• 0

Hoe ontwikkeld bedrijfsmiddel inbrengen in nieuwe BV

Beste,

 

Vorig jaar hebben wij software ontwikkeld binnen een IB-sfeer. Deze softwareontwikkeling is door een externe partij gedaan en door ons betaald met overdracht van IE. Hiervoor is 65K betaald en geactiveerd.

 

Nu is het moment om de software verder te exploiteren en in te brengen in een nieuwe BV of BV's (IE & exploitatie). Er zijn twee aandeelhouders. In het verleden is een 70-30 verhouding afgesproken. De 30% aandeelhouder krijgt daarmee nu zijn belang, echter begrijp ik dat dit fiscale consequenties heeft. Ook is er bij de derde aandeelhouder geen liquiditeit.

 

Welke tips zijn er voor het inbrengen van een bedrijfsmiddel in een nieuwe BV, waarbij een 2e aandeelhouder een deel van de waarde krijgt overgedragen? Dit belang heeft te maken met het in verleden verrichte onbezoldigde arbeid.

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

23 antwoorden op deze vraag

 • 0

Hi baspal

 

No such thing as a free lunch.. Aandelen in ruil voor onbezoldigde arbeid wil zeggen dat die aandelen niet verkregen kunnen worden zonder belastingheffing. Immers, die aandelen hebben waarde en daar is arbeid voor verricht die nu beloond wordt.....met een brutobedrag!

 

Immers, had de 30% wel betaald gekregen voor hun zweet dan zouden ze eerst belasting betalen en hadden ze die aandelen daarna uit het netto kunnen kopen.

 

Je schrijft "we". Wie zijn we en welke rechtsvorm is "we" momenteel?

 

Groet

Joost

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
 • 0

Dag Joost,

 

We = Eenmanszaak met personeel (ib-sfeer) waarin de software ontwikkeld is.

 

Vanuit deze eenmanszaak moet de software worden ingebracht in een BV, overige niet-software gerelateerde activa blijft achter in de eenmanszaak.

 

Aandeelhouder 70% = gelijk aan eigenaar eenmanszaak, beschikt ook over een holding BV

Aandeelhouder 30% = nieuwe partij, heeft onbezoldigde arbeid verricht, geen liquiditeit, geen BV

 

 

 

 

Link naar reactie
 • 2

Hoi Baspal

 

Even in hoofdstukjes:

 

Storting in natura

Inbreng van de software kan door deze te storten in natura op het aandelenkapitaal. Doorgaans wordt het aandelenkapitaal gestort in cash, maar storten in natura is ook mogelijk. Daarbij wel de belangrijke opmerking dat het aan de inbrenger (de eigenaar van de eenmanszaak) is om te verklaren wat die software waard is. En daar ontstaat ook de complexiteit!

 

Waarde software

De toegekende waarde van de software moet reëel zijn. Stel je de waarde te hoog vast dan loop je bij faillissement het risico dat de curator je daarvoor aansprakelijk stelt. Immers, iedereen kan roepen dat iets X miljoen waard is en als je dat doet bij storting in natura dan verklaar je dat op schrift (met een inbrengbeschrijving). Die verklaring is van grote waarde. Als de inbrenger verklaart heeft dat de software 1 mio waard is en de boel gaat failliet binnen een paar jaar, dan heeft een curator grond om de inbrenger aan te spreken vanwege die verklaring. Als een BV failliet gaat terwijl de inbrengbeschrijving een stuk software ter waarde van 1 mio laat zien, dan kun je je afvragen of die waarde wel terecht was en kan de curator de inbrenger voor het tekort hoofdelijk aansprakelijk stellen.

 

Stel je de waarde te laag vast dan heeft de fiscus weer een probleem met de inbreng. Want: de eenmanszaak moet winst nemen (route daaromheen volgt verderop) op de software als de marktwaarde van de software bij de inbreng meer waard is dan wat het gekost heeft. In veel gevallen staat ontwikkelde software niet eens op de balans van de eenmanszaak. Dus als je opgeeft dat de software bij inbreng 50k waard is, maar die software staat niet op de balans, dan maakt de eenmanszaak 50k winst bij de inbreng. Dus zal de fiscus willen kijken of die 50k wel terecht is. Want als de fiscus kan aantonen dat die software ten tijde van de inbreng 500k waard was, dan zal de eenmanszaak een niet zo leuke aanslag te ontvangen.

 

Tip: waardeer software waar nog geen geld mee is verdiend op de geïnvesteerde kosten. Is er wel een track record qua omzet uit de software dan moet je kijken naar de toekomstige kasstromen die die software gaat opleveren.

 

Structuur en overdracht IP

Doorgaans breng je de software eerst in in een Holding BV. Die Holding BV richt een werk BV op waarin de software geëxploiteerd wordt. De software blijft eigendom van de Holding! Je wilt die waardevolle software immers niet in de werk BV hebben, aangezien daar de risico's gelopen worden. Holding geeft de software dus in licentie uit aan de werk BV en factureert daarvoor een licentievergoeding.

 

De overdracht van de software (IP) geschiedt dan ook via een overeenkomst tot levering van het eigendom i.c.m. een licentieovereenkomst.

 

Fiscaal

Zoals gezegd neem je als eenmanszaak in beginsel winst als je software inbrengt in een BV voor zover die software geld waard is boven de balanswaarde. Die winst (stakingswinst genaamd) hoef je niet per se af te rekenen met de fiscus. Je kunt dat voorkomen door gebruik te maken van geruisloze inbreng of ruisende inbreng. Geruisloos wil zeggen dat (dit stukje van) de eenmanszaak niet wordt geacht te zijn gestaakt, maar juist voortgezet door de BV. Ruisend wil zeggen dat je in beginsel wel afrekent over de meerwaarde van de software, maar dat je die meerwaarde omzet in een oudedagsvoorziening (lijfrente) bij de overnemende BV, maar daar zit wel een bovengrens aan van (doorgaans) 112k. Is de software meer waard dan die 112k dan moet je bij ruisende inbreng dus toch een deel afrekenen. Dat klinkt vaktechnisch en is het ook. Voor nu is het goed om te weten dat dit de opties zijn.

 

De 30% aandeelhouder dan?

Ik neem even aan dat jij de 30% houder wordt. Na een inbreng is het niet de bedoeling dat de verse Holding BV weer een stuk van zijn aandelen in de werk BV gaat verkopen. Bovendien is dat (aandelen werk BV krijgen) voor jou niet interessant omdat de werk BV geen eigenaar is van de software.

 

Dus logischerwijs ontstaat dan de volgende structuur:

70% richt eigen holding op en brengt daarin de software in. 70% Holding richt een tussenholding op en brengt daar de software in (software zakt door). Tussenholding richt werk BV op en verleent aan die BV de licentie.

 

Jij richt een Holding BV op. Die BV neemt voor 30% deel in de tussenholding. Dat doe je niet door aandelen te kopen van de 70% Holding, maar doordat de tussenholding aan jouw Holding nieuwe aandelen uitgeeft. Klinkt als semantiek (uiteindelijk heeft jouw holding 30%), maar is fiscaal van wezenlijk belang. Vanwege de inbreng mag de 70% holding geen aandelen in de tussenholding verkopen. Wel mag de tussenholding nieuwe aandelen aan jouw Holding uitgeven, MITS, jouw Holding daar een marktconforme prijs betaalt!

 

En daar wringt het. Want hoe meer de software waard is geworden, des te hoger de prijs van de aandelen voor jou! Ook al heb je er jaren onbetaald aan gewerkt! Zoals in mijn vorige reactie: arbeid wordt bruto betaald, ook als dat in aandelen gaat.

 

Dus...?

Wat je hiervoor gelezen hebt is in feite een supersnelcursus inbreng in BV. Hopelijk geeft het je richting. Voor jou hoop ik dat het verdedigbaar is dat de software nog niet te veel waarde kent. Dat scheelt enorm bij de verkrijging van de aandelen. Stuur sowieso aan op het gebruik van een tussenholding waar het eigendom van de software in komt en dat jouw Holding 30% nieuwe aandelen koopt in de tussenholding.

 

Succes

Joost

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
 • 0

Dat kan, maar de juridische waarde daarvan betwijfel ik. Om te beginnen botst hij namelijk met de auteurswet.

 

Als je al een auteursrechtenoverdracht wil doen, dan moet dat bij onderhandse akte (minimaal). En een exclusieve licentie botst met het auteurscontractenrecht.

Branko Collin, front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.

Link naar reactie
 • 0

Ik snap wel waar je op doelt Branco.. maar ik heb mij dit ooit eens laten uitleggen als een parallel met woning(ver)huur. Software in licentie geven lijkt best wel op het (ver)huren van een woning. Je krijgt een recht om ergens gebruik van te maken zolang de overeenkomst duurt. ALs gebruiker (huurder) mag je zelfs aanpassingen maken om het gebruik / verblijf beter te maken.

De verhuurder heeft het recht zijn eigendom terug te krijgen in de staat waarin het was verhuurd. Maar als een aanpassing niet is terug te draaien staat er vaak in een huurovereenkomst dat de verhuurder dan geen vergoeding hoeft te betalen voor het achterblijven van de aanpassing.

 

Zo kun je dus ook die licentieovereenkomst zien tussen de partijen met software.

Ik snap dat je als ZZP-er die software ontwikkeld daar anders tegenaan kijkt en dat jij altijd zelf wilt bepalen of de code onder jou auteursrecht valt of niet en ja die rechtsbeschermig heb je in principe ook.

Maar het zou toch ook raar zijn als tussen verbonden rechtspersonen (werkmij, tussenholding en holdings hebben uiteindelijk allemaal dezefde eigenaren) er een expliciet (of impliciet) verbod zou zijn om vooraf afspraken te maken over waar het eigendom van de ontwikkelde code ligt.

 

Programmeurs in loondienst dragen immers ook impliciet hun auteursrecht over aan hun werkgever. Anders zou het voor software bedrijven ook vrijwel onmogelijk worden om hun software te verkopen

(Tenzij iemand voor softwarecode ook een "spotify" gaat bouwen waarmee gemeten kan worden hoe vaak jou stukje code wordt "afgespreeld" zodat je per keer afspelen 0,3 cent royalty's krijgt als programmeur..)

 

Link naar reactie
 • 0

De rechtspersonen kunnen van tevoren best afspreken waar het eigendom van licenties licht, maar niet waar het auteursrecht licht.

 

Er zijn twee dingen die meespelen.

 

Ten eerste kunnen rechtspersonen niet programmeren, dat kunnen alleen mensen. Als dat in loondienst gebeurt, zal dat waarschijnlijk binnen één van de drie BV's plaatsvinden. Nu weet ik niet zo veel van BV's af, maar ik gok dat het om allerlei redenen onverstandig is het werk binnen de IE-BV te laten plaatsvinden. De werkmaatschappij is gok ik de meest aangewezen partij daarvoor, want die exploiteert ook de software.

 

Dat betekent dat er in dat geval auteursrecht aangroeit in de werkmaatschappij. Dat is wettelijk zo bepaald en daar kun je in onderling overleg ook niet vanaf wijken, zelfs niet door de vergelijking met huurdersreparaties in te roepen.* Dat is bindend recht.

 

Het tweede is dat er ergens waarde ontstaat en daar zal iemand t.z.t. over willen afrekenen, bijvoorbeeld een fiscus of een curator. Mogen BV's vermogensbestandelen onderdelen doorgeven, of moet daarvoor worden betaald?

 

Of dit ooit speelt, weet ik niet. Het kan zijn dat fiscus en curator zich er nooit voor hebben geïnteresseerd. Tot 2015 vielen auteursrechten buiten de boedel, dus een curator kon er bijvoorbeeld niets mee als er rechten in een failliete BV zaten. Het kan dus zijn dat het tot nu toe altijd goed is gegaan, omdat niemand zich voor de rechten interesseerde.

 

*) Ik heb het nu over belangrijke aanpassingen, bijvoorbeeld het schrijven van nieuwe functionaliteit. Op het plaatsen van punten en komma's ontstaat in Nederland, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland, geen auteursrecht, en ik gok dat het fixen van kleine bugs dat dan ook niet doet.

Branko Collin, front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.

Link naar reactie
 • 1

Het laat me niet los en liet het me maar los, want hierover valt voldoende uit te zoeken om gek van te worden. :-)

 

Aan de TS zou ik daarom vooralsnog willen zeggen: doe wat iedereen doet. Doe je het dan fout, dan doet iedereen het fout en samen sta je sterk.

 

Dick van Engelen schreef in 1992 een artikel waarin hij concludeerde dat een overdracht van toekomstige werken mogelijk is, zolang deze werken "met voldoende bepaaldheid omschreven" zijn.

 

Het auteurscontractenrecht van 2015 zou, zoals ik had aangegeven, roet in het eten kunnen strooien, maar een haastige lezing van de wijzigingswet lijkt erop te wijzen dat dit alleen het geval is als de auteur een natuurlijke persoon is. Deze wet lijkt wel gevolgen te hebben als je een freelancer iets laat ontwikkelen.

 

Als je echt down the rabbit hole wil, zoek dan de zaak Technip / Pyrotec / Alfred Mol op.

Branko Collin, front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.

Link naar reactie
 • 0

Wow,

 

Wat een uitgebreide reactie, Joost. Dank daarvoor. Deze cursus komt mooi van pas. Branko, idd om gek van te worden, niet de meest eenduidige materie, laat staat de wijze waarop de waarderingsgrondslagen voor software zijn gebaseerd. Uit nieuwsgierigheid nog wel wat vragen:

 

1. In het kader van de waardering op basis van toekomstige kasstromen. Hoe wordt dit ingeschat? Op basis van de huidige kasstromen die al te relateren zijn aan de software? Kan me voorstellen dat dit voor de fiscus niet eenvoudig is te waarderen c.q. de potentie in te kunnen schatten? Wat is jullie ervaring?

 

2. Constructie Personal holdings, tussenholding en werkmaatschappijen. Joost schrijft vanwege de inbreng mag de 70% holding geen aandelen in de tussenholding verkopen. Hoe komt het dat dit niet mag? Diegene is toch meerderheidsaandeelhouder?

 

4. Aanvullend op bovenstaande. Ik zie deze constructie vaker voorkomen in het geval van software. Om bij het motto van Branko te blijven doe wat iedereen doet ;-). Ben wel benieuwd wat de toegevoegde waarde van die tussenholding is waar software in 'doorzakt'.

 

5. Stel, dat de software in een VOF-constructie was ontwikkeld door de beide aandeelhouders om later in te brengen in een IE-BV. Hierbij geldt dat de software tevens door beide is betaald. Was dat een slimmere optie geweest?

 

6. Klinkt als semantiek (uiteindelijk heeft jouw holding 30%), maar is fiscaal van wezenlijk belang. Wat is het fiscale belang indeze?

 

 

Link naar reactie
 • 0

 

1. In het kader van de waardering op basis van toekomstige kasstromen. Hoe wordt dit ingeschat? Op basis van de huidige kasstromen die al te relateren zijn aan de software? Kan me voorstellen dat dit voor de fiscus niet eenvoudig is te waarderen c.q. de potentie in te kunnen schatten? Wat is jullie ervaring?

 

Op basis van prognoses die reëel zijn. Gerealiseerde omzet kun je in tijd uitdrukken. Verwacht aantal klanten, groei, grote klanten, kleine klanten. Aan jullie om een prognose te maken die verdedigbaar is.

 

2. Constructie Personal holdings, tussenholding en werkmaatschappijen. Joost schrijft vanwege de inbreng mag de 70% holding geen aandelen in de tussenholding verkopen. Hoe komt het dat dit niet mag? Diegene is toch meerderheidsaandeelhouder?

Als de grootaandeelhouder zijn IB onderneming geruisloos inbrengt in een BV dan geldt wettelijk een verbod op verkoop van aandelen voor 3 jaar om te voorkomen dat iemand snel zijn onderneming in een BV inbrengt en meteen daarna verkoopt onder de deelnemingsvrijstelling. Uitgifte van nieuwe aandelen tegen marktconforme prijs mag wel.

 

4. Aanvullend op bovenstaande. Ik zie deze constructie vaker voorkomen in het geval van software. Om bij het motto van Branko te blijven doe wat iedereen doet ;-). Ben wel benieuwd wat de toegevoegde waarde van die tussenholding is waar software in 'doorzakt'.

 

De software is gezamenlijk bezit. Dat wil je niet spreiden over de persoonlijke holdings en ook niet in de risicosfeer van de werkmij.

 

5. Stel, dat de software in een VOF-constructie was ontwikkeld door de beide aandeelhouders om later in te brengen in een IE-BV. Hierbij geldt dat de software tevens door beide is betaald. Was dat een slimmere optie geweest?
ja, maar nu mosterd na de maaltijd.

 

6. Klinkt als semantiek (uiteindelijk heeft jouw holding 30%), maar is fiscaal van wezenlijk belang. Wat is het fiscale belang indeze?

Zie 2

 

Groet

Joost

 

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
 • 0
59 minuten geleden, topicstarter zei:

Hoe werkt het wanneer een VOF investeringsaftrek heeft ontvangen voor de realisatie van software en deze later wil inbrengen in een BV? Geldt dat een desinvesteringsbijtelling?

 

Hangt er vanaf. Bedoel je met "inbrengen" verkoop van de software aan de BV? In dat geval betaal je inderdaad een desinvesteringsbijtelling als je dat binnen 5 jaar doet na de 1e dag van het kalenderjaar waarin je de investeringsaftrek genoten hebt. Maar je hoeft dat alleen te betalen als de totale waarde van de te desinvesteren bedrijfsmiddelen boven het drempelbedrag van € 2300,- uitkomt (2019). Zie ook deze info van de belastingdienst

 

Maar als je - bijvoorbeeld - de hele VOF geruisloos inbrengt in de BV, dan geldt de desinvesteringsbijtelling niet. 

Ik adviseer over en bemiddel in verzekeringen voor ondernemers en bedrijven.

Vragen of offertes?  Contact

 

Link naar reactie
 • 1

Dat topic mist 1 element: er zijn andere aandeelhouders in de vraag van topicstarter. Helaas biedt de wet die mogelijkheid (geruisloze inbreng in een bestaande BV met andere aandeelhouders) niet. 

 

Eis 1 is dat de bestaande BV reeds dezelfde activiteiten voert als de in te brengen onderneming. Maar eis 2 luidt:

 

"Bij inbreng van een onderneming in een door een bestaande vennootschap gedreven onderneming dient de inbrenger reeds op het overgangstijdstip enig aandeelhouder te zijn"

 

Dus ja, je kunt wel inbrengen tegen uitreiking van aandelen, maar dan zul je in de IB gewoon moeten afrekenen. 

 

Je kunt dan wellicht de stakingswinst omzetten in een lijfrente bij die BV om afrekenen te voorkomen. Besef wel dat die lijfrente dan rust in een BV met meerdere aandeelhouders (of zij dat goed vinden is een ander verhaal) en dat die BV die verplichting moet nakomen zodra je met AOW mag, dus wellicht erg langdurig!

 

Groet

Joost

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
 • 1

Maar het gaat hier om software.. 

Wellicht is het dan mogelijk de emz om te zetten in een holding met de software in eigendom.. waarbij jou inbreng in de gezamenlijke bv (werkmij) dan is de licentie voor gebruik en of weder verkoop van de software..

Na een aantal jaar of bij jou vertrek kan dan altijd de  software worden verkocht waardoor er uiteindelijk alsnog zonder fiscaal afrekenen wordt gewerkt.

 

 

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Wie is er online?
  5 leden, 173 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.