• 0

BHV oftewel bedrijfshulpverlening

Wij zitten in een bedrijfsverzamelpand me allemaal niet zo grote bedrijven waarvan de meeste wel personeel hebben (geen eenpitters).

 

Nu organiseert het gebouwbeheer iets voor bedrijfs hulp verlening ("BHV") en stelt voor om dat gezamenlijk te doen omdat dat goedkoper is dan dat iedereen dat individueel doet.

 

Mijn vraag is: ik wil helemaal geen bhv. Raak ik in de problemen als ik geen bhv heb terwijl de arbowet wel zegt dat ik dat moet hebben?

 

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0

Richtlijn aantal BHV-ers;

 

Grootte organisatie Aantal BHV-ers

 • 1 tot 50 personen = per 10 personen, 1 BHV-er
 • 50 of meer = per 25 personen , 1 BHV-er
 • Kleiner of gelijk aan 100 personen = Eén of meerdere BHV-ploegen
 • Per 150 personen = 1 BHV-ploeg
 • Eén ploeg bestaat uit minimaal 6 BHV-ers = waarvan één ploegleider
 • Indien meerdere ploegen = Een Hoofd-BHV

 

In de Arbo-wet is geregeld dat ieder bedrijf, (scholen, verenigingen ed.. gelden de zelfde regels) verplicht is om een BHV- organisatie te hebben. De wet gaat hierbij niet alleen uit van een minimaal aantal medewerkers maar ook het plus het gemiddelde aantal bezoekers.

 

Bronnen

MKB

Euronorm

ErnoHannink helpt zelfstandigen internet slim toe te passen zodat ze meer klanten kunnen krijgen

http://www.ernohannink.nl

http://www.enthousiasmeren.nl

Laat de klant naar jou

komen

Hyves voor freelancers

Link naar reactie
 • 0
Gast Verwijderd account

Arbobesluit Artikel 2.19 Aantal bedrijfshulpverleners:

 • 1. Het aantal bedrijfshulpverleners is zodanig dat onder alle omstandigheden de vervulling van de taken op het gebied van de bedrijfshulpverlening gewaarborgd is.
 • 2. Onverminderd het eerste lid is in een bedrijf of inrichting waar ten hoogste 250 werknemers werkzaam plegen te zijn, ten minste één bedrijfshulpverlener per 50 of minder aanwezige werknemers aanwezig. Indien in een bedrijf of inrichting slechts één werknemer aanwezig is, beschikt deze over doeltreffende middelen om zich bij een ongeval of brand snel in veiligheid te kunnen stellen.
 • 3. Onverminderd het eerste lid zijn in een bedrijf of inrichting waar meer dan 250 werknemers werkzaam plegen te zijn, in afwijking van het tweede lid, ten minste vijf bedrijfshulpverleners aanwezig. Het tweede lid, laatste volzin, is van toepassing.
 • 4. Indien werkgevers ter uitvoering van hun taken op het gebied van de bedrijfshulpverlening gezamenlijke bedrijfshulpverlening organiseren, worden de afspraken dienaangaande schriftelijk vastgelegd. In dat geval worden voor de toepassing van deze afdeling de betrokken bedrijven of inrichtingen als een geheel beschouwd.
 • 5. De werkgevers die afspraken hebben gemaakt als bedoeld in het vierde lid worden geacht aan de verplichtingen op grond van deze afdeling te hebben voldaan, indien de bedrijfshulpverlening voor het geheel van de betrokken bedrijven of inrichtingen gewaarborgd is.

Bron

 

Als je in een bedrijfsverzamelgebouw zit zul je het gehele gebouw als de inrichting moeten zien.

 

Ik zou met dit gezamelijke initiatief meedoen omdat dit de goedkoopste oplossing zal zijn. De arbeidsinspectie en brandpreventie medewerker van de gemeente zien op de uitvoering van het arbobesluit toe.

Link naar reactie
 • 0
Gast Verwijderd account

Ik kan ook gewoon niet meedoen, toch?

 

Als de anderen zonder jou alles rond krijgen zou het geen probleem zijn, de brandweer controleerd alleen of er minimaal 1 bhv'er per 50 personen aanwezig zijn.

 

Maar in principe laat je dan je buren voor jou deel opdraaien. Dus als ik heel eerlijk ben zou ik het niet erg sociaal vinden richting je "buren" om hen op te laten draaien voor jou deel.

 

 

Link naar reactie
 • 0

Als ik met m'n bedrijf zelf in een eigen pand zat, dan had ik de keuze om wel of niet bhv te doen. maar omdat we nu in een verzamelpand zitten ben ik verplicht wel mee te doen omdat het anders niet sociaal is tegenover de buren. Dat is wel raar. Ik wil gewoon helemaal niet meedoen, ook niet dat de buren in mijn plaats meedoen.

 

Maar ik zie dat de "publieke opinie" nu ineens wel tegen me is. Ik wil niet anderen voor mij laten opdraaien, ik wil gewoon helemaal niet meedoen. Ik heb geen tijd en geen geld om aan dat soort flauwekul mee te doen.

Link naar reactie
 • 0

Gaan die BHV'ers dan per gebouw, niet per bedrijf?

 

Of moet ik me voorstellen dat zo'n verzamelpand als geheel telt als 1 'inrichting' voor de arbo?

 

1 tot 50 personen = per 10 personen, 1 BHV-er

50 of meer = per 25 personen , 1 BHV-er

 

Ook krom eigenlijk, zodra je dus van 49 naar 50 personen gaat, mag je subiet 2 BHV'ers lozen?

Link naar reactie
 • 0

Ook krom eigenlijk, zodra je dus van 49 naar 50 personen gaat, mag je subiet 2 BHV'ers lozen?

 

Het zijn gelukkig geen aparte mensen die je moet aannemen, dat zou te zot zijn. Je moet volgens mij mensen in je bedrijf naar een dure training sturen zodat ze als er brand uitbreekt, op het brandalarm kunnen drukken. Dan trekken ze subiet een oranje hesje aan en wijzen iedereen waar de trap naar beneden is. Ze moeten regelmatig op herhaal-cursus, wat je niet alleen geld kost maar intussen zijn die mensen dus ook niet aan het werk.

 

Je kunt ook prima zonder. Vorig jaar was er een brandje ergens bij ons in het gebouw en niemand had dat in de gaten. Toen heb ik de brandweer gebeld die binnen een paar minuten ter plaatse was en alles was opgelost. Als ik een BHV training had gehad, dan had het langer geduurd want dan had ik eerst alle voorschriften moeten opvolgen, het rampenboek tevoorschijn moeten halen, een oranje hesje aantrekken, en dan bellen.

 

Ik vind het prima dat een werkgever voor dit soort dingen verantwoordelijk wordt gesteld maar ga me niet in detail voorschrijven hoe ik dat moet aanpakken. Met tien mensen die allemaal hoog opgeleid zijn en heel goed in conditie, dan moet het toch ook zonder dure cursussen en tijdverlies kunnen.

 

 

 

 

Link naar reactie
 • 0

Ik kan me wel een beetje je reactie voorstellen, maar het is wel een heel goede en sociale oplossing om het gezamelijk met alle bedrijven in het pand te regelen. Ik weet niet met hoeveel mensen jullie daar totaal zitten, maar mijn gevoel zegt me dat je dan met enkele mensen met een BHV opleiding klaar bent. (voor het hele pand dus)

Dus dan vallen de kosten erg mee.

En dat er onzinnige regels zijn, ook m.b.t. B.H.V., ben ik met je eens, maar uit ervaring kan ik wel zeggen dat het zinnig is dat er tenminste 1 BHV man/vrouw in de buurt is.

(de taak van de BHV man/vrouw is toch iets uitgebreider dan op het brandalarm knopje drukken....)

Link naar reactie
 • 0
Gast Verwijderd account

Als ik met m'n bedrijf zelf in een eigen pand zat, dan had ik de keuze om wel of niet bhv te doen. maar omdat we nu in een verzamelpand zitten ben ik verplicht wel mee te doen omdat het anders niet sociaal is tegenover de buren. Dat is wel raar. Ik wil gewoon helemaal niet meedoen, ook niet dat de buren in mijn plaats meedoen.

 

Als jij in een eigen pand zat met 50 personen of meer dan had jij deze verplichting ook, nu maak jij deel uit van de 50 personen in een pand en is het ook verplicht.

Het is dus zeker ook een verplichting voor jou.

Gaan die BHV'ers dan per gebouw, niet per bedrijf?

 

Of moet ik me voorstellen dat zo'n verzamelpand als geheel telt als 1 'inrichting' voor de arbo?

 

1 tot 50 personen = per 10 personen, 1 BHV-er

50 of meer = per 25 personen , 1 BHV-er

 

Ook krom eigenlijk, zodra je dus van 49 naar 50 personen gaat, mag je subiet 2 BHV'ers lozen?

De informatie die Erno aanhaalt strookt niet echt met die van het arbobesluit en aangezien er in nederland gehandhaaft word op het arbobesluit zou ik deze informatie ook aanhouden.

Je kunt ook prima zonder. Vorig jaar was er een brandje ergens bij ons in het gebouw en niemand had dat in de gaten. Toen heb ik de brandweer gebeld die binnen een paar minuten ter plaatse was en alles was opgelost. Als ik een BHV training had gehad, dan had het langer geduurd want dan had ik eerst alle voorschriften moeten opvolgen, het rampenboek tevoorschijn moeten halen, een oranje hesje aantrekken, en dan bellen.

 

Ik vind het prima dat een werkgever voor dit soort dingen verantwoordelijk wordt gesteld maar ga me niet in detail voorschrijven hoe ik dat moet aanpakken. Met tien mensen die allemaal hoog opgeleid zijn en heel goed in conditie, dan moet het toch ook zonder dure cursussen en tijdverlies kunnen.

 

Ik ben het met je eens dat de BHV opleidingen zeker geen hoog nivieau hebben, maar het feit dat er een organisatiue en een plan opgezet word dat jaarlijks of halfjaarlijks geoefend word versneld een ontruiming (bij calamiteiten) gigantisch. En ik kan uit ervaring melden dat ook hoogopgeleiden ongeoefend tijdens een ontruiming alles en iedereen in gevaar brengen omdat ze niet weten wat ze moeten doen. Ik heb liever een LBO'er die weet wat ie moet doen dan een universitair opgeleide die dat niet weet.

 

Ik zou dus aanraden er in mee te gaan omdat de verplichting voor het pand als geheel is en dat jij ook een van die minimaal 50 personen bent waardoor het verplicht word.

 

 

 

Link naar reactie
 • 0
maar het feit dat er een organisatiue en een plan opgezet word dat jaarlijks of halfjaarlijks geoefend word versneld een ontruiming (bij calamiteiten) gigantisch.

En ik kan uit ervaring melden dat ook hoogopgeleiden ongeoefend tijdens een ontruiming alles en iedereen in gevaar brengen omdat ze niet weten wat ze moeten doen.

 

Dat kan verkeren... ik herinner me dat ze op de universiteit ook van die verplichte oefeningen hielden, zo ongeveer jaarlijks.

 

Gevolg was dat iedereen wist dat je bij zo'n "alarm" gerust je experiment kon afmaken, notities kon maken, bak koffie kon drinken om vervolgens rustigaan naar huis te stiefelen. Ik ben wel benieuwd hoe ze het hadden aangepakt als er daadwerkelijk iets loos was.

 

Overigens was vast personeel daar altijd de klos om BHV'er te worden, aangezien de kosten voor die cursus niet echt lonen bij snel verlopend volk.

Link naar reactie
 • 0

Ik kan me wel een beetje je reactie voorstellen, maar het is wel een heel goede en sociale oplossing om het gezamelijk met alle bedrijven in het pand te regelen. Ik weet niet met hoeveel mensen jullie daar totaal zitten, maar mijn gevoel zegt me dat je dan met enkele mensen met een BHV opleiding klaar bent. (voor het hele pand dus)

Dus dan vallen de kosten erg mee.

 

Ik heb het gevoel dat iedereen hier mijn punt mist. Ik wil geen BHV. Ik wil niet dat er namens mij aan BHV wordt gedaan. Ik wil dat geheel in mijn eigen bedrijf oplossen maar ik wil daar niet iemand anders voor betalen. Ik wil er geen tijd en geld aan besteden. Ik wil niet dat anderen tijd en geld besteden aan BHV voor mijn bedrijf.

 

BHV is een typisch voorbeeld van een overheid die voor mij gaat bepalen hoe ik mijn bedrijf run, hoe ik zorg dat mijn werknemers geen risico lopen. BHV is een voorbeeld van overbodige Haagse regelzucht. Ik wil geen BHV

 

 

 

Link naar reactie
 • 0

Naja, waarschijnlijk willen de anderen in je gebouw ook helemaal geen BHV, maar het is blijkbaar bij wet verplicht zoiets te doen...

 

De vraag is natuurlijk in hoeverre je verplicht bent hieraan mee te doen, en of het een 'eerlijke' oplossing is de totale kosten voor het hele verhaal naar rato over de huurders te verdelen. Maar gaat het je uberhaupt veel geld kosten, of valt dan nog wel mee?

Link naar reactie
 • 0

Ik heb geen idee wat het kost, maar ik heb er helemaal geen geld voor over. En tijd nog minder, ik heb de ervaring uit een eerder bedrijf dat voor je het weet een aantal mensen een flink deel van hun tijd met dit soort flauwekul bezig zijn. Die mensen zijn al duur genoeg.

 

En als ik iets zou gaan doen dan zou ik eerder mensen naar een ehbo en reanimatie cursus sturen, dat lijkt me nuttiger.

 

ps: ik zeg "nuttiger" maar ik bedoel natuurlijk "nuttig".

 

 

Link naar reactie
 • 0

Als je het niet wilt, dan doe je het toch gewoon niet? ???

Als het verplicht is hoor je het vanzelf, al dan niet met consequenties, maar dat is het risico dat je loopt.

Ik kan me levendig voorstellen dat BHV het laatste is waar je mee bezig bent, maar het hoort bij het voeren van een volledig bedrijf in Nederland.

 

En als je de kosten niet wilt delen met de anderen, dan is dat een eigen keuze. Afwegen van de belangen/goodwill etc.

 

Succes!

Link naar reactie
 • 0

En als ik iets zou gaan doen dan zou ik eerder mensen naar een ehbo en reanimatie cursus sturen, dat lijkt me nuttiger.

 

Ik was EHBO-er en mijn werkgever had gemengde cursussen afgenomen bij een instelling. De herhalingen waren daarom gemengd EHBO/BHV. Toen ik - zonder basiscursus BHV - had meegedaan met de BHV herhaling was ik ook ineens gecertificeerd BHV'er.

 

Ik leid daaruit af dat als je een EHBO-cursus afneemt, je voor een appel en een ei ook een BHV cursus kunt krijgen. Dan ben je met 1 werknemer die beide certificaten heeft al klaar.

 

Als het dan toch verplicht is, dan maar de kortste weg :)

Link naar reactie
 • 0

Ik kan me wel een beetje je reactie voorstellen, maar het is wel een heel goede en sociale oplossing om het gezamelijk met alle bedrijven in het pand te regelen. Ik weet niet met hoeveel mensen jullie daar totaal zitten, maar mijn gevoel zegt me dat je dan met enkele mensen met een BHV opleiding klaar bent. (voor het hele pand dus)

Dus dan vallen de kosten erg mee.

 

Ik heb het gevoel dat iedereen hier mijn punt mist. Ik wil geen BHV. Ik wil niet dat er namens mij aan BHV wordt gedaan. Ik wil dat geheel in mijn eigen bedrijf oplossen maar ik wil daar niet iemand anders voor betalen. Ik wil er geen tijd en geld aan besteden. Ik wil niet dat anderen tijd en geld besteden aan BHV voor mijn bedrijf.

 

BHV is een typisch voorbeeld van een overheid die voor mij gaat bepalen hoe ik mijn bedrijf run, hoe ik zorg dat mijn werknemers geen risico lopen. BHV is een voorbeeld van overbodige Haagse regelzucht. Ik wil geen BHV

 

 

 

Ik heb je punt niet gemist hoor.

En eerlijk gezegd ben ik het ook met je eens v.w.b. die regelzucht dan.

Ik vind het ook flauwekul dat mijn auto APK gekeurd moet worden, dat bouwvakkers niet zwaarder mogen tillen dan 20 kilo :)

Het punt is alleen dat het verplicht is.

En daar kom je niet onder uit.

Dus als je het niet regelt dan loop je een risico

Die kosten vallen wel mee overigens: google maar eens met BHV opleidingen

Link naar reactie
 • 0

En ik kan uit ervaring melden dat ook hoogopgeleiden ongeoefend tijdens een ontruiming alles en iedereen in gevaar brengen omdat ze niet weten wat ze moeten doen. Ik heb liever een LBO'er die weet wat ie moet doen dan een universitair opgeleide die dat niet weet.

 

 

In een organisatie heb je natuurlijke leidinggevende personen, niet te verwarren met aangestelde lijdinggevenden.

Als de pleuris uitbreekt zijn dit de mensen die hun hoofd koel houden.

 

Waar het om gaat is dat er iemand in het gebouw is die weet wat er in het gebouw speelt aan personele bezetting en waar te verzamelen buiten.

Een EHBO'er heeft extra voordeel mdat BHV vooral over het verlenen van eesrste hulp en ontruiming gaat, verder stelt het geen klap voor.

 

Praktisch gezien is het weer een regel van de verheid die niet uitvoerbaar is. Ga maar eens rekenen aan de bezettingsgraad van BHVérs in een gebouw, inclusief vakantie, middagje vrij , ziekte.

De hele rekenformule van x bhv'ers per x mensen neemt dan belachelijke vormen aan.

Link naar reactie
 • 0

Ik kan me wel een beetje je reactie voorstellen, maar het is wel een heel goede en sociale oplossing om het gezamelijk met alle bedrijven in het pand te regelen. Ik weet niet met hoeveel mensen jullie daar totaal zitten, maar mijn gevoel zegt me dat je dan met enkele mensen met een BHV opleiding klaar bent. (voor het hele pand dus)

Dus dan vallen de kosten erg mee.

 

Ik heb het gevoel dat iedereen hier mijn punt mist. Ik wil geen BHV. Ik wil niet dat er namens mij aan BHV wordt gedaan. Ik wil dat geheel in mijn eigen bedrijf oplossen maar ik wil daar niet iemand anders voor betalen. Ik wil er geen tijd en geld aan besteden. Ik wil niet dat anderen tijd en geld besteden aan BHV voor mijn bedrijf.

 

BHV is een typisch voorbeeld van een overheid die voor mij gaat bepalen hoe ik mijn bedrijf run, hoe ik zorg dat mijn werknemers geen risico lopen. BHV is een voorbeeld van overbodige Haagse regelzucht. Ik wil geen BHV

 

 

 

 

Uit je reactie snappen we wel dat je geen BHV wilt.

Op dit moment ligt de nadruk bij de controle van de brandweer of je wel of geen bhv hebt vooral bij zorginstellingen, gevangenissen, etc.

Maar bedenk je wel dat over een poosje deze groepen afgerond zijn en dan de rest van het bedrijfsleven aan de beurt komt.

Ook de verzekering kan moeilijk gaan doen op het moment dat er iets gebeurd en er geen bhv-ers aanwezig zijn. Jij als werkgever bent verantwoordelijk voor je werknemers en bezoekers! Dus wat als iemand langdurig letsel oploopt door een calamiteit maar de verzekering jou verantwoordelijk houdt? Misschien brandt iemand zich wel aan de CO2-blusser...wat ga je dan vertellen? Ik denk dat de kosten die je dan krijgt hoger zullen zijn dan de kosten die je kwijt bent aan bhv-cursussen.

 

En je wilt iets niet wat wel verplicht is....persoonlijk vind ik belasting betalen of maar 30 in een woonwijk mogen rijden ook niet leuk...jij wel?

 

groet

Link naar reactie
 • 0

Beste ondernemer,

 

in deze reactiestroom komt het duidelijk naar voren dat jij geen BHV organisatie wil binnen jou onderneming.

 

In de arbeidsomstandighedenwet 2007 staat dat de werkgever op redelijkerwijs zorg moet dragen voor de veiligheid van zijn personeel ongeacht de personeelsgrootte.

 

Hoe jij deze redelijkerwijze van zorg dragen vormgeeft is aan jou, zolang jij de verantwoordelijkheid voor de zorg als ondernemer maar op jou neemt. Een ondernemer kan zich niet zoals jij lijkt te willen helemaal afhouden van van maatregelen tbv de veiligheid van jou medewerkers.

 

En probeer ook eens out of the box the denken, en denk eens aan niet zelfredzame personen binnen onderneming niet in dienst maar te gast.

 

Groetjes Ruud

Link naar reactie
 • 0

Beste Ruud,

 

Het zou zomaar zo kunnen zijn, dat jouw - in de tegenwoordige tijd geschreven - 'Goederaad' wellicht is opgevolgd, maar dat dit in de afgelopen ruim twee jaar niet is teruggekoppeld. (zie datum van de laatste reactie) ;)

 

Overigens prima tips en welkom alhier!

 

Succès en Groet,

 

Hans

 

 

Succes & Groet, 

Hans (J.H.) van den Bergh MSc BEc

HL-Deelnemer en -Moderator I Social Designer I Consultant Communicatie -, Innovatie - en Marketing-Strategie I Ontwerpend Onderzoeker Gediplomeerd Specialist Arbeidsrecht  Bedrijfsidee? Toets het gratis: HIERMEE!

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  1 lid, 81 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.