Jump to content
Hermes Ratgers
Verberg

Aansprakelijkheid administratiekantoor

vraag

---------------

 

Dit topic over aansprakelijkheid afgesplitst van het administratiekantoor: EMZ of BV topic

 

---------------

 

 

Beetje offtopic, maar ic wel zeer ontopic (ik denk wellicht een beetje teveel door en neem de verkeerde assumptie).

 

Stel Norbert, je hebt iemand die een administratiekantoor begint. Opleiding MBO (wellicht niet eens administratief). Er wordt geen gebruik gemaakt van certificaten om met de belastingdienst te communiceren (digid / inlogcodes van de clientele).

Accepteert de verzekeraar deze starter: Jazeker

Stel er is prutswerk afgeleverd en die wordt aansprakelijk gesteld.

 

Waarom zou de verzekeraar uit moeten keren?

Wie kan er uberhaupt bewijzen dat de starter iets gedaan heeft etc.

(klanten hebben dat eerder geprobeerd bij hun vorige boekhouders maar kregen nul op hun request / boekhouder failliet en verzekeraar is lachende derde).

 


Met vriendelijke groet,

Hermes Ratgers

Link to post
Share on other sites

13 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

[Off topic]

Waarom zou de verzekeraar uit moeten keren?

Omdat er sprake is van een gedekt evenement: in casu schade klant als gevolg van een onopzettelijk gemaakte beroepsmatige fout

 

Wie kan er uberhaupt bewijzen dat de starter iets gedaan heeft etc.

Wie eist bewijst. Lijkt me dat de klant er voor moet zorgen dat er een duidelijke overeenkomst is waarin staat wie wat doet. Als de klant niet kan aantonen dat het prutswerk van het administratiekantoor afkomstig is/was, dan heb je als klant inderdaad een probleem.

 

klanten hebben dat eerder geprobeerd bij hun vorige boekhouders maar kregen nul op hun request / boekhouder failliet en verzekeraar is lachende derde

Eerlijk gezegd denk ik dat jouw vraag niets te maken heeft met verzekeringen of verzekeraars, maar met de wijze waarop de overeenkomst tussen administratiekantoor en klant wordt vastgelegd en de werkzaamheden (of het ontbreken daarvan) te herleiden/ aan te tonen vallen.

 

Accepteert de verzekeraar deze starter: Jazeker

Niets mis met het accepteren van een starter, maar een beetje goede verzekeraar kijkt wel kritisch naar relevante vooropleiding en werkervaring (CV) en van de toepassing zijnde algemene voorwaarden.

 

[/Off topic]

 


Partner bij B2Bsure, de vooruithelpers in verzekeringen en risicobehee

Ik help ondernemers vooruit met inzicht in en oplossingen voor aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid en pensioen.

Waarmee kan ik jou vooruit helpen? 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Omdat er sprake is van een gedekt evenement: in casu schade klant als gevolg van een onopzettelijk gemaakte beroepsmatige fout

 

Ik kan mij haast niet voorstellen dat dit in de praktijk voorkomt.

Dan moet er toch echt sprake zijn van 'geavanceerd prutswerk' lijkt mij.

 

Want belastingplichtige blijft toch verantwoordelijk voor zijn/haar eigen zaken en een (ingehuurde) intermediair/dienstverlener kan niet meer dan zijn/haar best doen om alles netjes en naar beste vermogen goed te doen verlopen.

 

Dus wat is een "fout" in deze:

De goederenvoorraad aan de rechterzijde van de balans plaatsen misschien?

De omzet als kosten boeken?

De loonkosten als een vordering opnemen?

 

Wie zal het zeggen...

(dit zijn overigens wel voorbeelden van redelijk prutswerk)

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Want belastingplichtige blijft toch verantwoordelijk voor zijn/haar eigen zaken

 

Yep, maar daarom kan een ingeschakelde dienstverlener in de rol als uitvoerder en/of deskundige nog wel aansprakelijk zijn. Aansprakelijkheid heeft te maken met schade door een toerekenbare tekortkoming: wie eindverantwoordelijk is speelt daarin maar deels een rol: wie o.a. als deskundige (expert) opereert kan zich zelden verschuilen achter de formele eindverantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

 

en een (ingehuurde) intermediair/dienstverlener kan niet meer dan zijn/haar best doen om alles netjes en naar beste vermogen goed te doen verlopen.

maar een ingehuurde dienstverlener kan ook minder dan zijn/haar best doen...en dan ontstaat er prutswerk

 

Dus wat is een "fout" in deze

Meest voorkomend? aangiftes niet of te laat indienen, een volkomen foutieve aangifte, een zeer voor de hand liggende en met de klant besproken aftrekpost (investeringsaftrek, MIA, KIA etc) niet opvoeren/toepassen, noem maar op.....

 

 


Partner bij B2Bsure, de vooruithelpers in verzekeringen en risicobehee

Ik help ondernemers vooruit met inzicht in en oplossingen voor aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid en pensioen.

Waarmee kan ik jou vooruit helpen? 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Zal niet vaak voorkomen in de praktijk!

(Maar theoretisch natuurlijk wel denkbaar, dat wel)

 

Niet vaak voorkomend, theoretisch? Dit zijn juist het soort claims dat bovenmatig vaak voorkomt, veel te vaak zelfs

 

Ik heb één prospect die het presteert om in 4 maanden tijd voor een 2e keer aansprakelijk gesteld te worden voor een niet of veel te laat ingediende aangifte (wat het is wordt nog onderzocht). Geclaimde schade ditmaal : bijna € 10.000,-

 


Partner bij B2Bsure, de vooruithelpers in verzekeringen en risicobehee

Ik help ondernemers vooruit met inzicht in en oplossingen voor aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid en pensioen.

Waarmee kan ik jou vooruit helpen? 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

 

Dus wat is een "fout" in deze

Meest voorkomend? aangiftes niet of te laat indienen, een volkomen foutieve aangifte, een zeer voor de hand liggende en met de klant besproken aftrekpost (investeringsaftrek, MIA, KIA etc) niet opvoeren/toepassen, noem maar op.....

 

Mijn klant had € 1.000,- schade, maar kreeg het niet vergoed. Vandaar ook dat ik me afvroeg of de verzekeringsmaatschappijen hier uberhaupt iets mee doen. Des te hoger de omzet, des te hoger de verzekeringspremies, des te meer kans op schadeclaims.


Met vriendelijke groet,

Hermes Ratgers

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Mijn klant had € 1.000,- schade, maar kreeg het niet vergoed.

 

Van wie niet?

 

wellicht ten overvloede: de klant heeft formeel niets te maken met de eventuele verzekeraar van het administratiekantoor. Als er sprake is van aansprakelijkheid en schade moet het administratiekantoor de klant schadeloos stellen. Ontstaat er discussie over of er sprake is van aansprakelijkheid dan zul je - in het uiterste geval - naar de rechter toe stappen.

 

Dat staat los van of het administratiekantoor voor deze schade een verzekering heeft en of die verzekering ook dekking biedt. Bij een schade van € 1.000,- zou er bijvoorbeeld wel dekking kunnen zijn, maar valt de schade onder een hoog eigen risico..

 

En trap daarom als claimant vooral niet in de valkuil dat de schade niet door de veroorzaker wordt betaald want "mijn verzekeraar keert niet uit, jammer maar helaas". Of de verzekeraar wel of niet uitkeert is irrevant voor de claimant.

Sterker nog: zelfs als de verzekeraar het standpunt inneemt dat er geen sprake is van aansprakelijkheid, hoef je daar als claimant geen boodschap aan te hebben: je hebt immers het administratiekantoor aansprakelijk gesteld, niet diens verzekeraar (dat kun je ook niet), en de claimant en verzekeraar hebben een tegengesteld belang, en kunnen van inzicht en mening verschillen.

 

Vandaar ook dat ik me afvroeg of de verzekeringsmaatschappijen hier überhaupt iets mee doen.

 

Een verzekering is een overeenkomst met spelregels. Een verzekeraar kan niet op eigen houtje bepalen of ze er wel of niets ""iets mee doen": een verzekeraar is net als de verzekerde gewoon gehouden aan de inhoud van de overeenkomst.

 

Wil je als administratiekantoor de zekerheid dat dit soort claims gedekt zijn? Dan vraag je dat uitdrukkelijk na aan je adviseur of verzekeraar vóórdat je de overeenkomst afsluit. Dat lijkt me niet meer dan logisch, toch?

 


Partner bij B2Bsure, de vooruithelpers in verzekeringen en risicobehee

Ik help ondernemers vooruit met inzicht in en oplossingen voor aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid en pensioen.

Waarmee kan ik jou vooruit helpen? 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Er wordt geen gebruik gemaakt van certificaten om met de belastingdienst te communiceren (digid / inlogcodes van de clientele).

Niet met de DigiD van de klant maar met een machtiging, zou ik dan als verzekeraar eigenlijk wel een beetje verwachten…

 

 

En trap daarom als claimant vooral niet in de valkuil dat de schade niet door de veroorzaker wordt betaald want "mijn verzekeraar keert niet uit, jammer maar helaas". Of de verzekeraar wel of niet uitkeert is irrevant voor de claimant.

Hoe werkt het bruggetje in algemene voorwaarden dan eigenlijk? Als algemene voorwaarden de hoogte van de schade beperken tot wat de verzekeraar uitkeert en die niet uitkeert, dan is de uitkomst toch hetzelfde?

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Hoe werkt het bruggetje in algemene voorwaarden dan eigenlijk? Als algemene voorwaarden de hoogte van de schade beperken tot wat de verzekeraar uitkeert en die niet uitkeert, dan is de uitkomst toch hetzelfde?

 

Meestal zal er sprake zijn van een koppeling tussen het maximaal uit te keren bedrag door de verzekeraar indien het een gedekte schade betreft en een "beperkt" cq gemaximeerd bedrag indien het gaat over een niet gedekte schade.

 


www.camelot-legal.nl

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Hoe werkt het bruggetje in algemene voorwaarden dan eigenlijk? Als algemene voorwaarden de hoogte van de schade beperken tot wat de verzekeraar uitkeert en die niet uitkeert, dan is de uitkomst toch hetzelfde?

 

Slimme vraag.

 

In aanvulling op Camelot: als een schade om wat voor reden dan ook niet gedekt is (omdat de verzekerde niet aan de voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst heeft voldaan, of z'n premie niet heeft betaald, noem maar op), dan wordt de maximale aansprakelijkheid niet automatisch beperkt tot 0. Dat zou ook onredelijk zijn; en een beetje rechter zet daar snel een streep door. De bepaling beperkt de aansprakelijkheid tot de verzekerde limiet, voor zover deze van toepassing is.

 


Partner bij B2Bsure, de vooruithelpers in verzekeringen en risicobehee

Ik help ondernemers vooruit met inzicht in en oplossingen voor aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid en pensioen.

Waarmee kan ik jou vooruit helpen? 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Als algemene voorwaarden de hoogte van de schade beperken tot wat de verzekeraar uitkeert en die niet uitkeert, dan is de uitkomst toch hetzelfde?

 

De bepaling beperkt de aansprakelijkheid tot de verzekerde limiet, voor zover deze van toepassing is.

Ik zou verwachten dat wanneer je in je voorwaarden de aansprakelijkheid beperkt tot de verzekeringsdekking en deze dekking blijkt achteraf veel lager dan wat billijk of gebruikelijk is voor de werkzaamheden, de rechter een dergelijk exoneratiebeding ook terzijde zou kunnen schuiven.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik zou verwachten dat wanneer je in je voorwaarden de aansprakelijkheid beperkt tot de verzekeringsdekking en deze dekking blijkt achteraf veel lager dan wat billijk of gebruikelijk is voor de werkzaamheden, de rechter een dergelijk exoneratiebeding ook terzijde zou kunnen schuiven.

 

Yep, een limiet moet wel redelijk en/of gebruikelijk zijn wil deze stand houden.

 

Aan de andere kant: ook de opdrachtgever mag die limiet en de redelijkheid daarvan vooraf - voor tekenen contract - controleren en ter discussie stellen. Met een administratiekantoor dat z'n aansprakelijkheid beperkt tot € 10.000,- doe ik geen zaken.

 


Partner bij B2Bsure, de vooruithelpers in verzekeringen en risicobehee

Ik help ondernemers vooruit met inzicht in en oplossingen voor aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid en pensioen.

Waarmee kan ik jou vooruit helpen? 

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 5 leden online en 105 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept