Jump to content

Amice

Super Senior
 • Content Count

  108
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

16

Personal info

Register

 • What age group do you belong to?
  25-30
 • You are primarily interested in:
  commercie en marketi
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  Geef hier svp een aa

Company info

 • Branch
  ICT/ internet
 1. Ligt er aan wat je eisen zijn. Voor een klein bedrijfje aan huis zou je prima kunnen werken met een consumentenabonnement (dus niet zakelijk) van KPN. Zij leveren namelijk voor €15,- per maand de optie 'onbeperkt bellen naar vaste en mobiele nummers binnen Nederland'. Voor het goedkoopste abonnement internet (8Mb/s) + bellen + onbeperkt bellen zou je dan €45,50 per maand kwijt zijn.
 2. Amice

  Crowdfunding

  Zie het als een vorm van beleggen. Beleggen neemt altijd een zeker risico met zich mee, daarom zijn de rentepercentages ook hoger dan wanneer je je centen op een spaarrekening of termijndeposito zet.
 3. Zelf zal ik nooit iets kopen van iemand met een streepjespak (model Scheringa zeg maar) of van verkopers gekleed in nerveus gesneden bedrijfskostuums. Om de één of andere reden vertrouw ik die mensen niet. :) Verder: zorg er voor dat je er verzorgd en representatief uitziet in je contact met klanten
 4. Een standaardtraject dat ik mijn klanten altijd aanraad alvorens een incasso uit handen te geven is het volgende: 1. Probeer eerst eens telefonisch de klant te bereiken en vraag hem/haar naar de status van de betaling. In veel gevallen is hiermee de kous al af en betaalt de klant alsnog. 2. Helpt dit niet, stuur de klant dan een schriftelijke betalingsherinnering binnen vijf dagen na het verstrijken van de betalingstermijn. Voorbeeldtekst: 3. Betaalt de klant nog steeds niet, stuur dan een schriftelijke ingebrekestelling. Voorbeeldtekst: Kom je beloftes/aankondigingen ook na. Een incassobureau hoeft je in principe niets te kosten. Er zijn er genoeg die op basis van no cure no pay werken en daaronder zijn er ook bureaus die in zijn geheel gratis zijn en enkel leven van de incassokosten die zij aan jouw wanbetaler in rekening brengen. Pas wanneer het tot een gerechtelijke procedure komt, dan zullen er kosten worden berekend. Voor het starten van een gerechtelijke procedure heeft het incassobureau echter altijd de toestemming van jou als opdrachtgever nodig. In de meeste gevallen (ongeveer 75% is mijn ervaring) betaalt de klant alsnog in de buitengerechtelijke fase. Blijf zelf niet te lang klooien met onbetaalde rekeningen en maak het je klanten duidelijk dat het je menens is en dat jouw rekeningen betaald dienen te worden. Wanneer jij niet, niet op tijd of niet volgens afspraak je product levert aan de klant, dan zal deze klant op zijn/haar beurt ook niet schromen om hiervoor bij jou aan te kloppen en nakoming van de afspraak te eisen. Neem je klanten serieus, maar neem jezelf als ondernemer óók serieus. Kort samengevat: [*] Stel een duidelijke betalingstermijn in je algemene voorwaarden en/of verkoopovereenkomsten. [*] Bel meteen (1, max. 2 dagen na verstrijken betalingstermijn) met klant wanneer betaling uitblijft. [*] Stuur een schriftelijke herinnering naar klant binnen 5 dagen na verstrijken betalingstermijn [*] Stuur schriftelijke ingebrekestelling binnen maximaal 10-12 dagen na dagtekening van de verzonden betalingsherinnering. [*] Nog steeds geen betaling? Dan uit handen geven aan incassobureau of deurwaarder. Succes.
 5. Na 30 jaar moet de werkgever de werknemer dus verplicht een baan bij de overheid aanbieden..... ;)
 6. Ja. Artikel 6:74 BW zegt namelijk het volgende: "Iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis verplicht de schuldenaar de schade die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend." Volgens ditzelfde artikel 6:74 is dat het geval ja. Stel je wederpartij schriftelijk in gebreke. Zet daarin uiteen om welke diensten en bedragen het gaat en eis nakoming binnen een redelijke termijn. Komt de wederpartij zijn verplichtingen niet, niet tijdige of niet volledig na binnen die termijn, dan is deze van rechtswege in verzuim (artikel 6:82 BW). Vermeld er tevens bij dat je bij het niet, niet tijdig of niet volledig voldoen aan de verplichtingen de zaak uit handen zult geven en alle daaruit voortvloeiende kosten + wettelijke rente zult verhalen op de wederpartij. Een voorbeeld: Probeer het eerst op deze manier, dan bouw je -mocht het zo ver komen- een goed dossier op voor een eventuele rechtszaak en verbeter je daarmee je juridische basis voor een goed resultaat. Tot slot: krachtens artikel 6:265 BW ben jij bij niet-nakoming van de verbintenis door jouw wederpartij bevoegd de verbintenis te ontbinden. Succes ermee!
 7. @ Walter Jouw verhaal illustreert meer hoe Dell de facturatie niet op orde had/heeft. Een bedrijf dat al herinneringen stuurt of een incassotraject start terwijl de betaaltermijn nog niet is verstreken doet toch echt iets fout. Het betreffende incassobureau gaat echter ook niet vrijuit. Die had ten eerste het hele dossier moeten opvragen en dit grondig moeten doornemen. Dan had ook zij de conclusie kunnen trekken dat het hier niet om een wanbetaler ging. Helaas hebben veel mensen/bureaus dollartekens in de ogen, hetgeen het kritisch denkvermogen nogal eens aantast. Wat betreft de nukkige incassant. Incassomedewerkers zijn over het algemeen matig opgeleide minimumloners die slechts één instructie krijgen van de baas: de debiteur moet betalen, wat hij/zij ook beweert. Om die reden is bellen met een incassobureau ook meestal zinloos. Het levert toch nooit iets op. Sta jij in je recht? Verweer je dan enkel schriftelijk en verwijs het incassobureau naar de kantonrechter indien men meent toch een vordering op jou te hebben. Uiteraard vermeld jij in dat verweer dan ook alle bijkomende kosten te zullen verhalen op het incassobureau. Dit en het in voorgaande berichten al genoemde benadrukt mijns inziens wel op welk(e) terrein(en) je je als incassobureau van de concurrentie kunt onderscheiden.
 8. Even een aantal zaken ter verduidelijking, aangezien dit draadje dreigt uit te lopen op een kneuzencarrousel. [*]De reden waarom een incassobureau "gratis" kan werken is heel simpel: de meeste mensen betalen namelijk alsnog in de buitengerechtelijke fase, wanneer zij door een incassobureau worden aangemaand. Hetzij omdat zij de rekening gewoon zijn vergeten te betalen, hetzij vanwege het feit dat zij "bang" zijn voor incassobureaus. Veel mensen denken immers dat een incassobureau heel veel mag en kan dan in werkelijkheid het geval is en verwarren het incassobureau met de gerechtsdeurwaarder. Een gratis incassobureau hoeft niet per definitie meer druk uit te oefenenen op een debiteur dan bijvoorbeeld een Intrum Justitia of Bos Incasso. [*]Gratis incassobureaus werken over het algemeen efficiënter en kleinschaliger dan bureaus die met provisies en op contractbasis werken. Veel "grote jongens" in de branche houden zich tevens bezig met creditmanagement, preventie en advisering, hebben een omvangrijk werknemersbestand en zitten in dure kantoorpanden. Dat kost allemaal geld. Een klein bureau dat zich puur en alleen richt om het incasseren van openstaande facturen en op no cure no pay basis werkt, heeft al deze onkosten en extra werkzaamheden niet. Zij kan hierdoor dus goedkoper haar diensten aanbieden. [*]Waarom een incassobureau en niet direct dagvaarden? Ook daar kan ik wel een antwoord op geven. Dagvaarden is duur en het resultaat moet je altijd nog maar afwachten. Zo'n driekwart van de vorderingen wordt over het algemeen in de buitengerechtelijke fase geïncasseerd. Wanneer je als ondernemer een gratis incassobureau inhuurt ben je zelf van je administratieve heisa af en cash je dus ook in de meeste gevallen gewoon alsnog je geld. Lukt het het incassobureau niet om de vordering te incasseren, dan kun je besluiten een gerechtelijke procedure te starten, maar ben je nog geen stuiver armer. Ik deel de mening dat incassobureaus die (hoge) provisies rekenen en/of op abonnementsbasis werken weinig toegevoegde waarde hebben t.o.v. een deurwaarder. Maar goed, dit begint iets te veel te lijken op preken voor eigen parochie.... [*]Ik ben wantrouwend en vertrouw niemand op zijn mooie praatjes of blauwe ogen. In het geval van juridisch advies wil ik als klant gewoon titels en referenties zien die de expertise bewijzen. Rest mij nog het verzoek om het anonieme kneuzen te staken wanneer mensen enkel hun mening of advies geven en deze ook onderbouwen.
 9. Wat ik vind is niet zo relevant, hoe ik mijn zaken doe evenmin. Mijn benadering is totaal anders dan de jouwe en ik ga niet beweren dat één van beide beter is. Het gaat erom wat jouw klant vindt. Ik post mijn reactie nu even niet als branchegenoot, maar als potentiële klant van jouw bureau. Wanneer jij zaken beweert en met termen strooit als "kwaliteit", "betrouwbaarheid", "service" en nog veel meer, dan zijn dat voor mij als klant betekenisloze woorden wanneer deze niet worden uitgelegd a.d.h.v. voorbeelden hoe jij deze termen in de praktijk implementeert. Wat houdt jullie service allemaal in? Wat bedoel je met flexibiliteit? Waaruit blijkt jullie betrouwbaarheid? Persoonlijk contact, wat bedoel je daarmee nu eigenlijk? Gedisciplineerd? Dat zal wel, maar waaruit blijkt dat? Klanten zijn kritisch en prikken door deze kretologie heen wanneer je het niet uitlegt, concretiseert. Bovendien zal jouw concurrent ook beweren betrouwbaar, flexibel en prestatiegericht te werken. In welke opzichten onderscheid jij je op deze vlakken van diezelfde concurrent? Zal het schermen met deze kreten klanten over de streep trekken? Mijn advies: cut the crap, keep it stupid simple. Wat betreft het juridische advies. Stel jij bent klant, zou jij betalen voor juridisch advies van iemand waarvan jij de achtergrond, know-how en specialisatie niet kent? Voorwerk II heb ik even gemist op de site, dat zal dan aan mij liggen. Wellicht wel aan te raden om dit nog duidelijker naar voren te brengen. De incassobranche heeft op het moment nog een hele slechte naam, mede doordat er (te) veel bureaus zijn die nog steeds buitensporige incassokosten in rekening brengen. Laat duidelijk zien dat jij geen malafide bedrijfje bent, maar je netjes aan alle wet- en regelgeving houdt. Succes.
 10. Je beweert een heleboel, maar geeft hier nul voorbeelden uit de praktijk van. Als ik je openingsbericht lees, dan zie ik de volgende termen over mijn beeldscherm schieten: -kwaliteit -persoonlijk contact -flexibiliteit -service -betrouwbaarheid -topsportmentaliteit -gedisciplineerd -doelgericht -vastberaden -prestatiegericht -passie Alsof dat allemaal nog niet genoeg is, is het bedrijf ook nog eens opgericht door topsporters. Overkill noemt men dit en de vraag is of je doelgroep op deze pretentieuze kletskoek zit te wachten. Die klant wil namelijk maar één ding: zijn geld. Aan al deze poeha heeft de klant geen behoefte. Verspilling van pixels als je het mij vraagt. Wees concreet. Waarin onderscheid jij je van andere incassobureaus? Een volgende vraag die bij mij zou opkomen als potentiële klant: van wie krijg ik dat juridische advies waarvoor ik per uur dien te betalen? Ik zie op de site namelijk geen werknemers in de organisatie met juridische titels of andere referenties naar juridische expertise. Voordat ik als klant in de buidel ga tasten voor duurbetaald advies zou ik echter wel eerst willen weten wat dat advies nu eigenlijk waard is en van wie het komt. Je claimt wel goedkoper te zijn dan een advocatenkantoor, maar bij een advocatenkantoor weet de klant wel wat hij krijgt en waarvoor hij betaalt. Bij jou is dat tot op heden onduidelijk. Voorts beweer op je de site dat je op een professionele manier ervoor zorgt dat de klant zijn geld krijgt, zonder daarbij de klantrelatie te verstoren. Een vraag mijnerzijds hierop is: hoe? Ik lees bijvoorbeeld nergens welke incassotarieven Alternative Solutions hanteert. Wordt er netjes conform Voorwerk II gefactureerd, of reken je wat je zelf goeddunkt? Dit lijkt mij namelijk voor de klantrelatie van jouw cliënt essentiële informatie. Kort samengevat wekt jouw verhaal en de bijbehorende site in eerste instantie meer vragen bij mij op dat antwoorden. Schep duidelijkheid naar je (potentiële) klanten toe. Wees inhoudelijk en laat de bombastische borrelpraat achterwege.
 11. Iedereen kan wel eens een rekening laten liggen. Echter, ik raad cliënten altijd aan hier niet té veel tijd aan te verspillen. Preek ik hier nu schaamteloos voor eigen parochie? Niet helemaal. Meteen een incassobureau inschakelen zonder eerst zelf contact met de klant te zoeken is mijns inziens het domste dat je als ondernemer kunt doen. Dit kan de klantrelatie namelijk nodeloos en onherstelbaar schaden. Probeer het eerst zelf op te lossen en geef de zaak uit handen als dit na twee of drie pogingen niet is gelukt. Mijn advies: 1. Probeer eerst eens telefonisch de klant te bereiken en vraag hem/haar naar de status van de betaling. In veel gevallen is hiermee de kous al af en betaalt de klant alsnog. 2. Helpt dit niet, stuur de klant dan een schriftelijke betalingsherinnering binnen vijf dagen na het verstrijken van de betalingstermijn. Voorbeeldtekst: 3. Betaalt de klant nog steeds niet, stuur dan een schriftelijke ingebrekestelling. Voorbeeldtekst: Kom je beloftes/aankondigingen ook na. Een incassobureau hoeft je in principe niets te kosten. Er zijn er genoeg die op basis van no cure no pay werken en daaronder zijn er ook bureaus die in zijn geheel gratis zijn en enkel leven van de incassokosten die zij aan jouw wanbetaler in rekening brengen. Pas wanneer het tot een gerechtelijke procedure komt, dan zullen er kosten worden berekend. Voor het starten van een gerechtelijke procedure heeft het incassobureau echter altijd de toestemming van jou als opdrachtgever nodig. In de meeste gevallen (ongeveer 75% is mijn ervaring) betaalt de klant alsnog in de buitengerechtelijke fase. Blijf zelf niet te lang klooien met onbetaalde rekeningen en maak het je klanten duidelijk dat het je menens is en dat jouw rekeningen betaald dienen te worden. Wanneer jij niet, niet op tijd of niet volgens afspraak je product levert aan de klant, dan zal deze klant op zijn/haar beurt ook niet schromen om hiervoor bij jou aan te kloppen en nakoming van de afspraak te eisen. Neem je klanten serieus, maar neem jezelf als ondernemer óók serieus. Kort samengevat: [*]Stel een duidelijke betalingstermijn in je algemene voorwaarden en/of verkoopovereenkomsten. [*]Bel meteen (1, max. 2 dagen na verstrijken betalingstermijn) met klant wanneer betaling uitblijft. [*]Stuur een schriftelijke herinnering naar klant binnen 5 dagen na verstrijken betalingstermijn [*]Stuur schriftelijke ingebrekestelling binnen maximaal 10-12 dagen na dagtekening van de verzonden betalingsherinnering [*]Nog steeds geen betaling? Dan uit handen geven aan incassobureau of deurwaarder. Succes.
 12. Is dit een klant waarmee je al vaker zaken hebt gedaan? En zo ja, hoe was zijn betalingsgedrag toen? Hoe dan ook, ik zou hier als ik jou was geen dure aangetekende brieven aan verspillen. Stuur de klant een schriftelijke ingebrekestelling en stuur hiervan een kopie per e-mail. Het eventuele excuus van "ik heb nooit iets ontvangen" gaat in dat geval ook niet op. Wat betreft de tekst, misschien heb je hier wat aan. Dit is de tekst die ik zelf aan mijn klanten adviseer.
 13. Een paar dingetjes: [*]Een klant heeft maling aan een instructievideo en wil een site die vanaf de eerste pagina en seconde overzichtelijk, helder en gebruiksvriendelijk is. De gebruiksvriendelijkheid van jullie website laat mijns inziens nogal te wensen over. Qua "flashiness" sluit ie prima aan bij sites als van Boss, Versace en Cavalli e.d. maar laat ik die sites nu ook echt hopeloos vinden. Ik begrijp dat je een bepaalde chique stijl wilt uitstralen, maar een website dient in de eerste plaats gebruiksvriendelijk te zijn. [*]Weg met die muziek op de achtergrond. Zit ik als klant niet op te wachten. Daarnaast speelde de muziek door terwijl ik het filmpje met Humberto Tan afspeelde. Dan hoor je dus twee dingen door mekaar heen. [*]Ik ben Nederlander, dus ik wens een website in het Nederlands. Het zal best dat je beoogde klanten goed Engels spreken, maar met sommige modetermen is het toch nog lastig vertalen. Probeer daarnaast ook een versie in het Duits te plaatsen. Het zal je misschien verbazen (of niet), maar Duitsland is een enorme afzetmarkt voor (dure) kleding. [*]Het model van de kleding is mij als klant niet geheel duidelijk. Jullie nemen dus mijn maten op, maar krijg ik vervolgens dan een getailleerd overhemd, een licht getailleerd overhemd of een "recht" overhemd? Misschien lijkt dit voor jullie een overbodige vraag, maar aangezien ik vaak kleding op internet koop is dit wel informatie die ik van te voren duidelijk wil hebben. [*]De design store is helder, duidelijk en gebruiksvriendelijk. Wellicht handig om hierbij ook het model iets duidelijker visueel naar voren te brengen. Rest mij jullie veel succes te wensen. Nederland loopt mijns inziens hopeloos achter op het gebied van stijlvolle kleding. Trek je hier een tien jaar oud Hugo Boss-kostuum aan voor je werk, dan loop je er in 99 van de 100 gevallen al beter bij dan de directeur. En voor een beetje fatsoenlijk merk ben je in Nederland al niet geheel zelden al tot een bezoekje aan de P.C. Hooftstraat genoodzaakt (en daar wil ondergetekende nog niet dood gevonden worden ;D). Slechts eBay Duitsland/Italië biedt in dit geval uitkomst. :( Maak er dus wat van! Het type student waaraan jij refereert loopt in vaalrode ribbelbroeken en blouses die standaard twee maten te groot en drie maal zo goedkoop zijn als de overhemden die TS verkoopt. Het type "wel geld, geen smaak". Daarnaast denk ik niet dat het mogelijk is voor deze studenten om hun dertien kinnen door het maat-overhemd van TS te wurmen.
 14. Antwoord is al gegeven. Thx! Ik werk wel eens met IB's en die hebben allemaal een minimale drempel. € 30,- is natuurlijk een scheet in een netje. Voor de leverancier, voor IB en ook voor jou. Bovendien profiteer je er toch ook van? Het is weer een (relevante?) link. Komt er ook traffic vandaan? Voor €30,- stuur ik met alle plezier en veel liefde een aanmaninkje de deur uit. Kost de klant ook niets in het geval van een no cure no pay bureau. De klant zal alleen niet snel een gerechtelijke procedure starten voor drie tientjes. ;D In dit concrete geval had TS mijns inziens kunnen en moeten weten dat er kosten aan verbonden waren, dus lijkt het me verstandig om dan je verantwoordelijkheid te nemen.
 15. [*]Een bed die je "uitlaadt" als een kiepwagen wanneer de wekker afgaat. Als je je dan nog verslaapt.... [*]Opvouwbare dimensies. [*]Zelfkloppende deur. Klopt automatisch wanneer er iemand voor staat. Deze bedenksels komen overigens niet van mij, maar van Willy Wortel. ;D
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept