Jump to content

VNIS

Legend
 • Content Count

  582
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by VNIS

 1. Ik wil je adviseren om jezelf eens in te beelden dat je zelf op zoek bent naar een verkoper in een ander werelddeel. Zou ja dan veel vertrouwen hebben in een eenvoudig briefje of in een goed onderbouwd businessplan waarin je kunt laten zien dat je verstand hebt van de markt en van de plaats die het product daarin in kan nemen ? Je voorkeur komt op mij over alsof je zonder enig risico ondernemer probeert te zijn. Hier spreekt niet veel vertrouwen voor het product uit. Ik vrees dat deze houding niet tot resultaat gaat leiden. Is het ondernemerschap wel wat je wenst ? Met vriendelijke groet. Jan van Nistelrooij.
 2. Goede middag Dennis, Ik vind het altijd vervelend als er geen enkele reactie komt op een vraag. Vandaar nu deze korte reactie. Een pand dat, uitsluitend, zakelijk gebruikt wordt dient verplicht zakelijk aangehouden te worden. Huur van een dergelijke ruimte van privé is niet toegestaan. Zie o.a. de site van de belastingdienst. Met vriendelijke groet,
 3. Goede middag arj. Het antwoord moet zijn dat u, zodra u deel neemt aan het economisch proces en er een rendement uit haalt, zich in dient te schrijven bij de Kamer van Koophandel en dus ook voor dit inkomen belastingplichtig bent. Zolang het om een beperkte omvang gaat kunt u de belastingdienst verzoeken om niet BTW plichtig te zijn en zijn er derhalve beperkte administratieve verplichtingen. Let op! U geeft aan dat u slechts "beperkte" inkomsten heeft waar ook kosten tegenover staan. Deze kosten moeten dan ook uitgaven betreffen en niet bestaan uit verrichte arbeid. Met vriendelijke groet,
 4. Goede avond LiLaLo, Het correcte antwoord is dat u zich meld bij de belastingdienst als BTW plichtige doch tevens een verzoek in dient voor ontheffing van administratieve verplichting inzake de omzetbelasting. Zie onderstaande tekst: "Een verzoek om ontheffing van administratieve verplichtingen dient u schriftelijk in. U stuurt een brief naar uw belastingkantoor. Wat zet u in uw verzoek? In uw verzoek moet u aannemelijk maken dat u in de komende jaren niet meer dan € 1.345 btw hoeft te betalen. Dat doet u bijvoorbeeld aan de hand van de gegevens van uw onderneming van voorgaande jaren. U hoort van ons Nadat u uw verzoek hebt ingediend, krijgt u van ons bericht. Als uw verzoek is goedgekeurd, gaat de ontheffing in vanaf het eerstvolgende jaar. De ontheffing kan met terugwerkende kracht ingaan tot de datum waarop het verzoek is ingediend. U moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen: U maakt aannemelijk dat u na toepassing van de kleineondernemersregeling geen btw hoeft te betalen over het jaar waarin u het verzoek hebt ingediend. U hebt over het jaar waarin het verzoek is ingediend geen btw vermeld op de door u uitgereikte facturen. U hebt over het jaar waarin het verzoek is ingediend geen btw teruggevraagd." Vervolgens kunt u m.i. de gerealiseerde omzet het beste bij uw inkomen uit onderneming mee nemen. Met vriendelijke groet,
 5. Goede middag Lilalo, Ik neem aan dat je voor de privé onttrekkingen een bedrag van 11.173 hebt ingevuld. (Immers anders ontstaat er een verschil van E 500.) Zo ja dan is de aangifte correct ingevuld. Ik heb nog wel de vraag of je in aanmerking komt voor de zelfstandigenaftrek ? En zo ja heb je daar dan bij de aangifte rekening mee gehouden ? Prettig weekend.
 6. Goede middag iesra2014. Mij komt het over dat je vraag te algemeen is. Wat zoek je precies ? Een full-time compagnon. ? Een part-time medewerker ? Een mede ondernemer met een groot netwerk ? Welke eigenschappen worden er van partner verwacht. ? Moet er "mede" arbeid geleverd worden ? In welke omgeving ben je op zoek ? Enz. enz. Ik denk dat je meer kans op een reactie hebt indien de vraag nader wordt toegelicht. Succes.
 7. Goede middag PeetersD.[/i Ik zal zo kort mogelijk reageren. Mochten er nog vragen overblijven neem dan contact op. Met vriendelijke groet,
 8. Goede middag Gever. Ik ben het niet eens met het antwoord van Roel J. Inschrijving in de KvK is geen enkel probleem. Immers vanaf het moment dat je ingeschreven bent ga je op zoek naar een opdracht. Hiervoor worden er kosten gemaakt en wordt er tijd besteed aan de onderneming. Deze kosten vormen het resultaat in de onderneming die, bij het uitblijven van opdrachten, negatief zal zijn. Dit negatief resultaat kan in mindering gebracht worden op het verkregen inkomen uit loondienst bij de IB aangifte. Met vriendelijke groet, Jan van Nistelroooij.
 9. Goede avond Serdary. Er wordt om een krediet gevraagd van € 25.000,00. Voor zover waarneembaar is de investeringsbehoefte ongeveer € 10.000,00 Ik verwacht dan ook niet dat er een krediet van € 25.000,00 beschikbaar wordt gesteld. Daarnaast nog even het volgende. Indien het resultaat van de onderneming in 2016 werkelijk behaald wordt kan er geen rekening meer worden gehouden met te ontvangen toeslagen voor de privé berekeningen. Met vriendelijke groet,
 10. Goede morgen Elvire. Om de kosten zakelijk aftrekbaar te maken moet er een afzonderlijke ingang en toilet aanwezig zijn voor de onderneming. Een eigen huisnummer is niet noodzakelijk. Met vriendelijke groet,
 11. Goede avond Zara29. Ik ben geen deskundige op het gebied van thuiszorgwinkels. Maar, als ik het goed begrijp heb je inmiddels twee jaren gestoken in de ontwikkeling van hulpmiddelen en trainingen voor het ondernemerschap. Dan denk ik dat, als je ervan overtuigd bent dat je hulpmiddelen van veel waarde zijn, de volgende stap een eigen onderneming is. Of dit direct een thuiszorgwinkel moet zijn of een webwinkel of een combinatie hiervan weet ik zo niet. Dat hang natuurlijk ook sterk af van je eigen mogelijkheden en middelen. Wellicht is het verstandig om eens een goed gesprek aan te gaan met een bestaande thuiszorgwinkel in bijvoorbeeld een andere plaats zodat men je niet als een directe concurrent ziet ? Met vriendelijke groet,
 12. Goede morgen Jozien. Uit de gegevens destilleer ik het volgende. V&W (Omzet -/- kostprijs -/- bedrijfskosten = 393-/-229-/-164= -1186) Dan kom ik tot de volgende balans. Laptop/printer 56 Eigen vermogen begin 4606 Voorraad 2770 Resultaat 1186 -/- BTW 179 Liq m. 535 Eigen vermogen eind 3420 Totaal 3540 Totaal 3420 Deze Balans sluit niet. Verschil 120 Dus zijn de gegevens, vermoedelijk, niet volledig. Dat is ook de reden waarom ik om aanvullende informatie heb gevraagd. Wellicht dat deze opsomming je verder helpt? Met vriendelijke groet.
 13. Goede middag Breinaald. Ik heb even naar de opstelling gekeken maar kan hieruit geen sluitend antwoord geven. Zo ontbreekt m.i. Specificatie van de kosten. (afschrijving / km vergoeding / etc.) Ik vermoed dat er aan inkopen € 2.999,00 is uitgegeven. Klopt dit ? Een specificatie van de BTW is ook welkom. Ik ben graag bereid om eens goed naar de cijfers te kijken. Wellicht dat u daarvoor een volledig inzage in de cijfers aan mij kunt verstrekken ? Met vriendelijke groet.
 14. Goede middag NizeNize, Wellicht dat men u hier: http://www.textielrecycling.nl/ verder kan helpen ? Met vriendelijke groet,
 15. Goede avond Piet, Heel simpel. Je zoon neemt je op in zijn loonadministratie en vergoed de gewerkte uren. Met vriendelijke groet,
 16. Goede morgen Paultown. Graag verwijs ik je naar de Linkedin groep "Samenwerken in een Coöperatie" Hier is veel kennis aanwezig en kan men je snel een antwoord geven. Succes.
 17. Goede middag Henksoet, Ik ben geen expert op dit gebied maar volgens mij is het volgende aan de orde. Allereerst is het afhankelijk van wat voor een bedrijf u in Nederland heeft. Bij een eenmanszaak zou een Belgisch kenteken mogelijk zijn maar bij een andere rechtspersoon m.i. niet. Daarnaast mag er, als ik de literatuur goed begrijp, maximaal voor een periode van twee weken gebruik gemaakt worden van het Nederlandse wegennet zonder dat er belasting (BPM etc.) afgedragen behoeft te worden. M.a.w. er zal een probleem ontstaan indien u regelmatig door Nederland rijdt en de auto door de instanties gesignaleerd wordt. Ik adviseer u dan ook dit voor te leggen bij een deskundige in deze. Met vriendelijke groet.
 18. Goede middag Minus 23. Zodra je in België in loondienst bent ben je voor dat deel in België belastingplichtig. Je dient je dus in België. eventueel via de werkgever, aan te melden als belastingplichtige. Voor Nederland dien je t.z.t. een aangifte te verzorgen met daarin het buitenlands inkomen, wat reeds in België belast zal zijn. In de Nederlandse aangifte moet dit dan naar voren komen. Daarnaast dient het inkomen uit de eenmanszaak aangegeven te worden. Omdat je, vermoedelijke, niet meer voldoet aan de eisen voor zelfstandigenaftrek etc. dient het inkomen uit onderneming ( c.q resultaat uit onderneming) nu aangegeven te worden als overige inkomsten. Met vriendelijke groet,
 19. Goede morgen Roy, De meest voor de hand liggende oplossing is dat de 4k als vooruitbetaald geboekt wordt en er per maand 1/36 deel overgeboekt wordt naar de leasekosten. Hiermede worden de leasekosten genomen op het moment dat de auto ook werkelijk in gebruik is. Ik kan me voorstellen dat er, fiscale, redenen zijn om deze "kosten" ineens te nemen doch dat lijkt mij geen goed "koopmansgebruik" en dus ook niet correct. Met vriendelijke groet,
 20. Goede middag Konijntje, Uit de vraagstelling is op te maken dat je werkelijk geen enkel idee hebt hoe je dit aan moet pakken. Het advies moet dan ook zijn: Verdiep je eens goed in deze materie. Neem contact op met b.v. de boekhouder / accountant; brancheorganisatie; Kamer van koophandel etc. In samenspraak met een goede adviseur en de Belgische partner kun je dan een samenwerking vinden die voor beide partijen de beste is. Succes.
 21. In mijn praktijk verzorg ik al weer vele jaren de administratie van vele vof's. Het komt regelmatig voor dat niet alle vennoten in aanmerking komen voor de zelfstandigenaftrek etc. Het is nog nimmer voorgekomen dat één van de vennoten als werknemer wordt aangemerkt. Hiervan is dus geen sprake. Ik heb dit bericht verzonden om te voorkomen dat anderen door het lezen van de geciteerde teksten op foutieve gedachten worden gebracht. Met vriendelijke groet.
 22. Goede middag Sander. Wellicht dat de belastingdienst, voor de btw, dezelfde richtlijnen hanteert als voor personeel ? Zie: http://goo.gl/AiFgsf Ik ga ervan uit dat er, indien er voldoende reclame met (aan) de fiets (vast) gemaakt wordt, er geen enkel bezwaar tegen is om de fiets zo veel als mogelijk in te zetten zonder enige fiscale consequenties. Met vriendelijke groet.
 23. Goede middag Marlies. Heb je ook naar de (on)mogelijkheden van een coöperatie (u.a.) gekeken ? M.i. kun je deze rechtsvorm kiezen voor de gezamenlijke kosten en verder als zelfstandige opereren. Er zal binnen de coöperatie geen winst behaald worden en is er dus ook geen sprake van VPB. Met vriendelijke groet.
 24. Goede middag Mitchel. Uit je vraag maak ik op dat dit prototype een waarde vertegenwoordigd. Je wilt het immers zelf gaan gebruiken. Je dient nu dit prototype, met BTW, aan jezelf te verkopen tegen de waarde die het vertegenwoordigd. Ik begrijp best dat de volgende vraag dan is. Tegen welke waarde ? Deze vraag is zeer moeilijk te beantwoorden. Voor de waarde die je gaat hanteren zal een plausibele uitleg noodzakelijk zijn als er bij een, eventuele, belastingcontrole om gevraagd wordt. Met vriendelijke groet.
 25. Goede middag MDE. Aanvullend nog even het volgende. Er bestaat nog wel de mogelijkheid dat de Kleine Ondernmersregeling voor de omzetbelasting een voordeel oplevert ? Met vriendelijke groet.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept