Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
candy1

AOW & Pensioen als ICT Programmeur (ZZP)

Recommended Posts

Ik ben terug verhuisd van het Verenigd Koninkrijk naar Nederland in december 2016. Sindsdien ben ik ZZP'er.

 

Mijn moeder zegt dat ik nog over gemiste jaren tegen betaling kan inleggen op mijn AOW, omdat ik hier niet gewerkt heb. Weten jullie of dit klopt en hoe je erachter komt of dit rendabel is?

 

Ik heb ook nog niet ingelegd op mijn pensioen in Nederland. Ik ben van plan dit snel op te pakken. Als ik het correct begrepen heb, doen meeste ZZP'ers die hun pensioen voor elkaar hebben deze 2 dingen allebei?

 

 1. Lijfrentekapitaal opbouwen
 2. FOR (fiscale oudedagsreserve)

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 uur geleden, candy1 zei:

Mijn moeder zegt dat ik nog over gemiste jaren tegen betaling kan inleggen op mijn AOW, omdat ik hier niet gewerkt heb. Weten jullie of dit klopt 

Ja het klopt.  Via SVB kun je de kosten per in te kopen jaar berekenen (in 2018 kost een jaar inkopen - afhankelijk van premie-inkomen - minimaal € 2.600,-)

 

12 uur geleden, candy1 zei:

en hoe je erachter komt of dit rendabel is?

Een glazen bol of geduld hebben en wachten tot je de AOW leeftijd  hebt bereikt. Pas dan weet je wat de AOW uitkering is en of die inkoop van 1,4% 2% AOW recht per jaar die € 2.600,- in 2018 waard is geweest of dat je die € 2.600,- of meer in 2018 beter in een deposito had kunnen stoppen. 

 

Maar als je uitgaat van huidige AOW omvang, AOW-leeftijd en rentestand dan is het wel rendabel, maar je moet er ook de middelen voor hebben

 

 

12 uur geleden, candy1 zei:

Ik heb ook nog niet ingelegd op mijn pensioen in Nederland. Ik ben van plan dit snel op te pakken. Als ik het correct begrepen heb, doen meeste ZZP'ers die hun pensioen voor elkaar hebben deze 2 dingen allebei?

 1. Lijfrentekapitaal opbouwen
 2. FOR (fiscale oudedagsreserve)

 

Het is wel de meest optimale manier (maximale fiscale reserve en die vervolgens afstorten in lijfrente), maar lang niet alle ZZP-ers gebruiken de FOR. De FOR kent namelijk maar 2 smaken: alles of niets, en niet iedere ZZP-er heeft de liquide middelen om die volledige FOR ook  af te storten in een bancaire lijfrente. Het gevaar is dan dat  de FOR  niet geheel wordt afgestort en een papieren molensteen wordt 

 

Edit: aangepast. De vermelde jaarpremie is de minimumpremie, zie: wat kost inkoop AOW? | Vrijwillige verzekering | SVB

 

 


B2Bsure, de vooruithelpers in risicomanagement en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact 📞📧

Share this post


Link to post
Share on other sites

Volgens de informatie van de SVB wordt er per verzekerd jaar 2% aan AOW-rechten opgebouwd (50 x 2% = 100%):

 

Waarom vrijwillig verzekeren

Als u in Nederland woont of werkt, bent u meestal verzekerd voor de AOW en de Anw.
Per verzekerd jaar bouwt u 2% AOW op.
U krijgt een volledig AOW-pensioen als u in de 50 jaar voor uw AOW-leeftijd altijd verzekerd bent geweest.
Komt u te overlijden, dan kan uw partner alleen een nabestaandenuitkering Anw krijgen als u verzekerd bent voor de Anw.

Edited by Lex van Roode

Lexicom Administratie & Belastingen - Haarlem - www.lexicom-administratie.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 uur geleden, Lex van Roode zei:

Volgens de informatie van de SVB wordt er per verzekerd jaar 2% aan AOW-rechten opgebouwd (50 x 2% = 100%):

 

Helemaal correct, en dat 100% AOW recht geeft vervolgens recht op 70% van het wettellijk minimumloon (voor een alleenstaande) .

Waar ik 1,4% vermelde bedoelde ik 2%, met recht op 1,4% van het minumumloon. Ik zet géén jokers in en stop de tijd. :classic_smile:


B2Bsure, de vooruithelpers in risicomanagement en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact 📞📧

Share this post


Link to post
Share on other sites

Misschien ten overvloede, maar ik weet niet hoe lang je in het buitenland gezeten hebt en hoeveel je over de materie weet. De AOW van vandaag wordt betaald uit de premies van vandaag, aangevuld uit de algemene middelen.

 

Er is al jaren gepruttel op de achtergrond over het afschaffen van de AOW. Zou dat gebeuren, dan is het geld dat je extra hebt ingelegd, gok ik ook verdwenen.

 

Ik schat de kans op afschaffing zelf laag in, maar dat is meer een onderbuikgevoel dan dat ik daar redenen voor heb. Ik denk dat de X miljoen werkenden in Nederland het niet prettig gaan vinden als de AOW waar ze jaren premie voor hebben betaald, gaat worden afgeschaft voordat zij er de vruchten van hebben kunnen plukken.


Branko Collin, front-end web developer / prototyper / Drupal-developer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 uur terug, Branko Collin zei:

Er is al jaren gepruttel op de achtergrond over het afschaffen van de AOW. Zou dat gebeuren, dan is het geld dat je extra hebt ingelegd, gok ik ook verdwenen.

Ik schat de kans op afschaffing zelf laag in, maar dat is meer een onderbuikgevoel dan dat ik daar redenen voor heb. Ik denk dat de X miljoen werkenden in Nederland het niet prettig gaan vinden als de AOW waar ze jaren premie voor hebben betaald, gaat worden afgeschaft voordat zij er de vruchten van hebben kunnen plukken.

 

"Een glazen bol " was toch korter :classic_cool:, maar goed voor TS om iets van nadere toelichting te krijgen(+1)

 

Ik wil daar dan het volgende aan toevoegen:  Ik verwacht niet dat de AOW in de komende 30-50 jaar zal  worden afgeschaft: dat is ook helemaal niet nodig. Het enige dat toekomstige kabinetten hoeven te doen is de uitkering of basis zelf te verlagen. Je een 100% recht op van iets dat niet vast staat. Dat kan nu 100% van 70% van het minimumloon en straks 100% van helemaal niets. In beide gevallen heb je wel 100% recht. 

 

En dan is er nog de calamiteiten- kaasschaafmethode:  herpositioneer de AOW als voorwaardelijk vangnet in plaats van een recht voor iedereen , en ga vervolgens de inkomens- en vermogensdrempels om voor dat vangnet in aanmerking te komen verlagen. Het begin is makkelijk: iedereen met een miljoen + vermogen en een (pensioen)inkomen van meer dan 70% van de Balkenende norm krijgt geen AOW meer. Weinig hanen die daar naar kraaien, en vervolgens kun je eerst geleidelijk en dan stiekem versneld gaan afbouwen. Dat werkte perfect voor de hypotheekrente-aftrek: die wordt op deze manier al jaren (en vooral nu versneld) afgebouwd, en niemand die dat boeit kennelijk...


B2Bsure, de vooruithelpers in risicomanagement en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact 📞📧

Share this post


Link to post
Share on other sites

Het klopt dat je uiteraard naar rato wordt gekort op je AOW voor de jaren dat je hier niet hebt gewoond. Je zou die jaren kunnen inhalen door achterstallige premie te betalen voor die jaren, maar het kan ook zijn dat dat helemaal niet nodig is.

 

Het kan namelijk zijn dat je in het Verenigd Koninkrijk de AOW-equivalent (State Pension) hebt opgebouwd. Als het goed is, vindt er uitwisseling van pensioengegevens plaats binnen de EU. De uitgewisselde gegevens zijn in te zien in het Pensioenregister.

 

Het zou zelfs vanaf afgelopen september 2018 mogelijk moeten zijn om als Europees burger in te loggen op elke nationale Pensioenregisterwebsite, ware het niet dat een aantal technische moeilijkheden ervoor zorgde dat men dat niet op tijd voor elkaar kreeg.

 

In de tussentijd kun je natuurlijk ook gewoon kijken bij de Britse overheid om te zien of en, zo ja, hoeveel je daar hebt opgebouwd.

 

Wat betreft de 'afschaffing' van de AOW verwacht ik niet dat dat gaat gebeuren. Wat ik wel verwacht, is dat de AOW volledig wordt geïndividualiseerd. Oftewel 50% van het wettelijk minimumloon voor iedereen, ongeacht of ze samenwonen of alleenstaand zijn. Voor degenen die dan onder het sociaal minimum komen, wordt er dan nog steeds tot 100% respectievelijk 70% van het sociaal minimum aangevuld.

 

Edited by prinsrachid

The goal of a resonance cascade is to plant the seeds of growth rather than yearning. If you think pseudo-profound bullshit quotes are inspirational, you're, well, kinda dumb. https://goo.gl/fZf4oe

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minuten geleden, prinsrachid zei:

Het kan namelijk zijn dat je in het Verenigd Koninkrijk de AOW-equivalent (State Pension) hebt opgebouwd. Als het goed is, vindt er uitwisseling van pensioengegevens plaats binnen de EU. De uitgewisselde gegevens zijn in te zien in het Pensioenregister.

 

Het Pensioenregister kent zelfs je Nederlanse situatie niet en laat alleen een hypothetisch bedrag zien. Buitenlandse rechten zijn daar niet bij opgeteld.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik ben niet zo bang dat de AOW-regeling in de toekomst aanzienlijk slechter wordt. Ik denk dat mensen vaak pessimistisch zijn en als AOW met 20% minder voordeel nog gunstig zou zijn, dan vind ik dat geen ramp.

 

Ik ben alleen bang voor dit soort dingen:

 

Zeker omdat de kans best aanwezig is dat ik in de toekomst weer een paar jaar, misschien wel permanent (geen idee) in het buitenland ga wonen. Ik heb al eens 3 jaar in het Verenigd Koninkrijk gewoond.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 uur geleden, candy1 zei:

 

Uit de uitspraak

 

Quote

4.1.2. Appellant is in een brief van 13 augustus 1999 van de Stichting Bureau voor Belgische Zaken verzocht vragen te beantwoorden met het oog op de vaststelling van de toepasselijke wetgeving ingevolge de Vo. 1408/71. Daarbij is appellant meegedeeld: "Uit informatie van Belgische zijde is gebleken dat u in België werkzaam bent (geweest) als zelfstandige. (...) Indien u kunt aantonen dat u gedurende de periode dat u in België werkzaam bent (geweest) ook in Nederland activiteiten in de hoedanigheid van zelfstandige (bv. als eigenaar eenmanszaak, vennoot binnen V.O.F.) heeft verricht, kan dit tot gevolg hebben dat het Belgisch Sociaal Statuut niet op u van toepassing is." In antwoord daarop heeft appellant bij brief van 23 augustus 1999 meegedeeld dat hij directeur is van [eenmanszaak 5] en [eenmanszaak 6] gevestigd in België en daarnaast sinds 1 januari 1979 in Nederland actief is als zelfstandige in de eenmanszaak [eenmanszaak 7], gevestigd te Baarle-Nassau (Nederland) en dat zijn activiteiten in Nederland aangemerkt kunnen worden als te zijn verricht in loondienst.

 

Deed zo-te-zien zijn best om ook onder de Belgische regels te vallen.

Klinkt als een constructie om gelijktijdig zowel in Nederland als in Belgie AOW op te bouwen... :classic_rolleyes:

Dat daar dan discussie over kan ontstaan, als er in een van de landen niet zoveel werkzaamheden plaatsvinden, lijkt me niet zo vreemd.

Edited by Maxn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Op 16-12-2018 om 00:14, candy1 zei:

Ik denk dat mensen vaak pessimistisch zijn en als AOW met 20% minder voordeel nog gunstig zou zijn, dan vind ik dat geen ramp.

Reken eens voor wat je bedoelt met AOW met 20% minder voordeel... Welk voordeel heeft AOW? En wat is minder voordeel dan?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 7 leden online en 286 gasten

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept