Hirsi Ali - Holland op z'n smalst

Aanbevolen berichten

Die Batavieren die de Rijn afzakten, moesten die ook allemaal hun precieze achternaam doorgeven aan de IND?

 

De Hirsi Aliaffaire brengt een eeuwenoude tegenstrijdigheid in de Nederlandse cultuur aan de oppervlak. De gouden eeuw begon toen immigranten uit Portugal en Frankrijk en België zich in de Hollandse steden vestigden, op de vlucht voor de Spaanse Furie. Godsdienstvluchtelingen: hugenoten, joden, calvinisten en zelfs liberale katholieken. Ze verhuisden naar Middelburg en Dordrecht en Amsterdam. Ze namen hun geld en hun handelskennis en hun vaardigheid mee, richtten de VOC op, en bevestigden dat een liberale mentaliteit de welvaart ten goede komt.

 

Vast en zeker waren er destijds ook al mensen die zich tegen de komst van al die ondernemende vreemdelingen verzetten. Buitenlanders die zich anders kleden, vreemde dingen eten en een andere taal spreken. Ze pakken onze banen af, gaan met onze meisjes aan de haal en drijven de huizenprijs op. Maak strenge regels, sluit de grenzen.

 

Regels zijn regels: zegt nu VVD-minister Verdonk. Die onderstreept zo haar positie in de interne strijd om het leiderschap van de liberale partij. Via Hirsi Ali kan Verdonk nu even snel vanaf de rechterflank scoren. Een positief aspect is dat nu ineens allerlei VVD-coryfeeën hardop nadenken over de regel-is-regelmentaliteit van hun partij. Is dat nou liberaal?

 

Stuur de nazaten van die Batavieren dan ook maar terug naar huis.

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie

Ik ben geen fan van Hirsi Ali, hoewel ik haar moed wel bewonder. Ze heeft haar eigen veiligheid ondergeschikt gemaakt aan o.a. de verdediging van de vrijheid van meningsuiting, een groot goed binnen elke democratische samenleving.

 

Wat mij pas echt zorgen baart, is het feit dat Verdonk's populariteit onder de bevolking door deze hypocriete actie sterk stijgt. Zijn wij het gevoel voor nuance en kritisch denken kwijt?

 

Waarom heeft Verdonk niet eerder actie ondernomen, terwijl ze al jaren wist dat Hirsi Ali niet de waarheid had verteld? Waarom nu? Hoe vaak heeft Verdonk zelf tegen de Tweede Kamer gejokt (gelogen klinkt zo hard, zo Verdonk-achtig)?

 

 

 

 

 

 

 

 

Link naar reactie

 

 

Regels zijn regels: zegt nu VVD-minister Verdonk. Die onderstreept zo haar positie in de interne strijd om het leiderschap van de liberale partij.

 

Ik vraag het meaf: veel VVD'ers zullen het misschien terecht vinden dat Verdronk een eenduidige lijn trekt (wie liegt heeft op basis van onterechte argumenten nederlanderschap verkregen), maar ik denk dat er veel kritiek op de timing. Zo snel reageren lijkt op 'willen scoren' en niet op 'integer bestuur'.

Link naar reactie

Tsja, het blijft een moeiljke beslissing. Had ze Taida Pasic moeten laten blijven? Had Kalou toch zijn paspoort moeten krijgen?

 

Zo ja, waarom? Zo nee, waarom moet Hirsi Magan dan niet weg?

 

Iemands 'recht op Nederlanderschap' baseren op een persoonlijke beoordeling van zijn/haar bijdrage aan de samenleving zal nooit werken.

 

Derhalve moet je helaas regeltjes invoeren. Het is alleen de vraag hoe streng je die regeltjes moet naleven. Feit blijft dat je ook consequent moet zijn. Verdonk had geen enkele keuze in dit geval - tenminste, niet meer. Als ze eerder wat minder hard was geweest had ze nu dit probleem niet gehad.

Link naar reactie

Feit blijft dat je ook consequent moet zijn. Verdonk had geen enkele keuze in dit geval - tenminste, niet meer. Als ze eerder wat minder hard was geweest had ze nu dit probleem niet gehad.

 

Verdonk had al die tijd voorkennis net als vele andere politici, toch heeft men bewust deze "sideletter" onder de pet gehouden.

Geloofwaardigheid, normen en waarden hebben blijkbaar in Den Haag een andere betekenis dan in de rest van het land.

De afgelopen jaren heeft er volgens deze strekking van het verhaal dus iemand meegestemd die helemaal niet mee had mogen stemmen, of heeft de VVD met het binnenhalen van AHA net genoeg stemmen kunnen sprokkelen om mee te kunnen regeren. En heeft de VVD daarom de mond gehouden.

Link naar reactie

Buiten dat ben je volstrekt ongeloofwaardig als je liegt over fundamentele dingen.Of het netjes is van Verdonk, is weer een ander verhaal, maar het feit blijft dat iemand op oneigenlijke gronden binnen is gekomen, zonder moeite te doen het door haarzelf gecreerde probleem later op te lossen.

 

 

Verdonk is toch ook volledig ongeloofwaardig gezien het feit dat zij jaren niets heeft gedaan met de wetenschap dat AHA heeft gelogen?

Link naar reactie

 

Tja, dan worden de dominees wakker. Normen en waarden moeten behouden blijven! Gij zult geen regels breken...

 

We hebben met z'n allen een klimaat gecreëerd waarin hardwerkende kleermakers, afstuderende studenten en internationaal gerespecteerde vrijdenkers het land uitgezet worden. Waarin onvervalste autochtonen beboet worden als ze zonder identiteitsbewijs over straat lopen.

 

Zelfs Pim Fortuyn pleitte voor een generaal pardon. Maar dat was dan ook allesbehalve een dominee. Meer een liberaal pragmaticus. Je kan namelijk ook beargumenteren dat economisch vluchtelingen beoordeeld worden op hun vermogen om een bijdrage te leveren aan onze samenleving. Geen willekeur, maar wel een beetje opportunistisch.

 

Ayaan was geen economisch vluchteling; die heeft haar motieven afdoende verduidelijkt. Ook haar motief om niet meteen de volledige waarheid te vertellen. Als zoiets al bestaat.

 

Nu krijgen we in ieder geval een politiek debat over die 'regels zijn regels'. Dwars door de partijen heen. Da's weer winst.

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie

Volgens mij stond er ergens dat ze eigenlijk wel het land uit zou moeten. Ze had in Kenia een asielstatus en dat mag je maar in 1 land hebben. Ze kon daardoor officieel in NL geen asielstatus aanvragen. Dus zou ook dat teruggedraaid moeten worden. Maar dat gaat niet gebeuren.

Link naar reactie

Het ging nu binnen 48 uur: laten we dat bij alle beslissingen en alle gevallen doen (max. 3 werkdagen dan).

Ze wil naar de VS: laat haar Nederlander blijven en er heen gaan zou ik zeggen.

Het is al iets van 4 jaar bekend (uit mijn hoofd) dat ze de verkeerde gegevens heeft opgegeven, als er dan nog een keer Zembla bij komt is het te veel en gaan we werken? Blijkbaar is dat nodig om te gaan werken. Het was al bekend toen ze in de kamer kwam (dat zou toen al voorkomen moeten worden).

De rechtzaak die voor haar uitzetting zorgt (indien het zover komt) is uit 2005 (na de datum van de mogelijke misdaad). Laten we 100% belasting te heffen bij iedereen die boven de 2 euro verdient per jaar met terug werkende kracht (vanaf 1995), dat zou dan ook mogelijk zijn.

Met vriendelijke groet,

Mark Scholten

Link naar reactie

 

Dan heb ik wel weer bewondering van Zalm die er in Nieuwspoort gewoon naast gaat staan. Daar was wel reden voor; hij was immers partijleider toen Hirsi Ali over kwam gevlogen vanuit de PvdA. Maar het is toch ook een blijk van steun.

 

Zet daar nou Wiegel eens tegenover, die nu al voorziet dat ze ook in de VS geen toekomst heeft.

Hiep hiep hoera: honderd jaar A4  :partying-face:  (DIN = Duits Instituut voor Normalisatie)

Link naar reactie

Ik heb geprobeerd om de emoties even daar te laten en kom op het volgende uit :

 

iemand wil in Nederland komen en liegt over haar achtergrond. Hierdoor neemt zij bewust een risico en komt in Nederland.

Zij zet zich in haar nieuwe Vaderland zeer in, wordt o.a. parlmentslid en neemt grote persoonlijke risico's bij het uitoefenen van haar mening en haar vak.

Vervolgens komt de leugen uit.

 

Vraag : wat moet je dan doen als verantwoordelijke minister ?

 

Antwoord : de lijn houden, die je ook bij andere hemeltergende dossiers hebt gehouden. Maar de manier waarop je de lijn uitwerkt, kan je op veel verschillende manieren doen.

 

Natuurlijk was dit een risico wat Ayaan Hirsi Ali heeft genomen. Ze had best wel op de vingers getikt mogen worden. Maar dan had bijv. een premier kunnen denken aan die andere buitenlandse, die om bijzondere redenen een versneld Nederlanderschap heeft gekregen : Maxima.

 

Vanwege haar zeer grote verdienste voor het Nederlandse publieke leven had Ayaan vrijwel na de berisping alsnog het Nederlanderschap aangeboden moeten worden.

Link naar reactie

Ik heb geprobeerd om de emoties even daar te laten en kom op het volgende uit :

 

iemand wil in Nederland komen en liegt over haar achtergrond. Hierdoor neemt zij bewust een risico en komt in Nederland.

Zij zet zich in haar nieuwe Vaderland zeer in, wordt o.a. parlmentslid en neemt grote persoonlijke risico's bij het uitoefenen van haar mening en haar vak.

Vervolgens komt de leugen uit.

 

Vraag : wat moet je dan doen als verantwoordelijke minister ?

 

Antwoord : de lijn houden, die je ook bij andere hemeltergende dossiers hebt gehouden. Maar de manier waarop je de lijn uitwerkt, kan je op veel verschillende manieren doen.

 

Natuurlijk was dit een risico wat Ayaan Hirsi Ali heeft genomen. Ze had best wel op de vingers getikt mogen worden. Maar dan had bijv. een premier kunnen denken aan die andere buitenlandse, die om bijzondere redenen een versneld Nederlanderschap heeft gekregen : Maxima.

 

Vanwege haar zeer grote verdienste voor het Nederlandse publieke leven had Ayaan vrijwel na de berisping alsnog het Nederlanderschap aangeboden moeten worden.

 

Ze wisten het 4 jaar voor er actie is ondernomen. Dat vind ik al veel te lang (alle procedures die langer dan een jaar duren vind ik te lang maar dat terzijde).

Met vriendelijke groet,

Mark Scholten

Link naar reactie

In het kader van de rechtszekerheid ben ik uiteraard voor het principe gelijke behandeling. We zitten allemaal met de blote billen op de plee en waarom zou de een wel en de ander geen voorkeursbehandeling krijgen. Overigens, dit geldt niet alleen voor Hirsi Ali maar dit terzijde.

 

Zij wist dat ze risico nam door onjuiste informatie te verstrekken en op verkeerde gronden de Nederlandse nationaliteit heeft gekregen. Bij het bewust nemen van risico's kunnen de mogelijke consequenties ook geheel anders uitwerken dan verwacht. En ja, Hirsi Ali heeft reeds eerder toegegeven destijds niet eerlijk te zijn geweest. Maar kan de reden van die openbaarmaking niet de "politieke bekendheid" zijn die alsmaar groter werd en daardoor min of meer noodzakelijk? De VVD heeft haar destijds warm in de armen gesloten en nu wordt ze er hard op afgerekend en de pech is dat Rita in deze tijd dient te scoren voor de VVD en uiteraard haarzelf.

 

Wat mij vooral stoort is het gegeven dat het kabinet destijds met de informatie waarmee Hirsi Ali naar buiten kwam niets noemenswaardig heeft gedaan. Of was het destijds toegstaan om bewust verkeerde informatie te verstrekken om zodoende het Nederlanderschap te verkrijgen?

www.camelot-legal.nl

Link naar reactie

De VVD heeft haar destijds warm in de armen gesloten en nu wordt ze er hard op afgerekend en de pech is dat Rita in deze tijd dient te scoren voor de VVD en uiteraard haarzelf.

 

Wat mij vooral stoort is het gegeven dat het kabinet destijds met de informatie waarmee Hirsi Ali naar buiten kwam niets noemenswaardig heeft gedaan. Of was het destijds toegstaan om bewust verkeerde informatie te verstrekken om zodoende het Nederlanderschap te verkrijgen?

 

Rita Verdonk was naar mijn mening al de grote verliezer in de debatten met Mark Rutten. Inhoudelijk was zij uitermate zwak en ze kwam niet veel verder dan oneliners. Nu ontkent zij al lang te hebben geweten dat Hirsi Ali heeft gelogen. Ik denk dat de VVD er goed aan doet haar snel te lozen. Misschien kan ze zich aansluiten bij Nawijn. Ook al zo'n lichtgewicht. Hij was directeur IND toen AHA's zaak speelde. Maar vandaag zei hij in de Tweede Kamer dat 'hij het niet heeft geweten'.

Link naar reactie

Al met al kosten dit soort acties een hoop tijd, geld, energie en ergernis. Tel daarbij op dat ander zaken en belangrijkere onderwerpen weer overschaduwd worden. Is dit soort geneuzel treuzel nou niet pragmatischer op te lossen?

 

Wat extreme gedachte misschien, maar zoiets als:

- Niet nadenken of je hier wel mag komen werken, blijven wonen of wat dan ook. Maar meer onderzoek en aandacht naar de talenten die iemand heeft, zodat je wellicht al of niet een bijdrage aan onze of misschien wel juist een andere samenleving kunt geven.

 

Maak Nederland Talenten land. Het land die je weer richting geeft. Je mag blijven maar dan steek je wel je handen uit de mouwen om andere talenten weer aandacht te geven. Maar bepalen of hier iemand voor altijd mag blijven wonen en werken, hangt af van de waarde die je creeërt en talenten die je verzorgd. Daar vallen ook simpele acties als koffie inschenken, bloemen koppen, gleuven scheppen etc.. onder.

 

Een land waar iedereen bezig is of zorgt dat je bezig wordt gehouden.

 

Misschien creeërt dit ook wel minder asiel aanvragen:-)

 

Perry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link naar reactie

Ik vraag me echt af wat ze concreet voor de Nederlandse samenleving heeft betekend. Ze heeft haar mening gegeven, maar heeft ze dat nou gedaan uit belang voor NL of uit eigenbelang?

 

Tsja, dat blijft ieders eigen mening. Ze heeft niet 1 wetsvoorstel ingediend en heeft niet 1 motie gesteund gekregen, dus haar kamerlidmaatschap is niet bijster produktief geweest.

 

Verder heeft ze, in een poging allochtone vrouwen te emanciperen, een hele religie geschoffeerd met als gevolg dat ze de vrouwen die ze wilde bereiken - die zelf gelovig zijn - juist tegen zich in het harnas heeft gejaagd. Ook dat is niet bijster produktief.

 

Ik hoop van harte dat de groep mensen die naar aanleiding van Fortuyn's gedrag de indruk hebben gekregen dat populistisch geschreeuw opbouwend is snel weer zal slinken...

Link naar reactie

Tja, wat me nog het meest verbaasd aan het hele verhaal is de totale bombarie eromheen... geloof dat ze zelfs de tv programmering hebben omgegooid om deze soap live te kunnen brengen.

 

Iemand komt met valse gegevens het land binnen, schopt het tot kamerlid, en dat verhaal komt uit een paar maanden voordat ze toch al naar de states zou verkassen. Ergens heb ik zoiets: waar maak je je druk over - vertrekken zou ze al ook zonder de hele beerput open te trekken.

 

Maak Nederland Talenten land. Het land die je weer richting geeft. Je mag blijven maar dan steek je wel je handen uit de mouwen om andere talenten weer aandacht te geven. Maar bepalen of hier iemand voor altijd mag blijven wonen en werken, hangt af van de waarde die je creeërt en talenten die je verzorgd.

 

Vind ik ergens een mooi streven... ik zie de behoefte niet zo om mensen eruit te smijten waarvan verder niemand last heeft.

Link naar reactie

Vind ik ergens een mooi streven... ik zie de behoefte niet zo om mensen eruit te smijten waarvan verder niemand last heeft.

 

Niemand tot last zijn is het minimale dan:-)

 

Maar ja wanneer is iemand lastig?

 

Kriigen we daar weer definities en percepties over. Dan toch maar weer regeltjes, waar we aan ons weer aan zullen moeten houden :-)

 

Perry

 

 

 

 

Link naar reactie

Maar ja wanneer is iemand lastig?

 

Ach, je kunt er wat over proberen te definieren, maar dat gaat vast een politiek-incorrect verhaal worden.

 

Misdrijven begaan, uiterkingen trekken, gewoon zaken die overlast opleveren en/of geld kosten. Wat dat betreft zou een aanzienlijke proefperiode voor immigranten geen gek idee zijn. Gedurende die periode geen recht op uitkeringen, en eerste misdrijf is eerste vliegtuig naar huis.

 

Het klinkt misschien lullig zo, maar mensen die zich hier met goede intenties willen vestigen zullen er weinig last van hebben.

Link naar reactie

Maak een account aan of log in om te reageren

Je moet een lid zijn om een reactie te kunnen achterlaten

Account aanmaken

Registreer voor een nieuwe account in onze community. Het is erg gemakkelijk!

Registreer een nieuw account

Inloggen

Heb je reeds een account? Log hier in.

Nu inloggen
Hide Sidebar
 • Wil je onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  7 leden, 119 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.