Ga naar inhoud

Ellen Timmer

Junior
 • Aantal berichten

  19
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

Karma

1

Persoonlijke info

Bedrijfsinfo

Visie op

 • Ik zoek mensen die
  bij kunnen dragen aan het ondernemersnetwerk van Pellicaan Advocaten
 • Mijn mening over ondernemerschap
  steeds op zoek naar nieuwe kansen waarbij alle ontwikkelingen worden gevolgd; wij willen graag juridische sparringpartner van onze cliënten zijn
 • Mijn mening over innovatie
  de maatschappij verandert dus ondernemingen veranderen ook
 1. Op 11 oktober a.s. van 15 tot 18 uur organiseert Pellicaan Advocaten in samenwerking met Mazars een seminar bestuurdersaansprakelijkheid bij de besloten vennootschap (juridisch en fiscaal). Tijdens dit gratis seminar worden de actualiteiten inzake juridische en fiscale bestuurdersaansprakelijkheid besproken, waarbij de positie van de statutair directeur onder het nieuwe flex-bv recht aan bod zal komen. Onderstaand volgt enige nadere informatie over het programma en de sprekers. Programma 15.30 uur Ontvangst 16.00 uur Introductie door dagvoorzitter Sander Boomman (accountant Mazars) 16.10 uur De statutair directeur van de flex-bv – Ellen Timmer (advocaat Pellicaan Advocaten) 16.55 uur Pauze 17.10 uur Actualiteiten fiscale bestuurdersaansprakelijkheid – Pieter Visser (belastingadviseur Mazars) 17.45 uur Gelegenheid om vragen plenair aan beide inleiders te stellen 18.00 uur Borrel Sprekers E.C. (Ellen) Timmer is als advocaat ondernemingsrecht werkzaam bij Pellicaan Advocaten N.V. en houdt zich al lange tijd bezig met het rechtspersonenrecht in ruime zin, met inbegrip van bestuurdersaansprakelijkheid (en de preventie daarvan), herstructurering, fusie & overname, alsmede geschillen in de ondernemingssfeer. Voorts is zij actief op het gebied van het financiële (toezicht)recht, onder meer met betrekking tot de Wet toezicht trustkantoren en Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. P.A. (Pieter) Visser is als partner-aandeelhouder verbonden aan Mazars en is actief binnen de belastingadviespraktijk te Rotterdam. Hij is hier sinds 1995 werkzaam en heeft als generalist brede advieservaring opgedaan binnen de algemene fiscale adviespraktijk met fiscale planning voor stichtingen, verenigingen en (middel)grote (familie)ondernemingen op het gebied van de structuur, herstructureringen (fusies, samenwerkingsverbanden), opvolgingen, overdrachten en de fiscale planning. Locatie Pellicaan Advocaten N.V., Rivium Promenade 190, Capelle a/d IJssel Aanmelden en inlichtingen U kunt zich aanmelden voor dit seminar door het inschrijfformulier op http://www.mazars.nl/Startpagina/Nieuws/Evenementen/Aanmelden-seminar-bestuurdersaansprakelijkheid-11-okt-2012-te-Rotterdam in te vullen. Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij Carolien van Willigen, telefoon 088-6272288, e-mail Carolien.vanWilligen@pellicaan.nl. Website Naar website van evenement Organisator Pellcaan Advocaten Uitnodiging seminar 11 oktober 2012 bestuurdersaansprakelijkheid Pellicaan Mazars.pdf
 2. Het is heel ongebruikelijk dat stichtingen aandelen in kapitaalvennootschappen houden, tenzij die stichtingen liefdadige of rekreatieve doelen hebben en geen behoefte hebben aan de uitkering van winst aan belanghebbenden. Een stichting mag nl. geen uitkeringen doen (zoals een bv of nv dat wel mag). Verder zitten er fiscale nadelen aan een stichting als aandeelhouder (maar ik kan daar niet zoveel over vertellen). Soms worden stichtingen door slechte adviseurs geadviseerd om aan schuldeisers uit het verleden te ontkomen. Zulk advies blijkt met enige regelmaat onjuist te zijn. Er is allerlei rechtspraak over. Het is te hopen dat jullie structuur met een stichting die aandelen in een nv houdt een bonafide en gezonde structuur is. Wellicht is er aanleiding om nog eens advies in te winnen over de wenselijkheid van die structuur, zeker nu er geen verschil in aansprakelijkheid is tussen een stichting als aandeelhouder en een bv of nv als aandeelhouder.
 3. Hoewel de twee wetsvoorstellen over de flex-bv nog niet door de Eerste Kamer zijn aangenomen, lijkt het er wel op dat dit nog dit halfjaar zal gebeuren. Aangezien het nu al half mei is, is het de vraag of 1 juli 2012 als invoeringsdatum wordt gehaald (al heeft de minister van V&J dit in maart wel aangekondigd). Het kan zijn dat de datum van inwerkingtreding pas 1 januari 2013 wordt. Voor iedereen die met de besloten vennootschap (bv) te maken heeft, zoals accountants, adviseurs, directeuren en aandeelhouders, is het echter van belang om tijdig op de hoogte te raken van de mogelijkheden en voetangels van het nieuwe bv-recht. Om die reden organiseert Pellicaan Advocaten in samenwerking met Mazars een seminar op meerdere locaties onder de titel “Juridische, financiële en fiscale aspecten van de flex-bv”. De seminars worden door lokale mensen van Pellicaan Advocaten en Mazars verzorgd en bieden ook de gelegenheid voor het stellen van vragen. Website Naar website van evenement Organisator Pellicaan Advocaten, Mazars
 4. Hoewel de twee wetsvoorstellen over de flex-bv nog niet door de Eerste Kamer zijn aangenomen, lijkt het er wel op dat dit nog dit halfjaar zal gebeuren. Aangezien het nu al half mei is, is het de vraag of 1 juli 2012 als invoeringsdatum wordt gehaald (al heeft de minister van V&J dit in maart wel aangekondigd). Het kan zijn dat de datum van inwerkingtreding pas 1 januari 2013 wordt. Voor iedereen die met de besloten vennootschap (bv) te maken heeft, zoals accountants, adviseurs, directeuren en aandeelhouders, is het echter van belang om tijdig op de hoogte te raken van de mogelijkheden en voetangels van het nieuwe bv-recht. Om die reden organiseert Pellicaan Advocaten in samenwerking met Mazars een seminar op meerdere locaties onder de titel “Juridische, financiële en fiscale aspecten van de flex-bv”. De seminars worden door lokale mensen van Pellicaan Advocaten en Mazars verzorgd en bieden ook de gelegenheid voor het stellen van vragen. Website Naar website van evenement Organisator Pellicaan Advocaten, Mazars
 5. De twee flex-bv wetsvoorstellen zijn voor de Eerste Kamer vergadering van 12 juni a.s. als "hamerstukken" geagendeerd. Dat betekent dat zij waarschijnlijk zonder stemming worden aangenomen. Over de datum van inwerkingtreding is op dit moment nog niets bekend. Ik heb gehoord dat het ministerie daarover uiterlijk op 12 juni duidelijkheid verschaft. Wie het meer in detail wil volgen kan mijn weblog http://flexbv.wordpress.com/ (e-mail signalering mogelijk). Zie voor algemene informatie over de flex-bv en de wet bestuur & toezicht onze nieuwsbrief, https://flexbv.files.wordpress.com/2012/06/2012-05-flex-bv-special-juridische-actualiteiten-pellicaan.pdf Overigens is de wet bestuur & toezicht vertraagd en zal niet gelijk met de flex-bv voorstellen in werking treden. 2012-05_Flex-bv_special_juridische_actualiteiten_Pellicaan.pdf
 6. Hoewel de twee wetsvoorstellen over de flex-bv nog niet door de Eerste Kamer zijn aangenomen, lijkt het er wel op dat dit nog dit halfjaar zal gebeuren. Aangezien het nu al half mei is, is het de vraag of 1 juli 2012 als invoeringsdatum wordt gehaald (al heeft de minister van V&J dit in maart wel aangekondigd). Het kan zijn dat de datum van inwerkingtreding pas 1 januari 2013 wordt. Voor iedereen die met de besloten vennootschap (bv) te maken heeft, zoals accountants, adviseurs, directeuren en aandeelhouders, is het echter van belang om tijdig op de hoogte te raken van de mogelijkheden en voetangels van het nieuwe bv-recht. Om die reden organiseert Pellicaan Advocaten in samenwerking met Mazars een seminar op meerdere locaties onder de titel “Juridische, financiële en fiscale aspecten van de flex-bv”. De seminars worden door lokale mensen van Pellicaan Advocaten en Mazars verzorgd en bieden ook de gelegenheid voor het stellen van vragen. Website Naar website van evenement Organisator Pellicaan Advocaten, Mazars
 7. Hoewel de twee wetsvoorstellen over de flex-bv nog niet door de Eerste Kamer zijn aangenomen, lijkt het er wel op dat dit nog dit halfjaar zal gebeuren. Aangezien het nu al half mei is, is het de vraag of 1 juli 2012 als invoeringsdatum wordt gehaald (al heeft de minister van V&J dit in maart wel aangekondigd). Het kan zijn dat de datum van inwerkingtreding pas 1 januari 2013 wordt. Voor iedereen die met de besloten vennootschap (bv) te maken heeft, zoals accountants, adviseurs, directeuren en aandeelhouders, is het echter van belang om tijdig op de hoogte te raken van de mogelijkheden en voetangels van het nieuwe bv-recht. Om die reden organiseert Pellicaan Advocaten in samenwerking met Mazars een seminar op meerdere locaties onder de titel “Juridische, financiële en fiscale aspecten van de flex-bv”. De seminars worden door lokale mensen van Pellicaan Advocaten en Mazars verzorgd en bieden ook de gelegenheid voor het stellen van vragen. Website Naar website van evenement Organisator Pellicaan Advocaten, Mazars
 8. Degenen met juridische belangstelling, kunnen mijn flex-bv weblog volgen, dat is te vinden op http://flexbv.wordpress.com/. Daarin volg ik de ontwikkelingen en meld ik wat er in openbare bronnen te vinden is.
 9. Als je voor 50% eigenaar van een bv wil worden zijn daar twee manieren voor: 1. Je koopt de helft van de aandelen van de huidige eigenaar. Dan moet je een koopprijs betalen. 2. De bv geeft nieuwe aandelen uit, het aantal is hetzelfde als de aandelen die de huidige eigenaar heeft. Die aandelen moeten worden "volgestort". Het bedrag van 1. en 2. hangt af van de waarde van de onderneming en (bij 2.) van de nominale waarde van de aandelen (aantallen euro). Bij het meedoen aan een bv is het altijd belangrijk om fiscaal en juridisch advies in te winnen. Zo weet ik niet of je zonder fiscale consequenties over die ontslagvergoeding kunt beschikken. Het kan je heel veel geld kosten als je fiscaal een foute keuze maakt. Verder is het bij het samenwerking via een bv essentieel dat je controleert of je geen "kat in de zak" koopt. Verder is het belangrijk om met je partner goede afspraken te maken over de samenwerking, aangezien het Nederlandse bv-recht daar vrijwel niets over regelt.
 10. Een nv en een bv zijn allebei rechtspersonen met een in aandelen verdeeld kapitaal. Ik verwacht dat er fiscaal geen relevant verschil is tussen een nv of bv als dochter. (Hoewel ik geen fiscalist ben.) De verschillen tussen bv en nv zitten in andere onderwerpen. Als de flex-bv wetsvoorstellen in werking treden, worden de juridische verschillen (niet-fiscaal) tussen nv en bv groter.
 11. Tijdens dit door Pellicaan Advocaten in samenwerking met Mazars University op donderdag 20 oktober 2011 te Rotterdam georganiseerde seminar, wordt door deskundige inleiders toegelicht waarom de coöperatie een interessante rechtsvorm is voor samenwerking. De Nederlandse rechtsvorm “coöperatie” biedt grote mogelijkheden voor samenwerkende ondernemingen en not-for-profitorganisaties. Hoewel iedereen bij de coöperatie meteen denkt aan de vele agrarische coöperaties, wordt deze rechtspersoon ook ingezet in de financiële wereld (Rabobank) en is de coöperatie ook heel geschikt voor allerlei andere samenwerkingsverbanden. Voorbeelden daarvan zijn: * inkoopsamenwerking door garagebedrijven; * samenwerkende medische beroepsbeoefenaren (tandartsen, huisartsen, voormalige medische maatschappen in ziekenhuizen); * bouwcombinaties, de ad hoc samenwerkingsverbanden van bouwondernemers; * samenwerkende vrije beroepsbeoefenaren met veel partner-aandeelhouders; * productontwikkeling. De coöperatie beschikt over een aantal kenmerken waardoor het soms beter geschikt is voor een samenwerkingsverband. Onder andere kan in een coöperatie veel flexibeler worden omgegaan met winstverdeling dan in de besloten vennootschap (bv). Verder bieden de statuten van de coöperatie heel veel verschillende mogelijkheden. De flexibiliteit is groter dan bij de bv, ook na de invoering van het wetsvoorstel inzake flexibilisering van het bv-recht. Degenen die samenwerken door middel van een vennootschap onder firma, maatschap of commanditaire vennootschap en overwegen voor rechtspersoonlijkheid te kiezen, dienen de coöperatie in hun beschouwingen te betrekken, aangezien de coöperatie vanwege het verenigingskarakter zeer geschikt is voor persoonlijke samenwerkingsverbanden. Ook fiscaal kan de coöperatie heel interessant zijn. Website Naar website van evenement Organisator Pellicaan Advocaten in samenwerking met Mazars University
 12. Ja, advocaten zijn duur: ze moeten hun vak bijhouden, hebben allerlei wettelijke verplichtingen en hebben ook allerlei kosten in de sfeer van ICT, vaktechnische bronnen, enz.. Als klant van een advocaat moet je dus goed nadenken wat je wil: * Is het financiële belang groot genoeg om het waard te maken een advocaat in te schakelen. Als je bij een groot financieel belang zelf gaat lopen klunzen ben je een dief van je eigen portemonnee. * Wat is de dynamiek. Bijvoorbeeld: een eenmalig advies is qua kosten goed te overzien. Een onderhandelingstraject dat niet opschiet kun je afbreken. Als je een procedure start, weet je niet wat het kost, want dat hangt mede van de wederpartij af en ook van het verloop van de procedure. * Welke aanpak kiest de advocaat en past de aanpak bij jou. * Ik heb geen inzicht in de uurtarieven die advocaten in Nederland rekenen, maar ik heb het idee dat er niet veel zijn die voor een tarief van minder dan EUR 150 per uur werken. Als je iemand met ervaring zoekt, zul je toch op een uurtarief van tussen EUR 150 en EUR 250 excl. btw moeten rekenen. En dan heb je natuurlijk nog de echt dure jongens, die rekenen EUR 250 of meer. Het inschakelen van een advocaat is dus gewoon een kosten-baten analyse, waarbij je de advocaat ook kunt betrekken.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.