Jump to content
Iwan van Geelen
Verberg

Ervaringen met arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Mod comment

Dit is het AOV verzameltopic met  meer dan 12 jaar ervaringen, tips en adviezen over arbeidsongeschiktheid, verzekeringen, broodfondsen, de verplichte AOV en wat te doen bij afwijzing (non-acceptatie) of uitsluitingen.

 

Als u via Google in dit topic terecht komt leest u de startpost.

 

Wilt u de meest recente actuele reacties  en informatie lezen  klik dan  hier

 


geverifieerd-adres.nl Laat maar zien wie je bent met logo & online certificaat Dat ben ik En ook een keurmerk oplossing voor je Belgische webshop geverifieerd-adres.be
Link to post
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0

Dat zullen ze misschien als smoes gaan gebruiken om de premies te verhogen.
Maar er is juist aangetoond dat er helemaal geen verhoogd risico is bij mensen die 10 jaar kankervrij zijn (5 jaar bij minder jarige).

Wel een goede ontwikkeling, wij betalen al jaren een hoge levensverzekering omdat de bank dit verplichte vanwege het feit dat mijn vrouw 30 jaar geleden leukemie heeft.

Link to post
Share on other sites
 • 1

 

14 uur geleden, Jasper S. zei:

Maar er is juist aangetoond dat er helemaal geen verhoogd risico is bij mensen die 10 jaar kankervrij zijn (5 jaar bij minder jarige).

 

Ik wens en hoop voor iedereen van harte dat het zo is. 

 

Specifiek bij AOV is het na 10 jaar niet (de terugkeer van) de kanker zelf maar de behandeling  destijds die het  risico vormt. Zowel bestraling als Chemo is levensreddend maar wel een zwaar paardenmiddel dat soms na jaren tot nieuwe complicaties leidt.  Het zou een goede zaak zijn als ook dat risico voor iedereen verzekerbaar wordt.


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Mijn laatste  blog:  Thuiswerken ? Denk aan cyberveiligheid!

Link to post
Share on other sites
 • 2
46 minuten geleden, perry Broeders zei:

Wat zijn de consequenties van een verplichte verzekering indien je al een aov hebt? Vervalt die laatstgenoemde dan, of kan deze dan gewoon met de reeds afgesproken regels aangehouden worden?

 

Meest waarschijnlijke is samenloop, net als in de oude WAZ. Betekent  dat de bestaande AOV wordt verlaagd met het in de verplichte dekking verzekerde bedrag. 

 

Heb je bijvoorbeeld nu 25.000 verzekerd met wachttijd 3 maanden, en komt er een verplichte verzekering van 15.000 met een wachttijd van 1 jaar, dan wordt jouw huidige AOV vanaf jaar 2 verlaagd naar 10.000. De eerstejaarsdekking blijft dan 25.000 


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Mijn laatste  blog:  Thuiswerken ? Denk aan cyberveiligheid!

Link to post
Share on other sites
 • 0

Update verplichte AOV

 

Alliantie "modern werkenden" komt met alternatief voor verplichte AOV voor zzp’ers.

Het Modern Werkenden Collectief, een nieuwe alliantie met onder andere ONL voor Ondernemers en de Werkvereniging, wil een arbeidsongeschiktheidsregeling voor alle werkenden na een periode van twee jaar. “Ons voorstel is niet ideaal, maar moet een erger scenario voorkomen: een AOV-plicht voor alleen zzp’ers.”

 

Quote

Volgens het Modern Werkenden Collectief bleek tijdens een overleg op 21 november tussen de Stichting van de Arbeid, waarin werkgevers- en werknemersorganisaties zijn vertegenwoordigd, en zzp-organisaties dat ‘modern werkenden’ massaal tegen een AOV-plicht voor zzp’ers zijn. Het overleg leverde volgens het collectief geen concreet resultaat op. ‘Wat het wel opleverde was een mooi staaltje eensgezindheid onder alle zelfstandigen’, zegt Roos Wouters, aanjager van de Werkvereniging en woordvoerder van het nieuwe Modern Werkenden Collectief. Het collectief werkt nu dus aan een alternatief plan.

 

De pers suggereert vaak onterecht dat zzp’ers geen behoefte hebben aan een vangnet. ‘Als ondernemer wil je van een inkomen verzekerd zijn, óók als je ziek wordt’, meent Wouters. ‘Veel ondernemers sluiten zich daarom aan bij schenkkringen. Een AOV voor volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid is vaak duur, niet voor iedereen toegankelijk en je bouwt niets op.’

 

Het collectief wil een arbeidsongeschiktheidsregeling voor alle werkenden na een periode van twee jaar. Toch vinden zij dit geen ideale oplossing, maar het moet een erger scenario voorkomen: een AOV-plicht voor alleen zzp’ers. Zo’n specifieke regeling sluit niet aan bij de veranderde arbeidsmarkt. Het is volgens hun wenselijk om sociale zekerheden te koppelen aan het individu en niet aan de contractvorm, gezien de grote verscheidenheid en het steeds vaker combineren van werkvormen op de arbeidsmarkt.

 

bron en link naar volledig artikel: zipconomy.nl

 

Mijn opinie:

Een concreet realistisch en uitvoerbaar plan dat aansluit bij de diversiteit van zelfstandigen en rekening houdt met hybride ondernemerschap (deels ondernemer / deels loondienst, zowel parallel als serieel).  Maar het is wel een complex plan dat niet op korte termijn realiseerbaar is: invoering wordt daardoor onderwerp van verkiezingen. Hamvraag is of Minister en sociale partners dat zien zitten, of dat er toch sneller een verplichte verzekering voor zelfstandigen komt met de zachte belofte dat dat de opmaat kan vormen naar een regeling voor alle werkenden (die er dan vervolgens echt niet gaat komen...) 


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Mijn laatste  blog:  Thuiswerken ? Denk aan cyberveiligheid!

Link to post
Share on other sites
 • 0

Update verplichte AOV

 

De commissie Borstlap komt aanstaande donderdag (23 januari) met haar eindrapport  over "de toekomst van werk" ,

Dit betekent in de praktijk de toekomst van de zelfstandige, de zelfstandigenaftrek, de verplichte AOV en al dan niet verplicht pensioen 

 

De eerste voortekens zijn spannend. Zo publiceerde columnist Frans Kalshoven vandaag dit opiniestuk in de Volkskrant : te weinig oog voor de kwaliteit van werk  waarin feitelijk de fiscale voordelen van de zelfstandigen worden afgekraakt 

Quote

In de terminologie van de WRR: in zo’n geval is er sprake van ‘oneerlijke concurrentie tussen werkenden met verschillende contractvormen’, staat de ‘goedkope’ zzp’er namelijk tegenover de ‘dure’ werknemer.

 

Nou en? 

 

Nou, zoals ZZP Expert Pierre Spaninks op Twitter fijntjes opmerkte:  de Volkskrant is even vergeten erbij te vermelden dat  Frans Kalshoven lid is van... de commissie Borslap. Is deze column alvast een tipje van de sluier? Dan wordt het donderdag gehaktdag voor de zelfstandige 

 

PS: weet of heeft  iemand toevallig een paar tractoren? ... is voor een bijeenkomst op het malieveld 


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Mijn laatste  blog:  Thuiswerken ? Denk aan cyberveiligheid!

Link to post
Share on other sites
 • 0
41 minuten geleden, Norbert Bakker zei:

is voor een bijeenkomst op het malieveld 

Helaas.... Volgeboekt.

Maar ergens heb ik ook het idee dat een verplichte AOV niet per definitie slecht hoeft te zijn. Diegene die zonder AOV zitten (al dan niet vanwege het niet geaccepteerd te worden) hebben geen enkele sociale vangnet voor als er iets gebeurd.

Ik vrees ook dat heel veel zzp-ers een probleem gaan krijgen zodra ze met pensioen willen gaan, maar dat is dan weer een anders discussie.

Link to post
Share on other sites
 • 0
12 uur geleden, perry Broeders zei:

Maar ergens heb ik ook het idee dat een verplichte AOV niet per definitie slecht hoeft te zijn.

 

Voor mensen met een zwaar beroep en/of een medisch probleem en/of op leeftijd (58+) zal het een zegen zijn, alhoewel lang niet iedereen die onder één of meer van de categorieën valt dat zelf ook zal vinden....

 

Wat een verplichte AOV vooral is, is schaalvoordeel doordat iedereen deelneemt en solidariteit: Lichte beroepen betalen mee aan zware , jongeren betalen mee ouderen en gezonde(re) ondernemers betalen mee aan minder gezonde ondernemers. (Maar voor de intimi: dat gebeurt in huidige AOV's ook al: vooral zware beroepen worden gesubsidieerd door de lichtere beroepen, en de vrijwillige WIA verzekering voor ondernemers wordt zelfs gesubsidieerd door werkgevers en werknemers) 

 

Maar... de meeste zelfstandigen zitten niet  op die verplichting te wachten, zeker niet als het vooral gebruikt lijkt te worden om zelfstandigheid duurder en onaantrekkelijker te maken


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Mijn laatste  blog:  Thuiswerken ? Denk aan cyberveiligheid!

Link to post
Share on other sites
 • 0

Update verplichte AOV

 

Zoals te doen gebruikelijk lekken spannende rapporten altijd wat eerder uit, zo ook het advies van de commissie Borstlap dat vandaag gepresenteerd wordt: 

 

Advies aan kabinet: arbeidsmarkt moet écht anders of onze welvaart gaat eraan

 

Een paar citaten (van Nos):

Quote

Er moet een einde komen aan de "wildgroei" van soorten arbeidscontracten, waardoor niemand meer weet waar hij aan toe is. De commissie wil bijvoorbeeld geen payroll-constructies meer. Er moeten maar drie soorten werkenden overblijven: echte zelfstandigen, echte werknemers en echte uitzendkrachten.

 

Quote

Een ander belangrijk pleidooi van de commissie: voer een volksverzekering of basisverzekering in voor alle werkenden tegen arbeidsongeschiktheid. Dat advies gaat zeker gehoor vinden in de politiek. De regeringspartijen staan er voor open om deze grote omslag te maken, zo bleek eerder vandaag. Zij vinden het economische en maatschappelijke risico van een grote groep onverzekerde zzp'ers te groot.

 

Meest ingrijpende onderdeel: het afschaffen van alle fiscale voordelen voor zelfstandigen: exit zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling (zie daarover ook het artikel van Pierre Spaninks in een het nieuwsboard)

 

De commissie Borstlap erkent gelukkig wel dat invoering van een verplichte AOV voor alleen Zelfstandigen geen goed idee is, omdat dat geen rekening houdt met hybride ondernemerschap. In plaats daarvan stelt het - conform het plan en de wensen van de Alliantie Modern Werkenden - voor om een brede basisverzekering voor alle werkenden te vormen.

 

Wat nieuw is,  is de kennelijke politieke wil om nu echt door te pakken door de regeringspartijen. Binnen 1 maand komt de Stichting van de Arbeid met een concreet voorstel voor een verplichte basisverzekering voor alle werkenden.

 

De kans op een verplichte AOV voor zelfstandigen, maar dan via een brede basisverzekering voor alle werkenden, is hiermee een stuk dichterbij gekomen.

 

Maar, zoals altijd, gaat het niet om het idee maar om de uitvoering. Een brede basisverzekering invoeren gaat tijd kosten; zeker omdat de partij die het moet gaan uitvoeren, UWV, er zowel qua bezetting als automatisering nog niet klaar voor is

 

Wordt vervolgd


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Mijn laatste  blog:  Thuiswerken ? Denk aan cyberveiligheid!

Link to post
Share on other sites
 • 0

Update verplichte AOV (2)

 

De eerste aanvullende vragen over de plannen druppelen al binnen.

 

Hamvraag : welke invloed hebben deze plannen op lopende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en -voorzieningen zoals broodfondsen of op het voornemen om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te gaan sluiten en/of deel te gaan nemen aan een broodfonds?  Wat mij betreft: vooralsnog geen . 

 

Eerst komt er nu (binnen 1 maand) een plan. Daadwerkelijke uitvoer van dat plan vereist aanpassing van een hoop sociale verzekeringswetten

Dat gaat  niet lukken per 01-01-2021;  kenners verwachten  invoering niet eerder dan 2023-2024.  

En begin 2021 vinden er ook verkiezingen plaats wat nog flinke invloed zou kunnen hebben op de inhoud en het moment van invoering. 

 

Ook zit er een bottleneck in de uitvoering; UWV is er zowel qua capaciteit als automatisering niet klaar voor. 

 

Maar mocht de regeling er wel komen, dan het praktische gevolg dat er in een lopende AOV rekening wordt gehouden met het bedrag en de wachttijd van de basisregeling. ( Dat is ook niet nieuw: zo’n basisregeling voor zelfstandigen– de WAZ - bestond tot 2004) Zie onder voor een grafische weergave van zo’n samengestelde dekking, waarbij wel opgemerkt moet worden dat de wijze van vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid door UWV anders is

 

Zodra de plannen en datum invoering concreet zijn, kan worden bekeken wat de gevolgen zijn voor lopende AOV’s en broodfondsen is maar, net als ten tijde van de WAZ,  zal voor iedereen die meer wil verzekeren dan het wettelijke minimumloon en/of behoefte heeft aan een vangnet met een kortere wachttijd dan 1 jaar, een private AOV - met eventueel een broodfonds - nog steeds een belangrijke inkomensaanvulling bij onverhoopte arbeidsongeschiktheid zijn.

 

Grafische weergave:

 

image.thumb.png.d5851ea2a31793b8f9887f180df237ff.png

 

image.thumb.png.a7a0806414a8da4de69e5dfc2ff14d90.png

   

 

 


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Mijn laatste  blog:  Thuiswerken ? Denk aan cyberveiligheid!

Link to post
Share on other sites
 • 1

Update verplichte AOV (3)

 

Akkoord over verzekering arbeidsongeschiktheid voor ZZP-ers

(klik op bovenstaande link voor het volledige artikel van FD, gratis te lezen na registratie ) 

 

Quote

 

Sociale partners hebben na lang gesteggel een akkoord op hoofdlijnen bereikt over de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) voor zzp'ers. Dat blijkt uit stukken in handen van het FD en bevestigen ingewijden.

 

Om het betaalbaar te houden wordt de uitkering voor zzp'ers soberder dan voor werknemers: maximaal €1650 per maand bruto. De premie van de nieuwe verzekering wordt inkomensafhankelijk, maar van naar verwachting tussen €80 tot €130 netto

 

 

Quote

Zzp-organisaties verzetten zich tot nog toe tegen een verplichte verzekering speciaal voor zzp'ers. Zij wilden liever een basisregeling voor alle werkenden, zoals de commissie-Borstlap voorstelde. Maar dit is nog toekomstmuziek en Koolmees wil er niet op wachten. Als hij dat wel doet, komt hij de afspraken uit het pensioenakkoord niet na. De bewindsman wil nu voor de zomer een kabinetsvoorstel naar de Tweede Kamer sturen. De verzekering gaat dan naar verwachting rond 2024 in.

 

Quote

De nieuwe aov wordt straks net als de WIA door het UWV uitgevoerd, alle zzp'ers zijn tot aan de AOW-leeftijd verplicht verzekerd. Zelfstandigen met winst uit onderneming, beroepsbeoefenaren, dga's zonder personeel en meewerkende echtgenoten vallen daaronder volgens conceptstukken. Zzp’ers die al een verzekering hebben, of die zich liever zelf verzekeren, kunnen een vrijstelling krijgen. Dat was een belangrijke wens van zzp-organisaties en verzekeraars. Hun verzekering moet dan wel op zijn minst gelijkwaardig zijn aan de verplichte aov.

 

Quote

De premie wordt inkomensafhankelijk en fiscaal aftrekbaar, maar hoe hoog precies is nog niet bekend. Het geschatte maximum van €200 bruto per maand is aanzienlijk minder dan wat een verzekering voor een werknemer kost. (noot NB: dit is  onzin. hier worden appels met peren vergeleken. )  Wie een hogere dekking wil, kan zich bij een verzekeraar aanvullend verzekeren, maar daar geldt geen acceptatieplicht.

De hoogte van de premie hangt tevens af van de wachttijd voor de aov: de periode die een zzp’er zelf moet overbruggen, bijvoorbeeld met een broodfonds, eigen vermogen of een aparte verzekering. Zzp’ers kunnen straks kiezen of zij daar na een half jaar, een jaar of twee jaar voor in aanmerking komen. Bij twee jaar zal de premie lager uitvallen. Wie niet kiest, krijgt standaard een jaar wachttijd.

 

 


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Mijn laatste  blog:  Thuiswerken ? Denk aan cyberveiligheid!

Link to post
Share on other sites
 • 0

Wat is het verschil tussen een bruto en een netto premie (behalve de 70 euro).

 

Is een BV oprichten dan nog de enige manier om hier onder uit te komen?

 

Ik ben het wel met je eens dat de verzekering niet goedkoper is. Ik heb al zoveel premies langs zien komen en die waren niet 200 euro per maand, vooral met een wachttijd van een jaar is de premie helemaal maar een paar tientjes per jaar.

Edited by Jasper S.
Link to post
Share on other sites
 • 0

Hallo, ik vraag mij af op wie die de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering van toepassing is. Ik heb een vof met mijn partner en geen personeel in dienst.
Geldt de (aankomende) verplichte aov dan ook voor ons?

Edited by Chutney
Link to post
Share on other sites
 • 0
7 minuten geleden, Chutney zei:

Geldt de (aankomende) verplichte aov dan ook voor ons?

 

Volgens het huidige voorstel wel, maar dit voorstel is nog geen wet. 
 

20 uur geleden, Jasper S. zei:

Wat is het verschil tussen een bruto en een netto premie (behalve de 70 euro).

De (terug te vorderen) loon- of inkomstenbelasting over de fiscaal aftrekbare premie.

 

20 uur geleden, Jasper S. zei:

Is een BV oprichten dan nog de enige manier om hier onder uit te komen?


Dat is sowieso geen optie, de verplichting geldt ook voor DGA’s


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Mijn laatste  blog:  Thuiswerken ? Denk aan cyberveiligheid!

Link to post
Share on other sites
 • 0
11 minuten geleden, Chutney zei:

En als wij nou personeel in dienst nemen, bijvoorbeeld op o-uren contract, dan zijn we geen zzp-er meer, toch?


Hoewel het nog een plan is en geen wet, verwacht ik dat er een loonsom-drempel wordt ingebouwd. Ondernemers met personeel met een totale loonsom onder die drempel, zijn verplicht verzekerd.


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Mijn laatste  blog:  Thuiswerken ? Denk aan cyberveiligheid!

Link to post
Share on other sites
 • 0
6 minuten geleden, Norbert Bakker zei:

Hoewel het nog een plan is en geen wet, verwacht ik dat er een loonsom-drempel wordt ingebouwd. Ondernemers met personeel met een totale loonsom onder die drempel, zijn verplicht verzekerd.

 

Dat klinkt heel krom.. maar dat kan aan mij liggen..

Dus als  ondernemer zonder of met weinig personeel ben je zelf ook verplicht verzekerd, behalve als je meer dan bijvoorbeeld 10 personeelsleden hebt (of loonsom 500.000, even willekeurig bedrag) dan hoeft de ondernemer zich niet te (verplicht) verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid??

Link to post
Share on other sites
 • 0
4 uur geleden, Roel J zei:

Dat klinkt heel krom.. maar dat kan aan mij liggen


Dat ligt niet aan jou. Maar het huidige  conceptvoorstel bevat wel meer op het eerste gezicht kromme dingen. 

 

Edit: in de uitgelekte plannen van het voorstel wordt gesproken over een verplichte verzekering voor alle IB-ondernemers (dus met en zonder personeel) én een verzekering voor DGA's zonder personeel. Eerlijk gezegd vind ik dat nog véél krommer dan een arbitraire grens zoals een loonsom, en nogal gevoelig voor creatief misbruik 

 


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Mijn laatste  blog:  Thuiswerken ? Denk aan cyberveiligheid!

Link to post
Share on other sites
 • 0
4 uur geleden, Chutney zei:

En als wij nou personeel in dienst nemen, bijvoorbeeld op o-uren contract, dan zijn we geen zzp-er meer, toch?

 

Volgens het stuk van Norbert, telt het ook voor ondernemer die winst uit een onderneming halen.
Dus een bv openen en 1 iemand in dienst nemen, zou dus misschien nog een uitweg zijn.

Maar als ik het goed begrijp gaat het UWV deze verzekeringen aanbieden en uitvoeren.
IS het dan niet gewoon bedoeld als extra inkomen voor de overheid?

Want wat heb je nu aan een verzekering met een wachttijd van een jaar, ik heb er zelf voor gekozen om zelf geld opzij te zetten, mijn bedrijf kan prima doordraaien zonder mij.

Edited by Jasper S.
Link to post
Share on other sites
 • 1
36 minuten geleden, Jasper S. zei:

Want wat heb je nu aan een verzekering met een wachttijd van een jaar,

wachttijd van een jaar is voor een AOV een redelijk gebruikelijke termijn.

Daarnaast is er ruimte om voor kortere termijnen (en langere) te kiezen.

zie  update van Norbert gisteren

Op 26-2-2020 om 19:14, Norbert Bakker zei:

Zzp’ers kunnen straks kiezen of zij daar na een half jaar, een jaar of twee jaar voor in aanmerking komen. Bij twee jaar zal de premie lager uitvallen. Wie niet kiest, krijgt standaard een jaar wachttijd.

 

Die termijnkeuzes is in lijn met wat nu ook in de particuliere markt gebeurd. Wachttijd van een jaar zorgt vaak voor de "beste" premie, terwijl kortere termijnen zorgen dat de premie snel oploopt omdat de kans veel groter is dat je 3-6 maanden uit roulatie bent dan dat je een jaar of langer uit roulatie bent.

 

_______________

 

4 uur geleden, Norbert Bakker zei:

Edit: in de uitgelekte plannen van het voorstel wordt gesproken over een verplichte verzekering voor alle IB-ondernemers (dus met en zonder personeel) én een verzekering voor DGA's zonder personeel. Eerlijk gezegd vind ik dat nog véél krommer dan een arbitraire grens zoals een loonsom, en nogal gevoelig voor creatief misbruik 

 

Ik doop dit voorstel om tot de bananenwet.. De redenatie is krom als deze vrucht. En ik sluit niet uit dat (overhaast) aannemen van de wet wel eens tot een uitglijder van de toekomstig mini-ster van Sociale Zaken kan leiden. Koolmees zal er wel niet meer over struikelen.. de verkiezingen zijn al over een jaar.

Link to post
Share on other sites
 • 0
Op 27-2-2020 om 21:45, Jasper S. zei:

Maar als ik het goed begrijp gaat het UWV deze verzekeringen aanbieden en uitvoeren.
IS het dan niet gewoon bedoeld als extra inkomen voor de overheid?

 

Nee, want het uitgangspunt  van de verplichte AOV is een kostendekkende premie (zoals voor alle sociale verzekeringswetten; inclusief de oude WAZ ).

Is er een overschot, dan gaat de premie omlaag. Zijn er tekorten, dan gaat de premie omhoog


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Mijn laatste  blog:  Thuiswerken ? Denk aan cyberveiligheid!

Link to post
Share on other sites
 • 0
Op 27-2-2020 om 22:22, Roel J zei:

Ik doop dit voorstel om tot de bananenwet.. De redenatie is krom als deze vrucht. En ik sluit niet uit dat (overhaast) aannemen van de wet wel eens tot een uitglijder van de toekomstig mini-ster van Sociale Zaken kan leiden. Koolmees zal er wel niet meer over struikelen.. de verkiezingen zijn al over een jaar.

we zijn tenslotte ook een bananenrepubliek.. :upside-down-face:


"zoek het maar uit"

Link to post
Share on other sites
 • 1

Corona update

 

Bieden arbeidsongeschiktheidsverzekeraars dekking voor ziekte als gevolg van Corona?

Ja, bij een normale (volledige) AOV wel, bij beperktere budget- of alleen ongevallendekkingen niet .

Wel geldt de normale wachttijd.

 

Wat als je als gevolg van Corona niet kunt werken, maar niet ziek bent?

Dan is er géén sprake van arbeidsongeschiktheid als direct gevolg van ziekte of ongeval, en heb je geen recht op een uitkering

Uitzondering hierop vormen (para)medici met een Movir beroepsdekking: op deze polissen zijn contaminatie/quarantainerisico's  wel meeverzekerd

 

Worden steunmaatregelen van de overheid  op de uitkering gekort?

Voor zover bekend niet. Bij een sommenverzekering is het sowieso niet aan de orde. 

 

Ik kan de premie niet meer betalen door verlies van omzet, wat nu?

Overleg met je adviseur of verzekeraar. De meeste verzekeraars zijn - niet alleen voor AOV overigens -bezig met nadenken over maatregelen om de dienstverlening zo veel mogelijk door te kunnen laten gaan; daarbij hoort ook enige souplesse ten aanzien van premiebetaling. Te denken valt aan premiespreiding, een premievakantie of het laten sluimeren van de dekking. Let er wel op dat bij een deel van die maatregelen er tijdelijk geen dekking meer is! Wees dus alert en overleg met de adviseur andere alternatieven.

 

De branchevereniging van financieel adviseurs, Adfiz, is ook in overleg met het Verbond van Verzekeraars over hoe verzekeraars ondernemers en bedrijven op een eenduidige manier  extra kunnen  ondersteunen in deze moeilijke tijden.  Het mag immers niet zo zijn dat de overheid met een heel pakket aan steunmaatregelen komt maar verzekeraars alsnog de paraplu intrekken.... nu komt het aan op het tonen van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

 

Ik ga als gevolg van Corona tijdelijk ander werk doen, ben ik dan nog wel  verzekerd?

Meestal wel, maar laat je adviseur dit bespreken met en vastleggen door de acceptatie-afdeling  van de verzekeraar 

 

Zijn inkomensverzekeraars wel solvabel genoeg om uit te keren bij een pandemie?

Verzekeraars moeten voldoen aan strenge internationale continuïteits- en solvabiliteitsrichtlijnen:  Solvency II. Een pandemie is één van de scenario's waarop verzekeraars getoetst worden. Op de korte en middellange termijn zullen verzekeraars (nog) niet in problemen komen.

Wat wél een bottleneck vormt is de capaciteit bij het beoordelen van claims op verzuim of arbeidsongeschiktheid en de financiële afwikkeling daarvan. Het kan daarom langer duren voordat een claim is beoordeeld en tot uitkering komt.

 

Zijn broodfondsen wel solvabel genoeg om uit te keren bij een pandemie?

Niet bij langdurige ziekte van veel deelnemers tegelijk.  Het hele principe van de schenkkring is gebaseerd op het niet of nauwelijks samenlopen van uitkeringen. Een schenkkring komt daarom mogelijk in in problemen bij een pandemie en kan dan de deelnemers niet het hele schenkbedrag uitkeren of minder lang. Wel kent een broodfonds een wachttijd van 30 dagen dat voor enige demping zorgt. 

De grootste aanbieder qua aantal deelnemers, Broodfonds.nl, noemt een samenloop van 5  of meer zieke deelnemers  in 1 broodfonds nog  goed te dragen, ook doordat er een achtervang op landelijk niveau bestaat. Of die achtervang  óók pandemie-proof is hangt sterk af van het aantal en de duur van de ziektegevallen.

Het grootste risico van broodfondsen lijkt mij het beëindigen van de deelname: juist nu komt het aan op onderlinge solidariteit. Daarnaast is de vraag: wie gaat (veilig!) vaststellen of iemand daadwerkelijk ziek is? Ook het onderlinge vertrouwen blijft dus belangrijk. 


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Mijn laatste  blog:  Thuiswerken ? Denk aan cyberveiligheid!

Link to post
Share on other sites
 • 1
15 uur geleden, Prinsenhof zei:

Wordt het "Bruno Bruins-risico" gedekt door een AOV?

 

Hangt er vanaf wat je onder dat risico verstaat. "Oververmoeidheid"  op zichzelf is geen aandoening maar een symptoom van iets anders: dat kan zowel fysiek als psychisch van aard zijn of een combinatie daarvan. 

 

Arbeidsongeschiktheid als gevolg van die specifieke oorzaken is gedekt op een goede AOV, maar veel  verzekeringen kennen wel een uitsluiting voor arbeidsongeschiktheid als gevolg van het structureel werken van meer dan 65 of 70 uur per week. Bij een beroep waarin dat - net als bij ministers - gebruikelijk is (o.a. advocaten, medisch specialisten) doe je er dus verstandig aan de juiste verzekering te (laten) kiezen en is goedkoop duurkoop. 

 

15 uur geleden, Prinsenhof zei:

Cq zou dit risico gedekt worden door de toekomstige verplichte AOV?

 

Gedekt wel, maar ik vermoed weinig relevant: mensen met beroepen waarin je het risico loopt op oververmoeidheid, hebben zelden genoeg aan een uitkering op minimumloonniveau. En oververmoeidheid  zou -mits alleen psychisch van aard (m.a.w. geen andere meer fysieke oorzaak) - goed behandeld en enige uitzonderingen daargelaten- ook niet langer mogen duren dan de wachttijd van de verplichte verzekering (standaard 1 jaar): weinig kans op een een (toch al lage) uitkering dus

 

Maar los daarvan: ik twijfel vooral aan de kwaliteit van de schadebehandeling en reïntegratie van het UWV: UWV komt voor werknemers en vrijwillig verzekerde ondernemers  nu  pas na 2 jaar in actie (*) : er is weinig tot geen ervaring met interventies vanaf dag 1: en juist dat is belangrijk bij dit soort type klachten

 

(*) = voor ziektewetvangnet (flex)werknemers en vrijwillige ziektewetverzekering formeel eerder, maar in de praktijk gebeurt ook daar de eerste 2 jaar weinig

 


Waarmee kan ik je helpen?

Ik adviseer ondernemers over betrouwbare en betaalbare verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid.   Meer weten?  Contact

 

Mijn laatste  blog:  Thuiswerken ? Denk aan cyberveiligheid!

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 0 leden online en 125 gasten

  There are no registered users currently online

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept