Meer info Akkoord

Let op: deze website vereist cookies om volledig te kunnen functioneren.

Met de nieuwe Telecomwet die begin juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht jou als gebruiker te informeren over de aard van de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan.

Higherlevel.nl maakt gebruik van zogenaamde noodzakelijke cookies die nodig zijn voor het gebruik van de website en het forum, bijvoorbeeld om in te kunnen loggen en je voorkeuren te onthouden. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bij kunnen houden van het aantal bezoekers en andere gegevens (dit doen wij via Google Analytics).

Met het accorderen middels onderstaande knop ga je akkoord met het ontvangen van alle cookies die nodig zijn om Higherlevel.nl optimaal te laten werken.

Om Higherlevel.nl te bezoeken zijn deze cookies benodigd. Wanneer je ze niet accepteert, kun je helaas Higherlevel.nl niet bezoeken.

Ik wil geen cookies Ik ga akkoord en wil naar Higherlevel.nl!

Joost Rietveld

Investeringen of kosten? En hoe profiteer ik fiscaal?

Gepubliceerd op 22 november 2010 | 43 reacties | Ga naar het bijbehorende forumtopic

Investeringen of kosten, investeringsaftrek, afschrijven en hoe? Wat doe ik ermee in de boekhouding en hoe profiteer ik fiscaal?

De basis

We maken in de boekhouding en ook fiscaal onderscheid tussen investeringen en kosten. Kosten gaan in het jaar van uitgave of de factuur ineens ten laste van het resultaat, die zie je dus alleen in de winst- en verliesrekening.

Investeringen komen op de balans en worden afgeschreven. De waardedaling van investeringen is de jaarlijkse afschrijving. De afschrijving komt als kostenpost voor in de winst- en verliesrekening. Hetgeen nog niet afgeschreven is, staat als bezit op de balans. Voorraden bestemd voor verkoop hebben hier uiteraard geen plaats in!

Investeringen versus kosten

Wat zijn nu investeringen en wat zijn kosten? Het is eigenlijk heel simpel: alles wat langer meegaat dan één jaar zijn investeringen, de rest kosten. In de praktijk wordt vaak verwezen naar een bedrag per investering van minimaal € 450, maar ook aankopen onder dat bedrag die langer dan een jaar meegaan, kun je aanmerken als investering. Een beetje koffiezetapparaat van € 20 gaat echt wel langer mee dan één jaar. Maar om er dan maar een investering van te maken? Inderdaad, je gaat geen aanschaf van € 20 in vijf jaar afschrijven! De fiscus keurt goed dat je investeringen onder de € 450 toch aanmerkt als kosten. Verschil: je mag die uitgaven ineens ten laste van het resultaat brengen in plaats van erop afschrijven, maar ze tellen dus niet mee voor de investeringsaftrek. De wat?

Waar komt die grens van € 450 vandaan?

Die grens komt uit de (kleinschaligheids)investeringsaftrek. Als je in een jaar voor minimaal € 2.200 investeringen pleegt dan krijg je een extra aftrek bekend als de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek of KIA (niet de auto). Dit is een extra aftrek op de winst uit onderneming van doorgaans 28% van de investeringen in een jaar.

Een van de voorwaarden is dat alleen investeringen van minimaal € 450 meetellen. Dus die koffiezetter van twee tientjes valt er helaas buiten, maar kan wel ineens ten laste van de winst gebracht worden.

Ik investeer! Hoe nu afschrijven?

De standaard sinds 2007 kun je hier teruglezen.

Waarom dan investeringen naar voren halen of juist uitstellen?

De investeringsaftrek is gebonden aan grenzen. Als je in een jaar meer uitgeeft dan € 54.000 aan investeringen, dan loopt de aftrek terug (zie de link bij de KIA hieronder). Tot € 100.000 aan investeringen blijft de aftrek staan op het vaste bedrag van € 15.120. Procentueel lever je dus in.

Als ik in 2010 voor € 50.000 investeer, dan krijg ik 28% aftrek (€ 14.000 aftrek). Doe ik dat in 2011 nogmaals, dan wederom 28% aftrek. Combineer ik alles in een investering in december 2010 dan krijg ik de standaard aftrek van € 15.120 in plaats van € 14.000 in 2010 en € 14.000 in 2011.

Investeringen naar voren halen werkt vooral als je nog niet aan de € 2.200 aan investeringen zit. Het zou zonde zijn als je tot en met december 2010 € 2.000 hebt uitgegeven en in januari 2011 een nieuwe laptop koopt van € 500. Had je die laptop in 2010 gekocht dan telt die mee voor de investeringsaftrek omdat door die aanschaf de minimale drempel van € 2.200 gehaald wordt en dus 28% van € 2.500 extra in aftrek komt op de winst (bent u er nog? Zo niet, lees dan deze alinea nog even rustig terug).

Welke investeringen tellen mee voor de investeringsaftrek?

Beter is de vraag wat uitgesloten is. Komen ze: woonhuizen, grond, dieren, personenauto's die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer (behoudens zeer zuinige auto’s), vaartuigen voor representatieve doeleinden, effecten, vorderingen, goodwill en publiekrechtelijke vergunningen en bedrijfsmiddelen die zijn bestemd voor verhuur of voor gebruik in het buitenland, en uiteraard bedrijfsmiddelen die minder dan € 450 per stuk kosten, waarbij opgemerkt dat een geheel aan bedrijfsmiddelen (tafel plus stoelen of een aantal archiefkasten) als een geheel telt.

Voorts zijn uitgesloten: investeringen die uit privé komen of die aangegaan zijn bij personen die behoren tot jouw huishouden, bloed- en aanverwanten in de rechte lijn of personen die behoren tot hun huishouden.

En nu?

Zorg dat je administratie altijd bij is. Dan kun je tijdig de juiste investeringsbeslissingen maken zonder dat je jezelf tekort doet. 

Heeft het dan zin om investeringen onder € 450 te activeren en erop af te schrijven?

Nee. Je profiteert niet van de investeringsaftrek en je stelt de aftrek van kosten nog eens 4 jaar uit. Hoewel het belang erg futiel is (tenzij je veel koffiezetters koopt) is het beter om activa die langer dan 1 jaar meegaan, maar minder dan € 450 kosten, toch maar als kosten aan te merken.

Okay: dat was het abc. Ik zie echter ook termen als de KIA/MIA/EIA/VAMIL/WASO en de ‘crisisafschrijving’. Wat is dat dan allemaal?

Zonder al te uitvoerig te willen zijn (anders wordt dit een column in 14 delen):

Eerst even onderscheid maken tussen de regelingen.

 • De KIA, MIA en EIA zijn extra aftrekposten op de winst, dus naast de afschrijvingen.
 • De VAMIL/WASO en de ‘crisisafschrijving’ zijn methodes om de afschrijving min of meer willekeurig te doen. Hierdoor kun je de standaard afschrijvingsmethode aanpassen en de afschrijvingen naar voren halen of juist uitstellen. Whatever suits you best.

  Uiteraard eerst de extra aftrekposten, want daar zijn we gek op in NL

  De KIA heb ik hiervoor besproken. Vaak wordt dit de investeringsaftrek genoemd, hoewel de volledige naam KleinschaligheidsInvesteringsAftrek is. Klik hier voor meer informatie.

  MIA staat voor MilieuInvesteringsAftrek: een extra aftrek op de winst van 15, 30 of 40% (vanaf 2011 36, 27 en 13,5%) indien voor meer dan € 2.200 geïnvesteerd is in zogenaamde milieu-investeringen. Wat dat zijn kun je vinden in de milieulijst.

  EIA betekent EnergieInvesteringsAftrek: indien je investering op de energielijst voorkomt, kun je bij meer dan € 2.200 geïnvesteerd in een jaar daar 44% (vanaf 2011 41,5%) van opnemen als extra aftrekpost.

  Deze vormen van extra winstverlaging kennen onderling geen overlap. Wel kunnen ze samen met de willekeurige afschrijvingen genoten worden. Dan komen we bij de VAMIL/WASO/'Crisisafschrijving':

  VAMIL: Vrije Afschrijving MILieu-investeringen. De investeringen die voorkomen op de milieulijst (zie MIA hiervoor) kun je willekeurig afschrijven. Je kunt dus zelf de afschrijving bepalen zodat deze het meeste fiscaal voordeel oplevert. Let er wel op dat de milieulijst niet onverkort voor de MIA en de VAMIL geldt. Vaak zijn beiden naast elkaar toepasbaar, maar sommige investeringen gelden wel voor de MIA en niet voor de VAMIL en omgekeerd. Vanaf 2011 is de term Vamil eigenlijk onjuist. De afschrijving is niet vrij meer, maar gemaximeerd op 75% van de investering per jaar.

  WASO: Willekeurige Afschrijving Startende Ondernemers. Ondernemers in de IB die voldoen aan de eisen voor de startersaftrek of het daaraan voorafgaand jaar (klik hier) mogen de investeringen die aangegaan zijn in de jaren waarin ze de startersaftrek genieten plus het jaar daarvoor willekeurig afschrijven.

  Het gaat dus om de investeringen die aangegaan zijn in die jaren. In de jaren na de startersaftrek mogen investeringen die ten tijde van de startersaftrek en het jaar daarvoor aangegaan zijn dus ook gewoon nog willekeurig afgeschreven worden. Ook hier kun je dus zelf de afschrijving bepalen zodat deze het meeste fiscaal voordeel oplevert. De regeling staat hier.

  ‘Crisisafschrijving’: wegens de economische malaise is het voor ondernemers ook toegestaan om bepaalde, doch nieuwe, bedrijfsmiddelen in twee jaar af te schrijven i.p.v. via de reguliere methode. Als iets onder de VAMIL of WASO valt, dan heeft de crisisafschrijving geen zin. Immers, in die regelingen ben je vrij om naar eigen inzicht af te schrijven. De crisisafschrijving beperkt dat tot twee jaar.

  Vooralsnog geldt dit voor investeringen die aangegaan zijn tot en met 2013. De regeling van 50% per jaar is niet tijdsevenredig. Dus als je in december investeert, dan kun je toch 50% van de afschrijving in dat jaar meenemen:
  klikkerdeklik.

  De tips

  1. Bezie eerst eens zeer nauwkeurig wat investeringen zijn en wat kosten. Klopt je administratie op dat punt?

  2. Plan je investeringen en uitgaven goed en op basis van realtime cijfers van je onderneming. Een slordige administratie kan je zomaar honderden of duizenden euro’s schelen aan gemiste of te lage aftrekposten KIA/MIA/EIA.

  3. Bekijk kritisch of je investeringen gedaan hebt die op de milieulijst of energielijst voorkomen en claim die extra aftrek voor de afkortingen die op een A eindigen.

  4. Bekijk wat je winst is op basis van de gangbare afschrijvingen en becijfer dan of je met een van de regelingen voor willekeurige afschrijving beter af kunt zijn. Denk dan aan een winst die net een belastingschijf lager uitkomt (42 i.p.v. 52%) of de afschrijving uitstellen omdat de winst al erg laag is en er vrijwel geen belasting verschuldigd was zonder deze opties.

  5. Voor elke regeling zijn er uitzonderingen op wat wel en niet in aanmerking komt. Let daar goed op. Met name auto´s die vallen onder de 14% IB bijtelling zijn interessant voor zowel de KIA als de VAMIL.

  6. De regelingen voor de MIA, EIA en de VAMIL zijn budget gebonden. Soms wordt laat in het jaar de stekker uit die regeling getrokken. Houdt dat dus in de gaten. Tevens zijn daar procedures voor via AgentschapNL.

  7. Plan ook deze faciliteiten in bij je investeringsbegroting. Kan je een hoop gezever schelen bij de bank als je deze tips al netjes in je financiële plaatje hebt staan.

  Shop ze!
  Joost Rietveld

  Joost Rietveld - Denarius Advies

  Joost Rietveld is als fiscaal en bedrijfsadviseur werkzaam onder de naam Denarius Advies en biedt bedrijfs- en fiscaal advies, ondernemerscoaching en advies over herstructureringen en rechtsvormkeuze.

  Meer columns door Joost Rietveld

  43 Reacties

  Het onderwerp van de column is nu relevant en stimuleert ondernemers om na te denken over investeringen. En van daaruit dus ook goed voor de economie. Reus voor het moment van plaatsen.  
   
  Joost Rietveld
  Moderator

  denarius
  Het was nota bene jij die mij op het idee bracht.
  reus daarvoor.

  groet
  Joost
   
  Je hebt hier ergens over de uitzonderingen, hierin heb je het over: bedrijfsmiddelen die zijn bestemd voor verhuur.

  Heb j het hier over ontroerend goed? Of gaat het ook (in mijn geval dan) ook over een geluidsinstallatie van meer dan 450 euro.En wat als ik het verhuur incl personeel? ZIjn het dan middelen om het personeels zijn werk te laten doen?

  Een hoop vragen dus. Tot nu toe ging alles op de investeringslijst (mits meer dan 450 euro).
   
  Top column Joost!!
  Alsof hij voor mij is geschreven.
  Komt er tijdens het lezen een vraag boven borrelen dan beantwoord je hem een paar regels verder al.
  Je columns zitten goed in elkaar, ik ben nu al benieuwd naar de volgende
   
  Hoi Joost,

  Misschien een aanvullende tip (zelf vernomen van de belastingdienst):

  Bij de investering in zeer zuinige auto's is het van belang wanneer de ondernemer de verplichting (koopcontract) is aangegaan en niet wanneer de auto op kenteken wordt gesteld. Het kan dus voordelig uitpakken als je nu als ondernemer aan het nadenken bent over een nieuwe auto.

  Voor de rest een goed en duidelijk stuk (maar het is natuurlijk ook een niet geheel onbekende materie voor me).
   
  Dit lijkt me een jaarlijks terugkerend fenomeen , ritueel of je het ook wil noemen.
  Toch leuk dat het even genoemd wordt. Maar als je een goede boekhouder hebt zal hij jouw er op wijzen.
   
  Leuke column. Ik maak er al vanaf het begin af aan gebruik van. Juist als je niet vaak veel investeert kan het leuk zijn je eind december nog even te trakteren op een nieuwe laptop die best wat duurder mag zijn zodat je nog net het minimum totaalbedrag haalt.   Niet dat het zoveel scheelt, maar als je het toch binnen paar maanden wilde doen....Maar ook inderdaad opletten dat je niet teveel in 1 jaar investeert, want dan loopt het ineens weer af. Dat is gelukkig duidelijk uitgelegd hier.
  Quote : Martien Noppe op 22 november 2010, 21:15
  Dit lijkt me een jaarlijks terugkerend fenomeen , ritueel of je het ook wil noemen.
  Toch leuk dat het even genoemd wordt. Maar als je een goede boekhouder hebt zal hij jouw er op wijzen.
   
  Als je zelf je boekhouding doet en fiscalist (voor de aangifte) maar 1x per jaar spreekt (bv rond maart) zal de tip net te laat zijn.  
   
  Joost Rietveld
  Moderator

  denarius
  Quote : Jasper Coolen op 22 november 2010, 17:08
  Je hebt hier ergens over de uitzonderingen, hierin heb je het over: bedrijfsmiddelen die zijn bestemd voor verhuur.

  Heb j het hier over ontroerend goed? Of gaat het ook (in mijn geval dan) ook over een geluidsinstallatie van meer dan 450 euro.En wat als ik het verhuur incl personeel? ZIjn het dan middelen om het personeels zijn werk te laten doen?

  Een hoop vragen dus. Tot nu toe ging alles op de investeringslijst (mits meer dan 450 euro).
   
  Hoi Jasper

  Het gaat om bedrijfsmiddelen voor eigen gebruik. De apparatuur die jij koopt en verhuurt valt daar niet onder. Zie de uitleg van de Staatssecretaris van Financiën in zijn besluit van 21-12-99:
  Quote:
  In het geval de hoofdwerkzaamheid van de onderneming is gericht op het ter beschikking stellen van roerende zaken, ook in het geval van een kortstondige periode, komen deze niet in aanmerking voor investeringsaftrek. In die situatie wordt een prijs betaald om gebruik te mogen maken van het desbetreffende bedrijfsmiddel als zodanig. Als voorbeelden valt hierbij te denken aan speciaal voor verhuur bestemde roerende zaken zoals videobanden, gereedschappen, stoelen, servies, steigers, tenten, fietsen, aanhangwagens, kano's, kartauto's en dergelijke.

  In het geval het ter beschikking stellen van het desbetreffende bedrijfsmiddel geen bedrijfsdoel op zich zelf is, maar als ondergeschikte nevenprestatie uitsluitend deel uitmaakt van een meer omvattende dienstverlening waarvoor een all-in-prijs wordt berekend, en dit geheel van diensten de hoofdwerkzaamheid is van de onderneming, en deze dienstverlening op zichzelf niet is aan te merken als het verhuren of op andere wijze ter beschikking stellen van het bedrijfsmiddel als zodanig, kan de investering in principe in aanmerking komen voor investeringsaftrek. Als voorbeelden valt hierbij te denken aan het ter beschikking stellen van bestek in een restaurant, een pan bij het geven van kookles, een zadel bij het geven van paardrijles, een golfclub bij een midgetgolfspel, een bowlingbal bij een bowlingspel, een paintballgeweer bij een paintballspel.".

   
  groet
  Joost
   
  Quote : Sandra. op 22 november 2010, 22:46
  Leuke column. Ik maak er al vanaf het begin af aan gebruik van. Juist als je niet vaak veel investeert kan het leuk zijn je eind december nog even te trakteren op een nieuwe laptop die best wat duurder mag zijn zodat je nog net het minimum totaalbedrag haalt.   Niet dat het zoveel scheelt, maar als je het toch binnen paar maanden wilde doen....Maar ook inderdaad opletten dat je niet teveel in 1 jaar investeert, want dan loopt het ineens weer af. Dat is gelukkig duidelijk uitgelegd hier.
  Quote : Martien Noppe op 22 november 2010, 21:15
  Dit lijkt me een jaarlijks terugkerend fenomeen , ritueel of je het ook wil noemen.
  Toch leuk dat het even genoemd wordt. Maar als je een goede boekhouder hebt zal hij jouw er op wijzen.
   
  Als je zelf je boekhouding doet en fiscalist (voor de aangifte) maar 1x per jaar spreekt (bv rond maart) zal de tip net te laat zijn.  
   
  Nee hoor.... vooral de combinatie met de KOR kan ook leuk werken....  
   
  Joost Rietveld
  Moderator

  denarius
  Quote : Sander DS-Finance op 22 november 2010, 19:45
  Hoi Joost,

  Misschien een aanvullende tip (zelf vernomen van de belastingdienst):

  Bij de investering in zeer zuinige auto's is het van belang wanneer de ondernemer de verplichting (koopcontract) is aangegaan en niet wanneer de auto op kenteken wordt gesteld. Het kan dus voordelig uitpakken als je nu als ondernemer aan het nadenken bent over een nieuwe auto.

  Voor de rest een goed en duidelijk stuk (maar het is natuurlijk ook een niet geheel onbekende materie voor me).
   
  Dank je Sander

  Meer algemeen: indien het gaat om de toepassing van de crisisafschrijving is het jaar waarin de verplichting is aangegaan voldoende. Dus een auto kopen in december 2010 en laten leveren met een kenteken van januari 2011 kan toch leiden tot crisisafschrijving in 2010.

  groet
  Joost
   
  Ik kreeg een PB van Sandra, die dacht dat ik een grapje maakte over de KOR. Ik heb diti geantwoord;

  Als je voor de KOR op een paar honderd euro staat en je hebt de fin. mogelijkheid om nog een investering te doen, kun je ook de KOR flink verhogen, terwijl je ook van de inv. aftrek geniet.

  Het is dus wel degelijk handig als je doorlopend (ook) van je BTW-status op de hoogte bent.  
   
  Ard-Sc
  Expert Member

  Starterscoach
  Knap gedaan Joost om zo'n complex en veelomvattend onderwerp middels een column samen te vatten.

  Ook de tip om bij je investeringsbegroting (en bijgevolg financiering, liquiditeit etc) de effecten goed door te rekenen is belangrijk.

  PJ's aanvulling om buiten de beschreven IB aspecten ook qua BTW de KOR mee te nemen is zeer attent.
   
  StefanO
  Ambassadeur

  StefanO
  Ha Joost! Helder verhaal alweer!! Dank voor de overzichtelijke opsomming en de tips. Fiscaal bezien is er inderdaad een groot verschil tussen investeringen en kosten.

  Bedrijfseconomisch bezien, roep ik vaak dat kosten niet bestaan. Dat zijn investeringen met een zeer korte terugverdientijd (< 1 jaar). Ze worden immers gemaakt met het doel om er geld mee te verdienen. En dan is het een investering  . Uiteraard heb je goed en minder goede 'investeringen'. Bij sommige zie je nooit enig rendement. Mmm... beetje off topic misschien.
   
  Mijn eerste kennismaking met deze site en mede door deze column zeer enthousisast. Bedankt voor een heldere uitleg.
   
  Hoi Joost,
  Alles weer eens goed bij elkaar gezet in de goede volgorde en met vraagstellingen en met een stappenplan (tips). Dus nuttig als naslag.

  Ik meld hier nog even een opmerking:
  Uit ervaring, en wat ik ergens ook op HL gelezen heb, is er de mogelijkheid van investering in brokstukken. In mijn boekhouding heb ik het "projecten" genoemd. Wanneer een investering niet in zijn geheel te koop is en wellicht uniek zal zijn en het voor je bedrijf nuttig zal zijn om zelf te bouwen (voor productie, promotie, verhuur, etc.), dan kan het zijn dat je veel afzonderlijke onderdelen zult aanschaffen met waarden onder de E 450,- het totale project kan dan zelfs uitkomen op enkele duizenden Euros.
  Het is dan toch geschikt (volgens mij) en met voordeel om het als KIA  in te zetten , dan om de afzonderlijke onderdelen als kosten te boeken. Mee eens?
  Het project (eventueel met nieuwe naam)  is dan wel aan levensduur en afschrijving onderhevig.
   
  Joost Rietveld
  Moderator

  denarius
  Hoi brood

  Dank je wel.

  Ik deel je zienswijze, vandaar dat ik in de column ook aangaf dat een set tafels en stoelen een investering is, net zoals de losse onderdelen die je koopt om zelf je pc in elkaar te zetten.

  groet
  Joost
   
  Joost Rietveld
  Moderator

  denarius
  Je hebt de column nog niet geschreven of er is al een wetswijziging. De 2e Kamer is akkoord met het volgende voor 2011:

  VAMIL: willekeurige afschrijving kan niet meer volledig, maar slechts tot 75%.
  EIA: percentage daalt van 44 naar 41,5%
  MIA: percentages van 40, 30, 15 worden resp. 36, 27, 13,5%.

  Dit is in de column ook aangepast.

  Sneu en kortzichtig beleid van onze nieuwe wetmakers  
   
  Dankjewel voor deze colum. Heel handig, ook voor starters!

  Ik wist wel dat je een laptop van bijvoorbeeld 400 euro direct kan afschrijven, maar snap nu dat het via de WASO moet en dat het geen zin heeft voor mij om het als investering af te schrijven omdat ik geen grote investeringen doe!

  Nogmaals, het was voor mij erg leerzaam!
   
  Leuk al die waanzinnige afkortingen. Maar wel goed om de hersenen van de belastingconsulenten scherp te houden.  
   
  Wat ik zelf nog wel eens tegenkom bij grotere bedrijven zijn grote bedragen die geboekt worden onderhoud inventaris. Bijvoorbeeld een nieuw ketting in een wasstraat van enkele duizenden euro's. Geen investering? Daarnaast wordt er geschoven met kosten en investeringen omwille van de KIA en wel om beneden het maximum te blijven van de KIA. Stel je gaat een oude wasstraat (om bij hetzelfde voorbeeld te blijven) helemaal vernieuwen waarbij ook het dak opgeknapt worden (oude golfplaten vervangen door nieuwe bijvoorbeeld). Het dak wordt dan als onderhoud geboekt en de rest van de wasstraat als investering. Hoe ga je hiermee om en hoe ver kan/mag je hiermee gaan?
   
  Quote : joost rietveld op 22 november 2010, 23:08
  Quote : Jasper Coolen op 22 november 2010, 17:08
  Je hebt hier ergens over de uitzonderingen, hierin heb je het over: bedrijfsmiddelen die zijn bestemd voor verhuur.

  Heb j het hier over ontroerend goed? Of gaat het ook (in mijn geval dan) ook over een geluidsinstallatie van meer dan 450 euro.En wat als ik het verhuur incl personeel? ZIjn het dan middelen om het personeels zijn werk te laten doen?

  Een hoop vragen dus. Tot nu toe ging alles op de investeringslijst (mits meer dan 450 euro).
   
  Hoi Jasper

  Het gaat om bedrijfsmiddelen voor eigen gebruik. De apparatuur die jij koopt en verhuurt valt daar niet onder. Zie de uitleg van de Staatssecretaris van Financiën in zijn besluit van 21-12-99:
  Quote:
  In het geval de hoofdwerkzaamheid van de onderneming is gericht op het ter beschikking stellen van roerende zaken, ook in het geval van een kortstondige periode, komen deze niet in aanmerking voor investeringsaftrek. In die situatie wordt een prijs betaald om gebruik te mogen maken van het desbetreffende bedrijfsmiddel als zodanig. Als voorbeelden valt hierbij te denken aan speciaal voor verhuur bestemde roerende zaken zoals videobanden, gereedschappen, stoelen, servies, steigers, tenten, fietsen, aanhangwagens, kano's, kartauto's en dergelijke.

  In het geval het ter beschikking stellen van het desbetreffende bedrijfsmiddel geen bedrijfsdoel op zich zelf is, maar als ondergeschikte nevenprestatie uitsluitend deel uitmaakt van een meer omvattende dienstverlening waarvoor een all-in-prijs wordt berekend, en dit geheel van diensten de hoofdwerkzaamheid is van de onderneming, en deze dienstverlening op zichzelf niet is aan te merken als het verhuren of op andere wijze ter beschikking stellen van het bedrijfsmiddel als zodanig, kan de investering in principe in aanmerking komen voor investeringsaftrek. Als voorbeelden valt hierbij te denken aan het ter beschikking stellen van bestek in een restaurant, een pan bij het geven van kookles, een zadel bij het geven van paardrijles, een golfclub bij een midgetgolfspel, een bowlingbal bij een bowlingspel, een paintballgeweer bij een paintballspel.".

   
  groet
  Joost
   
  Ik verhuur mijn spullen niet los, alleen icm op en afbouw en bediening. Dus val ik onder de uitzondering. Het podium is misschien een grijs gebied, maar ook dit kan alleen icm op/afbouw en bezorging.
   
  Joost Rietveld
  Moderator

  denarius
  Quote : tick op  1 december 2010, 12:38
  Wat ik zelf nog wel eens tegenkom bij grotere bedrijven zijn grote bedragen die geboekt worden onderhoud inventaris. Bijvoorbeeld een nieuw ketting in een wasstraat van enkele duizenden euro's. Geen investering? Daarnaast wordt er geschoven met kosten en investeringen omwille van de KIA en wel om beneden het maximum te blijven van de KIA. Stel je gaat een oude wasstraat (om bij hetzelfde voorbeeld te blijven) helemaal vernieuwen waarbij ook het dak opgeknapt worden (oude golfplaten vervangen door nieuwe bijvoorbeeld). Het dak wordt dan als onderhoud geboekt en de rest van de wasstraat als investering. Hoe ga je hiermee om en hoe ver kan/mag je hiermee gaan?
   
  Dan komen we op het pad van de kostenegalisatiereserve (KER). Uitgaven aan groot onderhoud met een meerjarig doel kunnen fiscaal gespreid worden via de KER. Voor het doel van de column gaat dat wat ver.

  Dergelijke grote uitgaven kunnen in beginsel onder de KIA gebracht worden. Boven de 300K houdt het echter op. Gaan schuiven met investeringen en kosten om onder de grens van de KIA te blijven, kan niet zonder meer. Er zal een duidelijke constante gedragslijn gevolgd moeten worden t.a.v. wat investeringen zijn en wat kosten. Ook bij grote uitgaven.

  groet
  Joost

   
  vraagje.. erg interessant!
  dit is mn 1e jaar als ondernemer.
  zou die 2200 KIA ook gelden met aanloopinvesteringen uit 2009?
  dan kan ik het halen  
   
  Joost Rietveld
  Moderator

  denarius
  Quote : evilman op  5 december 2010, 22:32
  zou die 2200 KIA ook gelden met aanloopinvesteringen uit 2009?
  dan kan ik het halen  
   
  helaas werkt net zo niet. Voor de startersafschrijving (WASO) wel, maar bij de KIA helaas niet.

  groet
  Joost
   
  bedankt  
   
  Dit is echt handig, duidelijk en het gaat ergens over!

  Laat dit een voorbeeld.

  Bedankt.

  Groet,
  Edwin
   
  Ik weet niet of het ergens al ter sprake is geweest, anders wijs me er maar op.
  In de IB aangifte 2010 vind ik niet meer de grens van 450 voor invulling van de kleinschaligheidsinvesteringaftrek (KIA)
  Klopt dat?    Bestaat deze grens dan niet meer?   
  Roel J
  Moderator

  roelj
  Is niet veranderd, die ondergrens bestaat nog gewoon en staat ook vermeld in de toelichting/helptekst in het aangifte programma

  [edit:] screenshot met de helptekst..
   
  Dag Roel,
  Bedankt voor je reactie.

   
  Dit lees ik NU pas , terwijl de boekhouding van 2010 al lang en breed af was of leek te zijn, ter voorbereiding van de belastingaangifte.
  Zowel de huidige als vorige boekhouder (deed en doe zelf bijna alles) hebben me nooit over deze regel van >450 euro en <2200 euro verteld.
  Zit met het volgende probleem: echtgenoot (geen eigenaar en ook buiten gemeenschap van goederen getrouwd) is mijn IT-specialist en hij heeft 1 pc verbouwd en een server vanaf 0 opgebouwd. Tesamen voor een bedrag dat flink hoger is dan 450 euro en die ik domweg als 'kosten' heb weggeboekt.
  Los van het feit dat ik nu losse facturen bij elkaar moet gaan sprokkelen, zit ik met het probleem dat hij (uit praktische overwegingen zodat hij geen bankpas hoefde te lenen of ik er bij moest zijn) een flink deel uit eigen zak heeft voorgeschoten en de facturen dientengevolge via de Kas zijn verwerkt.

  Lees in de column nu deze zin:
  Quote:
  Voorts zijn uitgesloten: investeringen die uit privé komen of die aangegaan zijn bij personen die behoren tot jouw huishouden, bloed- en aanverwanten in de rechte lijn of personen die behoren tot hun huishouden.
   
  Hoe moet ik dat nu in dit verband interpreteren .. wil dat graag opgehelderd zien, voordat ik aan de slag ga. Idee was om van alle factuurtjes en bonnetjes 1 grote factuur te maken. 
  Of, als ik me de moeite voor dit jaar wil besparen: hoe kan je dan het beste in komende jaren te werk gaan?
   
  Hoi  vdhork,
  Indien je alles op kosten hebt geboekt is er nog niets verloren. Je hebt daarmee alles al afgeschreven, toch.  Je mist alleen een aandeel in de investeringsaftrek.  Als een derde iets voorschiet voor de productie en wat jij weer verrekend is een goede vraag die ik niet kan beantwoorden. Zowel of het dan betrekking mag hebben  over nieuwwaarde en hoe te  verrekenen met de BTW?  Wellicht weet Joost hier het antwoord op.   
  Ook de vraag of je echtgenoot zelf een (1) factuur nog mag maken inclusief BTW. Dit kan denk niet meer voor 2010, maar wellicht toch mogelijk voor de toekomst. Hier ook weer de vraag aan Joost of het als nieuw beschouwd mag worden.
  In het vervolg is het altijd beter alles via de zakelijke bankrekening (bankpas) te laten lopen, denk ik.
   
  Zie trouwens dat ik even totaal verkeerd geciteerd heb. Het betreft dus minimaal 450 euro per individuele investering (waarbij je dus losse onderdelen wel mag optellen), maar op jaarbasis moet het wel meer dan 2200 euro zijn om voor de aftrek in aanmerking te komen. Dan is het een kwestie van een vlugge optelsom om te zien of we in de buurt komen, voor ik alles terug ga draaien en kosten ga afboeken als investeringen.

  Mbt de inbreng van echtgenoot, die om diverse redenen buiten de onderneming is gelaten, maar in werkelijkheid een grote inbreng heeft, zou ik graag een formelere vorm willen zien waarin ik hem terug'betaal' voor zowel aanschaf als verrichte diensten omdat het eea scheef begint te lopen. Maar dat is voer voor een gesprek met onze boekhouder/fiscalist.
   
  Joost Rietveld
  Moderator

  denarius
  Dag vdhork

  Als je echtgenoot iets voorgeschoten heeft en jij hebt dat vanuit de onderneming terugbetaald aan hem, dan zal dat voor de investeringsaftrek wel okay zijn.

  Probleem is wel de BTW omdat er geen factuur op naam van jouw bedrijf is uitgereikt. Dan is de BTW niet aftrekbaar als voorbelasting.

  groet
  Joost

   
  Bedankt voor de toelichting.
   
  Wij zijn momenteel bezig met twee bedrijfsauto's en het is mij nog niet helemaal duidelijk hoe het nu zit met KIA en VAMIL.

  De situatie is als volgt. VOF met verwachte winst van minimaal €100.000,-.

  Nu willen wij middels financial lease twee auto's nieuwe kopen. Liquide middelen zijn onvoldoende om deze zelf te kopen.

  Nieuwwaarde incl btw is € 30.000 x 2 en het betreft allebei 14% bijtelling auto's.

  Mag je hierbij KIA en VAMIL toepassen? En is dat verstandig?
   
  Ik ben videomaker/fotograaf en heb in een set geïnvesteerd met lensen en geluidapparatuur, monopod, tas, batterijen etc. van 4500 euro. Een aantal onderdelen kosten meer dan 450 (lensen), maar (bij elkaar opgeteld 1700) aan kleinere onderdelen andere kosten minder (zoals een aantal lensen, tas, monopod).
  Kan ik de hele set aanmerken als investering?

  Bedankt voor het Item, zeer handig!
   
  Je hebt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen, dus mag je ze opvoeren als investering en mag je investeringsaftrek aanvragen bij de aangifte. Gezien het hier middelen zijn die snel verouderen, denk ik dat afschrijving in 3 jaar ook wel rechtvaardig is. Maar dat weten de administratiers hier veel beter dan ik.  
   
  Roel J
  Moderator

  roelj
  Quote : P.J. op 22 september 2012, 19:25
  Maar dat weten de administratiers hier veel beter dan ik.  
   
  Inderdaad, afschrijven van bedrijfsmiddelen moet minimaal 5 jaar zijn, de tijden dat je zelf (kortere) perioden mocht kiezen zijn voorbij. Hooguit als je onder de willekeurige startersafschrijving valt kan je nog in kortere tijd afschrijven maar anders niet.

  Voor wat betreft de investeringsaftrek is wat lastiger te zeggen, als je gewoon een complete set koopt van iets dat bij elkaar hoort dan en zonder elkaar niet (volledig) functioneert dan hoef je niet naar de prijs van de afzonderlijke onderdelen te kijken. Dus een fotocamerabody functioneert niet zonder lenzen dus kun je als 1 geheel beschouwen, maar een statief zie je in principe apart, alleen als het statief onderdeel is van een complete set die niet los verkocht word zie je het niet los.

  Als je echt losse delen bij elkaar hebt gekocht in verschillende winkels en zo een set opgebouwd hebt in de loop der tijd  specifiek voor jou werkzaamheden moet je wel naar de prijs van de losse delen kijken, vergelijk het in die situatie met een desktop pc, die koop je nieuw compleet met beeldscherm, toetsenbord, muis, harde schijf, geluidskaart, videokaart enz.. Dat koop je als een set en komt het geheel in aanmerking voor investeringsaftrek. Als je een harde schijf of toetsenbord vervangt in de pc dan kun je de losse delen niet opvoeren als investeringsaftrek omdat ze onder de 450 euro per stuk zijn.

   
  Joost Rietveld
  Moderator

  denarius
  Quote : Dave1 op  1 april 2012, 19:54
  Nieuwwaarde incl btw is € 30.000 x 2 en het betreft allebei 14% bijtelling auto's.

  Mag je hierbij KIA en VAMIL toepassen? En is dat verstandig?
   
  Dag Dave

  Ik had je vraag helemaal gemist, excusé

  Het is nog steeds 2012, dus de fiscae toepassing van je vraag is nog steeds actueel.

  De Vamil geldt niet voor 14% auto's. De KIA wel. En uiteraard toepassen, waarom zou je zo'n fijne aftrekpost laten lopen?

  groet
  Joost
   
  Quote : Roel Jongman op 22 september 2012, 20:45
  Quote : P.J. op 22 september 2012, 19:25
  Maar dat weten de administratiers hier veel beter dan ik.  
   
  Inderdaad, afschrijven van bedrijfsmiddelen moet minimaal 5 jaar zijn, de tijden dat je zelf (kortere) perioden mocht kiezen zijn voorbij. Hooguit als je onder de willekeurige startersafschrijving valt kan je nog in kortere tijd afschrijven maar anders niet.

  Voor wat betreft de investeringsaftrek is wat lastiger te zeggen, als je gewoon een complete set koopt van iets dat bij elkaar hoort dan en zonder elkaar niet (volledig) functioneert dan hoef je niet naar de prijs van de afzonderlijke onderdelen te kijken. Dus een fotocamerabody functioneert niet zonder lenzen dus kun je als 1 geheel beschouwen, maar een statief zie je in principe apart, alleen als het statief onderdeel is van een complete set die niet los verkocht word zie je het niet los.

  Als je echt losse delen bij elkaar hebt gekocht in verschillende winkels en zo een set opgebouwd hebt in de loop der tijd  specifiek voor jou werkzaamheden moet je wel naar de prijs van de losse delen kijken, vergelijk het in die situatie met een desktop pc, die koop je nieuw compleet met beeldscherm, toetsenbord, muis, harde schijf, geluidskaart, videokaart enz.. Dat koop je als een set en komt het geheel in aanmerking voor investeringsaftrek. Als je een harde schijf of toetsenbord vervangt in de pc dan kun je de losse delen niet opvoeren als investeringsaftrek omdat ze onder de 450 euro per stuk zijn.


   
  Bedankt Roel voor je uitgebreide antwoord,

  Ik heb in één keer een set gekocht van 4500 euro bij één winkel.. (lensen, statieven, geluidsapparatuur. ) 

  Het criterium dat het samen moet "functioneren"blijft toch gevoellig voor een eigen interpretatie. Ik zou kunnen stellen stellen dat de uitrusting alleen functioneert (lees: dat ik mijn werk pas goed kan doen) wanneer ik een microfoon heb dat goed geluid opneemt, verschillende lensen heb om op situaties in te kunnen spelen, een statief om gestabiliseerde beelden te krijgen en een extra pakket batterijen om langer dan een dag onafgebroken te kunnen werken. 
   
  Hoi Joost,
  Vraagje: als je in aanmerking wilt komen voor de investeringsaftrek (startende ondernemer, > 1225 uur), moet hetgeen waarin je geinvesteerd hebt, dan terugkomen op de balans van de EMZ, of mag die ook op de VOF staan? Dat is een vraag die we maar lastig beantwoordt krijgen. Maar wel met grote gevolgen, want anders moet deze op balans EMZ, met weer gevolgen voor VOF balans ;-). Dank voor je antwoord, het zou enorm helpen.
   
  Joost Rietveld
  Moderator

  denarius
  Dag wridder

  Welke onderneming heeft die investering gedaan? En kun je uitleggen wat jouw rol is in de vof en het verband tussen de vof en je eenmanszaak?

  Groet
  Joost
   
  Ik denk dat wridder de aangifte voor hem in de VOF ziet als een EMZ aangifte.
  Je geeft dit echter niet aan als een EMZ maar als een samenwerkingsverband. Waarin je alles voor de VOF invult en de persoonlijke acties apart.

  Daarover vind ik:
  Quote:
  Voor de toepassing en de hoogte van de aftrek moet je de investeringen van de vennoten in het samenwerkingsverband samentellen, maar ieder geeft zijn aandeel in de aftrek zelfstandig op. Let wel op het minimumbedrag per bedrijfsmiddel (450) en het minimumbedrag per jaar (2200 voor de hele VOF).
   
  bron :  Ronaldinho
   
 • Om een reactie te plaatsen moet je ingelogd zijn

  HIGHERLEVEL.NL COLUMN

  1, 2, 3, 4, rietje van papier

  Octrooiblog

  Octrooiblog | 10 reacties

  Op een hete dag aan het eind van de 19e eeuw dronk Marvin Stone een frisse muntcocktail door een rietje. Zoals gebruikelijk in die tijd was het rietje gemaakt van...

  Column insturen?

  Heb je een interessant artikel geschreven over innovatie en/of ondernemerschap?

  We publiceren hem graag!

  COLUMNISTEN

  Deze columnisten hebben dit jaar columns voor Higherlevel.nl geschreven:

  Ontmoet andere HL-leden!

  Kom met andere HL-leden bier proeven bij Jovius
  26 oktober 2018, 7 HL-leden aanwezig

  Partners

  HL wordt gefinancierd door

  Volg ons