Jump to content
Mikky Vrolijk

[Artikel] Corona:NOW-steun terugbetalen: ‘Dit wordt een nieuwe toeslagenaffaire’

Recommended Posts

Bron: De Ondernemer 25-03-2021

 

Onterechte terugbetaling van NOW-steun is de zoveelste klap voor veel ondernemers in deze coronacrisis. Dit raakt meer dan tienduizend bedrijven, becijfert de zelf getroffen ondernemer Ruud Mansveld. Het UWV eist van hem het astronomische bedrag van 800.000 euro terug. ,,Na de toeslagenaffaire beleven we nu een afslagenaffaire, die net zo erg is.”

 

Eerder deze week werd al duidelijk dat ondernemers die niemand hebben ontslagen, soms toch alle staatssteun moeten terugbetalen. De reden: het Ministerie van Sociale Zaken heeft voor januari 2020 als vergelijkingsmaand gekozen, omdat voor die maand alle salarisstroken al waren opgemaakt voordat de NOW-regeling werd ontwikkeld. Zo wilde het ministerie fraude tegengaan, luidt de verklaring van demissionair minister Wouter Koolmees (D66).

 


Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Link to post
Share on other sites

Zo'n beetje elke politieke partij wil de ZZP'er weer knechten ... met de aanstormende 'afslagenaffaire' zal menig ondernemer nu en straks niet bepaald staan te trappelen om hieraan mee te werken.

 

Voor de heren politici is het goed om te weten ... Zonder meester geen knecht.


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
22 uur geleden, TwaBla zei:

circa 13.000 werkgevers krijgen waarschijnlijk een onterechte boete.


Ik weet niet precies hoe de NOW berekend is, maar in dit geval is die blijkbaar berekend op een veel te hoge loonsom omdat men in januari 2020 (de maand waarover de NOW berekend is) alle niet opgenomen vrije dagen heeft uitbetaald.

Als de uitgekeerde NOW gebaseerd was op die veel te hoge loonsom is er dus ook een veel te hoge uitkering verstrekt, of vergis ik me? Dat weet je dan toch als bedrijf? Dan weet je toch ook dat je die teveel ontvangen uitkering weer terug zal moeten betalen?


Onder de naam Bob de webbouwer bouw en verbeter ik websites.

Daarnaast verzorg ik dj's en drive-in-shows op bruiloften, bedrijfsfeesten, verjaardagen enzovoorts.

Link to post
Share on other sites
45 minuten geleden, Bob de webbouwer zei:

Dat weet je dan toch als bedrijf? Dan weet je toch ook dat je die teveel ontvangen uitkering weer terug zal moeten betalen?

Met een aantal kanttekeningen:

Koolmees zei bij de aankondiging van de eerste NOW dat deze ook gebruikt kon worden om rekeningen te betalen. Dat is wat bedrijven weten en wat ook gebeurt, want bij een snel leeg lopende rekening lopen kosten nog steeds door. Ook zijn er veel bedrijven waar personeel na vaststelling NOW toch wegliep (bijvoorbeeld horeca naar zorg), dan weet je dat je teveel hebt gehad, maar het geld op de rekening verdampt nog steeds. Dat uwv inmiddels al begonnen is terugvorderen, getuigt m.i. dan ook niet van begrip voor deze situatie, aangezien de lockdown nog steeds gaande is. 


Succes & Groet, Hans van den Bergh, A.C.T.I.V.E. (Adviseur, Coach, Trainer, Inbrenger Van Expertise)-Consultant, gespecialiseerd in Opzetten, Aanpassen of Verbeteren van bedrijven in de Belevenis-, Hospitality- & Leisure-markt. Hulpvraag? Ideeën? Plannen? Neem gerust Contact op!

(Let Op: Mijn reacties als vrijwillig Moderator zijn op basis van toetsing aan de forumregels, als lid zijn deze op persoonlijke titel)

Link to post
Share on other sites
2 uur geleden, Bob de webbouwer zei:

Als de uitgekeerde NOW gebaseerd was op die veel te hoge loonsom is er dus ook een veel te hoge uitkering verstrekt, of vergis ik me? Dat weet je dan toch als bedrijf? Dan weet je toch ook dat je die teveel ontvangen uitkering weer terug zal moeten betalen?

 

Terechte opmerking. Toch niet zo goed uitgelegd dus. Ik begreep dat hij ahw een boete kreeg omdat er toch mensen ontslagen leken, maar als de steun gebaseerd was op een ongebruikelijk hoge uitbetaling in januari dan moet het teveel betaalde terug. Het was immers een tegemoetkoming loonkosten. Dat die ook gebruikt kan worden om andere rekeningen te betalen, betekent niet dat die daarvoor bedoeld was.


Zucht...

Link to post
Share on other sites
2 uur geleden, Bob de webbouwer zei:


Ik weet niet precies hoe de NOW berekend is, maar in dit geval is die blijkbaar berekend op een veel te hoge loonsom omdat men in januari 2020 (de maand waarover de NOW berekend is) alle niet opgenomen vrije dagen heeft uitbetaald.

Als de uitgekeerde NOW gebaseerd was op die veel te hoge loonsom is er dus ook een veel te hoge uitkering verstrekt, of vergis ik me? Dat weet je dan toch als bedrijf? Dan weet je toch ook dat je die teveel ontvangen uitkering weer terug zal moeten betalen?

Nee, dat weet je niet. Want de NOW uitkering is gebaseerd op de genormaliseerde loonsom over de periode waarop die NOW betrekking heeft. Als echter de loonsom over die periode *lager* is dan het loon over de referentieperiode, dan is de *onjuiste* conclusie 'er zijn mensen ontslagen', dus wordt de NOW-ontslag-boete-korting toegepast. 

 

Het probleem is dat bij het begin van de regeling nog volstrekt onduidelijk was op welke wijze zowel de omzet als de loonsom bepaald zouden worden.  Wat nu geschetst wordt is echt een kromme situatie, want voor de loonsom waarvan je een percentage onder de NOW vergoed krijgt, geldt dat bijzondere beloningen niet meetellen. Maar nu blijkt achteraf dat voor de referentieloonsom dat onderscheid niet wordt gemaakt. En dat lijkt me juridisch niet houdbaar. 

Link to post
Share on other sites
12 minuten geleden, StevenK zei:

Nee, dat weet je niet. Want de NOW uitkering is gebaseerd op de genormaliseerde loonsom over de periode waarop die NOW betrekking heeft. Als echter de loonsom over die periode *lager* is dan het loon over de referentieperiode, dan is de *onjuiste* conclusie 'er zijn mensen ontslagen', dus wordt de NOW-ontslag-boete-korting toegepast. 

 

Weet je wel zeker dat hier daadwerkelijk de NOW-ontslag-boete is toegepast?

Dacht dat voor die boete het criterium was dat er daadwerkelijk sprake is van ontslag om bedrijfseconomische redenen?

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-19874.html

 

Quote

Artikel 7. Hoogte van de subsidie

1.De hoogte van de subsidie is de uitkomst van:

A x B x 3 x 1,3 x 0,9

Hierbij staat:

A voor het percentage van de omzetdaling;

B voor de constante B*, zoals berekend op grond van artikel 10, met dien verstande dat:

a.de loonsom wordt verminderd met de uitkeringen die het UWV over het gehanteerde aangiftetijdvak door tussenkomst van de werkgever heeft uitbetaald, voor zover die uitkeringen in de loonsom zijn inbegrepen;

b.de loonsom wordt verminderd met het loon dat een werknemer heeft ontvangen in het gehanteerde aangiftetijdvak, vermenigvuldigd met 1,5, indien de werkgever na 17 maart 2020, een verzoek om toestemming om de arbeidsovereenkomst op te zeggen op grond van artikel 669, derde lid, onderdeel a, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, heeft gedaan voor de betreffende werknemer;

c.de uitbetaling van vakantiebijslag in het gehanteerde aangiftetijdvak niet wordt meegenomen bij de vaststelling van de loonsom, met uitzondering van de uitbetaling van vakantiebijslag door de werkgever die geen vakantiebijslag voor de werknemer reserveert, als bedoeld in artikel 5, derde lid, van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen;

d.de loonsom wordt vermenigvuldigd met 0,926, indien de werkgever geen vakantiebijslag voor de werknemer reserveert, als bedoeld in artikel 5, derde lid, van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen; en

e.de maximering van het loon per werknemer tot € 9.538 per tijdvak van een maand, bedoeld in artikel 10, plaatsvindt na toepassing van de onderdelen a tot en met d.

 

Dat de ondernemer het terug moeten betalen van een te hoog voorschot in het artikel een boete noemt, wil nog niet zeggen dat daar daadwerkelijk sprake van is...

Link to post
Share on other sites
22 minuten geleden, StevenK zei:

Als echter de loonsom over die periode *lager* is dan het loon over de referentieperiode, dan is de *onjuiste* conclusie 'er zijn mensen ontslagen', dus wordt de NOW-ontslag-boete-korting toegepast. 


Inderdaad, een onterechte conclusie dat er mensen ontslagen zouden zijn, maar ook een onterecht hoog bedrag uitbetaald in eerste instantie.  Aangezien dat geld van de belastingbetaler komt moet dat natuurlijk wel terugbetaald worden. Dat hoeft wat mij betreft niet nu meteen, dat kan best wachten tot het weer beter gaat met het bedrijf, maar uiteindelijk moet het wel terug natuurlijk.

Wellicht kunnen ze het teveel ontvangen bedrag in zo'n geval omzetten in een lening die over een langere periode terugbetaald kan worden, zonder boete maar wel met een redelijke rente.

@Hans van den Bergh ik heb zelf ook weleens krap gezeten en toen heb ik ook weleens af te dragen BTW gebruikt om rekeningen te betalen. Maar dan kreeg ik ook een boete, en moest ik uiteindelijk een paar maanden later die BTW alsnog afdragen natuurlijk. In deze tijd heeft de overheid echter ook nog eens regelingen in het leven geroepen die het gemakkelijker (zouden moeten) maken om een lening te krijgen. 

Het is overigens de vraag of een ondernemer zelf zou moeten opdraaien voor (een deel van) zijn vaste lasten als hij door de overheid gesloten wordt, maar dat terzijde...


Onder de naam Bob de webbouwer bouw en verbeter ik websites.

Daarnaast verzorg ik dj's en drive-in-shows op bruiloften, bedrijfsfeesten, verjaardagen enzovoorts.

Link to post
Share on other sites
7 minuten geleden, Maxn zei:

Weet je wel zeker dat hier daadwerkelijk de NOW-ontslag-boete is toegepast?

Ik denk dat je gelijk hebt en dat de betreffende uit het vetgedrukte concludeert dat er sprake is van een boete, terwijl dat niet het geval is. Overigens zie ik  in deze tekst ook staan 'in beginsel wordt daarvoor januari 2020 genomen'. Dat betekent dat afwijking mogelijk is. 4. Loonsom

Het subsidiebedrag is gebaseerd op de loonsom. Vanwege de noodsituatie waarin bedrijven en instellingen zijn komen te verkeren en de gewenste snelheid waarmee de regeling wordt uitgevoerd, zal worden gewerkt met een voorschot van een subsidie over de loonsom. Bij de berekening van de bevoorschotting wordt gebruik gemaakt van de loonsom over een referentieperiode van een maand. In beginsel wordt daarvoor januari 2020 genomen. Uitgegaan wordt van het sociale verzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen. Ook aanvullende lasten en kosten zoals onder andere werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag worden gecompenseerd. Omwille van de uitvoerbaarheid door UWV is gekozen voor een forfaitaire opslag van 30% voor werkgeverslasten in plaats van het in aanmerking nemen van de precieze werkgeverslasten in individuele situaties. Deze lasten kunnen immers per werkgever en zelfs werknemer verschillen: denk aan de hoogte van pensioenpremies – die bij UWV niet bekend zijn – en de WW-premiedifferentiatie naar de aard van het contract.

De loonsom van januari 2020 als basis voor de subsidiehoogte is gekozen omdat dit de meest recente maand is waarover voldoende loongegevens beschikbaar zijn in de polisadministratie van UWV. Voor recentere tijdvakken is dat niet het geval. Als er over januari 2020 geen loongegevens zijn, gaat UWV uit van november 2019. Als er ook geen gegevens zijn over dit tijdvak, kan er geen subsidie worden toegekend.

Bij de definitieve vaststelling van de subsidie wordt de loonsom zoals gebruikt bij de bevoorschotting vergeleken met de loonsom van de driemaandsperiode maart 2020 tot en met mei 2020. De loonsom kan in de subsidieperiode lager uitvallen dan in de referentieperiode, omdat werknemers intussen niet meer in dienst zijn of niet meer zijn opgeroepen en daarom geen loondoorbetaling hebben. Bij verlies aan werkgelegenheid, blijkend uit het verlies aan loonsom, wordt de subsidie lager vastgesteld.3 De verrekening is een stimulans om werknemers zoveel mogelijk in dienst te houden voor de uren die zij werkten voordat sprake was van de zware terugval in de omzet.

 

Link to post
Share on other sites

Het is letterlijk door Koolmees aangegeven dat de NOW ook voor opvang van de kosten kon worden gebruikt... zoek de eerste persconferentie maar eens op...


Succes & Groet, Hans van den Bergh, A.C.T.I.V.E. (Adviseur, Coach, Trainer, Inbrenger Van Expertise)-Consultant, gespecialiseerd in Opzetten, Aanpassen of Verbeteren van bedrijven in de Belevenis-, Hospitality- & Leisure-markt. Hulpvraag? Ideeën? Plannen? Neem gerust Contact op!

(Let Op: Mijn reacties als vrijwillig Moderator zijn op basis van toetsing aan de forumregels, als lid zijn deze op persoonlijke titel)

Link to post
Share on other sites
43 minuten geleden, Hans van den Bergh zei:

Het is letterlijk door Koolmees aangegeven dat de NOW ook voor opvang van de kosten kon worden gebruikt... zoek de eerste persconferentie maar eens op...

 

Plaats een quote en een link, zou ik zeggen.

 

Bob de Webbouwer kreeg geen boete omdat hij zijn BTW-reservering voor iets anders gebruikte, maar omdat hij zijn BTW niet op tijd betaalde.

 

Werkgevers die extra steun kregen omdat die bijstand was gebaseerd op een maand waarin ze extra loon betaalden, hebben dus meer geld gekregen dan ze nodig hadden om salarissen uit te betalen. Wat ze nou moeten terug betalen, is niet helemaal duidelijk. Is dat 90% van het teveel betaalde, alles of het teveel betaalde en een boete?


Zucht...

Link to post
Share on other sites

Boetes zijn volgens mij alleen van toepassing op werkgevers die ondanks NOW toch werknemers ontsloegen. 

33 minuten geleden, TwaBla zei:

Plaats een quote en een link, zou ik zeggen

Heb ik geen zin in, vind dat ook minder relevant, want dit is zoals het door werkgevers begrepen is..


Succes & Groet, Hans van den Bergh, A.C.T.I.V.E. (Adviseur, Coach, Trainer, Inbrenger Van Expertise)-Consultant, gespecialiseerd in Opzetten, Aanpassen of Verbeteren van bedrijven in de Belevenis-, Hospitality- & Leisure-markt. Hulpvraag? Ideeën? Plannen? Neem gerust Contact op!

(Let Op: Mijn reacties als vrijwillig Moderator zijn op basis van toetsing aan de forumregels, als lid zijn deze op persoonlijke titel)

Link to post
Share on other sites
2 uur geleden, TwaBla zei:

Werkgevers die extra steun kregen omdat die bijstand was gebaseerd op een maand waarin ze extra loon betaalden, hebben dus meer geld gekregen dan ze nodig hadden om salarissen uit te betalen. Wat ze nou moeten terug betalen, is niet helemaal duidelijk. Is dat 90% van het teveel betaalde, alles of het teveel betaalde en een boete?

 

Gewoon het bedrag aan teveel ontvangen voorschot.

Vergelijk het met je definitieve belastingaanslag waarbij er soms wat bij betaald moet worden en je soms wat terug krijgt, omdat deze afwijkt van je voorlopige aanslag.

 

De rekenvoorbeelden in de media zijn verder op wel meer vlakken onvolledig.

Vermelden wel dat werkgevers slechts 90% compensatie (bij NOW 1) krijgen bij 100% omzetverlies.

Maar vergeten daarbij te vermelden dat de werkgever wel eerst 30% bij de loonsom heeft mogen optellen, ter compensatie van indirecte kosten, enzo.

Link to post
Share on other sites

Buiten loonsom als peilmaand januari 2020 betreft het ook terugbetaling tegemoetkoming NOW voor ondernemers die omzet hebben gemaakt dmv voorraadverkoop.

Winkeliers deden het afgelopen jaar overtollige voorraad van de hand aan opkopers, omdat ze de spullen door de verplichte sluiting of het wegblijven van klanten niet meer konden verkopen. Ze worden nu afgerekend op de omzet die ze daarmee hebben gemaakt.

Lees artikel AD: Winkelvoorraad met verlies verkocht? Dan moet de coronasteun terug.

 


Netwerken: Het gaat er niet om wie je bent, maar wie je kent !

Link to post
Share on other sites
Op 27-3-2021 om 12:08, Bob de webbouwer zei:

Het is overigens de vraag of een ondernemer zelf zou moeten opdraaien voor (een deel van) zijn vaste lasten als hij door de overheid gesloten wordt, maar dat terzijde...

Waarom terzijde?

Mij lijkt dat de crux van het hele verhaal ... Wie bepaalt, die betaalt.


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
5 uur geleden, Mikky Vrolijk zei:

 

Denk dat dit een groter probleem is bij de TVL dan bij NOW.

Bij NOW had je enige speelruimte om een andere referentieperiode te kiezen, bij TVL mist die flexibiliteit.

 

 

Overigens kan ik me ook voorstellen dat de reden dat er zoveel ondernemers geld terug moeten betalen ook een beetje mee te maken heeft dat je in eerste instantie zelf het verwachte percentage omzetverlies mag schatten.

Hoe pessimistischer je dat invult, hoe hoger het voorschot.

Maar dat er dan uiteindelijk wat terug betaald moet worden als de omzet gunstiger uitvalt was duidelijk.

Edited by Maxn
Link to post
Share on other sites

Ik denk dat hier een half verhaal wordt verteld. Als je je winkelvoorraad met verlies hebt verkocht, dan spelen er een aantal effecten, waarvan er maar één aspect wordt belicht. Het is inderdaad zo dat je door de verkoop van je voorraad inderdaad een hógere omzet hebt. Je omzetverlies is dan uiteraard uiteindelijk minder dan wellicht vooraf geschat, waardoor je dus teveel coronasteun hebt gehad. Door het verkopen met verlies heb je echter een boekverlies dat je winst drukt. Een lagere winst betekent een (progressief) mindere belastingdruk. En mocht je een verlies draaien, is er ook nog de coronareserve, zodat je die vrijwel meteen mag verrekenen met vorig jaar. Het is allemaal niet perfect en niemand zal er voor de volle 100% uitspringen, maar deze tweede-orde effecten worden voor het gemak vergeten. Het nadeel is gewoon dat de verwachtingen (te) hoog zijn van de maatregelen, die hoofdzakelijk alleen tijdelijke cashflowproblemen oplost en verder alleen maar een deel van de kosten opvangt. Maar het is simpelweg geen gratis-geld-uitdeelfeest. En om dan ook nog de toeslagaffaire er met de haren bij te trekken, vind ik eigenlijk wat onkies.

 

Edited by prinsrachid

The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Link to post
Share on other sites
13 minuten geleden, prinsrachid zei:

Maar het is simpelweg geen gratis-geld-uitdeelfeest. En om dan ook nog de toeslagaffaire er met de haren bij te trekken, vind ik eigenlijk wat onkies.

 

Kan je helaas geen positieve stem geven maar ben het roerend met je eens.

Link to post
Share on other sites

Maatregelen werken best wisselend uit voor ondernemers met verschillende verdienmodellen en kostenbasis. Seizoensinvloeden of -gebondenheid is ook nog zo´n factor.

 

Eigen initiatief of ondernemerschap trouwens ook in marge en kosten: neem een restaurant met driegangenmenu van 30-40 EURO plus drankomzet wat nu bezorgt aan 25 EURO en wijnflessen voor 2 of 3 keer minder omzet dan bij uitschenken bijlevert.  Onder gratis bezorging en/of afdracht aan bestelplatform. DIt restaurant draait nog altijd omzet, maar tegen welke prijs voor de ondernemer?

 

Mvg,

 

Wigbolt

Edited by Wigbolt

Kinderbestek met naam en datum gratis graveren. Onze collecties kinderbestek en kinderservies.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 5 leden online en 293 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept