Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
GastonS

toch NIET!: niet-zelfstandige werkruimte huurwoning op te voeren als kosten

Recommended Posts

Korte samenvatting:

Uit een recente uitspraak van de Hoge Raad volgt dat ZZPers die vanuit een huurwoning werken de huurkosten als aftrekpost mogen opvoeren, zo stelt RTL-Z. Wie vanuit een koopwoning werkt, heeft dat voordeel niet.

Het artikel op RTL-Z is volgens mij niet helemaal correct. In het stuk staat namelijk: "Andere regels voor kopers. Voor zzp'ers met een koopwoning gelden hele (sic)andere regels.".

 

Voor zover ik de uitspraak begrijp, is dat nu juist níet het geval. Voor zowel huurders als kopers zijn nu simpelweg de volledige (huur- of hypotheek)lasten aftrekbaar, zolang je maar het privégebruik bijtelt. De uitspraak van de Hoge Raad lijkt bovendien volstrekt in overeenstemming met de manier waarop de Belastingdienst de wet zélf al een tijdje interpreteerde, als je naar de Rekenhulp Werkruimte kijkt.


The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dit zou dus dan pas weer mogen indien er een ander huurhuis wordt betrokken. Mijn vraag is eigenlijk: Zie ik het zo juist?

Ja, maar niet helemaal.

 

Het is inderdaad zo dat je het huurhuis op je balans mag zetten bij het begin van je onderneming en/of bij het begin van het betrekken van het huurhuis (mits dat huurhuis voor minimaal 1/10e deel zakelijk wordt gebruikt).

 

Er is echter nog een ander moment waarop een bestaande huurwoning geheretiketteerd moet worden. En dat is op het moment dat de huurwoning voor 90% of meer zakelijk gebruikt gaat worden. In dat geval zou ik verwachten dat je als onderneming geen keus meer hebt en dan moet het huurrecht worden geactiveerd. Je moet alleen wel opletten als je het huis niet alleen huurt. Dan kan het zijn dat je alleen jouw aandeel in de huur mag activeren.

 

Er is mijns inziens nog een ander onvoorzien praktisch probleem, namelijk de onmogelijkheid van een exacte winstbepaling bij een geactiveerde huurwoning met huurtoeslag. Als het namelijk zo is dat je de huurpenningen mag aftrekken van de winst, dan verlaag je daarmee je fiscale winst. Maar door het verlagen van je fiscale winst, kun je mogelijk recht krijgen op (meer) huurtoeslag. Deze huurtoeslag is op zijn beurt weer een zakelijke baat, waardoor de fiscale winst weer stijgt...hetgeen weer zorgt voor een lagere huurtoeslag. Enz. :-\::)>;(

 

De enige manier om niet in een soort eeuwigdurende berekeningenreeks terecht te komen is door (jouw aandeel van) de huurtoeslag fiscaal gezien voor de inkomstenbelasting steeds te boeken op de datum van de (voorlopige) toekenning ervan en dus niet per se uitsluitend in de periode waarop de toeslag betrekking heeft. Dat betekent dus dat het onterecht te veel of te weinig ontvangen deel van deze toeslagen steeds met een vertraging (een boekjaar later) in de fiscale winst naar voren komen.

 

Ik heb hier 2 vragen over:

 

1. Hoe kenmerk je het huurrecht tot je ondernemingsvermogen op je balans? Waar geef je dit aan een zodanige manier op dat de belastingdienst dit ook kan zien?

 

2. Geldt dit vanaf nu, of mag je dit ook toepassen voor 2015, 2014, 2013 etc.

 

3. Ik heb deze zaak aan mijn belastinginspecteur voorgelegd, ik wil namelijk de huurkosten ook gaan aftrekken, aangezien mijn werkruimte voor meer dan 10% van de woning beslaat. Mijn belastinginspecteur heeft hier de onderstaande reactie op gegeven, wat denken jullie hiervan? Ik kan deze noot niet terugvinden:

 

 

Op 12 augustus 2016 heeft de Hoge Raad arrest gewezen op het beroep in cassatie tegen de uitspraak van het Gerechtshof van 17 maart 2015. Bij de publicatie van dit arrest heeft de Kennisgroep Winstbepaling als noot toegevoegd dat zij binnenkort komt met een reactie op dit arrest.

 

Ik kan nu nog geen antwoord geven of dat de aftrek van een werkruimte in uw situatie mogelijk is en indien dit het geval is of dit pas geldt voor nog in te dienen aangiften of wellicht ook al voor reeds ingediende aangiften. Zodra de Kennis-groep Winstbepaling een reactie heeft gegeven hoop ik meer duidelijkheid hierover te kunnen geven.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Hoe kenmerk je het huurrecht tot je ondernemingsvermogen op je balans? Waar geef je dit aan een zodanige manier op dat de belastingdienst dit ook kan zien?

Het huurrecht zal inderdaad niet als een getal op je balans verschijnen. Het huurrecht heeft immers 'geen' waarde in het economisch verkeer (wat verrassend genoeg juist de argumentatie van de lagere rechters was om deze aftrek níet toe te staan).

 

Het maken van de keus om je huurhuis zakelijk te etiketteren zie je dus niet direct terug. Je keuze blijkt uiteraard wel uit de rest van je aangifte, al je het huurrecht aftrekt van de winst én het woningforfait wegens privégebruik bijtelt.

 

2. Geldt dit vanaf nu, of mag je dit ook toepassen voor 2015, 2014, 2013 etc.

Het geldt, voor zover ik heb kunnen traceren, met terugwerkende kracht. Zoals ik al eerder zei, hanteerde de Belastingdienst zélf al ten minste een jaar of vijf de Rekenhulp Werkruimte. En die rekenhulp interpreteerde de wet al exact op de manier zoals nu door de Hoge Raad is bevestigd. Dat zorgt er dus voor dat de uitspraak van de Hoge Raad bestaand beleid volgt, waardoor de toepassing met terugwerkende kracht van die uitspraak geen enkel probleem zou moeten zijn.

 

Als je het overigens wilt toepassen, dan is het wel zo dat je die keus maar één keer mag maken: bij de start van je onderneming of bij het betrekken van het huurhuis, waarbij je die voor minimaal 10% van de oppervlakte zakelijk gebruikt.

 

Ben je je onderneming begonnen in het jaar waarvoor je al een definitieve aanslag hebt ontvangen, dan heb je simpelweg pech. Is dat nog niet het geval, dan zou je volgens mij nog volledig nieuwe aangiftes moeten kunnen indienen voor die voorgaande jaren. Hoewel je waarschijnlijk in je recht staat, moet je niet gek opkijken dat er met extra aandacht naar je 'gecorrigeerde' aangiftes gekeken zal gaan worden.

 

Let er ook op dat je pas weer van de zakelijke etikettering af kan op het moment dat je gaat verhuizen of met je onderneming stopt - en niet eerder! Het is dus geen vrijblijvend keuzefestijn. En vergeet ook vooral de omzetbelasting niet. Het is leuk dat je voor de inkomstenbelasting alles kunt aftrekken (minus het forfait), maar voor de omzetbelasting zul je elk jaar fors moeten corrigeren.

 

...Kennisgroep Winstbepaling...

"komen nog met een reactie"..."nu nog geen antwoord"..."wellicht"..."zodra"..."hoop". Maak maar een zin met de woorden riet en kluitje.


The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Share this post


Link to post
Share on other sites

En vergeet ook vooral de omzetbelasting niet. Het is leuk dat je voor de inkomstenbelasting alles kunt aftrekken (minus het forfait), maar voor de omzetbelasting zul je elk jaar fors moeten corrigeren.

Nou ja, als er btw op een huurwoning in rekening gebracht zou worden, dan...

 

Terugwerkende kracht is vrij beperkt, namelijk zolang de aanslag over het betreffende jaar nog niet definitief vaststaat. Dat geldt ook voor het te kennen geven van de keuze om zakelijk te etiketteren. Die keuze kan, bijzondere omstandigheden daargelaten, slechts worden herzien zolang er nog geen effecten van de keuze zijn te vinden in aanslagen die reeds definitief vaststaan.


Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Hoe kenmerk je het huurrecht tot je ondernemingsvermogen op je balans? Waar geef je dit aan een zodanige manier op dat de belastingdienst dit ook kan zien?

Het huurrecht zal inderdaad niet als een getal op je balans verschijnen. Het huurrecht heeft immers 'geen' waarde in het economisch verkeer (wat verrassend genoeg juist de argumentatie van de lagere rechters was om deze aftrek níet toe te staan).

 

Het maken van de keus om je huurhuis zakelijk te etiketteren zie je dus niet direct terug. Je keuze blijkt uiteraard wel uit de rest van je aangifte, al je het huurrecht aftrekt van de winst én het woningforfait wegens privégebruik bijtelt.

 

2. Geldt dit vanaf nu, of mag je dit ook toepassen voor 2015, 2014, 2013 etc.

Het geldt, voor zover ik heb kunnen traceren, met terugwerkende kracht. Zoals ik al eerder zei, hanteerde de Belastingdienst zélf al ten minste een jaar of vijf de Rekenhulp Werkruimte. En die rekenhulp interpreteerde de wet al exact op de manier zoals nu door de Hoge Raad is bevestigd. Dat zorgt er dus voor dat de uitspraak van de Hoge Raad bestaand beleid volgt, waardoor de toepassing met terugwerkende kracht van die uitspraak geen enkel probleem zou moeten zijn.

 

Als je het overigens wilt toepassen, dan is het wel zo dat je die keus maar één keer mag maken: bij de start van je onderneming of bij het betrekken van het huurhuis, waarbij je die voor minimaal 10% van de oppervlakte zakelijk gebruikt.

 

Ben je je onderneming begonnen in het jaar waarvoor je al een definitieve aanslag hebt ontvangen, dan heb je simpelweg pech. Is dat nog niet het geval, dan zou je volgens mij nog volledig nieuwe aangiftes moeten kunnen indienen voor die voorgaande jaren. Hoewel je waarschijnlijk in je recht staat, moet je niet gek opkijken dat er met extra aandacht naar je 'gecorrigeerde' aangiftes gekeken zal gaan worden.

 

Let er ook op dat je pas weer van de zakelijke etikettering af kan op het moment dat je gaat verhuizen of met je onderneming stopt - en niet eerder! Het is dus geen vrijblijvend keuzefestijn. En vergeet ook vooral de omzetbelasting niet. Het is leuk dat je voor de inkomstenbelasting alles kunt aftrekken (minus het forfait), maar voor de omzetbelasting zul je elk jaar fors moeten corrigeren.

 

...Kennisgroep Winstbepaling...

"komen nog met een reactie"..."nu nog geen antwoord"..."wellicht"..."zodra"..."hoop". Maak maar een zin met de woorden riet en kluitje.

 

1. Bedoel je hiermee dat als je huurkosten gaat aftrekken, je automatisch het huurrecht als zakelijk gaat etiketteren?

 

2. Bedrijf is in 2013 gestart en zover ik weet was de aanslag definitief. Maar ik heb op dit moment een boekencontrole gehad en de inspecteur wil een minimale aanpassing gaan doorvoeren, dus mijn aanslag is niet meer definitief?

 

Corrigeren houdt in dit geval in dat ik minder BTW hoef terug te betalen, ik zie hier dus geen nadeel in?

Welke nadelen onderschat ik?

 

3. Inderdaad, ik wil het hier nog met hem over hebben. Maar het komt er op neer dat hij het op dit moment nog niet weet. Ik begrijp alleen niet wat deze kennisgroep kan gaan aangeven indien de rechter al heeft bepaald.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Bedoel je hiermee dat als je huurkosten gaat aftrekken, je automatisch het huurrecht als zakelijk gaat etiketteren?

Het is omgekeerd. Je bepaalt eerst of je het huurrecht mág activeren. Als je hebt vastgesteld dat dat mag én hebt besloten dat je dat ook daadwerkelijk wilt, dan trek je vervolgens de huurkosten af en tel je het woningforfait bij. Daaruit blijkt dan ook automatisch dat je het huurrecht (blijkbaar) zakelijk hebt geëtiketteerd.

 

2. Bedrijf is in 2013 gestart en zover ik weet was de aanslag definitief. Maar ik heb op dit moment een boekencontrole gehad en de inspecteur wil een minimale aanpassing gaan doorvoeren, dus mijn aanslag is niet meer definitief?

Als je de keuze in 2013 had moeten maken en als die aangifte inkomstenbelasting definitief is, dan kun je de keuze dus niet meer te maken. Daarmee behoort het huurrecht definitief tot het privévermogen.

 

De correctie waar je het overigens over hebt, is een correctie op de omzetbelasting. Bovendien maakt een correctie een aanslag nog niet minder definitief. De fiscus mag nog 2, 5 of 12 jaar na afloop van het jaar een navorderingsaanslag sturen, als daar voldoende reden is (bijvoorbeeld een fout door de Belastingdienst, een fout in je boekhouding, bewust verzwijgen van dingen, etc).

 

3. Inderdaad, ik wil het hier nog met hem over hebben. Maar het komt er op neer dat hij het op dit moment nog niet weet. Ik begrijp alleen niet wat deze kennisgroep kan gaan aangeven indien de rechter al heeft bepaald.

Ik ook niet, behalve dan om enige mist te laten ontstaan. Maar in jouw geval, maakt het mijns inziens toch niet meer uit. De kans op zakelijk etiketteren lijkt me verkeken. Misschien verhuizen dan maar? ;)

 

En vergeet ook vooral de omzetbelasting niet. Het is leuk dat je voor de inkomstenbelasting alles kunt aftrekken (minus het forfait), maar voor de omzetbelasting zul je elk jaar fors moeten corrigeren.

Nou ja, als er btw op een huurwoning in rekening gebracht zou worden, dan...

Vergeet niet de btw op alle gerelateerde huurkosten (water, stroom, gas, internet, etc).

 

Terugwerkende kracht is vrij beperkt,

Dat had ik inderdaad genoemd. ;)


The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Share this post


Link to post
Share on other sites

2. Bedrijf is in 2013 gestart en zover ik weet was de aanslag definitief. Maar ik heb op dit moment een boekencontrole gehad en de inspecteur wil een minimale aanpassing gaan doorvoeren, dus mijn aanslag is niet meer definitief?

Als je de keuze in 2013 had moeten maken en als die aangifte inkomstenbelasting definitief is, dan kun je de keuze dus niet meer te maken. Daarmee behoort het huurrecht definitief tot het privévermogen.

 

De correctie waar je het overigens over hebt, is een correctie op de omzetbelasting. Bovendien maakt een correctie een aanslag nog niet minder definitief. De fiscus mag nog 2, 5 of 12 jaar na afloop van het jaar een navorderingsaanslag sturen, als daar voldoende reden is (bijvoorbeeld een fout door de Belastingdienst, een fout in je boekhouding, bewust verzwijgen van dingen, etc).

 

3. Inderdaad, ik wil het hier nog met hem over hebben. Maar het komt er op neer dat hij het op dit moment nog niet weet. Ik begrijp alleen niet wat deze kennisgroep kan gaan aangeven indien de rechter al heeft bepaald.

Ik ook niet, behalve dan om enige mist te laten ontstaan. Maar in jouw geval, maakt het mijns inziens toch niet meer uit. De kans op zakelijk etiketteren lijkt me verkeken. Misschien verhuizen dan maar? ;)

 

Het woningforfait kan ik natuurlijk ook buiten mijn aangifte om in een berekening meenemen. Huurkosten - woningforfait.

 

Betreffende de inkomstenbelasting, het bedrijf is in 2013 gestart en de inkomstenbelasting is in 2014 definitief verklaart. Desondanks zie ik nog wel een aantal opties waarom ik mijn huurrecht wel als zakelijk heb aangemerkt, of mag gaan aanmerken:

 

1. Ik heb in 2013 mijn inrichting als aftrekpost meegenomen, dit mocht niet, en daarom is nu mijn inkomstenbelasting ook gecorrigeerd. Of beter gezegd, de inspecteur wil hier een correctie op gaan toepassen. Ik kan natuurlijk als onderbouwing gaan gebruiken dat ik in 2013 mijn huurrecht als zakelijk heb gekenmerkt, maar dat ik geen andere kosten heb meegenomen.

 

2. Het kantoor is in 2016 verruimt naar minimaal 10% van de woning oppervlakte, een uitstekend moment om het huurrecht als ondernemingsvermogen te gaan kenmerken?

 

3. Hoe kan ik een inkomstenbelasting als niet definitief laten verklaren? Kan ik niet gewoon een correctie in laten dienen?

 

Ik heb een redelijk sympathieke belastinginspecteur. Hoe zou jij dit aanpakken? Ik wil zeer graag van deze regeling gebruik gaan maken.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Het kantoor is in 2016 verruimt naar minimaal 10% van de woning oppervlakte, een uitstekend moment om het huurrecht als ondernemingsvermogen te gaan kenmerken?
Nee ... tussen de 10% en 90% valt ook het huurrecht onder het keuzevermogen. Het vervelende met elk keuzevermogen is dat er eenmalig een keuze gemaakt moet worden ... (1) bij start van de onderneming of (2) bij verhuizing naar een andere woning. Tussentijds bij minder dan 10% zakelijk gebruik wordt het verplicht privé-vermogen, bij meer dan 90% zakelijk gebruik wordt het verplicht zakelijk vermogen. De recente uitspraak van de Hoge Raad veranderd hier helemaal niets aan.

 

Hoe kan ik een inkomstenbelasting als niet definitief laten verklaren? Kan ik niet gewoon een correctie in laten dienen?
Nee ... omdat de aanslag al definitief is. Wat je wel kan doen is een bezwaarschrift met een nieuwe berekening indienen met het verzoek tot herziening van de definitieve aanslag.

 

Ik heb een redelijk sympathieke belastinginspecteur. Hoe zou jij dit aanpakken? Ik wil zeer graag van deze regeling gebruik gaan maken.
Zie het voorgaande antwoord. Vertrouw er echter niet teveel op dat jouw 'sympathieke belastinginspecteur' ook daadwerkelijk jouw bezwaarschrift in behandeling gaat nemen.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het kantoor is in 2016 verruimt naar minimaal 10% van de woning oppervlakte, een uitstekend moment om het huurrecht als ondernemingsvermogen te gaan kenmerken?
Nee ... tussen de 10% en 90% valt ook het huurrecht onder het keuzevermogen. Het vervelende met elk keuzevermogen is dat er eenmalig een keuze gemaakt moet worden ... (1) bij start van de onderneming of (2) bij verhuizing naar een andere woning. Tussentijds bij minder dan 10% zakelijk gebruik wordt het verplicht privé-vermogen, bij meer dan 90% zakelijk gebruik wordt het verplicht zakelijk vermogen. De recente uitspraak van de Hoge Raad veranderd hier helemaal niets aan.

 

Het keuze moment is zo ontzettend vaag, het moet blijken uit je aangifte, bij mij kan dit dus deels uit mijn aangifte blijken aangezien ik de inrichting als aftrekpost in 2013 (start onderneming) heb meegenomen. Dit heb ik ook in 2014 en 2015 gedaan. Het blijft vreemd dat ik de rest van de kosten niet heb meegenomen, maar dat is een keuze die je zelf mag maken. Dat enige logica ontbreekt begrijp ik.

 

Ik moet mijn bezwaarschrift over de gedane boekencontrole bij mijn belastinginspecteur indienen. Ik wil onderbouwen dat ik de inrichting wel als aftrekpost mag meenemen omdat ik in 2013 mijn huurrecht als zakelijk heb gekenmerkt. Het punt waarop ik op vastloop is zijn reactie op dit onderwerp. Heb jij een idee wat deze kennisgroep winstbepaling heeft in te brengen?

 

 

Op 12 augustus 2016 heeft de Hoge Raad arrest gewezen op het beroep in cassatie tegen de uitspraak van het Gerechtshof van 17 maart 2015. Bij de publicatie van dit arrest heeft de Kennisgroep Winstbepaling als noot toegevoegd dat zij binnenkort komt met een reactie op dit arrest.

 

Ik kan nu nog geen antwoord geven of dat de aftrek van een werkruimte in uw situatie mogelijk is en indien dit het geval is of dit pas geldt voor nog in te dienen aangiften of wellicht ook al voor reeds ingediende aangiften. Zodra de Kennis-groep Winstbepaling een reactie heeft gegeven hoop ik meer duidelijkheid hierover te kunnen geven.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het keuze moment is zo ontzettend vaag, het moet blijken uit je aangifte, bij mij kan dit dus deels uit mijn aangifte blijken aangezien ik de inrichting als aftrekpost in 2013 (start onderneming) heb meegenomen. Dit heb ik ook in 2014 en 2015 gedaan. Het blijft vreemd dat ik de rest van de kosten niet heb meegenomen, maar dat is een keuze die je zelf mag maken. Dat enige logica ontbreekt begrijp ik.

Het keuzemoment is glashelder.

 

1. Datum start van de onderneming.

2. Datum van het aankoop of huur.

3. Datum waarbij het tot dan toe keuzevermogen onder 10% daalt of boven de 90% stijgt.

 

Ik moet mijn bezwaarschrift over de gedane boekencontrole bij mijn belastinginspecteur indienen. Ik wil onderbouwen dat ik de inrichting wel als aftrekpost mag meenemen omdat ik in 2013 mijn huurrecht als zakelijk heb gekenmerkt. Het punt waarop ik op vastloop is zijn reactie op dit onderwerp. Heb jij een idee wat deze kennisgroep winstbepaling heeft in te brengen?
Veel ... zij beoordelen de door jouw toegepaste belastingregels inzake de opgevoerde kosten die de winst van de onderneming bepalen. Teveel of onjuiste kosten opvoeren verminderd de winst en dus de belastingdruk. Dat vinden zij niet leuk.

 

Op 12 augustus 2016 heeft de Hoge Raad arrest gewezen op het beroep in cassatie tegen de uitspraak van het Gerechtshof van 17 maart 2015. Bij de publicatie van dit arrest heeft de Kennisgroep Winstbepaling als noot toegevoegd dat zij binnenkort komt met een reactie op dit arrest.

Logisch ... als zij niet snel met een duidelijk antwoord/standpunt komen, dan kunnen zij binnenkort een paar honderdduizend bezwaarschriften extra verwachten.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het keuze moment is zo ontzettend vaag, het moet blijken uit je aangifte, bij mij kan dit dus deels uit mijn aangifte blijken aangezien ik de inrichting als aftrekpost in 2013 (start onderneming) heb meegenomen. Dit heb ik ook in 2014 en 2015 gedaan. Het blijft vreemd dat ik de rest van de kosten niet heb meegenomen, maar dat is een keuze die je zelf mag maken. Dat enige logica ontbreekt begrijp ik.

Het keuzemoment is glashelder.

 

1. Datum start van de onderneming.

2. Datum van het aankoop of huur.

3. Datum waarbij het tot dan toe keuzevermogen onder 10% daalt of boven de 90% stijgt.

 

 

Sorry, het keuze moment is helder, maar het is niet helder hoe je die keuze weergeeft. Er is niet simpelweg een checkbox.

 

Het keuze moment is zo ontzettend vaag, het moet blijken uit je aangifte, bij mij kan dit dus deels uit mijn aangifte blijken aangezien ik de inrichting als aftrekpost in 2013 (start onderneming) heb meegenomen. Dit heb ik ook in 2014 en 2015 gedaan. Het blijft vreemd dat ik de rest van de kosten niet heb meegenomen, maar dat is een keuze die je zelf mag maken. Dat enige logica ontbreekt begrijp ik.

Het keuzemoment is glashelder.

 

1. Datum start van de onderneming.

2. Datum van het aankoop of huur.

3. Datum waarbij het tot dan toe keuzevermogen onder 10% daalt of boven de 90% stijgt.

 

Ik moet mijn bezwaarschrift over de gedane boekencontrole bij mijn belastinginspecteur indienen. Ik wil onderbouwen dat ik de inrichting wel als aftrekpost mag meenemen omdat ik in 2013 mijn huurrecht als zakelijk heb gekenmerkt. Het punt waarop ik op vastloop is zijn reactie op dit onderwerp. Heb jij een idee wat deze kennisgroep winstbepaling heeft in te brengen?
Veel ... zij beoordelen de door jouw toegepaste belastingregels inzake de opgevoerde kosten die de winst van de onderneming bepalen. Teveel of onjuiste kosten opvoeren verminderd de winst en dus de belastingdruk. Dat vinden zij niet leuk.

 

 

Wat kan deze kennisgroep gaan wijzigen aan de uitspraak van de rechter? Het lijkt mij dat dit in lijn met de uitspraak moet zijn, maar dat er alleen voorwaarden kunnen worden gesteld die niet in deze zaak zijn besproken?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wat kan deze kennisgroep gaan wijzigen aan de uitspraak van de rechter? Het lijkt mij dat dit in lijn met de uitspraak moet zijn, maar dat er alleen voorwaarden kunnen worden gesteld die niet in deze zaak zijn besproken?
Er is hier niemand die dat beweert.

 

De desbetreffende afdeling doet wat zij behoort te doen ... controleren en (misschien) corrigeren.

 

Zouden zij (de Belastingdienst in het algemeen) vaker moeten doen, dat controleren, maar zoals het nu is geregeld, met horizontaal toezicht, moet vroeg of laat de bom barsten.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Share this post


Link to post
Share on other sites

als zij niet snel met een duidelijk antwoord/standpunt komen, dan kunnen zij binnenkort een paar honderdduizend bezwaarschriften extra verwachten.

Dan zou iedereen die gebruik wil maken van de mogelijkheden dus bezwaar moeten maken tegen alle definitieve aanslagen sinds de verhuizing naar een huurwoning. Voor de afzonderlijke ondernemers wellicht de moeite waard, voor de Belastingdienst een enorme klus.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Voor de afzonderlijke ondernemers wellicht de moeite waard, voor de Belastingdienst een enorme klus.
Yep ... Het aantal ZZP-ers tikt, anno 2015, bijna tegen de 1 miljoen aan. Hoeveel daarvan zouden hun activiteiten uitvoeren vanuit een huurwoning? Ik denk veel ... heel veel.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sorry, het keuze moment is helder, maar het is niet helder hoe je die keuze weergeeft. Er is niet simpelweg een checkbox.

Jazeker wel. Als je je aangifte inkomstenbelasting doet, dan is er onder het kopje "Privéonttrekkingen" een regel waar je de "Onttrekking privégebruik woning" kunt invullen. Voor de Belastingdienst is het dan volstrekt helder dat je de woning (ten minste deels) zakelijk hebt geëtiketteerd. Vul je daar niets in, dan heb je indirect aangegeven dat je je huis volledig tot het privévermogen rekent.

 

als zij niet snel met een duidelijk antwoord/standpunt komen, dan kunnen zij binnenkort een paar honderdduizend bezwaarschriften extra verwachten.

Dan zou iedereen die gebruik wil maken van de mogelijkheden dus bezwaar moeten maken tegen alle definitieve aanslagen sinds de verhuizing naar een huurwoning. Voor de afzonderlijke ondernemers wellicht de moeite waard, voor de Belastingdienst een enorme klus.

En als het om definitieve aanslagen gaat, kunnen ze die bezwaren uiteraard net zo makkelijk weer afwijzen. Nog steeds een klus, dat wel. :)

 

Voor de afzonderlijke ondernemers wellicht de moeite waard, voor de Belastingdienst een enorme klus.
Yep ... Het aantal ZZP-ers tikt, anno 2015, bijna tegen de 1 miljoen aan. Hoeveel daarvan zouden hun activiteiten uitvoeren vanuit een huurwoning? Ik denk veel ... heel veel.

Nou ja, dan wordt het hoog tijd dat het (eigen)woningforfait eens wordt opgetrokken naar een fatsoenlijk percentage van bijvoorbeeld 3 tot 4,5% ofzo. Het forfait komt dan eindelijk in de buurt van een redelijke huurwaarde en de hypotheekrenteaftrek wordt dan goeddeels tot nihil beperkt. Twee vliegen in één klap.


The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik zou hem wel aandurven......

 

Hij heeft wel huisvestingskosten afgetrokken en daarmee kan hij aantonen dat hij de woning als zakelijk heeft aangemerkt. Hij is alleen de privé onttrekking en wat kosten vergeten en daar moet dan nog een correctie op komen.

 

Voor andere ondernemers:

De keuze van privé vermogen of zakelijk vermogen maak je bij de eerste aangifte of wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden. Dat de belastingdienst hier door de hoge raad gecorrigeerd wordt op dat ze al die jaren de wet verkeerd hebben geïnterpreteerd zou je wellicht een bijzondere omstandigheid kunnen noemen. Zij hebben immers al die tijd gezegd dat het niet mag terwijl dat wel zo is. Ik vind dit een reden om de etikettering aan te passen.

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dat de belastingdienst hier door de hoge raad gecorrigeerd wordt op dat ze al die jaren de wet verkeerd hebben geïnterpreteerd zou je wellicht een bijzondere omstandigheid kunnen noemen.

Dat lijkt me niet. De Belastingdienst heeft namelijk de afgelopen jaaaaren al niet anders dan de huidige interpretatie van dit specifieke onderdeel precies zo op hun website uitgelegd als nu door de Hoge Raad is bevestigd. Ik heb zelfs nog een nonchalante Wiebes op TV voorbij zien schuiven die zei dat er niets aan de hand was, want dit was slechts een 'bevestiging' van staand beleid.

 

Het waren juist lagere rechters die tijdelijk wat verwarring hebben gezaaid door te menen dat de uitleg van de Belastingdienst níet correct was. De Hoge Raad heeft daar nu weer een streep door gezet. Als mensen destijds hun oorspronkelijke aangiftes al gewoon hadden ingevuld volgens de instructie van de Belastingdienst, dan kan er nu geen enkel excuus zijn waarom de (huur/koop)woning nu nog steeds niet zakelijk geëtiketteerd is geworden door de belastingplichtige.

 

Ik zie nu iets te veel mensen die dóór de definitieve uitspraak van de Hoge Raad NU pas wakker worden en nu met veel kunst- en vliegwerk alsnog de tijd willen proberen terug te draaien. Maar zoals ik al eerder opmerkte: het is geen vrijblijvend keuzefestijn.


The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ik zie nu iets te veel mensen die dóór de definitieve uitspraak van de Hoge Raad NU pas wakker worden en nu met veel kunst- en vliegwerk alsnog de tijd willen proberen terug te draaien. Maar zoals ik al eerder opmerkte: het is geen vrijblijvend keuzefestijn.
Geheel mee eens.

 

Daar komt bij dat iedereen die zich nu rijk gaan rekenen nog steeds aan alle regels moeten voldoen. Incidenteel zie ik wel mogelijkheden, maar voor het merendeel is het passé of geheel niet aan de orde.

 

Ik blijf het mooi vinden ... Treffende (ant)woorden ... kort, bondig, zonder opsmuk.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dag allen,

 

Ik wist niet van deze optie toen ik mijn IB aangifte 2014 deed. Die van 2015 moet ik nog doen. Via de rekenhulp krijg ik onderstaand resultaat.

 

U hebt recht op kostenaftrek. U rekent het huurrecht van uw pand tot uw ondernemingsvermogen. Dat betekent voor u:

• Het huurrecht hoort tot uw ondernemingsvermogen.

Dit doet u eenmalig bij de start van de onderneming of bij het eerste gebruik van het pand voor uw onderneming

• U kunt jaarlijks kosten aftrekken.

• U moet jaarlijks rekening houden met het privégebruik van het pand. U verlaagt uw kosten door een bijtelling voor het privégebruik. Deze bijtelling is een percentage van de WOZ-waarde van het hele pand.

• Krijgt u huurtoeslag? Dan moet u deze bij de winst tellen.

 

Het schuingedrukte gedeelte geeft toch ruimte om in de aangifte aan te geven dat je per heden je onderneming vanuit huis voortzet en daarom vanaf nu het huurrecht tot het ondernemingsvermogen rekent?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Het schuingedrukte gedeelte geeft toch ruimte om in de aangifte aan te geven dat je per heden je onderneming vanuit huis voortzet en daarom vanaf nu het huurrecht tot het ondernemingsvermogen rekent?
Ja, als dat betekent dat je de huur van je kantoor/werkplaats/opslagruimte hebt opgezegd, om vervolgens een deel van de woning als kantoor/werkplaats/opslagruimte in gebruik te nemen.

 

Nee, als dat betekent dat je één of meerdere jaren na de start van je onderneming een deel van de woning als kantoor/werkplaats/opslagruimte wilt gaan classificeren. Direct bij de start van je onderneming heb je zeer waarschijnlijk al een deel van de woning voor zakelijke activiteiten (slaapkamer als kantoor, zolder als opslag en/of de schuur als werkplaats) in gebruik genomen. Op dát moment had je een keuze moeten maken.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe.

 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Goedemiddag,

 

Als je op de juiste wijze (en tijdstip) het huurrecht tot het ondernemingsvermogen hebt gerekend als zzp'er.

Mag je dan alleen de huurkosten in de boekhouding boeken of ook de energiekosten?

 

De bijtelling gaat over de woz waarde en heeft niks van doen met de energiekosten, dus ik ben geneigd

te denken dat ik niet de volledige energiekosten in de kosten mag nemen. Maar kan er geen duidelijk

antwoord op vinden nog.

 

Hoop dat hier iemand het weet.

 

Vriendelijke groet,

Rob

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mag je dan alleen de huurkosten in de boekhouding boeken of ook de energiekosten?

Je mag alle kosten aftrekken (gas, water, elektriciteit, zuiveringslasten, verzekeringskosten en andere kosten specifiek voor het huis). Je betaalt hier privé uiteindelijk toch nog (deels) voor via de WOZ-bijtelling.

 

Verder mag je geen kosten aftrekken die geen betrekking hebben op de onderneming. Een voorbeeld daarvan zijn de inrichtingskosten (vloerbedekking, behang, bureau en kasten). Die kosten zijn alleen aftrekbaar voor het deel dat daadwerkelijk voor je onderneming wordt gebruikt.


The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Share this post


Link to post
Share on other sites

Goedemorgen,

 

Mag de btw van energierekening mee in de voorbelasting?

Dient mbt de omzetbelasting aan het einde van het jaar dan ook een BTW prive correctie te worden gemaakt?

 

Groet,

Rob

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mag de btw van energierekening mee in de voorbelasting? Dient mbt de omzetbelasting aan het einde van het jaar dan ook een BTW prive correctie te worden gemaakt?

Ja en ja. De privécorrectie voor de omzetbelasting gaat alleen wel anders dan voor de inkomstenbelasting.

 

Bij de inkomstenbelasting heb je een forfaitaire bijtelling die is gerelateerd aan de WOZ. Bij de omzetbelasting zul je een rekeningsom moeten maken op basis van het vloeroppervlak dat niet zakelijk wordt gebruikt. De correctie is dan:

 

(m2 totale oppervlakte - m2 zakelijk gebruikte oppervlakte) / (m2 totale oppervlakte) x btw-voorheffing


The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 11 leden online en 188 gasten

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept