Jump to content
 • Welcome to HigherLevel, the Dutch business forum

  Do you have a business question, do you want feedback on your business plan or do you want to advise others? Then you are at the right place at a higher level. Here entrepreneurs come together to take each other to the next level.
  Ask your question, get a quick answer and share your experiences with entrepreneurs. The moment it suits you!
  During the day, evening and weekend 24/7 free advice and exchange of experience with entrepreneurs who understand!
ElleFlowers

Ziek en uit dienst: gedwongen betermelding

Recommended Posts

Beste forumleden,

 

Mag je een zieke werknemer een beeindigingsovereenkomst laten tekenen en tevens onder voorwaarde dat hij zich beter meldt? Ziek en uit dienst van werknemers heeft geloof ik consequenties voor een werkgever.

 

Zo houdt de werknemer zijn uitkering en de werkgever heeft een probleem minder.

 

Veel dank.

 

Elle

 


Elle

Share this post


Link to post
Share on other sites

Welkom hier. Kun je meer context geven? In welke hoedanigheid stel jij deze vraag? Werknemer, werkgever, adviseur?


Succes & Groet, Hans van den Bergh, Horeca- & Recreatie-ondernemer 'VOF De Witte Boerderij'

Share this post


Link to post
Share on other sites

Welkom hier. Kun je meer context geven? In welke hoedanigheid stel jij deze vraag? Werknemer, werkgever, adviseur?

 

 

Ik ben eigen ondernemer. - M&A consulting Ik probeer mij door de rookgordijnen van het UWV te bewegen. Ik stel de vraag uit interesse niet voor een klantendossier want dat zou ik zeer onprofessioneel vinden (ik heb arbeidsrechtelijke collega's die ik kan bellen maar doe ik alleen indien het voor een cliënt is). Ik zie dit veel gebeuren in de praktijk en ik ben benieuwd of dit soort zaken zomaar kunnen. Ik vrees dat een werknemer zichzelf alleen maar in de voet schiet maar toch.

 

Ik vind het interessant topic voor de bedrijfsadviseurs hier om te weten want bij een overname van een bedrijf kunnen dit soort beeindigingsovereenkomsten een liability zijn. Een zieke werknemer kan zichzelf enorm benadelen indien hij echt arbeidsongeschikt is, denk ik. Ik denk ook dat UWV loonsancties kan toepassen maar ook de uitkering kan ontzeggen aan de uit dienst tredende werknemer. Indien dit in strijd is met bijv de wet kan een dergelijke bepaling nietig zijn etc met alle gevolgen van dien.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Oh sorry ja. Ik wilde een profiel aanmaken voor iemand anders. Ik had jullie als HI aangeraden maar nu gaat er iets fout! Kun je aanpassen of verwijderen?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dat je post onder het verkeerde account kan ik me nog wel voorstellen, maar dat je dan ook met Elle ondertekent snap ik niet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Een moderator kan een bericht verwijderen, voor een herkansing bijvoorbeeld. Geef maar een seintje.

 

Waar we als ondernemers minder van gecharmeerd zijn, zijn juridische hypotheses over theoretische randgevallen.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Een moderator kan een bericht verwijderen, voor een herkansing bijvoorbeeld. Geef maar een seintje.

 

Waar we als ondernemers minder van gecharmeerd zijn, zijn juridische hypotheses over theoretische randgevallen.

 

 

Dank hiervoor. Slordige fout van mij. Ik maak account aan voor iemand. Een startende ondernemer (wat ouder persoon, mijn moeder ;-) die veel kan hebben aan dit forum. Ik snap jullie verwarring.

 

Moderator. Indien je het te hypothetisch vindt mag je het deleten of de schrijver van bericht wijzigen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

De kwestie is boeiend genoeg, want bij overnames is de hoofdregel dat personeel mee verkast. Als dit een rechtsgeldige, zei het onetisch, manier is om kopers blij te maken met een manier om ziek personeel te lozen dan ben ik wel benieuwd hoe dit juridisch in elkaar steekt, dus iemand een idee?


Denarius Advies Fiscaal-juridisch adviseur: rechtsvormkeuze/-wijziging, samenwerkingsverbanden, bedrijfsoverdracht en exit-strategie: legal and tax

Share this post


Link to post
Share on other sites

De kwestie is boeiend genoeg, want bij overnames is de hoofdregel dat personeel mee verkast. Als dit een rechtsgeldige, zei het onetisch, manier is om kopers blij te maken met een manier om ziek personeel te lozen dan ben ik wel benieuwd hoe dit juridisch in elkaar steekt, dus iemand een idee?

 

Dank u, ik vraag me dus af:

 

- instanties zoals UWV nog kunnen doorkomen met sancties (tenslotte hebben ze de werknemer niet gereintegreerd of daartoe een poging gedaan). Het UWV is heel vaag als het gaat om openbare informatie (website heb je echt vrij weinig aan).

- de werknemer kan in geval van bijvoorbeeld definitieve arbeidsongeschiktheid (welke later blijkt) een claim hebben. Werkgevers hebben vaak aanvullende verzekeringen afgesloten voor hun werknemers indien je arbeidsongeschikt wordt, het zgn WAO-gat welke een aanvulling is op je inkomen (WAO/WIA is vaak toch lager). Deze loop je mis lijkt me indien je al uit dienst bent.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mag je een zieke werknemer een beeindigingsovereenkomst laten tekenen en tevens onder voorwaarde dat hij zich beter meldt?

 

Oei, dat is voor de werknemer erg risicovol, en daarom eigenlijk onacceptabel.

 

Werknemer loopt de zeer reële kans dat UWV het beschouwt als benadelinghandeling (want werkgever wordt op deze manier ontslagen van loondoorbetaling en reïntegratieverplichtingen), en daarom ziektewet-uitkering weigert op grond van art 45, lid 1, sub j van de Ziektewet:

 

Artikel 45

1. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen weigert het ziekengeld geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend:

j. indien de verzekerde door zijn doen en laten het Algemeen Werkloosheidsfonds, het sectorfonds of het Uitvoeringsfonds voor de overheid benadeelt of zou kunnen benadelen. Onder benadeling in de zin van dit onderdeel is niet begrepen het niet nakomen van de verplichtingen, bedoeld in de artikelen 31, eerste lid, en 49;

/quote]

 


B2Bsure, de vooruithelpers in risicomanagement en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact 📞📧

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dus de werknemer schiet zichzelf in eigen voet en loopt zijn rechten op een uitkering wellicht mis. De werknemer zou dan weer terug moeten gaan naar werkgever en zich moeten verhalen? De werkgever handelt toch ook niet zuiver zo? Wie benadeelt het UWV nou eigenlijk?

Share this post


Link to post
Share on other sites
De werkgever handelt toch ook niet zuiver zo?

Als de werkgever de werknemer niet (of niet afdoende) op het risico van de benadelingshandeling heeft gewezen, is het mogelijk om de vaststellingsovereenkomst en dus het ontslag ongedaan te maken.

 

Daar is ook jurisprudentie over, zoals deze :

inhoudsindicatie:

Werkgeefster heeft werkneemster op het verkeerde been gezet. Zij heeft werkneemster niet gewezen op het risico dat zij niet in aanmerking zou komen voor een WW-uitkering c.q. een ZW-uitkering omdat zij voorafgaande aan het sluiten van de beëindigingsovereenkomst (langdurig) arbeidsongeschikt was. Dit weegt des te zwaarder nu werkgeefster wist dat werkneemster in het kader van de beëindigingovereenkomst haar rechten op een WW- en/of ZW-uitkering wilde veiligstellen.

 

Vorenbedoeld risico heeft zich na beëindiging van het dienstverband verwezenlijkt.

 

Werkgeefster wist dat werkneemster arbeidsongeschikt was en in een zeer moeilijke privé-situatie verkeerde. Werkneemster werd sterk beïnvloed door haar wens om bevrijd te worden van de druk die zij voelde om tot re-integratie te komen.

En als dit alles maar lang genoeg duurt, ligt de weg ook open voor het UWV om een loonsanctie toe te passen (wegens het niet voldoen aan reïntegratieverplichtingen)

 


B2Bsure, de vooruithelpers in risicomanagement en verzekeringen

 

Vragen, second opinion of offerte  m.b.t. AOV, aansprakelijkheid of andere bedrijfsverzekeringen?  →  contact 📞📧

Share this post


Link to post
Share on other sites
Een zieke werknemer kan zichzelf enorm benadelen indien hij echt arbeidsongeschikt is, denk ik. Ik denk ook dat UWV loonsancties kan toepassen maar ook de uitkering kan ontzeggen aan de uit dienst tredende werknemer.

 

Hier zit inderdaad het punt in dit soort zaken: Is de werknemer 'echt arbeidsongeschikt' en in het verlengde daarvan niet in staat aan sollicitatieplicht en beschikbaarheidsvereiste van de WW te voldoen... Als dat zo is, dan kan geen WW verkregen worden na een vaststellingsovereenkomst bij ziekte, ook niet wanneer (formeel, lees ten onrechte) beter gemeld is. Een ZW-uitkering kent UWV ook niet toe in deze situatie (er had niet ingestemd mogen worden met ontslag tijdens de eerste twee ziektejaren).

 

We zien in de praktijk regelmatig dat beëindigd wordt met wederzijds goedvinden als (slechts nog) sprake is van situatieve of werk(plek)gerelateerde arbeidsongeschiktheid. Denk bijvoorbeeld aan een werknemer die het eigen werk niet meer aan kan, in verband met werkdruk of een verziekte sfeer, en zich daarom ziek gemeld heeft. Deze werknemer valt uit, herstelt vervolgens deels, maar kan het laatste stapje naar volledig herstel niet maken als dat terugkeer naar dezelfde situatie inhoudt. Er is dan nog wel (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid voor het eigen werk, terwijl ander werk bij een andere werkgever wel verricht kan worden. De werknemer kan dus aan beschikbaarheidsvereiste en sollicitatieplicht voldoen en beter melding is in dat licht bezien reëel. Hierbij is de timing uiteraard erg belangrijk.

 

 

 

[Mod edit: link naar eigen site verwijderd, signature is genoeg]


https://vaststellingsovereenkomst.info - informatie over ontslag met een vaststellingsovereenkomst;

www.mijnsociaalplan.nl - informatie over sociaal plan bij reorganisatie

Share this post


Link to post
Share on other sites
Let op: het laatste bericht in het topic waar je op wilt reageren is meer dan zes maanden oud. Onnodig oude topics omhoog halen wordt niet altijd gewaardeerd, maar natuurlijk mag je nog wel op oude topics reageren.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


 • Bring your business plan to a higher level!

  All topics related to entrepreneurship are discussed on this forum.

  • Ask your entrepreneur questions
  • Answers / solutions from fellow entrepreneurs
  • > 65,000 registered members
  • > 100,000 visitors per month
  •  Available 24/7 / within <6 hours of response
  •  Always free

 • Who's Online

  Er zijn 23 leden online en 442 gasten

  (See full list)    
 • OndernemerspleinEN

×

Cookies on HigherLevel.nl

Cookies are necessary for Higherlevel.nl to function properly. By using HigherLevel.nl you declare to have read and accepted our terms and conditions.

 More information   I accept