• 0

Innovatie klimaat wordt steeds slechter.

Het feit waar ik als uitvinder/productontwikkelaar steeds vaker tegen aanloop en zelden iets over hoor is het volgende: Hoe langer hoe meer Nederlandse bedrijven vallen in buitenlandse handen. Vaak worden ze dan gereduceerd tot een verkoopkantoor. Zelfs als dat niet het geval is, en je met een nieuw product-idee bij ze langs gaat, herhaalt zich steeds weer dezelfde situatie: De Nederlandse leiding vindt het een pracht idee. Maar het buitenlandse hoofdkantoor moet de knoop door hakken. Echter Amerikanen, Fransen, Duitsers, Engelsen zijn over het algemeen erg nationalistisch ingesteld. Een buitenlandse uitvinder wordt vaak niet eens uitgenodigd. Dan hebben wij het nog niet eens over de overplaatsing van de productie vanuit ons land naar het moederland van de multinational en het wegkapen van al ons beta-talent. Dit is een net zo erg probleem als de hordes criminelen uit het oostblok, Noord-Afrika en Zuid- Amerika, die met het leegroven van ons land, dagelijks de kranten halen. Met een zak geld is dit m.i. niet op te lossen. Wel met een andere mentaliteit: Wij moeten als Nederlanders veel meer voor ons eigen belang op komen en wat dat betreft is het kabinet Balkenende op de goede weg.

 

 

Paul Gokkel

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0

Hoe langer hoe meer Nederlandse bedrijven vallen in buitenlandse handen.

 

Als ze vallen, dan is dat omdat ze niet meer op eigen benen kunnen staan. Of niet meer de steun hebben van de grote aandeelhouders. Dat is trouwens niet van gisteren. En er zijn tal van Nederlandse bedrijven die op hun beurt weer buitenlandse bedrijven kopen. Naar ratio van het aantal inwoners heeft Nederland een buitengewoon groot bezit van buitenlandse bedrijven. Dus misschien is er iets anders aan de hand.

 

Misschien zijn onze gezamenlijke prioriteiten verschoven van zelf uitvinden en maken (hier investeren) naar uitbesteden (hier beleggen en daar investeren). En wie z'n schuld is dat nu weer?

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
 • 0

Eten of gegeten worden, misschien een uitdrukking die hier van toepassing is.

 

Als je als uitvinder niet bij een reeds bestaand bedrijf binnenkomt omdat de eigenaren liever een uitvinder uit het eigen land heeft (wat ik me eigenlijk moeilijk kan voorstellen, op de Fransen na ;)) kun je als uitvinder natuurlijk ook een andere weg bewandelen. Start je eigen onderneming, verzamel de juister personen en vercommercialiseer de uitvinding.

 

Het hoeft toch niet vast te lopen als 1 partij zegt het niet te willen? Wellicht wilde concurrent het idee wel hebben.

 

Als het inderdaad zo zou zijn dat deze ondernemingen geen buitenlandse innovatie wensen, dan vraag ik me af of die bedrijven een lang leven beschoren zijn.

Overzichtelijke website statistieken van ICStats, Visitor Engagement praktisch toepasbaar!

Link naar reactie
 • 0

Dit is een net zo erg probleem als de hordes criminelen uit het oostblok, Noord-Afrika en Zuid- Amerika, die met het leegroven van ons land, dagelijks de kranten halen.

 

Een beetje historisch perspectief zou geen kwaad kunnen, echt innovatiever zal het hier niet worden van dit soort uitspraken en tendentieuze posts.

Ik kan me daar in elk geval geen voorbeelden van voor de geest halen.

 

Laten we het even hebben over het leegroven van andere landen- goed plan. Hoe deed Nederland dat ook alweer in het verleden? Laten we het hebben over de levendige slavenhandel waar ons fijne landje zich mee bezighield. Mooi product. Of de exploitatie van landen als Suriname en Indië.

Nederland leert eenvoudigweg hele simpele wetten van oorzaak en gevolg kennen nu, we konden niet altijd en eeuwig onze vooraanstaande positie behouden. En al helemaal niet door dit soort "ons eigen belang" oraties- waarbij ik met name de combinatie met het aanwijzen van die gemene buitenlanders nogal slapjes vind.

Bovendien, als puntje echt bij paaltje komt hebben toch andere landen nodig om ons te bevrijden want met die drie man en een paardekop die onze krijgsmacht telt schiet dat ook niet echt op.

(En even for the record, dat zijn wel die "nationalistische" landen zoals Amerika en Engeland...)

 

Verder lees ik op regering.nl de volgende, aan Balkenende toegeschreven uitspraken:

 

Belevingsmonitor

Uit het onderzoek blijkt dat mensen in het dagelijks leven een groot gebrek aan respect en 'goede omgangsvormen' ervaren. Veel mensen voelen een gebrek aan vertrouwen of zelfs angst voor anderen. Daarom zien ze voor zichzelf geen rol in de verbetering van de omgangsvormen in de samenleving.

 

Volgens Balkenende kan de overheid wel een bijdrage aan de verbetering van het maatschappelijk klimaat, maar zijn het uiteindelijk de mensen zelf die het verschil maken tussen een 'kille maatschappij' en een 'betrokken maatschappij'.

 

Prinsjesdag

Balkenende wijst erop dat het debat over waarden en nomen niet verstomd is. Met Prinsjesdag maakt het kabinet plannen bekend, die de concrete invulling zijn van de voornemens uit het regeerakkoord.

 

Zo wil het kabinet de opvoedingsondersteuning uitbreiden voor gezinnen, waarvan de kinderen dreigen af te glijden naar de criminaliteit. Verder komt het kabinet met plannen om de criminaliteit en de overlast in de publieke ruimte terug te dringen en om nieuwkomers beter te integreren in de samenleving.

 

Volgens mij valt 'poging tot polarisering' en haat zaaien ten opzichte van andere etniciteiten daar niet echt onder, maar misschien lees ik niet goed.

"Goede omgangsvormen" is subjectief, maar ik zie jouw "oplossing" niet echt zitten in elk geval.

 

 

 

 

Link naar reactie
 • 0
"Goede omgangsvormen" is subjectief, maar ik zie jouw "oplossing" niet echt zitten in elk geval.

Echt duidelijk was "de oplossing" nog niet. En hoewel er duidelijk iets geïmpliceerd werd door de topicstarter wilde ik nog even afwachten totdat hij zijn oplossing verder kon beargumenteren alvorens op die "prikkelende opmerking" te reageren zoals Jeroen het noemde. ;)

Overzichtelijke website statistieken van ICStats, Visitor Engagement praktisch toepasbaar!

Link naar reactie
 • 0

Het feit waar ik als uitvinder/productontwikkelaar steeds vaker tegen aanloop en zelden iets over hoor is het volgende: Hoe langer hoe meer Nederlandse bedrijven vallen in buitenlandse handen.

 

Voor innovatie kan dat een heel gunstige ontwikkeling zijn. Of je met je uitvinding nu bij een nederlandse of een buitenlandse directie aan moet kloppen, dat maakt mi niet zoveel uit. Een groot bedrijf gaat toch niet zo gauw met jouw als kleine uitvinder in zee.

 

Maar als een nederlands bedrijf verkocht is voor veel geld, dan moet daar iemand rijk van geworden zijn: de ondernemer die het bedrijf hier oorspronkelijk had opgericht. Zo iemand is de meest waarschijnlijke kandidaat om als investeerder te investeren in jouw uitvinding. In die zin is het heel goed als bedrijven verkocht worden, aan wie dan ook.

 

dagdag

Christine

Link naar reactie
 • 0

Het feit waar ik als uitvinder/productontwikkelaar steeds vaker tegen aanloop en zelden iets over hoor is het volgende: Hoe langer hoe meer Nederlandse bedrijven vallen in buitenlandse handen. Vaak worden ze dan gereduceerd tot een verkoopkantoor. Zelfs als dat niet het geval is, en je met een nieuw product-idee bij ze langs gaat, herhaalt zich steeds weer dezelfde situatie: De Nederlandse leiding vindt het een pracht idee. Maar het buitenlandse hoofdkantoor moet de knoop door hakken. Echter Amerikanen, Fransen, Duitsers, Engelsen zijn over het algemeen erg nationalistisch ingesteld. Een buitenlandse uitvinder wordt vaak niet eens uitgenodigd. Dan hebben wij het nog niet eens over de overplaatsing van de productie vanuit ons land naar het moederland van de multinational en het wegkapen van al ons beta-talent. Dit is een net zo erg probleem als de hordes criminelen uit het oostblok, Noord-Afrika en Zuid- Amerika, die met het leegroven van ons land, dagelijks de kranten halen. Met een zak geld is dit m.i. niet op te lossen. Wel met een andere mentaliteit: Wij moeten als Nederlanders veel meer voor ons eigen belang op komen en wat dat betreft is het kabinet Balkenende op de goede weg.

 

 

Paul Gokkel

 

Beste Paul,

 

 

De frustraties die je omschrijft komen vaker voor bij uitvinders, helaas is niet iedereen even eerlijk tegenover zichzelf en de buitenwereld. Afgeven op andere mensen zal jou geen succes brengen.

 

Ik raad je aan wat boeken te lezen over het uitvindproces en hoe je dit in de markt zet. Je kunt ok lid worden van de NOVU, de uitvinders orde.

Kom alleen daar niet met die vreemdelingen praatjes, dat raakt kant noch wal, en schaad jouw imago.

Link naar reactie
 • 0

Je kunt ok lid worden van de NOVU, de uitvinders orde.

 

NOVU helpt je met name met meer technische zaken rond het vermarkten, en met octrooien e.d. Ik heb zojuist mijn lidmaatschap na jaren maar weer opgezegd omdat het wel veel kost en m.i. weinig oplevert. Ik ga liever naar een borrel bij Nebib of HL dan bij de Novu.

 

dagdag

Christine

 

Dat vraagt om een reactie.

 

Op Evenementen als Holland Innovation, New Venture, maar ook beurzen als Elektrotechniek 2005 kom ik mensen tegen geen geen kaas gegeten hebben van intellectueel eigendom, maar gezien hun activiteiten zich daar wel meer in moeten verdiepen.

Dat zijn mensen die naar mijn mening gewoon lid moeten worden van de NOVU en een aantal van die cursussen moeten doen. Niet alleen voor de kennis, maar vooral om mensen te ontmoeten die al wat meer ervaring hebben rondom zaken die met intellectueel eigendom te maken.

Vooral in mijn eerste jaren bij de NOVU heb ik erg veel geluisterd naar de verhalen die mensen vertelden, vooral over alle hobbels op de weg, en de te kiezen strategie. Bij NOVU bijeenkomsten vind je in één keer een aantal verhalen vertellers bij elkaar, mensen die je in je normale bestaan niet of nauwelijks tegenkomt, En het dus veel langer duurt voor je die kennis hebt, meestal door schade en schande.

 

Ik ben het met je eens dat het lidmaatschap naarmate je meer ervaring hebt op het gebied van intellectueel eigendom en aanverwante zaken voor jezelf niet nodig is. Ik zie het zelf als een stukje maatschappelijke verantwoordelijkheid om lid te blijven, en zo de vereniging met een kleine finaciele bijdrage te steunen, en belangrijker misschien nog wel, ik ben één van de leden.

De NOVU is een vereniging die nu voornamelijk draait op inkomsten uit de lidmaatschappen, potjes bij ez zijn er niet voor de NOVU.

Mensen als NOVU directeur Wouter Pijzel lobbyen op een geweldige manier voor uitvinders en technostarters. Wat mij betreft is gisteren op het nationaal event maar weer eens duidelijk geworden dat er bijna niemand is die zich inzet voor de kleine bedrijven en starters die zich bezighouden met interessante ontwikkelingen die zo nodig zijn voor de toekomst van onze welvaart.

 

Dus met het NOVU lidmaatschap steun je technostarters en serieuze uitvinders.

Link naar reactie
 • 0

Beste PaulGo,

 

Ik ben bang dat je de singnalen verkeert leest. Als jij (of iemand anders) als uitvinder ergens langs gaat, is de eerste reactie altijd positief. Dat is heel nogmaal. dat overkomt iedereen (er zit ook een logica achter, maar die zal ik je besparen). Als je vervolgens dat enthousistme probeert om te zetten in een transactie, haken de meeste partijen af. Ze zullen niet graag in je gezicht zeggen dat ze je vinding helemaal niks vinden, dat is te moeilijk, dus verschuilen ze zich achter een concerndirectie in het buitenland (of een investment committee) anyway, mensen die je nooit te zien krijgt.

 

Dat is lekker makkelijk. Het signaal is echter "not interested (from the beginning)"

 

Argumenten die mensen gebruiken bij een afwijzing kun je meestal negeren. Ze hebben gewoon geen zin en verzinnen dan het minst pijnlijke ergument (voor hen).

 

Dus: Enthousiastme is leuk maar heeft geen waarde als er geen commitment aan gekoppled is. De argumenten voor afwijzing zijn vaak verzonnen omdat de waarheid meestal als te pijnlijk ervaren wordt.

 

Hopelijk heplt dit je om de signalen wat beeter te lezen en je te concentreren op partijen die wél behoefte hebben aan je vindingen.

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0

Het grootste probleem is meestal niet de kwaliteit van de uitvinding/ het product. Als je bent doorgerongen tot de R & D directeur van een multinational en zijn team moet het product wel kansrijk zijn. Nee het grootste probleem stond een tijd geleden goed in NRC-Handelsblad beschreven. Daar klaagde een leraar Engels over het gebrek aan talenkennis vooral Frans en Duits. Hij zei letterlijk: "Voor kopen heb je aan redelijk verstaanbaar Engels genoeg, maar voor verkopen moet je vloeiend Frans, Duits of Engels spreken." Met het huidige onderwijsklimaat zijn dergelijke talentoppers steeds schaarser te vinden. Zelfs talenkennis is niet voldoende want verkopen is een vak apart. Iets dat niet de sterkste kant is van menige uitvinder, waaronder ikzelf. Nog even een illustratie van nationalistisch gedrag van een Franse manager op een grote internationale beurs, toen een door mij ingehuurd team bij hun stand kwam voor informatie: "A les hollandais........" Bij een andere gelegenheid, waren Franstalige Belgen plotseling "doofstom" toen wij de euvele moed hadden om in het Nederlands te beginnen. Lang leve het verenigd Europa !!! Trouwens Europese subsidies krijg je ook eerder in een groot land als Frankrijk of Duitsland. Tot zover het geklaag, maar wat dit wel illustreert is dat wij, als klein land, effectieve maatregelen moeten bedenken om onze internationale positie in de maakindustrie te behouden. De innovatieveiling, dit jaar in Rotterdam, was een heel goed initiatief, waarbij zelfs na afloop van die veiling, marktpartijen uit binnen en buitenland contact met mij zochten.

 

Paul Gokkel

Link naar reactie
 • 0

Kijk eens wat ik vond in een oud draadje:

 

vanochtend in het FD:

 

Uitvinder is slim maar geen koopman

 

Nederland moet innoveren, zo is de boodschap van het kabinet en het bedrijfsleven. Toch komen veel uitvinders niet aan de bak.

 

ROTTERDAM - 'Het is heel erg lastig', zegt Paul Gokkel, bedenker van behendigheidsspelletjes. 'Het octrooi is duur. Er is veel concurrentie uit China en voor geld hoef je bij banken niet aan te kloppen.'

 

Gokkel stond gisteren met tientallen andere uitvinders op de zogeheten innovatieveiling, die de kloof probeert te dichten tussen bedrijven, investeerders en uitvinders. Een bonte stoet innovaties kwam langs. Van 'plastuit voor mannen' tot een 'stepmobiel' voor ouderen. Investeerders mogen bieden op het exclusieve recht om met een uitvinder te onderhandelen.

 

Jaarlijks worden duizenden octrooien aangevraagd. 'De uitvinders denken allemaal een briljant idee te hebben. Slechts 1% is een kassucces', zo is de ontnuchterende boodschap van Luuk Borg van het octrooibureau.

 

Jan Roedema zoekt investeerders voor zijn geldtelmachine, de Coincounter. Een hardplastic busje dat euromunten in een handomdraai selecteert en stapelt. 'Ik ben er al jaren mee bezig. Er zit anderhalve ton in.' Maar het wil niet vlotten met de zoektocht naar een investeerder of een bedrijf dat het in Europa en de VS serieus wil uitrollen. Zijn vrouw Simcha is kapster en zegt lachend zich 'suf te moeten knippen' om het hoofd boven water te kunnen houden.

 

Wouter Pijzel, directeur van de Nederlandse orde van uitvinders (Novu), schudt de 'rampscenario's' uit de mouw. 'Mensen vinden iets uit wat al bestaat of geven veel te veel geld uit aan het perfectioneren van het idee. Het bedrijfsleven neemt uitvinders vaak niet serieus omdat ze het zelf niet hebben uitgevonden.'

 

'Hét grote probleem van uitvinders is dat ze geen ondernemers zijn', zegt Nils de Witte , een bemiddelaar tussen investeerders en startups. 'Er is wel geld maar alleen voor mensen die hun idee weten te verkopen. Daar ontbreekt het vaak aan.'

 

Nico van Oers, die met zijn vinding in minder dan tien seconden een knoop aannaait aan een bloes, bevestigt dat. 'Ik ben een uitvinder en geen verkoper.'

 

Volgens investeerder Reinier Wijnbergen zijn geldschieters erg voorzichtig sinds het knappen van de internetzeepbel. 'Dat is jammer voor uitvinders. Maar tegelijkertijd heb ik meer keus en stap ik goedkoper in.' Hij kocht gisteren flink wat spreektijd in, onder meer voor de geldteller. Maar de meeste aanwezigen hielden de hand op de knip.

 

Toch laten de uitvinders zich niet uit het veld slaan. 'Het is nu of nooit', zegt spelletjesmaker Gokkel. Roedema: 'Ik kan na al die jaren eigenlijk niet meer terug.'

 

(FD is het Financieel Dagblad).

Ene Nils de Witte ;) had toen al een analyse die hout lijkt te snijden.

 

Mieke

Link naar reactie
 • 0

Ik ben het ook niet met alles van Balkenende eens, maar ik ben nog niet vergeten dat toen paars aan de macht was en het economisch goed ging, ze van gekkigheid niet wisten hoe ze het geld over de Balk konden smijten. Een Betuwelijn hier een hogesnelheidslijn daar. Alle binnensteden moesten zo nodig op de schop en van de duurste bestrating worden voorzien. Maar er was toen geen enkele cent voor innovatie. Waarom heeft de NOVU geen blijvende structurele subsidie gekregen? Wel hebben ze het "Hoger onderwijs voor velen." van de PVDA in de praktijk gebracht. Rijkeluiskinderen krijgen van staatswege een studiebeurs. Dat is de reden dat ik nooit meer PVDA zal stemmen. Ons land heeft het hoogste aantal sociaal wetenschappers ter wereld. Nergens zijn zoveel pretstudies als Vrijetijdswetenschappen, homostudies, mediasociologie enz. enz. De toenmalige PVDA minister Ritzen verklaarde ook eens dat hij zijn kinderen nooit naar de LTS zou sturen.Voor één van mijn uitvindingen had ik een gespecialiseerde ICTer nodig. Eerst vond ik iemand uit India. Hij leverde goed werk maar werd zo slecht bejegend in deze "apartheidsstaat" niet alleen door de vreemdelingenpolitie maar vooral op straat, dat hij weer terug geremigreerd is. Hierdoor heeft dit project een jaar vertraging opgelopen. Ik vind het schandalig dat goede allochtonen ongestraft geschoffeerd mogen worden (Kutmarokkanen door Oudkerk) terwijl er bijv. zoveel hardwerkende goedgezinde Marokkaanse schoonmaaksters zijn. Anderzijds wordt je meteen verbaal geattaqueerd, zelfs op deze site, als je het over het criminele buitenlanders hebt. Dezelfde managers die allochtone uitvinders geen blik waardig keuren, vinden mensen die klagen over het criminele deel querulanten. Dat ik als starter vele malen geen aangifte heb kunnen indienen m.b.t. fraude en afpersing ben ik niet vergeten. Ik denk dat ik nooit meer hier hoef te stemmen, want dat ik emigreer ( Paul Go, had ik al bedacht!) staat wel al lang vast.

 

Paul

Link naar reactie
 • 0

Het grootste probleem is meestal niet de kwaliteit van de uitvinding het product. Als je bent doorgerongen tot de R & D directeur van een multinational en zijn team moet het product wel kansrijk zijn. Nee het grootste probleem stond een tijd geleden goed in NRC-Handelsblad beschreven. Daar klaagde een leraar Engels over het gebrek aan talenkennis vooral Frans en Duits. Hij zei letterlijk: "Voor kopen heb je aan redelijk verstaanbaar Engels genoeg, maar voor verkopen moet je vloeiend Frans, Duits of Engels spreken." Met het huidige onderwijsklimaat zijn dergelijke talentoppers steeds schaarser te vinden. Zelfs talenkennis is niet voldoende want verkopen is een vak apart. Iets dat niet de sterkste kant is van menige uitvinder, waaronder ikzelf. Nog even een illustratie van nationalistisch gedrag van een Franse manager op een grote internationale beurs, toen een door mij ingehuurd team bij hun stand kwam voor informatie: "A les hollandais........" Bij een andere gelegenheid, waren Franstalige Belgen plotseling "doofstom" toen wij de euvele moed hadden om in het Nederlands te beginnen. Lang leve het verenigd Europa !!! Trouwens Europese subsidies krijg je ook eerder in een groot land als Frankrijk of Duitsland. Tot zover het geklaag, maar wat dit wel illustreert is dat wij, als klein land, effectieve maatregelen moeten bedenken om onze internationale positie in de maakindustrie te behouden. De innovatieveiling, dit jaar in Rotterdam, was een heel goed initiatief, waarbij zelfs na afloop van die veiling, marktpartijen uit binnen en buitenland contact met mij zochten.

 

Paul Gokkel

 

 

Beste Paul,

 

Ik citeer mezelf even.

 

De frustraties die je omschrijft komen vaker voor bij uitvinders, helaas is niet iedereen even eerlijk tegenover zichzelf en de buitenwereld. Afgeven op andere mensen zal jou geen succes brengen.

 

Één van de domste dingen kunt doen is naar de R & D stappen van een grott bedrijf om jouw vinding te slijten. Die R & D afdeling zal jouw vinding moeten steunen als de directie om uitleg vraagt, denk je dat deze afdeling zichzelf in de vingers gaat snijden.

Nee hoor, die branden jouw idee tot aan de grond af.

 

Zoals ik al eerder zei, zoek het probleem bij jezelf en niet bij een ander.

Al dat geneuzel over buitenlanders terwijl je zelf zegt te gaan emigreren, nou ga lekker je gang. Het enige voordeel dat jouw reacties hebben is dat ik weer enkele bekende valkuilen voor utvinders uit kan lichten, waarvoor dank.

 

Link naar reactie
 • 0

Helaas kunnen de meeste allochtone afgestudeerden, niet de baan op hun niveau krijgen, die autochtonen wel krijgen. Tegenover iedere Marokkaanse hoogleraar staan er 100 afgestudeerde Marokkanen en trouwens ook andere allochtonen en asielzoekers, die blij mogen zijn met rotwerk. Met dank aan de beleidsmakers hier, die alleen al, het aankaarten van onaangepast gedrag van een klein deel van deze medelanders aanstellerij vinden. Ik vind het schandalig dat, ook op dit forum, het terloops noemen van zulke problemen ( van iemand die racisme verafschuwt) tot zulke heftige reakties leidt. Trouwens wij zitten hier op het HIGHER LEVEL. Het enige wat ik er nog over wil zeggen, is dat de overschakeling van een maak industrie naar een diensteneconomie funest is voor de werkgelegenheid van ieder die niet blank, blond is en een representatief voorkomen heeft. Een andere opmerking over de R&D afdelingen van multinationals met hun not-invented-here syndroom slaat precies de spijker op de kop. Echter in mijn geval was er in ons land geen enkel klein en trouwens ook groot bedrijf dat zich met producten als mijn uitvinding bezig houdt. Zelf op de markt brengen werd mij dringend afgeraden door diverse deskundigen. Naast de gebruikelijke technische innovatie is er vooral sociale innovatie nodig: Vooral geen subsidies of fiscale aftrekposten, waar je pas baat bij hebt als de uitvinding al lang en breed op de markt is. Nee beter zouden er nieuwe initiatieven als de innovatieveiling mee kunnen worden doorontwikkeld. Het televisieprogramma Het Beste Idee van Nederland is ook erg leerzaam en nuttig voor het innovatieklimaat, alleen al door de vele valkuilen te laten zien, die beginners maken. Wat ook een goede oplossing zou zijn is als elk bedrijf een officieel inloopspreekuur ( één keer per jaar een soort innovatieveiling ter plaatse) zou instellen voor door de NOVUSTER of andere deskundigen geaccepteerde uitvindingen. Waarom heeft een bedrijf als Philips geen uitvindingen spreekuur?

Link naar reactie
 • 0

 

Het is lastig om houvast te vinden in je betogen. Je begint met te stellen dat wij als Nederlanders meer voor ons eigen belang moeten opkomen, zeker omdat de Amerikanen, Fransen, Duitsers, Engelsen over het algemeen erg nationalistisch ingesteld zijn. Maar dan blijkt dat je wilt gaan emigreren. Waar verwacht je dat jouw eigen belang het beste gediend is?

 

Je stoort je aan busladingen vol buitenlandse criminelen (wie doet dat niet?) en stelt dat de diensteneconomie onvoldoende plaats biedt aan allochtonen en asielzoekers. Het is triest dat buitenlandse dokters en andere specialisten hier als schoonmaker aan de slag moeten, maar helemaal hopeloos is het niet. In bejaardenhuizen en ziekenhuizen is wit al lang niet meer de dominante kleur, en als ik op Schiphol incheck staat daar een hele batterij grondstewardessen uit Indonesië, Suriname en Turkije klaar om mij in vlekkeloos Nederlands (of Engels) van dienst te zijn. Dat is ook de diensteneconomie.

 

Overigens: ik woon in België en werk in Engeland, en daar zie je vergelijkbare ontwikkelingen. Waar is het volgens jou wel goed geregeld?

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie
 • 0

Onder meer eigen belang versta ik vooral dat overheden, bedrijven en de burgers meer solidair met elkaar en met de Nedrelandse maakindustrie zijn.Made in Holland moet weer iets zijn waar we voor kiezen entrots op zijn. Gek genoeg lukt het mij bij buitenlandse bedrijven zelfs multinationals wel door te dringen tot de R&D directie echter vaak zonder goed eindresultaat. Bij Nederlandse bedrijven kom ik vaak niet verder dan de telefoniste: "U wordt nog door ons terug gebeld." Daarom lijkt het mij een goed idee als er een nationale uitvindersdag eens per jaar wordt georganiseerd ,waarbij uitvinders met gescreende uitvindingen via de kamer van koophandel kunnen worden doorverwezen naar managers van bedrijven. De mentaliteit moet vooral veranderen. Van hoog tot laag in elke organisatie moet men blij zijn met creatieve geesten

Hoewel ik een LOWERLEVEL discussie wil vermijden, vind ik het grootste probleem de braindrain van toptalent naar het buitenland.( Ik heb zelf een project bijna zien stranden door het vertrek van een programmeur twee jaar geleden.) Als hier dan wel grote aantallen mensen hier naar toe immigreren, met weinig uitzicht voor hun op leuk werk, is dat een slechte situatie voor de economie. Als de politie en gemeentes vervolgens niets doen met overlastsituaties, DIE JE NIET AAN BUITENLANDERS MOET KOPPELEN, waarmee bewoners in veel wijken mee te maken hebben krijg je alleen maar onderlinge haat en wantrouwen. Zelf kon ik meerdere malen geen aangifte indienen van diefstal en fraude, waardoor mijn internethandel grote schade opliep. Bij TPG-post raken soms twee op de tien postzendingen zoek Een postpakket per koeriersdienst voor een Amerikaanse zakenrelatie werd op de Narco-luchthaven Schiphol door een computerfout verwisseld met een drugszending. Gevolg: de US douane houdt het pakket drie weken achter Later komt het pakket wel aan met een excuusbrief van de Amerikaanse douane, maar het project is wel gecanceld. Zo mislukken door domme pech en de Hollandse criminelen kansrijke uitvindingen. Als ik niet toevallig een half jaar geleden een nieuwe steengoede programmeur in Delft had gevonden en succes met de Innovatieveiling had gehad , dan had ik mijn emigratieplannen wel doorgezet. Want als ik in een ander land wel en hier geen zinvol leven kan leiden, maak ik voor mij zelf wel de keuze

 

Paul Gokkel

Link naar reactie
 • 0

Geen enkel land is helemaal ideaal, maar het was in de jaren vijftig en zestig met die goede oude Willem Drees Sr. toch wel een betere socialere samenleving. Ons land heeft de laatste 20 jaar teveel de slechte kanten van de VS overgenomen en niet de goede kanten( innovatie, ondernemersschap) Dus terugreizen in de tijd is misschien de beste optie.

 

Paul

Link naar reactie
 • 0

Net zoals veel economische vluchtelingen zou ik naar elk land vertrekken, waar je je doelen ( in mijn geval uitvindingen op de markt brengen) wel denkt te kunnen realiseren. Een studievriend- natuurkunde is om diezelfde reden naar Brazilie vertrokken.

 

Paul

Link naar reactie
 • 0

Wat ook een goede oplossing zou zijn is als elk bedrijf een officieel inloopspreekuur ( één keer per jaar een soort innovatieveiling ter plaatse) zou instellen voor door de NOVUSTER of andere deskundigen geaccepteerde uitvindingen. Waarom heeft een bedrijf als Philips geen uitvindingen spreekuur?

 

Beste Paul,

 

Tsja... dat zou in ieder geval fijn zijn voor uitvinders, maar kennelijk verwachten bedrijven als Philips hiervan voor zichzelf geen heil (winst), anders zouden ze dat wel doen. Misschien is dat dom van ze, maar het is nu eenmaal zo dat zij Philips zijn en jij niet, dus daar valt niets aan te veranderen.

 

Ik hoorde onlangs een uitspraak over Frits Philips dat hij zich erg opwond over zaken waar hij iets aan kon veranderen en zich niet druk maakte over zaken waar hij niets aan kon veranderen, hoe slecht/vervelend die zaken ook waren. Zo'n instelling is blijkbaar goed voor je gezondheid, daar kun je 101 mee worden. ;)

 

Wat ik bedoel is het volgende. Het is voor jou verspilde energie om aan te schoppen tegen hetgeen de bedrijven hier allemaal fout doen. Daar heb je helemaal niets aan, kost je alleen maar tijd en moeite, maar dat zal niets veranderen. Je zult je dus bezig moeten houden met wat je wel kunt veranderen.

 

Emigreren is natuurlijk een optie, maar daar heb je HL niet voor nodig.

 

Wat ook kan is nagaan welke oorzaken er zijn waar je wel iets aan kunt doen. Misschien zijn je uitvindingen toch minder goed bruikbaar dan je denkt, en moet je die ofwel verbeteren ofwel in de prullenbak gooien.

Misschien zijn je uitvindingen wel goed maar geheel onbekend en moet je zoeken naar kanalen waar je die onder de aandacht van anderen kunt brengen.

Misschien is ook dat in orde, maar is je wijze van presenteren niet optimaal. Je hebt een positieve, enthousiasmerende uitstraling nodig en goede communicatieve vaardigheden. Wellicht valt op dat vlak wat te winnen.

 

Kortom, als emigreren toch niet zo'n aanlokkelijk idee is, ga aan de slag!

En vraag hier op HL concrete hulp, want er zit hier een massa expertise.

Dan gebruik je HL en je eigen energie op een positieve manier, en wie weet, komt daar nog wat moois uit.

 

Mieke

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wie is er online?
  0 leden, 44 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.