Jump to content

Joris W.

Junior
 • Content Count

  18
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

1

Personal info

 • You are:
  adviseur
 • Gender
  Male
 • First name
  Joris
 • Last name
  Weijers
 • How did you find us:
  via een kennis

Register

 • What age group do you belong to?
  36-40
 • You are primarily interested in:
  juridische en fiscal
 • Which other websites about entrepreneurship and / or innovation do you visit regularly?
  Geef hier svp een aa

Company info

 • Location
  Houten
 • Phone number
  030 6346340
 • Branch
  Groothandel
 1. Beste Hans, Hier zijn we me bezig geweest en veel is afhankelijk van de afspraken tussen wg. en wn. en de eventueel van toepassing zijnde CAO. Ik heb begrepen dat op dit punt wg. en bonden bij nieuwe onderhandelingen lijnrecht tegenover elkaar staan. Volgens mij valt het allemaal wel mee aangezien goed werkgeverschap met zich meebrengt dat de dagen die het eerst vervallen het eerst moeten worden afgeboekt. De eerst 20 dagen zullen dus bijna altijd de wettelijke dagen zijn. Aardig is wel na te denken over de opbouw van bovenwettelijke dagen tijdens ziekte. Gr. Joris
 2. Voorlopig is de invoering van deze wet even uitgesteld en zal zeker niet ingaan per 1 januari. @ikkrijg: doel van deze boetes is gelegen in het feit dat deze verhaald kunnen worden op de opdrachtgever als deze nagelaten heeft om te controleren of het bedrijf als uitzendbureau geregistreerd is. Via de opdrachtgevers wordt dus getracht malafide bureaus te weren, overigens is er veel meer wetgeving op dit terrein met dezelfde strekking. Deze wet is dus van belang voor ieder bedrijf die met een uitzendbureau zaken doet, alleen lijkt niemand zich dat te realiseren. Gr. Joris Weijers
 3. Beste pnas, Als ik het goed lees zijn de stemrechten niet gelijk verdeeld over de aandeelhouders. Dit kan gevolgen hebben voor de verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen. Het is heel goed mogelijk dat je voor sv-verzekeringen als normale werknemer wordt beschouwd terwijl je toch managementfees factureert. Gevolg hiervan is dat de werkmij. dan inhoudingsplichtige is. Laat hier even naar kijken om verassingen te voorkomen. Groet Joris Weijers
 4. Het feit dat je een economisch minderheidsbelang hebt, wil niet per definitie zeggen dat je recht hebt op een uitkering. In de Regeling Aanwijzing DGA is vermeld wanneer iemand niet verplicht verzekerd is voor de wn.verzekeringen. Hierbij is het stemrecht en niet het economisch eigendom bijna altijd van doorslaggevend belang. Daarnaast kunnen er omstandigheden zijn op grond waarvan je toch niet verzekerd bent voor de wn.verzekeringen ondanks dat je dat op grond van de Reg. Aanw. DGA wel zou zijn. Het feit dat je premies afdraagt, betekent dan ook niet dat je automatisch recht hebt op een uitkering.
 5. Beste Opifex, Als ik het goed begrijp wil je mensen in Nederland in dienst nemen en deze werknemers wonen en werken geheel in Belgie. Als dat het geval is, is de Ned. werkgever geen belasting, premies etc. verschuldigd. Dit omdat het gaat om werknemers die hun dienstbetrekking geheel buiten Ned. vervullen. Dit is de hoofdregel in grensoverschrijdende arbeid. Deze medewerkers zijn natuurlijke wel over hun inkomen in Belgie IB verschuldigd Het is echter raadzaam om te kijken in het belastingverdrag tussen Ned. en Belgie of wellicht hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt. Daarnaast denk ik dat je heel veel, zo niet alle, informatie kan in winnen bij het bureau Belgische zaken. Dit is een speciaal informatiepunt voor grensoverschrijdende arbeid met Belgie (076 - 5485840). Gr. Joris
 6. Beste Jeracom, Het zo maar niet betalen van loon is niet mogelijk. Wat je wel kan doen is jouw vordering met het netto loon van de betreffende werknemer verreken. Bij een vordering i.v.m. diefstal is dat wettelijk toegestaan. Je zal dus in ieder geval een loonstrook moeten draaien en de over het loon verschuldigde belasting en premies moeten afdragen. Op het moment dat de werknemer zijn netto loon komt claimen, zal je wel moeten bewijzen dat je terecht verrekend hebt. Sterkte! Gr. Joris
 7. Beste Dennis, De levensloopregeling is in principe bedoeld voor een periode van verlof. Het verlies aan inkomen wordt gecompenseerd door uitkeringen uit het levenslooptegoed. Het is ook mogelijk om dit tegoed aan te wenden voor deeltijd verlof, bijvoorbeeld het werken van halve dagen. Dit hoeft niet bij je huidige werkgever, maar kan ook bij een nieuwe werkgever. Dat dit bij je eigen B.V. gebeurt is dus geen enkel probleem. Zoals Joost hiervoor heeft aangegeven kan je het ook gebruiken als extra storting in je pensioen. Het grote nadeel is dan dat je geen recht meer hebt op de zogenaamde levensloopverlofkorting. Deze bedraagt ongeveer € 200 per jaar dat je hebt deelgenomen.Als je vanaf 2006 hebt deelgenomen levert dit dus een belastingkorting op van inmiddels € 1.000. Deze korting wordt verwerkt in de loonadministratie en niet in de IB. Mijn advies is dan ook om je tegoed op enig moment op te nemen en niet aan je pensioen toe te voegen. Succes met de start van je bedrijf. Gr. Joris
 8. Beste Rody, Ondank het feit dat de te betalen loonheffing nihil zal zijn, moet zij zich toch als inhoudingsplichtige melden bij de belastingdienst. Dit is uitdrukkelijk in de handleiding voor artiesten opgenomen. Zie hieronder de betreffende tekst. Let op! Ook als u door de kostenvergoedingsbeschikking of de kleinevergoedingsregeling geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen hoeft in het houden en af te dragen omdat het bedrag waarover u loonheffingen moet berekenen, € 0 is, moet u toch aangifte loonheffingen doen. Succes
 9. Hoi Secondnew, Je zou eens kunnen kijken in de CAO Grafiemedia. Hoewel ik niet denk dat je onder deze CAO valt, heb je dan toch een redelijke richtlijn wat zo iemand bruto zou moeten verdienen. Volgens mij kom je dan in buurt van € 1.850 bruto per maand (fulltime). Als kosten moet je hier nog 8% vakantiegeld en ongeveer 18% werkgeverslasten bij optellen. Dit komt neer op een omrekenfactor van ongeveer 1,27. Verder heb je natuurlijk ook nog wat indirecte kosten als bijv. een loonadministratie en arbo-dienst. Succes
 10. Beste Rody, Het is inderdaad zo dat voor artiesten een soort belastingvrij bedrag geldt. Dit wordt de kleinevergoedingsregeling genoemd. Dit bedrag bedraagt E163 per optreden. Als E200 is betaald, moet nog over E37 belasting en premies werknemersverz. ingehouden en afgedragen worden. Als ze alles volgens de regels wil doen, dan moet ze zich melden als inhoudingsplichtige bij de Belastingdienst. Op de site van de Belastingdienst is het aanmedlingsformulier te vinden. Vervolgens moet een loonadministrtie opgezet worden en wordt een aangifte loonbelasting ingediend. Die uiteraard door je vriendin betaald moet worden. Bij controle zal de Belastingdienst geen waarde hechten aan een eventuele overeenkomst waarin de artiesten verklaren zelf de IB te zullen betalen. Als dit niet is gebeurd dan zal zij alsnog een naheffingsaanslag en boete krijgen.
 11. Je gaat inderdaad iets te kort door de bocht. Als ik je verhaal goed begrijp heeft jouw vriendin, als ondernemer, artiesten ingehuurd. De muzikanten zijn ook artiesten, zie hiervoor de link van Joost. Dat betekent dat jouw vriendin inhoudingsplichtige is voor de loonbelasting. Voor artiesten geldt hiervoor een aparte regeling waar de gageverklaring een onderdeel van is. Dit betekent dat zij eigenlijk voor deze personen een loonadministratie moet aanleggen. Uiteraard brengt dit de nodige kosten met zich mee en gezien de omvang van de loonadministratie niet echt de moeite. Jouw oplossing is in deze situatie dus wel de meest praktische. Bij belastingcontrole kan echter een naheffingsaanslag opgelegd worden als geconstateerd wordt dat geen loonadministratie is gevoerd. Overigens moet het dan ook nog zo zijn dat de 2 personen in de IB hun inkomsten niet hebben opgegeven. Als dat laatste wel gebeurd is, is de fiscus geen geld misgelopen en wordt geen naheffingsaanslag opgelegd.
 12. In aanvulling op wat Norbert geschreven heeft nog de opmerking dat aansluiting bij een arbodienst niet verplicht is, maar dat je wel tenminste een contract met een bedrijfsarts zal moeten sluiten als je geen arbodienst hebt. Indien een medewerkster zwanger is dan kan je als werkgever er voor kiezen om de uitkering rechtstreeks naar de werkneemster over te laten maken (wat handig is als zij gedurende haar zwangersschapverlof uit dienst gaat omdat haar arbeidsovereenkomst niet meer verlengd wordt), maar je kan er ook voor kiezen om de uitkering naar jou over te laten maken en haar gewoon het loon door te betalen.
 13. John, Als je in het buitenland woont, kan de gebruikelijk loon regeling weldegelijk van toepassing kunnen zijn. Dit is afhankelijk van de datum van emigratie en het van toepassign zijnde verdrag.
 14. Hoi Joost, Een bijzonder helder stuk. Wat ik nog als toevoeging heb is dat de grens van € 41.000 in feite een bedrag is waarbij de bewijslast verschuift van de DGA naar de fiscus. Neem je een loon lager dan dit bedrag dan is het aan de DGA om aannemelijk te maken dat dit gebruikelijk is en neem je tenminste € 41.000 dan is het aan de fiscus om aannemelijk te maken dat een hoger bedrag gebruikelijk is. Uiteraard helpt het enorm voor de fiscus dat de afroommethode toegestaan is.
 15. John, Ik neem aan dat je een arbeidsovereenkomst en dus een dienstbetrekking met de BV hebt, zeker nu je zelf aangeeft geen aanmerkelijk belang (= tenminste (in)direct 5% van de aandelen) te hebben. De BV als werkgever is verplicht loonbelasting in te houden en af te dragen op het moment dat het loon genoten wordt. Over het algemeen is dit het moment waarop je het netto ontvangt. Als dit in de vorm van een voorschot is, is dat ook netto loon en moet dus ook op dat moment belasting worden ingehouden en afgedragen. Uit jouw vraag begrijp ik dat je nog geen netto loon hebt ontvangen en is dus ook nog geen sprake van een inhoudingsplicht. Het is dus geen probleem om in de komende maanden een inhaalslag te maken. Wat ik niet goed begrijp is dat het LB-nr nog in aanvraag is. Dit duurt normaal max. enkele weken. Op dit formulier moet aangegeven worden wanneer de 1ste medewerker in dienst is gekomen. Is dit dan 1 jan?
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept