Sander DS-Finance

Legend
 • Aantal berichten

  597
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

Alles dat geplaatst werd door Sander DS-Finance

 1. Beste Tex, Zoals gezegd, jouw aangifte wordt terug gedraaid, dus die eerdere 33% wordt verrekening met de 52%. Verder moet jouw opdrachtgever bruteren. Dat is een ander tarief dan die 52%. De VAR is een verklaring vooraf. Bij elke nieuwe opdracht en ook gedurende de opdracht moet zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer nagaan of de situatie mogelijk veranderd is in een verkapt dienstverband. Het verhalen van de schade... dat ligt aan het contract dat de opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar gesloten hebben.
 2. Beste Tex, Stel dat het gebeurt, dan heb je een groot probleem. De belastingdienst kan en mag dan namelijk stellen dat alle betalingen aan jou (ex de BTW) netto loon zijn geweest en dan moet jouw opdrachtgever dat gaan bruteren. Dat is een heel duur tarief in de loonheffing. Jouw opdrachtgever moet dan de loonheffing af dragen. Dat is dus erg financieel nadelig voor je opdrachtgever. Bij jou worden de BTW aangiften terug gedraaid, want je bent geen ondernemer geweest. Alle BTW die jij in rekening hebt gebracht (en hebt af gedragen) wordt dan weer aan jou terug betaald en alle verrekende voorbelasting wordt dan uiteraard daar mee verrekend. Echter, jouw opdrachtgever wordt ook gesommeerd om de BTW die jij bij hen in rekening hebt gebracht (en zij dus als voorbelasting hebben verrekend) terug te betalen aan de belastingdienst. Grote kans dat jouw opdrachtgever dat natuurlijk bij jou komt verhalen. Verder wordt jouw inkomstenbelasting ook gewijzigd. Doordat jij geen ondernemer bent geweest, heb je ook geen recht op de ondernemersfaciliteiten. Dit wordt dus terug gedraaid en met de nieuwe jaaropgave van opdrachtgever wordt de inkomstenbelasting berekend. Verder heeft de belastingdienst ook de mogelijkheid om boetes (zowel bij jou als bij je opdrachtgever) op te leggen omdat het fiscaal allemaal niet correct is verlopen.
 3. Nee juist niet.... hoe moet het programma nu weten welke privé onttrekking wel of niet in de winst en verliesrekening zijn opgenomen? Wat het programma doet is het resultaat van de winst en verliesrekening vergelijken met het een vermogensvergelijking. Die moeten het zelfde zijn. Door de vermogensvergelijking uit te splitsen in bepaalde onttrekkingen en stortingen is dat duidelijker voor de aangifte.
 4. Helaas... Personeel moet waarschijnlijk overgenomen worden en de contracten gewoon voortzetten, ook al neem je de activiteiten over via een nieuwe onderneming in plaats van de onderneming overnemen. Leasecontracten vallen weg... en wie gaat de afkoop daarvan betalen? Zo maar een contract beëindigen gaat je niet lukken.
 5. Het zal niet echt een groot verschil uit maken, maar de rentevergoeding over die jaren zijn dan ook opbrengsten voor je onderneming en moet je daar dus ook inkomstenbelasting over betalen.
 6. Hoi Berto, Een paar fouten bij je aangiftes en je besparing (een kleine 3000€) ben je dan snel kwijt aan de boetes en kosten. Waarschijnlijk staat je besluit vast, maar ik had je graag overtuigd dat een betaalbare oplossing een goede, makkelijke en veel informatie verstrekkende keuze had kunnen zijn Groeten en succes Sander PS... bijzondere hobby ;)
 7. Beste Jan, Dat valt te bezien of dat een stuk goedkoper is. 12* € 75 is al € 900 (exact online). Een zpp-er kan voor nog geen 1.000€ per jaar bij veel kantoren (waaronder die van mij) terecht. De uren van de boekhouder voor de controle als ook de eigen uren (die worden altijd snel vergeten als kosten, maar niet uren besteed aan je boekhouding kan je niet verkopen!!) zullen die 100€ vast wel overstijgen. Groeten, Sander PS... ik maak vaak genoeg mee dat het eerst zelf proberen meestal later heel veel problemen met belastingdienst en daarmee veel verloren geld oplevert en dan is de vraag of het wel zo goedkoop is geweest
 8. Beste leonarro, Twee tegen vragen: Waarom zou je een inkomen in NL willen (en dus onder de loonheffing vallen van NL) als je in Zuid-Amerika woont? Normaal gesproken ontvangt een DGA een fictief loon. Blijkbaar heeft de accountant het loon uitgeschakeld met een steekhoudende reden. Hoe ga je uitleggen dat al die voorgaande jaren het loon niet van toepassing is geweest en nu ineens wel? Groeten, Sander
 9. Zie hier de reden dat jij als ondernemer (zzp-er) (zou moeten) moet worden beschouwd ongeacht de hoeveelheid uren en aantal verschillende klanten. Er is geen gezagsverhouding tussen jou en je OG want jij bepaalt wanneer er gewerkt wordt. Het probleem van de VAR/zzp-er/werknemer is een probleem dat deels door de belastingdienst in het leven wordt gehouden (zeker gezien de vraagstelling bij aanvraag van de VAR). Zpp-ers en OG gaan soms te gemakkelijk van de VAR uit en verzaken om te onderzoeken of er geen dienstverband aanwezig is. Even een kleine nuance in je betoog.... Pensioen mag je zelf opbouwen via verzekeringen en aftrekken in de inkomstenbelasting, net zoals een werknemer de premie met zijn bruto loon mag verrekenen en daardoor minder loonbelasting betaald. Over het algemeen is de premie voor de ondernemer hoger dan de premie die een werknemer betaald. Een gezien de huidige perikelen van de pensioenfondsen hoef je misschien helemaal niet rouwig te zijn dat je als ondernemer niet standaard een pensioen opbouwt. FOR is uitstel van belastingheffing in mijn ogen. Bij het staken van je onderneming valt de FOR ineens vrij en moet je als nog inkomstenbelasting betalen over dat gedeelte van je oude winsten die je in de FOR hebt gestopt. Verder wordt de FOR verlaagd als je zelf een pensioenverzekering hebt lopen. Omzetbelasting is voor jou als ondernemer slechts een bedrag dat je voor de belastingdienst in rekening brengt bij je opdrachtgever. Je wordt niet rijker of armer door de BTW (over het algemeen!!) Het probleem is dus ook erg groot wanneer er wel terug gedraaid gaat worden door de belastingdienst. Jouw inkomen gaat veranderen, je belastingbedrag dus ook en wat je al betaald hebt wordt verrekend. Een hels karwei en zonder goede adviseurs ga je daar niet zonder kleerscheuren uit komen. Overigens een tip voor jou en de meelezers: een VAR (ongeacht welke soort) is alleen geldig voor de beschreven activiteiten op de VAR. Ga je iets anders doen bij dezelfde of een andere OG, vraag dan een nieuwe VAR aan met de juiste werkzaamheden!! Je kan dus meedere VAR-verklaringen per jaar hebben. Het probleem is alleen wel dat het door de vraagstelling bij de aanvraag je snel een 'verkeerde' verklaring gaat ontvangen. Indien dat gebeurt: Maak bezwaar!!
 10. Misschien mosterd na de maaltijd, maar de VAR is een verklaring over de hoedanigheid van de aanvrager. Een verklaring van de belastingdienst hoe zij de aanvrager beschouwen op basis van de verstrekte informatie bij de aanvraag. Achteraf kan het dus geheel anders zijn en dan is de afgegeven VAR niet geldig voor die situatie. Helaas zijn er veel zzp-ers en opdrachtgevers die denken dat als ze een VAR-WUO zien, duidelijkheid hebben. Maar dat is dus niet geheel waar! Bij aanvang van een opdracht, maar ook tijdens de duur van de opdracht, moet zowel de zzp-er als de OG nagaan of er niet toch een dienstverband ontstaat. Een dienstverband, eventueel fictief, gaat voor (wettelijk zo geregeld) en zorgt er voor dat de zzp-er als werknemer van de OG wordt beschouwd en dat de OG gewoon loonheffing en de sociale verzekeringen moet afdragen. Ook het fictieve dienstverband gaat voor. Indien achteraf het werknemerschap blijkt te zijn, dan zijn de bedragen exclusief BTW die aan de zzp-er zijn betaald, netto loon en wordt de OG verplicht om dit via zijn salarisadministratie te verwerken!! Een dienstverband heeft drie belangrijke kenmerken, te weten persoonlijke arbeid, geldstroom en machtsverhouding. Als een van die aspecten er niet is, dan is het geen dienstverband, maar misschien nog wel een fictief dienstverband. De punten nader uitgelegd is: * persoonlijke arbeid: iemand moet de werkzaamheden zelf doen en kan dat dus niet door iemand anders laten doen * geldstroom: duidelijk, er moet betaald worden * machtsverhouding: de werkgever/opdrachtgever bepaalt waar, wanneer, welke werkzaamheden, hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd, vrije tijd Terugkomend op de casus, Het hebben van 1 opdrachtgever voor een langere tijd is fiscaal wel toegestaan en kan dan ook zonder meer worden gehandhaafd bij de belastingdienst, mits je kan aantonen dat de bovenstaande kenmerken in iedere geval niet van toe passing zijn geweest, maar ook dat je de andere aspecten van ondernemerschap hebt gehad (zoals investeringen, administratie, acquisitie, risico (!!) in te ontvangen gelden, inkomsten wanneer er niet gewerkt wordt door ziekte en vakantie). Vaak gaat het mis in het risico. De opdrachtnemer krijgt meestal al zijn uren of lumpsum betaalt zonder dat er er een risico is over het geleverde werk en vaak ook over het moment van betalen van de factuur. Daarnaast komt het regelmatig voor dat zzp-er meer als normale werknemers (verlof aanvragen) te werk gaan dan als een zelfstandige object/eenheid Verder is het niet van belang hoeveel uren iemand uit eindelijk werkt om als ondernemer te worden beschouwd (helaas wordt bij de aanvraag van VAR daar wel erg nadruk opgelegd). Ondernemer voor de inkomstenbelasting (maatstaven voor omzetbelasting zijn totaal anders) ben je als je voldoet aan de bovengenoemde eigenschappen van een ondernemer. Verder zijn er meerdere rechtszaken gevoerd over het hebben van maar 1 opdrachtgever. Onlangs heeft de belastingdienst weer bakzeil gehaald in een rechtzaak http://www.businessbox.nl/nieuws/1-ondernemen/1296-rechtbank-tikt-de-belastingdienst-op-de-vingers-een-opdrachtgever-en-toch-ondernemer.html
 11. De kosten (oprente) kan je kwijt onder de financiële lasten. Het stamrecht (ultimo boekjaar) staat als voorziening op de balans.
 12. Hoi Wouter, Het woord 'deze' is een beetje te vaag voor mij. Ik heb het namelijk over meer zaken (oprente, ontvangen rente, stamrecht) en weet nu dus niet waar jouw deze op slaat Verder kan wat jij schrijft zo bepaald zijn in de akte. Als dat zo is, dan moet het zo geboekt worden. Indien je BV meer inkomsten heeft, wordt er een winst behaald. Groeten, Sander
 13. Hey Sandra., Top nieuws, gefeliciteerd en geniet van alles (ook de vermoeiheid :)). Maar eh, dat wordt straks fotootjes in je portmononaie doen!! Groeten, Sander PS... ik heb nog steeds geen foto in mijn portomonaie.... wel een recentere op mijn Geen Snoer Meer. :)
 14. De methode die je opsomt, is een goede methode. Hoe je de rekening Onderhanden werk noemt, maakt niet zo veel uit. Je kan ook zeggen, nog te factureren omzet, nog te versturen facturen enzovoorts...
 15. Je begrijpt het goed. Succes ermee, want als je nu nog bezig bent met de omzetbelasting 2010, eerste kwartaal 2011 ben ik benieuwd naar hoe je administratie en fiscale zaken er voor staan, maar dat terzijde. ;)
 16. Het kasstelsel is een begrip voor de omzetbelasting. Ik kan niet uit jouw vraag begrijpen of je het over omzetbelasting of inkomstenbelasting (winstbepaling) hebt. Bij omzetbelasting geef je de omzet in januari aan als je kasstelsel gebruikt. Bij de inkomstenbelasting geef je de omzet aan in 2010 om je winst te bepalen.
 17. De omzet van het eerste halfjaar van 2011 is al hoger dan de omzet over geheel 2010. En dan groeit de omzet maandelijks ook steeds een beetje.
 18. Hi Mike Dit kan eigenlijk niet. Het overzetten naar je vriendin zorgt er voor dat de zaak van je vriendin is. Als jij dan werkzaamheden doet, kan je nog wel eens in hele grote problemen komen met de belastingdienst (werkgever-werknemer). Daarnaast is de winst van de onderneming voor je vriendin en komt dit boven op haar mogelijke andere inkomen. Mocht zij een dienstbetrekking hebben dan heeft zij mijns inziens niet zo snel recht op de ondernemers faciliteiten en wordt het bruto resultaat van je onderneming dus mogelijk erg zwaar belast met inkomstenbelasting. Vraag je overigens krediet aan op je rekening? Dat wil nog wel eens het probleem zijn.
 19. Hierbij de tekst van het contract: Ik kan me niet voorstellen dat het in Polen toegestaan is om je werkgever te benadelen door een truc met de opdrachtgever (via een derde partij, hier het uitzendbureau) op te zetten zonder dat je als werknemer aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade van je werkgever. Het lijk mij dus dat zo artikel, ongeacht dat het in het Nederlands is, afdoende moet zijn. Overigens... het arbeidscontract is niet de door werknemer van te voren opgezegd. Deze week werd een schrijven (ook in het Nederlands!!) ontvangen van de werknemer dat hij zijn contract per direct op zei. De datum van de brief was 28 maart, maar de ontvangst pas 2 mei. Die is dus duidelijk ge-antidateerd.
 20. @Marco: de ondernemer is in Nederland gevestigd, opgericht naar Nederlands recht en is alleen werkzaam binnen Nederland. Als ik in China zou willen werken, dan zou ik toch ook moeten laten bijstaan door specialisten? Je kan toch niet verwachten dat een internationale onderneming alle contracten in alle talen opstelt? @Norbert: de toelichting is mondeling gedaan, dat was toen afdoende. Nu is er een vies spelletje gespeeld door de werknemer en kan hij zich dus daar op beroepen. Het contract bepaald dat bij geschillen de zaak wordt voorgelegd aan een Nederlandse rechter. Blijft zo'n voorwaarde wel bestaan of gaat een eventuele procedure over naar Polen omdat de werknemer zich nooit in Nederland heeft gevestigd?
 21. Goedemorgen, Vanmorgen hoorde ik van een contact van mij dat wanneer je een Poolse werknemer in dienst neemt, dat het contract ook in het Pools moet worden opgesteld. De situatie is namelijk als volgt. De oorspronkelijk uit Polen afkomstige ondernemer woont en werkt al jaren in Nederland. Hij heeft een Nederlandse onderneming en betaalt gewoon BTW en loonheffingen. Echter, zijn werknemers komen allemaal uit Polen. Hij biedt ze in het Nederlands een arbeidscontract aan. Nu heeft hij onlangs een conflict gekregen met een van zijn werknemers en kwam het bericht ter oren dat het contract van hem niet geldig zou zijn omdat het niet in het Pools is opgesteld en daardoor de werknemer niet weet wat de voorwaarden inhouden. Een rechter heeft daardoor het Nederlandse contract vernietigd. Is er iemand die weet of het verplicht is om het contract ook in het Pools op te stellen? Overigens, de voorwaarden zijn absoluut niet abnormaal te noemen. Normale bepalingen inzake werk, beloning, pensioen, vakantiegeld, vrije tijd en wat wel en niet mag. Het conflict speelt er om dat de werknemer, samen met de opdrachtgever van mijn klant, er voor gezorgd heeft dat een deel van het personeel is overgegaan naar een uitzendbureau en weer aan de slag zijn gegaan bij de opdrachtgever. Het contract verbiedt de werknemer om direct noch indirect aan de slag te bij een opdrachtgever van de werkgever.
 22. Hoi Linda81, Even simpel gezegd, wat het is wat ingewikkelder, maar... Bij de staking van je onderneming kan je de resterende voorraad verkopen aan jezelf. Dat is gewoon een handeling voor je onderneming en moet ook gewoon belast worden met BTW. Mocht je van de leverancier de kleding ook op marktplaats verkopen, dan mag je dat daarna op marktplaats uit prive persoon verkopen zonder dat er BTW in betrokken zit. Let wel, de belastingdienst staat dit alleen toe als het om niet al te veel transacties of waarde gaat, want anders gaan ze op het standpunt staan dat of de onderneming niet is gestaakt of dat je je als BTW-ondernemer had moeten aanmelden. Maar kan je het restant aan kleding ook niet gewoon aan je concollega verkopen? Overigens het opheffen van je webwinkel (fysiek niet meer op internet bereikbaar zijn) is wat anders dan het opheffen van je onderneming. Groeten, Sander
 23. Hoi Jeroen, Bepalend voor het aangeven van deze facturen is hoe jij de administratie normaal aangeeft. Op kasstelsel of factuurstelsel. In principe maakt het overigens niets uit voor je liquiditeit. Je geeft namelijk aan dat je iets in EU hebt ingekocht en berekent daar zelf de BTW over. Dit BTW bedrag mag je dan weer bij je betaalde voorbelasting optellen zodat het per saldo een nul verhaal wordt. Succes ermee Groeten, Sander
 24. Zonder verder in te gaan op je casus. Je kan geen aandelen kopen van een eenmanszaak omdat een eenmanszaak geen aandelen heeft. Dan zal de eigenaar eerst zijn EMZ moeten omzetten in een BV De andere constructie komt nog even niet bij mij. Misschien later wel.
 25. Echt niet!!! Kan veel hoger worden als je nog meer omzet gaat maken ;D Gewoon doorgaan met groeien en je zal merken dat het steeds hoger wordt. Goede debiteurenbewaking wordt dan steeds belangrijker. ;) Maar eh, gefeliciteerd met het hoge bedrag?! goede omzet waarschijnlijk gehad of weinig voorbelasting
×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.