• 0

Tijdelijk btw van 21% naar 6% renovatie onderhoud woningen

Wie weet het antwoord op de volgende vraag.

 

Tussen 1 maart 2013 en 1 maart 2014 is de btw verlaagt voor onderhoud aan je woning. Nu is het zo dat ook tuinaanleg en onderhoud hierbij horen. De btw wordt verlaagt naar 6% op arbeid, niet op materiaal. Het pand moet ouder zijn dan 2 jaar.

 

Nu is mijn vraag: geld dit ook voor bedrijven. Mag een bedrijf of instelling die zijn tuin bij zijn kantoor of ander soort pand laat onderhouden of aanleggen ook gebruik maken van 6% btw. In de stukken die ik heb gelezen wordt enkel over woningen gepraat. Mijn boehouder wist dit ook niet zeker.

 

Normaal is de btw voor bedrijven aftrekbaar dus is 6% of 21% niet zo van belang, maar ik werk ook voor een huisarts, tandarts, stichting en die mogen/kunnen geen btw verrekenen.

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

 • 1

Alleen woningen

 

Regeling per 1 maart:

 

http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/besluiten/2013/02/28/blkb2013-305-omzetbelasting-verlaagd-btw-tarief-op-arbeidskosten-bij-renovatie-en-herstel-van-woningen/besluit-blkb-2013-305m-verlaagd-btw-tarief-renovatie-def3.pdf

 

Voor de definitie van "woning" wordt verwezen naar 8b van dit besluit http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/besluiten/2011/11/02/omzetbelasting-toelichting-tabel-i/besluit-omzetbelasting.pdf

Uit besluit betreffende gemengd gebruik:

Panden die deels als woning en deels als bedrijfspand worden gebruikt (bijvoorbeeld woon/winkelpanden) mogen in hun geheel als woning worden aangemerkt. Daarbij geldt de voorwaarde dat die panden voor meer dan 50% voor particuliere bewoning worden gebruikt. Bij een percentage van 50% of minder mag het deel dat voor particuliere bewoning wordt gebruikt voor de toepassing van het tarief worden afgesplitst.

ahqbeheer: participatie, vastgoed, advies en coaching

www.websitevanons.nl leverancier van brand spinazie

Link naar reactie
 • 1

Hoi Mark,

 

De regeling geldt voor woningen. Voor bedrijfspanden is de regeling niet van toepassing. Voor panden die als woning en als bedrijfsruimte gebruikt worden, geldt dat het pand voor meer dan 50% als particuliere woning in gebruik moet zijn. Is het percentage 50% of minder dan mag je alleen voor werkzaamheden in het woongedeelte het 6%-tarief toepassen.

 

Maartje

Webcareteam Belastingdienst

 

Webcareteam van de Belastingdienst voor (startende) ondernemers

Link naar reactie
 • 0

Beste Allemaal!

 

ik snap er niks meer van (in onze situatie) als ik de PDF lees.

 

wat is nu voor ons van toepassing?

 

1 wij doen bodemonderzoek (is voorbereiding ivm bouwverunnging voor bijvoorbeeld kelderbouw bij bestaande woning (is dit renovatie??)

2 wij begeleiden bodemsaneringen t.b.v. van bijvoorbeeld de kelderbouw is natuurlijk arbeid.

3 wij verzorgen afronding bij de bevoegde gezagen (is arbeid)

 

kortom voldoen wij aan de 6% of niet? je zou deels ja zeggen omdat we ook tijdens het werk betrokken zijn.

maar wat betreft de voorbereiding (vergunningaanvraag) en afronding?

 

hoor graag wat jullie denken.

 

groet ruben

Link naar reactie
 • 0

beste Ruben

 

Het gaat om de feitelijke werkzaamheden van renovatie, onderhoud en uitbreiding. De tariefsverlaging moet je dus zoeken in de uitvoerende hoek van aannemers en klusbedrijven. Daarnaast worden in paragraaf 8 van de PDF nog een aantal specifieke goedkeuringen verleend waar bodemonderzoek en begeleiding bij sanering niet genoemd zijn.

 

Naam mijn mening heb je gewoon 21% te heffen.

 

Maarehhh, heb je dan particuliere klanten? Want voor je zakelijke klanten maakt het niet uit. Die krijgen jouw BTW sowieso terug van de fiscus.

 

groet

Joost

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
 • 0

Hallo Joost,

 

Ik ben nog niet zo zeker van de stelling dat 21% geheven dient te worden.

 

Definitie renovatie en herstel conform PDF:

Het verlaagde tarief is van toepassing op alle renovatie- en herstelwerkzaamheden die in en aan een woning worden verricht. Onder renovatie- en herstelwerkzaamheden worden in dit verband verstaan: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden, van (delen van) de woning.

 

Bij het vergroten, bijvoorbeeld een kelder, heb je een aantal projectfases.

Voorbereiding, realisatie, aanvaarding/oplevering en evt. nazorg (onderhoudstermijn).

 

De voorbereidingsfase maakt deel uit van het project en bestaat uit o.a. vooronderzoeken => vervaardigen ontwerp en uitwerken in tekeningen & berekeningen => vergunningprocedures.

In de lijst is het "ontwerpen en vervaardigen van bouwtekeningen door architecten en dergelijke ondernemers" opgenomen mits zij de werkzaamheden begeleiden.

 

Indien je de voorbereiding en begeleiding realisatie uitbesteed incl. de benodigde onderzoeken (boringen ed) tbv het vervaardingen van tekeningen en berekeningen (je moet vooronderzoek doen om te kunnen tekenen en berekenen hoe de constructie er uit moet komen te zien) dan zullen die kosten m.i. gewoon onder het lage BTW tarief vallen. Wel rekening houden natuurlijk met de gestelde mijlpalen.

 

En dan nog een tip:

In de PDF wordt aanvaarding als strakke mijlpaal aangehouden om wel/niet in aanmerking te komen voor het verlaagde tarief.

In de bouwwereld is het heel gebruikelijk om een Werk te aanvaarden met restpunten. Dat betekent dat je met de opdrachtnemer afspreekt dat kleine gebreken na de aanvaarding mogen worden opgelost.

Bij de genoemde kras in de ruit is het bij een naderende deadline van bv. 14 maart 2014 dus niet handig om de betaling op te schorten maar te aanvaarden met een restpunt. Leg dit restpunt en de termijn van herstel schriftelijk vast met de opdrachtnemer en betaal.

Als het om significante bedragen gaat kan je overwegen een bankgaratie bedingen die je pas retourneert na het verhelpen van het restpunt. Je kan dan de rekening betalen maar je houdt een borg achter.

Door te betalen voldoe je aan de gestelde eisen in de PDF.

 

 

Link naar reactie
 • 0

je schrijft "inclusief de benodigde onderzoeken".

 

Daarvan zie ik in het besluit niets terug. Ik begrijp wel dat die noodzakelijk zijn, maar zoals ik het besluit lees, vallen die onderzoeken niet binnen de goedkeuring.

 

Domme parallel: mijn tandarts rekent mij geen BTW, maar hij koopt wel instrumenten in die wel met BTW belast zijn. Hoe noodzakelijk die ook zijn voor zijn werk, die BTW betaalt hij gewoon.

 

Als je zekerheid wilt, leg dan je vraag voor aan de Belastingdienst, schriftelijk met verzoek om een schriftelijke reactie.

 

Overigens, ik mis nog een antwoord op mijn laatste vraag. Zijn jouw klanten dan particulieren?

Want als je aan een zakelijke klant 21% of 6% BTW in rekening brengt, is deze discussie semantisch. Die BTW krijgen zij toch wel terug.

 

groet

Joost

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
 • 0

BEste Joost,

 

wij werken af en toe voor particulieren, maar ook voor bedrijven (voorfinancieren BTW) maakt het natuurlijk soms uit.

 

opzich is de PDF duidelijk ja

Advies (voorbereiding/afronding) hoort er niet bij denk ik dan

en begeleiding is dus twijvelachtig.

 

ik zal inderdaad eens de BD mailen.

of zullen ze hier nog een reageren.

 

groet ruben

Link naar reactie
 • 0

Hoi Mark,

 

De regeling geldt voor woningen. Voor bedrijfspanden is de regeling niet van toepassing. Voor panden die als woning en als bedrijfsruimte gebruikt worden, geldt dat het pand voor meer dan 50% als particuliere woning in gebruik moet zijn. Is het percentage 50% of minder dan mag je alleen voor werkzaamheden in het woongedeelte het 6%-tarief toepassen.

 

Maartje

Webcareteam Belastingdienst

 

www.topboekhouder.nl

Link naar reactie
 • 0

Even een vraagje voor 100% duidelijkheid te krijgen.

 

De tijdelijke regeling van 6% geldt alleen voor woningen. Maar ik mag aannemen dat deze 6% voor woningen ook geldt voor de eerder bestaande regeling voor schilderen, behangen, isoleren en stukadoren ?

 

Met andere woorden, de eis dat het alleen voor woningen geldt, gold die ook al voor het schilderen, behangen, isoleren en behangen ? In de praktijk zie ik dat namelijk nog weleens anders op de factuur staan bij bedrijven.

 

Gr.

www.topboekhouder.nl

Link naar reactie
 • 0

Tabel I bij de Wet Omzetbelasting, post b.8 : "... woningen na meer dan twee jaren na het tijdstip van eerste ingebruikneming".

 

Dus ja, die eis gold al. Of het verlaagde tarief ook toegepast kan worden voor behangwerkzaamheden, is dan mijn wedervraag, want die zie ik dan weer nergens vermeld.

Op 20 juli 2016 ontvingen wij het trieste bericht dat Marcel is overleden.

Marcel was een meer dan gewaardeerd deelnemer aan ons forum ! We zullen hem missen!

Link naar reactie
 • 0

Bedankt voor de medewerking. Wat betreft jouw wedervraag, kan ik zeggen dat deze tekst staat op de site van de Belastingdienst :

 

Het behangen van woningen ouder dan 2 jaar valt onder het 6%-tarief. Dit tarief geldt voor:

 

behangen

noodzakelijke voorbereidingswerkzaamheden voor het behangen

gebruikte materialen, zoals lijm

 

Leveren van behang valt onder het 21%-tarief.

 

 

 

www.topboekhouder.nl

Link naar reactie
 • 0

Even een vraagje voor 100% duidelijkheid te krijgen.

 

De tijdelijke regeling van 6% geldt alleen voor woningen. Maar ik mag aannemen dat deze 6% voor woningen ook geldt voor de eerder bestaande regeling voor schilderen, behangen, isoleren en stukadoren ?

 

Met andere woorden, de eis dat het alleen voor woningen geldt, gold die ook al voor het schilderen, behangen, isoleren en behangen ? In de praktijk zie ik dat namelijk nog weleens anders op de factuur staan bij bedrijven.

 

Gr.

 

@topboekhouder

 

Zoals je heel erg goed weet uit het verleden is HL niet bedoeld voor vragen van adviseurs zelf! Ik vertrouw erop dat je per heden deze regel opvolgt.

 

groet

Joost

 

HL admin

DenariusAdvies: Tax | M&A | Legal

Link naar reactie
 • 0

Tussen 1 maart 2013 en 1 maart 2014 is de btw verlaagt voor onderhoud aan je woning.

 

Inmiddels is in Den Haag overeenstemming bereikt om dat te verlengen tot heel 2014 :-)

Met vriendelijke groet, Ron van der Kolk MSc MBA

 

Ik werk via Inflection als interimmanager voor de publieke sector aan betere

dienstverlening, bedrijfsvoering & informatievoorziening door de overheid. 

Link naar reactie
 • 0

Dus als ik het goed begrijp geldt de verlaging alleen voor de renovatie of onderhoud aan een woning?

 

Hier vind je de regeling, die overigens Verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen heet ;)

Financieel en fiscaal adviseur, ook op het vlak van werkgeverszaken en uitzendvraagstukken.

Deskundig en betrokken - cijfers moeten kloppen maar het draait altijd om de mens die de onderneming maakt.

 

http://www.dennisvandijk.com | info@dennisvandijk.com

Link naar reactie
 • 0

Als schildersbedrijf rekenen wij voor onze klanten vaak een all in prijs ( prijs volgens afspraak). Deze prijs offreren wij voor particuliere klanten inclusief BTW, voor woningen ouder dan 2 jaar 6%. Nu komt het voor dat in die prijs ook behang zit. Hoe erg is het om deze all in prijs tegen 6% aan te bieden?

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  3 leden, 98 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.