Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 03/02/20 in all areas

 1. 2 points
 2. 2 points
  Let op dat de ontvangstbevestiging absoluut niets zegt. Die kan ook door een tussen-mail-server verstuurd zijn. Het geeft ook absoluut geen zekerheid dat de mail niet in de spam terecht gekomen is. Een terug ontvangen leesbevestiging geeft echter wel meer zekerheid (weergegeven in e-mail client).
 3. 1 point
  opgelost, contact gehad en inmiddels een bevestiging ontvangen.
 4. 1 point
  De curator zal de openstaande facturen van voor het faillissement niet betalen, hij mag individuele crediteuren niet bevoordelen. Eisen dat eerst de openstaande facturen betaald moeten worden zal dus weinig zin hebben. Het enige wat je kan doen is besluiten of je de diensten wel of niet wilt leveren, het is daarbij wel gebruikelijk om vooruitbetaling te vragen. mijn ervaring is dat curatoren alleen vragen (nieuwe) diensten te verlenen als daardoor de boedelopbrengst (sterk) verhoogd kan worden. Met andere woorden indirect heb je dan mogelijk meer kans om een deel van jou openstaande facturen te krijgen.
 5. 1 point
  Valt wel mee ... in plaats van honderd bedrijven te controleren, hoeft de Belastingdienst slecht één bedrijf te controleren. Er zijn overigens plenty ondernemers - buiten de bouw, scheepsbouw, schoonmaakbedrijven en hoveniers om - die dolgraag de verleggingsregeling zouden willen toepassen, als dat voor hun branche zou worden toegestaan. Makkelijk ... elke maand of kwartaal geld terug.
 6. 1 point
  ... en wat is daarmee het probleem ? Zij - als het gaat om IB-ondernemers - zijn btw-plichtig, maar deze BTW wordt verlegd naar de inlener/hoofdaannemer. Dat verleggen wordt dan ook op de facturen vermeldt. Hoe werkt btw verleggen? U ziet inderdaad iets over het hoofd. De BTW die u over de inkoop betaald heeft, vordert u middels de voorbelasting terug. Vervolgens brengt u de arbeid- en materiaalkosten in rekening en verlegt u de BTW over deze arbeid- en materiaalkosten naar de hoofdaannemer. Mocht u uitsluitend BTW-verleggende werkzaamheden uitvoeren dan is het resultaat is dat u ieder kwartaal BTW terugontvangt, en wel die van de inkoop. U hoeft niet ter plekke fysiek aanwezig te zijn om de verleggingsregeling toe te passen. U levert werk af die de hoofdaannemer van een opdrachtgever heeft aangenomen en aan u heeft uitbesteed. U bent slechts een radertje in het grotere geheel.
 7. 1 point
  Theoretische vragen stellen zonder duidelijk aan te geven wat je voor activiteiten uitvoert, waar je naar op zoek bent en vooral het waarom, maken het lastig om goede en concrete antwoorden te geven op je vragen. Daarom een paar concrete wedervragen: 1. Waarom ben je naar deze informatie op zoek; wat is het concrete probleem dat je wilt oplossen 2. Welke activiteiten voer je uit (of laat je uitvoeren) die mogelijk niet onder bouw zouden kunnen vallen 3. Wat is daar het (of jouw) probleem mee? Je lijkt te suggereren dat die onderaannemers nadeel ondervinden? Zo ja, welk nadeel is dat volgens jou? Je slaat hier een heel belangrijk aspect over: de hoofdaannemer is eindverantwoordelijk voor de tijdige en correcte oplevering van een werk binnen een vooraf bepaald budget. De onderaannemers doen de uitvoering, maar het voornaamste risico en de aansprakelijkheid ligt bij de hoofdaannemer.
This leaderboard is set to Amsterdam/GMT+01:00
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept