• 0

Urencriterium Startende ondernemer

Wie kan me helpen? Hoe zit het met de uren die je maakt in het jaar voordat je voor de belasting als ondernemer wordt aangemerkt?

Die uren zouden toch als voorloop-uren kunnen worden meegeteld voor het 1225 uren-criterium net alsdat de kosten die je maakt als voorloop-kosten worden meegeteld.

 

Dank voor het advies.

 

Groetjes

Arthur

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0

Dank je voor je reactie, maar hoe zit het als ik in bijvoorbeeld 2002 ben gestart, daar 500 uren heb ge-investeerd en in 2003 1000 uur heb ge-investeerd en in 2004 1950 uur.

2002 kan dan toch als voorloop-jaar gezien worden en de uren van 2002 en 2003 samentellen?

 

Voor uitgaven gemaakt voor de onderneming gelt dit ook.

 

Dank en groetjes

Arthur

 

Link naar reactie
 • 0
Gast Verwijderd account

gewoon alle uren ook je denkuren etc dus alle tijd dat je met je onderneming bezig bent bijhouden in een agenda voor de meeste ondernemers betekend dat je bijna altijd met je onderneming bezig bent,

dus!!!!!!!!!!

moet geen probleem zijn je urencriterium te halen tenzij je ook nog voor een baas werkt.

een boekhouder kan je dit uitleggen.

groeten walter

Link naar reactie
 • 0

Ja, Christine, die vraag heb ik ook.

Wat als ik nu 500 uur besteed aan het bijhouden van een weblog waar niet direct inkomsten uitkomen. Met daarbij het gegeven dat ik geen werkgever (meer) heb en maar 1 of 2 betalende opdrachtgevers voor het gehele jaar en bijvoorbeeld maar 500-700 uren besteed aan 2 betaalde projecten.

ErnoHannink helpt zelfstandigen internet slim toe te passen zodat ze meer klanten kunnen krijgen

http://www.ernohannink.nl

http://www.enthousiasmeren.nl

Laat de klant naar jou

komen

Hyves voor freelancers

Link naar reactie
 • 0
Gast Verwijderd account

zo moeilijk is dit niet hoor,

de belasting verlangt dat wil je als ondernemer gezien worden,

kan voldoen aan hun urencriterium.

of je iets verdient in die uren doet niet terzake,als je ze maar besteed aan je onderneming.

of je gezien wordt als ondernemer met twee opdrachtgevers is nog maar zeer de vraag.

ook hier worden eisen aan gesteld maar er zijn altijd uitzonderingen op die regel.

bv.doe je zelf investeringen,loop je financieel risico etc etc.

maar het urencriterium op zich is zeer duidelijk.

kijk ook even bij de belastingdienst.

groeten walter

Link naar reactie
 • 0
Gast Verwijderd account

Ja ze kunnen je vragen bewijzen te overleggen,

bv.een agenda waarin je bijgehouden hebt hoeveel uren je hier of daaraan besteed hebt.

voor een ambtenaar is het zowiezo niet te begrijpen dat je als zelfstandige soms wel meer dan 36 uur per week werkt :o

maar probeer voor je zelf dit soort zaken wel bij te houden.

misschien wordt er nooit naar gevraagd maar je weet maar nooit,

kost het je toch mooi je zelfstandige aftrek is toch iets van 8k.

groeten walter.

Link naar reactie
 • 0

De ureneis gaat per kalenderjaar en het gaat in alle gevallen om de aan de onderneming bestede uren. Per jaar moet dit minimaal 1225 zijn om in aanmerking te komen voor de ondernemersfaciliteiten.

als je geen starter meer bent (na maximaal 5 jaar) moet je bovendien aan de inkomenstoets voldoen.

en zoals in de meeste gevallen, als je "aangeeft aan de ureneis" te voldoen, ligt de bewijslast bij de ondernemer/belastingplichtige.

Dus houd ALLE uren en waaraan besteed, goed bij.

De ureneis is overigens niet rechtsreeks van belang om als ondernemer in de inkomstenbelasting te worden aangemerkt, maar wel om de ondernemersfaciliteiten te mogen toepassen.

Administratiekantoor Frelo

Link naar reactie
 • 0

Ja bij verschilende controles van mijn klanten zijn we, vooral bij lagere omzetten, verlies situaties en startende ondernemers hier tegenaan gelopen.

Al hoewel het veel werk lijkt, valt het, wel afhankelijk van het soort uren dat men maakt, in de praktijk redelijk mee te vallen.

Een goed uitgangspunt is vaak de uren die moeten worden doorberekend aan klanten (en ik hoop dat dat de meeste toch zijn) zijn dus al bekend. Dan blijven reisuren, zakelijke besprekingen met klanten t.b.v. offertes, het opstellen van offerte, gesprekken met de bank en boekhouder/accountant e.d. Ja hier is het een kwestie van b.v. in de agenda na een afspraak de gewerkte tijd opschrijven.

 

Zeker voor een startende ondernemer en een ondernemer in een verlies of kleine winst situatie is het van belang om de belastingaftrek die bij ondernemerschap kan worden toegespast goed te gebruikten.

Let op ondertnemers verliezen kunnen worden verrekend met overige inkomsten (werkgever) of winsten/belastbaar inkomen uit andere jaren

Administratiekantoor Frelo

Link naar reactie
 • 0

Ik volg dit even niet? Als je als ondernemer zodanig efficient werkt dat je met 500 uur per jaar een wereld-inkomen hebt, wordt je dan door de belastingdienst anders behaldeld als wanneer je 1300 uur werkt?

 

In de regel zal de inspectie niet vragen om je uren te "verantwoorden" indien er naast de winst uit onderneming geen sprake is uit inkomsten uit arbeid en/of uitkeringen. Heb je daarnaast wel voornoemde inkomsten dan kun je vragen verwachten.

www.camelot-legal.nl

Link naar reactie
 • 0

Dank je voor je reactie, maar hoe zit het als ik in bijvoorbeeld 2002 ben gestart, daar 500 uren heb ge-investeerd en in 2003 1000 uur heb ge-investeerd en in 2004 1950 uur.

2002 kan dan toch als voorloop-jaar gezien worden en de uren van 2002 en 2003 samentellen?

 

Voor uitgaven gemaakt voor de onderneming gelt dit ook.

 

Dank en groetjes

Arthur

 

Het urencriterium is door de belasting gesteld op jaarbasis.

Je mag niet de uren van een ander jaar op b.v. een opvolgend jaar bijtellen.De tijdperiode is van 01-01 tot en met 31-12 van het jaar ik kwestie.

 

In dit gestelde voorbeeld kkom je dus voor de jaren 2002 en 2003 niet in aanmerking voor het urencriterium.

 

Het is (vooral voor starters) belangrijk om al je uren welke je besteedt aan je onderneming in b.v. een agenda of spreadsheet bij te houden.

Ik weet het is extra werk maar op deze wijze kun je wel de bewijslast overleggen naar de belastingdienst toe, vergeet niet dat er in de fiscale wetgeving sprake is van omgekeerde bewijslast.

Dit betekent dat de belastingplichtige zijn gelijk moet kunnen aantonen in een dergelijk situatie, en dan is een goed bijgehouden urenregistratie in dit soort aangelegenheden een must.

Zorg dat de urenregistratie ook volwaardig is, dus niet alleen data en gewerkt uren vermelden maar ook de activiteiten die je hebt verricht.

Een urenregistratie met alleen data en gewerkte uren wordt nogal eens verworpen door de belastingdienst.

Overigens is het urencriterium een van de zg. ondernemersaftrekposten.

Om als ondernemer te worden gezien door de belastingdienst zijn er nog een aantal voorwaardens van toepassing.(je kunt op de site van de belastingdienst hieromtrent de nodige informatie vinden)

Wat betreft de uren welke je besteedt aan je onderneming mag je dus b.v. ook de reiskosten meetellen voor een bezoek aan client, relatie of b.v. leverancier, ook de tijd die je b.v. kwijt bent voor een gesprek met een adviseur etc. tellen mee.

Kwestie dus van goed bijhouden en documenteren.

Zeker naar de belastingdienst toe is in dit geval van toepassing "Wie schrijft die blijft"

 

grz.

 

Ted Maton

www.belastingpapieren.nl.

www.erotiekbelastingen.nl

www.opting-in.info

Link naar reactie
 • 0

Ik volg dit even niet? Als je als ondernemer zodanig efficient werkt dat je met 500 uur per jaar een wereld-inkomen hebt, wordt je dan door de belastingdienst anders behaldeld als wanneer je 1300 uur werkt?

 

 

Formeel kan de belastingdienst het standpunt innemen dat je niet voldoet aan het urencriterium omdat je maar 500 uur per jaar werkt.

Indien er een redelijke winst in de onderneming zit zal mogelijk niet worden getwijfeld aan het feit dat er op jaarbasis 1300 uur aan de onderneming wordt besteed.

Maar volgens de wet geeft 500 uur per jaar geen recht op zelfstandige aftrek (en eventueel startersaftrek) op basis van het urencriterium

 

grz.

 

Ted Maton

www.belastingpapieren.nl.

www.erotiekbelastingen.nl

www.opting-in.info

Link naar reactie
 • 0

Hoe controleert de belastingdienst dit eigenlijk? Moet je als ondernemer iets kunnen aantonen?

 

Indien er op de jaaraangifte IB zelfstandige aftrek en eventueel startersaftrek wordt opgevoerd zal de belastingdienst mogelijk t.z.t. een zg.

boekencontrole instellen.

Een dergelijke kontrole kan elke ondernemer verwachten (de praktijk is afhankelijk van de branche dat dit gemiddeld een keer in de vijf jaar plaatsvind)

Bij een dergelijke boekencontrole welke veelal een tot twee dagen duurt wordt dan de adminstratie van een aantal jaren gecontroleerd (veelal een tijdsperiode van drie jaar)

Tevens wordt dan eventueel gecontroleerd ofdat de ondernemer inderdaad wel recht heeft op b.v. het z.g urencriterium.

Mocht achteraf blijken dat dit niet het geval is, of de ondernemer kan hier niet afdoende bewijs voor leveren dan heb je dus een probleem en kun je een korrektie en eventuele naheffingen verwachten.

 

Het is dus zaak om van tevoren goed te beoordelen (doet dit eventueel in overleg met je adviseur) of dat je wel recht op bepaalde ondernemersaftrekken hebt.

Dit kan problemen jaren achteraf voorkomen.

Weet dat je al je bescheiden als ondernemer minimaal 7 jaar moet bewaren.

Gooi dus nooit je b.v. je agenda waar in je uren naar behoren en volwaardig in zijn verantwoord na een paar jaar weg.

Dan sta je bij een eventuele boekenkontrole met lege handen en loop je het risico niet de bewijslast te kunnen overleggen.

 

grz.

 

Ted Maton

www.belastingpapieren.nl.

www.erotiekbelastingen.nl

www.opting-in.info

Link naar reactie
 • 0

Als kleine aanvulling op het laatste bericht.Het maakt niet uit of je pas b.v. in spetember start. 1.225 blijft 1.225 voor het jaar en niet 4/12 x 1225 als je later bent gestart. Helaas, maar het is niet anders.

 

Fred Londema - Administaratiekantoor Frelo, Kortenhoef

Administratiekantoor Frelo

Link naar reactie
 • 0

Omdat ik vanuit mijn onderneming onder andere een hoofdredacteurschap vervul, zit ik vaak in het buitenland. Meestal gaat het dan om perioden van een week, soms langer.

 

Mijn vraag is nu wat ik voor zo'n reis nu aan uren kan registreren? De reis naar Schiphol alleen al kost 3 uur, maar ter plaatse? Ik kan daar moeilijk niet aan het werk zijn, maar om nu 16 uur per dag te rekenen lijkt me ook weer zoiets...

Link naar reactie
 • 0

Omdat ik vanuit mijn onderneming onder andere een hoofdredacteurschap vervul, zit ik vaak in het buitenland. Meestal gaat het dan om perioden van een week, soms langer.

 

Mijn vraag is nu wat ik voor zo'n reis nu aan uren kan registreren? De reis naar Schiphol alleen al kost 3 uur, maar ter plaatse? Ik kan daar moeilijk niet aan het werk zijn, maar om nu 16 uur per dag te rekenen lijkt me ook weer zoiets...

 

Reisuren tellen in dit geval mee voor het urencriterium, de tijd die je in het buitenland besteedt aan zakelijke werkzaamheden tellen eveneens mee.

 

Waarom zou je geen dagen bij hebben dat je inderdaad 16 uur werkt, kan gewoon voorkomen bij een ondernemer, het kan wel eens voorkomen dat je b.v. om 07.00 start met werken en pas om 23.00 klaar bent.

Ondernemers zijn over het algemeen mensen die meer uren maken dan iemand in loondienst.

 

In dit geval dus reisuren meetellen en de uren die je daarnaast aan je zakelijke activiteiten besteedt.

 

Zoals al eerder gesteld, leg deze uren en omschrijving van de activiteiten vast op papier zodat je altijd de bewijslast kunt overleggen.

 

Succes en "keep on going"

 

grz.

 

Ted Maton

www.belastingpapieren.nl.

www.erotiekbelastingen.nl

www.opting-in.info

Link naar reactie
 • 0

Nee er is geen verplichting om "alle uren" door te berekenen. De "fiscale eis" is dat je de uren aan de onderneming moet hebben besteed en dat kan aantonen.

Kan je alle uren doorberekenen, des te beter, maar er zullen ongetwijfeld uren zijn waarbij dat niet mogelijk is. (Dit even los of je in je uurtarief daar dan wel weer rekening mee hebt gehouden).

 

Fred Londema - Administratiekantoor Frelo, Kortenhoef

 

Administratiekantoor Frelo

Link naar reactie
 • 0

Ik heb ook een vraag in dit verlengde.

 

Stel dat ik niet aan mijn uren kom (minder dus dan 1225 uur) en een bedrag van ongeveer 3000 euro verdiend heb dit jaar uit mijn onderneming.

 

Moet ik hier dan inkomstenbelasting over betalen, of blijf ik onder een bepaalde grens waardoor ik niets hoef af te dragen?

 

Bedankt

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  7 leden, 231 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.