Jump to content

Jantax

Legend
 • Content Count

  434
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

Everything posted by Jantax

 1. @Superkees: Om eerlijk te zijn is de fiscus wel de laatste om iets te laten, wat ik eigenlijk wel van plan was (ik ben tenslotte niet frauduleus ingesteld, dus die discussie durf ik wel aan). Dat is precies de reden waarom men vol goede moed met een km-administratie begint en denkt dat het wel goed komt. En tevens de reden waarom bij een latere controle en daaropvolgende correctie de deceptie vaak zo groot is. Men is zich van geen kwaad bewust, maar voelt zich behandeld als een soort crimineel. En dat terwijl men zich jaren het schompes heeft geadministreerd! Wat zullen verd...e nou beleven! Gelukkig lijkt het er op dat de fiscus zich steeds meer realiseert dat zij het met een te strenge handhaving uiteindelijk ook voor zichzelf verpest (behandel ze als criminelen en ze gaan zich ernaar gedragen). Sommigen gunt zij wellicht daarom ook bij een niet helemaal perfecte km-administratie het voordeel van de twijfel. Anderzijds was, is en blijft het haar taak om belasting te heffen en mag zij zich daarbij baseren op wettelijke regels die in de praktijk zeer nadelig voor de belastingplichtige kunnen uitpakken. En in een tijd waarin elke extra belastingcent voor de overheid van harte welkom is, is het zeer de vraag naar welke kant het kwartje in jouw geval uiteindelijk omvalt.
 2. Pieter, die € 0,19/km geldt niet voor openbaar vervoer, omdat je als brave ondernemer daar netjes een kaartje voor koopt waarop de feitelijke prijs staat vermeld. Als het veel voordeliger is om te doen alsof je met de auto of fiets bent gegaan, moet je dat vooral doen als je daar gelukkig van wordt, want de fiscus kan dit inderdaad niet altijd goed controleren. Maar het mag officieel niet. Eerlijk duurt het langst zou ik zeggen.
 3. Frans, gefeliciteerd met de goede afloop. Ook ik heb klanten bij wie het goed gaat, maar ik heb wel de indruk dat dit sterk samenhangt met het fiscale verleden van de persoon en de stereotiepe betrouwbaarheid van zijn/haar functie. Hoe minder gedoe de persoon in het verleden met de fiscus heeft gehad en hoe minder de functie van de persoon wordt geassocieerd met een bloedhekel aan administratie en een voorkeur voor het opzoeken van fiscale grenzen, hoe groter de kans dat een controle goed afloopt. Typische voorbeelden van beroepen/functies met een verdacht imago als het om privé-gebruik auto gaat, zijn: de vertegenwoordiger, de accountmanager, de bouwvakker en de marktkoopman. Mijn eerdere advies geldt dus vooral voor hen.
 4. Superkees, je opsomming van eisen waaraan een km-administratie moet voldoen klopt. En als je ze zo leest, dan lijkt het vrij eenvoudig om hieraan te voldoen. Maar in de praktijk blijkt dit helaas niet het geval te zijn. En belastingambtenaren weten precies waar in de praktijk de knelpunten zitten: a) extra kilometers in het woon/werkverkeer vanwege omrijden om kinderen naar/van de creche te halen, of boodschappen te doen (beide zijn privé-kilometers) en b) extra kilometers in dienstreizen vanwege het niet direct kunnen vinden van het adres, of een parkeerplaats in de buurt, of vanwege het nemen van een verkeerde afslag, of het geblokkeerd zijn van de normale weg door een lossende vrachtwagen o.i.d. De extra kilometers vermeld onder a) kan je wellicht nog op een of andere manier wegmoffelen, maar met die vermeld onder b) is dat meestal onmogelijk. En probeer maar eens bij te houden hoe en waarom je in bepaalde gevallen zoveel extra kilometers hebt gereden t.o.v. het aantal dat een routeplanner aangeeft. Zelfs met een "black box" is dat een enorme opgave. En hoe bewijs je soms jaren later dat je destijds om bent gereden omdat er toen op de normale weg inderdaad een file stond of er inderdaad pas na 4 blokjes om een parkeerplaats vrij kwam? En hoe geloofwaardig is überhaupt een km-administratie waarin elke extra kilometer wordt verantwoord? Want dit vergt niet alleen welhaast bovenmenselijke administratieve gaven, het vergt ook zeeën van tijd. Tijd die je in de praktijk niet hebt, of wilt besteden aan deze materie. Een niet geheel sluitende km-administratie voldoet dus niet aan de wettelijke eisen en een sluitende km-administratie is dus per definitie verdacht. Dat wordt dus hoe dan ook eindeloos discussiëren met de fiscus als die dat wil. En reken maar dat die dat wil, want het kost haar relatief weinig, maar levert haar wel bakken met geld op. Waarom anders denk je dat de fiscus een speciale unit privé-gebruik auto heeft opgericht? Dus voor de meeste ondernemers geldt: als je goedkoop zakelijk wilt rijden zonder je dagen te vullen met het bijhouden van een km-administratie en zonder het risico te lopen op forse naheffingen en kostbare procedures, rij dan een degelijke old- of youngtimer, of een nieuwere auto met een zeer lage bijtelling.
 5. Toeval, op zich heb je gelijk dat uit die € 0,19/km nog niet blijkt met welk vervoermiddel je die kilometers hebt gemaakt. Maar 20.000 zakelijke km met de fiets is voor de gemiddelde ondernemer/niet wielrenner ongeloofwaardig en voor openbaar vervoer geldt die € 0,19/km niet. Als belastingadviseur zou ik de gemiddelde ondernemer dus niet durven adviseren om de auto pas in te brengen zodra dit fiscaal voordelig is, terwijl er geen sprake is van een bijzondere omstandigheid op grond waarvan je je keuze ook daadwerkelijk mag herzien. Joost heeft zijn mening overigens al herzien.
 6. @Superkees: "Omdat ik nog een auto heb, zou het mogelijk zijn om minder dan 500 km privé per jaar te gaan maken. Ik heb vanaf 1 januari 2009 een sluitende km-administratie. " Daar denkt de belastingambtenaar waar je (veel) later mee te maken hebt, waarschijnlijk anders over! ;D Want het is en blijft toch een fantastische melkkoe, de auto van de zaak. Juist door die briljante bepaling waarmee je aan de bijtelling lijkt te kunnen ontsnappen: een km-administratie waaruit blijkt dat er jaarlijks minder 500 km privé is gereden. Want bij controle - het liefst lang na afloop van het betreffende kalenderjaar - blijkt in bijna 100% van de gevallen dat de km-administratie niet aan de wettelijke eisen voldoet. En dan is het kiezen of delen: óf je bent alsnog een vermogen kwijt aan de bijtelling (het liefst over meerdere jaren en met 50% boete en rente), óf je bent met een beetje pech nog meer kwijt aan gerechtelijke procedures, ook al oordeelt de rechter uiteindelijk dat je inderdaad geen privé-gebruik auto hoeft bij te tellen. De proceskostenvergoeding is in NL immers een lachertje Wees dus gewaarschuwd en denk nog eens heel goed na voordat je jouw auto op de balans zet! Overigens ben ik het niet eens met Joost dat je privé-zaken later altijd nog op de balans kunt zetten. Volgens mij moet je als ondernemer uiterlijk op het moment van zakelijke ingebruikname de keuze maken en moet die keuze blijken uit de administratie over het jaar waarin dat gebeurt. De keuzevrijheid waar Joost op doelt, geldt m.i. dus alleen voor zaken waarvan nog niet uit de administratie is gebleken dat je die al voor je IB-onderneming hebt gebruikt. Volgens mij ga je dus nat als uit je administratie over 2009 blijkt, dat je in 2009 voor een km-vergoeding en dus voor privé-vermogen hebt gekozen.
 7. Beste Nicole, je vraagt naar ideeën over hoe antwoordvoorbedrijven (hierna: AVB) info over wet- en regelgeving, subsidies en vergunningen nóg beter kan aanbieden en welke tools AVB daarbij kan gebruiken. Volgens mij is de beste tool die AVB ondernemers kan aanbieden, een korte inleiding waarin het volgende staat: 1. Vrijwel alle wet- en regelgeving kent bepalingen die op verschillende wijze kunnen worden uitgelegd. 2. Op de AVB-site en andere overheids-sites treft u de uitleg aan die de betreffende overheidsinstanties op enig moment aan de wet- en regelgeving wensen te geven. 3. Aan de uitleg en antwoorden op de AVB-site en andere overheids-sites (zoals die van de fiscus) kunnen geen rechten worden ontleend. 4. Wilt u een antwoord waar u wel rechten aan kunt ontlenen, stel uw vraag dan schriftelijk aan de instantie die in deze beslissingsbevoegd is (klik hier om te zien welke instantie beslissingsbevoegd is voor welke onderwerpen). 5. Heeft u hulp nodig om uw schriftelijke vraag te stellen aan de bevoegde instantie, of om uitvoering te geven aan het antwoord van zo'n instantie, of om in bezwaar/beroep te gaan tegen het antwoord van zo'n instantie, raadpleeg dan: [*] een gratis bron, zoals Higherlevel (aan de via dergelijke bronnen verkregen adviezen zijn geen rechten te ontlenen); [*] een goedkope, mede door de overheid gefinancierde bron, zoals een adviseur van de plaatselijke Kamer van Koophandel (ook aan de adviezen van deze bronnen zijn veelal geen rechten te ontlenen); [*] een onafhankelijke, duurdere commerciële bron, zoals een gespecialiseerde adviseur [aangesloten bij een beroepsorganisatie met o.a. een verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering, een klachten- en tuchtregeling en een permanente educatie aanbod- en controlesysteem] (aan de adviezen van dergelijke bronnen zijn veelal wel rechten te ontlenen). Hierdoor maak je als AVB vooraf duidelijk hoeveel waarde ondernemers mogen hechten aan de info die zij via de AVB-site tot zich kunnen nemen. En om het heel duidelijk te maken, zou ik op elke AVB-pagina ook nog de volgende disclaimer vermelden: "AVB en de op haar site genoemde overheidsinstanties aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door onjuiste informatie op de AVB-site, of door een onjuiste interpretatie van de informatie op de AVB-site. Schakel bij twijfel een erkend specialist in."
 8. Het belangrijkste verschil tussen winst en resultaat is a) de omvang van de arbeid en investeringen en b) de continuïteit van de activiteit. Resultaat is een predikaat dat veelal het karakter heeft van neveninkomen. Ik adviseer mijn klanten om pas voor winst te kiezen als dit structureel echt meer voordeel oplevert. Ook na de kosten van een eventuele discussie met de fiscus over het juiste predikaat. Waar de grens ligt, is per definitie erg subjectief en voor iedereen verschillend. @John Kode: "Even nog over dat 'nieuwe feit'. Dit is een term die inhoudt dat de inspecteur een onderzoeksplicht heeft. Keurt hij je aangifte goed, dan kan hij later (bijna) nooit zeggen dat hij 't niet wist. Dan had hij de aangifte maar beter moeten controleren. Hij heeft dus iets nieuws nodig, iets dat hij niet kon weten. In grote lijnen: alleen als de ondernemer de boel belazert en iets verzwijgt, kan de inspecteur je aangifte naderhand corrigeren." Helaas ligt e.e.a. wat genuanceerder: Zolang een ambtenaar geen bewust standpunt inneemt, is hij nergens aan gehouden. Pas als hij vragen over een bepaald punt heeft gesteld en hij na voldoende beantwoording daarvan vervolgens niets op dat punt heeft gecorrigeerd, dan pas is er sprake van opgewekt vertrouwen. En pas dan heeft hij een nieuw feit nodig om alsnog met terugwerkende kracht te kunnen corrigeren. 2 jaar geen bericht krijgen nadat je voorlopig als winstgenieter bent aangemerkt, is dus niet voldoende om latere correctie van het predikaat winst en alle voordelen die daarbij horen te voorkomen.
 9. Sarek, gewoon zo'n "dure" pensioenfiscalist erbij betrekken om te redden wat er te redden valt. Als ik het zo lees heeft de DGA in feite al beschikt over het pensioenkapitaal, dus is het in beginsel afrekenen geblazen. Niet bij de BV maar bij hem.
 10. Beste jckoenen, volgens mij is je casus het HL-stadium al voorbij. Want ik lees nu dat het over 2006 gaat. De definitieve aanslagen inkomstenbelasting zijn dus waarschijnlijk al opgelegd. Zodra de bezwaartermijn ongebruikt verstreken is, is het treffen van een betalingsregeling met de fiscus nog de enige mogelijkheid. Van die mogelijkheid moet je je niet al teveel voorstellen. Dus als jullie onvoldoende geld hebben om deze aanslagen te betalen, moet er z.s.m. een manier worden gevonden om deze aanslagen te verlagen. Een ervaren fiscalist kan jullie snel duidelijk maken of die manier er überhaupt nog is en zo ja, wat het kost, maar alleen als je hem/haar inzage geeft in jullie volledige dossier. HL is hiervoor niet het geschikte medium. Dus ik herhaal mijn advies: ga ermee naar een ervaren fiscalist.
 11. @alex789: "Wat betreft dat herinvesteren, zit er een max. aan dat bedrag? M.a.w. kan de gehele stakingswinst geherinvesteerd worden in een nieuwe onderneming? En zo ja, zitten daar termijnen aan waarbinnen dat geld in die nieuwe onderneming geinvesteerd wordt? Het hoeft dus niet al een andere bestaande onderneming te zijn, maar kan door dezelfde eigenaar gewoon nieuw opgericht worden?" Nee, er zit geen maximum aan. De stakingswinst moet in beginsel binnen 365 dagen geïnvesteerd zijn in een andere IB-onderneming en in activa waarop de stakingswinst kan worden afgeboekt. Je kan daartoe een bestaande onderneming kopen, of een nieuwe oprichten en van daaruit activa aanschaffen. Er gelden diverse voorwaarden. @jckoenen: "Is er iemand die dit op basis van no cure no pay wilt aanpakken ?" Wees verstandig en leg je casus - inclusief alle details - voor aan een ervaren fiscalist. Dat kost je in 1e instantie hooguit 1 a 3 uur = E 150 a E 500. Een schijntje als je hiermee misschien wel tienduizenden euro's aan belasting kunt besparen. Jouw zaak lijkt me niet geschikt voor no-cure-no-pay, want een procedure starten om meer geld van de gemeente te krijgen, of om de opbrengst alsnog te mogen gebruiken voor een stamrecht, lijkt me in dit stadium niet meer de meest effectieve weg. Fiscaal is het sowieso meestal beter om met enige creativiteit een hindernis te omzeilen dan er met veel verbaal geweld doorheen proberen te breken.
 12. McMiel, staar je niet blind op de leuke aftrekpost die de regeling jou in de jaren 2009 t/m 2011 kan opleveren. Als je inkomen er bijvoorbeeld zo laag door uitkomt, dat je niet eens de heffingskortingen volledig benut, dan ben je niet slim bezig. De regeling leidt ook tot lagere afschrijving en/of tot het realiseren van boekwinst in latere jaren. Dus wat je de eerste jaren aan belastingbesparing wint, lever je later weer in. Ik zou de regeling daarom alleen toepassen als ik in 2010 anders een chronisch gebrek aan liquide middelen zou hebben.
 13. Het mag allemaal, maar ga er maar van uit dat de fiscus vindt dat deze verhuur m.n. geschiedt vanuit privé-motieven i.p.v. uit zakelijke en dat de kilometers voor jou dus gelden als privé-kilometers. Hetzelfde geldt voor de werknemer die de auto van zijn werkgever gebruikt voor een eigen onderneminkje naast zijn baan. Als je financieel gezien niet van een koude kermis wilt thuiskomen, laat je dochter dan een bedrag betalen dat gelijk is aan de extra IB die jij door de bijtelling moet gaan betalen. Misschien gaat ze dan liever alsnog met de TGV (sneller en goedkoper). ;D
 14. Het lijkt me dat als je zelf in het woningdeel werkt, er op zich wel een opzet is te verzinnen waarbij je het kantoor vanuit privé aan derden verhuurt. Derden die "toevallig" ook allemaal al met jou samenwerkten. Maar als je met deze opzet voor ogen alles in één keer laat bouwen, vrees ik dat de fiscus toch vindt dat je het kantoor laat bouwen vanwege je ondernemersactiviteiten. En als het kantoor bouwkundig splitsbaar is van je woning (in de betekenis van "afzonderlijk verhuurd kunnen worden aan derden"), vindt de fiscus het waarschijnlijk toch verplicht ondernemingsvermogen. Om gezien vanuit jouw bestaande situatie het hele toekomstige pand als privé-vermogen te mogen aanmerken, moet het kantoordeel dus niet bouwkundig splitsbaar zijn van het woningdeel en moet de kantoorfunctie ook niet meer dan 90% van het totaal innemen. Het kantoordeel valt dan in box 3.
 15. Los gebouw met eigen ingang leidt tot etikettering als verplicht ondernemingsvermogen voor de IB. Dit betekent dat de opbrengsten en kosten ervan tot je winst = box 1-inkomen behoren in plaats van tot je box 3-inkomen. Leuk dat die anderen een VAR-WUO hebben, maar zijn de aanvragen ervan gebaseerd op de feitelijke werksituatie en heb je kopieën ervan in je administratie zitten?
 16. Beste Bas, als kersverse youngtimerbezitter (Audi 80 cabrio 2.6) vraag ik me af of het überhaupt wat gaat worden met jouw autobedrijf. Want ik lees dat je zelf voornamelijk administratief werk wilt gaan doen. Ik heb uiteraard geen idee wat je daar allemaal onder verstaat, maar de eigenaar van een bedrijf dat old- en youngtimers in- en verkoopt en onderhoud, moet zich voor mijn gevoel bezighouden met één van de kerntaken: in- en verkoop of onderhoud. En dus niet voornamelijk met administratie. Bij onderhoud van old- en youngtimers komt het aan op reputatie: werkt er een ervaren oldtimerspecialist en -liefhebber met liefde aan mijn auto, of een beun de haas in overall? Zo te lezen hebben jij en je broer nog geen reputatie op onderhoudsgebied, dus dat wordt moeilijk. Mijn advies in deze: werk nauw samen met een onderhoudsbedrijf dat deze reputatie al wel heeft. Jij zou je zelf dan kunnen (moeten?) focussen op de inkoop en de invoer vanuit het buitenland. Daarbij kan je het principe van Aaben Youngtimers hanteren: probeer vooral zogenaamde "rentnerwagen" te vinden: dealeronderhouden luxe uitvoeringen van premiummerken met weinig kilometers uit landen met een autovriendelijk klimaat en strenge autokeuringen. Om de beste deals te kunnen sluiten zal je heel erg veel in het buitenland moeten verblijven Een scherp ingekochte, kwalitatief goede old- of youngtimer die wordt verkocht via een auto-onderhoudsbedrijf met een sterke reputatie, verkoopt zich volgens mij haast vanzelf. Dus voor de verkoop volstaat bijna een goede website met een smaakvolle en degelijke uitstraling. Ter onderstreping van de kwaliteit van je aanbod zou ik niet adverteren op Marktplaats maar op specifieke autosites met een degelijke uitstraling. Je wilt tenslotte niet concurreren met de eerste de beste particulier en beunhaas die verder weinig tot niets met old- en youngtimers heeft.
 17. Ongelofelijk, 5 jaar lang een verkeerd BTW-tarief hanteren en niemand die het opmerkt! Komt op mij over als opzet (boete is dan niet meer dan terecht en waarschijnlijk zelfs nog te laag), of als een fout in de gebruikte software (je denkt iets in te vullen bij 19%, maar de software maakt er 6% van o.i.d.) gecombineerd met een totaal gebrek aan controle. Je kunt als bedrijf natuurlijk alles en iedereen gaan aanklagen, maar het is overduidelijk dat je zelf ook 5 jaar hebt zitten slapen. Hopelijk schudt een stevige boete de boel wakker.
 18. Paul, niet naar Joost en mij luisteren hoor. Want wij zijn maar simpele fiscalisten zonder noemenswaardige ervaring, dus geen Geweldig Intelligent Belasting Orakel, oftewel GIBO-accountant. En die heeft wel wat beters te doen dan een beetje dom ouwehoeren en gratis nep-advies geven op Higherlevel. ;)
 19. Paul, als je jaarlijks niet meer dan 1.000 km zakelijk rijdt en dit minder dan 10% van het totale aantal kilometers per jaar is (je rijdt bijvoorbeeld 10.102 km/jaar), dan vormt de auto verplicht privé-vermogen. Dit is dan jouw bijzondere omstandigheid. En met een beroep op de zogenaamde "foutenleer" kan je e.e.a. wellicht zelfs ook nog corrigeren over eerdere jaren. Doe e.e.a. via een fiscalist, anders krijg je waarschijnlijk ellenlange discussies met de fiscus.
 20. Gezien het bedrag dat gemoeid is met de renovatie, zal er fiscaal gezien geen nieuwe onroerende zaak door ontstaan (overigens gaat het niet zozeer om het bedrag, maar om de vraag of er sprake is van een functiewijziging = wijziging in de gebruiksmogelijkheden). In dat geval is het dienstverlening. Hiervoor geldt bij mijn weten nog geen herzieningsregeling. Er is al wel eens een voorstel ingediend om ook voor kostbare diensten een herzieningsregeling in te voeren.
 21. Ik heb laatst de perfecte site ontdekt om de prijzen van ongeveer alle nog rond rijdende niet-exclusieve auto's te vergelijken: www.gaspedaal.nl ! Let op: dit zijn vraagprijzen. Handelaren willen er altijd wat aan verdienen en particulieren zullen ook enige onderhandelingsmarge inbouwen, dus ik trek er bij een vraagprijs van 4.000 a 8.000 zelf 500 a 1.000 vanaf. In de memorie van antwoord van de 1e kamer wordt overigens met geen woord gerept over het door de 2e kamer reeds aangenomen youngtimervoorstel (35% over actuele marktwaarde). Dus ik ga ervan uit dat er niets meer aan verandert.
 22. John, ik ben het niet met je eens. Zelf een selectie maken op basis van onderzoek en je gezonde boerenverstand is het beste. Rondvragen in je netwerk is daar slechts een onderdeel van. De kwaliteit van de aanbevelingen daaruit hangt sterk af van de betreffende personen en hun omstandigheden en gelden dus per definitie niet 1 op 1 ook voor jou. Goede dienstverlening is voor een groot deel een kwestie van een goede samenwerking tussen klant en dienstverlener. Zoek dus vooral een boekhouder met wie het klikt. Dat is en blijft een kwestie van bellen, langsgaan en uitproberen. Begin dus bij voorkeur met een kleine pilot-opdracht. Om je zoektocht te beperken kan je bepaalde objectieve eisen stellen, zoals: 1 minimaal zoveel jaar ervaring, 2 aantoonbare ervaring met jouw soort business, 3 aangesloten bij een beroepsorganisatie met een verplichte educatieregeling en een klachten- en tuchtregeling, 4 de garantie dat het werk door een ervaren professional wordt gedaan i.p.v. elk jaar door weer een nieuwe assistent zonder ervaring, 5 iemand die bij je in de buurt zit, 6 iemand die goede contacten heeft met andere ervaren dienstverleners wiens hulp je ook nog wel eens nodig zou kunnen hebben, 7 iemand die reële tarieven berekent (dit is niet hetzelfde als een vaste lage prijs!), 8 iemand die voor veel zaken vooraf een nauwkeurige prijsopgaaf kan doen en die deze niet enkel beschouwt als een indicatie waaraan men geen rechten mag ontlenen, 9 iemand die een specificatie van de werkzaamheden en de daaraan bestede tijd bij zijn nota's voegt 10 iemand die jou qua omzet e.d. graag als klant heeft en door wie je dus snel geholpen wordt (hiervoor geldt: soort zoekt soort = klein zoekt klein, groot zoekt groot). Ik hoop dat je met deze "10 geboden" verder kunt. Succes!
 23. Over het moment waarop je je keuze voor de BTW moet hebben laten blijken, zijn de meningen verdeeld. Het veiligste is om deze direct te laten blijken in de BTW-aangifte over het tijdvak waarin je de 1e nota hebt ontvangen. Voor een ondernemer die met BTW belaste prestaties verricht is het de meest praktische methode om een nieuwbouwwoning vanaf het allereerste begin geheel aan te merken als ondernemingsvermogen, alle terugontvangen BTW over de bouw- en koopkosten te reserveren op een bankrekening en in de laatste BTW-aangifte over het jaar van ingebruikname de finale keuze te maken. Ben je te laat - is de aangifte over het tijdvak waarin je de woning in gebruik hebt genomen ook al definitief - dan kan je nog altijd via een suppletie de BTW aftrekken naar rato van het zakelijke gebruik in het jaar van ingebruikname. Maar hoe langer je met die suppletie wacht, hoe minder coulant de fiscus naar verwachting zal zijn. Het grote voordeel van de woning geheel aanmerken als ondernemingsvermogen voor de BTW, is dat de koopsom 19% lager is. Dus die is daardoor beter te financieren en/of de ondernemer houdt meer geld over voor andere uitgaven. Ondernemers die samen met hun levenspartner een nieuwbouwwoning kopen, kunnen overigens alleen alle BTW terugclaimen als die partner ook BTW-ondernemer is. Anders blijft de teruggave beperkt tot het eigendomsaandeel van de ondernemer in de woning. Om een woning geheel als ondernemingsvermogen te bestempelen voor de BTW, hoef je er niet je hele bedrijf in uit te oefenen. Het is voldoende dat je er bepaalde ondernemingsaktiviteiten in uitoefent, zoals bijvoorbeeld je boekhouding en/of de opslag van bepaalde zaken. Ik denk dat je wel last met de fiscus krijgt als het zakelijke gebruik in gebruikt oppervlak en/of dagen minder dan 10% is. Want volgens de regels die gelden voor de inkomstenbelasting (IB) is een niet bouwkundig splitsbare woning dan geheel verplicht privé-vermogen. Officieel gelden die IB-regels niet voor de BTW, maar ik acht de kans groot dat je er in de praktijk toch last mee krijgt. Je kan er zo nodig natuurlijk altijd één of meer rechtzaken aan wijden, het fiscale belang is immers groot. Maar bedenk daarbij wel dat bij slechts 10% zakelijk gebruik, dus 90% privé-gebruik, je gedurende 10 jaar jaarlijks 90% * 1/10 van de afgetrokken BTW weer moet afdragen.
 24. Ik ben het eens met Frans, maar wat is "zo bondig mogelijk"? That's the question! Volgens mij laten prospects zich het meest/snelst overtuigen door referenties en praktijkvoorbeelden van behaalde resultaten. Over het hoe en waarom hoef je mijns inziens dan helemaal niet meer uit te wijden. Het is de klant immers te doen om het resultaat. Mochten je klanten anoniem willen blijven en dus geen referenties met naam en toenaam willen geven, dan is het misschien een optie om de resultaten van een klanttevredenheidsonderzoek op je site te presenteren. Verder kan ik me voorstellen dat detaillisten graag een nadere specificatie zien van jouw non-food ervaring. een dierenwinkel lijkt me namelijk heel wat anders dan een meubelzaak en het zou me niet verbazen als klanten graag iemand inschakelen met bewezen ervaring in en affiniteit met bepaalde productcategorieën. Tot slot zou ik op de site al graag willen lezen hoe lang een bepaald traject duurt en wanneer er betaald moet worden.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept