• 0

Film: Unlocking The Mystery Of Life (Intelligent Design)

Ik heb onlangs de film "Unlocking The Mystery Of Life" gekeken en die gaat over intelligent design; de theorie dat Darwin ongelijk had en dat er in de natuur sprake is van intelligent ontwerp. Als case wordt hiervoor het bacteriële flagellum aangedragen; de zweepstaart van een bacterie, die een soort buitenboordmotortje is, inclusief as, aandrijving, enzovoorts.

 

fig1.gif

( - link - naar het wetenschappelijke verhaal)

 

Hoe bekend is men hier met die 'intelligent design' theorie, en wat is jullie mening hierover?

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0

Het artikel waarna je verwijst concludeert juist dat intelligent design niet nodig is: "Therefore, like the eye contemplated by Darwin, careful analysis shows that there are no major obstacles to gradual evolution of the flagellum."

 

Overigens wist Darwin het zelf volgens mij nog niet zeker.

 

Ik herinner me een college waarin een docent het ontstaan van het leven op aarde volgens de bijbel in tien punten omschreef, met God bovenaan. Vervolgens veegde hij God door, verving het door "Evolutie", en werkte hetzelfde lijstje punten af. Ik kan het helaas even niet reproduceren. Vaak zijn heel grote denkstappen in eerste instantie zo klein! Maar de gevolgen zijn groot.

 

Als er al sprake is van intelligent design (anders dan uitvindingen natuurlijk :D) dan heeft God volgens mij in ieder geval niet bedoeld dat wij dat zouden ontdekken, in tegendeel.

Bert mijn website>

Link naar reactie
 • 0

Als er al sprake is van intelligent design (anders dan uitvindingen natuurlijk :D) dan heeft God volgens mij in ieder geval niet bedoeld dat wij dat zouden ontdekken, in tegendeel.

 

Ehm, of juist wel.

Nu we gekomen zijn tot een niveau van ontwikkeling waardoor we dit kunnen waarnemen zijn we ook in staat andere zaken "waar" te nemen.

Het kan een bewuste merker zijn om iets in gang te zetten.

Link naar reactie
 • 0

Het artikel waarna je verwijst concludeert juist dat intelligent design niet nodig is: "Therefore, like the eye contemplated by Darwin, careful analysis shows that there are no major obstacles to gradual evolution of the flagellum."

 

 

Ik ben vooral heel benieuwd naar de twee 'denktradities', evolutie versus intelligent design, waarbij allebei de onderbouwingen heel geloofwaardig klinken maar dus ook allebei onderuit te halen zijn als je de één op de ander toepast.

'Unlocking The Mystery Of Life' is nogal pretentieus, natuurlijk

;D ... wat mij betreft wordt een deel van dat mysterie ook alleen maar aangezet en uitvergroot en nog mysterieuzer, als ik zie hoe proteïnen zich gedragen en hoe DNA gedecodeerd wordt en hoe kleine machines in je lichaam allerlei taken uitvoeren en een goed ingeregeld logistiek assemblage- en distributiecentrum runnen.

 

Link naar reactie
 • 0

Als er al sprake is van intelligent design (anders dan uitvindingen natuurlijk ) dan heeft God volgens mij in ieder geval niet bedoeld dat wij dat zouden ontdekken, in tegendeel.

 

Tja, almachtige, alwetende wezens op hun streken betrappen... Dat lukt alleen als ze betrapt willen worden natuurlijk ;)

 

Zou God patent op ons hebben?

 

Ach, zou-ie werkelijk alle kersverse moeders gaan aanklagen denk je?

Link naar reactie
 • 0

 

Hoe bekend is men hier met die 'intelligent design' theorie, en wat is jullie mening hierover?

 

Intelligent Design is een poging om religie wetenschappelijk te onderbouwen. Heel kort door de bocht: door proberen aan te tonen dat leven niet 'autonoom' (dus zonder een god) kan zijn ontstaan, wil men het bestaan van (een) god aantonen.

 

Volgens mij kan dat niet. Je gelooft wel of niet in (een) god, en dat heeft niets met wetenschap te maken. Het woord geloof zegt het al: je accepteert iets zonder wetenschappelijk bewijs.

 

Het probleem voor veel 'gelovers' is dat de wetenschap in de loop der tijden steeds meer ideeën vanuit het geloof heeft ontkracht. Zie bijv Galilei, Copernicus, etc.

 

Mijn probleem met gelovers is hun bekeringsdrang. Als dat ontaardt krijg je veel ellende (van burenruzies tot grote oorlogen).

r.i.p. Fred Wiersma | IN MEMORIAM

Link naar reactie
 • 0

De 'intelligent designers' voeren allerlei complexe mechanismen aan in de natuur, waarvan ze beweren "dat kan niet spontaan door evolutie ontstaan zijn". Maar voor die bewering hebben ze geen bewijs.

 

Een juistere stelling in die gevallen is "we weten niet hoe dit ontstaan is". Dat klopt. De evolutieleer is in algemene zin nagenoeg onomstreden onder biologen, maar biedt (vooralsnog) geen specifieke verklaring voor het ontstaan van elk verschijnsel in de levende natuur.

 

Dat geldt vziw ook nog voor het ontstaan van de eerste cel.

Link naar reactie
 • 0

Hoe bekend is men hier met die 'intelligent design' theorie, en wat is jullie mening hierover?

 

"intelligent design" is bedacht door mensen die maar niet kunnen geloven dat evolutie en schijnbaar toeval leidt tot zoiets als menselijk leven en het heelal en alles. En als je iets niet begrijpt, dan bedenk je er een "hogere macht" voor. Dat deden de oermensen toen ze goden toekenden aan bomen, bergen en rivieren, dat deden onze voorouders 2000 jaar geleden toen ze niet konden begrijpen "waarom we op aarde zijn", en dat doen mensen nu als ze de werking van de natuurkunde en van evolutie niet begrijpen.

 

Kijk 's naar fractals. Dat zijn wonderschone geometrische figuren, die ontstaan door een heel eenvoudig structuurtje zichzelf te laten repliceren. Het lijkt het werk van een kunstenaar, maar het is gewoon "toeval". De hele natuur zit vol fractals en dergelijke.

 

Intelligent design is een verzinsel van mensen die liever in god geloven dan in natuurkunde en wiskunde. Het is gewoon quatsch.

 

 

Link naar reactie
 • 0

Dat geldt vziw ook nog voor het ontstaan van de eerste cel.

 

Maar daar komen we wel steeds dichter bij. Er zijn allerlei stoffen die op natuurlijke wijze kunnen ontstaan, of in het lab, die we nog niet zo lang geleden zagen als stoffen die alleen door het leven konden worden gemaakt. De grens tussen wat bio is en wat chemie is, is niet meer zo strict als vroeger.

Als je evolutie begrijpt, op alle niveau's, dan heb je helemaal geen behoefte aan goden en andere wonderen.

 

Ik zeg altijd maar: "de mens schiep god naar zijn eigen beeld"

Link naar reactie
 • 0
Er zijn allerlei stoffen die op natuurlijke wijze kunnen ontstaan, of in het lab, die we nog niet zo lang geleden zagen als stoffen die alleen door het leven konden worden gemaakt.

 

Jazeker, en er zijn zelfs lichtabsorptiesporen van complexe bouwstenen elders in het heelal waargenomen. Al weet ik niet precies meer om welke stoffen dat ging en of die in de door jou genoemde categorie vallen.

 

Maar ik zou toch een stuk geruster op mijn aandelen in de evolutietheorie zijn als men erin zou slagen in het lab uit levenloze moleculen spontaan een primitieve cel te laten ontstaan die zichzelf kan vermenigvuldigen met iets erfelijkheidsachtigs.

Link naar reactie
 • 0

Maar ik zou toch een stuk geruster op mijn aandelen in de evolutietheorie zijn als men erin zou slagen in het lab uit levenloze moleculen spontaan een primitieve cel te laten ontstaan die zichzelf kan vermenigvuldigen met iets erfelijkheidsachtigs.

 

Och, de evolutie heeft daar een kleine vier miljard jaar over gedaan, dan is het erg ambitieus om dat zomaar ff in een lab te doen.

 

Ken je het antropisch principe? dat zegt dat de enige plekken in het heelal waar men zich afvraagt hoe zo toevallig het leven heeft kunnen ontstaan, die plekken zijn waar dat ook echt is gebeurd. Op die miljoenen planeten waar geen leven is, is ook niemand om zich af te vragen waarom het daar dan niet is. Met andere woorden, de kans dat leven ontstaat op aarde is 100%. Anders waren we er niet om te zeggen dat het niet zo is.

 

Overigens, als er op andere planeten ook intelligen leven is moeten we hopen dat ze nooit met ons kontakt leggen. De kans dat ze precies even ver zijn als wij (plus of min een miljoen jaar) is minimaal. De kans dat ze minder ver zijn is nul, want dan konden ze ons niet vinden. De kans is dus 99% dat ze een miljoen jaar verder zijn ontwikkeld dan wij. Met andere woorden, dat zij zoveel verder zijn als wij dan wij verder zijn dan reptielen. Ze zouden ons gewoon in de dierntuin zetten, en van hun uit gezien terecht.

 

 

Link naar reactie
 • 0

Och, de evolutie heeft daar een kleine vier miljard jaar over gedaan, dan is het erg ambitieus om dat zomaar ff in een lab te doen.

Wat zeg je nou? Die eerste cel moet toch in nanoseconden ofzo ontstaan zijn? Dat was een eenvoudig moleculair gebeuren. Misschien heeft het erg lang geduurd voordat die toevallige gebeurtenis zich voordeed, maar in het lab hoeven we daar niet op te wachten. We kunnen het toeval een handje helpen. Als maar aannemelijk is dat dezelfde omstandigheid die we nu kunstmatig creëren zich ooit spontaan heeft kunnen voordoen.

 

Ken je het antropisch principe? dat zegt dat de enige plekken in het heelal waar men zich afvraagt hoe zo toevallig het leven heeft kunnen ontstaan, die plekken zijn waar dat ook echt is gebeurd.

Gaat dat niet ook over de natuurwetten? Waarom de 20 natuurconstanten in het standaardmodel precies zó zijn dat stabiliteit van atomen, chemische reacties, complexe moleculen e.d. kunnen bestaan. Dat wordt dan verklaard doordat in andere (denkbare of buiten onze waarnemingshorizon bestaande) heelallen geen mensen zijn om de natuurconstanten daar te observeren.

 

Overigens, als er op andere planeten ook intelligen leven is moeten we hopen dat ze nooit met ons kontakt leggen.

 

Contact! De film, niet de spelfout ;)

 

Overigens verbaas ik me erover dat ik leef in een heelal met een onzinnige knop "Reset formulier" onder dit soort tekstverwerkers. Het antropisch principe verklaart dit niet, want in een heelal zonder die knop moet het voor mensachtigen prettig toeven zijn :D

Link naar reactie
 • 0

Intelligent design zegt dat de flagellum 'irreduceerbaar complex' is. D.w.z. dat je geen onderdeel kunt verwijderen zonder dat de zweepstaart totaal nutteloos wordt. Dit kan dus niet via evolutionaire verbeterstappen zijn onstaan en is dus God-designed, zeggen ze.

 

Helaas vergeet je dan te bedenken dat nieuwe functies zoals de zweepstaart ook kunnen evolueren uit hele andere functies die niets met voortbeweging te maken hebben, maar door een 'toevallige' mutatie een hogere overlevingskans blijken te genereren.

 

Ook kan het zijn dat de flagellum onstaan is uit iets complexers waar onderdelen van afgevallen zijn ipv dat iets simpels tot iets complexers is geevolueerd. Kortom, nothing evolution can't handle 8)

 

Maar toch blijft er altijd het mysterie dat er een heelal is, met een aarde en met ons. Er had ook niets kunnen zijn. Wat beslist of er iets of niets is? Dit soort vragen waagt de wetenschap zich terecht niet aan en dit zal altijd een plek blijven voor mysterie, God of hoe je het ook wil noemen.

 

bye,

Rob

De toekomst is niet meer wat ie geweest is

Link naar reactie
 • 0

Ook kan het zijn dat de flagellum onstaan is uit iets complexers waar onderdelen van afgevallen zijn ipv dat iets simpels tot iets complexers is geevolueerd. Kortom, nothing evolution can't handle 8)

 

Maar toch blijft er altijd het mysterie dat er een heelal is, met een aarde en met ons. Er had ook niets kunnen zijn. Wat beslist of er iets of niets is? Dit soort vragen waagt de wetenschap zich terecht niet aan en dit zal altijd een plek blijven voor mysterie, God of hoe je het ook wil noemen.

 

bye,

Rob

 

Is regressie ook een evolutionair verschijnsel ?

 

Bestaat er zoiets als reversed innovation ?

Link naar reactie
 • 0
Bestaat er zoiets als reversed innovation ?

Het zou in ieder geval kunnen. Stel er is geen behoorlijk alternatief om kunstmatige motoren draaiend te houden als binnenkort de fossiele brandstoffen op raken... dan gaan we misschien weer in paard en wagen rijden.

 

In de techniek bestaat het genoemde evolutionaire mechanisme in zekere zin ook: sommige apparatuur wordt in één alomvattende versie grootschalig geproduceerd, waarna om juridische of marketingredenen varianten worden gemaakt door functies uit te schakelen of te verwijderen. Ik heb ooit legale zendapparatuur tot een hoger niet-toegestaan vermogen gepatcht door een geschrapte verbinding op de printplaat te herverbinden. En Windows XP Home is geloof ik ook niets anders dan Pro met een extra registry setting.

Link naar reactie
 • 0

Laten we ons vooral realiseren, dat we slechts een klontje biomassa zijn dat wanhopig probeert zijn/haar erfelijk materiaal te vererven, ongeacht of we virus zijn of olifant. Hebben we onze daad verricht, dan zijn we overbodig en vergaan we tot stof.

 

Ik wordt altijd vrolijk als ik die hoedjes in de ridderzaal zie. Lekker belangrijk :-\ Draagt het spectakel ook bij aan onze primaire functe? Die hoedjesdragers reproduceren toch niet meer? Waar maken we ons druk om met z'n allen.

mood>

 

In de VS is nog slechts 40% van de bevolking aanhanger van de evolutietheorie. Scary. De rest is door de relie's aan het twijfelen gebracht ::) Echt een vooruitstrevend land dat Amerika

darker mood>

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 0
Ik wordt altijd vrolijk als ik die hoedjes in de ridderzaal zie. Lekker belangrijk :-\ Draagt het spectakel ook bij aan onze primaire functe? Die hoedjesdragers reproduceren toch niet meer? Waar maken we ons druk om met z'n allen.

Twee mogelijkheden:

 

1. Het spektakel oefent zodanig invloed uit op diegenen die zich nog wel voortplanten, dat bij hen die genen die later hoedjes voortbrengen een grotere kans op reproductie hebben.

 

2. Het gaat om evolutie van memen i.p.v. genen.

 

In de VS is nog slechts 40% van de bevolking aanhanger van de evolutietheorie. Scary.

Dat is waarschijnlijk meer dan het percentage mensen dat iets van wetenschap begrijpt. Gaat toch prima zo?

Link naar reactie
 • 0
Laten we ons vooral realiseren, dat we slechts een klontje biomassa zijn dat wanhopig probeert zijn/haar erfelijk materiaal te vererven, ongeacht of we virus zijn of olifant. Hebben we onze daad verricht, dan zijn we overbodig en vergaan we tot stof.

 

Tja, lastig als organismen hun eigen doel gaan inzien, maar niet blij zijn met wat ze dan ontdekken. De appeal van een hoger doel of iets dergelijks vind ik wel begrijpelijk, al denk ik dat dat een vergeefse zoektocht wordt - of is de zoektocht ondernemen een doel op zich?

Link naar reactie
 • 0

In de VS is nog slechts 40% van de bevolking aanhanger van de evolutietheorie. Scary.

Dat is waarschijnlijk meer dan het percentage mensen dat iets van wetenschap begrijpt. Gaat toch prima zo?

 

Ja, ware het niet dat het percentage "gelovers" in de evolutietheorie gestaag daalt. Dat was enkele jaren geleden nog meer dan 50% (Geloof ik. Citeer uit mijn hoofd een artikel uit NRC van enkele weken geleden) en nu minder dan 40%. Wat is dat; War on Darwin?

Heeft mijn antwoord je goed geholpen? Dan is een reusje nooit weg.

 

contact: www.dewitte.org | Innovation + Business + Finance

Link naar reactie
 • 1

Ik wordt altijd vrolijk als ik die hoedjes in de ridderzaal zie. Lekker belangrijk :-\ Draagt het spectakel ook bij aan onze primaire functe? Die hoedjesdragers reproduceren toch niet meer? Waar maken we ons druk om met z'n allen.

mood>

 

 

Over donkere tijden en hoeden gesproken.

darthvader_lg_version2.jpg

 

Als je goed luister hoor je zijn zwae adem door het masker ruisen. :o

 

 

In evolutionaire zin is het natuurlijk waanzinnig interessant dat de mens zich heeft ontwikkeld tot een volk met werk bijen en luxe bijen, terwijl de laatste geen wezenlijke bijdrage leveren aan het volk.

 

Aan de andere kant laat het zien dat zodra het verval zijn intrede doet er een groot verval plaats vind waarbij de bijenkorf meestal geheel wordt verwoest.

 

dark side mode>

Link naar reactie
 • 0

In de VS is nog slechts 40% van de bevolking aanhanger van de evolutietheorie. Scary. De rest is door de relie's aan het twijfelen gebracht ::) Echt een vooruitstrevend land dat Amerika

darker mood>

 

Passage uit een radio-show in de Bible Belt in VS, een paar jaar geleden:

 

 

Host: "So, Jerry, what do you think about evolution? Should we take any notice of Darwin's theories?"

 

Jerry: "That Darwin guy never got a Nobel Prize, did he? If he's so great, how come he don't get no Nobel?"

 

Host: "I think you have a very good point there, Jerry."

 

 

Ehh, misschien omdat Darwin in 1882 overleed en de eerste Nobel prijs pas in 1901 werd toegekend? ???

 

bye,

Rob

De toekomst is niet meer wat ie geweest is

Link naar reactie
 • 0

Ik heb zelf de theorie niet zo begrepen als dat men DUS concludeert dat God bestaat. Dat die 'irreduceerbaar complex' theorie mank gaat dat kan ik begrijpen.

De bottom line die de wetenschap die achter het concept 'intelligent design' zit neerlegt is volgens mij eerder dat je kan constateren dat er intelligentie aan het werk is in bepaalde processen en biologsiche eigenschappen, die zich niet eenvoudig laat verklaren met evolutie. Het voorbeeld dat in de film gebruikt wordt is dat je achter een rotsblok geen intelligentie bevroedt, en achter een hiëroglief wel. Van geen van beide weet je de herkomst maar vanuit je eigen intelligentie herken je de creatie van intelligentie, ook als je nog nooit eerder een hiëroglief gezien hebt.

Hoe sterk ik die theorie vind is weer een tweede.

Maar voor velen zal de verwondering die ze ervaren bij zoiets als een flagellum als een goddelijke ervaring voelen, als een mystieke beleving, wat de reden of ontstaansgeschiedenis er ook van is. Voor anderen is een een fraai stukje biologie.

Als je bedenkt dat je lichaam dus bestaat uit kleine wezentjes die op hun beurt ook weer doen waar ze voor gemaakt zijn, zonder dat jij ze dat opdraagt.... Zouden die ook een ik-besef hebben en zich onderdeel voelen van een groter geheel, een team, een volk? Zouden ze zich wel of niet bewust zijn van het lichaam waar ze deel van uitmaken (dat zichzelf in mijn geval Annedien noemt), en maken wij dan bijvoorbeeld ook deel uit van een lichaam dat zichzelf met 'ik' aanduidt, dat wel eens mijmert over de mensjes die hun dingetje doen zonder dat die 'ik' ze dat opdraagt?

Can't help but wonder...

:)

Link naar reactie
 • 0

Als je bedenkt dat je lichaam dus bestaat uit kleine wezentjes die op hun beurt ook weer doen waar ze voor gemaakt zijn, zonder dat jij ze dat opdraagt.... Zouden die ook een ik-besef hebben en zich onderdeel voelen van een groter geheel, een team, een volk? Zouden ze zich wel of niet bewust zijn van het lichaam waar ze deel van uitmaken (dat zichzelf in mijn geval Annedien noemt), en maken wij dan bijvoorbeeld ook deel uit van een lichaam dat zichzelf met 'ik' aanduidt, dat wel eens mijmert over de mensjes die hun dingetje doen zonder dat die 'ik' ze dat opdraagt?

Can't help but wonder...

:)

 

 

Mmmm, uitzonderingen daargelaten hebben de meeste mensen toch maar 1 ik, 1 persoonlijkheid. Althans, daar ben je je bewust van. Dus ik denk dat die kleine wezentjes niet autonoom zijn.

 

Of wij als mensjes onderdeel zijn van een groter geheel? Mooie filosofische vraag... Ooit ergens gelezen: God schiep de mensen en gaf elk een onderdeel van Zichzelf, zodat Hij niet meer alleen was... Vond ik wel een mooie gedachte.

 

Over ID: ik heb toch het idee dat mensen die dat promoten, als politieke agenda hebben dat religie (met name christendom) meer macht krijgt. O.a. door trachten aan te tonen dat de evolutieleer niet klopt. Niet voor niets dat ID uit Amerika komt. En meer verankering van religie in de politiek, dat vind ik eng. Theocratieen hebben we al gehad in het Westen, hoeven we niet nog eens wat mij betreft.

r.i.p. Fred Wiersma | IN MEMORIAM

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  2 leden, 102 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.