Ga naar inhoud
 • 0

Concurrentiebeding rechten/plichten werknemer?

 • Translate to English
Junior     15 0

Beste iedereen,

 

Mijn vraag gaat over het welbekende concurrentiebeding.

Mijn vrouw is werkzaam bij een bedrijf, en haar contract loopt binnenkort af.

Op dit moment werkt ze 32 uur en heeft ook ruim voldoende werk.

 

Om de een of andere vreemde reden, kreeg ze van haar baas te horen (tussen neus en lippen door), dat de omzet op de locatie niet naar verwachting was en dat zij zal terug vallen naar 16 uur ipv de 32 uur p/week.

Het vreemde is dat de baas wel tevreden over haar is, ze werkt hard en is erg goed in haar vak. Ze krijgt veel complimenten van de mensen in haar directe werkomgeving.

We sluiten niet geheel uit dat er manipulatie in het spel is. Er is werk zat op de afdeling, maar er wordt ook verwacht dat ze 1 a 2 dagen in de week 100km verderop op een locatie gaat zitten omdat daar een werknemer mist. Omdat ze altijd al door heel de regio voor de baas gewerkt heeft en nu eindelijk dr eigen plekje heeft, wilde ze niet ingaan op het aanbod die 1 a 2 dagen elders te gaan werken.

 

Omdat zij momenteel kostwinnaar is, is ze nu dus genoodzaakt om er ander werk naast te zoeken. Ze zou graag als zzp aan de gang gaan, er is werk voldoende.

Nu lopen wij natuurlijk tegen dat lastige beding aan. Ze heeft getekend dat ze 2 jaar op directe of indirecte manier (financiele) schade kan toebrengen aan de werkgever (in het binnenland).

Dit is dus een vrij brede afbakening van het begrip.

 

Nu vroeg ik me het volgende af: Is het mogelijk om dit beding te kunnen laten vervallen. Het is namelijk een feit dat mijn vrouw genoodzaakt is ander werk te zoeken, omdat ze het inkomen nodig heeft. De werkgever heeft haar dus in de situatie gebracht om actief op zoek te gaan naar een andere inkomensbron en daarmee dus ontslag te nemen bij het huidige bedrijf.

 

Daarnaast, als ze als zzp aan de slag gaat, wil ze in een gemeente werken daaruit geen enkel persoon in aanraking is geweest met het bedrijf. Hierdoor kan er toch gezegd worden dat mijn vrouw hierdoor het bedrijf geen financiele schade kan toebrengen, omdat dit bedrijf hier niet werkzaam is.

 

Al met al een lastige situatie, ik hoop dat er mensen zijn die ons de goede richting in kunnen duwen!

 

Bedankt!

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 0
Moderator     20,2k 32 1684

 

Nu lopen wij natuurlijk tegen dat lastige beding aan. Ze heeft getekend dat ze 2 jaar op directe of indirecte manier (financiele) schade kan toebrengen aan de werkgever (in het binnenland).

Dit is dus een vrij brede afbakening van het begrip.

 

Kun je de letterlijke tekst van het beding ook plaatsen? Financiële schade toebrengen, wil nl. niet per se zeggen dat ze niet voor zichzelf mag beginnen. Dat zou eerder slaan op het meenemen van bestaande relaties van haar werkgever.

 

groet

joost


DenariusAdvies.nl: Fiscaal + juridisch advies bij rechtsvormkeuze/-wijziging, VOF, BV, DGA, bedrijfsoverdrachten.

Link naar reactie
 • 0
Junior     15 0

Een werkgever kan niet zomaar verplichten om minder te gaan werken gezien ze een arbeidsovereenkomst heeft. Daar zijn allerlei regels aan verbonden.

Nou de arbeidsovereenkomst loopt dus over een maand af. Het contract wordt dus gewoon aangepast.

Ze krijgt dus waarschijnlijk een nieuw contract aangeboden voor 16 uur. Die wil ze natuurlijk niet tekenen, maarja.. dan zit je in een tweestrijd.

Link naar reactie
 • 0
Junior     15 0

 

Nu lopen wij natuurlijk tegen dat lastige beding aan. Ze heeft getekend dat ze 2 jaar op directe of indirecte manier (financiele) schade kan toebrengen aan de werkgever (in het binnenland).

Dit is dus een vrij brede afbakening van het begrip.

 

Kun je de letterlijke tekst van het beding ook plaatsen? Financiële schade toebrengen, wil nl. niet per se zeggen dat ze niet voor zichzelf mag beginnen. Dat zou eerder slaan op het meenemen van bestaande relaties van haar werkgever.

 

groet

joost

Helaas liggen die gegevens thuis, en ben ik nu niet thuis.. kan het pas vanavond melden!

 

Link naar reactie
 • 0
Junior     15 0

Het duurde even!

Hierbij het artikel van het concurrentiebeding:

De Nederlandse wetgever heeft aangegeven het aangaan van een concurrentiebeding te ontmoedigen. Werkgever deelt deze mening, in die zin dat zij de werknemer geen beperking wenst op te leggen mitsdien de werknemer aan de werkgever geen economische schade toebrengt na beëindiging van het dienstverband. Partijen komen daarom overeen dat de werknemer binnen twee jaar na beëindiging van het dienstverband op geen enkele wijze activiteiten onderneemt, hetzij direct, hetzij indirect, hetzij in het binnen of buitenland, die economische belangen van de werkgever, hetzij direct, hetzij indirect kunnen schaden.

 

Boetebeding

Werknemer is in gebreke door enkele overtreding of niet-nakoming van het bepaalde in de artikelen 14,15 en 16. Werknemer zal aan werkgever een direct opeisbare boete van €4.500,00 per overtreding verbeuren, benevens een bedrag van €450,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt onverminderd het recht van de werkgever om volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Dit was het. Mijn vrouw wil dus voor zichzelf gaan werken in een dorpje waar ze geen enkele klant van haar eerdere werkgever kan afpakken..

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     1,8k 100

Werkgever pleit ervoor geen concurrentiebeding op te leggen, maar ik heb zelden een zwaarder beding gezien dan dit...

 

Buitenland, indirecte schade... Tsjonge. Ik ben geen jurist, maar ik denk dat een rechter dit zo (toch zeker ten dele) van tafel schuift.

 

@iedereen maar vooral de mods: Ik begrijp niet waarom we ingaan op de vraag van TS aangezien dit duidelijk een werknemersvraag is. Ik zou opteren voor een vlotte afhandelijk + daarna een slotje. :) (maar dat terzijde.. :))


Volg @yannick_veys op Twitter. Ik tweet over online marketing, conversie optimalisatie, persuasive design en leuke artikelen. Ben je actief op Twitter en wil je meer volgers krijgen en minder tijd bezig zijn met het maken van tweets? Kijk dan eens op https://hypefury.com

Link naar reactie
 • 0
Junior     15 0

Dit is geen concurrentiebeding; dit is een beding dat eigenlijk vastlegt wat ook al volgt uit het 'goed werkgeverschap'.

 

Je hoeft dus alleen maar te beoordelen of je de werkgever wel of niet schade berokkent...

Krijgt de werkgever door dit artikel niet de macht om ten allen tijde te kunnen zeggen dat je hem indirect schade lijdt?

In dat geval zal een werknemer dus twee jaar niet werkzaam kunnen zijn in het vakgebied. Iets wat met niet eisbaar lijkt voor de werkgever..

Link naar reactie
 • 0
Raad van Advies     4,3k 3 500

Dit is geen concurrentiebeding; dit is een beding dat eigenlijk vastlegt wat ook al volgt uit het 'goed werkgeverschap'.

 

Je hoeft dus alleen maar te beoordelen of je de werkgever wel of niet schade berokkent...

Krijgt de werkgever door dit artikel niet de macht om ten allen tijde te kunnen zeggen dat je hem indirect schade lijdt?

'zeggen' is niet genoeg, die schade zal bewezen moeten worden. En anders lijkt mij een kort geding om het beding aan te passen of ter zijde te stellen niet zinloos.

Link naar reactie
 • 0
Legend     3,8k 295

Eens met Steven. Die "macht" heeft de werkgever zonder beding ook, want je mag hem geen schade berokkenen. Gezonde concurrentie aangaan, zonder de clientenlijst van je werkgever mee te nemen, leidt volgens de algemeen aanvaarde principes van de vrije marktwerking niet tot schade. Zo zou ik als rechter de bepaling uitleggen, zeker gezien de eerste twee zinnen van het beding.


Het meest gegeven antwoord op fiscale vragen: "Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden".

Link naar reactie
 • 0
Retired Mod     8,5k 777

@iedereen maar vooral de mods: Ik begrijp niet waarom we ingaan op de vraag van TS aangezien dit duidelijk een werknemersvraag is. Ik zou opteren voor een vlotte afhandelijk + daarna een slotje. :) (maar dat terzijde.. :))

 

Aangezien je je hier o.a. tot mij richt dan ook maar even een openbare reactie: TS is van plan ondernemer te worden en ziet in bovenstaand verhaal een belemmering. Gezien TS onderzoekt wat de risico's zijn van zelfstandig starten lijkt me dit een prima onderwerp voor HL

Link naar reactie
 • 0
Junior     11 6

Dit is een bijzonder zwaar concurrentiebeding, zowel qua duur, regio en werkingssfeer. Het is zeer breed omschreven. Het is dan ook absoluut niet ondenkbaar dat een rechter dit (gedeeltijk) als onredelijk zwaar zal beschouwen.

 

Je vrouw kan 2 dingen doen:

1. Voor zichzelf beginnen en er van uit gaan dat oude werkgever waarschijnlijk geen of niet succesvol aanspraak zal maken op het concurrentiebeding. Hierbij hou je wel het risico dat oude werkgever alsnog de boete (gedeeltelijk) succesvol zou kunnen navorderen en dat alsnog de activiteiten gestaakt dienen te worden.

 

2.Wil je zekerheid: vraag de werkgever schriftelijk om geen beroep te doen op het concurrentiebeding. Wil de werkgever dit niet, dan kun je naar de kantonrechter stappen en deze vragen om vernietiging van het concurrentiebeding.

 

De kantonrechter zal een afweging maken tussen de belangen van werkgever (economische schade) en werknemer (beperking van arbeidsmogelijkheden). De kantonrechter kan het concurrentiebeding volledig of gedeeltelijk vernietigen en eventueel bepalen dat de werkgever een vergoeding moet betalen ter compensatie van het verlies van arbeidsmogelijkheden.


Luuk van Galen RPP - LinkedIn

 

http://www.easysalary.nl/ - Salarisadministratie. Bereken uw besparing direct online op onze website.

Link naar reactie
 • 0
Junior     15 0

De situatie is al enigzins veranderd.

We zitten nu midden in de opstartperiode voor de praktijk.

 

Ze heeft schriftelijke toestemming gekregen om overal, behalve in de stad (Zoetermeer) waar ze werkzaam was, een eigen praktijk te beginnen. Dit verandert natuurlijk een hele hoop. Ze begint eerst op een locatie in een bijliggend dorp (Berkel en Rodenrijs/Lansingerland), dat dus officieel is goedgekeurd door haar werkgever.

 

Maar aangezien we midden in Zoetermeer (gaan) wonen, wil mijn vrouw ook zo snel mogelijk 'aan huis' gaan werken. Dit wordt tegengehouden door de werkgever, met als argument:

- In Zoetermeer is de werknemer, bij de huisartsen e.d., bekend onder de naam van de werkgever. Wanneer de werknemer een eigen praktijk begint, zullen huisartsen onbewust cliënten door blijven sturen, met de gedachte dat werknemer nog steeds voor werkgever werkt. Op deze manier maakt de werknemer gebruik van het netwerk van de werkgever. Hierdoor lijdt de werkgever economische schade.

 

De werkgever heeft hier natuurlijk wel een punt, maar mijn vrouw is daarentegen door de werkgever zelf in de situatie gebracht om ander werk te zoeken.

 

Link naar reactie
 • 0
Raad van Advies     4,3k 3 500

Maar aangezien we midden in Zoetermeer (gaan) wonen, wil mijn vrouw ook zo snel mogelijk 'aan huis' gaan werken. Dit wordt tegengehouden door de werkgever, met als argument:

- In Zoetermeer is de werknemer, bij de huisartsen e.d., bekend onder de naam van de werkgever. Wanneer de werknemer een eigen praktijk begint, zullen huisartsen onbewust cliënten door blijven sturen, met de gedachte dat werknemer nog steeds voor werkgever werkt. Op deze manier maakt de werknemer gebruik van het netwerk van de werkgever. Hierdoor lijdt de werkgever economische schade.

 

De werkgever heeft hier natuurlijk wel een punt, maar mijn vrouw is daarentegen door de werkgever zelf in de situatie gebracht om ander werk te zoeken.

 

Mijn advies van een paar weken geleden blijft staan; sterker nog: waarom heb je dat kort geding nog niet aangespannen?

Link naar reactie
 • 0
Junior     15 0

Maar aangezien we midden in Zoetermeer (gaan) wonen, wil mijn vrouw ook zo snel mogelijk 'aan huis' gaan werken. Dit wordt tegengehouden door de werkgever, met als argument:

- In Zoetermeer is de werknemer, bij de huisartsen e.d., bekend onder de naam van de werkgever. Wanneer de werknemer een eigen praktijk begint, zullen huisartsen onbewust cliënten door blijven sturen, met de gedachte dat werknemer nog steeds voor werkgever werkt. Op deze manier maakt de werknemer gebruik van het netwerk van de werkgever. Hierdoor lijdt de werkgever economische schade.

 

De werkgever heeft hier natuurlijk wel een punt, maar mijn vrouw is daarentegen door de werkgever zelf in de situatie gebracht om ander werk te zoeken.

 

Mijn advies van een paar weken geleden blijft staan; sterker nog: waarom heb je dat kort geding nog niet aangespannen?

Mijn vrouw was nog niet rechtsbijstand-verzekerd...

Link naar reactie
 • 0
Moderator     17,5k 28 1872
Mijn vrouw was nog niet rechtsbijstand-verzekerd...

 

??? ??? ??? maar je verwacht toch hopelijk niet dat - nu ze kennelijk wel verzekerd is tegen rechtbijstand - die verzekeraar dekking gaat bieden voor deze geschillen????

 

Bij een aanvraag heb je ook de slotvragen ingevuld. Zowel de vraag of een claim binnenkort te verwachten valt als de algemene slotvraag " of er nog iets te melden valt wat voor verzekeraar van belang kan zijn bij acceptatie van de deze polis". Bij beide vragen heb je de huidige omstandigheden moeten vermelden. Standaard gevolg zal zijn dat deze bekende c.q. te verwachen geschillen van dekking uitgesloten zijn. Heb je niets vermeld bij de slotvragen dan is er in het geheel geen dekking voor welke situatie dan ook vanwege verzwijging.

 

 

En los daarvan vraag ik me af of je voor zoiets wel op bij een rechtsbijstandverzekeraar aan het juiste adres bent.

@StevenK: meestal niet, omdat een particuliere RB geen dekking biedt voor een ondernemersprobleem, en er uiteraard meestal nog geen ondernemersdekking is voordat het probleem gaat spelen. Maar sommige verzekeraars behandelen het wel omdat ze dezelfde concurrentiebedingen bijvoorbeeld wel behandelen/beoordelen bij overstap van een werknemer naar een concurrent.

E.e.a. staat overigens los van de soms bedroevend slechte kwaliteit van de verleende rechtsbijstand...

 


Ik help ondernemers aan betrouwbare en betaalbare voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid, aansprakelijkheid en pensioen. Vragen of offertes: contact

 

Zelf online je Movir AOV berekenen én afsluiten? -> www.aovzelfdoen.nl 

 

Link naar reactie
 • 0
Junior     15 0

Mijn vrouw was nog niet rechtsbijstand-verzekerd...

 

??? ??? ??? maar je verwacht toch hopelijk niet dat - nu ze kennelijk wel verzekerd is tegen rechtbijstand - die verzekeraar dekking gaat bieden voor deze geschillen????

 

Bij een aanvraag heb je ook de slotvragen ingevuld. Zowel de vraag of een claim binnenkort te verwachten valt als de algemene slotvraag " of er nog iets te melden valt wat voor verzekeraar van belang kan zijn bij acceptatie van de deze polis". Bij beide vragen heb je de huidige omstandigheden moeten vermelden. Standaard gevolg zal zijn dat deze bekende c.q. te verwachen geschillen van dekking uitgesloten zijn. Heb je niets vermeld bij de slotvragen dan is er in het geheel geen dekking voor welke situatie dan ook vanwege verzwijging.

Ik heb ook nooit gezegd dat we van plan zijn om naar de rechter te stappen, daarnaast verwacht ik niet daar haar baas trek heeft om er uberhaupt veel tijd en geld in te stoppen om er een rechterlijke zaak van te maken.

We zijn meer bezig met het vermijden van 'het gelijk halen op deze manier'.

Link naar reactie
 • 0
Moderator     17,5k 28 1872
We zijn meer bezig met het vermijden van 'het gelijk halen op deze manier'.

Prima, zolang je er maar niet op vertrouwd dat je wel recht op rechtsbijstandsdekking hebt als de ex-werkgever over 6 maanden een claim indient.

 

Dekking bestaat immers alleen indien "de gebeurtenis, het geschil en de daaruit voortvloeiende

behoefte aan rechtsbijstand konden bij de aanvang van de verzekeringsdekking redelijkerwijs niet worden voorzien."

(citaat uit de DAS ZZP voorwaarden)


Ik help ondernemers aan betrouwbare en betaalbare voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid, aansprakelijkheid en pensioen. Vragen of offertes: contact

 

Zelf online je Movir AOV berekenen én afsluiten? -> www.aovzelfdoen.nl 

 

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Verberg sidebar
 • Wie is er online?
  1 lid, 108 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 75.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.