Ga naar inhoud
 • 0

Ondernemers: "Kwaliteit Belastingdienst gaat achteruit"

Legend     2k 151

Ik kwam onderstaand bericht tegen op de website allepersberichten.nl:

 

21 mei 2008 - De Belastingdienst is de laatste vijf jaar langzamer gaan werken, de deskundigheid van medewerkers is achteruit gegaan en ze stellen zich meer rigide op dan voorheen. Dat is de indruk van ondernemers die te maken hebben met de fiscus, zo blijkt uit een onderzoek van het VNO-NCW-opinieblad Forum dat deze week verschijnt.

Van de 166 ondervraagde ondernemers vindt 44 procent dat de prestaties van de Belastingdienst de laatste vijf jaar duidelijk zijn verminderd. Daar staat tegenover dat 28 procent vindt dat ze zijn verbeterd en eveneens 28 procent vindt dat er niets is veranderd.

 

Het belangrijkste dat volgens ondernemers bij de Belastingdienst zou moeten veranderen, is dat ze weer een vast aanspreekpunt krijgen, dat deskundig is en meedenkt met de ondernemer. Gebrek aan communicatie wordt als een groot probleem ervaren. Zes van de tien ondernemers vinden dat de Belastingdienst zich niet goed in hun bedrijf verdiept en – binnen wettelijke grenzen – onvoldoende meedenkt. Bovendien is ongeveer éénderde ontevreden over de rigide houding van de fiscus: de wet wordt naar de letter en niet naar de bedoeling uitgelegd.

 

Uit het onderzoek van Forum komt niet alleen kritiek op de Belastingdienst naar voren. Over de manier waarop de Belastingdienst afwijkingen op de aangifte motiveert, zijn meer ondernemers tevreden dan ontevreden. Over zaken als 'klantvriendelijkheid' en het 'nakomen van afspraken en toezeggingen' zijn ongeveer evenveel ondernemers tevreden als ontevreden.

 

De indruk bestaat wel dat de Belastingdienst weinig oog heeft voor de kosten die ondernemers moeten maken om aan de eisen van de fiscus te voldoen. Zo heeft de elektronische aangifte voor ongeveer éénderde van de ondernemingen tot hogere kosten – eenmalig en structureel - geleid in de vorm van aanpassingen in de bedrijfsadministratie, accountantskosten en dergelijke. Die bedragen voor bedrijven tot 50 werknemers gemiddeld bijna 2.500 euro per jaar en voor grotere ondernemingen gemiddeld een kleine 20.000 euro.

Een kwart van de bedrijven zegt daarnaast financiële schade te hebben geleden als gevolg van het zoekraken van aangiften, het platliggen van de website van de Belastingdienst en andere oorzaken buiten hun eigen schuld.

 

VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes zegt in een reactie op het onderzoek dat het hoog tijd is om orde op zaken te stellen. "Wanneer ik als ondernemer geconfronteerd zou worden met een dergelijke uitslag bij een onderzoek naar de tevredenheid van mijn klanten, zou ik een slechte dag hebben."

Volgens Wientjes is het echter niet redelijk de Belastingdienst de schuld geven van alles wat verkeerd gaat. "Het feit bijvoorbeeld dat ruim honderdduizend bedrijven hun loongegevens over 2006 opnieuw hebben moeten inleveren, is eerder te wijten aan slecht ict-management bij uitvoeringsorganisatie UWV. Ook de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben problemen veroorzaakt, die uiteindelijk via de fiscus op het bordje van ondernemers terechtkwamen."

 

Ik vraag me af, in hoeverre hebben jullie hier mee te maken en hoe ervaren jullie de kwaliteit van de Belastingdienst

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

22 antwoorden op deze vraag

 • 0
Retired Mod     2,4k 192

Net als in veel andere bedrijven wordt de kwaliteit van het bedrijf (of in ieder geval de beleving hiervan) voor een groot deel bepaald door de kwaliteit van de individuele medewerker waar je mee te maken hebt. Inmiddels heb ik een paar vaste contactpersonen met specifieke kennis die ik bel wanneer ik op hun vakgebied met vragen zit, dit werkt goed. Naar mijn idee loopt het op de regiokantoren wel los en zit het grootste probleem bij de Belastingtelefoon.

Ik ben in ieder geval, na aanvankelijk ook de nodige problemen ondervonden te hebben, wel tevreden met hoe het loopt. Denk ook dat de goede wil van beide kanten moet komen.

En laten we niet vergeten dat het vooral de politiek is geweest die de huidige problemen bij de Belastingdienst heeft veroorzaakt!


maak eens een buiteling:

www.saltoadvies.nl

Link naar reactie
 • 0
Moderator     19,9k 20 1585

Hoi HB

 

Als fiscalist merk ik er relatief weinig van. Qua communicatie hebben wij een bonus: directe lijnen met de betreffende vestiging en een directe lijn voor statusvragen (wanneer aangifte ingediend, bezwaar verwerkt, etc.) via een 0800 nummer. Uiteraard staat het mij niet vrij om die gegevens hier te openbaren. Heb je overigens zonder beconnummer ook niets aan.

 

Qua werkwijze moet je geluk hebben. Veel inspecteurs van de oude garde zijn voor rede vatbaar. Het zijn vooral de jonge wetvaste medewerkers die echt halsstarrig zijn en voet bij stuk houden totdat ze door de Rechter een veeg uit de pan krijgen.

 

Fraai recent voorbeeld was een inspecteur die een autohandelaar wilde laten betalen (bijtelling privé gebruik 25%) over het (kunnen) rijden met de handelsvoorraad van zijn zaak (wat in de autobranche gebruikelijk is via de autodealerregeling).

 

Laat de eigenaar in privé nu beschikking hebben over 8(!) auto's en niet de minsten ook! En toch voor de Rechter met het verhaal! Die had een minuut nodig om te concluderen dat als iemand al 8 auto's heeft dat dan wel overtuigend beargumenteerd is (vrije bewijsleer), dat diegene zijn handelsvoorraad niet voor privé ritten gebruikte (DUH).

 

Kennis en kunde zal ik het kort over hebben, die is benedenmaats! Uitlatingen van de belastingtelefoon zijn veelal onbetrouwbaar, maar zelfs betrouwbare inspecteurs missen recente jurisprudentie en zien nog wel eens eigen correspondentie uit het verleden over het hoofd.

 

Dank voor de plaatsing van dit artikel. Wel een kanttekening:

Als 44 procent vindt dat er sprake is van achteruitgang, dan is nog altijd een dikke meerderheid van mening dat er geen achteruitgang is, danwel vooruitgang is geboekt!

 

Groet

Joost


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Senior     47 1

Ik ben niet onder de indruk van de prestaties van de belastingdienst.

 

Op 13 februari is bij mij een onderzoek uitgevoerd naar BTW aangifte. Het onderzoeksrapport heb ik gisteren ontvangen (10 oktober). Toezegging was dat er een bezoeksverslag zou komen binnen 2 weken. Op 22 augustus heeft de inspecteur in een gesprek aangegeven de blokkering voor teruggave per direct op te heffen (Q4 2007). Telefonisch is nogmaals bevestigd door de inspecteur dat er opdracht is gegeven aan Apeldoorn om tot teruggave over te gaan. Tot op heden geen cent gezien. Verder stelt het onderzoeksrapport dat wij afspraken hebben gemaakt op 22 augustus over pro-ratio verdeling van belaste en onbelaste omzet. Op 22 augustus is uitsluitend een voorzetje van de inspecteur naar voren gebracht. Nu meldt het rapport dat we dit zijn overeengekomen. Ondanks dit alles heeft men wel het lef een verzuimboete op te leggen (voor rede vatbaar; coulant; vergeet het maar; ik heb het helemaal met deze heren gehad).

 

Mijn conclusie: de belastingdienst is onbetrouwbaar en traag. Men wil dat wij alle afspraken tot in de puntjes nakomen, maar zelf heeft men zijn zaakjes niet op orde en komen afspraken gewoonweg niet na (dat wil zeggen: ze liegen waar je bij staat).

 

Dan heb ik het nog niet over de kosten die ik moet maken om mijn accountant in te schakelen om de onkundigheid van de belastingdienst weer recht te zetten. Ik ben volgens mij een geduldig mens, maar dit tart alles en naar mijn gevoel eindigen we zoals bovenstaand voorbeeld over 3 tot 10 jaar als dit dispuut is uitgevochten gewoon voor de rechter (die dan hopelijk wel capabel is om in te zien dat er niets mis is met onze aangiftes).

 

Ik ben wel benieuwd of er ook rechtsregels zijn met betrekking tot bovenstaande. En of ik de kosten die mijn accountant maak ook kan verhalen op de belastingdienst.

 

met vriendelijke groeten,

 

Rene

Link naar reactie
 • 0
Legend     458 20

Hoi HB

 

Als fiscalist merk ik er relatief weinig van. Qua communicatie hebben wij een bonus: directe lijnen met de betreffende vestiging en een directe lijn voor statusvragen (wanneer aangifte ingediend, bezwaar verwerkt, etc.) via een 0800 nummer. Uiteraard staat het mij niet vrij om die gegevens hier te openbaren. Heb je overigens zonder beconnummer ook niets aan.

 

Qua werkwijze moet je geluk hebben. Veel inspecteurs van de oude garde zijn voor rede vatbaar. Het zijn vooral de jonge wetvaste medewerkers die echt halsstarrig zijn en voet bij stuk houden totdat ze door de Rechter een veeg uit de pan krijgen.

 

Fraai recent voorbeeld was een inspecteur die een autohandelaar wilde laten betalen (bijtelling privé gebruik 25%) over het (kunnen) rijden met de handelsvoorraad van zijn zaak (wat in de autobranche gebruikelijk is via de autodealerregeling).

 

Laat de eigenaar in privé nu beschikking hebben over 8(!) auto's en niet de minsten ook! En toch voor de Rechter met het verhaal! Die had een minuut nodig om te concluderen dat als iemand al 8 auto's heeft dat dan wel overtuigend beargumenteerd is (vrije bewijsleer), dat diegene zijn handelsvoorraad niet voor privé ritten gebruikte (DUH).

 

Kennis en kunde zal ik het kort over hebben, die is benedenmaats! Uitlatingen van de belastingtelefoon zijn veelal onbetrouwbaar, maar zelfs betrouwbare inspecteurs missen recente jurisprudentie en zien nog wel eens eigen correspondentie uit het verleden over het hoofd.

 

Dank voor de plaatsing van dit artikel. Wel een kanttekening:

Als 44 procent vindt dat er sprake is van achteruitgang, dan is nog altijd een dikke meerderheid van mening dat er geen achteruitgang is, danwel vooruitgang is geboekt!

 

Groet

Joost

Als je jouw verhaal optelt bij een lange reeks verhalen. En als ik de belastingdienst van uit ICT hoek beschouw dan is de conclusie toch helder ... dit kan niet in een beschaafd land. En belastingdienst er is wat anders te doen dan imponerende paleizen neerzetten waarbinnen blijkbaar onkunde regel is.

Ik zelf heb het hele belasting geneuzel uit handen gegeven. Een goede fiscalist verdient zichzelf zo terug, dubbel en dwars volgens mij. Bovendien krijg ik al een wat minder gevoel over me als ik alleen al het woord belastingdienst hoor.

Het is heel erg vreemd dat ik als ondernemer een specialist moet inhuren omdat elders men een woud van vreemde regeltjes heeft geschapen. Zoals zo vaak, bekruipt mij het gevoel dat de overheid zichzelf aan het werk houdt.


Boterham dubbel vouwen? Ik kan het niet.

Link naar reactie
 • 0
Moderator     19,9k 20 1585

Ik ben niet onder de indruk van de prestaties van de belastingdienst.

 

Op 13 februari is bij mij een onderzoek uitgevoerd naar BTW aangifte. Het onderzoeksrapport heb ik gisteren ontvangen (10 oktober). Toezegging was dat er een bezoeksverslag zou komen binnen 2 weken. Op 22 augustus heeft de inspecteur in een gesprek aangegeven de blokkering voor teruggave per direct op te heffen (Q4 2007). Telefonisch is nogmaals bevestigd door de inspecteur dat er opdracht is gegeven aan Apeldoorn om tot teruggave over te gaan. Tot op heden geen cent gezien. Verder stelt het onderzoeksrapport dat wij afspraken hebben gemaakt op 22 augustus over pro-ratio verdeling van belaste en onbelaste omzet. Op 22 augustus is uitsluitend een voorzetje van de inspecteur naar voren gebracht. Nu meldt het rapport dat we dit zijn overeengekomen. Ondanks dit alles heeft men wel het lef een verzuimboete op te leggen (voor rede vatbaar; coulant; vergeet het maar; ik heb het helemaal met deze heren gehad).

 

Mijn conclusie: de belastingdienst is onbetrouwbaar en traag. Men wil dat wij alle afspraken tot in de puntjes nakomen, maar zelf heeft men zijn zaakjes niet op orde en komen afspraken gewoonweg niet na (dat wil zeggen: ze liegen waar je bij staat).

 

Dan heb ik het nog niet over de kosten die ik moet maken om mijn accountant in te schakelen om de onkundigheid van de belastingdienst weer recht te zetten. Ik ben volgens mij een geduldig mens, maar dit tart alles en naar mijn gevoel eindigen we zoals bovenstaand voorbeeld over 3 tot 10 jaar als dit dispuut is uitgevochten gewoon voor de rechter (die dan hopelijk wel capabel is om in te zien dat er niets mis is met onze aangiftes).

 

Ik ben wel benieuwd of er ook rechtsregels zijn met betrekking tot bovenstaande. En of ik de kosten die mijn accountant maak ook kan verhalen op de belastingdienst.

 

met vriendelijke groeten,

 

Rene

 

Hoi René

 

Als er in het controlerapport onjuiste zaken staan, dan is bezwaar tegen de inhoud van het rapport mogelijk. Hiervoor staat helaas geen kostenvergoeding.

 

Mocht op basis van dit rapport een onjuiste aanslag opgelegd worden, dan kun je wel een kostenvgeroeding claimen voor het bezwaar. Doe dit op basis van artikel 7.15 AWB:

 

1 Voor de behandeling van het bezwaar is geen recht verschuldigd.

2 De kosten, die de belanghebbende in verband met de behandeling van het bezwaar redelijkerwijs heeft moeten maken, worden door het bestuursorgaan uitsluitend vergoed op verzoek van de belanghebbende voorzover het bestreden besluit wordt herroepen wegens aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid. Art. 243, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is van overeenkomstige toepassing.

3 Het verzoek wordt gedaan voordat het bestuursorgaan op het bezwaar heeft beslist. Het bestuursorgaan beslist op het verzoek bij de beslissing op het bezwaar.

4 Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over de kosten waarop de vergoeding uitsluitend betrekking kan hebben en over de wijze waarop het bedrag van de kosten wordt vastgesteld.

 

groet

Joost


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Junior     17 2

Ik heb de laatste tijd wisselende ervaringen met de belastingdienst.

Het lijkt erop dat de verschillende onderdelen onderling een groot kwaliteitsverschil laten zien. Het komt inderdaad ook minder vaak voor dat de belastindienst wil meedenken met een ondernemer, maar helemaal uitgesloten is het nog steeds niet.

Kortgeleden heb ik een hele lastige zaak met medewerking van de belastindienst naar volle tevredenheid weten op te lossen.

 

Dat gezegd hebbende:

 

Telkens waar de belastindienst mankracht nodig heeft om bijv. bezwaren te behandelen of iets anders gecompliceerds te regelen blijkt het mij dat er zeer grote vertraging optreedt. Het geeft het gevoel dat de specialisten daar ernstig overwerkt zijn.

De lopende zaken en de reguliere aanslagregeling ondervindt mi. minder van de problemen, zeker niet als dat in het voordeel van de belastingdienst zelf is. Dan werken ze erg snel.

 

Een tweede punt waar ik mee zit is het volstrekt genadeloze en harteloze invorderingsbeleid. Zodra blijkt dat iemand ondernemer is, is er geen enkele ruimte te verwachten.

De antwoorden zijn altijd standaard en voorgekookt en ook de bezwaarfase wordt voortvarend met dezelfde rücksichtslosigkeit afgewikkeld.

Je weet wel, de belastingdienst is geen bank, de concurrentieverhoudingen worden verstoord enz. enz. De conclusie staat al vast voordat het bezwaar ontvangen is. Het zal de Vinkenslag weerslag wel zijn.

 

Ondernemers die gewoon pech hebben gaan gewoon kapot. Een tweede kans is er nooit. Ik ken situaties waarin mensen hebben geprobeerd met bloed, zweet en tranen (die laatste 2 letterlijk) een ondernemingkje op te zetten. In de startfase loopt het dan even tegen.

Maar nu eindelijk de cijfertjes de goede kleur gaan krijgen en afbetalingspotentieel gaat ontstaan komt de belastingdienst langs met een uiterst onbuigzaam invorderingsbeleid voor oude IB schulden. Ondanks het feit dat een alleszins redelijk voorstel naar de BD toe is gedaan.

Alsof de ondernemer echt met alle geweld kapot moet, zo komt het over. Terwijl de ondernemer going concern gezien de stijgende omzetten wel degelijk zou kunnen betalen en hij als failliet gewoon helemaal niets heeft. Alles wat er is van enige waarde is beclaimd met hypotheek.

Link naar reactie
 • 0
Moderator     19,9k 20 1585

Hoi Sarek,

 

Leuke bijdrage waar ik graag op inhaak.

 

Nog deze week: fiscus keurt een stamrecht (belastingvrij storten van een ontslagvergoeding in een rechtsperoon) af omdat die rechtspersoon een LTD (gewoon in NL gevestigd) is. Daarbij wordt de slimme opmerking gemaakt dat de oprichter zich wellicht vergist heeft met een besluit uit 2008 dat buitenlandse penisoenverzekeraars toelaat.

 

Enfin, bezwaar gemaakt omdat: 1. het hier helemaal niet gaat om pensioen. 2. de LTD sinds het Aspire arrest uit 2003 een toegelaten rechtsvorm is in NL.

 

Betreffende ambtenaar krabbelt over de telefoon terug en geeft (jammer dat hij geen webcam had) ongetwijfeld tomaatrood toe dat hij fout zat.

 

Dit is niet alleen illustratief voor het gebrek aan kennis, het geeft ook haarfijn aan dat er beslissingen genomen worden door ambtenaren die dus niet eens weten dat ze niet weten hoe het zit.

 

En zo gek is dat in deze tijd niet. De advieswereld slaat elke HBO-er en WO-er aan de haak in de fiscale wereld. Wat houdt de fiscus over? Interne scholing en de oude garde waar de kennis wel is. Die oude garde gaat langzaam aan met pensioen en de jongelingen worden uitgelachen door de advieswereld. Om nog niet te spreken over de kostenvergoedingen die de fiscus moet betalen omdat er onjuiste beslissingen genomen worden die tot bezwaren leiden.

 

In de aanslagregeling vertrouwt de fiscus op de automatisering. Dat scheelt de belastingbetaler miljoenen aan arbeidsloon (dat zeker) en maakt het proces een stuk sneller, maar de computerfouten stapelen zich op en juist dat komt in de media. Daarnaast ziet de computer weinig!

 

Een vordering in box 1 afboeken van 100K bleek geen aandachtspunt voor de computer, waardoor mijn cliënt die afwaardering binnen heeft en de fiscus er nooit meer op terug kan komen! De afwaardering is weliswaar fiscaal juist, maar het werd dus niet eens 'gevlagd' door de pc. Net zo min als mijn hypotheekverhoging wegens verhuizing naar 4 keer de oude hypotheekhoogte (toen ik nog alleen woonde ;) )

 

Of zou het zo zijn dat de computer zo veel 'vlagt', dat het personeel het niet bij kan houden en ze dus maar selectief controle verrichten op gevlagde aangiftes????

 

En ja, de bankfunctie is verleden tijd. De fiscus is geen bank. Heb je schulden, dan ga je maar een lening aan of verkoop je je huis voor de overwaarde. Niet best als je inderdaad bedenkt wat de fiscus ophaalt aan toekomstige belasting als ze die ondernemingen helpen overeind te blijven!

 

Groet

Joost

 

 


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0

Je klant had geluk ... Voor een tonnetje werkt goed, voor meer niet :)

 

Bij een controle van 600 aangiften inkomstenbelasting over 2007 stuitten de inspecteurs op 65 miljoen euro aan verdacht grote aftrekposten voor buitengewone uitgaven.

In vergelijking met voorgaande jaren zijn dit schokkende resultaten, aldus een zegsman van de Belastingdienst. In 355 andere aangiften werden opmerkelijk grote bedragen opgevoerd voor de aftrek van scholing, alimentatie en giften.

Zo voeren ruim 200 mensen aftrekposten van buitengewone ziektekosten van meer dan een ton op. Zeker 45 mensen claimen recht te hebben op een aftrek van 1 miljoen euro of meer. Eén iemand claimt maar liefst 19,5 miljoen euro uitgegeven te hebben aan bijzondere ziektekosten en wil dat bedrag aftrekken. Enkele tientallen mensen voerden drie aftrekposten van meer dan een ton op. Een van de belastingplichtigen voerde in zijn aangifte een aftrekpost op van betaalde alimentatie van 5 miljoen euro.

"We hebben alle aanleiding om te denken dat dit nog maar het topje van de ijsberg is", laat de woordvoerder weten. De verwachting is dat er nog vele honderdduizenden gevallen van vermeende fraude ontdekt zullen worden. "We willen heel graag weten hoe mensen aan dergelijke bedragen denken te komen", aldus de woordvoerder.

De eerste 600 man waarbij fraude vermoed wordt, krijgen vandaag een blauwe brief op de mat. De grootste post voor aftrek van giften bedraagt € 4,5 miljoen. Een ander stelt € 2,7 miljoen aan scholingskosten gemaakt te hebben.

Wie zijn aftrekposten niet kan onderbouwen, wordt in het ergste geval strafrechtelijk vervolgd.

De ontdekking van fraude met de aftrek voor buitengewone uitgaven is een steun in de rug van het kabinet, dat juist deze post fors heeft ingeperkt. De regeling was zo ruim dat zelfs Armani-brillen konden worden afgetrokken. De bedoeling is nu dat alleen chronisch zieken en gehandicapten ervan kunnen gebruikmaken.

 

www.telegraaf.nl


Kees de Kruiff

In Memoriam

Link naar reactie
 • 0
Moderator     19,9k 20 1585

Hoi Kees

 

Eigenlijk onderschrijf je precies mijn stelling.

 

Het gaat hier om honderden aangiften die erg extreem zijn. Waarschijnlijk ingegeven door idioten :P die ook dachten te kunnen profiteren van de man die een tikfout maakte en 3,4 miljoen hypotheekrenteaftrek claimde in plaats van 3400 euro en nog gelijk kreeg ook (http://frontpage.fok.nl/nieuws/73471). Dat brengt vaak een reactie te weeg van: "ik ga dat ook proberen en omdat ik dat niet doe bij de hypotheek, maar bij de studiekosten, ziektekosten, etc. wordt ik rijk!".

 

600 Aangiften op 7 miljoen stuks is echt een druppel. Dat is 0,00085%.

 

Uiteraard zijn de systemen er nu zo op ingericht dat dit niet meer kan. Dat deze mensen strafrechtelijk vervolgd zullen worden, zegt al genoeg. En die hamer komt erg hard neer!

 

Het gaat juist om de mensen die slimmer zijn en zich in weten te houden door juist elk jaar een paar duizend te verdienen uit jouw en mijn belastinggeld. Gewoon genoeg frauderen dat het niet opgemerkt wordt en zo 3K in de zak steken.

 

Je kunt het ook zo zien: 3600 euro fraude onopgemerkt = 300 netto per maand = veelal 550 bruto. Krijg dat maar eens van de baas.....

 

ciao

Joost


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0

Je hebt gelijk Joost en ik moest ook aan dat artikel denken toen ik het stuk op de site van De Telegraaf las.

 

Tegelijkertijd vind ik het wel erg makkelijk continu tegen de Belastingdienst aan te trappen; die mensen moeten ook roeien met de riemen die ze van de politiek krijgen. Juist omdat politici o zo graag inkomenspolitiek bedrijven op soms de meest absurde wijze, neemt de complexiteit toe. En daarmee ook de druk op de mensen en de it. Tel daarbij op een zeer krappe arbeidsmarkt (bijvoorbeeld: er jaar is de vraag naar accountants circa 2.000 m/v, er studeren er minder dan 400 af) en zie hier het probleem.

 

Niet dat ik je werkeloos wil maken, maar ik ben een groot voorstander van een systeem met twee tarieven en een vrij hoge belastingvrije voet voor alle werknemers. Waarbij alle aftrekposten en toeslagen worden geschrapt. Waarbij de werkgeverspremies een vast percentage van de totale loonsom zijn.

 

Niet alleen verlaagt dit de administratieve lastendruk voor ondernemers (we kunnen in het in excel allemaal zelf uitrekenen) ook is het hierdoor mogelijk dat de Belastingdienst met minder mensen, die beter worden betaald, jou en je collega's intellectueel uitdagen ipv dat je ze soms moet uitleggen hoe wetten en jurisprudentie in elkaar zitten 8)

 

Last but not least zal het ook maatschappelijk veel geld besparen. Iedere Euro die rechts wordt weggehaald om links weer uit te delen, kent 50ct transactiekosten volgens Bas Jacobs. Ik kan je dit boek aanraden.

 

Helaas zal het er nooit van komen want je neemt op die manier politici hun favoriete speeltje af: inkomenspolitiek. Wat we weer kunnen oplossen door de Tweede Kamer te halveren, zodat ze zich gaan bezig houden met zaken die er echt toe doen ipv het najagen van absurde koopkrachtplaatsjes.

 

Voel je vrij te reageren ;D


Kees de Kruiff

In Memoriam

Link naar reactie
 • 0
Moderator     19,9k 20 1585

ach ja ;), de vlaktaks

 

Goed idee, maar niet werkbaar in een land waarin inkomensnivellering aan de orde is en er met name een sociaal draagkrachtbeginsel geldt.

 

Dit nog los van de stimuleringsmaatregelen en ontmoedigingsbeleiden.

 

Idd, politiek!

 

Enne, werkloos word ik nooit, al zou er een vlaktaks komen. Fiscaal advies en ondernemersadvies blijft altijd.

 

trusten


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Legend     416 12

De belastingtelefoon ::) Een simpele vraag over aftrek studiekosten kunnen ze niet beantwoorden. Maargoed er werken dan ook 1e jaars HBO economie leerlingen. Als je beleeft om de tweede lijn vraagt omdat de 1e lijn medewerker echt geen idee heeft waar je het over hebt, dan willen ze dit niet doen. Beleid is om zo veel mogelijk 1e lijn op te lossen.

 

Dit jaar hebben ze m'n aangifte verprutst, de voorlopige aanslag was twee maal zo hoog als het bedrag uit het computerprogramma ::) Wie kan er uren achteraan bellen en schrijven?

 

Overigens ben ik ook een groot voorstander van het afschaffen van alles behalve een voet en de schijven voor de IB.

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     4,7k 244

...

Juist omdat politici o zo graag inkomenspolitiek bedrijven op soms de meest absurde wijze, neemt de complexiteit toe.

...

 

Ja dat klopt, maar wie kiezen die politici? En wie lobbiet bij politici voor inkomenspolitiek? Hoewel het er soms wel op lijkt, leven politici niet los van de wereld, maar doen ze over het algemeen wat de kiezers willen. Per definitie. Misschien dat de Ondernemerspartij...? ;)


r.i.p. Fred Wiersma | IN MEMORIAM

Link naar reactie
 • 0

klopt, maar inkomensnivellering wordt dan moeilijker. De sterkste schouders dragen bij een vlaktaks naar verhouding minder bij...

 

Hoezo?

 

Stel: belastingvrije voet 10.000, percentage tax 25%.

 

Bij een inkomen van 30.000 betaal je dan 5.000 belasting, zijnde (afgerond) 17% van je inkomen.

Bij een inkomen van 100.000 betaal je dan 22.500 belasting, zijnde 22,5% van je inkomen.

 

Bij het huidige tarief valt een inkomen van 30k uiteindelijk in de 41,4%-schijf, 100k in 52%. Het verschil tussen beide schijven is 10,6%-punten ziijnde een verschil van 26%.

In mijn voorbeeld is het verschil 5,5%-punten, zijnde een verschil van 32%.

 

 


Kees de Kruiff

In Memoriam

Link naar reactie
 • 0
Legend     3,8k 295

Kees, volgens mij vergelijk je nu appels met peren. Bij de vlaktax heb je het over gemiddelde druk, bij de progressieve heffing vergelijk je de marginale toptarieven. De gemiddelde druk komt daar heel anders uit.

 

Ik heb overigens niet nagerekend wat de gemiddelde druk in het laatste geval zou zijn, maar ik ben het wel met je eens dat ook bij een vlaktax (met drempel) er (enige mate van) progressie is.


Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link naar reactie
 • 0
Moderator     19,9k 20 1585

Kees

 

Ik heb de berekening ook gemaakt met andere inkomens en kom vrijwel elke keer gelijk uit. Door ons systeem van heffingskortingen is er in wezen al een soort vlaktaksresultaat in werking. Als je voor iedereen een standaard belastingvrije voet invoert, dan scheelt de bijdrage in % van de rijksten niet veel van de armsten.

 

Doordat jouw standaard vrijstelling van 10K procentueel doorwerkt op het totale inkomen, scheelt dat t.o.v. een progressief tarief niet veel.

 

Daarbij valt wel op dat met jouw tarief de staatsinkomsten achteruit hollen! :P

En dat mensen zonder werk erop achteruit gaan (zij hebben minder heffingskortingen).

 

Dit nog los van belanghebbenden met aftrekposten......

 

ciao

Joost

 

 

 

 


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0

Hoi Joost,

 

Even terug naar het begin: waar het mij om gaat is dat het hele systeem met aftrekposten, toeslagen, etc absoluut inefficient is en fraude in de hand werkt. Tevens legt het een zware druk op de arbeidsmarkt en de Belastingdienst. Daar begon dit draadje mee. Een flattax lost dus deze problemen (deels) op; feitelijk heb je de Belastingdienst Particulieren niet meer nodig. Hetzelfde geldt voor salarisadministrateurs, etc..

 

Het door mij genoemde percentage is slechts een voorbeeld. Leo Stevens bijvoorbeeld, pleit voor twee tarieven: een tot -naar ik meen- een ton en een tarief daarboven.

 

Bovendien werkt het huidige stelsel van toeslagen ed ook inefficiency op de arbeidsmarkt in de hand. Dat horen we wel over de huizenmarkt en de hypotheekrente, maar slechts zelden over de arbeidsmarkt.

 

Last but not least kunnen we ons afvragen of de staatsinkomsten inderdaad gaan afnemen. Het is maar net waar laffer curve we nu zitten. Maar als een daling van de staatsinkomsten gepaard gaat met een daling van de staatskosten (personeel, faciliteiten, etc) en de herverdelingskosten waar Bas Jacobs het over heeft mee dalen, zou het per saldo wel eens gunstig kunnen uitvallen. Temeer als meer mensen aan het werk gaan.

 

 

 

 


Kees de Kruiff

In Memoriam

Link naar reactie
 • 0
Moderator     19,9k 20 1585

Hoi Kees

 

Het topic vlaktaks is al decennia oud. Hoeveel experts er ook over schrijven, ik voorzie niet dat het er komt. Zelfs ten tijde van het BP 2001 is dit standpunt compleet genegeerd. Of het de fiscus in staat zal stellen om fraude beter te voorkomen blijft de vraag. Dat zou immers betekenen dat niemand meer aftrek van hypotheekrente mag hebben (om maar een fraude gevoelig topic aan te halen).

 

Ik zie de voordelen ook wel, maar denk ook aan ondernermers. Wat gebeurt er met hen, zeker in het licht van het nieuwe BV recht... Allemaal aan de BV zonder gebruikelijk looneis?

 

Er speelt zo veel meer dan afvlakking van belasting, ambtenaren en regels....

 

Groet

Joost


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0

Hoi Joost,

 

Een flattax werkt mi alleen indien alle toeslagen en aftrekposten worden geschrapt, muv betaalde pensioenpremies.

Als tarieven tot een bepaalde brutowinstbedrag (bijvoorbeeld 250k) dusdanig worden gekozen dat het niet meer uitmaakt of je loon of dividend opneemt, kan die hele gebruikelijke looneis ook verdwijnen.

 

Overigens is het niet mijn intentie een geheel nieuw belastingstelsel op te pennen. Het gaat me eerder om de gedachte dan de daadwerkelijke uitvoering. Zoals eerder is gesteld en door jou zojuist herhaalt, die uitvoering komt er niet omdat de dames en heren politici dan geen inkomenspolitiek meer kunnen bedrijven.


Kees de Kruiff

In Memoriam

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wie is er online?
  7 leden, 189 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 65.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.