Jump to content

Jantax

Legend
 • Content Count

  434
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

Everything posted by Jantax

 1. Hoi NIC, Ik sluit me aan bij Joost en Christine, ook al zijn er naderhand ook nog wel mogelijkheden om zonder af te rekenen iets in een holding te brengen en zie ik ook mogelijkheden tot het verrichten van arbeid voor een BV die pas betaald hoeft te worden als het de BV ook wat oplevert. Maar dan kom je waarschijnlijk wel snel terecht in de sfeer van winst uit onderneming, of resultaat uit overige werkzaamheid. Dat heeft het risico dat ook het aandelenpakket op de balans moet worden gezet en de winst bij verkoop van de aandelen dus progressief belast is (max. 52% IB). Maar bij het predikaat winst zijn ook hier weer mogelijkheden voor om de belastingheffing uit te stellen c.q. uit te smeren. Wat voor jou fiscaal het voordeligste is, is op afstand niet te zeggen, dus leg je casus voor aan een ervaren fiscalist voordat je definitieve stappen neemt!
 2. Okay, ik denk dat ik het nu snap: Paul koopt het adressenbestand van zijn concurrent via een onbekende die daartoe toegang had en stuurt die klanten een flyer met de strekking: ik ben veel goedkoper. Zonder dat er ook nog maar 1 product door Paul aan die klanten is verkocht, krijgt de concurrent hier al kennis van en stelt dat Paul zich strafbaar heeft gemaakt aan heling van zijn adressenbestand. Want toevallig zijn al die 1000 flyers alleen naar zijn klanten gegaan. De concurrent is kennelijk een zodanig grote afnemer van de gezamenlijke toeleverancier, dat hij deze weet te bewegen om die reden de leveranties aan Paul na 8 jaar te staken. Met als resultaat dat de concurrent de spullen voor een hogere prijs kan blijven verkopen en de toeleverancier zijn marge ook kan behouden (denkt hij tenminste). De conclusie zou dan kunnen zijn: Paul dacht zijn concurrent te slim af te zijn door op illegale wijze zijn klantenbestand voor een prikkie te kopen. Maar het was juist een val van de concurrent om Paul zijn toeleverancier te kunnen bewegen om zijn leveringen aan Paul (het vervelende kleine prijsvechtertje) te staken. De heling van het bestand is immers simpel te bewijzen als er een paar fake klanten aan het bestand zijn toegevoegd met postadressen die gebruikt worden door de concurrent en Paul de flyers met vermelding van alle NAW-gegevens erop naar die adressen heeft toegezonden. De "diefstal" door een werknemer van de concurrent is daarentegen niet te bewijzen, want die heeft geen sporen nagalaten. Mocht deze conclusie juist zijn, dan resteert alleen de vraag of Paul de toeleverancier toch kan bewegen om de leveranties aan hem te hervatten (bijvoorbeeld met de redenering: "Ik ben er ingeluisd door de concurrent"). Als Paul niets schriftelijk heeft vastgelegd, is het moeilijk te bewijzen dat er leveringsverplichtingen zijn overeengekomen. En als Paul een kleine speler is, is het voor hem dan waarschijnlijk niet de moeite waard om het met advocaten e.d. uit te vechten.
 3. Dasim, als beperking van de aansprakelijkheid het hoofdmotief is om de BV in te gaan, is het misschien handig om eerst nog eens na te gaan of je dit op een andere, minder ingrijpende (en wellicht kostbare) manier kunt doen. Een goede verzekeringsadviseur, riskmanager en/of ondernemings-/arbeidsrechtjurist kan je hier mee helpen. Er zit er vast wel een paar op HL die je op weg kunnen helpen. Voor het fiscale verhaal sluit ik me geheel aan bij de opmerkingen van Joost.
 4. Dasim, niet moeilijk doen, gewoon een nieuwe BV oprichten. Zeker als e.e.a. wordt ingegeven door de vraag of het voordeel biedt bij het regelen van een nieuwe lease-auto. Want de financier zal toch vooral naar de reputatie van degene kijken die de handtekening namens de BV zet. Verder weet je nooit helemaal zeker welke reputatie de lege BV bij anderen heeft (zoals de fiscus). En veel voordeliger is het kopen van een lege BV meestal ook niet (statuten moeten gewijzigd worden e.d.).
 5. Paul, heb je geen contract inzake je afnames? Je schrijft immers dat je flink hebt geïnvesteerd in de producten van de leverancier. Ik kan me voorstellen dat je daarom ook afspraken hebt gemaakt over wijze en snelheid van leveren en de voorwaarden waaronder. Al is het maar via de mail. Je leverancier schrijft bovendien: "Zoals u weet is het respecteren van klanten van "leverancier" partners een essentieel onderdeel van de manier van zaken doen voor "leverancier" met haar parnters en is uw actie in de onacceptabel. "Leverancier" is buiten haar schuld om in diskrediet gebracht." Maar dit kan natuurlijk ook gebaseerd zijn op hun algemene voorwaarden. Ik ben geen advocaat, maar in het recht geldt o.a. het principe van redelijkheid en billijkheid. Zo te lezen heb je na je foutje aan alle kanten geprobeerd om de schade te beperken c.q. te herstellen en heeft de andere afnemer niet daadwerkelijk schade geleden. Terwijl jij wel schade lijdt als hij niet meer levert. Verder heb je de leverancier er via via op attent gemaakt, dat onbekenden aan de haal zijn gegaan met zijn adressenbestand. Dat hij jou dat blijft verwijten i.p.v dat hij je medewerking aan het opsporen van de dader waardeert, vind ik eerlijk gezegd nogal cru. Hij had de boel ook beter kunnen beveiligen, dan was er niets gebeurd. Maar goed, als de andere afnemer veel groter is en die eist dat hij jou niet meer levert en met een beroep op de algemene voorwaarden kan de leverancier dit met recht doen, dan geef ik je weinig kans. En ook ik vind het vreemd dat je helemaal niets weet van de verkoper van die adressen. Zeker als je aangeeft alles te hebben gedaan om de bron te achterhalen. Je hebt de schijn dus heel erg tegen je. Sterkte met je business!
 6. Phoebe, zo te lezen lopen jij en je partner inderdaad nagenoeg geen risico op discussies met de fiscus over verkapte dienstverbanden bij jullie grote opdrachtgever. Ik beschouw iemand die zich professioneel regelmatig bezighoudt met deze materie en daarbij uitgaat van de wet en actuele jurisprudentie als een deskundige. Jullie RA kan dat dus ook heel goed zijn. Het is precies zoals hij zegt: iets dat alle kenmerken heeft van een bedrijf, is niet in dienstbetrekking, ook al heeft het maar 1 opdrachtgever. Alleen is een eenmansbedrijf dat slechts diensten verricht en vrijwel niet investeert in kosten e.d., heel wat anders dan een groot bedrijf. GastonS, hartelijk dank voor je reactie. Misschien heb je wel gelijk en doet de fiscus in de praktijk niet zo moeilijk. Maar de door jou aangehaalde fiscalist van Schoten schrijft in datzelfde stuk verderop ook: "Dus als de houdster-BV naast de managementfee ook nog een dividend ontvangt vanuit de werk-BV, vloeit dat dividend niet (voor 90% of meer) voort uit uw werkzaamheden als er in de werk-BV ook nog andere werknemers actief zijn die 10% of meer omzet en winst genereren." Ook hij gaat dus kennelijk uit van een situatie waarbij de winst niet geheel als managementfee naar de PH gaat, maar voor een (groot?) deel ook als dividend. Wat hij vindt van de situatie waarbij de winst wel geheel als managementfee naar de PH gaat, staat er niet bij, maar laat zich m.i. raden. Misschien wil hij ook op dit topic reageren? :)
 7. Frans, ik doel op de verkapte winstuitdelingen in de vorm van onzakelijk hoge loons- en huurverhogingen. Deze kunnen vooralsnog niet als winstuitkeringen zijn aangemerkt, dus ook niet als zodanig zijn goedgekeurd door de AVA.
 8. Joost, hartelijk dank voor je bijdrage. Op www.rechtspraak.nl zijn diverse uitspraken te vinden onder de zoekterm "gebruikelijk loon". Die van rechtbank Breda heb ik bijgevoegd in pdf. Ook al kan je vraagtekens zetten bij de manier waarop de omzet in casu werkelijk gegenereerd wordt (door de DGA of door hem en anderen), cruciaal is m.i. dat een PH die alleen een DGA in dienst heeft en die jaarlijks tonnen uit de werk-BV haalt onder de noemer "managementfee", daarvan volgens de fiscus 70% na aftrek van kosten moet aanmerken als DGA-loon. Want managementfee is nu eenmaal een beloning voor verrichte arbeid en met maar 1 werknemer is het wel duidelijk aan wie die arbeid en beloning moeten worden toegerekend. Het managementfeebedrag moet uiteraard wel zakelijk zijn, dus niet te laag, maar ook niet te hoog. M.i. kan je in bepaalde gevallen nog een heel gat tussen managementfee en DGA-loon creëren, door o.a. te stellen dat de PH zelf ook een beloning moet krijgen om een financiële buffer te kunnen vormen voor ondernemingsrisico's (o.a. bestuurdersaansprakelijkheid!) die zij in 1e instantie zelf - en dus niet haar DGA - loopt. Vergelijk het maar met wat een kleine werkgever wil overhouden aan de omzet die een werknemer voor hem maakt. DGA.loon.rbBreda.2007.08.07.afroommethode.pdf
 9. Misschien niet een alternatief waar je nou echt blij van wordt, maar je kan de situatie ook voorleggen aan de fiscus. Onzakelijke loons- en huurverhogingen kunnen namelijk worden aangemerkt als verkapte winstuitdelingen en schenkingen die niet aftrekbaar zijn voor de BV en die daardoor de resultaten van de BV dus ook niet nadelig kunnen beïnvloeden. En omdat de winstuitkeringen niet door de AVA zijn goedgekeurd, moeten ze m.i. door de ontvangende partijen weer worden teruggestort (ik weet hier zelf het fijne niet van). Het voordeel van dit alternatief is dat je de fiscus niet hoeft te betalen, maar zij i.h.a. wel een deskundige & onafhankelijke partij is en zij bovendien heel veel stukken mag opvragen en lastige vragen mag stellen aan de directie én zij ook nog eens beschikt over een heel arsenaal aan dwangmiddelen om de medewerking van de directie af te dwingen. Een dure advocaat in de arm nemen kan altijd nog.
 10. Beste GastonS, ik ben ook benieuwd wat andere fiscalisten zoals Joost ervan vinden. Maar in het 1e bericht van Phoebe staat o.a. dat: "de ene directeur veel meer verdient dan de andere" en ook: "kan dit met een managementfee waarbij PH1 50k per maand rekent?" Als dit laatste gedaan wordt en DGA1 is de enige werknemer van PH1, dan zal de fiscus de afroommethode willen toepassen. Ik neem aan dat je het hier mee eens bent. Of ik de situatieschets juist interpreteer, dus of deze opzet ook werkelijk bedoeld wordt, is een andere vraag. Dus Phoebe, is die 50k na aftrek van beloningen betaald aan de doorverhuurde mensen (zoals ik afleid uit je situatieschets), of moeten die er nog vanaf?
 11. GastonS, Ik haal de afroommethode erbij omdat Phiebe (Phoebe) het heeft over managementfees. Als het de bedoeling is om onder deze noemer 50k per maand naar PH1 te harken en als alleen DGA1 hierbij in dienst is, loopt DGA1 m.i. een zeer grote kans dat de fiscus met toepassing van de afroommethode 420k per jaar als gebruikelijk loon aanmerkt. Dit is niet het geval als DGA1 samen met de andere DGA en andere werknemers in de werk-BV zit. Precies om de reden die jij aangeeft. Ik begrijp nu overigens dat die anderen misschien wel helemaal geen werknemers zijn. Phoebe, wat bedoel je met: "Nog een paar kleine opdrachtjes erbij en dan lopen we geen risico meer"? Als je doelt op het voorkomen van een verkapt dienstverband, dan zou het nog wel eens zeer de vraag kunnen zijn of je op deze manier geen risico meer loopt. Want bijvoorbeeld jaar in jaar uit 90% omzet behalen bij 1 opdrachtgever neigt wel heel erg naar een dienstverband. Uiteraard moeten voor het aanmerken van een bepaalde situatie als wel/geen dienstverband alle feiten en omstandigheden in aanmerking worden genomen, zoals bijvoorbeeld ook eigen investeringen en de gerichtheid op het werken voor meerdere afnemers en de feitelijke vrijheid hiertoe hebben. Laat de situatie beoordelen door een deskundige.
 12. Merkwaardige situatie: samen een werk-BV, maar niets delen. Waarom dan überhaupt iets in 1 werk-BV willen stoppen? Of mis ik iets? Hoe dan ook, als je de boel gescheiden wilt houden en als DGA1 niet (maximaal) 52% IB wilt aftikken over 12 x 50 = 600k x 70% = 420k gebruikelijk loon volgens de afroommethode (kort door de bocht-versie), maar bijvoorbeeld slechts over 150k (afroommethode n.v.t. en 150k in loondienst is reeël), dan moet je in ieder geval het dienstverband van DGA1 ook in de werk-BV stoppen en als werk-BV 2 gescheiden administraties voeren, zodat er 2 profitcentres zijn waarvan je de winst kunt toekennen aan één soort aandelen. De aandelen van de werk-BV moeten daartoe verletterd worden en de statuten van de werk-BV moeten worden aangepast voor de gewijzigde winstrechten. Bijvoorbeeld aandelen A geven uitsluitend recht op winst van profitcentre1, aandelen B alleen recht op winst van profitcentre2.
 13. Beste Joop, Je ontwerp ziet er leuk uit. Bijna net zo leuk als dat van John Bakker, de PAL-V ( zie www.pal-v.com ). Dit ding heeft al gevlogen en zou in 2012 op de markt moeten komen. Misschien kunnen jullie samen de marktintroductiedatum vervroegen?
 14. Beste J. Haan, Ik ben ook fiscaal jurist, heb hetzelfde wensenlijstje als Mr. Bitaktus en ben ooit begonnen met het maken van een timesheet in excel. De huidige versie is tegelijkertijd ook klantenlijst en toont on-screen en op 2 a 3 A4tjes behalve een overzicht van de werkweek o.a. ook realtime de totaalomzet in € per klant en productiviteit in % van mijn éénpitterskantoor van de actuele werkweek. Zowel voor de declarabele uren als voor de niet-declarabele uren ga ik uit van een werkcodesysteem dat alle relevante werksoorten onderscheidt, maar zodanig beperkt en intuïtief is, dat het in no-time in je kop zit, zodat je bijna nooit meer iets hoeft op te zoeken. Je kan er per persoon 3 uurtarieven in kwijt (hoog/midden/laagtarief) en ook aan de klant door te berekenen kosten (griffierecht e.d.). Zelf schrijf ik in veelvouden van 6 en 3 minuten. De begin- en eindtijd voer ik daartoe in decimalen in. Daar ben je heel snel aan gewend. Voor het omzetten van de wekelijkse timesheets tot maandelijkse OHW-overzichten en individuele declaratieoverzichten/ notaspecificaties per klant, heb ik een logboekformulier ontwikkeld waarop je ook je bevindingen en acties naar aanleiding daarvan noteert. Het omzetten gaat via simpele sorteeropdrachten en wat knip en plakwerk. Dat kost maar weinig tijd en het voordeel ervan t.o.v. software die dit automatisch doet, vind ik dat je precies weet waar je mee bezig bent en foutjes in de invoer o.i.d. heel simpel kunt herstellen met basiskennis van Excel. Het tijdregistratiesysteem maakt deel uit van een groter geheel waartoe inmiddels ook uurtarievencalculators, een tijd-/omzet-/kosten-/cashflow-maand&jaarbegroting, een jaarplanning, een aangiftewerkvoorraadmonitor en een facturatiemodule behoren. Met misschien nog wat kleine aanpassingen hier en daar volgens mij het ideale pakket voor de zelfstandig opererende MKB-fiscalist. Als het je wat lijkt, kan je een keer komen kijken. Groet, Jan
 15. Beste ErwinvM, hartelijk dank voor je reactie op mijn vraag. Maar de stamrecht-BV heeft kort na ontvangst van de gouden handdruk soms helemaal nog geen prestatie geleverd die vergelijkbaar is met die van een externe verzekeraar. Ik krijg bijvoorbeeld met enige regelmaat klanten, of hun boekhouders over de vloer die hun gouden handdruk al wel in een BV hebben geparkeerd, maar die vervolgens nog (advies over) een stamrechtovereenkomst, berekeningen en akten van geldlening moeten hebben. Vaak op het moment dat de 1e jaarrekening over het afgelopen jaar moet worden opgesteld. In dat geval valt er mijns inziens heel wat voor te zeggen om tenminste een flink deel van de kostenopslag aan te merken als dotatie aan een voorziening voor de kosten van het genoemde voorzienbare advies- en beheerwerk e.d. Verder zie ik ook met grote regelmaat stamrecht-BV's die structureel verlies maken, doordat het beleggingsrendement lager is dan de beheerskosten (geldt vooral voor gouden handdrukken t/m 100K die zijn belegd in aandelen). Ik vind het daarom zeer verdedigbaar dat zo'n BV daarop anticipeert en direct begint met het vormen van een voorziening voor dergelijke voorzienbare beheerskosten. Al met al zie ik dus genoeg aanleiding om de kostenopslag in veel gevallen te transformeren tot een dotatie aan een voorziening, zodat er geen VPB over hoeft te worden betaald in jaar 1. Ik heb er overigens nog geen discussies met de fiscus over gehad, maar heb het dan ook nog nooit aan haar voorgelegd. Want de fiscus reageert toch nooit zoals je wilt op pleitbare standpunten waar ook weer wat tegenin te brengen is..
 16. Beste Delaware, Voordat je kapitalen gaat investeren in de ontwikkeling van een kunstwebsite, kijk eens op Artsight.nl. De site staat volgens mijn zeer betrouwbare bron te koop. De bezitter kan je vast ook alles vertellen over wat er allemaal komt kijken bij een rendabele exploitatie van een kunstsite.
 17. Ik vraag me toch af of die kostenopslag in jaar 1 direct als opbrengst moet worden geboekt. Volgens mij valt er zeer zeker wat voor te zeggen om een voorziening te vormen voor advieskosten inzake het beheer van het stamrecht die je aan ziet komen. Maar goed, ook ik ben geen accountant. Overigens nemen accountants vaak een bedrag op de balans op wegens nog te betalen accountantskosten voor werk dat pas het jaar daarna plaatsvindt. Volgens mij mag je dit alleen doen met reeds ontvangen maar nog niet betaalde nota's. Nog niet gefactureerde maar wel voorzienbare uitgaven, moet je mijns inziens dus aanmerken als een voorziening. Verder adviseer ik je, Nirone, om de opstelling van de stamrechtovereenkomst over te laten aan een specialist en zelf te volstaan met het aan hem/haar kenbaar maken van je wensen en je in te lezen in het onderwerp (o.a. op HL) zodat je goed kunt sparren. Scheelt je gewoon enorm veel tijd en onzekerheid. Want vanwege het vele "huisvlijt" van boekhouders e.a die zich niet laten hinderen door hun beperkte kennis op dit gebied, kijkt de fiscus i.h.a. zeer kritisch naar stamrecht-BV's en slaat ze haar slag als de boel rammelt. En dan kan ook een professional je vaak niet meer uit de brand helpen.
 18. De aard van de oplossing hangt meestal af van de aard van het probleem. En uiteraard heeft iedere oplossing zijn voor- en nadelen. Het is logisch dat je kiest voor die oplossing die volgens jou per saldo de meeste toegevoegde waarde biedt. Cruciaal lijkt me in jouw geval het antwoord op de vraag: "Hoe groot is de kans dat de grote klant vertrekt en wat betekent dat voor mijn bedrijf?" Als die kans groot is en de klant is van levensbelang voor je bedrijf, lijkt het mij van groot belang hier z.s.m. een solide oplossing voor te vinden. Niets is dan zo hachelijk als het te laten bij wat mondelinge toezeggingen.
 19. Beste Mr. Money, Allereerst gefeliciteerd met de florerende business! De juiste opzet hangt af van wie wat inbrengt. Als die vriend vooral wil participeren omdat hij van jou heeft gehoord hoe zo'n goeie business het is, zou ik sowieso erg uitkijken met het aangaan van een VOF. Want zoals je al schrijft, je moet er wel veel uren in stoppen. Wil hij dat ook? Ook als de zaken opeens slechter gaan? Als het met die vriend wel goed zit, dan kan je een VOF aangaan en alle afspraken vastleggen in een VOF-contract. Als het de bedoeling is dat hij alleen meedeelt in de jaarwinst, dus niet in de meerwaarde die de onderneming in de loop van de tijd kan gaan bevatten (stille reserves, goodwill), dan kan je dit regelen door je die meerwaarde voor te behouden. Als je dat niet doet, dan staak je fiscaal gezien de helft van je onderneming (bij 50/50 winstverdeling) en moet jij daar in het jaar dat hij gaat participeren over afrekenen. Je kan ook afspreken dat hij pas t.z.t. mag meedelen in de meerwaarde en de daarvoor geldende vergoeding dan al of niet mag betalen in (al of niet winstafhankelijke) termijnen. Hoe groter de relevante bedragen, hoe meer het de moeite waard is om hiervoor een maatwerkoplossing te bedenken. Elke oplossing heeft zijn eigen fiscale gevolgen. Wat die jaarwinstverdeling betreft, kan je afspreken dat die in 3 stappen wordt verdeeld: 1) arbeidsbeloning (uren x uurtarief), 2) rentevergoeding geïnvesteerd kapitaal (%), 3) overwinst (bijv. 50/50). Belangrijk is ook dat je vastlegt wat er gebeurt als één van beiden (tijdelijk) arbeidsongeschikt raakt. Daarom is het erg aan te raden een deskundige erbij te betrekken. Dat kost weliswaar wat, maar dat scheelt een enorme hoop ellende als er zich later ruzies of rampen mochten voordoen.
 20. Als je software-expertise niet superexclusief is, kan je een samenwerkingsverband proberen aan te gaan met een paar conculega's van soortgelijke omvang. In de overeenkomst moet je dan wel zaken vastleggen over het weer uit elkaar gaan en de voorwaarden voor het overnemen van andermans klanten. Sommige dienstverleners richten voor de samenwerking/waarneming zelfs speciaal een gezamenlijke BV op die enkele werknemers in dienst heeft die als waarnemers kunnen fungeren. Uiteraard moet je met die werknemers dan goede concurrentie-/relatiebedingen afspreken. Daarnaast valt te denken aan het opleiden van een interne kracht (werknemer van de klant). Daarmee loop je misschien het risico dat je deze klant op termijn alsnog verliest (ze kunnen het immers intern oplossen), maar tot die tijd kan je er hierdoor mogelijk wel extra aan verdienen. Als je het merendeel van je omzet bij de betreffende grote klant behaalt, is je bedrijf door hem laten inlijven als zelfstandige business-unit ook een optie, al gaat dat wel erg ver.
 21. Als er elementen in het evenement zitten die aansprakelijkheidsrisico's met zich meebrengen (bungeejumpen bijvoorbeeld), zorg er dan voor dat iedereen die hier aan mee doet vooraf een verklaring ondertekent dat hij op eigen risico mee doet e.d. Verder: hoe professioneler je het aanpakt, hoe eerder je zal worden aangesproken als er wat mis gaat. Want van een professional wordt nou eenmaal meer verwacht dan van een amateur. Als het zeer waarschijnlijk een leuk bedrag oplevert, zal het fiscaal al snel interessanter zijn om het te beschouwen als onbelast incidenteel bijkomstig voordeel van je hobby, dan als inkomsten uit arbeid (resultaat uit overige werkzaamheid). Het is dan slimmer om je niet in te schrijven. Als het kleinschalig en eenmalig is, is dat ook helemaal geen verplichting.
 22. Ik zou het voor alle zekerheid moeten nakijken, maar er is onlangs jurisprudentie verschenen over een soortgelijke situatie. In dat geval oordeelde de rechter volgens mij dat er geen sprake was van het verlenen van managementdiensten vanuit de holdings, maar van werkzaamheden waarvoor de vrijstelling ook gold. Het ging om medici, dacht ik. Dus om typisch vrije beroepsbeoefenaren werk, waar zo goed als geen algemeen managementwerk aan te pas komt. Is er in de onderhavige casus ook sprake van een dergelijke situatie, misschien voorkom je dan al een hele hoop discussie door de fee geen "managementfee" te noemen, maar "specialistenfee" (te lezen als: fee voor de activiteit waarvoor de BTW-vrijstelling geldt). Los daarvan vind ik het vaak een beetje onzinnig om te verlonen vanuit meerdere holdings. Zeker als er in de werk-BV óók nog een personeelsadministratie wordt gevoerd. Of dit moet fiscaal toch voordeliger zijn, bijvoorbeeld als de participant zijn participatie in de werk-BV heeft gefinancierd met een lening in zijn holding. Want anders heb je in de holding geen winst waar je de rente op de lening vanaf kunt trekken. Maar ook dan zal je het overigens net als bij een VOF met je mede-participanten van te voren willen hebben over ieders input en de beloning die daar tegenover staat. Dus het hele beloningsverhaal is toch al geen zaak van elke individuele holding, maar van alle participanten gezamenlijk. Laat dat dan ook maar zo terugkomen in de formele opzet. Is wel zo duidelijk.
 23. Beste Frank, Een EMZ of VOF kan fiscaal (financieel) voordeliger zijn dan een BV als je geen/weinig winst kunt oppotten, of als je winst van jaar tot jaar sterk schommelt. Als IB-ondernemer heb je dan namelijk meer mogelijkheden om zo weinig mogelijk belasting te betalen dan als DGA met een BV. Als je jezelf als DGA bijvoorbeeld wettelijk gezien een gebruikelijk loon moet toerekenen van E 40.000, terwijl je BV op dat moment maar E 20.000 winst maakt vóór aftrek van deze arbeidsbeloning, dan betaal je als DGA al snel E 10.000 inkomstenbelasting, terwijl je als EMZ na aftrek van alle ondernemersfaciliteiten over die E 20.000 winst misschien helemaal geen inkomstenbelasting zou betalen. Het zal best dat een BV voor jou commercieel aantrekkelijker wordt richting grotere potentiële klanten. En dat je met een BV minder aansprakelijkheidsrisico's loopt als je personeel in dienst hebt, is meestal ook waar. Als het fiscaal ook nog eens voordeliger is, is de conclusie dus helder: de BV in. Maar het wordt een stuk lastiger om een keuze te maken als een BV voor jou slechts bij een gunstig (maar zeer onzeker) scenario fiscaal / financieel voordeliger is en er niet echt andere dringende redenen (commercie en aansprakelijkheidsrisico) zijn om over te gaan tot een BV. Daarom is het advies wel/geen BV altijd een kwestie van maatwerk en zal je op fora zoals HL dan ook nooit een volledig antwoord op deze vraag kunnen krijgen. Tenminste niet van mij. ;D
 24. Beste mr. Bitaktus/Johan , In alinea 3 van mijn 1e bijdrage geef ik juist aan dat de vraag: wel/geen holding-BV boven de werk-BV mijns inziens een hoofdzaak is, i.p.v. een bijzaak zoals Joost dat in zijn column stelt. Want ook al loop je als ondernemer met één BV minder risico dan met een éénmanszaak, met slechts één BV hou je nog altijd behoorlijke risico's over. Vandaar dat men ook wel zegt: "Eén BV is geen BV". Anders dan Louis heb ik overigens niet de ervaring dat ondernemers sowieso vaak denken dat een BV fiscaal voordeliger is. Vooral starters, ook de veelverdieners, hikken vaak toch aan tegen de advies-, begeleidings- en oprichtingskosten en de (kosten van de) extra administratieve verplichtingen. En aangezien het aansprakelijkheidsrisico vrij abstract is (niet direct te vertalen in een concreet bedrag per jaar o.i.d.), moet het fiscale plaatje er na aftrek van deze kosten dus echt goed uitzien, wil men aan een BV beginnen. Daarom moet je als fiscalist op basis van je ervaring al van tevoren een schatting kunnen maken van het fiscale voordeel van een BV in het individuele voorliggende geval, zonder dat je hiervoor enorme berekeningen moet maken. Dat doe je mijns inziens met behulp van de vragen die ik eerder opsomde. Pas als de antwoorden op die vragen niet al een duidelijk beeld opleveren, dan is het veelal de moeite en het geld waard om uitgebreide berekeningen te maken, voordat je de knoop doorhakt. Maar niet iedere ondernemer valt hiervan te overuigen. Los daarvan moet er altijd aandacht worden besteed aan de niet-fiscale voor- en nadelen e.d., zoals de aansprakelijkheidsrisico's. En dan bij voorkeur in de vorm van een schriftelijk stuk. Maar dat spreekt welhaast voor zich.
 25. Een heel aardig artikel, maar ik vind dat de kernvraag toch niet echt helder wordt beantwoord. Wat mij betreft is dat: "Waar moet je naar kijken voor het antwoord op de vraag: voor wie is een BV onder welke voorwaarden fiscaal interessant?" Hieronder volgen mijn commentaar en antwoord. Hét fiscale voordeel dat je van een BV kunt hebben, bestaat mijns inziens uit: a. het beperken van de belastingdruk over de jaarwinst, doordat je deze onder bepaalde voorwaarden niet geheel als loon aan jezelf hoeft te laten uitkeren, b. het beperken van de belastingdruk over de niet als loon uitgekeerde jaarwinst door dit deel langdurig in je BV te laten zitten en c. het beperken van de belastingdruk over de winst die incidenteel wordt behaald met de verkoop van één of meer zelfstandige onderdelen, door deze in een dochter-BV onder te brengen en de winst bij verkoop van aandelen in die dochter-BV langdurig in je BV te laten zitten. Het fiscale voordeel van een BV zit hem dus met name in het langdurig kunnen uitstellen/beperken van de belastingheffing door geld op te potten in je BV. Bij een enkelvoudige BV loop je dan het risico dat deze opgepotte winst bij een (plotselinge) omslag van de resultaten uiteindelijk toch ten prooi valt aan schuldeisers. Bijvoorbeeld als de BV een enorme claim aan zijn broek krijgt waarvoor hij niet verzekerd blijkt te zijn. Verder kan je met slechts 1 BV geen gebruik maken van optie c, terwijl menig ondernemer er juist op uit is om iets op te bouwen wat hij later voor veel geld kan verkopen, zodat hij daarmee weer andere leuke dingen kan gaan doen dan belasting betalen. Dus voor het advies wel/niet de BV in moet allereerst de vraag worden gesteld: welk bedrag denk je jaarlijks te kunnen oppotten, hoe lang denk je dat te kunnen en willen doen en welk bedrag aan meerwaarde denk je bij verkoop te kunnen realiseren? Dit mis ik in het verhaal van Joost. En ook dat dit het doorrekenen van een aantal scenario's (bijvoorbeeld 3) vergt, waarbij met name heel veel aandacht moet worden besteed aan de financiële privé-situatie (o.a. bestaand en gewenst uitgavenpatroon en inkomsten partner). Als je begint met de hiervoor vermelde vragen, is na een 1e gesprek soms geen uitgebreid en kostbaar adviestraject meer nodig om tot een oordeel te komen. Bijvoorbeeld in het geval van een medisch specialist die jaarlijks E 300.000 winst maakt, maar ook gewend is om die elk jaar helemaal te consumeren. Een BV heeft in zo'n geval fiscaal niet zoveel fiscaal voordeel. De keuze wel/geen BV zal dan vooral moeten worden gemaakt op andere gronden. Bij een zuinige jonge ondernemer die solide bedrijfswinsten behaalt, die nog lang wenst door te gaan én die niet al te hoge woonlasten, een gematigd consumptiepartoon en een verdienende partner heeft, kan een BV daarentegen al interessant zijn bij een een structureel winstniveau van E 85.000. Zeker als zaken als levensloopregeling e.d. worden meegenomen. Welk bedrag bedrag aan belastingbesparing interessant is, is overigens vooral een kwestie van persoonlijke smaak. Temeer omdat de hoogte van het bedrag sterk afhankelijk is van wat men er voor moet doen en moet laten. De vraag: wel/geen BV is er daarom vooral één die de ondernemer zelf moet beantwoorden. Zij het bij voorkeur aan de hand van de plussen/minnen en haken/ogen van een aantal scenario's die in overleg met hem zijn opgesteld door een fiscalist.
EN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept