Ga naar inhoud
 • 0

consequenties fictief dienstverband ipv ondernemerschap

Sinds 1-1-2008 heb ik een samenwerkingsovereenkomst met mijn oude werkgever. Hierbij ben ik verantwoordelijk voor advisering en verkoop van hypotheken en pensioenen, en zij voor de administratieve afhandeling. Zij ontvangen van de diverse banken en verzekeringsmaatschappijen provisie en storten dat na aftrek van een fee door naar mij. Deze samenwerking hebben zij met meerdere personen.

 

Nu na 1 jaar tevreden samenwerking komt de accountant van mijn oud werkgever met de opmerking dat er toch wel erg veel zaken zijn die wijzen op een fictief dienstverband. Voor 2009 willen we de samenwerking anders vorm geven.

 

Nu is mijn vraag, stel dat de belastingdienst besluit dat er over 2008 sprake is van een fictief dienstverband, wat gebeurt er dan? En wie is er verantwoordelijk voor de bedragen die er dan betaald moeten worden? Mijn oud werkgever, of ik?

 

De manier waarop wij samenwerken is volledig bepaald door mijn oud-werkgever.

 

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

19 antwoorden op deze vraag

 • 0

Als de fiscus tot de conclusie komt dat er sprake is van een fictief dienstverband (i.g.v. werken bij een oud-werkgever zonder andere opdrachtgevers bestaat daar grote kans op), zal de oud-werkgever alsnog loonheffing en premies moeten afdragen en e.e.a. zal ook voor jou herberekend worden. Middels een VAR-verklaring is (was) dat enigszins te ondervangen (maar dat kan niet achteraf), maar biedt geen absolute garantie.

 

Succès en groet,

 

Hans

(CREANIZE!)

Succes & Groet, Hans (J.H.) van den Bergh MSc BEc

Innovatie Consultant I Marketing- & Communicatie Strateeg I Ontwerpend Onderzoeker I Verandermanager

http://hansvandenbergh.nl

(Deelnemer op Persoonlijke titel, Moderator op basis van de Forumregels)

Link naar reactie
 • 0

Hans,

 

Zo iets vermoedde ik al, maar wat kan de oud werkgever doen met die naheffing? Kan hij die op mij verhalen?

 

Er is geen VAR.

Overigens ben ik van mening dat een VAR ook niets uithaalt, aangezien mijn oud werkgever geen opdrachtgever is maar een partij waarmee ik samenwerk. Opdrachtgevers zijn de mensen waar ik een hypotheek afsluit

 

 

Link naar reactie
 • 0

De vraag is hoeveel tijd er is verstreken tussen jouw vertrek bij je werkgever en start als ondernemer.

Indien hier minder dan drie maanden plus één dag tussen zit en je doet nagenoeg dezelfde werkzaamheden, dan is de kans aanzienlijk dat de belastingdienst een "voortgezet dienstverband" constateert.

Dat betekent dat het arbeidscontract arbeidsrechterlijk en fiscaal nooit is ontbonden. Je ex-werkgever zal dan inderdaad, zoals Hans terecht opmerkt, loonheffingen en premies moeten afdragen. Jij hebt geen recht op ondernemersfaciliteiten (zelfstandigenaftrek, etc) hebben.

 

Bij jou ligt het gecompliceerder. Aan de ene kant doe je (nagenoeg) dezelfde werkzaamheden, tegelijkertijd maak je gebruik van de backoffice en inkoopovereenkomsten die je oud-werkgever heeft. Feitelijk zijn ze daarmee een leverancier van diensten geworden. Dat is wezenlijk anders dan iemand die op vrijdag vertrekt als, laten we zeggen secretaresse, en op maandag als freelance secreratesse weer op dezelfde stoel gaat zitten.

 

Mijn eerste vraag is dan ook: waar komen de leads vandaan? Organiseer je die zelf of koop je ze zelf in bij verschillende partijen, of worden ze aangeleverd door je ex-werkgever. Is het laatste het geval dan sta je m.i. op glad ijs. In het eerste geval is er m.i. weinig aan de hand.

Kees de Kruiff

In Memoriam

Link naar reactie
 • 0

Ik ben op vrijdag gestopt als financieel adviseur, en op maandag naar de KvK gegaan om me in te schrijven als zelfstandige, Kruising fiancieel advies.

 

Wat eigenlijk mijn angst is, stel dat mijn werkgever de loonheffing en premies moet afdragen, kan hij deze dan verhalen op mij?

 

De samenwerkingsovereenkomst die we hebben is door hem opgesteld, de manier van werken is door hem bedacht en het initiatief is van hem uit gegaan om zo te gaan werken.

Link naar reactie
 • 0

De leads genereer ik , bijna, allemaal zelf. Bekende van me, makelaars uit de omgeving die klanten doorsturen e.d.

 

Incidenteel lift ik mee op een mailing die mijn oud werkgever regelt, maar daar betaal ik, vooraf, een vergoeding voor.

(voorbeeld, zij mailen 4500 adresssen in regio eindhoven, ik mail er 500 in regio tilburg en betaal dan 10% van de kosten.)

 

Ik ben niet zo zeer benieuwd naar de vraag OF er sprake is van een fictief dienstverband, maar ben meer geinteresseerd in de consequenties voor mij indien de belastingdienst concludeert DAT er sprake is van een fictief dienstverband.

 

Link naar reactie
 • 0

Hier komen toch wel heel erg de details kijken die bepalen of er sprake is van een fictief dienstverband of niet. Feit is dat gedane zaken niet zijn om te draaien. Wanneer de conclusie is dat er sprake is van een fictief dienstverband dan zal dat in eerste instantie vooral een naheffing en (mogelijk een boete) betekenen voor de voormalige werkgever.

 

Het probleem is overigens relatief eenvoudig op te lossen door middel van een fanchiseconstructie.

 

Kun je meer vertellen over de huidige vorm van de samenwerkingsovereenkomst?

 

 

 

jurist - interim manager legal - maar bovenal ondernemer 4legal ||legalalert | JuridischActueel |

Link naar reactie
 • 0

Hoi Kruising

 

Er is m.i. weldegelijk sprake van een fictief dienstverband. Indien je voor opdrachtgever X bemiddelt in financieringen en daarbij cliënten bezoekt. Artikel 3-1-c wet LB:

 

degene, die krachtens overeenkomst met een ander tegen beloning geregeld zijn bemiddeling verleent tot het tot stand komen van overeenkomsten tussen daartoe door hem te bezoeken personen en die ander, mits hij de bedoelde bemiddeling uitsluitend voor die ander verleent, het verlenen van die bemiddeling niet een voor hem bijkomstige werkzaamheid is en hij zich daarbij doorgaans niet door meer dan twee andere personen laat bijstaan

 

stelt dat sprake is van een fictief dienstverband.

 

Er is geen VAR dus de LB komt ten laste van de oude werkgever. Die heeft echter een verhaalsrecht op jou! De fiscus mag de LB naheffen als eindheffing (heffing komt ten laste van werkgever, jij als werknemer merkt daar niets van) bij de oud-werkgever, maar dan heeft jouw oud-werkgever de keuze om daarvan af te zien als zij de LB op jou verhaalt:

 

artikel 31 LB:

1 Eindheffingsbestanddelen zijn:

a. bestanddelen van het loon waarover de verschuldigde belasting niet is betaald, in verband waarmee aan de inhoudingsplichtige een naheffingsaanslag wordt opgelegd, behoudens:

1°. voor zover de inhoudingsplichtige verzoekt, onder verstrekking van de daartoe noodzakelijke gegevens, dat loon niet als eindheffingsbestanddeel aan te merken;

 

Bedoelde noodzakelijke gegevens, is het bewijs dat de LB op jou verhaald zal worden.

 

Dus veilig ben je zeker niet.

 

groet

Joost

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0

Er is geen VAR dus de LB komt ten laste van de oude werkgever. Die heeft echter een verhaalsrecht op jou! De fiscus mag de LB naheffen als eindheffing (heffing komt ten laste van werkgever, jij als werknemer merkt daar niets van) bij de oud-werkgever, maar dan heeft jouw oud-werkgever de keuze om daarvan af te zien als zij de LB op jou verhaalt:

 

 

De laatste opmerking begrijp ik niet helemaal.

artikel 31 LB:

1 Eindheffingsbestanddelen zijn:

a. bestanddelen van het loon waarover de verschuldigde belasting niet is betaald, in verband waarmee aan de inhoudingsplichtige een naheffingsaanslag wordt opgelegd, behoudens:

1°. voor zover de inhoudingsplichtige verzoekt, onder verstrekking van de daartoe noodzakelijke gegevens, dat loon niet als eindheffingsbestanddeel aan te merken;

 

Bedoelde noodzakelijke gegevens, is het bewijs dat de LB op jou verhaald zal worden.

 

Link naar reactie
 • 0

Er is geen VAR dus de LB komt ten laste van de oude werkgever. Die heeft echter een verhaalsrecht op jou! De fiscus mag de LB naheffen als eindheffing (heffing komt ten laste van werkgever, jij als werknemer merkt daar niets van) bij de oud-werkgever, maar dan heeft jouw oud-werkgever de keuze om daarvan af te zien als zij de LB op jou verhaalt:

 

 

De laatste opmerking begrijp ik niet helemaal.

artikel 31 LB:

1 Eindheffingsbestanddelen zijn:

a. bestanddelen van het loon waarover de verschuldigde belasting niet is betaald, in verband waarmee aan de inhoudingsplichtige een naheffingsaanslag wordt opgelegd, behoudens:

1°. voor zover de inhoudingsplichtige verzoekt, onder verstrekking van de daartoe noodzakelijke gegevens, dat loon niet als eindheffingsbestanddeel aan te merken;

 

Bedoelde noodzakelijke gegevens, is het bewijs dat de LB op jou verhaald zal worden.

 

 

In sub 1 wordt met de zinsnede:

 

"voor zover de inhoudingsplichtige verzoekt, onder verstrekking van de daartoe noodzakelijke gegevens, dat loon niet als eindheffingsbestanddeel aan te merken"

 

bedoeld dat de werkgever dan tegen de fiscus zegt: "ik ga het verhalen op mijn fictieve werknemer" en dat ondersteunt met bewijs.

 

groet

Joost

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
bedoeld dat de werkgever dan tegen de fiscus zegt: "ik ga het verhalen op mijn fictieve werknemer" en dat ondersteunt met bewijs.

 

Het is dus geen automatisme dat de werkgever het kan verhalen op de fictieve werknemer?

Als hij onvoldoende bewijs heeft, kan hij het niet verhalen op mij?

 

Link naar reactie
 • 0

Zorg dat je minimaal 3 verschillende opdrachtgevers/factuuradressen gaat krijgen.

Dat maakt je al meteen een stuk minder verdacht voor de fiscus.

Bovendien is het voor jezelf ook wat minder risicovol.

 

 

Ander vraagje: je bent nu een aantal maanden lid van dit mooie forum waar we elkaar proberen te helpen. De ene keer vragen we iets, de andere keer adviseren we ergens. Tot nu toe is dit topic je enige wapenfeit. Mag ik vragen wanneer jij ons gaat helpen? Ongetwijfeld heb jij kennis van zaken waar anderen geen ervaring mee hebben.

Succes.

Beter een kleine baas dan een grote chef.......

Link naar reactie
 • 0

bedoeld dat de werkgever dan tegen de fiscus zegt: "ik ga het verhalen op mijn fictieve werknemer" en dat ondersteunt met bewijs.

 

Het is dus geen automatisme dat de werkgever het kan verhalen op de fictieve werknemer?

Als hij onvoldoende bewijs heeft, kan hij het niet verhalen op mij?

 

 

Automatisme niet. Maar eenvoudig is het wel. Simpelweg aantonen aan de fiscus dat zij de LB-claim bij jou neerleggen (kopie brief waarin verhaal op jou geeist wordt). Vraag is vaak of de ondernemer weet dat dit kan.

 

groet

Joost

DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0

Dat hangt van de omstandigheden en afspraken af. Vaak zal de opdrachtgever een vrijwaring in de overeenkomst willen hebben, zeker als er geen VAR-WUO is. Dan heeft hij het wel goed geregeld, want dan heeft hij de claim vast bij voorbaat bij je neergelegd en heb je er zelfs al mee ingestemd.

 

Zijn er geen duidelijke afspraken, dan zal het uitlopen op interpretatie van de feiten en omstandigheden, uiteindelijk door de rechter. Samenwerking doe je namelijk samen...

Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link naar reactie
 • 0

Na een periode van 5 jaar bij een en dezelfde opdrachtgever (fictief dienstverband met gezagverhouding) heb ik twee jaar geleden de inhuur omgezet in een 'vaste' loondienst diensbetrekking.

 

Dat 'vast' was minder vast dan de bedoeling was en bij een reorganisatie lig ik er nu uit.

 

Mijn werkgever wil me echter slechts voor de twee 'vaste' dienstjaren een kantonrechter formule vergoeding geven en niet voor de zeven jaren.

 

Ik had (heb nog, maar is slapende) een BV, ongeveer de helft van de inkomsten (uren * uurtarief) is salaris aan mezelf als DGA geweest, de andere helft is in de BV gebleven (-35% VPB).

 

Wat kunnen de fiscale consequenties voor mij, mijn BV en mijn soon to be ex werkgever zijn als ik via de kanton rechter fictief dienstverband wil laten meetellen en de fiscus hierdoor een naheffing doet ?

 

 

 

Er is geen VAR dus de LB komt ten laste van de oude werkgever. Die heeft echter een verhaalsrecht op jou! De fiscus mag de LB naheffen als eindheffing (heffing komt ten laste van werkgever, jij als werknemer merkt daar niets van) bij de oud-werkgever, maar dan heeft jouw oud-werkgever de keuze om daarvan af te zien als zij de LB op jou verhaalt:

 

 

De laatste opmerking begrijp ik niet helemaal.

artikel 31 LB:

1 Eindheffingsbestanddelen zijn:

a. bestanddelen van het loon waarover de verschuldigde belasting niet is betaald, in verband waarmee aan de inhoudingsplichtige een naheffingsaanslag wordt opgelegd, behoudens:

1°. voor zover de inhoudingsplichtige verzoekt, onder verstrekking van de daartoe noodzakelijke gegevens, dat loon niet als eindheffingsbestanddeel aan te merken;

 

Bedoelde noodzakelijke gegevens, is het bewijs dat de LB op jou verhaald zal worden.

 

 

In sub 1 wordt met de zinsnede:

 

"voor zover de inhoudingsplichtige verzoekt, onder verstrekking van de daartoe noodzakelijke gegevens, dat loon niet als eindheffingsbestanddeel aan te merken"

 

bedoeld dat de werkgever dan tegen de fiscus zegt: "ik ga het verhalen op mijn fictieve werknemer" en dat ondersteunt met bewijs.

 

groet

Joost

Link naar reactie
 • 0

Vond dit...

 

http://www.nl.pwc.com/extweb/Bn/Taxnews.nsf/Public/IS36656

 

 

"Hierbij geldt wel als randvoorwaarde dat het verzoek alleen kan slagen als op het moment van uitbetalen van het loon de mogelijkheid van verhaal rechtens en feitelijk bestond."

 

Is dit in het geval van een fictieve werknemer waar op dat moment de fictieve werkgever niet eens een sofi nummer van had ?

 

 

"Ook kan de inspecteur besluiten de te weinig geheven belasting via de aangifte inkomstenbelasting alsnog bij de werknemers te heffen."

Maar dan enkel als die werknemers dat bedrag ook ontvangen hebben neem ik aan ? In dit

geval heeft een BV (waar die fictieve werknemer eigenaar van is, maar is een ander rechtspersoon) dat geld gekregen...

 

 

 

Na een periode van 5 jaar bij een en dezelfde opdrachtgever (fictief dienstverband met gezagverhouding) heb ik twee jaar geleden de inhuur omgezet in een 'vaste' loondienst diensbetrekking.

 

Dat 'vast' was minder vast dan de bedoeling was en bij een reorganisatie lig ik er nu uit.

 

Mijn werkgever wil me echter slechts voor de twee 'vaste' dienstjaren een kantonrechter formule vergoeding geven en niet voor de zeven jaren.

 

Ik had (heb nog, maar is slapende) een BV, ongeveer de helft van de inkomsten (uren * uurtarief) is salaris aan mezelf als DGA geweest, de andere helft is in de BV gebleven (-35% VPB).

 

Wat kunnen de fiscale consequenties voor mij, mijn BV en mijn soon to be ex werkgever zijn als ik via de kanton rechter fictief dienstverband wil laten meetellen en de fiscus hierdoor een naheffing doet ?

 

 

 

Er is geen VAR dus de LB komt ten laste van de oude werkgever. Die heeft echter een verhaalsrecht op jou! De fiscus mag de LB naheffen als eindheffing (heffing komt ten laste van werkgever, jij als werknemer merkt daar niets van) bij de oud-werkgever, maar dan heeft jouw oud-werkgever de keuze om daarvan af te zien als zij de LB op jou verhaalt:

 

 

De laatste opmerking begrijp ik niet helemaal.

artikel 31 LB:

1 Eindheffingsbestanddelen zijn:

a. bestanddelen van het loon waarover de verschuldigde belasting niet is betaald, in verband waarmee aan de inhoudingsplichtige een naheffingsaanslag wordt opgelegd, behoudens:

1°. voor zover de inhoudingsplichtige verzoekt, onder verstrekking van de daartoe noodzakelijke gegevens, dat loon niet als eindheffingsbestanddeel aan te merken;

 

Bedoelde noodzakelijke gegevens, is het bewijs dat de LB op jou verhaald zal worden.

 

 

In sub 1 wordt met de zinsnede:

 

"voor zover de inhoudingsplichtige verzoekt, onder verstrekking van de daartoe noodzakelijke gegevens, dat loon niet als eindheffingsbestanddeel aan te merken"

 

bedoeld dat de werkgever dan tegen de fiscus zegt: "ik ga het verhalen op mijn fictieve werknemer" en dat ondersteunt met bewijs.

 

groet

Joost

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  10 leden, 239 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.