Jump to content
MAW
Verberg

Investeringsaftrek voor aanschaf domein?

vraag

Beste HL-ers!

 

Ik zit met een vraag betreft de investeringsaftrek. Ik heb al geïnformeerd bij mijn accountant en de belastingdienst en ook gezocht in dit forum en andere fora, maar antwoorden zijn tegenstrijdig of geven geen antwoord op mijn specifieke situatie.

 

Met mijn partner heb ik een VOF in zakelijke dienstverlening in de meubelbranche. Bij het afsluiten van de IB aangifte 2016 kijk ik naar aftrekposten. Vorig jaar hebben wij voor het bedrijf een domeinnaam aangeschaft: officieel gekocht met factuur van een domeinenmakelaar. We hebben er ruim €10.000 voor betaald en het staat als immateriële activa op de balans.

 

NB: De domeinnaam hebben wij gekocht puur voor eigen gebruik, om minstens 10 jaar commercieel te gebruiken voor ons bedrijf. Op onze website promoten wij onze klanten (meubelhandelaren) door hun link, logo en items te plaatsen (vergelijkbaar met Marktplaats, maar dan met vaste, zakelijke klanten). Zij betalen hiervoor. Onze bedrijfsvoering is dus 100% afhankelijk van de website.

 

Toen ik bij mijn eigen accountant checkte of ik voor deze investering in aanmerking kom voor de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) gaf hij aan dat dit alleen kan voor materiële activa.

 

Ik heb de belastingdienst daarna gebeld en de medewerker geeft aan dat een domein in aanmerking komt voor KIA indien de investering als `bedrijfsmiddel` te rekenen is. Hierbij werd gezegd dat een domein als bedrijfsmiddel telt indien deze voor een webshop gebruikt wordt. Als een domein gebruikt wordt voor een site met slechts een `etalage functie`, telt het niet als bedrijfsmiddel. Zijn uitspraak is niet gebaseerd op een bepaalde paragraaf van een handboek, maar op jurisprudentie over dit punt.

 

Nu vind ik dat fiscale wetgeving vaak achterloopt, waardoor zaken op digitaal gebied soms niet correct administratief verwerkt kunnen worden. Afgaand op de uitspraak van de medewerker van de fiscus, is het moeilijk te oordelen in welke categorie mijn site valt: het is geen webshop (geen verkoop van producten), maar ook zeker geen `etalage` die alleen reclame-functie heeft.

 

Op de site van de belastingdienst staat inderdaad dat het gaat over investeringen in bedrijfsmiddelen, maar verder noemen ze niet specifiek over domeinnamen dat je er wel / niet recht op hebt:

 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/investeringsaftrek_en_desinvesteringsbijtelling/kleinschaligheidsinvesteringsaftrek_kia

 

Wat zeggen jullie: recht op de KIA of niet?

 

Bijkomende vraag: moet ik de domeinnaam afschrijven? Ik las in een ander topic dat dat alleen moet als de domeinnaam `slijt` oftewel economisch minder waard wordt door de jaren heen. Hoe is dit vast te stellen? Voor onze domeinnaam geldt dat deze zowel kan stijgen als dalen in waarde. Het gaat in ieder geval niet om een zeer trendgevoelige naam / verwijzing naar product.

 

Zou top zijn als jullie mee kunnen denken! Vast bedankt! :)

Link to post
Share on other sites

18 answers to this question

Recommended Posts

 • 0
 • Rate this answer

Kia zit er inderdaad niet in, om genoemde reden, immateriële activa.

Afschrijven is bij deze orde van grootte best mogelijk, mits gekocht van derden en niet zelf ontwikkeld.

Daar is hier geen sprake van, dus activeren en afschrijven mag zeker.

Ik zou denken aan een termijn van 3-5 jaar, en zonder restwaarde.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Dag MAW

 

Volgens mij ontbreekt het hier aan kennis bij zowel je accountant als de fiscus over wat een domeinnaam is.

Je accountant zit verkeerd omdat de KIA zeker niet uitsluitend is bedoeld voor materiële vaste activa (lees je mee Realist, nergens in de wet zijn immateriële activa uitgesloten, behoudens goodwill).

 

De fiscus zit op haar beurt verkeerd omdat ze aannemen dat een domeinnaam hetzelfde is als een website.

 

Dat laatste verdient wat toelichting: De kosten voor de ontwikkeling van een website kan inderdaad gezien worden als een bedrijfsmiddel als het niet louter dient als uithangbord maar als het binnen de onderneming een economische functie verricht (zie hier op HL. Video is niet beschikbaar maar mijn uitleg wel).

 

Maar jullie hebben geen website laten bouwen, maar alleen een URL gekocht.

 

Dan is dus de vraag of een URL kwalificeert als een 'bedrijfsmiddel' en naar mijn mening is het antwoord ja.

 

Uit (oude) jurisprudentie kan opgemaakt worden dat een bedrijfsmiddel is:

duurzame kapitaalgoederen welke zijn verworven met de overheersende bedoeling om deze te exploiteren in de onderneming die behoren tot de vaste kapitaalgoederen van die onderneming.

 

Ontastbaar als een URL mag zijn, is het naar mijn mening weldegelijk een kapitaalgoed dat door jullie is aangeschaft met als doel de duurzame exploitatie ervan.

 

Succes

 

Groet

Joost

 


Denariusadvies.nl : Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Ik ben het met Joost eens. Een domeinnaam heeft dusdanige eigenschappen dat het als een vermogensrecht aangemerkt kan worden. Niet alleen kun je een domeinnaam kopen, maar ook kun je er beslag op leggen.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Er is nog wel een dingetje: je koopt een domeinnaam niet en je krijgt die niet in bezit. Je bent slechts houder met een exclusief gebruiksrecht. Vermogensrechtelijk lijkt dat op een huurrecht.

 

Komt zo'n gebruiks- of huurrecht ook in aanmerking voor investeringsaftrek?

 

Het top-level domein is bezit van de top-level domein (TLD) eigenaar. Denk aan ".amsterdam". De eigenaar van de TLD geeft het gebruiksrecht af aan domein eigenaren. Ik zie een sterke overeenkomst met koopwoningen en erfpacht. De woning is toch echt eigendom van de eigenaar, de grond waar het op staat is van de stad (stadsdeel). Een domein is van de domein eigenaar, het TLD is van de top-level domein houder.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Je kunt het ook nog splitsen.

 

Stel, iemand huurt/pacht een domeinnaam voor bijvoorbeeld € 3,99 per jaar of $ 9 per twee jaar. Koop je die domeinnaam voor zeg € 2.000, is het meerdere dat je boven die kostprijs betaalt voor het overnemen van immateriële activa dan geen goodwill?

 

Daar ligt meer een parallel met merkmeerwaarde. Woordmerken en domeinnamen hebben beide namelijk een vergelijkbare meerwaarde boven de kostprijs voor hun registratie.

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Hoe zou de Belastingdienst portfoliohouders van domeinnamen met een zekere waarde dan moeten beoordelen volgens jullie?

 

Groet,

 

Highio


"The secret is to take an existing product, service or concept and then take it up a level by applying your own vision and creativity."

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Hoe zou de Belastingdienst portfoliohouders van domeinnamen met een zekere waarde dan moeten beoordelen volgens jullie?

Als beleggingsobject(en).

 

Met de vriendelijke groeten van Nedzhibe

 


Косара - Счетоводни и консултантски услуги / Cosara - Biuro Rachunkowe i Doradztwo Podatkowe

Instead of Thinking Outside the Box, Get Rid of the Box.

Link to post
Share on other sites
 • 1
 • Rate this answer

Je kunt het ook nog splitsen.

 

Stel, iemand huurt/pacht een domeinnaam voor bijvoorbeeld € 3,99 per jaar of $ 9 per twee jaar. Koop je die domeinnaam voor zeg € 2.000, is het meerdere dat je boven die kostprijs betaalt voor het overnemen van immateriële activa dan geen goodwill?

 

Lijkt mij niet. De domeinnaam is het kennelijk waard. Als ik een oude auto koop die meer kost dan de oorspronkelijke kostprijs dan is dat geen goodwill maar gewoon de marktwaarde. Dan mag ik die auto ook zo activeren


Denariusadvies.nl : Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Hoe zou de Belastingdienst portfoliohouders van domeinnamen met een zekere waarde dan moeten beoordelen volgens jullie?

 

Dat hoeft niet. In deze situatie worden de domeinnamen gehouden als voorraad en worden ze dus gewaardeerd op inkoopprijs.


Denariusadvies.nl : Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer
Je accountant zit verkeerd omdat de KIA zeker niet uitsluitend is bedoeld voor materiële vaste activa (lees je mee Realist, nergens in de wet zijn immateriële activa uitgesloten, behoudens goodwill).

OK, de term immateriele activa is dan net een beetje te kort door de bocht. Deze wordt weliswaar niet bij name genoemd door de BD, maar een flink aantal uitzonderingen gaan wel die kant op.

ik refereerde daaraan omdat dat woord al paar keer genoemd was.

En omdat de fiscus expliciet een aantal bedrijfsmiddelen voor de KIA uitsluit en het woordje 'zoals' daarbij gebruikt. Goodwill en vergunningen horen daar expliciet genoemd bij, maar ik heb al eens Algemene voorwaarden aangehaald en daar ging men ook niet mee akkoord.

 

Joost; Als ik een oude auto koop die meer kost dan de oorspronkelijke kostprijs dan is dat geen goodwill maar gewoon de marktwaarde. Dan mag ik die auto ook zo activeren

Maar van een (oude) auto is een marktwaarde te bepalen, hoe lastig of scheef ook.

Van een domeinnaam is dat lastiger.

Ik trek liever de vergelijking met de naam, of de goede naam in dit geval, van een goed lopend restaurant. Je neemt dat over, maar je verbouwt ingrijpend en neemt een nieuwe chef in dienst. je neemt eigenlijk alleen de naam over. Dan komt het bedrag dat je overmaakt aan de oude eigenaar toch wel dicht in de buurt van goodwill.

 

Ik snap je redenering wel, en economisch gezien is er geen enkele twijfel dat dit investeren is, maar ik zou toch graag een uitspraak van de inspecteur, of hoger, zien.

(Ook al omdat men mijn algemene voorwaarden afkeurde ;-( )

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Bedankt allen voor jullie zeer nuttige input! Interessant!

 

Goede onderbouwingen dat het domein voor KIA in aanmerking komt, zelf lijkt me dat ook niet meer dan logisch. Het is een investering in de meest pure vorm. Dat het digitaal is, zou niet uit moeten maken. Maar of het `bezit` of `huurrecht` is, daar zou je over kunnen discussiëren.

 

De belastingdienst zegt:

 

"Voor sommige investeringen hebt u geen recht op investeringsaftrek. Het gaat dan om:

- investeringen in bepaalde bedrijfsmiddelen, zoals woonhuizen, grond, dieren, vaartuigen voor representatieve doeleinden, effecten, vorderingen, goodwill en publiekrechtelijke vergunningen"

 

[bron: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/investeringsaftrek_en_desinvesteringsbijtelling/geen_recht_op_investeringsaftrek]

 

De uitgesloten investeringen die zij noemen zijn zowel materieel en immaterieel en de voorbeelden die na 'zoals' genoemd worden, hebben niet veel met elkaar te maken. En een domeinnaam valt niet onder 'effecten, vorderingen, goodwill en publiekrechtelijke vergunningen'.

 

'Handboek Ondernemen 2016' geeft dezelfde informatie. Ook daar staat niet dat investeringen materieel moeten zijn om in aanmerking te komen.

 

De prijs die wij betaald hebben voor het domein noem ik de marktwaarde. Het is de prijs die de domeinenmakelaar heeft kunnen krijgen voor een domein die nog niet in gebruik was. Er is nog geen goede naam mee opgebouwd dus naar mijn mening is er geen sprake van goodwill.

 

Mijn accountant gaat zich ook nog verder in verdiepen in dit specifieke geval.

 

Na het weekend zal ik contact opnemen met het belastingkantoor of ze een uitspraak kunnen doen over deze situatie. Er zullen wel meer ondernemers met deze situatie zijn.

 

Ik laat het nog horen,

 

Nogmaals veel dank!

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

toch zie ik dan niet in waarom een octrooi niet zou voldoen aan de door jou gevonden definitie:

een bedrijfsmiddel is:

duurzame kapitaalgoederen welke zijn verworven met de overheersende bedoeling om deze te exploiteren in de onderneming die behoren tot de vaste kapitaalgoederen van die onderneming.

 

Of het moet hem in het woordje duurzame kapitaalgoederen zitten, maar voldeed een merknaam/handelsnaam/domeinnaam ook al niet aan.

 

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Daar hebben we afzonderlijke aftrekposten voor zoals de WBSO en rda aftrek. Bovendien gaat het om hetgeen waar octrooi op aangevraagd is. Niet het octrooi zelf


Denariusadvies.nl : Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Link to post
Share on other sites
 • 0
 • Rate this answer

Hoe bedoel je die een na laatste zin precies?

Ik dacht dat de WBSO en ook de S&O-aftrek (de rda bestaat niet meer) om het ontwikkelwerk zelf gingen. (of bedoel je dat ermee)

Het áánkopen van een octrooi, als bedrijfsmiddel, zoals in bovenstaande geval (al gaat het daar om het aankopen van een ander bedrijfsmiddel, we dwalen af) valt niet onder dit soort aftrekken lijkt me.

 

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 6 leden online en 108 gasten

  (See full list)    
 • Also interesting:

 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept