Ga naar inhoud
 • 0

Van eenmanszaak of VOF naar BV

Moderator     20k 1614

Een eenmanszaak (verder EMZ) of VOF omzetten naar een BV. Veel gevraagd advies dat te vaak verkeerd uitgevoerd wordt of zelfs nooit had mogen gebeuren. Als ik spreek over de BV dan is een Holding en dochter BV daaronder ook van gelijke toepassing.

 

Wanneer is die BV nu eigenlijk interessant? Er zijn meerdere redenen om een EMZ of VOF om te zetten naar een BV. Op een rijtje:

 

1. De BV is fiscaal voordeliger. Oftewel: de belastingdruk van de vennootschapsbelasting, de dividendbelasting, de inkomstenbelasting en loonbelasting (allen BV) is lager dan de inkomstenbelasting over de totale winst in de EMZ;

 

2. Beperking van de aansprakelijkheid voor het privé vermogen;

 

En in mindere mate:

 

3. Mogelijkheid tot opbouw van pensioen in eigen beheer;

 

4. De dochter BV verkopen en via de deelnemingsvrijstelling de winst daarop belastingvrij in de holding ontvangen.

 

5. Deelname in een bestaande onderneming.

 

Dit klinkt als een hoop abracadabra, dus wat duidelijkheid is op zijn plaats. Op nummer:

 

1. Bij winsten vanaf 100.000 euro kan de gezamenlijke druk van de genoemde vier belastingen in de BV lager zijn dan de IB heffing over de winst in de EMZ.

 

2. Vermogen dat in de BV gehouden wordt, gaat bij een faillissement verloren. Nu een BV een juridisch zelfstandige entiteit is, kan een aandeelhouder of bestuurder alleen voor zijn privé vermogen aansprakelijk gesteld worden als de schuldeiser kan bewijzen dat er onbehoorlijk bestuur is gepleegd.

 

3. Pensioen in eigen beheer heeft als voordeel dat de BV de pensioenverzekeraar is. De premie (het geld) blijft dus in de BV en de aandeelhouder kan zelf beslissen hoe hij deze pensioenreserve gaat opbouwen (beleggen, goed uitlenen, etc.).

 

4. Een dochter BV waar alle werkzaamheden in uitgevoerd worden heeft veelal een behoorlijke waarde die groter is dan de balanswaarde. Een koper van die BV is dus bereid om meer te betalen dan dat het bedrijf volgens de boekhouding waard is. Dat verschil (goodwill) kan belastingvrij aan de holding betaald worden.

 

5. Veel bestaande ondernemingen in een BV structuur willen niet anders dan dat je met een eigen BV participeert. Ook maakt dit zogenoemde earn-in regelingen mogelijk. Winsten/dividend uit de bestaande onderneming worden omgezet in aandelen waardoor je langzaam een steeds grotere aandeelhouder wordt. Vaak worden hieraan bepaalde omzetdoelen gesteld, zodat jij de motivatie hebt om aandelen te verwerven en zij de zekerheid hebben dat jouw waarde een toegevoegde is.

 

De categorieën 3 en 4 zijn een bijkomend voordeel en mogen op zichzelf nooit een reden zijn om een BV te beginnen. De overigen zijn goede redenen om een BV (holding structuur) op te zetten. Voor 2 en 5 geldt dat de noodzaak vaak bij de ondernemer bekend is. Juist in categorie 1 gaat het te vaak mis of vragen veel ondernemers zich af of dit wel de juiste weg is. Welnu, daar ga ik hier dieper op in.

 

Een EMZ of VOF omzetten naar een BV vanuit een fiscaal perspectief is geen ABC verhaal. Allereerst zal aangetoond moeten worden dat dit fiscale voordeel er is. Dat kan alleen als je de belastindruk in de BV (inclusief vennootschapsbelasting, loonbelasting, dividendbelasting en belasting in box 2 van de IB aangifte) afzet tegen de IB belasting over de winst in de EMZ. Dat lijkt een oneerlijke verdeling (4 tegen 1), maar er zitten in de 4 heffingen voor de BV enorme tariefsvoordelen t.o.v. de IB heffing over winsten in de EMZ.

 

Veel EMZ houders weten wel dat zij boven een belastbaar inkomen van 53K 52% belasting betalen over elke extra euro winst. Daarmee is de toon gezet, want de tarieven door de BV liggen aanzienlijk lager en worden verder verlaagd doordat de verschillende belastingen nooit bovenop elkaar geheven worden. Een overzicht:

 

Vennootschapsbelasting: 20% tot maximaal 25,5%

Dividendbelasting: 25% (15% via de dividendbelasting en 10% aanvullend via box 2 van de IB aangifte)

Loonbelasting: zelfde schijven als normaal salaris (33,6 tot 52%)

 

Het mag duidelijk zijn dat het salaris uit de BV de 52% veelal niet mag halen. Bedenk je wel dat de wet LB een gebruikelijk salaris kent voor DGA´s. Dit bedraagt minimaal 40K bij een fulltime dienstbetrekking of indien meer: 70% van wat in de branche gebruikelijk is.

 

Het voordeel van de BV is dat er een salaris genoten kan worden dat lager is dan de winst in de BV. Het verschil tussen dat salaris en de winst kan uitgekeerd worden als dividend of gereserveerd worden voor toekomstige investeringen of de oudedagsvoorziening.

 

Maar hoe becijfer je nu wat voordeliger is? Dat kan alleen als je de winst in de VOF of EMZ qua belastingdruk afzet tegen wat mogelijk is in de BV. Daarbij speelt de hoogte van de goodwill door verkoop van de EMZ aan de BV een grote rol, maar is ook relevant hoeveel aftrekposten iemand heeft in zijn IB aangifte.

 

Goodwill is bij de omzetting een erg belangrijk en heet hangijzer. Een goed lopende EMZ of VOF kan goodwill herbergen. Maar vaak is dit de verdienste van de ondernemer zelf, zodat sprake is van persoonlijke goodwill. Als notaris X zijn EMZ zou verkopen aan een derde zonder zichzelf, dan is die EMZ waardeloos. Deze goodwill is niet overdraagbaar aan de BV, doch hierover kun je de discussie wel aangaan met de fiscus. Zo kan een cliëntenportefeuille ook voldoende goodwill herbergen, met of zonder de ondernemer.

 

Als je het eens wordt over de goodwill, dan moet je nog steeds belasting betalen over de stakingswinst. Dit is de som van goodwill, stille reserves (werkelijke waarde activa is hoger van de boekwaarde), fiscale reserves (FOR) en de desinvesteringsbijtelling. De som van dit geheel kun je echter als lijfrente bedingen bij de BV. Dan valt de stakingswinst dus weg tegen de premieaftrek van de stakingslijfrente bij de BV.

 

Een goed adviseur kan je inzicht geven in de verschillen in belastingdruk tussen de EMZ of VOF en de BV. Daarnaast kan hij je inzicht verschaffen in de haalbaarheid van goodwill en het DGA salaris dat je dient op te nemen. Met deze cijfers op een rij is al snel duidelijk of een BV vanuit fiscaal perspectief zin heeft. Immers, ook de kosten van dit adviestraject (denk minimaal € 5.000 inclusief fiscalist, notaris en accountantsverklaringen) moeten terugverdiend worden.

 

Kort samengevat:

 

 • advies en berekeningen door fiscalist, bepaling terugwerkende kracht, intentieverklaring;
 • verklaring van geen bezwaar aanvragen;
 • accountantsverklaringen voor de waarde van de in te brengen EMZ of VOF
 • conceptaktes notaris + inbrengaktes;
 • overeenkomsten tussen de BV(’s) en de DGA (arbeid, pensioen, management, rekening courant, aandeelhouders);
 • definitieve oprichting door notaris;
 • aanmelding bij de fiscus inclusief (eventueel) aanvragen fiscale eenheden voor de VPB en OB.
 • vaststelling gebruikelijk loon en voorbeloning (inkomen tussen einde VOF of EMZ en de feitelijke oprichting van de BV) DGA;
 • aanpassingen in de administratie wegens het overgaan van EMZ of VOF naar BV.

 

Nu hoor ik u denken: persoonlijke goodwill. Punt van aandacht is dat de fiscus alleen nog kan terugkomen op goodwill als zij de aangiftes VPB en IB in het jaar van overgang nog niet definitief hebben vastgesteld. Via de IB aangifte wordt de staking aangegeven en wordt de goodwill in de stakingswinst opgegeven en vervolgens als lijfrente weer afgetrokken. In de VPB aangifte staat de goodwill op de balans en wordt daarop in 10 jaar afgeschreven. De combinatie van beiden moet voor de fiscus aanleiding zijn om vragen te stellen. Laten ze dit na, dan kunnen ze na de definitieve aanslagen IB en VPB er niet meer op terugkomen.

 

Je ziet: het is een lang verhaal en beslist geen sinecure. Laat je bovenal overtuigend voorrekenen dat een BV zin heeft en laat je niet ompraten om deze dure constructie op te laten zetten zonder cijfermatige onderbouwing! Verder is een adviseur die een combinatie van diensten (fiscalist, accountant, notaris) kan bieden een pré. De genoemde overeenkomsten zijn ook door een goed fiscalist op te stellen, daar is geen advocaat voor nodig, tenzij je een samenwerkingsverband met een derde in gedachten hebt.

 

Lezen is leren. Doe er je voordeel mee.


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0
Senior     64 2

mooi verhaal, heel duidelijk. Ik dacht alleen dat bij een winst van € 175K het pas voordelig wordt om een BV te starten? Dat las ik ergens op de site van de KVK. Ook in de bruto netto berekening van essed staat zoiets. Maar verder helemaal met je eens


de wens is de vader van de gedachte

Link naar reactie
 • 0
Moderator     20k 22 1614

Hoi Glenn,

 

Als je nergens rekening mee houdt, dan ligt het keerpunt bij ongeveer 140K.

Maar dan vergeten partijen die dit roepen, dat er binnen de BV juist allerlei voordelen zijn die aftrek creëeren en daarmee de belasting drukken.

 

Denk aan:

- pensioen in eigen beheer

- de stakingswinst omzetten in een lijfrente

- goodwill bedingen bij de verkoop aan de BV.

 

Alledrie geven ze aftrekposten in de BV. Daarnaast kun je spelen met de hoogte van je salaris en daardoor overschotten in de BV opslaan.

 

Ik wil dus benadrukken dat vanaf 100K het interessant kan zijn om een fiscalist eens te laten berekenen of het voordelig is. Het is immers bij uitstek (!) een persoonlijk georiënteerd advies.

 

Groet

Joost

 


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Senior     64 2

Hoi Glenn,

 

Als je nergens rekening mee houdt, dan ligt het keerpunt bij ongeveer 140K.

Maar dan vergeten partijen die dit roepen, dat er binnen de BV juist allerlei voordelen zijn die aftrek creëeren en daarmee de belasting drukken.

 

Denk aan:

- pensioen in eigen beheer

- de stakingswinst omzetten in een lijfrente

- goodwill bedingen bij de verkoop aan de BV.

 

Alledrie geven ze aftrekposten in de BV. Daarnaast kun je spelen met de hoogte van je salaris en daardoor overschotten in de BV opslaan.

 

Ik wil dus benadrukken dat vanaf 100K het interessant kan zijn om een fiscalist eens te laten berekenen of het voordelig is. Het is immers bij uitstek (!) een persoonlijk georiënteerd advies.

 

Groet

Joost

 

 

ja precies, ik ben het ook wel eens met die voordelen. Maar ik zei dit omdat jij een opsomming van de voordelen maakte in je column en die € 100K daar een afzonderlijk voordeel was. Vandaar ook dat ik aangaf dat ik als afzonderlijk voordeel dacht dat dat geen € 100K was maar inderdaad € 140K of zelfs € 175K zoals wordt aangegeven op de kvk site


de wens is de vader van de gedachte

Link naar reactie
 • 1
Legend     478 1 112

Een heel aardig artikel, maar ik vind dat de kernvraag toch niet echt helder wordt beantwoord. Wat mij betreft is dat: "Waar moet je naar kijken voor het antwoord op de vraag: voor wie is een BV onder welke voorwaarden fiscaal interessant?" Hieronder volgen mijn commentaar en antwoord.

 

Hét fiscale voordeel dat je van een BV kunt hebben, bestaat mijns inziens uit:

a. het beperken van de belastingdruk over de jaarwinst, doordat je deze onder bepaalde voorwaarden niet geheel als loon aan jezelf hoeft te laten uitkeren,

b. het beperken van de belastingdruk over de niet als loon uitgekeerde jaarwinst door dit deel langdurig in je BV te laten zitten en

c. het beperken van de belastingdruk over de winst die incidenteel wordt behaald met de verkoop van één of meer zelfstandige onderdelen, door deze in een dochter-BV onder te brengen en de winst bij verkoop van aandelen in die dochter-BV langdurig in je BV te laten zitten.

 

Het fiscale voordeel van een BV zit hem dus met name in het langdurig kunnen uitstellen/beperken van de belastingheffing door geld op te potten in je BV. Bij een enkelvoudige BV loop je dan het risico dat deze opgepotte winst bij een (plotselinge) omslag van de resultaten uiteindelijk toch ten prooi valt aan schuldeisers. Bijvoorbeeld als de BV een enorme claim aan zijn broek krijgt waarvoor hij niet verzekerd blijkt te zijn. Verder kan je met slechts 1 BV geen gebruik maken van optie c, terwijl menig ondernemer er juist op uit is om iets op te bouwen wat hij later voor veel geld kan verkopen, zodat hij daarmee weer andere leuke dingen kan gaan doen dan belasting betalen.

 

Dus voor het advies wel/niet de BV in moet allereerst de vraag worden gesteld: welk bedrag denk je jaarlijks te kunnen oppotten, hoe lang denk je dat te kunnen en willen doen en welk bedrag aan meerwaarde denk je bij verkoop te kunnen realiseren? Dit mis ik in het verhaal van Joost. En ook dat dit het doorrekenen van een aantal scenario's (bijvoorbeeld 3) vergt, waarbij met name heel veel aandacht moet worden besteed aan de financiële privé-situatie (o.a. bestaand en gewenst uitgavenpatroon en inkomsten partner).

 

Als je begint met de hiervoor vermelde vragen, is na een 1e gesprek soms geen uitgebreid en kostbaar adviestraject meer nodig om tot een oordeel te komen. Bijvoorbeeld in het geval van een medisch specialist die jaarlijks E 300.000 winst maakt, maar ook gewend is om die elk jaar helemaal te consumeren. Een BV heeft in zo'n geval fiscaal niet zoveel fiscaal voordeel. De keuze wel/geen BV zal dan vooral moeten worden gemaakt op andere gronden.

 

Bij een zuinige jonge ondernemer die solide bedrijfswinsten behaalt, die nog lang wenst door te gaan én die niet al te hoge woonlasten, een gematigd consumptiepartoon en een verdienende partner heeft, kan een BV daarentegen al interessant zijn bij een een structureel winstniveau van E 85.000. Zeker als zaken als levensloopregeling e.d. worden meegenomen.

 

Welk bedrag bedrag aan belastingbesparing interessant is, is overigens vooral een kwestie van persoonlijke smaak. Temeer omdat de hoogte van het bedrag sterk afhankelijk is van wat men er voor moet doen en moet laten. De vraag: wel/geen BV is er daarom vooral één die de ondernemer zelf moet beantwoorden. Zij het bij voorkeur aan de hand van de plussen/minnen en haken/ogen van een aantal scenario's die in overleg met hem zijn opgesteld door een fiscalist.


Douwes Fiscale Diensten: Meester in Fiscaal Maatwerk www.douwesfiscalediensten.nl

Link naar reactie
 • 1
Legend     253 33

Ik onderschrijf de aanvulling van Jantax volledig. Ook mijn ervaring is dat vele ondernemers er zonder meer van uitgaan dat de BV-vorm voor hen fiscaal voordelig is en veelal blijkt dit idee dan gevoed te zijn door borrelpraat.

 

Inderdaad ben je er vaak in één gesprek al uit, de BV-vorm is voor de betreffende ondernemer helemaal niet profijtelijk. Soms moeten zij daar echt van overtuigd worden, want het idee "Holding, BV ==> fiscaal voordeel" leeft sterk. Als fiscaal adviseur moet je dan sterk genoeg in je schoenen staan om maar voor het gemak niet met het idee van de cliënt mee te gaan. Als je die cliënt inderdaad de rechtsvorm laat wijzigen, dan zal op dat moment ongetwijfeld bij de cliënt het idee bestaan dat je als adviseur goed bezig bent geweest. Maar als je als adviseur goed met je vak bezig wilt zijn, dan mag je nooit voor de weg van de minste weerstand kiezen. Helaas komen wij zo vaak ondernemers tegen (bijvoorbeeld nieuwe cliënten) die onterecht de BV-sfeer in zijn gegaan, dat we moeten concluderen dat hun vorige adviseurs ofwel te weinig kennis hadden, ofwel voor de weg van de minste weerstand hebben gekozen.

 

Moraal dus van het verhaal van zowel Joost, als van Jantax, als van mijzelve: bezint goed eer ge begint met de BV.


www.visservaneck.nl.

Link naar reactie
 • 1
Legend     1k 105

Wat zowel Jantax als Louis even vergeten is een ander aspect van de B.V. wat Joost wel noemt: beperking van persoonlijke aansprakelijkheid.

 

Juist in gevallen met een holding kan de werk-B.V. zo leeg mogelijk worden gehouden. Bij economische tegenslag of aansprakelijkheidstellingen kan de werk-B.V. in één klap om zeep worden geholpen.

Bij een eenmanszaak kost je dat ook direct prive de kop. Huis kwijt, auto kwijt, gevolgd door persoonlijke malaise, vaak zelfs echtscheidingen.

Natuurlijk valt dat enigszins af te dekken met huwelijks voorwaarden (heb vertrouwen in de echtgeno(o)t(e)?) en verzekeringen (duur tot onbetaalbaar in bepaalde sectoren).

 

Wat ik veel tegenkom zijn ondernemers die het 'fiscaal' verlies van een paar duizend euro graag laten opwegen tegen het zekere behoud van de eigen woning, pensioenvoorzieningen etc, daar hebben ze immers hard voor gewerkt.

 

Het louter fiscaal beoordelen van de keuze is niet goed.

 

De vragen zouden moeten luiden:

- is het fiscaal voordelig?

- is het met het oog op aansprakelijkheid voordelig?

Luidt het antwoord op één (of beide) van de vragen 'ja', dan zou in veel gevallen de keuze voor een B.V. moeten worden overwogen.

 

Groet,

 

Johan

 

 

 


JM juristen & adviseurs

ondernemingsrecht:

samenwerkingsverbanden | overeenkomsten | (algemene) voorwaarden en reglementen | bedrijfsstructuren | bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Legend     253 33

Beste Mr. Bitaktus (gelukkig dit keer goed getypt),

 

Het punt van de aansprakelijkheid vergeet ik uiteraard niet en ik ga er van uit dat Jantax dat ook niet vergeet, want de man heeft duidelijk verstand van zaken.

Wij zijn beiden alleen op het fiscale punt van de column ingegaan, omdat dit voor de meeste ondernemers toch het meest belangrijke punt is.

 

Het spreekt voor zich dat er situaties zijn, waarbij je voor een andere rechtsvorm kiest zonder dat dit fiscale voordelen (of wellicht zelfs nadelen) heeft. In het genoemde eerste gesprek ben je er meestal snel achter of de niet-fiscale aspecten een belangrijke rol moeten spelen in de eindbeslissing

 

Groeten,

Louis.


www.visservaneck.nl.

Link naar reactie
 • 0
Legend     478 1 112

Beste mr. Bitaktus/Johan ,

 

In alinea 3 van mijn 1e bijdrage geef ik juist aan dat de vraag: wel/geen holding-BV boven de werk-BV mijns inziens een hoofdzaak is, i.p.v. een bijzaak zoals Joost dat in zijn column stelt. Want ook al loop je als ondernemer met één BV minder risico dan met een éénmanszaak, met slechts één BV hou je nog altijd behoorlijke risico's over. Vandaar dat men ook wel zegt: "Eén BV is geen BV".

 

Anders dan Louis heb ik overigens niet de ervaring dat ondernemers sowieso vaak denken dat een BV fiscaal voordeliger is. Vooral starters, ook de veelverdieners, hikken vaak toch aan tegen de advies-, begeleidings- en oprichtingskosten en de (kosten van de) extra administratieve verplichtingen. En aangezien het aansprakelijkheidsrisico vrij abstract is (niet direct te vertalen in een concreet bedrag per jaar o.i.d.), moet het fiscale plaatje er na aftrek van deze kosten dus echt goed uitzien, wil men aan een BV beginnen.

 

Daarom moet je als fiscalist op basis van je ervaring al van tevoren een schatting kunnen maken van het fiscale voordeel van een BV in het individuele voorliggende geval, zonder dat je hiervoor enorme berekeningen moet maken. Dat doe je mijns inziens met behulp van de vragen die ik eerder opsomde. Pas als de antwoorden op die vragen niet al een duidelijk beeld opleveren, dan is het veelal de moeite en het geld waard om uitgebreide berekeningen te maken, voordat je de knoop doorhakt. Maar niet iedere ondernemer valt hiervan te overuigen.

 

Los daarvan moet er altijd aandacht worden besteed aan de niet-fiscale voor- en nadelen e.d., zoals de aansprakelijkheidsrisico's. En dan bij voorkeur in de vorm van een schriftelijk stuk. Maar dat spreekt welhaast voor zich.


Douwes Fiscale Diensten: Meester in Fiscaal Maatwerk www.douwesfiscalediensten.nl

Link naar reactie
 • 0
Legend     1,7k 95

Ik heb niet alles doorgelezen, maar er is wel 1 ding wat ik me afvraag. Als je al tijd vov/emz bent en je hebt het voordeel van startersaftrek en zelfstandigenaftrek al op gebruikt, wat is dan nog het fiscale voordeel van het hebben van een vof/emz? Ik ben nu al 4 jaar een emz en ik merk dat het hebben van een bv wel aantrekkelijk wordt vanwege alleen al de professionelere uitstraling richting grotere potentiele klanten. En daarnaast vind ik het ook wat handiger als ik mensen op de loonlijst ga krijgen. Of denk ik nu heel kort door de bocht?


Zelfstandige loonslaaf

Link naar reactie
 • 0
Moderator     20k 22 1614

Hoi fvddungen

 

De gedachte is ietwat kort door de bocht, maar kan zeker onderdeel zijn van alle overwegingen die meespelen. Daarbij is het verlies van de starteraftrek wel een erg klein element, want het netto voordeel daaruit is ruwweg € 1.000.

 

De zelfstandigenaftrek raak je op zich niet door tijdsverloop kwijt, want daarvoor geldt alleen dat je 1.225 uur in de onderneming moet werken en meer dan de helft van alle arbeidstijd. Zelfs 65+ ers hebben recht op zelfstandigenaftrek, zij het 50% van de 65- bedragen.

 

Dus nogmaals: het is een geheel aan overwegingen dat moet leiden tot de keuze.

 

groet

joost


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Legend     478 1 112

Beste Frank,

 

Een EMZ of VOF kan fiscaal (financieel) voordeliger zijn dan een BV als je geen/weinig winst kunt oppotten, of als je winst van jaar tot jaar sterk schommelt. Als IB-ondernemer heb je dan namelijk meer mogelijkheden om zo weinig mogelijk belasting te betalen dan als DGA met een BV.

 

Als je jezelf als DGA bijvoorbeeld wettelijk gezien een gebruikelijk loon moet toerekenen van E 40.000, terwijl je BV op dat moment maar E 20.000 winst maakt vóór aftrek van deze arbeidsbeloning, dan betaal je als DGA al snel E 10.000 inkomstenbelasting, terwijl je als EMZ na aftrek van alle ondernemersfaciliteiten over die E 20.000 winst misschien helemaal geen inkomstenbelasting zou betalen.

 

Het zal best dat een BV voor jou commercieel aantrekkelijker wordt richting grotere potentiële klanten. En dat je met een BV minder aansprakelijkheidsrisico's loopt als je personeel in dienst hebt, is meestal ook waar. Als het fiscaal ook nog eens voordeliger is, is de conclusie dus helder: de BV in.

 

Maar het wordt een stuk lastiger om een keuze te maken als een BV voor jou slechts bij een gunstig (maar zeer onzeker) scenario fiscaal / financieel voordeliger is en er niet echt andere dringende redenen (commercie en aansprakelijkheidsrisico) zijn om over te gaan tot een BV.

 

Daarom is het advies wel/geen BV altijd een kwestie van maatwerk en zal je op fora zoals HL dan ook nooit een volledig antwoord op deze vraag kunnen krijgen. Tenminste niet van mij. ;D


Douwes Fiscale Diensten: Meester in Fiscaal Maatwerk www.douwesfiscalediensten.nl

Link naar reactie
 • 0
Newbee     2 0

 

Als je jezelf als DGA bijvoorbeeld wettelijk gezien een gebruikelijk loon moet toerekenen van E 40.000, terwijl je BV op dat moment maar E 20.000 winst maakt vóór aftrek van deze arbeidsbeloning, dan betaal je als DGA al snel E 10.000 inkomstenbelasting, terwijl je als EMZ na aftrek van alle ondernemersfaciliteiten over die E 20.000 winst misschien helemaal geen inkomstenbelasting zou betalen.

 

 

Hoe zit dit als je met een BV deelneemt in een VOF? Wat zijn de voordelen van deze constructie?

 

Momenteel ben ik namelijk voornemens om met een zakenpartner een bedrijf op te zetten. Beiden hebben we reeds een holding, dus er zijn een aantal opties mogelijk:

 

- vof via natuurlijke personen

- vof via holdings

- Gezamenlijke BV

 

Het is de verwachting dat het winstniveau in beginsel <100k is. Tevens is het aansprakelijkheidsrisico laag.

 

Wat zou in deze situatie de beste oplossing zijn? Ik dacht zelf een vof constructie omdat je dan niet aan de verplichting van het minimum salaris vast zit en de winsten gewoon kunt verdelen.

 

Link naar reactie
 • 0
Moderator     20k 22 1614

 

Wat zou in deze situatie de beste oplossing zijn? Ik dacht zelf een vof constructie omdat je dan niet aan de verplichting van het minimum salaris vast zit en de winsten gewoon kunt verdelen.

 

 

Hoi Haakanson

 

Als je met VOF een VOF bedoelt met daarin o.a. jouw BV, dan kom je ook niet onder de gebruikelijk loonregeling uit. Jij bent immers (fictief) in dienst van jouw BV als je daar arbeid voor verricht. Overweeg dan eerst om een VOF met enkel natuurlijke personen te maken. 100K winst in een VOF met beperkt risico is voor mij reden om je te adviseren om een BV toch even op de lange baan te schuiven.

 

Dat gezegd hebbende: zoals in de column en de reacties aangegeven, dit is niet zaligmakend. Kijk naar alle aspecten die hier genoemd zijn (ook in de uitstekende reacties van Jantax en Louis van Trotsenburg) en beslis daarna pas. Laat je desnoods goed voorlichten.

 

groet

Joost


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Newbee     2 0

Bedankt voor je snelle reactie.

 

Nog 2 aanvullende vragen:

 

1) wat kunnen argumenten zijn om met 2 holdings deel te nemen in een vof ipv met de natuurlijke personen?

 

2) is er sprake van fiscale nadelen bij het hebben van een vof EN een bv?

 

 

 

Link naar reactie
 • 0
Moderator     20k 22 1614

Twee holdings in een VOF kan prima, als de gevolgen voor de vergelijking IB versus [VPB, dividend en LB] maar goed uitpakken. De VOF is in deze transparant. Het resultaat wordt verdeeld over de BV's en die betalen de VPB.

 

Let er wel op dat VOF's met rechtspersonen in een ander daglicht komen te staan als de nieuwe regels over de openbare vennootschappen er komen (verwacht 2010 / 2011). Je ziet nu dat veel (grotere) maatschappen en VOF's-rechtspersonen omgaan naar resp. NV's en dochter BV's. Zoek eens op "openbare vennootschap".

 

Een fiscaal nadeel van een BV en een VOF hoeft niet er niet te zijn, maar wellicht kan een constructie anders ingekleed worden zodat er wel meer te besparen valt. E.e.a. hangt samen met de specifieke situatie.

 

groet

Joost


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Legend     3,8k 295

... als de nieuwe regels over de openbare vennootschappen er komen (verwacht 2010 / 2011). ...

 

Zouden we de 10 jaar halen?

Met name voor maatschappen zal de aansprakelijkheid veel groter worden.

 

Als je met vennootschappen in een VOF deelneemt, zou ik dat via een werkmij met een holding erboven doen. Simpelweg omdat de VOF transparant is en hoofdelijke aansprakelijkheid kent, evenals de toekomstige OV®. VOF en werkmij licht houden,

 


Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link naar reactie
 • 0
Super Senior     145 2

ik zit met mijn bedrijf nu in het 4de jaar van een VOF en zit te twijfelen aan een BV met mijn vennoot. Echter als ik het goed begrijp verlies je de zelfstandigheidsaftrek? Dat vind ik wel een groot nadeel, want dat is een fiks bedrag. Onze omzet is niet gigantisch. \

 

We zouden graag een b.v. willen oprichten omdat je hiermee je prive vermogen grotendeels veilig stelt. Echter het moet natuurlijk niet bakken met geld kosten.

 

Ik vind het daarnaast best raar in Nederland, dat kleine bedrijven die vaak eerlijk en hard werken niet beschermd worden als rechtpersoon. Natuurlijk heb ik een aansprakelijkheids/beroeps verzekering, maar voel me niet helemaal veilig.


Webdesign Almere - DutchBridge.nl is een jong en flexibel webdesign bureau
Link naar reactie
 • 0
Moderator     20k 22 1614

ik zit met mijn bedrijf nu in het 4de jaar van een VOF en zit te twijfelen aan een BV met mijn vennoot. Echter als ik het goed begrijp verlies je de zelfstandigheidsaftrek? Dat vind ik wel een groot nadeel, want dat is een fiks bedrag. Onze omzet is niet gigantisch.

 

Heb je hier nog een vraag bij?

 

groet

joost


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wie is er online?
  7 leden, 116 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.