten wel een goede vingeroefening voor die ondernemers, die werkelijk nog geen flauw benul hebben waar het over gaat. Niet zelden heb ik ondernemers horen stilvallen bij de vraag "wie wordt je eerste klant"? Ook de vraag waarom het voor een bank of investeerder aardig zou kunnen zijn om mee te doen, werd vaak beantwoord met het te behalen financiële rendement. Ik heb er echter nooit een afgepoeierd met de vraag om de 30 pagina's kvk... Wel eens het advies gegeven om het toch voor zichzelf maar eens in te vullen.... Dus Ja en Nee. Een ondernemersplan zou in mijn optiek in 1 A4 uitgeschreven moeten kunnen worden. Als er meer woorden voor nodig zijn, is het te moeilijk en waarschijnlijk niet over te dragen. De rest zijn allemaal details, die met de natte vinger worden geschat. het is wel goed om over na te denken, maar niet om je bankier of investeerder mee lastig te vallen, tenzij ze daarom vragen. Ik heb wel eens nagevraagd of de cumulatieve omzet op dag 355 echt €233.153,75 zou zijn, of dat het ook iets meer of minder kon worden. Vaak werd het dan stil, zowel omdat de vraag niet echt werd begrepen en omdat de ondernemer in spe nauwelijks wist wat "cumulatieve omzet" was. Dat heeft niets te maken met rode strepen zetten, maar wel met uitvragen of het plan ook echt bij de ondernemer hoort (of dat de financieel adviseur creatief bezig is geweest). Ik houd me wat betreft die stelling (in de titel van de column) dan ook een beetje in het midden. Ik laat het liever afhankelijk zijn van de kwaliteit van de ondernemer. Hebben we met een starter te maken die tot nu toe enkel in loondienst heeft gewerkt? Of gaat het om iemand die op zijn 14e al op de markt stond, op zijn 16e een lopende webwinkel had en op zijn 18e de eerste "bedrijfswagen" kocht van zijn eigen verdiende centen? Kan hij het verhaal in 5 minuten duidelijk maken of neemt hij mij kwalijk dat ik het niet begrijp? Dat zijn de verschillen, die wat mij betreft bepalen of je bij stap 1 of stap 33 moet beginnen... Enkel mijn gedachten bij het lezen van de column.. Henk @Nico, helemaal mee eens. Gilde zou in ere moeten worden hersteld. @P.J. , geen idee of er nog veel geknuffeld wordt. Ben er al even uit.....
 17. Geld is een verslavend middel. Geniet maar gebruik met mate ;D
 18. Het is al lastig genoeg met de reuzen en kneuzen. Gelukkig hebben we daarbij de goede gewoonte om ook de afzender erbij te zetten, zodat je de waardering ook op waarde kunt schatten. Maar over het algemeen heb ik het niet zo op de "ego meters". Persoonlijk voel ik veel voor de stellingname van Norbert. Ik zie veel liever een goed onderbouwd verhaal, al of niet met eigen ervaringen en of verwijzingen naar andere artikelen, dan een "mee eens". Een anonieme "mee eens" daar koop ik al helemaal niks voor. We voeren hier een forum, hoofdzakelijk voor innovatieve ondernemers. Beide onderwerpen, innovatie en ondernemerschap, zijn zeer veelbesproken, maar een echte leidraad voor goed ondernemerschap of de enige echte weg naar succesvolle innovatie hebben we nog steeds niet gevonden. Ik denk dan ook dat die ene verfrissende reactie, die veelal niet de gedachte is van de goegemeenschap, juist heel waardevol is. Ik zou het echt jammer vinden als die niet uit de verf zou komen omdat de ego meters zeggen dat het toch maar een nono is die het beweert. Just my 2 cents.... Henk
 19. Rocro, Dat is weer een discussie van een heel andere aard. Ik denk overigens dat het niet tijdrovend en frustrerend hoeft te zijn om met een bankier van gedachten te wisselen of je idee/plan/onderneming levensvatbaar cq financierbaar is. Ook daarover is op het forum al heel veel gesproken. Met de zoekfunctie haal je de betreffende discussies er zo uit. Nog even grofweg de vijf criteria voor een bankier 1. Solvabiliteit; Hoeveel eigen geld breng je mee, tegen de lening die je nodig hebt. 2. Rentabiliteit; Hoe zit het met je terugverdienmogelijkheden, aflossingscapaciteit. 3. Zekerheden; kan je iets als borg stellen voor het geval het fout gaat. 4. Ondernemingsplan; Welke markt, kansen, bedreigingen, produkt en hoeveel is daarop onderzocht 5. Ondernemerschap; Is deze man/vrouw in staat om waar te maken wat hij/zij beweert? Op één van de vijf punten een onvoldoende betekent zondermeer minder (of geen) financierbaarheid. Klinkt rot, maar is ook een beetje zelfbescherming voor ondernemers. Investeerders hanteren overigens soortgelijke criteria enkel zullen ze iets meer risico willen nemen omdat ze ook iets meer ervoor terug krijgen dan alleen rente (als het goed gaat) en vragen ze geen zekerheden..... Heb je eigenlijk je plan al eens goed doorgerekend? Cashflow analyse? Liquiditeitsbegroting? Henk
 20. Zie mijn voorlaatste post in deze draad ;) Henk
 21. Klopt mijns inziens helemaal. En als je wilt gaan franchisen, zal je eerst een pilot vestiging moeten draaien. Dat kan je eigen vestiging zijn. Daarnaast kan je dan beginnen met een franchisenemer (2e pilot) en als die ook goed draait meerdere werven. Als het echt een gat in de markt is ga je geld verdienen, dat je weer kunt inzetten voor de groei. Nog een laatste opmerking mbt investeerders; Die leveren geen winst, ze snoepen er enkel van mee, omdat ze middelen hebben geleverd. Enkel en alleen als je denkt aan een "exit", zou een investeerder je de laatste winst kunnen brengen. Veel succes!! Henk
 22. Beste Rocro, Dit forum is voornamelijk ontstaan om innovatieve ondernemers te helpen. Durfkapitaal investeren is daarbij een very hot topic geweest. Zelf heb ik daar nog even (via een goede oude bekende van het forum) als tussenpersoon bij gezeten.. Jouw verhaal klinkt me bekend in de oren. Ik weet niets van je bedrijf, je hebt al een investeerder, moet perse landelijk, maar weet niet wat de boel waard is. Tja, das lastig. Voor nieuwe innovatieve bedrijven is er geen betrouwbare vorm van waardebepaling. Je weet immers niet wat het gaat doen en het zal altijd bij inschattingen blijven. De drie vragen die je altijd jezelf moet stellen: Is de investeerder een betrouwbare partij? Heb je onderzoek gedaan naar de achtergrond? Heeft hij meerdere investeringen? en hoe loopt dat? Voegt de investeerder naast geld ook andere waarde toe aan jouw bedrijf? Of is het enkel een financiële transactie? Kan je er echt niet op eigen kracht komen? Een investeerder is een lastpak en kan bij "exit" erg veel (niet alleen geld) gaan kosten. Kortom; bezint eer ge begint. Het geld schept mogelijkheden, maar ook belemmeringen. Op eigen kracht verdient altijd mijn voorkeur, tenzij er echt zwaarwegende motieven zijn om het anders te willen. "Er is mij geadviseerd om direct landelijk te gaan" vind ik ietwat mager, voor een dergelijk zwaarwegende beslissing. Zeker als er nu sprake is van een (gestaag) groeiende omzet, waardoor natuurlijke groei binnen de mogelijkheden ligt. Just my 2 cents, op basis van wat ik nu weet... Henk
 23. Peter, Het verhaal lezende, een motor zonder krukas/nokkenas, deed mij denken aan de wankel motor. Hiervan zijn er redelijk wat gemaakt, maar uiteindelijk hebben ze de belofte niet waargemaakt. Meer rendement leverden ze zeker, maar door slijtage en ontstekingsproblemen hebben ze het niet gered. De wiki link geeft een vrij uitgebreide beschrijving van het principe en de toepassingen. Ongetwijfeld heb je deze materie bestudeerd, maar wellicht doe je er nog je voordeel mee. Groet, Henk de Greef
 24. John, Het wordt nu wel heel erg een "definitie van begrippen" verhaal. Dat voegt aan de inhoud niet veel meer toe. Dat je de studie van Maturana en Varela niet kan volgen begrijp ik, want het is maar een zeer summiere beschrijving op de wiki. Het voert echter te ver om dat hier helemaal uiteen te zetten. Maar zelforgnisatie betekent in hun woorden het in stand houden van het zelf, de eigen soort, het systeem. Zij hebben hiermee aangetoond dat reacties van organismen niet rationeel worden genomen, maar zijn voorgeprogrammeerd in het systeem. Alles daarin is gericht op behoud van het zelf (Overleven van de definitie van zelf = zelfbeeld). Voor heel veel van deze zaken is geen verklaring. De waarom vraag beantwoorden, zou een oefening zijn in het logisch verklaren van iets dat niet per definitie logisch is. Het antwoord is dan ook; Ik weet het niet, maar ik (en ik ben gelukkig niet helemaal aleen) zie dat het zo lijkt te zijn. Waarneming dus.Maar nogmaals, als jij het niet ziet, dan is dat zo. Tot slot, als de bankiers andere berichtgeving naar buiten brengen dan (wat ze familie en vrienden adviseren) hun eigen idee, is dat een manifestatie van berekenend gedrag, die aantoont dat ze het zelf ook niet geloven. Ze maken enkel gebruik van het gegeven, dat mensen nu eenmaal graag worden gerustgesteld (bedreiging ontkennen). We noemen dat een leugentje om bestwil. Die bestwil is in dit geval de financiële markt, die deel uitmaakt van het eigen systeem (daar eet hij van). Het wordt dan een ontkenning om zelfbehoud. Maargoed ook hier alweer een heleboel gespeculeer over een simpele stelling, die je kan geloven of niet. Groet, Henk
 25. John, Het aardige van sociale wetenschap is dat het niet gelijk is aan natuurwetenschap. Een steen valt altijd naar beneden door de wet van de zwaartekracht. Mensen daarentegen hebben een keuze uit het repertoire van reacties en handelen gelukkig niet uitsluitend naar wetten. Vragen naar het onomstotelijk bewijs hoort dan ook bij de natuurwetenschapper. Je weet dat ook wel, want je wil al een steekproef doen bij 1000 mensen. Er staat dan ook in de stelling "meest voorspelbare" in plaats van "enig mogelijke" reactie. Goed, dat gezegd hebbende, kunnen we verder op de inhoud. Indien je de voorbeelden zowel niet als een menselijke reactie ziet als een ontkenning, kan je de vergelijking net zo goed schrappen, want die zegt dan verder niets. Gelukkig geef je zelf een voorbeeld, waar ik aan toe kan voegen, dat als iemand er zwaar van overtuigd is niet knap te zijn en je een compliment maakt over het uiterlijk, je waarschijnlijk al of niet verbaal voor een leugenaar of bedrieger wordt uitgemaakt. Dit is overigens wetenschappelijk aangetoond door Maturana en Varela, met de autopoiese theorie. Je maakt een onderscheid tussen kritiek en bevestiging. Je zegt daarbij dat je waarschijnlijk bij bevestiging een dankjewel zal ontvangen en bij kritiek een bevestiging met een verklaring, verdediging, ontkenning of nog iets anders. Je geeft er andere woorden aan, maar zegt eigenlijk hetzelfde. Ik doelde natuurlijk op (opbouwende) kritiek, want de sociale beleefdheden uitwisseling, die overigens wel heel boeiend is, heeft niet zoveel van doen met nieuwe informatie, maar stoelt juist op bevestiging. "Ik vind jou aardig, zullen we vrienden zijn". Ik zal de voorbeelden nog nader toelichten. 1) Als er ergens een kerncentrale ontploft, is de eerste gedachte bij veel mensen dat dit zeer ernstige radioactieve straling oplevert. De exploitant zegt dat dit niet zo, in ieder geval veel minder, is. Je kan hierbij de vraag stellen of dit een ontkenning is en of het wel een mens is die dit zegt. Mijn antwoord is ja, er moet toch iemand zijn die het bedacht en gezegd heeft en ja, in mijn idee valt dit wel onder ontkenning (van zeer ernstige radioactieve straling). Bagatelliseren valt in mijn beleving ook onder ontkennen (van de ernst van de zaak). 2) Als er een toestand is in de financiële wereld, en de berichten daarover zijn tegenstrijdig, variërend van "het gaat alweer iets beter" tot "Amerikaanse bank heeft miljardensteun nodig". Dan denk ik dat er ergens iets niet klopt. De miljardensteun is feitelijk (6miljard euro), hoeveel het beter gaat is veel minder feitelijk(of je moet inflatiecijfers, de stand van de dollar en de beurskoersen als representatieve graadmeter zien, maar ik dacht dat het daar ook nog niet zo best mee ging). Je zou dan kunnen gaan denken dat we in een economische crisis zitten en dat er mensen zijn die dat ontkennen, om wat voor reden dan ook. Het zijn ook in dit geval mensen die het bedenken, zeggen en opschrijven in persberichten. Je kan er over redetwisten of dat een reactie is, maar ik heb eerder al uiteengezet wat ik zie als het verschil tussen de spontane, impulsieve reactie en de weloverwogen, doordachte, rationele reactie. Ter aanvulling ben ik er zwaar van overtuigd dat organisaties niet kunnen denken of handelen. Organisaties worden namelijk gevormd door mensen, die er invulling aan geven. Zonder mensen geen organisatie. Daarmee is alles wat een organisatie doet, denkt of naar buiten brengt, een (re)actie van mensen. Zo heb ik nog nooit een rechtspersoon (bv,nv) gesproken, maar enkel een persoon die er werkzaam is. Ook kan je stellen dat de bewering in beide voorbeelden nooit is gedaan en er dus geen sprake kan zijn van een reactie op de bewering. Indien dat het geval is (re)ageren deze mensen op niets en komen de beweringen die zij doen zomaar op. Dat zou wel heel erg onwaarschijnlijk zijn, waardoor ik eerder denk dat het zich handelt om een (vermeende) publieke opinie, waar op ge(re)ageerd wordt. Wel John, zo heb je me nog aardig uit m'n tent weten te lokken ;) Dank Je! Houd me lekker scherp.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.