Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
GastonS

toch NIET!: niet-zelfstandige werkruimte huurwoning op te voeren als kosten

Recommended Posts

Hai Jantax,

 

Dus als ik het wel heb is het geen vereiste een huurcontract af te sluiten als ondernemer? In je belastingaangifte het huurrecht rekenen tot het ondernemingsvermogen volstaat?

 

Iets anders. Stel je woont samen en de relatie crasht. Vriend/ vriendin vertrekt, en jij blijft als zzp'er over. Tot de breuk werd de huur min of meer gedeeld, daarna komt die helemaal voor jouw rekening. Laten we zeggen dat de relatie eindigt in in maart 2010. Verder geldt: zowel voor als na het vertrek van partner wordt een redelijk deel vh huis (ca 22 procent, wat enige ongenoegen oplevert bij partner, maar dit terzijde) gebruikt als werkruimte door zzp'er.

 

De vraag is nu: kan van jan t/m maart een deel van de door ZZp'er betaalde huur (ca 2/3 de betaalde ik) opgevoerd worden als aftrekpost minus de 1,3 % maal de WOZ-waarde? En de overige maanden de volle mep minus de 1,3 % WOZ-waarde?

 

Dank alvast.

 

groeten,

 

Kees10

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hoi Kees10, als jij de officiële huurder bent en het enkel gaat om een geheel gemend gebruikte woning (dus geen perceel met een geheel zakelijk gebruikte bedrijfshal + 1 zakelijk gebruikt kamertje in de woning), dan mag je de hele huur aftrekken en moet je inderdaad het bruto huurwaardeforfait aangeven over de hele woning, dus 1,3% x WOZ-waarde.

 

Over de bijdrage van je vriendin voor het privé-gebruik kun je van mening verschillen. Enerzijds zou je zeggen dat het tot je bedrijfsopbrengsten behoort, vergelijkbaar met iemand die een vakantiewoning tot zijn ondernemingsvermogen rekent en ook opbrengsten geniet uit de verhuur ervan aan derden. Anderzijds valt te verdedigen dat dit een onbelaste privé-opbrengst is, omdat het betrekking heeft op het privé-gebruik van de woning en hiervoor al het bruto huurwaardeforfait in aanmerking moet worden genomen. Ik neig sterk tot het laatstgenoemde standpunt. Ook omdat als je het vergelijkt met een auto van de zaak die je voor nevenwerkzaamheden buiten die zaak om gebruikt, dit nevengebruik vanuit die zaak gezien kwalificeert als privé-gebruik.


Douwes Fiscale Diensten: Meester in Fiscaal Maatwerk www.douwesfiscalediensten.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hallo Jantax,

 

Bedankt, helder denk ik.

 

Tja, officiele huurder. De case is: een jaarcontract op beider naam dat afliep medio 2010. Sindsdien de jure op mijn naam. De facto woonde ik alleen en betaalde ik de volledige huur sinds april 2010. Partner schreef zich 1 april 2010 in in een andere woning.

 

Waar kijkt een inspecteur naar? Wordt dat in redelijkheid benaderd? Of wordt strikt de officiele lijn gekozen: u bent pas sinds medio 2010 de enige huurder, en derhalve mag pas vanaf dan het huurrecht tot het ondernemingsvermogen gerekend worden.

 

Stel per medio 2010: geldt dan 6*de maandhuur - 1,3*WOZ? Of wordt de laatste factor ook gereduceerd met de helft?

 

Dank alvast.

 

groet,

 

Kees10

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hoi Jantax,

 

Zie nu dat je eigenlijk mijn vraag in zekere zin al beantwoord hebt aan Stinkywinky, 10 mei 2011. Excuus, had beter moeten lezen.

 

Het punt is dat, ook al gebruikte ik in 2009 en 2010 22 procent van de woning:

 

- huurrecht in aanslag 2009 niet is gerekend tot ondernemingsvermogen.

- tot medio 2010 huurcontract op twee namen stond. Derhalve was ik niet de enige huurder.

 

Voor 2009 zal ik denk ik gewoon mijn verlies moeten nemen? De grondslag voor heretikkering is dan de wijziging in de huursituatie: vanaf medio 2010 de enige huurder. (waardoor ik ook zou kunnen aanvoeren dat er meer ruimte is voor eigen onderneming, maar puur gelet op het deel vd woning dat gereserveerd was en is voor werken, is dat niet echt het geval)

 

Dan nog even de uitspraak van rechtbank Arnhem: http://jure.nl/bl2190

 

Op deze mogelijkheid, om het huurrecht te rekenen tot het ondernemingsvermogen, ben ik door geen adviseur die ik ooit heb geraadpleegd voor mijn aangifte gewezen. Wel maakten ze mij duidelijk: werkruimte is weliswaar flink,maar niet zelfstandig. Dus geen aftrek.

 

Ik heb daar recentelijk een consulent op aangesproken. Zijn reactie is Kafka waardig: wetgever kan ondertussen eea hebben aangepast, of van plan zijn eea te passen. Rechter Arnhem deed een uitspaak over 2005. We hebben het nu over 2009/ 2010. Wat 2011 gaat brengen: dat weet niemand. Dus reken nergens op.

 

beste groet,

 

Kees10

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kees10, ik ben wel benieuwd van welke soort adviseurs je tot dusverre gebruik hebt gemaakt: boekhouder, accountant, CB-belastingconsulent, CB-belastingadviseur, FB-belastingadviseur, fiscaal jurist (mr.), fiscaal econoom (drs.), of nog iets anders? Want de laatste 3 genoemde categorieën adviseurs plegen zich veelal fulltime bezig te houden met fiscale zaken, dus die hadden het moeten weten. Voor de andere "adviseurs" zijn belastingzaken meestal niet meer dan een bescheiden nevenactiviteit naast het samenstellen van jaarrekeningen, dus daar moet je gewoon niet al te hoge fiscale verwachtingen van hebben.

 

Of de belastingplichtige uit de Hof Arnhem-zaak ook gebruik heeft gemaakt van een adviseur, valt niet op te maken uit de uitspraak. De belastingplichtige had in ieder geval wel de ballen om het gechil zelfstandig voort te zetten. En de rechter liet vervolgens zien hoe je professioneel omgaat met zo'n fiscaal vraagstuk: netjes alle stappen doorlopen en de wetsartikelen (en uitspraken van betrokken partijen) daarbij op een goudschaaltje wegen als dat nodig is. Dat kost soms nogal wat werk en kan dus lang niet altijd uit, maar in dit geval loonde het voor belastingplichtige zeer de moeite.

 

Veel types die zich bezighouden met belastingzaken, volgen echter liever de grote-stappen-snel-thuis-methode (op basis van oude kennis en onderbuikgevoel iets roepen wat aannemelijk klinkt), of varen blind op media waar alles in Jip & Janneke-taal wordt opgedist, maar waarin een goede juridische onderbouwing nogal eens ontbreekt. Vaak gaat dat goed, of komt men daar mee weg, maar soms valt zo'n "adviseur" door de mand en weten zijn klanten opeens waarom zijn uurtarieven en nota's zo aangenaam laag zijn. Goede raad vergt immers expertise + tijd en is dus duur. Helaas, het is niet anders.

 

Gelukkig loont het voor impactvolle fiscale vragen vrijwel altijd de moeite om een expert in te huren. Ook kleine ondernemers doen er dus goed aan om voor die fiscale vragen rechtstreeks een echte fiscalist te raadplegen. Vragen inzake werkruimte in de woning behoren ook tot die categorie.


Douwes Fiscale Diensten: Meester in Fiscaal Maatwerk www.douwesfiscalediensten.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hoi Jantax,

 

Het kan misschien allemaal nog erger. Een vriend van mij trekt al jarenlang 28 procent van zijn huur af van zijn omzet. Nu leest hij dat hij het huurrecht tot zijn ondernemingsvermogen kan rekenen. Een rekensom leert dat dat hem een veel grotere aftrekpost oplevert: scheelt zo'n 4000 euro pj.

 

De belastingdienst zegt hem dat hij een keus heeft gemaakt en niet meer kan switchen.

 

Zelfs niet voor het lopende belastingjaar.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mijn vraag gaat over mijn kosten voor mijn kantoor. Ik zou die graag opvoeren als bedrijfskosten, maar wil zeker weten dat ik aan de voorwaarden voldoe.

 

De kamer (15m2) die ik sinds 2004 huur gebruik ik sinds dit jaar volledig als werkruimte: er staat een groot bureau en in de kasten staan spullen voor mijn bedrijf. Ik werk er samen met stagiaires. Slapen kan daar niet. De ruimte is afsluitbaar met sleutel en bovendien apart verhuurbaar (ik heb de ruimte eerder onderverhuurd). Ik verdien er minimaal 70% van mijn inkomen.

 

Daar staat tegenover dat de kamer onderdeel is van een onzelfstandige woning (7 kamers met gemeenschappelijke ruimten), geen eigen toilet heeft (wel wasbak), en mijn vriendin een andere kamer huurt in die woning waar we slapen. Ook de gemeenschappelijke ruimte is groot genoeg voor gezelligheid en vertier.

 

Ik ben bekend met de regels die de Belastingdienst hanteert. Ik vraag mij af of ik in de bovengenoemde situatie voldoe aan de eisen. Tegelijkertijd zie ik ook dat de Wet het betreffende werkruimte niet altijd eens is met de Belastingdienst. Zie bijvoorbeeld de jurisprudentie waaronder http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BL2190. Mijn vragen zijn dus als volgt:

 

1. Klopt het dat de kamer waarin ik werk voldoet aan de eisen voor bedrijfskosten omdat die voldoet vanwege de verhuurbaarheid?

2. Kan ik alle huurkosten (incl. servicekosten en inrichitng) voor die kamer opvoeren als bedrijfskosten?

3. Moeten mijn vriendin en ik ons daarvoor registreren als fiscale partners?

4. Hoe is de uitspraak van de rechter dat het huurrecht tot het ondernemingsvermogen gerekend mag worden, van toepassing op mijn situatie?

Share this post


Link to post
Share on other sites

LukasV, lees de voorgaande bijdragen in dit topic en je weet precies wat wel en niet mogelijk is. Laat één ding duidelijk zijn: als je het gehuurde tot je ondernemingsvermogen rekent (en ook kunt rekenen), dan heb je niets meer van doen met de regels voor werkruimte in de woning die tot het privé-vermogen behoort.

 

Kees10, die vriend van jou kan heretiketteren als er zich een bijzondere omstandigheid voordoet die heretikettering rechtvaardigt. Die bijzondere omstandigheden kan hij misschien zelf wel creëren. Hij kan e.e.a. het beste aanpakken in overleg met een terzake kundige fiscalist, want in dit soort zaken is het ook zeer belangrijk hoe je e.e.a. aan de fiscus "verkoopt".


Douwes Fiscale Diensten: Meester in Fiscaal Maatwerk www.douwesfiscalediensten.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ik heb met veel interesse dit topic gevolgd. Inmiddels de tijd gevonden om één en ander uit te zoeken, maar ik zit met wat vragen. Wie weet raad?

 

De situatie

 

Op 01-01-2008 ben ik gestart met mijn onderneming in mijn vorige huurwoning.

 

Voor 01-01-2008 was het zakelijk gebruik van mijn werkkamer minder dan 10%, waardoor het verplicht privévermogen is. Tijdens de start op 01-01-2008 werd het gebruik meer dan 10% zakelijk én was de oppervlakte ook meer dan 10% van de woning. Daarom wil het ondeelbare huurrecht per 01-01-2008 'switchen' naar mijn ondernemersvermogen (JanTax, antwoord #45). Hoewel de aangifte over 2008 al definitief is, zal ik verzoeken om een ambsthalve vermindering.

 

Halverwege 2009 ben ik verhuisd naar mijn huidige huurwoning. Hier voldoe ik wederom aan alle eisen. Het wijzigen van mijn aangifte over 2009 / 2010 is wat eenvoudiger, omdat deze nog niet definitief zijn.

 

Kosten en correcties

 

Ik wil de volgende punten opvoeren als bedrijfskosten:

 

[*]Huurkosten

[*]Gemeentelijke heffingen (afvalstoffenheffing, rioolheffing)

[*]Waterschapsbelasting

[*]Inboedelverzekering

[*]Kosten gas, licht en water

[*]Inrichtingskosten

 

Dit wil ik corrigeren met:

 

[*] Huursubsidie

[*]1,3% WOZ waarde (percentage 2010)

 

Mijn vragen

 

[*] Kan een huurrecht in waarde stijgen?

[*] Dien ik mijn kosten te corrigeren met ontvangen huursubsidie?

[*] Kan ik de kosten inclusief BTW opvoeren?

 

Handige links

 

[*]Bijtelling privé-gebruik woning 2011

[*]Bijtelling privé-gebruik woning 2010

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Volgens mij is de topic helder, behalve dan de BTW.

 

Stel het huurrecht wordt als ondernemingsvermogen geëtiketteerd. Uiteraard alleen wanneer dit is toegestaan en het huurrecht keuzevermogen is (meer dan 10% wordt gebruikt voor de onderneming, hoe dit te berekenen is nog niet uitgekristalliseerd).

 

Alle kosten samenhangend met het huurrecht, dus huur, gas, water, licht, gemeente belastingen, verzekeringen, kunnen dan in aftrek worden genomen van de zakelijke omzet. Wel geldt er een bijtelling bij het IB inkomen van het huurwaarde forfait.

 

Nu is het volgens mij zo dat je mag kiezen ofwel de gehele kosten (incl. btw) in aftrek te brengen op de zakelijke omzet. Ofwel de kosten af te trekken en de btw te verrekenen met btw die je zelf moeten betalen. Maar over het laatste ben ik niet zeker.

 

Ik hoop dat iemand helpt, want dan is dit topic compleet, en ben ik zelf ook geholpen!

 

Gr,

Josef

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dan nog een vraag. In dit topic wordt steeds uitgegaan van een huurwaarde forfait van 1.3%. Echter, in deze tabel http://www.eigenhuis.nl/content/1758/hypotheken-financien/belastingen/2100/tabeleigenwoningforfait.pdf dat het voor de meeste huizen om een bedrag van 0,6 % van de WOZ waarde gaat. Of mis ik hier iets?

 

Gr,

 

Josef

Er zijn twee tabellen voor het eigenwoningforfait: een voor 'normale woningen' en een voor woningen die tot het ondernemingsvermogen behoren.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jongens en meisjes,

 

Laatste vraag. Iemand ervaring met de belastingdienst en deze aftrekpost?

 

Laten we eerlijk zijn, dit is toch de ultieme ZZP aftrekpost. De meesten van ons zullen nog niet zo rijk zijn voor een koophuis en werken deels vanuit huis!

 

In mijn geval levert het een belastingbesparing van zo'n 6K op!!

 

De belastingdienst zal toch gewoon de wet moeten toepassen? Waar ik bang voor ben is dat ze je toch gaan tegenwerken oid? Of denk ik te negatief over de fiscus (overigens nog nooit problemen met de fiscus gehad, dus spreek niet uit ervaring).

 

Gr,

 

Josef K

Share this post


Link to post
Share on other sites

De belastingdienst zal toch gewoon de wet moeten toepassen? Waar ik bang voor ben is dat ze je toch gaan tegenwerken oid? Of denk ik te negatief over de fiscus?

 

 

Yup, je denkt te negatief over de fiscus. De fiscus is een uitvoeringsinstelling, zij voert het beleid m.b.t. belastingen binnen de kaders van de geldende wet- en regelgeving uit. De opdracht is niet om zoveel geld als mogelijk binnen te harken, de opdracht is om het geld binnen te halen waar zij recht op heeft, en geen stuiver meer.

De geldende jurisprudentie is dat het toegestaan is om gebruik te maken van deze regeling. De uitspraak is geldend recht geworden en daar kun je dus mee werken, binnen de richtlijnen die er voor staan. Als je je daar aan houd kan en mag de Belastingdienst je niet tegenwerken.

 

Je had het ook nog even over de "ultieme aftrekpost". Dat valt in de praktijk reuze mee. Er zijn toch wel veel (deeltijd)ondernemers met een koopwoning die geen gebruik kunnen maken van deze regeling. Ook zijn er veel zogenaamde doe-het-zelvers die hun eigen aangifte verzorgen. Is op zich ook niets mis mee, maar deze regeling wordt niet actief uitgedragen door de Belastingdienst (je vindt hem niet terug op de website - er wordt erg vastgehouden aan de zelfstandige werkruimte met eigen opgang en sanitair die los verhuurd moet kunnen worden). Daardoor blijft de regeling onbekend dus onbemind.

 

Groet!


Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hypotheekrente op het zakelijke deel is dan toch gewoon aftrekbaar als bedrijfskosten?


maak eens een buiteling:

www.saltoadvies.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites

Voor de hypotheeklasten maakt het inderdaad geen verschil op welke wijze deze worden afgetrokken. Maar door zakelijke etikettering van een (zelfstandig) deel van de eigen woning worden wel de kosten van telefoon, internet, energie e.d. aftrekbaar waar ze dat in de geheel privé geëtiketteerde eigen woning niet zijn.


maak eens een buiteling:

www.saltoadvies.nl

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

Kees10, die vriend van jou kan heretiketteren als er zich een bijzondere omstandigheid voordoet die heretikettering rechtvaardigt. Die bijzondere omstandigheden kan hij misschien zelf wel creëren. Hij kan e.e.a. het beste aanpakken in overleg met een terzake kundige fiscalist, want in dit soort zaken is het ook zeer belangrijk hoe je e.e.a. aan de fiscus "verkoopt".

 

Voor wat betreft de "heretikettering van huurrecht als ondernemingsvermogen" het volgende. Mijn inziens is het zo dat:

 

1. Ofwel er is geen sprake van keuzevermogen (het gebruik is zo overduidelijk zakelijk, huurrecht moet ondernemingsvermogen zijn, of zo duidelijk privé, huurrecht moet prove vermogen zijn)

2. Ofwel er is sprake van keuzevermogen.

 

Als er keuzevermogen is, is er een keuze, dat is logisch.

 

Het kan zijn dat je eerst niet vanuit huis werkte, maar dat later wel bent gaan doen. Of eerst verwaarloosbaar uit huis werkte, en later veel meer.

 

Zie ook hier:

 

link

 

Dan nog over het criterium van zakelijk gebruik. Volgens mij gaat het er niet om of er een archiefkast ergens staat, of een buro etc. Dat is nogal 1997. De meeste mensen hebben maar een instrument; de laptop. Waar het om gaat is hoeveel tijd breng je achter je laptop in huis door, en hoeveel inkomen verwerf je daarmee. Althans dat is mijn visie. Het wachten is op jurisprudentie. Dus meenemen in je aangifte, je niet gek laten maken door de inspecteur, en het desnoods op een rechtszaak aan laten komen!

 

Groeten,

 

Josef

 

Edit: link gefixed

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dan nog over het criterium van zakelijk gebruik. Volgens mij gaat het er niet om of er een archiefkast ergens staat, of een buro etc. Dat is nogal 1997. De meeste mensen hebben maar een instrument; de laptop. Waar het om gaat is hoeveel tijd breng je achter je laptop in huis door, en hoeveel inkomen verwerf je daarmee. Althans dat is mijn visie. Het wachten is op jurisprudentie. Dus meenemen in je aangifte, je niet gek laten maken door de inspecteur, en het desnoods op een rechtszaak aan laten komen!

 

Eens. Ik ben geen jurist, maar volgens mij sta je aardig sterk als je stelt dat je 40 uur per week de woning gebruikt om je bedrijf te runnen, daarmee de woning voor 40/168 = 24% zakelijk gebruikt en er dus sprake is van keuzevermogen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zou huren volgens de leegstandswet een belemming kunnen vormen om de huur tot ondernemingsvermogen te rekenen?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Beset Joos & Jantax,

 

Als eerste heel erg bedankt voor jullie waardevolle reacties!

 

Ik wil gebruik maken voor de regeling om de huur volledig zakelijk af te schrijven. Alleen wil ik nu al 100% weten dat ik hiervan gebruik mag maken. Dus een paar vraagjes. Ik ga de nieuwe woning per september huren. Dit komt mooi uit, omdat je de keuze vrijheid om een ruimte zakelijk of prive mag gebruik maar eenmalig is. Dus ik wil de huur + vaste lasten direct 100% zakelijk afschrijven (rekeninghoudend met de 1.4% bijtellingvan de woz-waarde).

 

Wat zijn de spelregels?

 

1. Ik ga +/- 25% van de oppervlakte van de woning zakelijk gebruiken. Dit zijn een bureaukamer en van de zolder maak ik een vergaderkamer en een bibliotheek. (dus: Check!)

 

2. Ik ben zzpér. Afhankelijk van de opdracht zit ik soms 3 dagen vanuit huis te worden, maar soms ook full-time bij de klant. Dit is moeilijk voor te spellen hoe het de komende jaren gaat. Is het een harde eis om minimaal 70% van het komen vanuit de woning te verdienen? Moet je dit met een uren administratie bewijzen? Of mag ik mezelf het voordeel van de twijfel geven?

 

3. Zijn er een andere eisen?

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 9 leden online en 229 gasten

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept