• 0

Besteld door niet bestelbevoegde

Dag ondernemers,

 

Ik heb een conflict met een debiteur die binnenkort voor de rechter moet worden voorkomen. Graag zou ik met jullie van ideeën wisselen over de juridische kant van het conflict.

 

Door werknemer X van de debiteur zijn goederen besteld en geleverd. De eigenaar Y van het bedrijf zegt te zijn opgelicht door zijn werknemer X. Omdat werknemer X volgens eigenaar Y niet bevoegd was te bestellen is Y volgens eigen zeggen niet verplicht te betalen. Y plaatst zichzelf in een slachtofferrol.

 

feiten:

Werknemer X heeft voorheen ook bestellingen gedaan voor debiteur, welke door eigenaar Y wel zijn betaald.

We zijn in bezit van aftekenbewijzen waarop de handtekening van eigenaar Y lijkt te staan, (al hebben we nergens een vergelijking met zijn handtekening dus weten we het niet 100% zeker).

Eigenaar Y heeft de facturen in april/mei 2012 al ontvangen maar trok pas maanden later aan de bel.

 

vragen:

Hoe is de bestelling bevoegdheid wettelijk geregeld?

Wat zal voor de rechter relevant zijn in deze zaak?

Waar moeten we naar op zoek mbt bewijsvoering?

 

Alvast bedankt voor het meedenken.

B13R

Link naar reactie

Aanbevolen berichten

25 antwoorden op deze vraag

 • 0

Het gaat erom of de werknemer is gevolmachtigd door het bedrijf waar hij voor werkt om rechtshandelingen te verrichten.

De wet is hier niet helemaal duidelijk over, maar je vindt het in de basis terug in BW3 art 60 e.v (titel 3).

 

Als ik schoenen koop bij een winkel en ik word geholpen door de junior medwerker, mag ik ervan uitgaan dat zij bevoegd is.

 

In jouw geval kan het zijn dat je had moeten onderzoeken of hij als dusdanig staat ingeschreven bij de KvK.

 

Anderzijds is het voldoende als de schijn van volmacht is gewekt, bijvoorbeeld uit:

Gedraging -- in het verleden werd er niet geprotesteerd, maar gewoon betaald.

Still zitten -- Nadat de bestelling is afgerond en de factuur verzonden duurt het wel erg lang voordat er een reactie komt.

 

Succes, Ido

www.kubus.nl (administratie en belastingen)

Link naar reactie
 • 0

Er is voldoende jurisprudentie over te vinden dat een debiteur al snel in het ongelijk wordt gesteld bij het argument dat een bestelling door een 'onbevoegde' is gedaan.

 

Succes en groet,

 

Hans

Succes & Groet, 

Hans (J.H.) van den Bergh, MSc BEc

HL-Deelnemer en -Moderator I Social Designer I Consultant Communicatie -, Innovatie - en Marketing-Strategie I Design Thinker Gediplomeerd Specialist Arbeidsrecht  Bedrijfsidee? Toets het gratis: HIERMEE!

Link naar reactie
 • 0

Bovendien kun je ook nog argumenteren dat wanneer deze goederen besteld werden door een onbevoegde medewerker, Y de moeite had kunnen (moeten?) doen je daarvan op de hoogte te brengen, om de spullen te retourneren en zo de koop ongedaan te maken.

 

Het zou natuurlijk ook kunnen dat X de spullen heeft aangenomen en gestolen zonder medeweten van Y, maar dat is het wel erg laks om niet te reageren als er een factuur op de mat ploft voor iets waarvan Y weet dat het nooit ontvangen (of besteld) is.

 

Als X de spullen verduisterd heeft dan denk ik toch dat het een conflict tussen X en Y moeten worden, niet tussen jou en Y gezien jullie al een lopende relatie hadden waarbij X bestellingen plaatse, jij die leverde en Y ze betaalde.

Link naar reactie
 • 0

Bedankt allemaal voor de verhelderende gedachten. Dat geeft de burger moet en ik ga met wat meer vertrouwen de zaak tegemoet. Mijn hoofddoel wordt om aan te tonen dat wij ervan uit konden gaan dat er vanuit het bedrijf werd gehandeld. Daarmee wordt het inderdaad een intern probleem voor debiteur, en niet voor ons als leverancier.

Link naar reactie
 • 0

Ik denk dat hier wel aan een belangrijk aspect voorbijgegaan wordt:

Wat heeft X nou eigenlijk (namens “baas Y” - of misschien toch op persoonlijke titel…) besteld?

 

- Gaat het om een vrachtwagen computerapparatuur voor een ton of wat?

- Of gaat het om een rekenmachine voor twee tientjes…

 

Bij het laatste kan je jezelf afvragen waarom Y nou zo’n probleem maakt (dan betaalt hij toch gewoon datgene zijn werknemer besteld had, zou je zeggen…).

 

Bij het eerste kan je jezelf afvragen of de leverancier zich misschien niet achter zijn oor had moeten krabben (vóór de levering dan…).

 

Blijft volgens mij een beetje afhankelijk van de situatie.

 

 

Link naar reactie
 • 0

Er is ook nog de optie dat dit hele verhaal van meneer x onzin is en meneer y gewoon een excuus zoekt om niet te hoeven betalen.

 

Exact mijn gedachte. Er zal wellicht een kern van waarheid in zitten, maar ik geloof dat het wordt misbruikt om onder de betaling uit te komen. Pure boevenpraktijken.

Link naar reactie
 • 1

 

Door werknemer X van de debiteur zijn goederen besteld en geleverd. De eigenaar Y van het bedrijf zegt te zijn opgelicht door zijn werknemer X. Omdat werknemer X volgens eigenaar Y niet bevoegd was te bestellen is Y volgens eigen zeggen niet verplicht te betalen. Y plaatst zichzelf in een slachtofferrol.

 

feiten:

Werknemer X heeft voorheen ook bestellingen gedaan voor debiteur, welke door eigenaar Y wel zijn betaald.

We zijn in bezit van aftekenbewijzen waarop de handtekening van eigenaar Y lijkt te staan, (al hebben we nergens een vergelijking met zijn handtekening dus weten we het niet 100% zeker).

Eigenaar Y heeft de facturen in april/mei 2012 al ontvangen maar trok pas maanden later aan de bel.

 

vragen:

Hoe is de bestelling bevoegdheid wettelijk geregeld?

Wat zal voor de rechter relevant zijn in deze zaak?

Waar moeten we naar op zoek mbt bewijsvoering?

 

 

Beste B13R,

 

'Hoe is de bestelling bevoegdheid wettelijk geregeld?'

Dit berust op volmacht verlening zoals is neergelegd in artikel 3:60 Burgerlijk Wetboek (BW). Het is de bevoegdheid van X om in naam van Y rechtshandelingen te verrichten. Het doen van een bestelling is een dergelijke rechtshandeling. Een volmacht kan op grond van artikel 3:61 lid 1 BW uitdrukkelijk of stilzwijgend worden verleend. Dat men ingeschreven zou moeten staan bij de Kamer van Koophandel is daarmee meteen ontkracht. Immers zou dan iedere medewerker bij een schoenenwinkel ingeschreven moeten staan bij de KvK als gevolmachtigde schoenen te verkopen. De stilzwijgende volmachtverlening ligt vaak besloten in de aanstelling van de medewerker, d.w.z. in de arbeidsovereenkomst.

 

'Wat zal voor de rechter relevant zijn in deze zaak?'

Voor de rechter is artikel 3:61 lid 2 van belang. Hierin liggen een tweetal criteria besloten. 1: dat jij, die met de pseudogevolmachtigde X heeft gehandeld, hebt aangenomen en hebt mogen aannemen dat er een toereikende volmacht was verleend, en 2: dat jij dat hebt mogen aannemen op grond van verklaringen en gedragingen van pseudovolmachtgever Y. Bij het eerste gaat het om vertrouwen en bij het tweede om een toedoen.

 

Was je vertrouwen gerechtvaardigd

Met name kan hier de vraag rijzen of in de gegeven omstandigheden uit de redelijkheid en billijkheid een onderzoeksplicht voortvoeide. Dit hangt dus af van de concrete omstandigheden van het geval. Aangezien X al meerdere bestellingen heeft gedaan en er toen niet gepiept is over een al dan niet ontbrekende volmacht brengt dat naar mijn mening met zich mee dat er in beginsel bij andere bestellingen nadien geen verdere onderzoeksplicht geldt.

 

'Een toedoen van Y'

Het vertrouwen van jou moet gegrond zijn op een verklaringen op gedraging van Y. Het toedoen kan bestaan in een positieve verklaring, maar ook in een niet-doen. Dat is vaste rechtspraak van de Hoge Raad. Omdat X al meerdere bestellingen heeft gedaan welke kennelijk wel binnen zijn volmacht vielen, en Y jou niet op de hoogte heeft gesteld van eventuele beperkingen aan die volmacht, heeft Y het vertrouwen gewekt dat X bevoegd was tot eventuele latere bestellingen.

 

In jou zaak wordt Y derhalve gewoon gebonden aan de bestellingen die X in zijn naam heeft gedaan. Y is dan ook gewoon verplicht te betalen.

 

'Waar moeten we naar op zoek mbt bewijsvoering?'

De bewijsvoering is redelijk eenvoudig als je kunt aantonen dat X al meerdere bestelling heeft gedaan en Y toen niet heeft gepiept over een ontoereikende volmacht. Dit lijkt me al afdoende om de zaak positief voor jou te laten eindigen.

 

Succes,

 

 

www.ferraridiscounter.nl

Link naar reactie
 • 0

 

Door werknemer X van de debiteur zijn goederen besteld en geleverd. De eigenaar Y van het bedrijf zegt te zijn opgelicht door zijn werknemer X. Omdat werknemer X volgens eigenaar Y niet bevoegd was te bestellen is Y volgens eigen zeggen niet verplicht te betalen. Y plaatst zichzelf in een slachtofferrol.

 

feiten:

Werknemer X heeft voorheen ook bestellingen gedaan voor debiteur, welke door eigenaar Y wel zijn betaald.

We zijn in bezit van aftekenbewijzen waarop de handtekening van eigenaar Y lijkt te staan, (al hebben we nergens een vergelijking met zijn handtekening dus weten we het niet 100% zeker).

Eigenaar Y heeft de facturen in april/mei 2012 al ontvangen maar trok pas maanden later aan de bel.

 

vragen:

Hoe is de bestelling bevoegdheid wettelijk geregeld?

Wat zal voor de rechter relevant zijn in deze zaak?

Waar moeten we naar op zoek mbt bewijsvoering?

 

 

Beste B13R,

 

'Hoe is de bestelling bevoegdheid wettelijk geregeld?'

Dit berust op volmacht verlening zoals is neergelegd in artikel 3:60 Burgerlijk Wetboek (BW). Het is de bevoegdheid van X om in naam van Y rechtshandelingen te verrichten. Het doen van een bestelling is een dergelijke rechtshandeling. Een volmacht kan op grond van artikel 3:61 lid 1 BW uitdrukkelijk of stilzwijgend worden verleend. Dat men ingeschreven zou moeten staan bij de Kamer van Koophandel is daarmee meteen ontkracht. Immers zou dan iedere medewerker bij een schoenenwinkel ingeschreven moeten staan bij de KvK als gevolmachtigde schoenen te verkopen. De stilzwijgende volmachtverlening ligt vaak besloten in de aanstelling van de medewerker, d.w.z. in de arbeidsovereenkomst.

 

'Wat zal voor de rechter relevant zijn in deze zaak?'

Voor de rechter is artikel 3:61 lid 2 van belang. Hierin liggen een tweetal criteria besloten. 1: dat jij, die met de pseudogevolmachtigde X heeft gehandeld, hebt aangenomen en hebt mogen aannemen dat er een toereikende volmacht was verleend, en 2: dat jij dat hebt mogen aannemen op grond van verklaringen en gedragingen van pseudovolmachtgever Y. Bij het eerste gaat het om vertrouwen en bij het tweede om een toedoen.

 

Was je vertrouwen gerechtvaardigd

Met name kan hier de vraag rijzen of in de gegeven omstandigheden uit de redelijkheid en billijkheid een onderzoeksplicht voortvoeide. Dit hangt dus af van de concrete omstandigheden van het geval. Aangezien X al meerdere bestellingen heeft gedaan en er toen niet gepiept is over een al dan niet ontbrekende volmacht brengt dat naar mijn mening met zich mee dat er in beginsel bij andere bestellingen nadien geen verdere onderzoeksplicht geldt.

 

'Een toedoen van Y'

Het vertrouwen van jou moet gegrond zijn op een verklaringen op gedraging van Y. Het toedoen kan bestaan in een positieve verklaring, maar ook in een niet-doen. Dat is vaste rechtspraak van de Hoge Raad. Omdat X al meerdere bestellingen heeft gedaan welke kennelijk wel binnen zijn volmacht vielen, en Y jou niet op de hoogte heeft gesteld van eventuele beperkingen aan die volmacht, heeft Y het vertrouwen gewekt dat X bevoegd was tot eventuele latere bestellingen.

 

In jou zaak wordt Y derhalve gewoon gebonden aan de bestellingen die X in zijn naam heeft gedaan. Y is dan ook gewoon verplicht te betalen.

 

'Waar moeten we naar op zoek mbt bewijsvoering?'

De bewijsvoering is redelijk eenvoudig als je kunt aantonen dat X al meerdere bestelling heeft gedaan en Y toen niet heeft gepiept over een ontoereikende volmacht. Dit lijkt me al afdoende om de zaak positief voor jou te laten eindigen.

 

Succes,

 

 

 

Bedankt Maso voor deze fantastische bijdrage. Dit geeft me heel concreet het handvat waarop ik me in deze zaak kan beroepen. Ik kan hier zeker wat mee. THANKS!

Link naar reactie
 • 0

Er zijn al veel goede suggesties gedaan, maar wat ik miste, uit nieuwsgierigheid: waar zijn die goederen nu?

 

Kan me voorstellen dat die klant blijft volhouden dat die medewerker ze gestolen heeft, maar dan zou ik wel een bewijs van aangifte van de politie willen zien.... maar alleen als dit relevant wordt voor de zaak, want in principe zou dit er niet toe moeten doen.

Trail art: www.imsobo.com

Link naar reactie
 • 0

De goederen zijn in Roemenie geweest en daarna terug naar Nederland gekomen als eindproduct. Dit weet ik inmiddels omdat ik werknemer X heb kunnen traceren. Morgen komt X langs om het eea aan bewijsmateriaal mee te nemen. Immers wordt ook zijn goede naam te grabbel gegooid door eigenaar Y.

 

Dit gaat dus de goede kant op...

Link naar reactie
 • 0

Inderdaad jammer dat het allemaal zo moet lopen. Ik zit er aan te denken om bij winst kostenveroordeling te vragen aan de rechter. Ergens zou het toch gerechtigheid zijn dat iemand die de boel bewust zo frustreert daar ook zelf voor betaalt. Echter heb ik geen idee wat er dan allemaal zou kunnen worden gedeclareerd.

Link naar reactie
 • 0

En wat is er uit je gesprek met die werknemer gekomen? En is je indruk dat hij een eerlijk verhaal vertelt?

 

Ik heb zo het idee dat Y en X geen beste relatie meer hebben, en het wellicht mogelijk is X als getuige mee te nemen naar de zitting?

 

Uiteraard heb ik geen idee over wat voor goederen het hier gaat, maar als het niet aannemlijk is dat X ze verdonkermaand heeft, en hij wel wil verklaren ze namens Y te hebben besteld ben je daar denk ik aanzienlijk mee geholpen. Wellicht is er wel sprake van racune van X jegens Y, maar het telt vooral of daar ten tijde van de bestelling al sprake van was.

 

Bovendien zou X je kunnen voorzien van een document van Y, bijvoorbeeld zijn arbeidscontract. Daarmee kun je de handtekening die gezet is bij aflevering vergelijken.

Link naar reactie
 • 0

Gisteren een gesprek gehad met werknemer X en inderdaad inhoudelijk precies gekregen wat Benm schetst.

 

X stelt een verklaring op dat hij namens het bedrijf van Y acteerde. Daarnaast krijg ik een kopie van de overeenkomst waar de bevoegdheden van X worden beschreven. Bovendien krijg ik van X documenten waaruit de stroom van mijn halffabrikaten tot aan eindproduct van het bedrijf blijkt. Bovendien is X bereid om in persoon te getuigen voor de rechter omdat zijn naam wordt misbruikt door Y en omdat hij zelf ook nog een fikse vordering heeft op Y.

 

Al bij al wordt de zaak alsmaar sterker.

Link naar reactie
 • 0

Gisteren is de zitting geweest (bij een erg knappe vrouwlijke rechter, maar dat ter zijde...).

Alles ging gesmeerd en ik kreeg steeds op ieder punt de rechter 100% mee. Uiteindelijk heb ik met de debiteur op de gang geschikt dat hij de facturen alsnog betaalt, met vermeerdering van de proceskosten, rente, incassokosten, griffiekosten.

 

Het enige waar ik niet helemaal happy mee ben is dat er toch een betalingsregeling is gekomen in 7 maanden. Dat leek echt het hoogst haalbare. Tja, kale kip...

Link naar reactie
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
Hide Sidebar
 • Onze Nieuwsflits ontvangen?
  Deze verzenden we elk kwartaal.

 • Wie is er online?
  4 leden, 141 Gasten

 • Breng jouw businessplan naar een higher level!

  Op dit forum worden alle onderwerpen m.b.t. ondernemerschap besproken.

  • Stel jouw ondernemersvragen
  • Antwoorden/oplossingen van collega ondernemers
  • > 80.000 geregistreerde leden
  • > 100.000 bezoekers per maand
  • 24/7 bereikbaar / binnen < 6 uur antwoord
  •  Altijd gratis

 • Ook interessant:

  Ook interessant:

×
×
 • Nieuwe aanmaken...

Cookies op HigherLevel.nl

We hebben cookies geplaatst op je toestel om deze website voor jou beter te kunnen maken. Je kunt de cookie instellingen aanpassen, anders gaan we er van uit dat het goed is om verder te gaan.