Meer info Akkoord

Let op: deze website vereist cookies om volledig te kunnen functioneren.

Met de nieuwe Telecomwet die begin juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht jou als gebruiker te informeren over de aard van de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan.

Higherlevel.nl maakt gebruik van zogenaamde noodzakelijke cookies die nodig zijn voor het gebruik van de website en het forum, bijvoorbeeld om in te kunnen loggen en je voorkeuren te onthouden. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bij kunnen houden van het aantal bezoekers en andere gegevens (dit doen wij via Google Analytics).

Met het accorderen middels onderstaande knop ga je akkoord met het ontvangen van alle cookies die nodig zijn om Higherlevel.nl optimaal te laten werken.

Om Higherlevel.nl te bezoeken zijn deze cookies benodigd. Wanneer je ze niet accepteert, kun je helaas Higherlevel.nl niet bezoeken.

Ik wil geen cookies Ik ga akkoord en wil naar Higherlevel.nl!

Van harte welkom op ons ondernemersforum

Let op: vanaf 14 november gaat het nieuwe forum Live
Op 13 november gaan we migreren: op die dag kun je artikelen wel lezen, maar niet inloggen en posten.

Sebastiaan Eikholt

Participatiewet: theorie is geen praktijk

Gepubliceerd op 1 maart 2015 | 6 reacties | Ga naar het bijbehorende forumtopic

Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. De wet, voorheen bestaande uit de losse wetten Wet Werk en Bijstand (WWB), Wet sociale werkvoorziening en de Wajong, heeft als doel om arbeidsbeperkten te ondersteunen bij arbeidsinschakeling bij een willekeurige werkgever. Het is dus niet meer alleen van toepassing op sociale werkplaatsen. Onder arbeidsbeperkten worden mensen met een ziekte, handicap of bijstandsuitkering verstaan.

Veranderingen

De wet zal gedecentraliseerd uitgevoerd worden. De gemeenten krijgen meer bevoegdheid. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet. De wet mag niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt. Alle dossiers van mensen met een Wajong worden opnieuw bekeken. Ook wordt een groot gedeelte van deze mensen opnieuw beoordeeld op de Wajong.

Wanneer het UWV bij een beoordeling bepaalt dat mensen met een Wajong kunnen werken en deze mensen werken niet, dan zal de uitkering worden verlaagd van 75% naar 70% procent van het minimumloon. Wanneer er niet gewerkt kán worden, blijft de uitkering op 75% van het minimumloon.

In totaal zullen bedrijven 100.000 arbeidsbeperkten aan het werk moeten helpen. De overheid zal nog eens 25.000 mensen extra aan het werk helpen. Die doelstelling heeft een einddatum op 2026.

De regering heeft tevens een quotum ingesteld. Wanneer het aantal nieuwe werkplekken niet wordt behaald, dan zullen de bedrijven die geen arbeidsbeperkten inzetten een boete kunnen verwachten van € 5.000,- per niet ingevulde werkplek. Uiteindelijk gaat het om 5% arbeidsgehandicapten per werkgever.

Ondersteuning

Gemeenten zullen bijspringen, evenals de regering. Zo worden ondernemers gecompenseerd voor de loonkosten bij ziekte-uitval. Ook zullen bepaalde premies worden verlaagd wanneer mensen met een beperking worden aangetrokken. Zo kunnen bedrijven bijvoorbeeld loonkostensubsidie krijgen. Er komen samenwerkingsverbanden, de zogeheten werkbedrijven, waar bedrijven, gemeenten en het UWV zullen overleggen.

Een kleine meerderheid (51%) van de bedrijven omarmt de nieuwe Participatiewet. Toch blijkt 2 op de 5 bedrijven nog niet te weten hoe er invulling kan worden gegeven aan de nieuwe wet, blijkens onderzoek onder honderden bedrijven door Randstad.

Uitzendbureaus en detacheringsbedrijven hebben al toegezegd om ook  bedrijven te ondersteunen in het creëren van banen voor arbeidsgehandicapten. 

Kritiek

Toch zijn er kanttekeningen te plaatsen bij de nieuwe Participatiewet. De regering gaat ervan uit dat werkgevers, met behulp van gemeenten en uitzendbureaus, genoeg banen zullen creëren de komende jaren voor de groep arbeidsbeperkten.

Er kunnen daarnaast vraagtekens worden geplaatst bij de 5% ingehouden Wajong-uitkering wanneer een arbeidsbeperkte wel kan werken, maar niet wil werken. Waar is deze 5% op gebaseerd? We praten reeds over zeer lage inkomensbedragen, maar wat is de beweegreden van de overheid om een Wajong uit te keren van 70% van het minimumloon?

Een ander kritiekpunt komt vanuit de werkgeverskant. Het is een drogreden om te stellen dat banen zullen worden ingepikt. Door de nieuwe wet zijn arbeidsbeperkten ook arbeidsgeschikt en wanneer het om dezelfde capaciteiten gaat, gelijk ieder ander. Een drukkere bezetting op de arbeidsmarkt is gewoonweg niet meer te voorkomen, maar gevolg is wel dat de werkloosheid minder hard zal dalen. Wel worden nieuwe banen gecreëerd voor mensen die arbeidsbeperkten zullen ondersteunen bij hun werkzaamheden. Maar hebben bedrijven en gemeenten wel de financiële middelen om te investeren in deze nieuwe functies?

Mensen met een arbeidsbeperking die een hoger opleidingsniveau hebben, zullen minder uitzicht hebben op een baan. Dit komt door het quotum dat is ingesteld. Wanneer er niet genoeg banen worden gecreëerd voor arbeidsgehandicapten, dan zullen bedrijven boetes ontvangen wanneer ze nog niet iemand in dienst hebben.

Arbeidsbeperkten die zelfstandig tussen de 30% en 100% van het minimumloon vallen, zullen onder het quotum vallen. Arbeidsbeperkten met een hoger opleidingsniveau niet. Wanneer bedrijven aan het quotum moeten voldoen, zullen ze minder geïnteresseerd zijn in deze groep mensen met een beperking.

Ook zijn er veel regio's, zoals de provincies Limburg en Groningen, waar het aantal arbeidsbeperkten gemiddeld hoger ligt dan in andere regio's en waar bovendien de werkgelegenheid achterloopt op andere regio's in Nederland. Het creëren van banen in een krappe arbeidsmarkt lijkt dus niet altijd haalbaar.

Praktijk

Kortom, in theorie zijn er al veel vraagtekens te plaatsen bij een succesvolle integratie van arbeidsbeperkten. Bovendien is pas op lange termijn na te gaan of het stimuleren van arbeidsbeperkten op de arbeidsmarkt daadwerkelijk succesvol was op micro- en macroniveau.

Welke voordelen en nadelen ervaart u binnen uw eigen bedrijf? De theorie staat los van de praktijk. Juist deze ervaringen zijn belangrijk om te delen. Zijn de doelstellingen wel haalbaar voor bedrijven en wat zullen de gevolgen zijn wanneer er daadwerkelijk boetes zullen worden uitgedeeld?
Sebastiaan Eikholt

Sebastiaan Eikholt

Sebastiaan Eikholt is tekstschrijver en werkt freelance voor het online marketingbureau Netnotion.nl. Daarnaast is hij als ondernemer mede-eigenaar van EFH Amrests, een bedrijf gespecialiseerd in de export van auto-accessoires.

Meer columns door Sebastiaan Eikholt

6 Reacties

Joost Rietveld
Moderator

denarius
hmmm, ruim een week online en niemand die hier ervaring mee heeft of een mening over heeft?

gr. Joost
HL admin
 
Ik denk dat bedrijven vooral tot 2017 de kat uit de boom gaan kijken. En daarna kijken ze wel welke vaart het loopt met boetes die kunnen worden uitgedeeld. En wellicht dat er dan zelfs nog bedrijven zijn die gaan 'rekenen' en uiteindelijk besluiten om domweg de quotumheffing te betalen dan moeite te doen om arbeidsbeperkten aan de slag te helpen.

Het lijkt overigens ook zo te zijn dat bedrijven niet zo zeer quotumplichtig worden vanaf 25 medewerkers, maar pas vanaf 25 maal het gemiddeld aantal loonuren per medewerker in Nederland. Grofweg wordt een bedrijf dus pas met het quotum van 5% geconfronteerd als er meer dan 40.000 salarisuren per jaar worden verloond.

Heel cynisch gezegd zou een bedrijf met 40.000 loonuren dat geen enkele arbeidsbeperkte in dienst wil nemen slechts een quotumheffing van nog geen 0,13 euro per loonuur voor de kiezen krijgen...
 
2017 dan zijn we al weer een regering verder, eerst maar eens kijken wat er dan gebeurt.
En door de stiimulatie vanuit de overheid om iedereen ondernemer te laten worden, zal het aantal arbeidsplaatsen dat wordt vervult door eigen personeel alleen maar afnemen.
 
Norbert Bakker
Moderator

NorbertBakker
Quote:
hmmm, ruim een week online en niemand die hier ervaring mee heeft of een mening over heeft?
 
Ik ben me nog aan het inlezen over de risicotechnische consequenties van participanten, met name bij ziekte.

Voor zover ik het nu kan beoordelen is de start al allerminst gelukkig met een hoop onduidelijkheden en zekerheden voor werkgevers in 2015:

 • vanaf 2016 vallen de participanten onder de no risk polis Ziektewet. Deze wordt per 01-01-2016 door het UWV uitgevoerd en duurt in beginsel 5 jaar - tot 01-01-2021 dus
 • Over wie het ziekterisico van participanten na 01-01-2021 draagt en wie de uitvoer van de reïntegratie doet is nog niets bekend
 • Voor 2015 moeten gemeenten zelf regelingen treffen voor ziekte en arbeidsongeschiktheid van participanten. De VNG heeft hiervoor een regeling getroffen met het UWV voor de uitvoer, maar wie nu in 2015 de kosten draagt is niet duidelijk.

  Bij ziekte van een participant zal een werkgever in 2015 zowel gemeente als UWV moeten informeren. Of gemeente, UWV of de werkgever zelf voor deze kosten opdraait is - terwijl het jaar al bijna  2,5  maand oud is - nog niet duidelijk! •  
  Hoe definieren ze eigenlijk een "arbeidsbeperking"? Dat hangt toch sterk af van wat je doet en in welke sector je werkt? Bijvoorbeeld, het missen van twee benen is voor een postbezorger een 100% arbeidsbeperking, maar voor een programmeur niet, die kan normaal werken.

   

  Gaat de overheid echt €5000 boete heffen voor niet ingevulde arbeidsplaatsen voor gehandicapten? Morgen zijn er verkiezingen, ik ga toch 's kijken of ik mijn stem moet wijzigen.
   
  Om een reactie te plaatsen moet je ingelogd zijn

  HIGHERLEVEL.NL COLUMN

  Higherlevel.nl krijgt een nieuwe technische omgeving

  Mikky Vrolijk

  Mikky Vrolijk | 14 reacties

  Beste deelnemers en bezoekers. Er wordt door actieve leden van ons forum al een tijd de opmerking gemaakt dat we een “oud” forum zijn. Qua HL-levensjaren (anno 2002 nóg voor hyve...

  Column insturen?

  Heb je een interessant artikel geschreven over innovatie en/of ondernemerschap?

  We publiceren hem graag!

  COLUMNISTEN

  Deze columnisten hebben dit jaar columns voor Higherlevel.nl geschreven:

  Ontmoet andere HL-leden!

  Nieuwjaarsborrel 2019 Higherlevel.nl
  11 januari 2019, 9 HL-leden aanwezig

  Partners

  HL wordt gefinancierd door

  Volg ons