Jump to content
starter80
Verberg

Stille reserve bij overlijden firmant VOF

vraag

Als er een van de firmanten binnen een VOF overlijd en de echtgenote van de overleden firmant zet de taken (deels) voort moet er dan worden afgerekend over zijn aandeel van de stille reserve?

 

 

 

Link to post
Share on other sites

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

Het aandeel in het vermogen van de onderneming, waaronder het aandeel in de stille reserves, is onderdeel van de erfenis en komt toe aan alle erfgenamen. De echtgenote van de overleden firmant kan dus niet zomaar de zaken overnemen zonder af te rekenen en/of te verdelen.

 

De erfgenamen doen er overigens goed aan om vooraf te onderzoeken of zijn de erfenis willen aanvaarden, verwerpen of beneficiair aanvaarden.


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Wát staat er in het vennootschapscontract?

 

Bij een VoF (en een maatschap) leidt het overlijden van een van de vennoten tot ontbinding van de vennootschap tenzij er contractueel een voortzettingsbeding of andere bijzondere regeling is overeengekomen. Zonder zo'n bijzondere regeling houdt de VoF op te bestaan en is de met een erfgenaam voortgezette onderneming een nieuwe VoF; in dat geval moet er dus worden afgerekend vanwege het staken van de oorspronkelijke VoF.

 

Controleer verder of het VoF-contract een verblijvenbeding bevat. Hierbij gaat het aandeel van de overleden vennoot over naar de andere vennoten, maar moeten zij in ruil daarvoor de erfgenamen een vergoeding betalen. Bij deze "uitkoopregeling" hebben de erfgenamen dus wel recht op een bepaald geldbedrag, maar niet op deelname in de VoF als vennoot en evenmin op voortzetting van de VoF.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Hallo,

 

Mijn medeleven in deze.

Bij overlijden bestaan er doorschuifmogelijkheden voor de erfgenamen.

Deze zetten dan de onderneming voort tegen dezelfde boekwaarden.

Wat voordeliger is afrekenen en opnieuw tegen hogere waarde inbrengen of doorschuiven is een voor iedereen afzonderlijk te bepalen zaak. Het is afhankelijk van inkomens(verwachtingen) e.d..

 

Veel sterkte gewenst.

 

 

 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/ondernemen/onderneming_wijzigen_of_beeindigen/u_overlijdt/

 

de overlijdenswinst

Voor de inkomstenbelasting moet er worden afgerekend over de zogenoemde overlijdenswinst: de overwaarde van uw onderneming op het moment van overlijden. De overlijdenswinst is te vergelijken met de stakingswinst. De stakingsaftrek kan nog geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn. Als uw erfgenamen de onderneming voortzetten, kan het zijn dat er fiscaal niet hoeft te worden afgerekend. Dit is het geval als zij de onderneming rechtstreeks (mede) voortzetten. In dat geval wordt degene die de onderneming voortzet, voor het bepalen van de winst geacht in uw plaats te zijn getreden. Dit wordt doorschuiven genoemd.


Geef om mensen en gebruik dingen.

Andersom werkt niet.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

In het VOF contract staat bij overlijden,

 

Het recht houd in om met de overblijvende vennoot het beroep of de onderneming voort te zetten onder de verplichting en het recht alle vermogensbestandsdelen over te nemen en aan de andere vennoot in contanten uit te keren de waarde naar zijn aandeel.

 

Betekend dat dus de stille reserve binnen de onderneming blijft en er niet direct te worden hoeven afgerekend?

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

In het VOF contract staat bij overlijden,

 

Het recht houd in om met de overblijvende vennoot het beroep of de onderneming voort te zetten onder de verplichting en het recht alle vermogensbestandsdelen over te nemen en aan de andere vennoot in contanten uit te keren de waarde naar zijn aandeel.

 

Betekend dat dus de stille reserve binnen de onderneming blijft en er niet direct te worden hoeven afgerekend?

Ja en nee. Dit verblijvensbeding houdt in dat de reserves verblijven bij de VoF, maar de actuele (contante) waarde daarvan moet worden vastgesteld omdat het aandeel daarin van de overleden vennoot moet worden uitgekeerd.

 

Merk op dat het dus geen voortzettingsbeding is: de echtgenoot van de overleden vennoot kan niet zomaar een deel van de taken/rechten voortzetten als nieuwe vennoot. Er moet worden afgerekend.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Hallo,

 

Moeilijk (gedeeltelijk) citaat. Wie heeft dat recht de erfgenamen of de overlevende vennoten in de V.O.F. ?

 

Daarnaast geldt dat het wel of niet voorzetten van de V.O.F. is een zaak tussen de vennoten.

Ik kan niet zien tegen welke waarde moet worden afgerekend boekwaarde of dagwaarde?

De waarde naar zijn aandeel betekent hier gewoon als hij 1/3 deelneemt krijgt hij ook 1/3e ?

Maar is dit zijn aandeel in het kapitaal of zijn aandeel in de winst ? Zijn deze 2 even groot?

 

Daarnaast moet er eventueel ook met de fiscus worden afgerekend of doorgeschoven.

 

 

 

 


Geef om mensen en gebruik dingen.

Andersom werkt niet.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Het 1/3 aandeel in de stille reserve is niet in ene op te brengen.

 

Kan men dat onderling regelen door gefaseerd een aantal jaren een x bedrag per maand te betalen aan de echtgenote van de vennoot (die hierover dan IB belasting betaald) en zodoende het aandeel in de stille reserve te verekenen.

 

 

 

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

De problematiek rond de voortzetting van de vof is eigenlijk niet zo interessant.

 

Het 1/3 aandeel in de stille reserve is niet in ene op te brengen.
Misschien dat het kwartje nog niet helemaal is gevallen, maar het aandeel in alle activa behoort tot de erfenis van de erfgenamen en dus niet enkel en alleen de stille reserve. Als uitbetaling van de stille reserve al voor problemen gaat zorgen, dan ben ik wel nieuwsgierig naar de omvang van alle activa.

 

Kan men dat onderling regelen door gefaseerd een aantal jaren een x bedrag per maand te betalen aan de echtgenote van de vennoot (die hierover dan IB belasting betaald) en zodoende het aandeel in de stille reserve te verrekenen.
Dat zou mooi zijn, maar die gefaseerde uitbetaling kan wel eens ongewenst zijn. Misschien zijn er meer erfgenamen dan alleen de echtgenote van de overleden firmant. Als dat zo is, dan wordt het maken van een uitbetalingsafspraak een stuk moeilijker. De erfgenamen krijgen namelijk ook te maken met de erfbelasting en die is minimaal 10% van de belaste verkrijging.

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Het 1/3 aandeel in de stille reserve is niet in ene op te brengen.

De erfgenamen hebben recht op de werkelijke waarde van het deel van de VOF van de overleden vennoot op (of eigenlijk theoretisch net voor) het overlijden van de betreffende vennoot. Eerst moet de waarde moet worden bepaald inclusief eventuele aanwezige stille reserves en goodwill, daarna kun je met de erfgenamen proberen af te spreken hoe en wanneer dat betaald gaat worden.

 

Hopelijk kan dat over en weer in redelijkheid. Als er geld "vast zit" in spullen en stenen wil jij mogelijk verder werken en het af te rekenen deel verdienen in de komende jaren; de erfgenamen willen mogelijk snel geld zien en niet het risico lopen dat hun geërfd vermogen de komende jaren risicovol "vast zit" in jouw onderneming.

 

Het is mogelijk dat gezamenlijke verkoop van alle bezittingen, wat het einde van de onderneming kan betekenen, de beste en de snelste weg is om te komen tot afrekening. Vervelend, maar een consequentie van het ondernemen in een VOF. Dan kun je met de erfgenamen ook proberen af te spreken dat de verkoopwaarde als werkelijke waarde genomen wordt in plaats van oeverloos over de theoretische waarde te discussiëren.

 

Kan men dat onderling regelen door gefaseerd een aantal jaren een x bedrag per maand te betalen aan de echtgenote van de vennoot (die hierover dan IB belasting betaald) en zodoende het aandeel in de stille reserve te verekenen.

Jouw afbetalingen zijn voor de echtgenote van de vennoot geen inkomsten, dus via haar aangifte inkomstenbelasting is het niet uit te smeren.

 

Er moet inkomstenbelasting worden betaald op basis van de overlijdenswinst. Dat is de werkelijke waarde van het deel van de vennoot en daarover moet een laatste aangifte worden gedaan. Voor afrekening van de inkomstenbelasting op de overlijdenswinst kan wel uitstel van betaling worden gevraagd, waardoor de echtgenote niet alles direct hoeft te betalen. Hiervoor moet wel een verzoek worden ingediend bij de inspecteur.

 

Dan de erfbelasting. Het tarief hangt af van de situatie. Voor de erfbelasting kan mogelijk gebruik gemaakt worden van de bedrijfsopvolgingsregeling, zodat minder, geen of later erfbelasting betaald hoeft te worden. Ook daarvoor moet een verzoek worden ingediend bij de inspecteur.

 

Al met al spelen er veel zaken rond het ondernemingsvermogen en de privévermogens van overleden vennoot, de echtgenote en de nog levende vennoot. Ik wil je aanraden een financieel adviseur in te schakelen die een en ander in kaart brengt en gericht kan adviseren. Die adviseur kan in deze lastige tijd hopelijk een aantal zorgen bij de betrokkenen wegnemen.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Het geld (stille reserve) zit in de spullen en verkopen van spullen om hiervan het aandeel van de stille reserve te kunnen betalen is voor de onderneming niet gunstig.

 

Het gaat er ook om wat fiscaal gunstig gunstig is voor de echtgenoot.

 

Omdat in het VOF contract staat dat alles binnen de VOF moet blijven hoopte we dat we gefaseerd het aandeel van de stille reserve te kunnen betalen maar als ik het goed begrijp moet er alsnog een stakingswinst worden berekend wat voor beide ongunstig dan is.

 

Het kapitaal aandeel en de FOR is geen probleem om uit te betalen.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik ben geen jurist natuurlijk, maar ik vind de aangehaalde passages in de VOF overeenkomst nogal vreemd:

 

"Het recht houd in om met de overblijvende vennoot het beroep of de onderneming voort te zetten" (...)

 

Met de 'overblijvende' vennoot (ik neem aan: de niet-overleden vennoot) het e.e.a. voort te zetten...??

Maar wie heeft dat recht dan?

 

Heeft de 'overblijvende' vennoot het recht om met zichtzelf het e.e.a. te continueren?

Of hebben de erfgenamen dat recht misschien...

 

Lijkt mij voer voor de rechter dit allemaal, althans als de betrokkenen niet tot een vergelijk kunnen komen.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Het geld (stille reserve) zit in de spullen en verkopen van spullen om hiervan het aandeel van de stille reserve te kunnen betalen is voor de onderneming niet gunstig.

 

Het gaat er ook om wat fiscaal gunstig gunstig is voor de echtgenoot.

 

Omdat in het VOF contract staat dat alles binnen de VOF moet blijven hoopte we dat we gefaseerd het aandeel van de stille reserve te kunnen betalen maar als ik het goed begrijp moet er alsnog een stakingswinst worden berekend wat voor beide ongunstig dan is.

 

Het kapitaal aandeel en de FOR is geen probleem om uit te betalen.

'niet gunstig' is natuurlijk niet het juiste toetsingskader. Maar als het zo is dat het geld vooral in activa zit, dan is met de erfgenamen een financiering tegen een reële rente overeenkomen een vaak voorkomende invulling van deze vraagstelling.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Kan aan mij liggen, maar ik begrijp het verhaal nog steeds niet:

 

Je had een VOF met twee vennoten (en kennelijk ook stille reserves):

Vennoot A

Vennoot B

 

Nu is vennoot A overleden. En de vrouw van A is erfgenaam.

 

De eerste vraag was wat er gebeurt wanneer de vrouw van A de plaats van A in de VOF inneemt. Of er dan fiscaal afgerekend moet worden over de stille reserves.

 

Maar nu lijkt de vraag te zijn of vennoot B gewoon de stille reserves (althans gedeeltelijk, de FOR kennelijk dan niet) voor zichzelf kan "houden" en de vrouw van A alleen het kapitaal-aandeel plus de FOR van de overleden vennoot moet krijgen.

 

Wie vraagt nou wat eigenlijk? Is vennoot B misschien dezelfde persoon als de vrouw van A?

Ik volg dit niet echt (schreef ik al).

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Wij zijn een VOF met 3 venoten.

 

En hebben een aanzienlijk deel stille reserve opgebouwd in de loop der jaren door afschrijvingen.

 

Nu is een van de venoten overleden nu komt alles hem toe zoals in de boeken staat alleen is er ook nog een deel stille reserve.(verschil boekwaarde en werkelijke waarde)

 

Het gaat dus om de stille reserve mogen wij die aan de hand van wat in het VOF contract staat gefaseerd uitbetalen want dat geld zit in de spullen.

 

We dachten door de echtgenote van venoot de zaken dan deels door te laten zetten en aan de hand van het winstaandeel zo in de loop der jaren het aandeel in de stille reserve af te bouwen.Of is het helemaal niet nodig de echtgenote de zaken deels voor te laten zetten en mogen we zowiezo het gefaseerd uitbetalen?

 

Voor de erfgenamen is het geen probleem maar gaat de fiscus hiermee akkoord?Er moet over stille toch immers afgerekend worden.

 

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Dus er waren 3 vennoten (vertel dat dan meteen gewoon, zou ik zeggen...).

 

En jullie hebben een soort verblijvingsbeding. Alleen staat daar geschreven:

 

"alle vermogensbestandsdelen over te nemen en aan de andere vennoot in contanten uit te keren de waarde naar zijn aandeel".

 

En dan is de vraag: Welke waarde?

 

Als daar de boekwaarde mee bedoeld wordt en jullie bijvoorbeeld een machine voor 3.000,- euro op de balans hebben staan die een marktwaarde van 30.000,- heeft, dan moeten jullie 1.000,- aan de erven betalen (lijkt mij). En dan is de vraag of je erfbelasting verschuldigd bent over de 'stille reserve' van de machine, maar dat kan een notaris je wel vertellen (hoop ik).

 

Als hier marktwaarde bedoeld wordt, dan zouden jullie dan 10.000,- moeten overmaken aan de erven (lijkt mij). En dan is de vraag of je dit dan wel/niet in je bedrijfscijfers verwerkt of als een 'privéding'. Dat zou ik nu niet zo 1-2-3 weten, zou ik over moeten nadenken (een beetje maatwerk eigenlijk).

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ja dat is de clu van het verhaal het is nogal een lastige materie voor mij.

 

We hebben wel een oplossing in gedachten maar is dat ook voor de fiscus akkoord hopelijk kan ik hier een antwoord in de goede richting krijgen.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

En dan is de vraag: Welke waarde?

 

Als daar de boekwaarde mee bedoeld wordt en jullie bijvoorbeeld een machine voor 3.000,- euro op de balans hebben staan die een marktwaarde van 30.000,- heeft, dan moeten jullie 1.000,- aan de erven betalen (lijkt mij). En dan is de vraag of je erfbelasting verschuldigd bent over de 'stille reserve' van de machine, maar dat kan een notaris je wel vertellen (hoop ik).

 

Als hier marktwaarde bedoeld wordt, dan zouden jullie dan 10.000,- moeten overmaken aan de erven (lijkt mij). En dan is de vraag of je dit dan wel/niet in je bedrijfscijfers verwerkt of als een 'privéding'. Dat zou ik nu niet zo 1-2-3 weten, zou ik over moeten nadenken (een beetje maatwerk eigenlijk).

Het tweede. Een stille reserve is stil omdat de waarde ervan niet luid en duidelijk uitgesproken is. Het gaat dus om het verschil tussen de fiscale boekwaarde en de (hogere) actuele marktwaarde. Veel verschil met het bepalen van een reguliere stakingswinst is er hier eigenlijk niet; het enige verschil is dat de VoF recht heeft op het verblijven van de activa (in plaats van het vervreemden van de activa) en de erven in ruil daarvoor recht hebben op een aandeel in de actuele waarde, niet de boekwaarde.

 

Je zult daarom eerst die actuele waarde objectief moeten (laten) vaststellen. Dat kan bijvoorbeeld door de vervangingswaarde te vergelijken met de boekwaarde. De suggestie om daarbij een notaris, een beëdigd taxateur of een accountant in de arm te nemen, is verstandig, omdat je daarmee een gang naar een objectieve hogere macht (de rechter) kunt besparen.

 

Uit het (te) beknopte citaat van het vennootschapscontract blijkt niet hoe de vennoten destijds hadden gedacht om te gaan met de situatie die zich nu voordoet: er zijn onvoldoende liquide middelen om het aandeel van de vennoot in activa plus reserves ineens te voldoen. Mogelijk blijkt dat wel uit een langer citaat. En anders lijkt de regeling die Steven oppert voor de hand te liggen, als je het daarover althans met de erven in der minne eens kunt worden: de VoF heeft door het verplicht overnemen van de activa van de overleden vennoot een schuld aan de erven die inclusief redelijke rente in termijnen wordt afgelost.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

We nemen een reeele werkelijke/vervangings waarde maar die valt hoger uit dan de boekwaarde dat is duidelijk.

 

Wij kunnen dus het 1/3 aandeel van de stille reserve in termijnen uitbetalen aan de erven/echtgenote?

 

Dit aandeel word dan dus niet gezien als stakingswinst van de overleden venoot?

 

 

De activa en FOR is het probleem niet dat is voorhanden.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

We hebben wel een oplossing in gedachten maar is dat ook voor de fiscus akkoord hopelijk kan ik hier een antwoord in de goede richting krijgen.

 

Lastig reageren als je iets in gedachten hebt en niet duidelijk aan geeft waarom je een bepaalde richting op wilt.

 

Wil je de contante waarde van de overleden vennoot niet betalen omdat de kasstroom niet toereikend is? Of is het alleen maar om de erfgename zo weinig mogelijk belasting te laten betalen?

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Dus als ik het goed begrijp was de overleden vennoot de grote geldschieter en hebben jullie in het verleden belasting bespaart door flink af te schrijven.

Is de contante waarde bij financieren geen opite

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Erfgenamen kunnen geruisloos overnemen, dus als het voornamelijk gaat om dat de vrouw van de overleden vennoot geen belasting (voorlopig!) hoeft te betalen dan is dat dan wel een optie.

Dan moet zij wel de plaats van haar overleden man in de VOF innemen en schriftelijk een verzoek indienen.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Beide en wat er mogelijk is

Beste Starter80,

 

Je wilt zo te lezen graag breed geadviseerd worden over wat er allemaal mogelijk is en alle opties openhouden. Ik meen te zien dat je nauwelijks op de uitgebreide reacties en je informatie blijft zeer summier. Zoals je misschien hebt gelezen is het een complexe situatie die maatwerk vereist.

 

Ik kan me voorstellen dat je gezien de situatie geen tijd hebt om alles zelf uit te zoeken en dit forum van uitgebreide informatie te voorzien. Daarom zou ik opnieuw willen adviseren om, indien mogelijk samen met de echtgenote, naar een adviseur toe te stappen die deze zorgen van jullie kan overnemen.

 

(Voor de duidelijkheid: dat is geen zelfpromotie, het is ver buiten mijn kennisgebied. Ik heb geleerd dat alles zelf willen doen soms niet de juiste keuze is, zeker niet op moeilijke momenten. Uitbesteden kost wat, maar slaapt zoveel beter.)

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Hallo,

 

Ja dacht al zoiets uit de geknipte regel te halen.

De twee overblijvende firmanten zetten de VOF voort en moeten de erfgenamen uitbetalen.Deze nemen niet actief deel in de VOF na overlijden.Een VOF kan dan niet want dan blijven de erfgenamen hoofdelijk aansprakelijk.

Omzetten in een commanditaire vennootschap waarbij erfgenamen alleen geldschieter worden of omzetten in een BV?

De erfgenamen moeten afrekenen over de overlijdenswinst. Ik weet niet of dit gefaseerd kan met een stamrechtverplichting.

Er moet worden afgerekend maar misschien kunnen de erfgenamen instemmen met een CV of een lening? De rente dient dan wel hoger te zijn als van een gewone lening want als de zaak failliet gaat zijn ze hun geld kwijt. Als de stille reserve onroerend goed betreft kan een hypotheek misschien

worden overwogen?

In overleg is veel mogelijk voor de erfgenamen is het natuurlijk zaak dat tenminste de belastingen allemaal betaald kunnen worden.

Tja, typisch voorbeeld van hadden we maar een levensverzekering op de vennoten afgesloten!

Geeft dit de overblijvende twee vennoten mee als aanbeveling.

Volgens mij is de akte door een notaris samengesteld (taalgebruik) kan die jullie niet adviseren of verder helpen?

Het is vrij gevaarlijk dit via een forum te doen, Allemaal goed bedoeld maar er is snel verwarring en miscommunicatie.

 


Geef om mensen en gebruik dingen.

Andersom werkt niet.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 0 leden online en 59 gasten

  There are no registered users currently online

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept